Podrobnosti záznamu

Název
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Místo vydání
    Praha
ISSN
    0042-4730
    1210-3527
    1210-8197
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Bulletin
    Czech
    Českého
    Geological
    Geologického
    Survey
    ústavu
    Věstník
Články z tohoto seriálu
    2. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    2. pracovní zasedání řešitelů projektu PAGES (Stream 1.) v ČR
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    4. zasedání IGCP projektu č.378 na Moravě a v Rakousku
    7. konference Mezinárodní nanoplanktonové společnosti INA, La Parguera, Portoriko
    7. konference o vltavínech ve Znojmě od 17. do 19.září 1996
    8. uhelná konference
    11. konference o mladším terciéru v Brně
    15. kongres INQUA v Durbanu
    27. sjezd DEUQUA (Lipsko, září 1994)
    30 let uhelně geologických seminářů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    57. výroční konference Meteoritical Society
    Abriss einer exodynamischen Analyse des Zentralteiles des Böhmerwaldes
    Accessory minerals of siliceous rocks from the Kokšín hill near Mítov (Barrandian Neoproterozoic)
    Akademie věd České republiky 1997
    Al-rich horizon in the Dyleň schist complex near the boundary Saxothuringicum/Moldanubicum
    Analýza činnosti Státních geologických služeb
    Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna
    Animal extinctions in the fossil record : A developmental paradigm
    Annual meeting of the FOREGS (Forum of European Geological Surveys)
    Anthropogenic acceleration of geological processes
    Apical muscle attachment areas found in Archinacella ovata Barrande in Perner, 1903 (Mollusca) - a preliminary report
    Apokalypsa a svátek vídeňského geologického ústavu
    Arthropods of Burgess Shale type from the Middle Cambrian of Bohemia (Czech Republic)
    Asteroids: Their composition and impact threat
    Barrandicellopsis, a new Ordovician archinacelloid genus (Mollusca, Gastropoda)
    Baryem bohatý crandallit z dolu Nástup Tušimice (severočeská hnědouhelná pánev)
    The basal Silurian Akidograptus ascensus - Parakidograptus acuminatus Biozone in peri-Gondwanan Europe: graptolite assemblages, stratigraphical ranges and palaeobiogeography
    Basalt dykes of the Brno massif, Moravia, Czech Republic
    Bílovické souvrství - nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě
    The Breviphrentis-dominated coral faunule from the Middle Devonian of Moravia, Czech Republic
    British metaphysics as reflected in Robert Broom's evolutionary theory
    The broadening scope of catchment-level isotope studies (A BIOGEOMON retrospect)
    Bryozoans attached to exuvia of the Ordovician trilobite Dalmanitina (D.) proeva
    Bucanopsina gen.n., a new bellerophontoidean gastropod with circumbilical muscle attachment areas from the Middle Ordovician of Bohemia
    Budoucnost státních geologických služeb
    Calcium enriched rocks in the Neoproterozoic sequence, Lešetice uranium mine, Příbram ore district
    Canleria gen. nov. (Scleractinia, Heterocoeniina) Cénomanien supérieur, République tcheque
    Carbon dioxide field in the West Bohemian Spring Region: Introductory results
    Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
    Carcassonnella, a new Lower Ordovician bellerophontiform mollusc with dorsally located retractor muscle attachments (Class Tergomya)
    Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
    Cemented epibionts on the exoskeleton of the odontopleurid trilobite Selenopeltis vultuosa tenyl Šnajdr, 1984
    Characteristics of palynospectra of the Upper Cenomanian-Lower Turonian (anoxic facies) of the Bohemian and Vocontian Basins
    Chemical composition and crystal structure refinement of schorl from the Lundazi pegmatite field, Zambia
    Chemical composition of the sulphides accompanying coal measures in the Kladno coal district, Central Bohemia
    Chemical composition of zinckenite from Boněnov, Western Bohemia
    Chemistry of chlorites from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Czech Massif)
    Circumbilical retractor muscle attachment area in the Ordovician trilobed bellerophontoidean gastropod Tritonophon peeli sp.n. (Mollusca)
    Classification and nomeclature of alunite-jarosite and related mineral groups
    Clustered trilobites Leonaspis leonhardi in the Kopanina Formation (Silurian, Czech Republic)
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coccoliths in the chalk material of high Gothic paintings (14th and 15th centuries, Bohemia)
    Comment on the article "Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths "by G.S. Rajpoot and J. Klomínský
    Comments to recently advertised alpinotype nappe structure of the Barrandian Paleozoic
    Community setting and functional morphology of Echinosphaerites infaustus (Fistuliporita: Echinodermata) from the Ordovician of Bohemia
    Comparison of Acrinopterygian fishes from the Autun Basin (France) and the Krkonoše Piedmont Basin (Eastern Bohemia)
    Complex parasitism and symbiosis of crinoid, subepidermal parasite and tabulate coral. Lower Devonian (Pragian), Barrandian, Czech Republic
    Composition of Proterozoic greywackes in the Barrandian
    Compositional evolution of garnet in the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, Vlastějovice, Bohemia - evidence of the preservation of early stages pre-dating regional metamorphism
    Conodont Fauna from the Pragian/Emsian boundary in the Mramorka and Stydlé vody Quarry (Barrandian, Czech Republic)
    Conodonts of the Klabava Formation (Early Ordovician, Prague Basin)
    Contact metamorphosed sediments in the Nha Trang area, south Vietnam
    Contribution to the knowledge of some small Early Barremian ammonites from the Silesian Unit (Outer Carpathians, Czech Republic)
    A contribution to the theory of the cameral mantle in some Silurian Nautiloidea (Mollusca, Cephalopoda)
    Coraux crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur; Turonien inférieur-Coniacien inférieur), République tcheque
    Coraux pas encore décrits ou redécrits du Crétacé supérieur de Boheme
    The correlation between the Nectava gneisses and granodiorites of the northern part of the Brno massif
    Correlation of Neoproterozoic conglomerates of the Barrandian, Saxothuringian and Moldanubian units
    Coxiconchia Babin, 1966 from the Llanvirn of the Prague Basin (Bivalvia, Ordovician, Bohemia) and the function of some "accessoric" muscles in Recent and fossil Bivalvia
    Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts.
