Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    502
Článek
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    45 let CHKO Moravský kras
    50 let CHKO Moravský kras
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    150. výročí nejstarší evropské rezervace
    Acidification and acid rain
    Acidification in Central Europe: its causes and effects
    Activities of the Czech Geological Survey in Central America
    Actuoecology of the lake thecamoebians from the Šumava Mountains
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Aktuality v archeologii Moravského krasu
    Aktuální otázky eroze půdy v zemědělské krajině
    Algunos aspectos basicos de la proteccion del relieve en Cuba
    Ambient air quality and deposition trends in the Czech Republic
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    The 25th anniversary of the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Antropogenní vliv na koncentraci stopových prvků v půdním profilu
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Application of the Czech landscape research experience in the desert environment to support archaeological study
    Arches, Canyonlands, Capitol Reef
    El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Assessment of the groundwater bodies
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atmospheric deposition in spruce forests in Bohemia - the filtering approach
    Atraktivní travertinové vodopády
    Bájný vrch Kozákov
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Barrandova skála - výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? : 12-42 Zbraslav
    A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földrengéskockázatának értékelése
    Betlémské a Klokočské skály
    Biodiverzita a geodiverzita
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Biogeochemický cyklus bóru v povodí šumavských jezer
    Biogeographical and geobiocoenological aspects of deep coal mining and its impacts on nature and landscape in the Ostrava region
    Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions
    Bohemian Paradise Geopark
    Bone crackers and carcass accumulators in Central Bohemia - Late Pleistocene hyenas and their cave den and prey depot types
    Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj
    CHKO Broumovsko : geoekologická studie : úvodní etapa
    CHKO Labské pískovce
    CHKO Moravský kras - 45 let
    Chráněná krajinná oblast Beskydy : fenomenální kousek Karpat
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná krajinná oblast Orlické hory
    Chráněná příroda Polany
    Chráněná území ve světě - analýza nákladů a přínosů
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chráněná vodohospodářská území a ochrana přírody
    Chránené územia, chránené prírodné výtvory a chránené prírodné pamiatky SSR viazané na kras
    Chránené vodohospodárske oblasti v prírodnom a životnom prostredí
    Chránit, nebo hubit? : Galapágy, paleoekologie a křižácká tažení
    Comparative study of karst landscape in Bohemia and Moravia
    The contemporary speleological research in Moravian Karst
    Contrasting chemical response to artificial acidification of five acidsensitive streams
    Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
    Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
    Czech-Bavarian Geopark in W Bohemia
    Czech Republic - August 2002 : another flood disaster of century after five years
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    České středohoří : Klenot stvořený ohněm, zvelebený pluhem
    "Český granát" z Korutan
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Český ráj v rámci evropských geoparků UNESCO
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Čisté uhelné technologie (Clean Coal Technologies)
    Čtyřicetiny chráněné krajinné oblasti Český kras
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Delta15N as an indicator of N2-fixation by cyanobacterial mats in tropical marshes
    Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesni Potok, Central Czech Republic
    Description of seismic excitation for the aim of safety assessment of structures
    Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Development projects for the Karlovy Vary District part of the cross-border Czech-Bavarian Geopark
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Distribution of heavy metals under conditions of an urban small stream
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Divočina ve světle paleoekologických poznatků : za co vlastně může člověk
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
    Do Bavorska za revitalizacemi
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
    Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sediments einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozänen Bodenbildungen
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Rep.
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Dynamic relief development and geological risks of the San Cristobal and Casita Volcanic Groups, Nicaragua
    Earthquake hazard assessment of the Bátaapáti (Üveghuta) Site
    Ecomorphological evaluation of the stream habitat quality and its application on the model area of Rakovnický Stream Basin
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    The effect of N and P addition on vegetation in two deciduous forests on base-rich soil
    Effect of zeolites on bacteria, moulds and dust mite allergens in household dust and indoor air
    Ekologické rámce protipovodňových opatření
    Ekologie - móda nebo potřeba?
