Podrobnosti záznamu

Název
    Věstník Českého geologického ústavu
Místo vydání
    Praha
ISSN
    0042-4730
    1210-3527
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Českého
    Geologického
    ústavu
    Věstník
Články z tohoto seriálu
    13. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Číně
    Acritarchs of the Rastrites linnaei Zone (Lower Telychian) from the Prague Basin, Barrandian, Bohemian Massif
    Archaeocoeniina,Stylinina,Astraeoina,Meandriina et Sideastraeidae (Scleractiniaires) du Crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur - Turonien inférieur; Turonien supérieur, Tchécoslovaquie)
    Authigenic smythite and pyrrhotite in the upper part of the Sokolov Formation (the Sokolov Basin, Czechoslovakia)
    Biometrical studies of Marginotruncana marginata(Reuss) from the Bohemian Cretaceous Basin (Czechoslovakia)
    Bored and mineralized limestone surfaces in the Upper Cretaceous of Bohemia. A preliminary report
    Deformace devonu a jeho podloží severně od Vrbna pod Pradědem v Hrubém Jeseníku
    Development of the Saxonian tectonics in the Česká Lípa region
    Doc. Dr.Ivan Cicha, DrSc. šedesátníkem
    Early Arenig acritarchs from the Lower Klabava Formation (Prague Basin, Czechoslovakia)
    Early Middle Cambrian fauna in Central Bohemia
    Ferrous moldavites
    Garnet chemistry as an indicator of metamorphic development and deformations of the Moravicum in the Dyje dome
    Geology of Cretaceons formations in the Rutbah area, Western Desert, Iraq
    Hydrothermal reactions of NaCl and KCl brines with the Cínovec granite at 400 C and 50 MPa pressure: an experimental study
    The ichnogenus Asteriacites: paleoenvironmental trends
    K původu některých typů barrandienského svrchního proterozoika
    K životnímu jubileu Ing. Zdeňka Hrocha
    Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Kritika Holubcova pojetí struktury Českého masívu
    Kvantitativní určování minerálních fází rentgendifrakčními metodami
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
    Macrofossils and nannofossils of the type locality of the Březno Formation (Turonian-Coniacian, Bohemia)
    Megaturbidity - nový termín v sedimentologické literatuře
    In memoriam RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc.
    Metaboninite in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti
    Middle Cenomanian palynomorphs from Čáslav, Central Bohemia(Czechoslovakia)
    Mimořádné události v geologické historii Země
    Mutual relation of pre-flysch and flysch facies in the Moravian Paleozoic
    Nejstarší geologické mapy Čech
    New fossil sites in the Jince Formation (Middle Cambrian, Bohemia)
    New Silurian and Devonian Strophomenidina (Brachiopoda) in Bohemia
    New trilobites from the Silurian and Devonian in the Prague Basin (Central Bohemia)
    Normal versus Metal-rich Black Shales in the Barrandian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit: a Summary with New Data
    Occurrence of Sn-W mineralization in the Barrandian Proterozoic near Erpužice NNE of Stříbro
    Perspectives of Ni-Cu (Pt), Cr mineralizations of the subcretaceous basic and ultramafic complex near Svitavy
    Porózita opuk
    Probable find of the autochthonous Paleogene in the borehole Jarošov-1
    Proterozoikum a paleozoikum ve zbořenokosteleckém metamorfovaném ostrově
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1991
    RNDr. František Novák oslavil šedesátiny
    RNDr. Miroslav Gabriel jubilantem
    Sedimentology of the Kletnice Formation and the Ernstbrunn Limestone (Ždánice-Subsilesian unit of the Outer West Carpathians)
    Short note on new records of late Turonian (Upper Cretaceous) marine reptiles remains from the Úpohlavy quarry - NW Bohemia, Czech Republic
    Short note on new records of late Turonian (Upper Cretaceous) marine reptiles remains from the Úpohlavy quarry (NW Bohemia, Czech Republic).
    Structural and microtextural features of solid bitumens from pillow lavas from Mítov (Barrandian Neoproterozoic, Bohemian Massif).
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc., ředitele Českého geologického ústavu
    Tellurium in galenas from various types of mineral occurrences in the Bohemian Massif
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
    Vzpomínka na RNDr. Josefa Zikmunda