Podrobnosti záznamu

Název
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Místo vydání
    Praha
Země vydání
    Česká republika
    Československo
Klíčove slovo
    Geologického
    ústavu
    Ústředního
    Věstník
Články z tohoto seriálu
    2. symposium o jurské stratigrafii 15.-18. září 1987 v Lisabonu
    4. geologicko-petrologické kolokvium Hamburk-Praha (červen 1989)
    13. mezinárodní sedimentologický kongres ve Velké Británii
    60 let RNDr. Ivo Chlupáče - malé zamyšlení nad velkým dílem
    Acanthodian (Acanthodii) jaws from the borehole Sa-2a
    Acritarch assemblage in the Onymagnostus hybridus Zone (Jince Formation, Middle Cambrian, Czechoslovakia)
    Activity of the Geological survey, Prague in 1982
    Activity of the Geological survey, Prague in 1983
    Activity of the Geological survey, Prague in 1985
    Activity of the Geological Survey, Prague in 1986
    Activity of the geological survey, Prague in 1987
    Activity of the Geological Survey, Prague in 1988
    Akademik Jaromír Koutek zemřel
    Akademik Vladimír Zoubek osmdesátníkem
    Akadocrinus knizeki sp.nov., gogiid eocrinoid from Czechoslovakia (Echinodermata, Middle Cambrian)
    Albite-topaz microgranite from Horní Slavkov (Slavkovský les Mts.) NW Bohemia
    Amphibolitization of the Moldanubian eclogite SE of Tábor (Czechoslovakia)
    Analytička podzemních vod RNDr. Milena Kobrová, CSc., se dožívá šedesáti let
    Anchiometamorfóza ve variském tektogenu střední Evropy - její vztah k tektogenezi
    Antonín Kříž šedesátníkem
    Application of the Raman microspectrometry to study natural carbonaceous matter. An example of kerogens and anthraxolites
    Assemblages of trace fossils in the "polyteichus facies" of the Bohdalec formation (Upper Ordovician, Bohemia)
    Biostratigraphic evaluation of calcareous nannoplankton from the autochthonous Upper Cretaceous and Paleogene of the Nesvačilka and Vranovice Grabens, SE margin of the Bohemian Massif
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    Blahopřání nestoru československé petrologie [RNDr. Františkovi Fialovi, DrSc.] k pětaosmdesátinám
    Blastomylonity skupiny příkrovů Orlíku, Hrubý Jeseník
    Bohemian ordovician Proetidae (Trilobita)
    Bohemian representatives of the genus Ceratocephala Warder 1838 (Trilobita)
    Bohemian representatives of the trilobite genera Acidaspis, Dudleyaspis and Ceratocephalina (Odontopleuridae)
    Boron and the organic carbon-to-reduced sulphur ration in the Peruc-Korycany Formation (Cenomanian), Bohemia
    Bournonite from Krásná Hora
    The braincase of family Dinosauridae (Amphibia: Labyrinthodontia)
    Branched tabulate corals from the Koněprusy reef (Pragian, Lower Devonian, Barrandian)
    Celestite in Eocene formations of the Sirt Basin (Libya)
    Ceratostratiotes Gregor, an extinct water plant of uncertain affinity from the european Miocene
    Charakter neotektonické morfostruktury Krušných hor a model jejího vzniku
    Chemismus křemitých hornin z ložiska sulfidických Zn-Pb rud Horní Benešov
    Chernovite-(Y) and arsenogoyazite from the uranium deposit Hamr in the Cretaceous of northern Bohemia (Czechoslovakia)
    Chloritoidové horniny od Břidličné a Ztracených skal v Hrubém Jeseníku
    Chvalčov-Schichten - ein neues Formationsglied der Vor-Magura-Einheit
    Co nového v práci Subkomise pro stratigrafii karbonu při IUGS?
