Podrobnosti záznamu

Název
    Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu
Místo vydání
    Jeseník
ISSN
    1212-9747
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Fondu
    Montanisticko-geologického
    Nadačního
    Sborník
    Terra
Články z tohoto seriálu
    Bučina u Hraničního rybníka - stará hornická lokalita
    Dolování uhlí na vrchu Chlum v Děčíně (část Marjanín)
    Dolování zlata u Raurisu v Tauernských Alpách
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    Genetické typy ložisek zlata v Českém masívu
    Geochemické aureoly rudních ložisek a možnosti jejich využití v báňsko-historických výzkumech
    Hornická naučná stezka - Údolí Milířky
    Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
    Jeskyně v masivu Děčínského Sněžníku
    Mělké doly ve Zlatých Horách
    Milířská dolina
    Muzeum v Jiřetíně pod Jedlovou (Muzeum Jiřetín pod Jedlovou)
    Návrh klasifikace povrchových montánních tvarů
    Nový pohled na historická zlatá ložiska rýchorského krystalinika
    Příkopová dobývka "Jiřský příkop" nad Javorníkem v Krkonoších
    Příspěvek k datování těžby železných rud na Českolipsku
    Těžba zlata ve Zlatých Horách 1653-1720
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků
    Využití starých důlních děl pro speleoterapii ve Zlatých Horách
    Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zpráva o činnosti za rok 1997