Podrobnosti záznamu

Název
    Vesmír
Nakladatel
    Vesmír s.r.o.
Místo vydání
    Praha
ISSN
    0042-4544
    0042-4730
    0045-4544
Země vydání
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Klíčove slovo
    Vesmír
Články z tohoto seriálu
    2. sjezd České geologické společnosti
    50 let rezervace Prachovské skály
    Ad Pohaslá sláva savců (R. Šumbera, J. Robovský, Vesmír 85, 557, 2006/9 [Polemika]
    Administrátor na poušti. Některé strategie fungují jen na úrovni místní zpětné vazby
    Adolf Schmidl, český geograf a otec speleologie
    Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek : aktualizace?
    Akustická archeologie - nový směr výzkumu?
    Alfred E. (Ted) Ringwood (1930-1993)
    Alfred Lacroix (1863-1948)
    Alois Myslivec
    "Alpy v době ledové" po stu letech
    "Alpy v době ledové" po stu letech
    Antarktický ledovec : a jeho vliv na zatopení Olomouce a přilehlé části Hané
    Antarktický ledovec a jeho vliv na zatopení Olomouce a přilehlé části Hané
    Antická cunami " Středozemí a vulkanismus patří k sobě
    Antická cunami : Středozemí a vulkanizmus patří k sobě
    Antropocén
    Apokalypsa nebo eden? Horká debata o mýtu a realitě skleníkového efektu
    Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my
    Aragonit v jeskyních. Dobrodružství podzemní estetiky aneb Příroda má víc času než my
    Archaeopteryx stále paleontologickou záhadou
    Archeologická rekultivace po těžbě hnědého uhlí
    Archeologické ticho Atakamské pouště
    Archeologie údolní nivy : aneb Proč možná zanikla Velká Morava
    Arzen v bangladéšských vodách : proč a odkdy?
    Arzen v podzemních vodách Bangladéše : Největší kontaminační problém na světě
    Arzen v podzemních vodách Bangladéše. Největší kontaminační problém na světě
    August Emanuel Reuss (1811-1873)
    Až nám vítr a déšť poručí : koláž poznatků o klimatické variabilitě a nestabilitě
    Až nám vítr a déšť poručí : koláž poznatků o klimatické variabilitě a nestabilitě
    B. GRUNA, A. REITER (editoři): Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí
    Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Bioarcheologie, nový obor na pomezí přírodních a historických věd
    Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita : bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
    Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita. Bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
    Biogenní oxidace železa v anaerobních oceánech?
    Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity
    Bludné mořské víry a evropské klima : jak se tělo Golfského proudu domlouvá s oceánem
    Bludné mořské víry a evropské klima. Jak se tělo Golfského proudu domlouvá s oceánem
    Bobrovitý savec z jury
    Braunův betlém
    Brdy a geologické vědy
    Bruce S. Lieberman: Paleobiogeography. Using Fossils to Study Global Change, Plate Tectonics, and Evolution
    Bude zřízen geologický park Čertovy schody?
    Bude zřízen geologický park Čertovy schody?
    BURKHARD FRENZEL (ed.): Rapid mass movement as a source of climatic evidence for the holocene
    Bylo jednou jedno zemětřesení. Lisabonská tragédie 1. listopadu 1755
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku : průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku. Průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Chemické složení Země. Je složení Země výjimečné mezi planetami?
    Chicxulub, díra do Yucatanu : nic se neutají, ani obrovský kráter ukrytý pod zemským povrchem
    Chicxulub je asi dvojitý a Popigaj má bratříčky : netradiční pomoc při vyhledávání impaktních kráterů na Zemi
    Chránit, nebo hubit? : Galapágy, paleoekologie a křižácká tažení
    Chronologický model neotektonických pohybů ve střední Evropě
    Chytrá společnost aneb Znalosti jako základní zdroj
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Co je uhlí?
    Co odhalila srpnová povodeň 2002
    Co prozrazuje diamantový prach na Tungusce
    Co skrývá úpatí Řípu? : Měkkýši objasňují původ podřipských sutí
    Co skrývá úpatí Řípu. Měkkýši objasňují původ podřipských sutí
    Co způsobilo protržení hráze přehrady na Bílé Desné?
    Cunami a pytláci korálů
    Cunami a pytláci korálů
    Curiosity Mars Science Laboratory
    Červi a voda. Vodní režim krajiny a půdní organizmy
    Červové útesy : Neobvyklé útvary vytvořené kroužkovci na východním pobřeží Floridy
    Červové útesy. Neobvyklé útvary vytvořené kroužkovci na východním pobřeží Floridy
    Český kras, hospody a rozvoj přírodních věd
    Čínské pyramidy. Jejich orientace vzhledem k pohybu magnetického pólu
    Čínský antropocén
    Čínský antropocén
    Čistota vodních toků : regionální mapování povrchových vod v ČR
    Člověk a geologické síly Země
    Čo ohrozuje Slovenský kras?