    Coenobial acritarchs and other palynomorphs from the Arenig/Llanvirn boundary, Prague basin
    Complementary description of three trilobite taxa from the bohemian Ordovician (Beroun)
    A completed description of the cheirurid trilobite Crotalocephalus transiens from the Přídolian od Bohemian
    Computer processing of data from regional geochemical survey in the Syrian Arab Republic
    Conodont faunas from the Lower/Middle Devonian section in Praha-Barrandov
    Craniopsidae (Inartuculata, Brachiopoda) in the Ordovician-Silurian sequence of the Prague basin (Bohemia)
    The Cretaceous sediments filling vertical corrosion cavities in limestones of the Barrandian area
    Crotalocephalus moraveci sp. nov. (Trilobita) from the Silurian of Bohemia
    Cu-rich rucklidgeite and an unnamed Pb-Au-Bi sulphotelluride from the gold deposit Jílové u Prahy
    Cyclic sequences of the lower part of the Peruckorycany formation (Cenomanian) in the area of Mělník (central Bohemia)
    The Čertův kámen diorite body in the Kdyně massif
    Český masív: diskuse o jeho vymezování a tektonickém členění
    Člen korespondent ČSAV František Fiala osmdesátníkem
    On dating of the Labe river terraces in the environs of Ústí n. Labem
    Datování hradecké terasy Ohře
    Dawsonerpeton, new name for Dawsonia Fritsch (Amphibia, Temnospondyli)
    Deep water shelly fauna in the latest Kralovodvorian (upper Ordovician, Bohemia)
    Dendroid graptolites of the Tetragraptus abbreviatus Biozone (Klabava Formation, Barrandian Ordovician)
    Devadesátiny akademika Quida Záruby
    Devonské vulkanické cykly, sedimentace a zrudnění ve Zlatohorském rudním revíru
    Djurleite and stannoidite from the tin-tungsten deposit at Krásno nad Teplou (Czechoslovakia)
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., šedesátníkem
    Dr. Petr Květoň mladým šedesátníkem
    Dr. Tibor Buday, DrSc. opět jubilantem (nar. 20. 9. 1913)
    Druhá mezinárodní konference o eklogitech
    Druhé mezinárodní sympozium o devonu v Calgary (1987)
    Druhé mezinárodní sypozium o hlavonožcích (Tübingen 1985)
    Dvanáctý mezinárodní sedimetologický kongres v Austrálii
    Dyscrasite and allargentum from the Háje vein bundle of the Příbram uranium deposit
    Early Devonian palynomorphs from the Dvorce-Prokop Limestone (Barrandian region, Czechoslovakia)
    Early Pleistocene continental sediments west of Prague
    Echinoid remains from the upper Silurian of Bohemia
    Eulallites obscurus gen.n. sp.n., "body fossil" of the eocene flysch of Slovakia
    Evropské sympozium o fluidních inkluzích v Göttingenu v NSR
    Exact age of several localities in the Liteň Formation, Motol Member (Wenlock, Central Bohemia)
    A find of fossil traces in the Zábřeh Group (Lugicum, E Bohemia)
    The first partially articulated amphibian (Temnospondyli: Dissorophoidea) from the Líně Formation (Stephanian C; central Bohemia)
    Five extremely malformed scutelluid pygidia (Styginidae, Trilobita)
    Fixisti, mobilisti a Český masív
    Florencit-(Ce) ze Suché Rudné v Jeseníkách
    Fluid inclusions in the minerals of the ore deposits of the Jeseníky Mts.
    Flute and roll marks from the 'Jezírko' quarry near Dobříš (Upper Proterozoic, Bohemia)
    Garnet-fassaitic pyroxene skarn from the granulite complex of Southern Bohemia
    The genera Paradoxides Bromgniart and Hydrocephalus Barrande (Trilobita)
    The genus Diplograptus (Graptolithina) from the lower Silurian of Bohemia
    Geobarometrie sulfidických rud na lokalitě Svržno v západočeském proterozoiku
    Geochemické typy žul Blatenského masívku v Krušných horách
    Geochemistry of the deposit zone of the tanzanite occurrence in Merelani (northern Tanzania)
    Geological conditions of the origin of the Meggen-type deposits (Rheinisches Schiefergebirge Mts.)
    Geologická interpretace kosmických snímků z oblasti dyjské klenby
    Geologická interpretace leteckých snímků ze západního ojraje třebíčského masívu
    Hronovsko-poříčský příkop východně od řeky Metuje
    Hustotní charakteristika hornin krkonošsko-jizerského krystalinika, lužického a krkonošsko-jizerského plutonu
    III. konference "Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách"
    In memoriam RNDr. Karla Žebery, DrSc.
    Inarticulate Brachiopods of early middle Cambrian age from the high Atlas, Morocco
    Indobatrachus (Anura: Leptodactylidae) and its significance for the confirmation of the theory of the detachment of the Indian subcontinebnt
    Ing. Adolf Malecha, CSc., jubilantem
    Ing. Jiří Hanzlík, CSc., šedesátníkem
    Ing. Miroslav Michalíček, CSc. šedesátníkem
    Ing. Vladimír Škvor, CSc., šedesátiletý
    Inoceramus Taninensis sp.n. from the Campanian of nw Libya
    Isolated Rhabdosomes of retiolites Geinitzianus Geinitzianus (Barr.) (Graptolithina) from the Silurian of the Barrandian area
    Ivanopleura and Bokrpleura, new odontopleurid genera from the Bohemian Silurian (Trilobita)
    Izotopy síry, uhlíku a kyslíku na vybraných lokalitách Barrandienského proterozoika
    Je dálkový průzkum použitelný při hydrogeologickém průzkumu mírného pásma?
    Jubileum RNDr. Václava Zýky, DrSc., ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    JUDr. Josef Pravda, předseda Českého geologického úřadu, se dožívá šedesáti let
    K 85. narozeninám akademika Vladimíra Zoubka
    K osmdesátinám RNDr. Jindřicha Rädische
    K osmdesátým narozeninám RNDr. Břetislava Tvrzníka
    K problému hiátů v karbonu středočeských pánví
    K šedesátinám Ing. Tomáše Jarchovského, Csc.
    K šedesátinám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Františky Mrni, DrSc.
    K šedesátinám RNDr. Jana Mašína, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Jaromíra Juny, Csc.
    K šedesátinám RNDr. Lubomíra Kopeckého, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Marie Zukriegelové, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Vladimíra Kleina
    K šedesátinám RNDr. Zdeňka Vejnara, DrSc.
    K šedesátým narozeninám Ing. V. Šmejkala, CSc.
    K tektonické analýze orogenů
    K zasedání IGCP projektu "Prekambrická metalogeneze ve střední Evropě" (Mozolov u Tábora, 20.-25.5. 1985)
    K životnímu jubileu Dr. Aleny Špačkové
    Kdy vznikly podzemní vody Českého masívu?
    Ke stratigrafické pozici devítikřížských pískovců
    Krupník z devonu vrbenské skupiny
    Krušnohorský pluton a jeho interpretace
    Kyzové ložisko Křižanovice v Železných horách
    Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací
    Litavkaspis, a new middle cambrian trilobite genus
    The lower famennian tabulate corals from southern Moravia
    Lower miocene rail from western Bohemia (Ralliformes, Aves)
    Ložisková rudní geologie na 27. geologickém kongresu v Moskvě
    Meganteris (Terebratulida, Brachiopoda) from the lower Devonian
    Metalogenetické procesy v západočeském svrchním proterozoiku
    Mezinárodní konference subkomise pro stratigrafii devonu (Barrandien - Moravský kras 1986)
    Miloš Lomoz šedesátníkem
    Mineralogie sulfidického zrudnění u Prachovic v Železných horách
    Mineralogie zlata a doprovodných minerálů ze Zlatého Chlumu u Jeseníku
    Minerálová aureola greisenových ložisek cínu ve Slavkovském lese
    Miocene frog fauna from the locality Devínska Nová Ves - Bonanza
    Monograptus (Stimulograptus) subgen.n. (Graptolites) from the lower Silurian of Bohemia
    Morfologie a mechanismus vzniku polštářových láv
    Morphology of crenulation cleavage in NW limb of the Teplá-Barrandian proterozoic
    Naše geochemie po 27. geologickém kongresu
    Neuropteris pseudo-blissii pot. forma feistmanteli forma n. and small-scale problems of the Stephanian B of the Kladno Basin
    A new binding microorganism of shallow water limestones
    New Bohemian Ordovician Dalmanitidae and Calmonidae (Trilobita)
    New findings of some calcareous foraminifers from the Cenomanian of the Bohemian cretaceous basin and their stratigraphic significance
    New genera of Rhynchonellid and Camerellid brachiopods in the Silurian of the Bohemia
    New genera of silurian Brachiopods
    New leaf floras in the neogene of Greece
    New Pugnacidae and Plectorhynchellidae (Brachiopoda) in the silurian and devonian rocks of Bohemia
    New silurian trilobites from Bohemia
    A new species of Modestospira (Gastropoda) from the Ordovician of Bohemia
    New trilobites from the Šárka and Dobrotivá formations in the western part of the Barrandian area
    New trilobites of the subfamily Micropariinae from the Ordovician of Bohemia
    A notice of the occurrence of Bohemura Jahni Jaekel, 1903 (Echinodermata, Ophiuroidea) in the bohemian Middle Ordovician
    Odhad geochemické reaktivity horninového prostředí
    On some epizoans of Mollusc shells from the Upper Silurian (Přídolí) of the Barrandian area
    On the genera Pateraspis Prantl et Přibyl and Didrepanon line (Trilobita)
    On the genus Odontopeura Emmrich, 1839 (Trilobita)
    On the trilobite genus Miraspis R. et E. Richter, 1917 from the Bohemian Silurian
    Orientace ústřic a diagonálního zvrstvení v křídových pískovcích u Telnice v severních Čechách
    Orthopyroxene-garnet granulites in the Podolsko complex
    Osmdesáté páté narozeniny univ. prof. RNDr. Josefa Sekaniny, člena korespondenta ČSAV
    Osmdesátiny RNDr. Jana Kaláška
    Osmý regionální sedimentologický kongres v Tunisu
    Paleobotanické doklady ke stáří pliocenních-pleistocenních uloženin mezi Mohelnicí a Kroměříží
    Paleogene plant mikrofossils from the basal strata of the Cheb basin (tertiary, Czechoslovakia)
    Paleogeography and its significance for the phylogeny of some european fossil frogs
    Paleomagnetic timing of the tertiary of the north Bohemian bown-coal basin
    Palinspastická rekonstrukce sedimentačního prostoru devonu tišnovských brunnid
    Parageneze druhotných železnatých, hořečnatých a manganatých síranů z Chvaletic
    Pathological effect in Lyropecten (Aequipecten?) ternatus (Muenster, 1833) from the Cretaceous of Czechoslovakia
    Permokarbon v podloží křídy severovýchodně od Litoměřic
    Pětesedmdesátiny prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Petrogenetogramy (reliktní struktura) v karbonátových horninách
    Pojem variský a hercynský v geologické literatuře
    Polyphase deformation of the varied group of the moldanubicum between Sušice and Horažďovice, SW Bohemia
    The polyphase development of eclogite from the Klínovec ion nthe Krušné hory Mts.
