Podrobnosti záznamu

Název
    Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geológia
ISSN
    0139-7583
ISBN
    80-85314-16-9
Země vydání
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Klíčove slovo
    Geológia
    Hydrogeológia
    Inžinierska
    Karpaty
    Séria
    Západné
Články z tohoto seriálu
    Contamination and Protection of Fissure-karst Waters in Slovakia (Czechoslovakia)
    Engineering-geological investigation of anthropogenic deposits
    Fyzikálno-mechanické vlastnosti výplní puklín
    Geotermálne zdroje komárňanskej kryhy
    Groundwater resources in Slovakia (Czechoslovakia)
    Hydrogeológia Belanských Tatier a severných svahov Vysokých Tatier
    Hydrogeológia karbonátov mezozoika Brezovských Karpát
    Hydrogeotermálne pomery Popradskej kotliny
    Hydrological balances in fissure-karst hydrogeologie structures
    Inžinierskogeologické hodnotenie podmienok výstavby prečerpávacích vodných elektrární
    Inžinierskogeologické pomery severovýchodnej časti košického mestského regionu
    Inžinierskogeologický prieskum a hodnotenie stavenísk jadrovoenergetických zariadení
    Jódo-brómové vody Slovenska
    Methods of Research and Evaluation of Geothermal Energy Reserves in a Fissure-Karst Setting of the Slovak Part of the Vienna Basin
    Methods of research and evaluation of geothermal resources in pore environment of Pannonian Basin
    Minerálne vody Zvolenskej pahorkatiny
    Možnosti reinjektáže geotermálnych vod v centrálnej depresii podunajskej panvy
    Optimalizačná analýza v inžinierskogeologickom hodnotení pohronského metropolitného regiónu
    Paleohydrogeology of Mineral Waters of the Inner West Carpathians
    Podzemné vody karbonátov mezozoika severozápadných svahov Západných Tatier
    Regionálno-hydrogeochemické zhodnotenie kvality snehovej pokrývky na území Slovenska
    Relationship between hydrogeochemical characteristics of near-surface zone of rock massif and hydrodynamic conditions
    Svahové deformácie na lokalite Zázrivá-Veľká Havrania
    Svahové deformácie v Zázrivskej dolině a ich vzťah k vlastnostiam flyšoidných hornin
    Underground runoff from crystalline complex of West Carpathians - results of evaluation and their possible application on solution of basical hydrogeological problems