Podrobnosti záznamu

Název
    Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach. Prírodné vedy
Země vydání
    Československo
Klíčove slovo
    Fakulty
    Košiciach
    Pedagogickej
    Prešove
    Prírodné
    Šafárika
    Univerzity
    Vedy
    Zborník
Články z tohoto seriálu
    Geomorfológia Vikartovskej priekopy a susedných území
    Morfometrické charakteristiky Braniska a ich vzťah k reliéfu
    Petrografické typy neovulkanických produktov východného Slovenska podľa akcesorických minerálov
    Pôdy typu "terrae calcis" na východnom Slovensku - ich charakteristika a genéza
    Stručná charakteristika reliéfu Nízkych Beskýd v povodí Ondavy