Podrobnosti záznamu

Název
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Místo vydání
    Praha
ISSN
    0514-8057
ISBN
    80-7075-207-2
    80-7075-307-2
    80-7075-388-9
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    1998
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Články z tohoto seriálu
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice
    Experimentální zvětrávání perthitických živců
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-33 Veselí nad Lužnicí, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-43 Telč, 33-11 Třeboň, 33-12 Nová Bystřice, 33-13 České Velenice, 33-21 Slavonice)
    Geochemie peraluminických granitů Centrálního moldanubického plutonu
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun (12-12 Louny)
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného (12-23 Kladno, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného
    Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství (14-44 Šternberk, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun)
    Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství
    Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu
    Illaenidní trilobiti v českém ordoviku (pražská pánev)
    Interakce sádrovec-voda: rozpor v průběhu kinetických křivek
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany
    Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221 (34-22 Hodonín)
    Kvartérní sedimenty na listu Kyjov 34-221
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Kvartérní sedimenty na mapě 14-414 Zábřeh (14-41 Šumperk)
    Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří (03-143 Hrádek nad Nisou)
    Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Granady (Nikaragua)
    Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor
    Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi
    Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzonitu
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
    Pramen minerální vody u Chotyně
    Problematika vulkanogenních edaphoidů v Nikaragui
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně
    Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza)
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) (22-33 Kašperské Hory)
    Subfosilní a fosilní půdy oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
    Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-Sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv.Šebestiána a Načetín Šebestiána a Načetín
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu (23-22 Žďár nad Sázavou, 12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masívu
    Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
    Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) (22-21 Příbram)
    Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)