    Popradichninum Erraticum Ichnogen N.Sp.N. - a new trace fossil from the eocene flysch of Slovakia
    Postavení tanvaldského granitu ve vztahu k horninám krkonošsko-jizerského a lužického plutonu
    Postglaciál u Kobeřic na severní Moravě
    Pouštní sedimenty - mezinárodní konference v Londýně
    Použití gravimetrie k řešení morfologie durbachitového tělesa Čertova břemene ve středočeském plutonu
    Poznámky ke vzniku akumulací štramberských vápenců
    Prekambrické glaciální sedimenty v pánvi Taoudeni (Mauretánie)
    The presence of graphite in the Central Bohemian Upper Proterozoic shales and schists
    Problematika stratigrafického zařazení zábřežské skupiny
    Problémy stratigrafické klasifikace a nomenklatury vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Procesy vazby stopových kovů na horninotvorné a autigenní minerály železa v půdách
    Prof. Ing. M. Vaněček, DrSc. šedesátníkem
    Prof. RNDr. Miroslav Kuthan, Csc., pětasedmdesátiletý
    Projevy hydrotermální mineralizace sázavského hlubinného zlomu na rozhraní strážeckého moldanubika a třebíčského masívu
    Promovaný geolog Antonín Kopecký, CSc., šedesátníkem
    Promygale Janae sp. n. the new Anthracomartid (Arachnida) from the Upper Carboniferous of Central Bohemia
    Prvky vzácných zemin v horninách kry Pradědu
    Přehled tíhových struktur Českého masívu
    Příčiny vertikálních pohybů zemské kůry
    Příspěvek reflexní seizmiky k poznání geologické stavby plzeňské pánve a jejího hlubšího podloží
    Rare Devonian Terebratulids (Brachiopoda) from the Prague basin (Bohemia)
    Regionální magnetické struktury Českého masívu na území ČSR
    Remains of Permo-Carboniferous vertebrates from HK-1 borehole (Horní Kalná, Krkonoše Piedmont Basin, east Bohemia)
    Remains of permocarboniferous vertebrates in the borehole DB-1 (Dolní Bousov, Mnichovo Hradiště basin, central Bohemia)
    Remains of Stephanian vertebrates in the borehole Str-1 (Strachaly, Roudnice Basin, Central Bohemia)
    Remarks to Bohemian silurian Otarionine trilobites
    Representatives of the subfamily Trinucleinae Hawle et Corda, 1847 from the Dobrotivian of Bohemia (Trilobita)
    Retrográdní přeměna krušnohorských eklogitů
    Reussiana, new name replacing Reussia maksimova, 1972 (Trilobita)
    Revision of Macropoma Speciosum Reuss, 1857 (Crossopterygii, Coelacanthiformes)
    RNDr. Augustin Mrázek sedmdesátníkem
    RNDr. Dalibor Weiss, CSc., šedesátníkem
    RNDr. Josef Svoboda, DrSc., pětasedmdesátníkem
    RNDr. Josef Svoboda, DrSc., zemřel
    RNDr. Václav Pesl, CSc. šedesátníkem
    Rozpadavost jílovců a kalovců: morfologie a využití pro rozlišování sedimentačního prostředí
    Rtg. fázová kvantitativní analýza magnetické a těžké frakce půdního materiálu
    Rugose corals from the Mokrá cement works quarry east of Brno (Famennian, Palmatolepis Crepida zone)
    Sabugalit z Nového Fojtova
    Sedmá konference o africké geologii v Botswaně
    Seizmický profil bítešskou rulou v jižní části Svratecké klenby
    Sfaleritová geobarometrie na ložisku sulfidů železa Pocinovice u Klatov
    Siliciclastic signal of the variscan orogenesis; Devonian Srbsko formation of central Bohemia
    Silicifikované sulfáty v sekvenci paleozoických sedimentů z vrtu Janovice 9
    Silur v metamorfovaném ostrově sedlčansko-krásnohorském
    Small-scale magnetic susceptibility distribution in some plutonic rocks and its geological implications
    Solubility of molybdenum oxide in granite melts
    Solubility of tungstic oxide and molybdenum oxide in basalt melt
    Some fossil microplancton from the Bohemian Cretaceous
    Some plant microfossils of possible terrestrial origin from the Ordovician of central Bohemia
    Současné trendy ve stratigrafii karbonu
    Současný stav chronostratigrafického dělení mezozoika (zpráva Československé stratigrafické komise)
    Spyridiocrinus Oehlert, Eucalyptocrinites goldfuss and Perunocrinus gen.n. (Crinoidea, camerata) fro the lower Devonian of Bohemia
    Starší paleozoikum rožmitálského vývoje v mirovickém metamorfovaném ostrově
    Stáří nejmladších svrchnokřídových pískovců Polické pávne
    Stavba moravskoslezské větve evropského mladopaleozoického orogénu (pracovní hypotéza)
    Strain and metamorphic manifestations of small ductile shear zones in the Náměšť Granulite (sw Moravia, Czechoslovakia)
    Stratigrafické jednotky omezené diskordancemi (UBU) : zpráva ze zasedání stratigrafické komise
    Stratigrafie a paleontologie na 27. mezinárodním geologickém kongresu
    Strukturní stavba polické a svatoňovicko-hronovské pánve
    Subfamily Akidograptinae (Graptolithina) from the lowermost Silurian of Bohemia
    Sympozium IGCP 158 "Paleohydrologie mírného pásma" a zasedání Eurosibiřské subkomise INQUA pro studium holocénu
    Sympozium o geologii uhlonosných formací Polska
    Šedesát let Ing. Josefa Zajíce, CSc.
