Podrobnosti záznamu

Název
    Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series
ISSN
    1213-1962
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Civil
    Engineering
    Ostrava
    Series
    Technical
    Transactions
    University
    VŠB
Články z tohoto seriálu
    GEM-2 - moderní multifrekvenční geoelektrická aparatura
    Geofyzikální průzkum pozůstatků staré důlní těžby v Lukavici u Chrudimi
    Hrádek v Libomyšli u Berouna: Pravěká mohyla nebo přírodní elevace? (Výsledky geofyzikálního výzkumu)
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Použití harmonického vibrátoru v mělkém seismickém průzkumu.
    Poznatky z vibračních měření na objektu železničního tělesa.
    Příklad použití geoelektrických metod pro archeologickou prospekci v nepříznivých podmínkách městského intravilánu