Podrobnosti záznamu

Název
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
ISSN
    0514-8057
Země vydání
    Česká republika
Klíčove slovo
    2011
    Geologických
    Roce
    Výzkumech
    Zprávy
Články z tohoto seriálu
    Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000
    Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách - klasifikace intenzity alterace granitu
    Bazální kambrium na vrchu Mileč u Skryjí, na Týřovickém vrchu a nový výskyt kambria jihozápadně od Hřebečník
    Bohutínský tonalitový peň - příklad malé intruze s vysokým stupněm horninové diferenciace
    Ca-Ba-Mn trhlinová mineralizace s růžovým klinozoisitem vázaná na mramor sev. od Záblatí na Prachaticku
    Časové vztahy melagranitových porfyrů a durbachitických plutonů v jižních Čechách
    Geologická stavba území sesuvu Vaňov
    Hodnocení radonového indexu pozemku na základě maximálních hodnot objemové aktivity radonu - alternativy a výsledné řešení
    Jacutingait, paladiové zlato a Pd-selenid v Cu-zrudnění z karbonských sedimentů od Košťálova u Semil (podkrkonošská pánev)
    Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien)
    Magnetické stavby tefritového lávového proudu na lokalitě Vrbička (Doupovský vulkanický komplex)
    Minerály Pt-kovů na ložisku pyropu u obce Vestřev v Podkrkonoší
    Nález lamproitu v Řípově u Třebíče, moldanubikum.
    Několik poznámek k funkční morfologii remopleuridních a ellipsotaphridních trilobitů pražské pánve
    Neogenní sedimenty ve vrtu V-4 v Horní Čermné (Ústí nad Orlicí)
    Nový pohled na vulkanologii Vinařické hory
    Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko
    PC generované 3-D modelování v paleontologii - výhody nové metodiky
    Předběžná zpráva o foraminiferách štramberských vápenců
    Předběžné výsledky litologického a geochemického studia vrtu Sm-1 v ploužnickém obzoru semilského souvrství podkrkonošské pánve
    Stratigrafický rozsah pelitické a flyšoidní facie v podloží hruboskalských pískovců (teplické souvrství české křídové pánve) v oblasti Příhrazských skal, Hruboskalska a Prachovských skal, sv. Čechy
    Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů
    Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování
    "Zaratit" z Kladna (Česká republika) - revize a nová data
    Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
    Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách