Podrobnosti záznamu

Název
    Zborník vedeckých prác Vysokej školy technickej
Země vydání
    Československo
Klíčove slovo
    Prác
    školy
    Technickej
    Vedeckých
    Vysokej
    Zborník
Články z tohoto seriálu
    Adsorpcia flotačných reagencií a ich pôsobenie v magnezitovej flotácii
    Hypergénny rozklad pemzy a vznik ílových minerálov v ryolitových tufoch severozápadne od Velkej Trne na východnom Slovensku
    Vplyv technológie prípravy vzoriek na ich chemické zloženie