Podrobnosti záznamu

Název
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Místo vydání
    Praha
ISSN
    0514-8057
    0514-8075
ISBN
    80-7075-153-3
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    1992
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Články z tohoto seriálu
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice)
    Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1 (25-33 Uherské Hradiště)
    Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
    Geochemie sedimentů račanské jednotky magurské skupiny flyšové (Západní Karpaty)
    Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy)
    Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku (21-24 Klatovy)
    Konec pleistocénu - IGCP projekt 253
    Korálové datování devonských vápenců na Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova) (24-21 Jevíčko, 15-31 Bruntál)
    Křídové sedimenty v jv. části listu 13-41 Čáslav
    Kvartér na listu 23-32 Kamenice nad Lipou
    Kvartérní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Látková bilance kontaktní metamorfózy pelitických sedimentů bělokarpatské jednotky
    Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
    Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
    Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko) (85-043 Nysa (Polská republika), list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast) (13-14 Nymburk, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Nové poznatky o rodu Spiroplectinella Kiselman,1972 (Foraminiferida)
    Nové údaje o stratigrafii miocénu na listu 34-23 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně-Líšni (24-41 Vyškov)
    O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-střelnice (Dolní Rakousko) (12-14 Rakovník, 12-41 Beroun)
    Paleopedologický a kvartérně geologický výzkum ve Veselí n. Moravou (35-11 Veselí n. Moravou)
    Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma (34-11 Znojmo)
    Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
    Pliocenní a kvartérní sedimenty na listu 03-43 Jičín (03-43 Jičín)
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1 (25-22 Frýdek-Místek)
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
    Přehled dosavadních znalostí o žulovském masívu ve Slezsku, Česká republika (14-24 Jeseník)
    Přehled geologických a geochemických poměrů v západním okolí Neveklova (netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov) (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Přehled geologických poměrů na území listu 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Příprava vzorků pro laboratoř REM
    Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka) (34-21 Hustopeče)
    Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (spodní baden, Vídeňská pánev) (34-23 Břeclav)
    Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech (25-23 Horní Bečva, 25-24 Staré Hamry)
    Shrnutí fytopaleontologických nálezů na významnějších lokalitách permokarbonu boskovické brázdy
    Sledování malých povodí v rámci systému GEOMON
    Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách Severních vápencových Alp
    Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice)
    Vulkanologické výzkumy v Doupovských horách (11-22 Kadaň)
    Výskyt a vznik analcimu v podkrkonošském permokarbonu (03-42 Trutnov)
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)
    Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy (12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Výsledky základního geologického výzkumu a mapování 1:25 000 na listu 23-331 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Výzkum radonového rizika v České republice
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)
    Záchranný geologický výzkum koněpruského rifu v hodině dvanácté (12-41 Beroun)
    Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu
    Zpráva o geologickém a kvartérně geologickém mapování na listě Strunkovice nad Blanicí (22-43 Vodňany)
    Zpráva o geologickém mapování na listu Jevíčko (24-21 Jevíčko)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Horní Stropnice (33-11 České Velenice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Ledeč nad Sázavou (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Zruč nad Sázavou (13-34 Zruč nad Sázavou)
    Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části konicko-mladečského devonu (24-21 Jevíčko)
    Zpráva o výsledcích revizního geologického mapování jesenického úseku čistecko-jesenického plutonu (13-13 Jesenice)
    Zpráva o výzkumu ichnofosilií ve středočeském kambriu (12-32 Zdice, 12-43 Dobříš)
    Žula v dolnovltavském údolí u Klecan (12-24 Praha)