Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    004.4/.6
Článek
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Digitální model geologický, navržený jako plátový model
    Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry : introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit)
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat
    Projekt GIS a metadata pro prostorová data
    Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin