Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    339.7/.9
Článek
    Bylo, nebylo-
    Global mining restructuring and EU 25 - consequences for European miners
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Proč rostou ceny nerostných surovin a co z toho plyne pro budoucí surovinové strategie?
    Růst cen nerostných surovin - fikce nebo realita?
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Vývoj světového obchodu s kovy, rudami a koncentráty, oxidy kovů, feroslitinami a vybranými nerudními surovinami v průběhu roku 1987