Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    528
Článek
    Angular velocity of tectonic plates determined by non-rigorous combination of space geodetic techniques
    Atmospheric effects in the derivation of geoid-generated gravity anomalies
    Center of Earth's Dynamics Research in the years 2005-2010
    Chicxulub je asi dvojitý a Popigaj má bratříčky : netradiční pomoc při vyhledávání impaktních kráterů na Zemi
    Combination of different space geodesy techniques for EOP and terrestrial reference frame determination
    Činnost geologicko-měřické služby v roce 1979 a 1980
    Data processing of GNSS observations of the GEONAS network - effects of extreme meteorological conditions
    Deformation between African and Eurasian Plate estimated from the European and the Egyptian GPS geodetic networks results from preliminary processing
    Design and construction of knowledge ontology for thematic cartography domain
    Direct modeling of the gravitational field using harmonic series
    Earth orientation parameters and station coordinates from space geodasy techniques
    Earth's dimension specified by geoidal geopotential
    Explicit formula for the geoid-quasigeoid separation
    Far-zone contributions to the gravity field quantities by means of Molodensky's truncation coefficients
    Far-zone contributions to topographical effects in the Stokes-Helmert method of the geoid determination
    Geo-kinematics of Central and South-East Europe resulting from combination of various regional GPS velocity fields
    Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Global and regional seasonal variations of the geoid detected by GRACE
    A global vertical reference frame based on four regional vertical datums
    The hypothesis on the Earth´s expansion in the light of space geodesy results
    IERS and its importance for global geodynamics
    Implementation of the Vondrak's smoothing in the combination of results of different space geodesy techniques
    Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech
    Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria
    Koncepcia základnej hydrogeologickej mapy ČSSR 1 : 200.000
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    List of publications by Milan Burša
    Long-term positional monitoring of station VYHL of the Sněžník Network
    Long-term variations in the second sectorial stokes harmonics on the basis of TOPEX/POSEIDON altimetry between 1993 and 2000
    Mapy filtračních parametrů a potenciální produktivity
    Milan Burša and the concept of fundamental constants
    Monitoring of permanent GPS stations at the Sudety Mountains
    Movement tendencies in the Moravia region: kinematical model
    New velocity analysis in geodynamic network Sněžník based on GNSS measurement reprocessing using reprocessed IGS products
    Niektoré problémy so spracovaním hydrogeologických údajov pre inžiniersko-geologické mapy
    Ohlédnutí za RNDr. Olgou Kudrnovskou, CSc. (1917-2003)
    On the research into figure and dynamics of the Earth, Moon, and planets
    Optimal model for geoid determination from airborne gravity
    Periodic gravity changes in the young tectonic movement investigation of selected area in the Polish Western Carpathians
    Počátky mapování povrchových dolů
    Použití entropie při studiu nestejnorodosti geografických jevů
    Professor Burša and quasigeoid determination in Czechoslovakia
    Professor Milan Burša octogenarian
    The quality of meteorological observations and tropospheric delay from EPN/IGS permanent stations located in the Sudety Mountains and in the adjacent areas
    Quasi-diurnal atmospheric and oceanic excitation of nutation
    Quasigeoids for the territory of the Czech Republic
    Recent geodetic activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. region
    Recent geodynamics of West Bohemia in relation on the crustal structure (unique natural laboratory)
    Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
    Results of the geodynamic investigations in the Stołowe Mts. research area
    Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství
    Satellite altimetry in the Center of Earth Dynamics Research
    Second tesseral harmonic torque due to the dynamics of the oceanic surface layer as detected by TOPEX/POSEIDON altimetry 1993-2000
    Simultaneous determination of Earth orientation parameters and station coordinates from combination of results of different observation techniques
    Study of atmospheric and oceanic excitations in the motion of Earth's spin axis in space
    Testing global geopotential models through comparison of a local quasi-geoid model with GPS/leveling data
    Testing Stokes-Helmert geoid model computation on a synthetic gravity field: experiences and shortcomings
    Tvorba účelových inženýrsko-geologických map stabilitních poměrů a map náchylnosti k porušení stability svahů v aplikaci ArcGis
    Vodohospodársko-hydrogeologické mapy
    Vývoj deformací povrchu v severní části kladenské těžební oblasti v letech 1975 až 1980 z výsledků geodetického měření
    Významné poruchové linie Československa z hlediska geodetického
    Zemská tíže z vesmíru : družice CHAMP, GRACE a GOCE
    Zpracování a plošné vyjádření některých hydrogeologických prvků v mapách