Podrobnosti záznamu

Název
    Uhlí : Technicko-ekonomický měsíčník uhelného průmyslu
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Měsíčník
    Průmyslu
    Technicko-ekonomický
    Uhelného
    Uhlí
Články z tohoto seriálu
    Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
    Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů
    Zabezpečování protizáparové prevence měřením teplot
    Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
    Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů
    Zabezpečování protizáparové prevence měřením teplot