    Crandallite group minerals in the uranium ore district of Northern Bohemia (Czech Republic)
    The Cretaceous biogenic structures created in Triassic sandstones (Devět Křížů at Červený Kostelec, NE Bohemia, Czech Republic)
    The crinoid holdfast Lichenocrinus Hall, 1866 in the Ordovician of Bohemia (Czech Republic)
    Critical loads of acidic emissions and the mobilization of trace metals in terrestrial ecosystems of the Czech Republic
    The crystal structure of Co2P from X-ray powder diffraction data and its mineralogical applications
    Cunnolitidés du Crétacé de Boheme (Scléractiniaires, Fungiina) Cénomanien supérieur-Turonien inférieur: République tcheque
    Cyclocaudiculus edwardi sp.n., (Crinoidea, col.) in the Lower Carboniferous of Moravia (Czech Republic)
    Cyrtograptus lundgreni Biozone in the southwestern part of the Svatý Jan Volcanic Centre (Wenlock, Prague Basin, Bohemia)
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist in 1995
    The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
    Česká republika v rámci projektu PANGEA
    Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Činnost Komise pro geologickou mapu světa (Commission de la Carte Géologique du Monde)
    Davidsonia (Brachiopoda, Middle Devonian) in Moravia and its peculiar characters
    Demonstrations of the Kačák event (Middle Devonian, uppermost Eifelian) at some Barrandian localities
    Devonian tentaculites from Čelechovice na Hané, Moravia
    Dinoflagellate cysts distribution of Albian-Cenomanian sections from the Outer Western Carpathians
    Discovery of a larval shell in Middle Paleozoic subulitoidean gastropods with description of two new species from the Early Devonian of Bohemia
    Discovery of oligolamellar teeth of echinoids in the Silurian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Discussion of the article "Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif" by Jaroslav Dvořák
    Diskuse k práci Hladil, J. et al.: Carbonate ramp environment... Bull. Soc. belge Géol., 100/1-2, 1991, 57-199.
    Distribution and Origin of Reduction Spheroid in the Upper Paleozoic Sequences, Czech Republic
    Distribution of Rhenium, Tungsten and Selenium in Molybdenites of the Bohemian Massif
    Distribution of Th, U and K and petrophysical properties of granites in the Czech part of the Smrčiny (Fichtelgebirge) pluton
    Distribution of the lingulate brachiopod Thysanotos in Central Europe
    Dobrotivian/Berounian boundary interval in the Prague Basin with a special emphasis on the deepest part of the trough (Ordovician, Czech Republic)
    Dr. Donald E. White Fund for Developments in Geochemistry in Czech Republic
    Drainage Sediments in Environmental and Explorative Geochemistry
    Druhé evropské regionální setkání "Mezinárodní společnosti pro výzkum útesů" v Lucembursku 6.-9. září 1994
    Dvoufázová destrukce paleoreliéfu : dva příklady z Vimperské vrchoviny
    Dyke swarm of highly evolved felsitic alkali-feldspar granite porphyry near Milevsko, Central Bohemian Pluton
    The earliest dalmanitiid trilobites from Bohemia
    Early Berriasian ammonites from the Štramberk Limestone of Kotouč quarry (Outer Carpathians, Silesian Unit, Štramberk, Czech Republic)
    Early Cambrian Acritarcha from sediments underlying the Devonian in Moravia (Měnín 1 borehole, Czech Republic)
    Early Devonian conodont succession from the section of the Čertovy schody Quarry (Koněprusy, Barrandian, Czech Republic)
    Earthquakes in the Northeastern Part of the Bohemian Massif Recorded by the MORC Station during the Period October 1994-March 1995
    Einige neue Erkenntnisse zur oligozänen Flora von Bechlejovice bei Děčín
    Environmentální projekty Státních geologických služeb
    Evidence of an extensional tectonics in the NW of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Evidence of coastal sabkha in the Early Devonian sequence at Tišnov, Western Moravia
    Evolution of intraspecific morphological variability and its relationship to environment (Caliapora battersbyi, Devonian)
    Evropská uhelná konference '95 v Praze
    Evropská vědecká konference "The Ecological Setting of Europe - From the Past to the Future : The Establishment of Plant and Animal Communities in Europe since the Last Glaciation"
    Evropský kongres o regionální geologické kartografii a informačních systémech
    Experimental acid leaching of metals from biotite of the Říčany monzogranite
    Experimental testing of line rocks in Li-F granites: evidence from superliquidus experiment with F and P added
    Extinction and recovery successions of the Devonian marine shoals: Eifelian-Givetian and Frasnian-Famennian events, Moravia and Bohemia
    Factors influencing the Al2O3/Na2O ratio in Paleozoic siliceous shales
    Famille nouvelle des Scléractiniaires du Crétacé supérieur de Boheme (Cénomanien supérieur - Turonien inférieur, République tcheque)
    Fe-, Mn-, and P-rich marginal facies of black shales
    Fin spine of a ctenacanthoid shark (Elasmobranchii, Ctenacanthoidea) from the Upper Stephanian of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemia)
    The final fabric ellipsoids of the Račice and Luleč Conglomerates (Myslejovice Formation, Drahany Uplands)
    Final meeting of IGCP Project No 291 "Metamorphic fluids and mineral deposits"
    First homalonotid trilobites from the Devonian of Bohemia and their significance
    The first occurrence of a "brittlestar bed" (Echinodermata, Ophiuroidea) in Bohemia (Ordovician, Czech Republic)
    Fluid inclusion and stable isotope study of the Kasejovice gold district, central Bohemia.
