Podrobnosti záznamu

Název
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
Editor
    Hrádek, M.
    Kirchner, K.
    Koželuh, M.
    Lacina, J.
    Ondráček, S.
    Quitt, E.
    Vaishar, A.
    Zapletalová, J.
Místo vydání
    Brno
Klíčove slovo
    Kamene
    Krajinu
    Leskoun
    Lomu
    Prostředí
    Studie
    Těžby
    Vlivů
    Zpracování
    životní
Monografiel k tomuto seriálu
    Biota
    Vody. Vody.