Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    33
Článek
    Acceptable means for the creation of financial reserve for reutilization of the landscape post opencast mining
    Ekonomické pásmo mimořádné důležitosti
    Ekonomie těžby a využívání geotermální energie v ČSSR
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi
    Možnost využití fosforitového ložiska Burenchan v MoLR
    Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Nerostné surovinové zdroje ČR a jejich racionální využívání
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Oceňování nerostných ložisek
    Perspektivy afghánské ekonomiky a čs. geologie
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Predikce nákladů těžby lomů v projektování
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Prognóza rozvoje revíru Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov do vyuhlení
    Prognóza rozvoje těžeb Severočeského hnědouhelného revíru do vyuhlení zásob
    Specifické daně a odvody při těžbě černého uhlí v ČR
    Stříbro ve světové ekonomice
    Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Vývoj světových cen kovů, rud a koncentrátů, oxidů kovů, ferroslotin a vybraných nerudných surovin v průběhu roku 1985
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)