    Fortopteris radnicensis (Němejc) Boersma, comb. nov. from the Upper Carboniferous of Czech Republic
    Fossil calcretes in the Permocarboniferous sequence; Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Fossil wood and foliage of Castanea (Fagaceae) from the Upper Oligocene of northern Bohemia
    Fossilized intestinal contents in the Lower Ordovician Cyrtodiscus nitidus (Mollusca, Tergomya) from the Barrandian Area (Bohemia)
    The Fractal Modelling of Evolution of the Organized Structures in Geology
    František Pošepný (1836-1895)
    From explosive breccia to unidirectional solidification textures: magmatic evolution of a phosphorus- and fluorine-rich granite system (Podlesí, Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Functional morphology of hyoliths based on flume studies
    Further palynomorphs of Early Cambrian age from clastic sediments underlying the Moravian Devonian (borehole Němčičky-3)
    Further revision of Tertiary floras of Central Bohemia: localities Na Bendovce (Sv. Antonín) near Rakovník, Klínec near Všenory and Na Sulavě near Černošice
    Garnet and some other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Garnets in metabasite hornfels of the contact aureole around gabbronorite at Mladotice (Western-Bohemia)
    General problems of the TB (Teplá-Barrandian) Precambrian, Bohemian Massif, the Czech Republic
    The generic affiliation of Bohemian asaphid trilobites (Trilobita, Beroun Stage, Ordovician, Czech Republic)
    Generic status of two lingulacean brachiopods from the Králův Dvůr Formation, Upper Ordovician (Central Bohemia)
    Genus Paterula (Brachiopoda) in Ordovician-Silurian sequence of Central Bohemia
    Geochemical mapping of the Prague agglomeration
    Geochemistry and the role af anoxic sediments in the origin of the Imiter silver deposit in Morocco
    Geochemistry of fresh waters on the map 02 Ústí nad Labem, Czech Republic
    Geochemistry of host rocks and role of organic matter in the precipitation of cassiterite-sulfide ores at the Dafulou deposit, Dachang tin field (south China)
    Geochemistry of Neoproterozoic calcareous rocks from the Barrandian (Czech Republic)
    Geologic Structure and Hydrocarbon Generation in the Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
    Geological approach to radon problematics in the Czech Republic
    Geological interpretation of detailed gravity survey of the granulite complex in southern Bohemia ands its structure
    Geological support to the National Radon Programme (Czech Republic)
    Geologické aktivity Středoevropské iniciativy (CEI)
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Geologie menhirů středních a severozápadních Čech
    Geologists against the Destruction of Natural Environment
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geology of the Nha Trang area, Southern Vietnam
    Geology of the NW part of the Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian massif, Central Europe)
    Geology of the Žulová pluton mantle (Bohemian Massif, Central Europe)
    Geotechnické dny 1999 - Odborný seminář ke stému výročí akademika Quida Záruby, zakladatele československé inženýrské geologie
    Gisement de Tazalaght - modele de la minéralisation cuprifere stratiforme dans le Précambrien supérieur de l' Anti-Atlas Occidental (Maroc)
    Gorceixite from the Volcanogenic Formation in the Družba strip mine in the Sokolov Basin (North-West Bohemia)
    Grantová agentura České republiky, činnost od roku 1993 dodnes
    Granulite facies metabasites in the Náměšť granulite complex, western Moravia
    Graptolites, stratigraphy and depositional setting of the middle Llandovery (Silurian) volcanic-carbonate facies at Hýskov (Barrandian area, Czech Republic)
    Gravitational movements in the southern part of the Moravian Karst in Famennian and Tournaisian times
    Gravity and orientated pressure as factors controlling "honeycomb weathering" of the Cretaceous castellated sandstones (northern Bohemia, Czech Republic)
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Hollabrunn Gravel of Lower Pannonian age - its composition and genesis
    Horninové prostředí a ekogeologie
    How the Echinoderm Chnaged Its Symmetry or On the search for common mechanisms to generate the archetypal forms
    The Hydrocharitaceae foliage from the North Bohemian Early Miocene
    Hydrogeochemical mapping of Czech freshwaters
    Ichnofacies of the Lower Carboniferous in the Jeseník Culm (Moravo-Silesian Region, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Ichnofossil Paleodictyon (Glenodictyum) praedictum from Štíty (Upper Cretaceous, Moravia, Czech Republic)
    The ichnofossil Rejkovicichnus necrofilus ichnogen. et ichnosp. nov. and body fossils in its filling (Middle Cambrian, Czech Republic)
    Ichnofossils in phosphatic fillings of crevices and joints of a rock substrate (Upper Cretaceous, Czech Republic)
    The ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 - predation traces in gastropod shells from the Badenian in the vicinity of Česká Třebová (Czech Republic)
    IGCP projekt 253 končí
    IGCP projekt č.378 zdárně pokračuje
    Immigration of the Rhenish-type and Austrian brachiopod stocks into the Prague Basin (Central Bohemia) in the lowest Emsian (Lower Devonian)
    Impact of Coal Mining and Combustion upon Forests in the Czech Republic
    Impaktový kráter Tswaing v Jihoafrické republice
    In memoriam ing. Jiřímu Vtělenskému
    Inarticulate brachiopod genera Elkania Ford and Elkanisca Havlíček in the Lower Ordovician of Bohemia
    Inarticulate brachiopods from the Upper Ordovician glaciomarine diamictites of the Prague Basin, Central Bohemia
    Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of Bohemian Massif
    Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif
    Industrial minerals in the age of global economy
    The Influence of basinal structures on the shape of wave patterns of induced seismic events: An examples from the North Bohemian Brown Coal Basin
    Informace o činnosti nově vzniklé České krajinně-ekologické společnosti (CZ-IALE)
    Interglaciál v holštejnském údolí v Moravském krasu
    International Symposium "The Impact of Mining on the Environment: Problems and Solutions"
    International workshop "High Pressure Granulites - Lower Crustal Metamorphism" - the Experts of IGCP Project 304 focused on Czech Granulites
    Investigation of granite inhomogeneity with well logging methods
    Isotopic composition of sulphidic sulphur in the graphite deposits of the Bohemian Massif
    K faciím a stratigrafii spodnodevonského útesového komplexu u Koněprus
    K nedožitým šedesátinám RNDr. Čestmíra Bůžka, CSc.
    K osmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    K osmdesátinám RNDr. Tibora Budaye DrSc
    K památce RNDr. Odolena Kodyma, CSc.
    K sedmdesátinám dr. Z. Šulcka
    K šedesátinám RNDr. Naděždy Šťovíčkové, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Vlastimila Müllera
    K šedesátinám RNDr. Zdeňka Lochmanna
    K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
    Karpatian sandy deposits in the southern part of the Carpathian Foredeep in Moravia
    Kirkocystid ankyroids (Stylophora: Echinodermata) from the Šárka Formation (Ordovician) of Bohemia
    Konference geo-bio-diverzita Šumavy
    Konference "Minerals, Metals and the Environment II" v Praze
    Konference o "Díle našich lidí v mimoevropském světě"
    Konference radonový program ČR
    Kongres Evropské geologické unie
    Kosovian inarticulate brachiopods and their ancestors (Late Ordovician, Prague Basin)
    Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil
    Krupka, deposit of Sn-W-Mo ores in the eastern Krušné hory Mts.
    Kryogenní tvary na Králickém Sněžníku
    Kvartérně-geologický a paleopedologický výzkum v okolí Lechovic (okres Znojmo)
    Labe - rozpor mezi ekologií a ekonomikou? Mezinárodní konference o ochraně vod Labe v Cuxhavenu, SRN, v listopadu 1994
    Laboratoř organické geochemie pobočky Českého geologického ústavu v Brně získala akreditaci
    A large injury and shell repair in Boiotremus incipiens (Mollusca, Gastropoda) from the Silurian of Bohemia
    Late Eocene landscape, ecosystems and climate in northern Bohemia with particular reference to the locality of Kučlín near Bílina
    Late Turonian-Coniacian belemnites (genera Actinocamax Miller and Gonioteuthis Bayle) from the Bohemian Cretaceous Basin
    Latomeandridés (Scléractiniaires) du Crétacé supérieur de Boheme (République tcheque)
    Lesukite, cubic Al2Cl(OH)5.2H2O from Kladno, Czech Republic
    Lithofacies and Cyclic Development of Turbidite Systems in the Mírov Culm and the Southern Part of Zábřeh Crystalline Complex
    Lochkovian brachiopods of the Prague Basin (Lower Devonian, Czech Republic)
    Lower Badenian deposits near Kralice nad Oslavou (SW Moravia): result of geophysical, geomorphological and sedimentological research
    Lower Cambrian sediments in deep boreholes in south Moravia
    Lower Cretaceous Ammonoidea in the Podbranč quarry (Pieniny Klippen Belt, Slovakia)
    Lower Devonian Basal Clastics - Old Red Formation, Southern Moravia, Czech Republic
    Lower Miocene freshwater ostracods and gastropods from the Chomutov area of Northern Bohemia, Czech Republic
    Lower Miocene freshwater ostracods from the Merkur-North open-cast mine (Most Basin, northern Bohemia, Czech Republic)
    Lower Paleozoic NE of Znojmo and its relation to the underlying metamorphic rocks
    Ložiska zlata a jejich historická těžba
    Magdeburský seminář o ochraně vod Labe
    Magmatic and hydrothermal evolution of Li-F granites: Cínovec and Krásno intrusions, Krušné hory batholith, Czech Republic
    The manner of preservation of the Lower Campanian baculites from locality Temir river (North-West Kazakhstan)
    Mediaeval Pollution of Fluvial Sediment in the Labe (Elbe) River, Bohemia
    Megaflora of tuffaceous interbeds in coal seams of the Nýřany Member (Westphalian D) at the Dobré štěstí Mine in the Plzeň Basin (Czech Republic)
    Megalitické kameny z Vinařic, Skůr a jejich petrografické složení
    Metamorphism in the Teplá Upland, Bohemian Massif, Czech Republic (Preliminary report)
    The method of internal standard in quantitative phase analysis of fly ashes and their composites
    Mezinárodní geologický kongres, Beijing, Čína, 4.-14.8.1996
    Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3.tísiciletí" v Českých Budějovicích
    Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Mezinárodní konference "Sanierung des Wasserhaushalts in Gebieten des Braunkohlenbergbaus" v Sasku
    Mezinárodní konference Sediment '96 ve Vídni
    Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti
    Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI (Ankara, září 1994)
    Microfossils from the graphite phyllites of the NE Bohemian Crystalline Complex
    Microfossils in carbonaceous cherts from Barrandian Neoproterozoic (Blovice Formation, Czech Republic)
    Middle Devonian crinoid columnals from Čelechovice in Moravia (Czech Republic)
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    +Ing. Milan Blížkovský, DrSc.
    Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Mineralogy and chemistry of conventional and fluidised bed coal ashes
    Mineralogy and geochemistry of loesses in southern Moravia
    Mineralogy of recently formed sublimates from Kateřina colliery in Radvanice, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Minerály série goyazit-svanbergit a kemmlitzit na pyropovém ložisku Vestřev u Hostinného
    Minerály skupiny crandallitu a kemmlitzitu ze svrchně karbonských sedimentů od Bělé a Libštátu v Podkrkonoší
    Miocene volcaniclastics of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic
    Mode of life of some Silurian and Devonian platyceratids
    Moldavite: an age standard for fission-track dating
    Moldavites: a review
    Moldavites from the Cheb Basin
    Moravikum dyjské klenby - kadomské předpolí variského orogénu
    Naftová a plynárenská konference v Luhačovicích
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam pro českou geologii
    Naturally occurring germanium compounds, GeSnS3 and GeO2 from Radvanice, Eastern Bohemia
    Názory na současné členění karbonu
    Nejstarší geologické mapy (dodatek)
    Největší projekt v historii geochemie
    Některá fyzikálně-chemická data pro růžový beryl (morganit) z píseckých pegmatitů
    Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit as a part of the Cadomian orogenic belt: A review and correlation aspects
    Neoproterozoic sedimentary carbonates and their silicified equivalents: Barrandian, Czech Republic
    Neptunian dykes in the Koněprusy Devonian: Geological and palaeontological observations
    A new cadmium sulfate natural phase from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    New data about paradoxid trilobites from Middle Cambrian of Central Bohemia
    New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences
    New data on nearshore marine environments of the Bohemian Cretaceous Basin (Tuchoměřice-Pazderna locality; late Cenomanian-early Turonian)
    New data on the distribution of brachiopods in the Motol and lowest Kopanina Formations (Wenlock, lower Ludlow, Prague Basin, Bohemia)
    New Data on the osteology of actinopterygian fish Sphaerolepis kounoviensis
    A new Early Miocene Mahonia Nutt. (Berberidaceae) of Europe
    New finds of ichnofossils from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)
    New information on stratigraphy of the Carboniferous
    New lingulate brachiopods from the Mílina Formation and the base of the Klabava Formation (late Tremadoc-early Arenig), Central Bohemia
    New, rare, and better recognized Ordovician Tergomya and Gastropoda (Mollusca) of Bohemia
    New representatives of Radioscutellum and Cornuscutellum (Trilobita) from the Pragian of the Barrandian area (Lower Devonian, Czech Republic)
    A new syncarid crustacean from the Lower Permian of Bohemia
    Normal versus Metal-rich Black Shales in the Barrandian Neoproterozoic of the Teplá-Barrandian Unit: a Summary with New Data
    Notes of validity of several Silurian and Lower Devonian genera of Atrypida (Brachiopoda) in the Prague Basin, Czech Republic
    Notes to the concept of plant trace fossils related to plant-generated sedimentary structures
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové směry ve stratigrafii alpského kvartéru (Zasedání projektu IGCP 378 "Circumalpine Quaternary Correlations" v Luganu)
    Numerical modelling of tektite origin in oblique impacts: Implication to Ries-Moldavite strewn field
    Oblique raindrop impacts
    Obolid brachiopods with burrowing sculptures in the Lower Ordovician of Bohemia
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Occurrence of manganese carbonates ores on strata-bound Horní Benešov deposite (Silesia, Czech Republic)
    Occurrence of Petrarhabdus copulatus (Deflandre) Wind and Wise in the Outer Western Carpathians
    Ocenění pro ženu a muže roku ČGÚ za rok 1995 uděleno
    Odpověď na recenzi Jaroslav Dvořáka (Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval)
    Ohlédnutí za 4. a 5. zasedáním o aglutinovaných foraminiferách IWAF (International Workshop on Agglutinated Foraminifera)
    The oldest known heterobranch gastropod, Kuskokwimia gen. nov., from the Early Devonian of west-central Alaska, with notes on the early phylogeny of higher gastropods
    On the occurrence of Spinidelphinulopsis whaleni (Gastropoda) in the Late Triassic (early Norian) Cornwallis Limestone, Kuiu Island, southeastern Alaska (Alexander terrane) and its paleobiogeographic significance
    Oncoidal and Ooidal Ironstone in the Lower Devonian Limestone Sequence, Barrandian, Czech Republic
    Ophiuroid remains from the nearshore environments of the Bohemian Cretaceous Basin (Cenomanian-Turonian boundary interval). A preliminary report
    Optical anisotropy of coal from the Ruda syncline area in the upper Silesian Coal Basin (USCB) and its relation to tectonic setting
    Optical properties of organic matter in Devonian and Lower Carboniferous black shales in the northern Drahany Upland
    Organic-walled microbiota from the greywackes and other siliciclastic sediments of the Barrandian Neoproterozoic (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts.
