Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    06
Článek
    25 let činnosti Ústavu nerostných surovin
    25 let Ústavu nerostných surovin
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    60 let Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Aktivita Slovenskej geologickej spoločnosti roku 1983
    Česká asociace geomorfologů (ČAG)
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Opět střídání stráží v Jenštejnském domě
    Organizace mezinárodní výměny vzorků hnědých uhlí pro účely nové klasifikace v rámci RVHP
    Současnost a výhledy inženýrské geologie v Německé spolkové republice
    Určení a význam technologicých skupin pro ražení podzemních liniových staveb ve sklaních a poloskalních horninách
    Ústřednímu orgánu české geologie je 15 let
    Z pracovišť brněnského n.p. Geotest