Podrobnosti záznamu

Název
    Zborník Slovenského banského múzea
Země vydání
    Slovensko
Klíčove slovo
    Banského
    Múzea
    Slovenského
    Zborník
Články z tohoto seriálu
    Dejiny katedry baníctva Baníckej Akadémie v Banskej Štiavnici v rokoch 1870 - 1918
    Geologické mapovanie geológov C.K. Ríšskeho geologického ústavu na Slovensku v druhej polovici 19. storočia
    Ján Nepomuk Lang z Handstadtu (1770-1842)
    Novobanské baníctvo v rokoch 1810-1887
    Poznámky k histórii Baníckej fakulty VŠT Košice od jej vzniku po dnešok
    Publikačná činnosť Gustava Fallera
    Technický vývoj banskoštiavnickej úpravy rúd
    Výuka baníctva na banskoštiavnickej Baníckej akademii od jej vzniku do polovice 19. storočia
    Vývoj geologického mapovania na Slovensku