    Čtení Darwina: Původ druhů po 150 letech
    Čtyři tisíciletí vysokoalpského salašnictví
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Debilus loci? Česká krajina dnes
    Děravé skály. Skalní perforace
    Devonský útes u Koněprus. Necháme zničit naše největší a nejkvalitnější ložisko hodnotných vápenců, areál zcela vyjímečného přírodovědeckého a ekologického významu?
    Dialog mezi mořem a větrem. NAO: tekutá časomíra severoatlantické oscilace
    Diamanty stále vábí : lom a odraz světla v barevných variacích
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Dinosauři a vymírání
    Dinosauři a vymírání
    Dinosauři spásali trávu
    Dinosauři spásali trávu
    Dinosauři v Čechách - v jakém žili prostředí
    Diverzita fosilního hmyzu
    Divočina ve světle paleoekologických poznatků : za co vlastně může člověk
    Dobrodiní diamantů pro vědu o Zemi
    Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
    Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu
    DONELLA H. MEADOWSOVÁ, DENNIS L. MEADOWS a JORGEN RANDERS: Překročení mezí
    Dotternhausenská cementárna : Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek
    Dotternhausenská cementárna. Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek
    Druhohorní perloočky : mozaika fosilního záznamu
    Důlní otřes nebo zemětřesení
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    Dva sborníky o klimatu a jeho nebezpečích
    Ekologické pokusy ve střední době kamenné
    El Niňo - jezulátko
    Energetická bezpečnost České republiky : rizika a výhledy
    Energetika ze všech stran
    ERIC HOBSBAWM: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991
    ERIC HOBSBAWM: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991
    Erik Jarvik (1907-1998) : Paleontolog, který oživil čtyřnohou rybu
    Erik Stensiö (1893-1984)
    Evoluce názorů na evoluci půd : aneb Cesta tam, ještě kousek dál a trochu zpátky
    Evoluce neotenií : z historie našich čolků
    Evoluce neotenií. Z historie našich čolků
    Fluor v podzemní vodě na riftu v Etiopii
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Fosilní havýš z moravských třetihor
    Fosilní klimatický záznam: opěrný bod pro budoucnost?
    Fosilní materiál v USA informuje
    Fosilní paliva a životní prostředí
    Fosilní pasti mravkolvů : nález ze spodního triasu Polska
    Fosilní pasti mravkolvů : nález ze spodního triasu Polska
    Fosilní savec s jedovými zuby
    Fotochemické procesy v přírodních vodách
    Fullereny i na Pravčické bráně?
    Gáia po dvaceti letech
    Genius loci (K fenomenologii architektury)
    Geodiverzita : geologická rozmanitost Čech
    Geodiverzita
    Geodiverzita ostrovů Réunion a Mauricius
    Geofyzikální ústav AV ČR
    Geografické informační systémy : jak nahlédnout za "kopečky" a přitom zůstat doma
    Geolog Charles Darwin : jak geologie objevila čas a biologie evoluci
    Geolog Charles Darwin : jak geologie objevila čas a biologie evoluci
    Geologické mapy - od papíru k informačnímu systému
    Geologické mapy : od papíru k informačnímu systému
    Geologické výzkumy České geologické služby v Antarktidě
    Geologický příběh se šťastným koncem: kvartér existuje!
    Geologický příběh se šťastným koncem: kvartér existuje!
    Geologický záznam evoluce obyvatel mořského dna
    Geologický záznam evoluce obyvatel mořského dna
    Geologie a budoucnost Země
    Geologie kletby zbavená?
    Geologie pro všechny
    Geotermálna energia na Slovensku
    Gondwanská flóra : Svědectví rostlin o zaniklém kontinentu
    Grafit - naše tradiční nerostná surovina
    Grónský ledový příkrov : záznam klimatologických údajů a krajinný fenomén
    Grónský ledový příkrov. Záznam klimatologických údajů a krajinný fenomén
    Gustav Laube (1839-1923)
    Hans Sedlmayr: Demolovaná krása
    Heřmanovské koule, mineralogický unikát
    Historie geomagnetických pozorování
    Historie jáchymovského uranu
    Hledání harmonie Země
    Hloubkový průzkum Hranické propasti
    Hloubkový průzkum Hranické propasti
    Hluboká horká biosféra : nad knihou Thomase Golda "The deep hot biosphere"
    Hluboká horká biosféra
    Hluboká horká biosféra a zemský povrch : horniny hraničních ekosystémů prorostlé bakteriemi
    Hnědé uhlí a životní prostředí
    Hodiny biologů a geologů se rozcházejí
    Holocén : klidné, nebo neklidné období?
