Podrobnosti záznamu

Název
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Místo vydání
    Praha
ISBN
    80-7075-020-0
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    1988
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Články z tohoto seriálu
    Biostratigrafie jineckého souvrství v údolí Litavky (12-34 Hořovice)
    Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
    Chemismus a izotopické složení pyritu ze s.části železnohorského masívu (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Diatomová flóra SPS Soos u Františkových Lázní (11-14 Cheb)
    Diatomová sedimentace v j. části třeboňské pánve (33-11 Třeboň)
    Fázové vztahy v soustavě Mo-Se-S
    Fluviální sedimenty mostecké pánve (02-33 Chomutov, 02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Geneze ropy a plynu ve vídeňské pánvi
    Geochemie povrchových vod na Broumovsku (04-32 Broumov)
    Geochemie povrchových vod na území listu Meziměstí (04-31 Meziměstí)
    Geochemie povrchových vod na Žambersku (14-14 Žamberk)
    Geochemie povrchových vod v oblasti Nového Jičína (25-21 Nový Jičín)
    Geologické mapování na Českolipsku (02-42 Česká Lípa)
    Geologické mapování na listu 13-441 Nasavrky (13-44 Hlinsko)
    Geologické mapování pláště žulovského plutonu /14-22 Jeseník/
    Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk)
    Izolace a stanovení geochemicky významných sloučenin v ropách a horninotvorných extraktech
    Izotopické složení síry v molybdenitech z Českého masívu
    Kvartérní sedimenty na území listu 13-441 Nasavrky (13-44 Hlinsko)
    Kvartérní sedimenty na území listu 23-33 Veselí nad Lužnicí
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-411,413 Přední Výtoň (32-41 Vyšší Brod)
    Kvartérní sedimenty na území listu 33-112 Chlum u Třeboně (33-11 Třeboň)
    Kvartérní sedimenty na území listu 33-113 Jílovice (33-11 Třeboň)
    Kvartérní sedimenty na území listů Brno-sever 24-324 a Brno 24-32
    Ledovcové sedimenty okolí Bohumína a Petrovic u Karviné (15-42 Bohumín)
    Naftově-geologický výzkum paleozoika Nízkého Jeseníku (25-12 Hranice)
    Nové minerály z kladenských hořících hald (12-23 Kladno)
    Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
    Paleomagnetické datování tufů v nadloží sloje u Nového Kostela v chebské pánvi (11-14 Cheb)
    Prognózy Ag-Pb-Zn mineralizace v blanické brázdě (13-33 Benešov, 23-11 Vlašim, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Programový systém k vyhodnocení analýz alkanové frakce rop a bitumenů pro integrátor Shimadzu Chromatopac C-R3A
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
    Revize postupů při plynové chromatografické analýze spontánních plynů a plynů rozpuštěných ve vodách. 1. etapa
    Scheelitové zrudnění ve vápencích a vápenosilikátových horninách jižně od Vernéřova (11-11 Aš)
    Sedimentologický výzkum písků a štěrků na lokalitě Beroun-dálnice (12-41 Beroun)
    Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Svrchní křída severovýchodních Čech (04-33 Náchod, 04-31 Meziměstí)
    Useknuté a heterogenní distribuce obsahů prvků v geologických materiálech
    Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie
    Vulkanismus části sz okraje Českého středohoří - strukturní model
    Vyhodnocení současného stavu a návrh na zdokonalení metodiky čerpacích zkoušek
    Využití kapilární plynové chromatografie k analýze normálních a izoprenoidních alkanů v ropách a bitumenech
    Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička)
    Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie
    Výzkum křídových sedimentárních textur na Lounsku (12-12 Louny)
    Zpráva o inženýrskogeologickém rajónování na listu 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Žíla 'svatojanského diabasu' od Vysokého Újezda (12-41 Beroun)