Podrobnosti záznamu

Název
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
ISSN
    0514-8057
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    Geologických
    Geoscience
    Reports
    Research
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Články z tohoto seriálu
    Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí
    Magnetosusceptibilní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze Řeporajích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
    Parametry krasových kanálů a proudění v Česku na základě kvantitativních stopovacích zkoušek
    Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
    První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku
    Předběžná zpráva o revizi ostrakodů klabavského a šáreckého souvrství (pražská pánev, spodní a střední ordovik)
    Předběžná zpráva o revizi Scaphopoda Bronn, 1962 z české křídové pánve
    Revize vybraných skupin dekapodů (infrařád Astacidea Latreille, 1802 a Glypheidea Winckler, 1882) z české křídové pánve
    Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
    Vývoj sedimentačního prostředí při hranici lochkov-prag v pražské pánvi na základě gamaspektrometrických dat