Podrobnosti záznamu

Název
    Sociologický časopis-Czech Sociological Review
Nakladatel
    Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    časopis-Czech
    Review
    Sociological
    Sociologický
Články z tohoto seriálu
    Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti
    Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska
    Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)