    Oslavy 160. výročí narození Františka Pošepného se konaly v Českém geologickém ústavu
    Osmdesát let Českého geologického ústavu
    Osmé mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Paříži
    Ostracode faunas from the Lower/Middle Devonian section in Praha-Barrandov
    Oysters attached to gastropod shells Rudoltice, eastern Bohemia (Miocene, Lower Badenian)
    Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding
    Pallioceratida ordo n. - a new order of the Palaeozoic cephalopods (Mollusca, Cephalopoda)
    Palynology of the Devonian (Lochkovian to Tournaisian) sequence, Madre de Díos Basin, northern Bolívia
    Participation of the Analytical Laboratory of the Czech Geological Survey in the INCO-Copernicus Project
    Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic)
    Permian ignimbritic rhyolite on Tachov Hill near Doksy, N-Bohemia
    Perunica microplate: relation to Ukrainian Shield, mid-Bohemian rift, and hypothetic large-scale overthrusts in central Bohemia
    Petrographic composition and chemical technological properties of sapropelic coals from the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Petrology and geochemistry of ganulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic
    Phosphorus and rubidium in alkali feldspars: case studies and possible genetic interpretation
    Planární prvky proterozoika sv. obruby čistecko-jesenického masivu
    Platanus-Blätter aus der Oberkreide von Böhmen and Mähren
    Pleistocenní výplň mrtvého ramene Ohře u Chban (Česká republika)
    Pracovní sjezd Rakouského spolkového geologického ústavu v říjnu 1993 v Mieming v Tyrolsku
    Problematika rudních ložisek na 29.mezinárodním geologickém kongresu v Kjótu
    Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
    Prof. dr. Karel Vrba se zasloužil o založení Státního geologického ústavu Československé republiky
    Program Brit pro zpracování křehkých struktur
    Proposal of lithostratigraphy for the České středohoří Mts. volcanics
    Prospects of coal production vs. decline in coal reserves of the Czech Republic
    Průzkumné práce v rosicko-oslavanském revíru
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Přehled geologie Kuvajtu
    Pt-Pd-As-Te mineralizace na ložiskách měďnato-niklových rud z Kunratic a Rožan na Šluknovsku
    A puzzling marine assemblage of organic remains in Upper Paleozoic sediments of the Budějovice Basin
    Pylová analýza karbonátové slatiny vrtu Velichovky
    Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
    Quasisinuites rapax gen. et sp.n., a new sinuate cyrtonellid mollusc (Class Tergomya) with involute shell from the Ordovician of Morocco
    Quaternary loessic sediments in the humid tropical zone of Southeast Asia
    Quido Záruba zemřel...
    Račiněves - a new Middle Pleistocene interglacial in the Czech Republic
    Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj
    Radioactivity of the highly fractionated Homolka granite in the Moldanubian pluton, southern Bohemia
    Radioactivity patterns - constraints for the magmatic evolution of the two-mica granites in the Central Moldanubian Pluton
    Radon na tektonických poruchách
    Radon v rudnickém obzoru v Podkrkonoší
    Radon variations and Earth tides in the unventilated underground spaces
    Radonová databáze - měření radonu v geologickém podloží
    Rakušané slavili 150. výročí založení své geologické služby
    Rare earth element patterns in garnets of the Moldanubian metamorphic rock series near Habry, W-Bohemia
    RECAL program - quantitative phase analysis of soils based on X-ray diffraction and chemical analyses combination
    The recognition of terrestrial impact structures
    The Reingers Magnetic Anomaly in the Central Moldanubian Pluton (Southern Bohemia-Lower Austria)
    Relationship between petrography and well-logging parameters in the borehole R-150, Rejvíz, Hrubý Jeseník Mts. (the Bohemian Massif, Central Europe)
    Report by Working group on the Regional Classification of the Western Carpathians at the Czech Stratigraphic Commission
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1995
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1996
    Report on the Scientific Activities of Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1993
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ)
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1994
    Resortní konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    The results of paleostress analyses in the eastern parts of the Nízký Jeseník and the Drahany Uplands
    Retractor muscle scars in Gamadiscus (Mollusca, Tergomya)
    Review of brachiopods in the Chapel Coral Horizon (Zlíchov Formation, lower Emsian, Lower Devonian, Prague Basin)
    RNDr. Erwin Knobloch, CSc. - 60 let
    RNDr. František Reichmann - 60 let
    RNDr. Jaroslav Macoun, CSc., sedmdesátníkem
    RNDr. Jaroslav Švenek *30.4.1927 - +19.2.1994
    RNDr. Radko Tásler sedmdesátiletý
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). 1
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). 2
    Rugose corals of the Acanthopyge Limestone of Koněprusy (Middle Devonian, Barrandian, Czech Republic)
    Saléeit a minerál izomorfní řady fosfuranylit-yingjiangitové z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Sb-mineralizace v severní části kutnohorského rudního revíru
    Scléractiniaire du Crétacé supérieur a Pavlovské vrchy en Moravie du Sud (Zone de Waschberg, bassin Ždánice-sous-silésien des Carpates externes, République tcheque)
    Scléractiniaires de Stránská skála (Oxfordien inférieur/supérieur, Brno, Moravie, République tcheque)
    Scolecodonts? or their immitation by graphite floccules in the crystalline limestone of Varied Group, South Bohemia
    Second meeting of the Czech Geological Society and 84th anniversary meeting of the Geologische Vereinigung in Prague
    Sedimentární geologie v České republice
    Sedimentologie na 29.mezinárodním kongresu v Japonsku
    Sedimentologové se sešli ve Freibergu (Sediment '95)
    Sedimentology of transgressional sequences and mechanism of marine transgression
    Sedmdesátiny RNDr. Vladimíra Šibravy, DrSc.