    Homo erectus z Bilzingslebenu
    Hongshanornis : jeholský pták, jenž neměl zuby
    Hornina jako stavební konstrukce : kotvy a injektáže v podzemí
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Hra na budoucnost
    Hromadná vymírání bořící a tvořící
    Hromadná vymírání bořící a tvořící
    Hrozba klimatických změn : Co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Hrozba klimatických změn : co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Hrozba okyselování. (Tam, kde převažují listnáče, zatím plži prospívají)
    Hřivnatý a starostlivý : Psittacosaurus na dva způsoby
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    Hyoliti - mystérium paleozoických moří
    I dnes zapadá slunce nad Atlantidou. Sopečné erupce, egyptské rány a Atlantida
    I. Dynamika středu Země : Vnitřní jádro rotuje rychleji než zemský povrch
    Ichnologie - jiný pohled na živý svět
    Ichnologie - jiný pohled na živý svět
    II. Dynamika pláště Země : Země se postupně zklidňuje, což paradoxně umožňuje promíchávání hmot v plášti
    III. Geochemická dynamika pláště : Zúrodňování vyčerpaných polí
    Imago Mundi : Úvahy o geoevoluci
    Impakt faktor a soutěživost před 25 lety, dnes, za 25 let? : (ad Vesmír 86, 605, 2007/10; 86, 749, 2007/12)
    Impaktová struktura Alamo v USA : místo dopadu se nedochovalo, ale vše podstatné známe z okolních usazenin
    Impaktová struktura Alamo v USA
    Industrializace vzdělávání
    Islandské sopky a gejzíry : horká skvrna na středoatlantském hřbetu
    Islandský Lakagígar před 230 lety
    Italské sopky : Ve střední Evropě sopečné riziko nehrozí
    Ivo Chlupáč. (Nekrolog)
    Jádro a jadérko Země: perspektiva kosmická
    Jak ještěrka přichází o ocásek? Jak to, že se ocásek ulomí, jen když se to ještěrce "hodí"?
    Jak mořský fytoplankton ovlivňuje podnebí?
    Jak oživit zkameněliny : trojrozměrná virtuální paleontologie
    Jak oživit zkameněliny
    Jak pršel fluor, kadmium a zinek
    Jak útočí africká včela : z geoarcheologického terénního výzkumu v Súdánu
    Jak vzniká zemětřesení
    Jak vznikají pouštní laky?
    Jak vznikla hmyzí křídla
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring
    JAN KLÁPŠTĚ: Paměť krajiny středověkého Mostecka
    JAN KOŘÍNEK: Staré paměti Kuttno-Horské
    Jan Zavřel a kol.: Pražský vrch Petřín
    Jantar a fosilní pryskyřice českého cenomanu
    Jantarová okna do minulosti : inkluze v jantaru vyprávějí o dávné přírodě Země
    Je Archaeopteryx podvrh?
    Je ochrana půdy nutná? : Degradace půdy v minulosti byla jedním z mnoha faktorů, které přispívaly k zániku civilizací
    Jedle a tektonika
    Jedle a tektonika
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Jehol - křídová země divů
    Jeskyně a objevy
    Jeskyně Charles Brewer : mamutí jeskyně v kvarcitech Guyanské vysočiny
    Jeskyně Emine Bojir Chasar Nižnij : bohumínští speleologové na Krymu
    Jezera ostrova Jamese Rosse - zranitelná centra antarktické biodiverzity
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    JIŘÍ SÁDLO, DAVID STORCH: Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999-2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B
    Johann Anton Stolz. 220 let od narození geologa, lékaře a filantropa (11.6.1778-17.8.1855)
    Johann Anton Stolz
    Josef Emanuel Hibsch - syn sopečného pohoří : nejvýznamnější geolog Českého středohoří
    Josef Emanuel Hibsch - syn sopečného pohoří. Nejvýznamnější geolog Českého středohoří
    Jsou lesní porosty efektivními pumpami uhlíku?
    Jubileum seismické stanice Kašperské Hory
    K výročí Lazara Erckera (1528/30-1594)
    Kadmium, Japonsko a syndrom 'itai-itai'
    Kámen, sůl a zvětrávání : (Je solení silnic zločinem?)
    Kamenná moře : nejsou to jen neživé balvany, vyznačují se charakteristickým typem ekosystému
    Kamenná stráž. Čtyřicáté v pořadí Sfingy naší přírody
    Kamenné hříčky na "žulové osmě"
    Kamenný mozek : výlitek mozkovny neadrtálce, Hrádok v Gánovcích na Spiši
    Kanibalizmus mořských plžů v třetihorách východních Čech : konzumovali naticidi občas i mrtvé kusy?
    Kanibalizmus mořských plžů v třetihorách východních Čech. Konzumovali naticidi občas i mrtvé kusy?
    Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí : území zajímavé klimatem, geologickým složením, kulturní hodnotou, flórou i faunou, biokoridor prvního řádu
    Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí
    Kapradina milující arzen : Rostlinný hyperakumulátor čistí zamořenou půdu
    Karbon není jen uhlí
    Karbonské tropické pralesy
    KAREL SKLENÁŘ: Tanec obrů - Není jen Stonehenge
    Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
    Katastrofální deště ve 14. století v Německu
    Katodová luminiscence : čtení zápisu z dob vzniku horniny
    Kde dnes znamená včera : jihosibiřské refugium doby ledové
    Kdy stejnonožci vylezli na souš?
    Kdy šel moderní člověk přes Mladeč : datování kosterních pozůstatků
    Když na Marsu sněží, je i Marťanům úzko : divné počasí marťanských pólů
    Když na Marsu sněží, je i Marťanům úzko : divné počasí marťanských pólů
    Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo?