    Ekologizace národního hospodářství a úkoly Státní ochrany přírody
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    Emine Bojir Chasar - aragonitová pokladnice
    Entropy production on productive and non-productive surfaces
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    Environmental history of Central Europe in the first half of the 18th century (according to the so called Wroclaw collection)
    Environmental impact of mining activity in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Environmentálne aspekty odstraňovania priemyselnych odpadov
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Die Erfassung geologisch bedeutender Lokalitäten in der Tschechischen Republik
    Erratum to "Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams" [J. foram. Res., vol. 37, no. 4 (2007), p. 287-299]
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic)
    Fialová jeskyně na Chlumu
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    First records of freshwater Bryozoa (Phylactolaemata) from Kalimantan, island of Borneo, Indonesia
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Foreword
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Fossil vertebrates from karstic areas in Moravia with respect to the Moravian Karst, Czech Republic
    Generel rekultivací koncernu Severočeské hnědouhelné doly na léta 1981-1990
    Geochemické problémy bezpečného ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geochemische und geoelektrische Untersuchungen im Nationalpark Sooser Moor (Schwarmbebengebiet Vogtlandt-NW Böhmen) als Beitrag zur Charakterisierung der Aktivität von magmatischen Fluiden
    Geodiverzita
    Geodynamic studies in the Góry Stołowe National Park area
    Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Geoekologické aspekty vlivu jaderných elektráren na životní rostředí
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America : Managua, Nicaragua, December 5-8, 2005
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geofyzikální průzkum Karlova mostu
    Geografický informační systém CHKO Moravský kras
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Geologické podklady pro krajinotvorné programy
    Geologické zajímavosti centrální Austrálie
    Geologické zajímavosti USA
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologie a problémy dnešního světa
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Geologija i ekologija urana: sovremennoje sostojanije issledovanij
    Geomon - geochemický monitoring malých povodí
    Geomorfologické poměry povodí Vůznice
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace
    Geomorfologické unikáty Národního parku Podyjí
    Geomorfologie horního povodí Zubřiny
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Geomorphological mapping in the Southern part of "Veltrubský luh" natural reserve
    Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
    Geopark as an agent of tourism sustainability
    Geopark Barrandien
    Geopark Český ráj
    Georeliéf vulkanického ostrova Madeira
    Goethe und die Geologie - ein geotouristisches Nutzungskonzept zu den geologischen Betrachtungen in den Schriften Johann Wolfgang von Goethes
    Grand Canyon - světová učebnice stratigrafie
    Havajské vulkány
    Havarijní znečištění podzemních vod krystalinika pesticidy
    Historické povodně Šumavy a poškození lesů
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
    History and environmental impact of mining in the Ostrava-Karviná coal field (Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic)
    Hnědé uhlí a životní prostředí
    Hodnocení nadložních zemin a poznatky s úpravou zemin nevhodných pro rekultivaci
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
    Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
    Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Hornické tradice a Landek
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
    Hrabanovská Černava
    Hranická propast očima geologů
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Hrozba klimatických změn : co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Hrušovská zdrž a budúce ekologické podmienky okolia krajiny
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydroekologické hodnocení toků
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrogeologie a bezpečnost ukládání radioaktivních a nebezpečných průmyslových odpadů
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    I příroda má své odpady
    ICP IM activities, monitoring sites and available data
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E. England, UK
    Importance of geomorphology in the research of natural hazards and risks
    Increased nitrogen in runoff and soil following fourteen years of experimentally-increased nitrogen deposition to a coniferous-forested catchment at Gardsjön, Sweden
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    Theinfluence of geological bedrock on the soil gas and indoor radon concentrations measured on Quaternary sediments - first statistical approach
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
    Institutional fragmentation as an impediment to sustainable land-use in the Morava River floodplain
    Integrated environmental impact of heavy metals on soil-water systems as exemplified by the biogeochemical behaviour of lead
    Interactions between river channel morphology and riparian vegetation - an example from the Lužnice River, South Bohemia, Czech Republic
    Internetová databáze 40 ročníků Opera Corcontica - Sborníku vědeckých prací z Krkonošského národního parku
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Investigation of the triggering factor leading to an increased landsliding in the Czech Republic due to enormous saturation of rock environment
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Isotope composition of tree rings of Norway spruce (Bohemian Forest, Central Europe) exposed to atmospheric pollution
    Jaderné elektrárny v přírodním prostředí : část 2
    Jaderné elektrárny v přírodním prostředí. Část 3, Vliv na půdu
    Jak se u nás mají revitalizace?
    Jak útočí africká včela : z geoarcheologického terénního výzkumu v Súdánu
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Javoříčské jeskyně
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Jeskyně Emine Bojir Chasar Nižnij : bohumínští speleologové na Krymu
    Jeskyně Na Špičáku
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    Jizera a povodně v Turnově
    Jizerské hory
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K problematice ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu
    K teorii územní ochrany přírody
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenický Šenov - Panská skála Hill
    Kapucínské skály
    Karkonoski Park Narodowy - proponowany obszar ochrony georóżnorodności w Europejskiej Sieci Geoparków
    Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy
    Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek
    Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech
    Karvinská katastrofa 1894
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Ke způsobům likvidace technologických pilířů v závodě Horní Benešov
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Klasifikácia územia z hľadiska vhodnosti lokalizácie skládok tuhého komunálneho odpadu
    Kokořínsko Protected Landscape area : rare species, protection and conservation
    The komplexation of mercury by humic acids
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Konečné řešení úložiště radioaktivního odpadu-Hostim
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie
    Konference o rizikových odpadech
    Konferencja pt. Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu - Szklarska Poręba, 10.09.2010
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Kornati - pohoří v moři
    Kornati a Telašcica
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Krajina - známá neznámá. 1., Krajinná typologie
    Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině
    Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody
    Krajina Fénix
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 1. část, Charakter, ráz a identita krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 3. část, Obraz krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 4. část, Cíle a limity ochrany krajinného rázu
    Krajinotvorná koncepce rekultivací
    Krajinou Triglavského národního parku
    Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi
    Krkonošský národní park
    Krušné hory - smutné pohoří
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
    Labský důl Valley
    Landscape character assessment (case study of the Hustopeče cadastral area, South Moravia, Czech Republic)
    Landslide modelling for natural risk/hazard assessment with GIS
    Lead and its isotopic analysis in bark pocket as anthropogenic indicator of atmospheric inputs to landscape
    Limits of global change of the cosmological environment since the origin of the Earth
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    The loess of the Podyjí National Park (Moravia, Czech Republic)
    Lom Vrbenský - zahlazení důlní činnosti
    Ložisko Krásno - smutná kapitola z ochrany přírody
    MAGIC library - a novel tool to assess acidification of lakes in Sweden
    Magnezit pre život - nie proti nemu
    Malakofauna Moravského krasu ve světle fosilních dokladů
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava) : 34-14 Mikulov
    Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava) : 34-12 Pohořelice
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Maps of natural landscape types and land use in the Czech Republic : (at the scale of 1:500.000) : as a basic contribution to functional maps of Landscape Use in Central Europe
    Matematické modelování v hydrologii a životním prostředí : kalibrace - verifikace - neurčitost - pojem equifinality
    Mechovkami bohaté třetihorní sedimenty jižní Moravy
    Medardova kápě
    Melafyrové skály na Strážníku
    Mesozoic Brachiopods of the Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut UNESCO World Heritage Site: history of research
    Metal speciation and attenuation in stream waters and sediments contaminated by landfill leachate
    Meteoritický kráter v Arizoně
    Metodika ochrany nerudních surovin a některé problémy s jejím uplatňováním
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Mezoformy pískovcového reliéfu ve střední části Křešovské kotliny
    Mineral composition of sediments in the water reservoirs and their contamination
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Minimalizace vlivu přepravy rudy na životní prostředí
    The Missing Flux in a 35S Budget for the Soils of a Small Polluted Catchment
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Model vlivu kyselého deště na kvalitu půdy
    Model vlivu kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Modeling of the water flow and the contaminant transport in the soil profile of the Předměřice region
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Monitoring and assessment of air pollution effects on a European scale in the framework of the convention on long-range transboundary air pollution
    Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Monument Valley Navajo Tribal Park
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    The Moravian Karst Protected Landscape Area
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Možnosti využití travních porostů k biologické rekultivaci odkališť chemických úpraven uranového průmyslu
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Národní park Banff
    Národní park Canaima
    Národní park Canaima ve Venezuele
    Národní park České Švýcarsko
    Národní park Fiordland
    Národní park Hinchinbrook Island
    Národní park Podyjí
    Národní park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
    Národní park Šumava
    Národní parky Bryce a Zion
    Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně
    Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    Naše společná budoucnost
    National report of the Czech Republic
    Natur- und Geotopschutz vs. Tourismus und Geotourismus in Nationalparken
    Natura 2000 a vodní hospodářství
    Natural corrosion of old glass coloured with uranium compounds
    Natural inactivation of phosphorus by aluminium in atmospherically acidified surface waters
    The nature of Cenozoic volcanic aktivity in northeastern Bohemia (Bohemian Paradise Geopark)
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Návrh reprezentativní sítě maloplošných CHÚ v Polabí
    Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
    Navrhované chráněné území Albeřické lomy
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Negativní vliv kyselé depozice na porosty, vodu a půdu Východočeského kraje
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Některá specifika asanačně rekultivační problematiky antropogenních lokalit po těžbě rud
    Některé aspekty ochrany životního prostředí v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nerudné suroviny a ochrana životního prostředí - stav a perspektivy
    The new method for assessing the radon risk of building site
    Non-metallics and environmental protection
    Nová chráněná území přírody v ČSSR ze rok 1985. část 2
    Nová halířská štola
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Nová zvláště chráněná území
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Nové zákony v oblasti ochrany a využívání nerostného bohatství
    Nově zřízená chráněná území v okrese Pardubice
    Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
    Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská
    O některých negativních aspektech použití biotechnologií nerostných surovin
    O využívání a metodice dálkového průzkumu při rozvoji průzkumu nerostných zdrojů a ochraně životního prostředí
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu
    Ochrana podzemných vôd v neovulkanitoch
    Ochrana přírody na Islandu
    Ochrana vod před znečištěním v Maďarské lidové republice
    Ochrana vodných zdrojov v puklinovom prostredí
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Od Kjóta ke Kodani a dál
    Odešel RNDr. Mojmír Eliáš, CSc. (1.7.1932 - 23.9.2002)
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě. část 1
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě. část 2
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    Oustanding legibility of geo-ecological objects in the Giant Mountains
    Ověření možnosti získání užitkových složek z odpadů úpravy
    Padesát let od hlavních objevů v Bozkovských jeskyních
    Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice lake
    Palaeolithic people and Moravian Caves
    Paleoclimate inferred from Ursus spelaeus teeth: the evidence from oxygen isotopes
    Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) : 12-41 Beroun
    Paleopathology on the bear bones (Ursus deningeri)
    Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts - Czech Republic
    Paměť krajiny
    Pamukkale - příběh s dobrým koncem?
    Pan Ing. Vok Malínský, CSc.
    Particulate air pollution in a small settlement: The effect of local heating
    Péče o životní prostředí v rámci uhelného průmyslu SSSR
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Permafrost a změny klimatu : důsledky oteplení Sibiře
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Photochemical and biological degradation of allochtonous dissolved organic carbon and its impact on alkalinity production in acidified lakes
    Pilatus - morfologicky výrazný příklad helvetského příkrovu
    Pískovcové útvary v Národním parku Gór Stołowych
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Pískovcový fenomén Skalské tabule
    Piton de la Fournaise, vulkán v Indickém oceáně
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Podi - vysokohorské krasové planiny v Julských Alpách
    Podíl inženýrské geologie na ochraně a tvorbě životního prostředí severočeské pánve
    Pôdne pomery štátnej prírodnej rezervácie Šrámková
    Podzemím slunné Itálie
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Pojem krajiny v perspektivě geologického času
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe
    Poseidon - mimořádný objev
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
    Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Potencjalna erozja gleb w Karkonoskim Parku Narodowym
    Povodně a klimatické změny
    Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny
    Povodně v Berouně
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Povrchové a připovrchové procesy
    Povrchové tvary v kambrických slepencích na Koníčku v Brdech
    Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Poznatky a zkušenosti s omezováním prašnosti povrchu odklalištních skládek a popílkových složišť
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Požadavky na geologický průzkum v souvislosti s úkoly národních výborů v problematice životního prostředí
    Požadavky na výsypkové hospodářství z hledisek následné rekultivace
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Právní prostředky ochrany geologického dědictví
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Pražské přírodní parky čtvrtstoleté
    Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
    Present land use changes in the Czech cultural landscape: driving forces and environmental consequences
    The present status of natural analogue studies project in the Czech Republic
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Problematika ochrany životního prostředí se zřetelem na projektování rudných dolů a úpraven
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problémy likvidácie silne mineralizovaných vôd z bane Slaný
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
    Professor Miroslav Havrlant (70)
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Project of observation station and methods of fall determination
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
    Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve středočeském kraji v letech 1982-85
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Přeshraniční národní park Kgalagadi
    Přestup látek z atmosféry na zemský povrch
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přírodní a krajinné hodnoty labských pískovců
    Přírodní památka Pivnice : tvary současného vývoje pískovcového reliéfu
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Přírodní rezervace a národní parky Černé Hory
    Přírodní zajímavosti Kimberley
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
    Příspěvek k problematice využití odpadních surovin a životního prostředí
    Příspěvek ke geomorfologii chráněných přírodních výtvorů Ostaš a Kočičí skály
    Půda je naším největším bohatstvím : neprodávejme pole, může se nám hodit
    Půdní pokryv Bacínu
    Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku
    Punkevní jeskyně zrekonstruovány
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Pyramids and ceremonial centers in Mesoamerica: were they oriented using a magnetic compass?
