Podrobnosti záznamu

Název
    Spravodajca Slovenského geologického úradu. B, Časť informatívna
Země vydání
    Československo
Klíčove slovo
    Geologického
    Informatívna
    Slovenského
    Spravodajca
    úradu
Články z tohoto seriálu
    Regionálne geologické členenie Západných Karpát v severných výbežkoch Panónskej panvy na území ČSSR