    Klima a vylidnění Mexika v 16. století
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
    Klimatické změny na americko-mexické hranici
    Klimatické změny v Holandsku : život mezi povodní a suchem
    Klimatický stres
    Knižní ceny Magnesia Litera 2004 - nominace za naučnou literaturu
    Kolik má Saturn měsíců?
    Kolik přibývá Zemi "na váze"?
    Kolik zbývá budoucnosti? - CO2 opět na scéně
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí : Rizika uvolňování do prostředí při těžbě zlata
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí
    Konec skleníkové války?
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Konec všeho - probuzení ve století úpadků : špatná kniha s dobrou myšlenkou
    Konodonti : záhada a přitom mikropaleontologický šlágr
    KONRAD SPINDLER: Muž z ledovce
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Kontaminace podzemních vod
    Koprolitová horečka
    Koprolitová horečka
    Korálové útesy na Moravě : zajímavosti z devonských vápenců
    Korálové útesy na Moravě. Zajímavosti z devonských vápenců
    Kornati a Telašcica
    Korsika - ostrov děravých skal
    Kosmické bombardování a hranice křída-terciér
    Krajina - velké téma 21. století (na okraj článku J. Sádla na s. 96)
    Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku
    Krajinná architektura : nad diplomovou prací Aleše Müllera Úvaha o krajině
    Krajiny domova
    Krajiny Václava Cílka
    Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 2
    Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 3
    Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 4
    Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 6
    Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů
    Kreslič a kreslíř? Corda a Mánes
    Krušné hory vyžadují komplexní pohled
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Křemencový kras venezuelské Guyany : speleologická výprava do nitra stolové hory Roraimy
    Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice?
    Kvantita neznamená kvalitu
    Kyselé deště a horská rašeliniště : vody s převažující organickou kyselostí už v České republice neexistují
    Kyselé deště v Bathu : destrukce kamene následkem krystalizace solí
    Kyselé deště v Bathu : destrukce kamene následkem krystalizace solí
    Kyslík v karbonu
    Labe, řeka současnosti a budoucnosti
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Landek a geologie hornoslezské pánve
    Lapides figurati na konci dvacátéh století
    Lapides figurati na konci dvacátého století : fosilie jako biologické objekty
    Las Médulas zlatá pokladnice římské říše : ruina montium
    Led jako hornina
    Led jako hornina
    Ledové doby na Marsu : kdybych byl Marťan, tak radši žiji na Zemi
    Ledové doby na Marsu
    Lékař ze šlikovského Jáchymova
    Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal
    Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem?
    Lidská revoluce : byla, nebo nebyla : diskuse k počátku a šíření moderního člověka
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Lovci mamutů na Donu : kde žili a jak
    Lovec trilobitů v prvohorních mořích : Otomar Pravoslav Novák, žák a pokračovatel Barrandův
    M. HOLEČEK, J. RUBÍN, M. STŘÍDA, A. GÖTZ: The Czech Republic in Brief
    Má antropogenní činnost vliv na skleníkový efekt?
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Maroko očima geologa
    Mars a ještě několikrát Mars : pravděpodobnost existence života ve vesmíru vzrostla
    Mars jako na dlani : fascinující detaily Marsova povrchu z družicového laserového výškoměru
    Mayská kultura jako výraz klimatického zoufalství. Co podrylo základy rozvinuté městské civilizace?
    Mechanizace vědecké práce - stesk z počátku 20. století
    Megaspory fosilních kapraďorostů
    Meteorit ALH84001 : existoval na Marsu život?
    Meteoritový kráter ve Finsku
    Methylbromid u výslechu
    Meziplanetární a mezihvězdné prachové částice : kondenzovaný materiál sluneční soustavy je pestrý a pochází pravděpodobně z jednoho zdroje
    Meziplanetární tělesa
    Mikroseismické monitorování skalních svahů v norských fjordech
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Milankovičovy cykly. Astronomické teorie klimatických změn
    Milankovičovy cykly. Astronomické teorie klimatických změn
    Milankovičův cyklus zpochybněn?
    Milion let jezera
    Minulost ještě neskončila
    Minulost, přítomnost a budoucnost korálových útesů
    Minulost, přítomnost a budoucnost korálových útesů
    MIROSLAV NEVRLÝ:Nejkrásnější sbírka... [Recenze ]
    Místní palivoenergetické zdroje
    Mléko Panny Marie : znal Karel IV. nickamínek?
    Mléko Panny Marie. Znal Karel IV. nickamínek?
    Mobilita toxických prvků v říčních sedimentech
    Mohou být Čechy starým obrovským meteoritovým kráterem?
