Podrobnosti záznamu

Název
    Speleoforum
ISSN
    1211-8397
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Speleoforum
Články z tohoto seriálu
    Bukovinky - gravimetrické měření v Moravském krasu
    Bukovinky - měření metodou nabitého tělesa (MNT)
    Bukovinky - měření metodou velmi dlouhých vln
    Expedice NAMAK 2004 aneb Írán už nebude jako dřív?
    Expedice NAMAK 2005
    Expedice Namak 2006: za nejdelší solnou jeskyní světa
    Expedice Namak 2008: S pískem do Íránu a se solankou domů
    Expedice Namak: Expanze na nové solné pně
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Geofyzikální měření v prostoru propadu na lokalitě Železný Brod - Popluží
    Geologický a karsologický popis jeskyně Na Javorce
    Gravimetrický průzkum pokračování Holštejnské jeskyně
    Mapování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí geofyzikálních metod
    Mapování horního jeskynního patra Holštejnské jeskyně pomocí geofyzikálních metod
    Mapování horního jeskynního patra na Ostrovské plošině v roce 2008 pomocí geofyzikálních metod
    Mineralogické výzkumy v jeskyni Emine Bojir Chasar na Krymu
    Nález raftových stalagmitů v solném krasu v Íránu
    Namak 2007: expanze na nové solné pně
    Nové stopovací zkoušky v systému Rudické propadání-Býčí Skála
    Posuny registrované ve vybraných jeskyních Českého masívu
    Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras)
    Proudění vody nad Ochozskou jeskyní: stopovací zkouška v nenasycené zóně a šíření hydraulického rázu
    Příklady použití geofyzikálních a geotechnických prací v krasových oblastech, se zvláštním zřetelem na Holštejnsko v Moravském krasu
    Původ a geneze sedimentární výplně v jeskyních Botovská a Dolganská Jama, Ruská federace
    Skapové vody a přítoky v Rudickém propadání-Býčí Skále: Vliv využití území nad jeskyní a otázka původu vod
    Srovnávací stopovací zkouška na Králickém Sněžníku: Je fluorescein vhodný stopovač pro horské krystalinikum?
    Stará řeka, Tipeček a Žegrovský vodopád v Rudickém propadání: nové poznatky na základě stopovacích zkoušek a sifonový jev Tipečku
    Vykroužené dutiny Českého ráje: jak a kdy vznikaly?
    Zvýšený výskyt radónu vo vzt´ahu k zlomovým pohybom v Jaskyni Driny