Podrobnosti záznamu

Název
    Slovanské historické studie
ISSN
    0081-007X
Klíčove slovo
    Historické
    Slovanské
    Studie
Články z tohoto seriálu
    Nucené migrace vyvolané rozpadem Jugoslávie a jejich dopad na migrační politiku vybraných evropských zemí (1991-2006).