    Mohutná pískovcová symfonie s málo notami : stanoviště a vegetační rysy pískovcového fenoménu v Čechách
    Moje osobní zrání od paleolitu k neolitu : neboli Pohled z vesnice na článek J. Sádla a P. Pokorného Neolit skončil, zapomeňte (Vesmír 83, 398, 2004/7)
    Mořští rakovci jako ničitelé ropných ložisek
    Mysl bobra. Chtěli jsme zachránit bobra, protože staví hráze a kanály stejně jako my
    Na cestě od modelu k realitě : není nad věcné doklady
    Na cestě od modelu k realitě : není nad vědecké doklady
    Nádrže pod Pálavou z ptačí perspektivy
    Nadupaný Kadrnožka
    Nález meteoritů chondritů u Brna
    Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
    Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Naše společná budoucnost
    Návraty obřího kontinentu
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    Nechme je psát, ale přemýšlejme o tom, co čteme! : Ad: Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud (Diskuse)
    Nechte je žrát kyanidy! : diskuse
    Nechte je žrát kyanidy! : rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Nejhlubší podvodní jeskyně světa
    Nejméně známá část naší planety
    Nejranější plaz
    Nejstarší horniny na Zemi
    Nejstarší rekultivace v Čechách
    Není všechno pták, co zdechlo : ad Tomáš Grim a Vladimír Remeš: Potřebujeme skutečně nový model evoluce? (Vesmír 86, 320, 2007/5)
    Nepřehlédnutelní zjevem a pozoruhodní chováním
    Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji : Po 500 letech těžby z dolů muzeum
    Nerostné suroviny : situace v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nižší nebo vyšší?
    "Noemova archa" pod Araratem : pohled geologa
    "Noemova archa" pod Araratem : pohled geology
    Nory vymřelých obřích savců : "jeskyně" z pleistocénu Argentiny
    Nory vymřelých obřích savců
    Noste dříví do lesa! : Vápnění přináší bohatství otcům a chudobu synům
    Nová skupina tektitů
    Nové nerostné suroviny RVHP
    Nové poznatky o najstarších štvornožcoch
    Novinky z prekambria. 29.geologický kongres v Kjótu
    Novozélandská jeskyně Bohemia
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Nový problém: globální cyklus dusíku
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    O geologii vědecké i praktické : o činnosti RNDr. Karla Žebery, DrSc.
    O hromadném vymírání na hranici druhohor a třetihor
    O katastrofách, které byly a nebyly
    O krajině nekonvenčně a nápaditě
    O myškách profesora Burdy, tabu incestu a podobných nočním můrách
    O neklidném stáří Velkého Vypravěče a také o dobrodružném životě Milovníka Sprašových Profilů : k významnému životnímu jubileu geologů Vojena Ložka a Jiřího George Kukly
    O neklidném stáří Velkého Vypravěče a také o dobrodružném životě Milovníka Sprašových Profilů
    O proměnách geologie
    O přemýšlivém přírodovědci Janu Krejčím (28. února 1825 - 1. srpna 1887)
    O přirozené vegetaci Křivoklátska
    O přirozené vegetaci Křivoklátska [Recenze]
    O původu druhů ve Viktoriině jezeře
    O původu tektitů (diskuse)
    O topolech a třech cestách, vedoucích ke zhloupnutí
    O vlku a oxidu uhličitém : atmosféra patří všem a podle toho vypadá
    O vlku a oxidu uhličitém. Atmosféra patří všem a podle toho vypadá
    Obětní skalní mísy i v pískovcích?
    Oceán - nejlepší přítel člověka aneb Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Oceán a oxid uhličitý v atmosféře
    Odhalení tajemství Venuše : Výsledky Magellanovy mise
    Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti
    Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Odvrácená tvář půdy
    OLDŘICH KOTYZA, FRANTIŠEK CVRK, VLASTIMIL PAŽOUREK: Historické povodně na dolním Labi a Vltavě
    Olovo - Těžká minulost jednoho z těžkých kovů
    Omluva pro koelofysis a oviraptora : konec dvou paleontologických mýtů
    Opeřený tyranosaurus
    Orbitální chaos v New Jersey
    Organické minerály. Nejistý původ a nejisté příbuzenské vztahy
    Ostrov La Palma : geologická časovaná bomba?
    Ostrovní hora Říp. Když má Říp čepici, bude pršet
    Osudy zaniklého jezera : 16 000 let historie v jezerních usazeninách
    Otakar Feistmantel (1848-1891)
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892)
    Ovlivňuje produkce aerosolů v Evropě sílu afrického monzunu?
    Ozónová díra : mezi Skyllou a Charybdou
    Ozónová díra. Mezi Skyllou a Charybdou
    Padesát let ediakarské fauny : pátrání po původu fosilií s tělesnou konstrukcí připomínající žíněnku
    Padesát let ediakarské fauny?
    Paleobotanika odkrývá nedostatky v klimatických modelech
    Paleoichnologie - perspektivní směr současné paleontologie
    Paleontologické muzeum v Patagonii
    Paleontologie a amatérští sběratelé
    Paleontologie a amatérští sběratelé
    Paleontologie jako životní elixír. Vzpomínka na profesora RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc.