    Seismotectonic analysis of the seismological measurements in the Kraslice network
    Sekundární sulfáty z Kaňku u Kutné Hory
    Seminář České asociace pracovníků aplikované geofyziky a Asociace radonové riziko
    Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin", pořádaný v Brně
    Seminář pořádaný u příležitosti 65.narozenin prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    Sestavení a vydání radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Setlikia bohemica gen. et sp. nov., a new actinopterygian fish (Actinopterygii, Igornichthyidae) from the Late Carboniferous of Bohemia
    Shell breakage and repair in explanate bellerophontoidean gastropods from the Middle Ordovician of Bohemia
    Shock-induced phenomena in limestones in the quarry near Ronheim, the Ries Crater, Germany
    Shock metamorphism of some minerals: Basic introduction and microstructural observations
    Short note on new records of late Turonian (Upper Cretaceous) marine reptile remains from the Úpohlavy quarry (NW Bohemia, Czech Republic)
    Silurian graptolites and chitinozoans from the Uranium Industry boreholes drilled in 1968-1971 (Prague Basin, Bohemia)
    Sklovité fonolity a trachyty ostrova Tenerife
    Solution of problems connected with high sontaneous combustion susceptibility of oxidative altered bituminous coals
    Some Comments on Dynamic Stability of Rock Slopes
    Some new and better recognized Devonian gastropods from the Prague Basin (Bohemia)
    Some new and better recognized Devonian gastropods from the Prague Basin (Bohemia): part II
    Some stratigraphic problems of the Barrandian Neoproterozoic
    Sources and thermal maturation of organic matter in sediments and kaustobiolites of the Bohemian Massif. Part I: Extractable compounds and vacuum-pyrolysates
    Sparkling mineral water at western rim of the Doupovské hory Mountains (Czech Republic): genesis by water-rock interaction and deep-seated CO2
    "Species" Protoscutellum simulans (Barrande, 1852) is identical to the species Planiscutellum planum (Hawle et Corda, 1847) (Styginidae, Trilobita)
    Spirocircus cycloides, a new ichnofossil from the Upper Cretaceous in Northern Moravia (Czech Republic)
    Sponge borings in stromatoporoids and tabulate corals from the Devonian of Moravia (Czech Republic)
    SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
    Sprašová série u Bořetic (jižní Morava)
    Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
    Stable isotope and fluid inclusion study of epithermal polymetallic mineralization near Štěpánov nad Svratkou (Svratka Dome, Moravicum)
    State of art in reconstruction of early Variscan block-and-basin configurations (Emsian-Eifelian, Devonian)
    Státní geologická služba a 29. mezinárodní geologický kongres v Kjótu
    Sté výročí smrti Františka Pošepného
    Sto let od narození Ladislava Čepka, jednoho z ředitelů geologického ústavu
    Strange squamulate coral from the Eifelian Acanthopyge Limestone (Koněprusy, Central Bohemia)
    Stratigraphic reconstruction of tectonically disturbed carbonate sequences along the western margin of the Brno batholith: a need of multidisciplinary approach
    Stratigraphical interpretation of the paleomagnetic measurements of the porcellanites in the Most Basin, Czech Republic
    Stratigraphy of the Proterozoic of the Barrandian area
    Stromatolite-like cherts in the Barrandian Upper Proterozoic: A review
    Structural and microtextural features of solid bitumens from pillow lavas from Mítov (Barrandian Neoproterozoic, Bohemian Massif)
    Structure of the Brunovistulian Unit (E part of the Czech Republic) on the basis of seismic and magnetic data
    Středoevropská iniciativa v geologii
    Sulfidická mineralizace v křemen-karbonátové žíle v Lomnici nad Popelkou
    Sulphidic mineralization in the Polička crystalline complex: a discussion of the sediment-hosted type mineralization
    Survey of echinoderms and a new ophiocistioid Branzoviella talpa gen. et sp. n. (Echinodermata, Ophiocistioidea) in the Lower Devonian, Lochkov Formation of the Barrandian area, Czech Republic
    Sympozium o hnědouhelných pánvích v saském Freiberku
    Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
    Tabular planar cross-bedding in marine Cenomanian sandstones of Central Bohemia
    Tabulatomorphs and stromatoporoids below and above the upper boundary of the Acantophyge Limestone (Eifelian/Givetian transitional interval, Central Bohemia)
    Tachloconcha gen.n. and Spirina Kayser, 1889, two additional Lower Palaeozoic gastropods with preserved retractor muscle attachment scars
    Taxonomic position of suborder Jinonicellina
