Podrobnosti záznamu

Název
    Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inženierska geológia
Místo vydání
    Bratislava
ISSN
    0139-7583
ISBN
    80-85314-00-2
Země vydání
    Slovensko
Klíčove slovo
    Geológia
    Hydrogeológia
    Inženierska
    Karpaty
    Séria
    Západné
Články z tohoto seriálu
    Desaťročie inžinierskej geologie v Geologickom ústave Dionýza Štúra
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
    Inžinierskogeologická charakteristika údolia rieky Poprad v úseku od Starej Ĺubovne po hranicu s PR
    Inžinierskogeologické hodnotenie svahových deformácií v Oščadnickej doline a v doline Bystrice
    Inžinierskogeologické pomery strednej časti Ilavskej kotliny
    Prognóza vplyvu ťažby uhlia v handlovskom ložisku na stabilitu svahov Vtáčnika
    Svahové deformácie na Hornej Nitre