    Šedesát let RNDr. Jindřicha Štelcla, DrSc., člena korespondenta ČSAV
    Šedesát let RNDr. Odolena Kodyma, CSc.
    Šedesátiny docenta RNDr. Jana H. Bernarda, CSc.
    Šedesátiny Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Bohumila Šmída, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Františka Chmelíka, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Miroslava Malkovského, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Miroslava Mášky, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Pravoslava Šantrůčka, CSc.
    Šesté sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (IAGOD)
    Tektonika platformních uloženin na Úštecku
    Terciérní sedimenty uvnitř vulkanického komplexu na severovýchodním okraji Ceského středohoří
    Texture analysis of the south Bohemian moldavite strewn-field
    Two index trilobites from the Lochkovian-Pragian boundary beds of Bohemia (Lower Devonian, Czechoslovakia)
    Two new discinid genera (Brachiopoda) from the Silurian and Devonian of the Prague Basin, Czechoslovakia
    Two new trilobites from the Jince formation (middle Cambrian, Czechoslovakia)
    Types of the structural record of orogeny
    Ukončení projektu IGCP 86 "Jihozápadní okraj východoevropské platformy a její předpolí"
    Die untermiozäne Flora aus der Bohrung Malešovice HV-102 (südlich von Brno)
    Upper Llandoverian acritarchs from Karlštejn, Barrandian area, Bohemian Massif
    Validopteris integra (Gothan, 1906) Bertrand, 1932 from the Westphalian B of the Intrasudetic Basin
    Vědy o Zemi a otázky životního prostředí
    Verlamoffit z lokality Bajan Mod v Mongolsku
    The Vertebrae of the lower Permian genus Discosauriscus Kühn, 1933 (Amphibia, Discosauriscidae) : notes on their morphology and evolution
    Vertical plant fossils from the Peruc-Korycany formation
    Vulkanická ložiska masívních sulfidických rud
    Vulkanogenní vývoj spodního kambria v rožmitálské kře a jeho zrudnění
    Výskyt bismitu, bismutitu, kettneritu a zavarickitu v Horní Krupce
    Výskyt zlata na Zn-Pb-Cu-ložisku Křižanovice (Železné hory)
    Význam fotolineací pro řešení stavby Českého masívu
    Význam výzkumu hlubinné stavby v geologické praxi
    Vznik mořských pánví v evropských variscidách
    XI. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Moskvě
    XII. Kongres mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Kanadě
    Za RNDr. Františkem Bartasem
    Za RNDr. Jaroslavem Zikmundem, CSc.
    Za RNDr. Naděždou Gabrielovou, CSc.
    Zakladatel moderní čs. geologie RNDr. Karel Žebera, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Závěrečné zasedání projektu "Kvartérní zalednění severní hemisféry" v Paříži
    Závislost zrnitosti krkonošských kvarcitů na jejich stratigrafické pozici a metamorfóze
    Zemřel Jan Kořan, DrSc.
    Zemřel RNDr. Ivan Tenčík
    Zemřela RNDr. Alena Jurková, Csc.
    Zlato a palladium v proterozoických silicitech Barrandienu
    Zwei neue Gattungen der Korallen (Scleractinia) aus der sächsischen und böhmischen Oberkreide
    Životní jubileum doc. RNDr. Josefa Sekyry, Csc.
    Životní jubileum Ing. Václava Šimánka, CSc.
    Životní jubileum prof. RNDr. Zdeňka Vlastimila Špinara, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Eduarda Menčíka, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Marie Neužilové, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Věry Horákové
    Životní jubileum RNDr. Zdeňky Řehákové, CSc.