    The taxonomy of middle Westphalian medullosalean foliage known as "Alethopteris grandinioides early form" from the Central and Western Bohemian basins
    Tectonic evaluation of borehole PTP-3 in the Krušné hory Mts. with ImaGeo mobile corescanner
    Tektites in the Phan Rang area, Vietnam
    The Teplice rhyolite (Krušné hory Mts., Czech Republic) : Chemical evidence of a multiply exhausted stratified magma chamber
    Teredolites clavatus from the Cenomanian near Maletín (Bohemian Cretaceous Basin), Moravia, Czech Republic
    Teredolites from the Upper Cretaceous near Prague (Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia)
    Tertiary boring in Devonian limestone rockgrounds from Hranice (northern Moravia, Czech Republic)
    Thalloid algae with reproductive organs and other fossils in limetsone and solid bitumens: Neoproterozoic, Czech Republic
    Thoralispira, a new Lower Ordovician cyrtonellid genus (Mollusca, Tergomya) from the Montagne Noire, southern France
    Three new gastropod genera from the Early Devonian of Bohemia
    To commemorate the unattained 70th birthday of Professor Václav Havlena, D.Sc.
    Trace elements and growth patterns in quartz: a fingerprint of the evolution of the subvolcanic Podlesí Granite System (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Traces of boring activity of organisms on marlite cobbles at Česká Třebová (Miocene, lower Badenian, Czech Republic)
    Travertine cascades with giant pisoids in the Kladno area
    Trilobites of the Králův Dvůr Formation (Ordovician) of the Prague Basin, Czech Republic
    Třetí mezinárodní workshop Geological Aspects of Radon Risk Mapping
    Tungstatian koechlinite from Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czech Republic)
    Two species of the genus Callograptus Hall, 1865 (Graptolithina, Dendroidea) from the Lower Ordovician of Bohemia
    Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    The underground gas storage near Příbram - a source of new information about granitoids of the Central Bohemian Pluton
    Upper Carboniferous miospores near Slaný, Kladno Basin, Part III - Summary of the Ři-21, Ři-22, Ři-23 and Ři-24 boreholes
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part I - Miospore assemblages from the Ři-21 and Ři-23 boreholes
    Upper Carboniferous miospores of the Kladno Basin. Part II - Miospore assemblages from the Ři-22 and Ři-24 boreholes
    The Upper Cretaceous in South Moravia
    Upper Silurian (upper Ludlow) graptolites of the N. inexpectatus and N. kozlowskii biozones from Kosov Quarry near Beroun (Barrandien area, Bohemia)
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů severních Čech
    VII.uhelně geologická konference
    Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska
    V.M. Goldschmidt Conference for the Advancement of Geochemistry 1994
    Volcanology of Železná and Komorní hůrka in Western Bohemia
    Výroční exkurze francouzské Asociace geologů permu na významné paleontologické naleziště
    Výroční konference evropské asociace geovědců a inženýrů EAGE
    Výroční zasedání Americké geologické společnosti (Geological Society of America)
    Výroční zasedání organizace FOREGS (Forum evropských geologických služeb)
    Výstava Magma '96
    Vývoj jihomoravských niv
    Vývoj svrchnopleistocenních eolických sedimentů ve Znojmě-Dřevařských závodech
    Vývoj toku Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem a jeho vliv na vznik "Ledových slují"
    Výzkum hlubinné stavby České republiky
    Význam některých méně známých fosiliferních lokalit pro stratigrafii jineckého souvrství v českém středním kambriu
    Významný mezník naší paleopedologie
    Vzpomínka na doc. RNDr. A. Matějku, DrSc.
    Vzpomínka na RNDr. Evžena Staníka
    The Workshop "High Temperature-Low Pressure Metamorphism and Deep Crustal Structures": geology and geophysics 90 hand-in-hand (IGCP 304 final meeting)
    Workshop: State Geological Surveys and Education. Budapest, September 1994
    XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu v Krakově
    XIV. mezinárodní kongres o stratigrafii karbonu a permu, Calgary, 17.-21. srpna 1999
    Zásady české stratigrafické klasifikace, 3.vydání
    Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie
    Zasedání ředitelů státních geologických služeb organizace FOREGS
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zemřel RNDr. František Reichmann (7.2.1935 - 28.12.1999)
    Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc. *24.4.1932 + 29.6.1998
    Zemřel RNDr. Vladimír Havlíček, CSc.
    Zemřel RNDr. Vladimír Zoubek, DrSc.
    Zemřela Dr. Vodičková-Kneblová, CSc.
    Zemřela dr. Zdeňka Brunnerová, CSc. *7.4.1932 +3.3.1996
    Zemřela RNDr. Eva Hanzlíková, CSc.
    Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat