Podrobnosti záznamu

Název
    Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach
Země vydání
    Československo
Klíčove slovo
    Fakulty
    Košiciach
    Pedagogickej
    Prešove
    Šafárika
    Univerzity
    Zborník
Články z tohoto seriálu
    Nové výsledky hlbokého štruktúrneho priskumu v severovýchodnej časti východoslovenskej nížiny (vrt Vranov-1)