    Paradox malého potoka ve velkém údolí : vznik mladých erozních roklí
    Paradoxy přírodních katastrof : pět let po katastrofálních povodních v České republice
    Pasivní seismické experimenty - sondy do hlubin Země
    Pašeráci freonů
    Permafrost a změny klimatu : důsledky oteplení Sibiře
    Permafrost a změny klimatu
    Pilierované íly. Nový druh katalyzátorov a sorbentov
    Pískovcový fenomén : Srovnání nových červených pískovců ve střední Anglii s českými skalními městy
    Pískovcový fenomén. Srovnání nových červených pískovců ve střední Anglii s českými skalními městy
    Planeta ledu a ohně
    Plášťový velehřib ve střední křídě : epizoda, při níž se v krátkém časovém úseku 5 milionů let zdvojnásobila celosvětová produkce oceánské kůry
    Ploučnice zdánlivě idylická
    Ploutvenky : Záhadní obyvatelé moří
    Plovoucí ostrovy vltavské
    Po stopách skrytých refugií
    Pochybnosti o datování turínského plátna
    Počítače a dalkový průzkum Země
    Podzemní led v kamenných sutích : Ostrůvky severské přírody s chladnomilnými rostlinami a živočichy v České republice
    Pokorný V. a kol.: Všeobecná paleontologie
    Pomáhaly houby rostlinám na souš? : Fosilní spory ze středního ordoviku
    Posel u Posla
    Poslední renesanční muž viktoriánské Anglie, sir John Lubbock (1834-1913)
    Poslední velké vymírání : Zánik velkých zvířat na Madagaskaru
    Posvátné hory a novopohanské svatyně v Čechách : novodobé kultovní projevy
    Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren
    Pouštní a skalní laky
    Poznámky k příspěvkům Hledání harmonie Země a Slabá místa deskové tektoniky. Odpověď Petra Rajlicha. Odpověď Radana Květa
    Práce s krajinou a ekologie : případ odkališť - ostrovních pustin
    Pralesy pod zemí : les je to, co roste pod povrchem, a nad zem vyčnívá vcelku nezajímavými výhonky
    Pralesy pod zemí : les je to, co roste pod povrchem, a nad zem vyčnívá vcelku nezajímavými výhonky
    Príhnúkagígur - cesta do "středu Země"
    Pro pedologa je čtení slovníku skličující
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Problém důlních odpadů : možnost kontaminace nejen z produktů úpravy, ale i z hald skrývky
    Proces probíhající od nejstarších období po dnešek
    Proč geofyzika nevěří na plášťové hřiby
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Proč není mořská hladina rovná?
    Proč se uvolňuje arzen do vody?
    Proč vymřeli trilobiti?
    Proč žáby skáčou
    Produkce a spotřeba zlata
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Prof. RNDr. Otakar Matoušek (14.1.1899 - 4.1.1994)
    Projekt Gutenberg
    Proměna pulce v žábu jako vzpomínka na devon : k čemu se hodí Historie obratlovců [Rozhovor ]
    Proměny Podkrušnohoří. Historie hnědouhelné pánve. Těžba uhlí pohltila více než 100 vesnic
    Prosvěcování Země : seizmická tomografie odhaluje horké oblasti
    Přehrada Slezská Harta před milióny let
    Přepisování evoluční historie lidského rodu : revoluce v paleoantropologii v roce 2013
    Přežijí uhelná ložiska Československa rok 2000?
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny
    Případ váhavého ledovce : antarktický ledovec se dal českou cestou: razantně vpřed, úkrok stranou, váhání, recese a nejistý nástup
    Případ váhavého ledovce. Antarktický ledovec se dal českou cestou: razantně vpřed, úkrok stranou, váhání, recese a nejistý nástup
    Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace?
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Přírodní produkce organohalogenů. Ozonová díra mezi ekologickou zatvrzelostí a ekonomickou arogancí
    Přírodovědci na cílové ploše
    Přírodovědci na cílové ploše. Je třeba chránit přírodu vojenských výcvikových prostorů
    Přirozené změny podnebí : život se přizpůsoboval i drastickým výkyvům klimatu
    Přirozené změny podnebí
    Psaronie, královny permokarbonu : aneb kapradiny trochu jinak
    Psaronie, královny permokarbonu aneb Kapradiny trochu jinak
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy
    Půda a bilance CO2 v ovzduší : rezervoár organického uhlíku
    Půda je naším největším bohatstvím : neprodávejme pole, může se nám hodit
    Radarové snímání Země
    Radiokarbon a biblický exodus
    Radiokarbon a biblický exodus
    [Recenze]
    [Recenze]
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Rekultivační substráty v Chabařovicích : co dělat s půdou, aby v ní něco rostlo?
    RICHARD G. BROMLEY: Trace fossils - biology, taphonomy and applications
    Riziko zabití člověka padajícím meteoritem
    Rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší : katastrofa nebo snesitelná změna?
    Rozruch na rašeliništi
    Rubelit ve svatováclavské koruně : výzkum českých korunovačních klenotů
    Rudné a uranové hornictví České republiky
    Růžičková E. a Zeman A., editoři: Holocene flood plain of the Labe river
    Ryba s páteří čtvernožce
    Ryby se světelnými orgány z moravských třetihor
    Řezný nástroj pro rozpojování uhlí a hornin - Pomocník člověka od doby kamenné
    Říční paradoxon krasového děda : Vzpomínka na Jaroslava Petrboka
    Říp, bájná hora předků a soudobá geologie
    Říp, bájná hora předků a soudobá geologie
    Safíry pravé i nepravé : drahé kameny na středověkých uměleckých předmětech
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Sandy a změna klimatu
    Sankt Egidien - neobvyklé naleziště achátů
    Schovaný plyn : podzemní zásobníky zemního plynu
    Sekundární výplně Cueva Charles Brewer
    Severoatlantická oscilace (NAO) v poslední ledové době
    Severoatlantická oscilace (NAO) v poslední ledové době
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Skleníkové plyny v půdě. 2., Uhlíkaté plyny - oxid uhličitý a metan
    Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný
    Skrytý půvab klasifikace : porozumíme více naší geologické současnosti?