    Quality of water in the experimental river basins
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice : (23-22 Žďár nad Sázavou, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí)
    Radon in rock types of the Czech Republic
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    Rakouský zákon o ochraně krajiny
    Recent local geodynamics in the central part of the Stołowe Mts.
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Recovery from acidification during ten years of the covered catchment experiment at Gardsjön, Sweden, followed by four years after the roof was removed
    Recyklace tuhých odpadů ve výrobě minerálně vláknitých výrobků
    Reflections of the Christian social teaching in geoethics
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Registr významných geologických lokalit
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
    Rekultivace popílkových odkališť
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Rekultivace technogenních krajin
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační substráty v Chabařovicích : co dělat s půdou, aby v ní něco rostlo?
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Remarks on Biharian bears (Ursidae: Ursus) from the territory of Slovakia
    Removal of phosphorus in constructed wetlands with sub-surface horizontal flow in the Czech Republic
    Le réseau européen des Géoparcs
    Restoration of forest ecosystems in the Krkonoše National Park, Czech Republic
    Results of four years monitoring of displacements of rock blocks in the Krkonoše Mts.
    Revitalizace Boreckého potoka u Vlašimi
    Revitalizace potoka Borová
    Revitalizace rašeliniště Soumarský most
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Revitalizace Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace suchého poldru Čihadla
    Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť
    Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Revitalizační úpravy potočních koryt
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    The role of geomorphology in the landscape-ecological research
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou
    Rudawski Park Krajobrazowy a jeho žulové útvary (10 let od vyhlášení)
    Rychlost odbourávání toxických kyanidů v odkalištích rudných baní Kremnica
    Řešení obnovy lesního porostu na odkalištní deponii Zlatých hor
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sandstone relief geohazards and their mitigation: rock fall risk management in the Bohemian Switzerland National Park
    Search for clay alternatives to bentonites used as a backfill in radioactive waste repository - mineralogical approach
    Seizmický průzkum a životmí prostředí
    Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences
    Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1993-2005
    Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Selected papers from the 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, 12-17 June, 2005
    Seminář "Turistické aktivity v krasových oblastech"
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Sesuvy - destrukce nebo tvorba krajiny? : informace o průběhu podprogramu ISPROFIN: Řešení nestabilit svahů v ČR
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Silurské Pompeje na Kosově
    Skalní města v dolomitech chočského příkrovu
    Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
    Skály v chráněných územích Králického a Kladského Sněžníku
    Skládka toxických odpadů Emelle v USA
    Skladování odpadních toxických látek v podzemí
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Sktruktura a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1999
    Sledování vlivu živočišné výroby na vlastnosti vod pomocí trofického potencionálu
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians in Moravia
    Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)
    Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia)
    Slope failures around the rock castle Drábské Světničky, Czech Republic
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
    Slope movements in Callejón de Huaylas, Peru
    Slovenian Karst and Karel Absolon
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region
    Some aspects of the distribution of the block accumulations in Western part of Podyjí National Park
    Soos
    Sopečnou krajinou Kapverdských ostrovů : souostroví "čertových zdí"
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Současné ekologické problémy okolí opuštěných pyritových dolů v Lukavici (Železné hory)
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes
    Speleologické výzkumy v Černé Hoře
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Spraše na území Národního parku Podyjí
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Stane se odpad surovinou?
    Staronový fenomén geoparků
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I., Vstupní úvaha
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době
    Súčasný stav ochrany nerastného bohatstva SSR
    Sulfur retention in various compartments of forest ecosystems along a pollution gradient
    Surface ozone measurements using the diffusive samplers in mountain forested areas of the Czech Republic
    Survey of land contaminated with mercury at PVC-SODA factory in Vlora, Albania
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Světový summit "FORUM RIO + 5" a jeho význam pro Českou republiku
    Synoptic situations and pollutant concentrations in fog water samples from the Milešovka Mt.
    Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v Podolském profilu : (12-24 Praha)
    System informacji geograficznej w Karkonoskim Parku Narodowym
    Šedesát let Vojena Ložka
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Třetí etapa geologického projektu v Nikaragui, 1999
    Tvary georeliéfu vraclavské antiklinály
    Tvary reliéfu na serpentinitech severozápadní Moravy
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
    Tvorba postindustriální krajiny a aktivní péče o krajinu
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Účast inženýrských geologů při ochraně přírodního prostředí
    Uhelný průmysl a počátky devastace životního prostředí na Ostravsku
    Ukládání tekutých odpadů prostřednictvím injekčních studní
    Úloha geologie při ochraně přírodního prostředí
    Umělý mokřad na Stříbrném potoce
    Unijne programy współpracy transgranicznej Polski
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
    Use of power by-products in CEZ, a. s., Power Plant Ledvice, Czech Republic
    Using of marl for surface recultivation of overtopped dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin
    Uskuteční se "mezinárodní dekáda omezení přírodních katastrof"?
    Utilization of the waste and its mixtures in the technical land reclamation
    Územní ochrana - vrchol pyramidy
    V čem se liší Klokočské skály od zbytku světa?
    V ledovcovém podzemí švýcarských Alp
    Vědy o Zemi a otázky životního prostředí
    Velká jezera ve zbytkových jamách po těžbě uhlí
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Vliv důlní činnosti OKR na životní prostředí
    Vliv dusíkatých hnojiv na kvalitu podzemních vod
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Vliv imisí na chemické složení lesních půd
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Vliv těžby kameniva na přírodní prostředí CHKO České středohoří
    Vodohospodářských 50 let aneb vodní právo
    Volba péče o chráněná území
    Volyň na Moravě
    Vplyv baníckej činnosti na čistotu ovzdušia v oblastiach magnezitového priemyslu
    Vplyv vytvárania a prevádzky podzemných zásobníkov plynu na tvorbu a ochranu životného prostredia
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Vřetenovka zaměněná (Cochlodina commutata)
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Vulkanický národní park Lassen
    Vulkanický reliéf ostrova Sao Vicente
    Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
    Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod ve vztahu k platné legislativě
    Výskum vrchnej časti litosféry ako prvku životného prostredia metódou systémovej analýzy na príklade centrálnej časti mesta Bratislavy
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Vysoká skála v údolí Hodonínky
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití bentonitů pro ochranu životního prostředí
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Využití metod dálkového průzkumum Země při detekci znečištění horninového prostředí
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Využití nerostného bohatství Číny
    Využití odpadního síranu vápenatého z leštících sklářských kalů
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Využitie GC/MS pri identifikácii látok znečisťujúcich životné prostredie
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Výzkum svahových pohybů v Národím parku Podyjí
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Významné paleontologické lokality boskovické brázdy a možnosti jejich ochrany
    Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka
    Vzácné prvky
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik hodnot Českého ráje
    Vzpomínka na RNDr. Františka Reichmanna
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    Wadi Rum - krajina Lawrence z Arábie
    Yellowstone - časovaná bomba
    Yosemitské údolí
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
    Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu
    Zachycování a ukládání oxidu uhličitého : můžeme si koupit čas?
    Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Zajímavé skalní útvary v Českém středohoří
    Základní charakteristika zkoumaného území Jizerských hor a Frýdlantska
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zákon o ochraně přírody a krajiny po patnácti letech
    Zamyšlení nad geodiverzitou
    Zasedání Sítě evropských geoparků v Českém ráji
    Zásobování pitnou vodou a ochrana životního prostředí v horských rekreačních oblastech Čech
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů
    Zkušenosti s vinohradnickou rekultivací v Severočeském hnědouhelném revíru
    Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zmizí naše největší rašelinové jezero?
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
    Zvláštnosti současných ekologických aspektů rozvoje uhelných těžeb v SHP
    "Železné klády" - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny
    Životné prostredie a využívanie geotermálnych vôd
    Životní prostředí a geofyzika