Podrobnosti záznamu

Název
    Tunel
ISSN
    1211-0728
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Tunel
Články z tohoto seriálu
    25 let Ústavu geoniky Akademie věd ČR v Ostravě
    Hypoplastický a Mohr-Coulombův model při simulaci tunelu v jílech
    Laboratorní zkoušky chemických injektážních hmot
    Matematické modelování svorníkové výztuže
    Mělká podzemní díla a vibrace
    Nové typy kotevní výztuže při stavbě tunelů
    Použití tunelovacího stroje v Ostravsko-karvinském revíru
    Pravděpodobnostní přístup k navrhování kotevní výztuže podzemn podzemních děl
    Rozpojování hornin řeznými nástroji razících strojů (druhá část)
    Rozpojování hornin řeznými nástroji razících strojů (první část)
    Stabilita příhradové výztuže do stříkaného betonu tunelových staveb
    Stressing Bolts - an effective Reinforcement of Tunnels
    Tenzometrický měřící svorník a jeho použití v geomechanickém monitoringu
    Výzkum, vývoj a projektování podzemních staveb v zastavěném území