    Skulaři vrtající v uhlí : co bychom bez mlžů nevěděli
    Skulaři vrtající v uhlí : co bychom bez mlžů nevěděli
    Slabá místa deskové tektoniky
    Sluneční aktivita, klima, výbuchy sopek, zemětřesení
    Snižují vyšší teploty odpar? : Co vypadá logicky, nemusí být pravda - omyl IPCC 2007
    Sokotra : ostrov plný geologických otazníků
    Solární oteplování
    Solární oteplování
    Solný kras : krápníky rostoucí jako z vody
    Sopečnou krajinou Kapverdských ostrovů : souostroví "čertových zdí"
    Spor o Darwina
    Sportovní příručka, nebo nový pohled na přírodu?
    Spraše, fosilní měkkýši a datování. Epimerace aminokyselin ve schránkách fosilních měkkýšů
    Sprašový pseudokras : unikající voda rozrušuje strukturu spraše, ta ztrácí objem, teče a vytváří dutiny
    Sprašový pseudokras. Unikající voda rozrušuje strukturu spraše, ta ztrácí objem, teče a vytváří dutiny
    Spustil únik uhlovodíků globální oteplení?
    Stabilizace a solidifikace, aneb, Jak zneškodnit nebezpečné odpady
    Stále záhadné deinotériá
    Stálice
    Stanislav Beneš: Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    STEPHEN JAY GOULD: Time's Arrow, Time's Cycle (Směr času, kruh času). Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích : kambrická exploze nepopiratelným faktem
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích : kambrická exploze nepopiratelným faktem
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích
    Stromatakty ve sklenici vody : experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
    Stromatakty ve sklenici vody: Experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
    Struktura a chování zemin
    Studentova kamenná sveřepost (Emanuel Vlček)
    Sucho se živí suchem
    Sucho se živí suchem
    Svahové pohyby na Machu Picchu : je význačná archeologická lokalita ohrožena?
    Svahové pohyby na Machu Picchu
    Svědectví hornin na Rýchorách : Změní se názor na historii a stavbu severní části Českého masivu
    Svědectví hornin na Rýchorách: Změní se názor na historii a stavbu severní částí Českého masívu? [Rock evidence from the Rýchory Mts: Are the opinions about history and structure of the northern part of the Bohemian Massif suffering a change?]
    Šíření pouští : jeden z akutních problémů dneška
    Štěrkopísek z mořských živočichů : pleistocenní mořské usazeniny na Floridě
    Štěrkopísek z mořských živočichů
    T. ŘÍDKOŠIL (ed.): Granát-pyrop
    Tajemný cyklus biodiverzity
    Tajmyr v mladších čtrtohorách : geologická a klimatická historie
    Tajmyr v mladších čtvrtohorách : geologická a klimatická historie
    Technická kultura země
    Technologie sumerských staveb
    Teplo z nitra Země : možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Teplo z nitra Země. Možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Tepuis : geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů
    Tepuis. Geomorfologie pískovcového fenoménu vlhkých tropů
    Těžba surovin a ochrana životního prostředí : statistika a pár příkladů
    Tiktaalik - ani ploutev, ani noha
    Tradície banského školstva v Banskej Štiavnici
    Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájů
    Trpasličí sauropoidní dinosaurus z Německa
    Tvorové z černé laguny
    Tvorové z černé laguny
    TYLER VOLK: Gaia's body, towards a physiology of the earth
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů
    Uhlík, hodně uhlíku
    Uhlovodíky ze dna moře : Strach z energetické krize zažehnán?
    Utajené skalní město
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    V suterénu Vulkánovy dílny : podivuhodný svět sopečných jeskyní
    VÁCLAV CÍLEK: Krajiny vnitřní a vnější
    Vanad a nikl z odpadu
    Včely jako paraziti a hostitelé v geologické minulosti : (ad Petr Bogusch, Vesmír 82, 501-505, 2003/9)
    Včely jako paraziti a hostitelé v geologické minulosti. (Ad Petr Bogusch, Vesmír 82, 501-505, 2003/9)
    Vědec, technik, učitel. (K devadesátinám akademika Quida Záruby)
    Vedecká ilustrácia v paleontológii
    Vědecké znalosti jsou veřejným statkem
    Vědy o Zemi : byli tu lvové? Propad i vzmach věd o Zemi. Část I. Propad
    Vědy o Zemi II : vzmach a absurdní "dobro" studené války
    Velikost genitálií indikuje klimatické změny : rekonstrukce klimatu ve čtvrtohorách podle fosilního hmyzu
    Velikost genitálií indikuje klimatické změny
    Velká slaná anomálie a počasí na Milešovce
    Velká voda, krajina a člověk : protipovodňová opatření se musí navrhovat od rozvodí
    Velký bratr má sourozence : (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5)
    Velký bratr má sourozence (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5)
    Velký bratr uděluje lekci : sibiřské řešení záhady evropských ledových dob
    Vepsáno do půdy
    Vetřelci o jedné noze : expanze a invaze plžů i mlžů
    Vetřelci o jedné noze : expanze plžů
    Většina oxidu uhličiténo "bydlí" v karbonátech
    Viklany - pozoruhodné přírodní památky
    Vladimír Josef Procházka (1862-1913)
    Vladimír Pokorný (1922-1989)
    Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Vltava - paralelní svět
    Vltavíny a tektity
    Voda a poušť
    Voda nad zlato : investice do získávání pitné vody porostou
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Vodní eroze půdy stále aktuální
    Vodní hospodářství je věcí veřejného zájmu
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Vrtné soupravy staré Číny
    Všechno je jinak : "centrální paradigma" kvartérní paleoekologie v troskách?
    Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke *31.12.1855, Praha, +18.6.1931 Vídeň
    Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke
    Vulkanologický ráj na Tenerife
    Vulkány na Kamčatce : poloostrov s největším počtem sopek na světě
    Vulkány na Kamčatce. Poloostrov s největším počtem sopek na světě
    Vulkány versus člověk
    Vymírání fauny v pleistocenní Austrálii : mohl za to člověk?
    Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu
    Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu
    Vymření veledaňků a mamutů v Evropě
    Výsledky ledového vrtu SUMMIT v Grónsku
    Využití opuštěných děl pro vědecké účely
    Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty?
    Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty?
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i., Centrum výzkumu ochrany půdy a vody
    Yam Hamelach - Mrtvé moře : příběh vzestupu a pádu
    Yam Hamelach - Mrtvé moře : příběh vzestupu a pádu
    Z dob českých a slovenských opic : opičí zkameněliny z Koněprus, Děvína, Ivanovců, Hajnačky, Včelárů a Gombasku
    Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Z minulosti českých řek. Jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá
    Za fosilními dřevy do ománské pouště
    Zabráníme ztrátě zemědělské půdy?
    Zachycování a ukládání oxidu uhličitého : můžeme si koupit čas?
    Záhada paleocenního uhlíku : náhlé oteplení na začátku třetihor
    Záhada paleocenního uhlíku
    Záhada proudění vody v porézních ledových deskách
    Zánik Borobuduru v 11. století. Co se stalo? Sanskrtské slovo "mahalapraya" označuje katastrofu nebývalých rozměrů
    Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy
    Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Země jako ledová koule : je rozvoj mnohobuněčných organizmů výsledkem globálního zalednění?
    Zemětřesení a zvířata
    Zemětřesení s geotermální příchutí : neklidný Rýnský příkop
    Zemětřesení s geotermální příchutí
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy : ad Vesmír 92, 450, 2013/7-8
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy : ad Vesmír 92, 450, 2013/7-8
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy
    Zemětřesení v Česku a proč je sledujeme
    Zemětřesení v Porýní
    Zemětřesení v Porýní
    Zemětřesení ve službách energetiky : seismika pomáhá těžit ropu a zemní plyn i čerpat geotermální energii
    Zemětřesení ve službách energetiky
    Zemětřesné roje v západních Čechách
    Zemní pyramidy s granátovou čepičkou : eroze tvůrkyní reliéfu
    Zemní pyramidy s granátovou čepičkou : eroze tvůrkyní reliéfu
    Zemřel člen korespondent ČSAV Josef Svoboda
    Zemská tíže z vesmíru : družice CHAMP, GRACE a GOCE
    Zeolity - perspektívne hlinitokřemičité suroviny
    Zlato trošku jinak
    Zmatek mezi archeometry - kdy vybuchl vulkán Théra?
    Zmatek mezi archeometry - kdy vybuchl vulkán Théra?
    Změny hydrologického režimu v západní Evropě
    Změny oceánu, oceán změn
    Změny přírody na Českomoravské vrchovině a jejich dokumetace
    Změny v přepracování sedimentů: důkaz kambrické evoluční exploze
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
    Změny ve složení důlních vod
    Zničení Jericha, Sodomy a Gomory : anatomie konce: geologické a klimatické pozadí události
    Zničení Jericha, Sodomy a Gomory. Anatomie konce: geologické a klimatické pozadí události
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží
    Způsobil výzdvih Tibetu příchod ledové doby?
    Způsobil výzdvih Tibetu příchod ledové doby?
    Ztrácí oceán dusičnany?
    Železité hvězdové křemeny z podbrdských lokalit
    Živé organizmy v pleistocenní spraši
    Živé zlomy : pohyb v zemské kůře
    Živé zlomy
    Život jako geologická síla. Úvahy nad knihou P. Westbroeka
    Životní prostředí v České republice : hlavním požadavkům EU vyhovujeme : jak dál?
    Živý svět v ohrožení a naše odpovědnost [Recenze ]
    Žraloci z hlubin karpatských pohoří : obyvatelé moravského třetihorního moře