Podrobnosti záznamu

Název
    Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava), Řada stavební
ISSN
    1213-1962
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Báňské
    Ostrava
    Prací
    Řada
    Sborník
    Stavební
    školy
    Technické
    Transactions
    Univerzity
    Vědeckých
    Vysoké
Články z tohoto seriálu
    Vliv vzájemné orientace struktury migmatitu a směru jednoosého namáhání na parametry ultrazvukového prozařování.