Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    316.77
Článek
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Automatization of the base surface delimitation - case study in Fatransko-Turčiansky region
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Digital archive of the Czech Geological Survey - Geofond
    Dynamic geoinformatic models
    eEarth and eWater multilingual digital geological database
    Geoinformační technologie pro podporu krizového řízení
    Geoinformatika: ano či ne?
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    GEOMIND - Geophysical Multilingual Internet-driven Information Service
    Informační zdroje pro pracovníky oboru - Geofond ČR
    Internet mapový server České geologické služby
    Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry : introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit)
    Jednotná evidence speleologických objektů
    National report of the Czech Republic
    New ways of dissemination and delivery of geoscience information to society
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
    Počítačová simulácia výstupkového dobývania magnezitu
    Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Projekt GIS a metadata pro prostorová data
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Speciální problémy analýzy geodat
    Stabilitní studie typových modelů svahů v karpatském flyši
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    System informacji geograficznej w Karkonoskim Parku Narodowym
    Taje hornické krajiny III
    Taje hornické krajiny IV
    Taje hornické krajiny V
    Testing of the partial derivatives approximation preciseness
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Výsledky geologickej informatiky na Slovensku a rozvoj Geofondu v rokoch 1969-1983
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Využití grafů pro studium topologie reliéfu
    Vývoj informačního systému geologických lokalit
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí