Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    550
Článek
    1 - Vsetín-Jasénka, sesuvy "Modlitebna" a "Jasénka č.p. 202"
    1st European Conference on Landslides
    2 - Svahové deformace na kře Maleníku
    2. evropské sympozium o penetračních zkouškách
    3-D investigation of rock fabrics by deformation measurement, ultrasonic sounding, neutron diffraction and petrographic image analysis
    3-D monitoring of microdisplacements in the zone of Euroasian and African collision
    4. celostátní seminář pracovníků v karotáži
    4th Traditional International Colloquium on Geomechanics and Geophysics, Ostravice, June 7 - 8, 2012
    5. postgraduální kurs geochemické prospekce Geochim ČSSR UNESCO 1983
    7 - Svahová deformace Salašisska v Nedašově
    8 - Sesuvy a katastrofický zemní proud v Brumově - Bylnici (Hluboče)
    30 rokov n.p. Geologický prieskum, Spišská Nová Ves
    40Ar-39Ar ages of selected rocks and minerals from the Kraków-Lubliniec Fault Zone, and their relation to the Paleozoic structural evolution of the Małopolska and Brunovistulian terranes (S Poland)
    75 let Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Acquisition, processing and interpretation of broadband seismic data
    Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
    The actual geodynamic situation in the eastern part of the Cheb basin from the view of mantle derived fluids
    Ad "O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin"
    Adsorpční vlastnosti metasilicitů českého svrchního proterozoika
    Advances in cave aerosol research
    Age constraints for the late-Variscan magmatism in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Erzgebirge/Krušné hory)
    Aktivita některých významných poruchových linií Českého masívu ve světle permokarbonské sedimentace
    Akustická impedance a elastická anizotropie některých hornin Veporid
    Alkali metals (K, Na, Rb, Li) and Mg in the process of potassium metasomatism of late cenozoic volcanic rocks from middle Slovakia
    Alois Zátopek (1907-1985)
    Alternative methods for cellulose preparation for AMS measurement
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Aluminum bentonite - an effective agent for treatment of wastewaters polluted with acrylate dispersions
    Amplitude spectra of seismograms recorded at equal epicentral distances from blast in NW Bohemia
    Amplitude spectra of surface waves generated by shot-hole explosions
    Analysis of factors forming the groundwater regime in the West Bohemian seismoactive region
    Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Śnieżka Mountain based on GPS and total station technologies
    Analysis of the natural remanent magnetization of rocks by measuring the efficiency ratio through alternating field demagnetization spectra
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Analýza seizmicity hraniční oblasti ČSSR a PLR z pohledu možných škod na přírodní prostředí
    Anisotropiy of magnetic susceptibility of rocks in the Rayleigh Law region: modelling errors arising from linear fit to non-linear data
    Anisotropy of magnetic susceptibility of rocks measured in variable weak magnetic fields using the KLY-4S Kappabridge
    Anomální geomagnetická pole vnitřního původu při východním okraji Českého masívu
    Anomální rozložení variací geomagnetického pole při východním okraji moldanubia (oblast Třebíče)
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Anomalous propagation of refracted waves beneath the Orlík water reservoir, Czech Republic
    Antropogénne zmeny inžinierskogeologického prostredia na území Komárna
    Anwendung von radioaktiven Isotopen bei der Untersuchungen von Rutschungen
    Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh
    Aplikace geofyzikálních metod průzkumu v Moravském krasu
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Aplikace metody izolinií při výpočtech těžitelných zásob rud na horizontálně uložených ložiskách
    Aplikace radiouhlíkového datování ve speleologii a jeho aktuální problémy
    Aplikace stratigrafické seizmiky v ropo-plynonadějných oblastech ČSSR
    Aplikace studia fluidních inkluzí při výzkumu ložisek nerostných surovin
    Aplikace termochemobarometrických metod na skarnové ložisko Pernštejn
    Application of electrical resistivity tomography (ERT) in the study of various types of slope deformations in anisotropic bedrock: case studies from the Flysch Carpathians
    Application of geological and geophysical methods in archaeological research at Abusir
    Application of geophysical methods for checking the condition of Czech railway tracks
    Application of geophysical methods in the study of landslide movements, taking into account geological conditions in the Sudety Mountains
    Application of newly developed rotational sensor for monitoring of mining induced seismic events in the Karvina region
    Application of the 2-D resistivity tomography, electromagnetic profiling method and soil thermometry for a remedy of the existing road endangered by the slope instability, shallow caves and other inhomogenities in the karst area
    Application of the engineering-geological conditions in land-use plans in the Petrvald Region (Czech Republic)
    Application of the seismic source vibroseis in seismic investigations in Czechoslovakia
    Application of the three-dimensional inverse problem of gravimetry to the region of the Little Carphatians
    An archaeogeophysical survey of Nižbor Castle, Czech Republic - some results
    Archeolog, geotechnik a stavebník
    Architektúra sedimentárnej výplne neogénnych usadenín v severnej časti viedenskej panvy (ložisko Hrušky)
    Asociácie šlichových minerálov a prvkov stream sedimentov vo vzťahu k litologickým komplexom Braniska a Čiernej hory
    Atmospheric fossil fuel CO2 measurement using a field unit in a Central European city during the winter of 2008/09
    Atomová absorpční spektrometrie - pohled chemika
    Attenuation coefficient from amplitude and phase spectra of vertical seismic profiling
    Autochthonous basinal sediments of the variscan flysch in the Nízký Jeseník mountains (Moravia, ČSSR)
    Barytové formace Českého masívu
    Basalt weathering in the area of the Cerová vrchovina highlands : geochemical aspectes
    Basical features of structure of the klippen belt
    The benefits of well logging for the reduction of environmental impacts on contaminated land
    Berylium v uhlí SHR
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biostratigrafické zhodnotenie sedimentov poltárskeho súvrstvia
    Biostratigrafie a paleogeografie famenu a spodního karbonu na východní a jihovýchodní Moravě
    Biostratigraphy of the devonian carbonates in the region south of Ostrava (Moravia)
    Block dynamics of the west Carpathians
    The Bohemian lower Devonian stages
    Bór v aleuropelitech Českého masívu
    Boron in the aleuropelites of the Bohemian massif
    Boron in the Permo-carboniferous aleuropelites of the Bohemian massif, Czechoslovakia
    Brief information about hidden fault systems investigation at the Etna volcano vicinity
    The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit, eastern margin of the Bohemian Massif
    Calcareous tufa cascade at Svatý Jan pod Skalou
    Calculation of basic constants of Microlog - theory and interpretation
    Le campanien sommital et le maastrichtien de la coupe du Kef (Tunisie septentrionale) : zonation sur la base des foraminiféres planctoniques
    Causes and consequences of rock bursts in Ostrava-Karviná coal basin
    Cenozoic volcanism in the Bohemian Massif
    Changes of paleogeographical conditions and their reflection in the landscape types in Slovakia during the Quaternary
    Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
    Charakteristika sekundárnej geochemickej aureoly ložiska Zlatá Baňa, Slanské vrchy
    Charakteristika uhličitanovej polohy z vrtu MPV-8 pri Mníšku nad Hnilcom
    Charakteristiky puklinových struktur v neotřesové a otřesové oblasti Kladenského revíru
    Chemická a minerální korelace procesu kaolinizace bítešské ortoruly
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Chemické složení některých bentonitů v severozápadních Čechách
    Chemické složení základních typů hornin ve Zlatohorském rudním revíru
    Chemismus a fyzikální vlastnosti minerálů a jejich technologické aplikace
    Chemismus paulignitu z Vinařické hory
    Chemismus proterozoických hornin s pyritem u Kamence a Liblína (barrandienské proterozoikum)
    Chlórované uhlovodíky - závažný kontaminant podzemních vod
    Chování nenasycených zemin
    Co-gasification of rubber with brown coal
    Co, Ni and Cu adsorption on clay minerals and its relation to cation exchange capacity
    Co prozrazuje diamantový prach na Tungusce
    Combining GPS and VLBI measurements of celestial motion of the Earth´s spin axis and universal time
    Comment on the "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová (Stud. Geophys. Geod., 53(2009), 329-341)
    Comments on the Lower-Middle Devonian boundary
    Comments to "Retrieval of source parameters of an event of the 2000 West Bohemia earthquake swarm assuming an anisotropic crust", Stud. Geophys. Geod.., 51, 231-254
    Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
    A comparison of physical and mechanical characteristics of Kola Superdeep Borehole core samples and their surface analogues
    Compilation of the Central and Northern European aeromagnetic surveys: methods, difficulties, and results
    Conditionality of inverse solutions to discretised integral equations in geoid modelling from local gravity data
    Cone penetration logging in LNAPLs contamination studies
    Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
    Construction of stripped gravity maps of the Bohemian massif
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic: First results
    Contribution of remote sensing analysis to the knowledge of neotectonic active structures in the central part of the Bohemian Karst
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Contribution to petrology and K/Ar amphibole data for plutonic rocks of the Haggier Mts., Socotra Island, Yemen
    Control of paths of quaternary volcanic products in western Bohemian Massif by rejuvenated Variscan triple junction of ancient microplates
    Correlation of upper carboniferous deposits in the Bohemian massif (Czechoslovakia) and in the Ruhr massif (FR Germany) : evidence from Ar40/Ar39 ages layers
    Coupling ray series
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    Crossrail: Historie projektu a zkušenosti spojené s numerickým modelováním v londýnských jílech
    The crust-mantle transition and the Moho beneath the Vogtland/West Bohemian region in the light of different seismic methods
    Crustal structure at the western edge of the Bohemian Massif in the light of different seismic methods
    Crustal structure of the NE Bohemian Massif (Sudetes) - A teleseismic receiver function study
    Crustal structures and tectonic processes in the Eastern Alps revealed by recent controlled source seismic experiments
    Crystal chemistry of elbaites from some lithium pegmatites of the Czech Massif
    Crystallographic texture of Late Triassic gastropod nacre : evidence of long-term stability of the mechanism controlling its formation
    Crystallographic textures of molluscan shells: a new tool unravelling their phylogeny
    Current induced seismicity in the Paskov mine field (Ostrava region)
    Current results from 3-D monitoring of active faults in the Western Carpathians
    Cyclic sequences of the lower part of the Peruckorycany formation (Cenomanian) in the area of Mělník (central Bohemia)
    Czech environmental and engineering geophysics
    Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
    Černá Hora - sesuv na silnici II/377
    Černobílé letecké panchromatické snímky a jejich využití v geologické praxi
    Členění a vývoj kůry Českého masívu a její vliv na mineralizaci
    Členění sedimentů Severočeské hnědouhelné pánve na základě geochemických a mineralogických kritérií
    Další poznatky o hlubinné stavbě autonomního bloku
    Data transmission from seismic stations via network AGNES using GSM-GPRS technology
    Dceřiné produkty radonu v Koněpruských jeskyních
    The deep crustal and upper mantle structure the Bohemian Massif as seen by receiver functions
    Deep crustal temperature along the central segment of the EGT
    Deep seismically active fracture zones in Ecuador and northern Peru. Part 1, Ecuador
    Deep seismically active fracture zones in Ecuador and northern Peru. Part 2, Northern Peru
    Deep structure of the litosphere bebeath the territory of Bulgaria
    Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in the Śnieżnik Massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003)
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Děje probíhající na rozhraní kapalné a tuhé fáze, které ovlivňují migraci prvků v oxidační zóně
    Deposition of light ash mixes in mined spaces
    Derived fields computed from the gravity measurements (general solution)
    Derived gravity field of the seismogenic upper crust of SE Germany and West Bohemia and its comparison with seismicity
    Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
    Detailed study of the natural groundwater flow at the natural attenuation forecast test site by well logging
    Detailní geofyzikální průzkum v komplikované geologické stavbě oblasti pod Jezerkou
    Detailní prospekce geochemických a šlichových anomálií v Mosambiku
    Detection of Earth impact craters aided by the detailed global gravitational model EGM2008
    Detekce starých důlních děl Nízkého Jeseníku metodou elektrické odporové tomografie: srovnání metod
    Determination of sulphur in silicate and carbonate rocks VY wavelenght dispersive XRF
    Determination of the orientation of magnetic minerals from the anisotropy of magnetic susceptibility
    The development of sprayed clay technology with respect to deep repositories for radioactive waste
    Devínskonovoveské vrstvy : hruboklastické sedimenty na juhovýchodnom okraji Viedenskej panvy
    Digitální model geologický, navržený jako plátový model
    Direct modeling of the gravitational field using harmonic series
    The disastrous Calabro-Messinese 1908 earthquake: the 100-year anniversary
    Discovery of fluid conduits in the seismically active Počátky-Plesná fault zone (western Eger Rift, Czech Republic) : results and hazard potential
    Discovery of the first Quaternary maar in the Bohemian Massif, Central Europe
    DISECA - a MATLAB code for evaluation of dispersion curve identification methods in shallow seismic survey
    Diskuze nad výsledky 3D georadarového měření na kře Maleníku (Helfštýn a okolí)
    Disribuce prvků při zvětrávání granitckých hornin a tvorbě půd v oblasti říčanského masívu
    Dissipation-based treatment of non-steady grain coarsening
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Distribuce a formy vystupování minoritních prvků v obecných sulfidech
    Distribuce a vazba stopových kovů v různých frakcích půdních horizontů
    Distribuce molybdenu v některých krystalinických jednotkách západní Moravy
    Distribuce přirozených a antropogenních radionuklidů v půdách na listech 1 : 25 000 Turnov, Semily a Vrchlabí
    Distribuce stabilních izotopů lehkých prvků v hydrotermálních minerálech příbramského uranového ložiska
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech Barrandienského proterozoika
    Distribuce stopových toxických kovů v atmosférické depozici pražské aglomerace v zimním období
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribúcia selénu na hydrotermálnych žilách v Novoveskej Hute (Spišsko-Gemerské Rudohorie)
    Distribúcia stopových prvkov v kassiterite vzácneprvkových albitizovaných granitov z Dlhej doliny (centrálna časť Spišsko-Gemerského Rudohoria)
    Distribúcia stopových prvkov v uhličitanových konkréciach z permu v Spišsko-gemerském Rudohorí
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Distribution of the Earth magnetic field of the territory of Slovakia for the epoch 1980 - 5
    The diversity and geodynamic significance of Late Cambrian (ca. 500 Ma) felsic anorogenic magmatism in the northern part of the Bohemian Massif: A review based on Sm-Nd isotope and geochemical data
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
    Dmuchavka - klasická pomůcka
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
    Doplní nález savčí čelisti evoluční teorii?
    Doterajšie skúsenosti s použitím geofyzikálnych metód pri prieskume W-zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    Dynamic stability of rock slopes
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    EAG lecture tour 2013
    The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
    Earthquake hazard for the Czech Republic corrected on local geology effects
    Earthquake swarm 2008 in the West Bohemia/Vogtland region with respect to previous seismicity
    Earth´s crust structure in Czechoslovakia and in central Europe by methods of explosion seismology
    Efektivita geofyzikálních metod průzkumu ložiska Cu rud Arimao na Kubě
    Efektivní využití geologických a geomechanických dat v hornické činnosti
    The effect of atmospheric lead deposition on Pb concentrations and isotope ratios in spruce tree rings (Black Triangle, Central Europe)
    Effect of cyanobacterial growth on biotite surfaces under laboratory nutrient-limited conditions
    Effect of fire on Hg pools in soils of forested ecosystem
    Effect of water mixing processes on change of their carbonate equilibrum
    Effects of chemical composition and temperature on transport properties of silica-rich glasses and melts
    The effects of medium parameters upon the ratio of head wave amplitudes P12S1 and P121
    The effects of rheological decoupling on slab deformation in the Earth's upper mantle
    Efficiency of individual CRL stations in seismic monitoring of the western Gulf of Corinth
    Ein geologisch-geophysikalisches Schema der Grenzregionen zwischen der DDR und der ČSSR
    Einfluss des Bodentyps auf die Transferkoeffizienten des Strontiums
    Electrical and seismic estimates of the depth to the LAB
    Electrical conductivity of some rocks from the Indian subcontinent
    Electrical structure of the mantle beneath Central Europe: Results of the CEMES project
    Electromagnetic induction and elecrical conductivity in the Earth´s body
    Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy
    Elementy analizy facjalnej w zastosowaniu do korelacji jednostek litostratygraficznych silezu i autunu w sudetach środkowych
    Elevation facies of the malm in Moravia
    Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
    Endogenous mineralization in the Bohemian massif in relation to global-tectonis concepts: confrontation of geophysics and metallogeny
    Engineering seismology and geological aplications
    Environmental radioactivity of natural and man-made sources in the Czech Republic
    Erratum to: "The West Bohemian 2008-Earthquake Swarm: When, where, what size and data, Stud. Geophys. Geod., 53, 351-358"
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Estimation of long-term trends in the tropospheric 14CO2 activity concentration
    Evaluation of mining subsidence using GPS data
    Evaluation of ultrasound emission foci in loading rock samples
    Evaluation of vertical and horizontal movements in the subsidence depression near Karviná
    Evropské normy v geotechnice v posledních 15 letech
    Existuje ostré rozhraní MOHO ve střední Evropě?
    Expansive clays in track subgrade in deep cut (section Třebovice-Rudoltice, Czech Republic)
    Experience with the Czech approach to preventive measures against radon - analysis of failures
    Experimental seismic measurements with the application of a vibrator
    Experimentální mikrogravimetrie v granitoidech chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Expresní stanovení zlata ve vzorcích o velké navážce metodou instrumentální gamma aktiuvační analýzy
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    Faciálna analýza magurských pieskovcov na Orave
    Factors influecing [i.e. influencing] the amount of CO2 sorbed on coal
    The Famennian of Moravia (ČSSR) : the relation between tectonics and sedimentary facies
    Far-zone contributions to the gravity field quantities by means of Molodensky's truncation coefficients
    Faunal dynamics across the Silurian-Devonian positive isotope excursions (d13C, d18O) in Podolia, Ukraine: Comparative analysis of the Ireviken and Klonk events
    Fe-rich amphibolites with tholeitic affinity from the SE margin of the Bohemian massif
    A feasibility of absolute gravity measurements in geodynamics
    First macroseismic map in Transalpine Europe (1810 Mór earthquake in the Pannonian Basin)
    First steps for monitoring on possibly active fault zone in East Rhodopes, Bulgaria
    Fluid inclusions in the minerals of the ore deposits of the Jeseníky Mts.
    Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Fluorescein uranin detection by TV cameras
    Formation and role of gel fractions in the corrosion layer of zirconium cladding as the first-stage protection of the nuclear power plant fuel
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    Frakcionace vzácných zemin při zvětrávání hornin
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    Fyzika zemětřesení
    Fyzikálne modelovanie svahových deformácií
    Fyzikální a chemické základy geochronologie
    Fyzikální přístup k problému přetváření a porušování hornin
    Fyzikální vlastnosti hornin východoslovenské neogenní pánve a jejich geologická interpretace
    Fyzikální vlastnosti karbonátových hornin Českého masívu
    Fyzikálno-mechanické vlastnosti výplní puklín
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Genetické typy ryolitových vulkanoklastík v okolí Žiaru nad Hronom
    Geneza dyspersji lineacji l2 w lupkach lyszczykowych zachodniej Częšci pasma Kamienickiego
    Geneze jizerských "ortorul"
    Geobarometrie sulfidických rud na lokalitě Svržno v západočeském proterozoiku
    Geochémia hornín produktívnych zón Malých Karpát
    Geochémia na 27. Medzinárodnom geologickom kongrese v Moskve
    Geochémia severnej časti Slanských vrchov
    Geochémia slieňovcových hornín manínskej jednotky
    Geochemical and mineralogical constraints of the Saxothuringian topaz granites origin
    Geochemical characteristics of lower paleozoic spilite-keratophyre series in the western Sudetes (Poland): petrogenetic and tectonic implications
    Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rock association in the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia/Saxony
    Geochemical position of the Bohemian Massif neovolcanites (Czechoslovakia) among young volcanic associations
    Geochemical processes and human pertubation
    Geochemical study of the central zone of Zlatobanský volcanic complex
    Geochemická charakteristika hornin svojšínského vulkanitového pruhu
    Geochemická charakteristika řečištních sedimentů ve skupině Králického Sněžníku
    Geochemická databanka GEOLM3
    Geochemická zonálnosť stratiformnej sulfidickej mineralizácie v oblasti Smolník-Štós-Medzev
    Geochemické a mineralogické zhodnocení scheelitové mineralizace u Hostákova
    Geochemické anomálie v okolí Anenského vrchu a jejich interpretace
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemické metody vyhledávání uranových ložisek
    Geochemické problémy bezpečného ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    Geochemické typy barrandienských železných rud
    Geochemické typy žul v Nejdeckém masívu
    Geochemické zhodnocení sedimentů pouzdřanské jednotky
    Geochemické zhodnocení sedimentů slezské jednotky
    Geochemické zhodnotenie štruktúrneho vrtu BT-7 pri Pukanci a jeho metalogenetický význam
    Geochemicko-metalogenetická charakteristika zlata so zreteľom na niektoré lokality Západných Karpát
    Geochemický seminář
    Geochemický výzkum rudního materiálu ze Zlatých hor-Kosova
    Geochemický výzkum řečištních sedimentů v oblasti Jeseníků
    Geochemie a petrologie barrandienských diabasových hornin
    Geochemie dnových sedimentů v podmínkách intenzívních antropogenních vlivů
    Geochemie flyšových sedimentů západní části čs. Karpat
    Geochemie hlubinných vod a plynů střední Moravy
    Geochemie na 27. Mezinárodním geologickém kongresu v Moskvě
    Geochemie na Přírodovědecké fakultě UK
    Geochemie niklonosných hornin u Křemže
    Geochemie organických látek z proterozoických černých břidlic
    Geochemie pro životní prostředí
    Geochemie proterozoických a paleozoických mramorů Českého masívu
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Geochemie stopových prvků v metapelitech rudního revíru Zlaté hory
    Geochemie sulfidů z ložiska Staré Ransko
    Geochemie uhlí v ČSSR
    Geochemie živin v lesních a polních povodích
    Geochemistry and mineralogy of altered rocks in Tatiar intrusive complex (Štiavnické vrchy Mts.)
    Geochemistry of felsitic dykes from the vicinity of Lásenice near Jindřichův Hradec (south Bohemia) and their relation to Sn-W mineralization
    Geochemistry of the dyke rocks of the Roztoky n. Labem area (České Středohoří Mts., Czechoslovakia)
    Geochemistry of Upper Proterozoic rocks of the Svojšín volcanic strip (western Bohemia) and problem of the source material of metasediments
    Geochimija gazov i glubinnych vod jugo-vostočnych sklonoch češskogo massiva
    Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
    Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements
    Geodynamic studies in the Góry Stołowe National Park area
    Geodynamical investigations in the local network Śnieżnik Kłodzki
    Geodynamické jevy v okolí Turnova : (mapový list měřítka 1:25000: 03-324 Turnov, 03-342 Rovensko pod Troskami)
    Geoelectrical imaging of slope deformations - towards repeated measurements, effective electrode array and limitations
    Geoelectrical investigations in the Cheb Basin/W-Bohemia: An approach to evaluate the near-surface conductivity structure
    Geoelectrical monitoring behind the "Iron Curtain"
    Geoelektrické charakteristiky na styku základních geologických bloků v ČSSR
    Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    GeoEng 2000
    Geofyzika n. p. vedoucím pracovištěm vědeckotechnického rozvoje
    Geofyzikálna charakteristika výskytu rudnej mineralizácie vo východnej časti Spišsko-Gemerského rudohoria
    Geofyzikálne poznatky z oblasti západných Karpát - západná časť
    Geofyzikálne prejavy rôznych hĺbkových úrovní litosféry v strednej časti západných Karpát
    Geofyzikální indikace neznámých vulkanických center na Mělnicku : 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geofyzikální měření k zjištění velikosti prostoru zastiženého starou důlní těžbou v oblasti Čelina-Psí hory
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geofyzikální metody pro vyhledávání zpevněných poloh a nezavalených dutin v uhelné sloji
    Geofyzikální model litosféry
    Geofyzikální náklonoměrná měření na úpatí Krušných hor
    Geofyzikální práce GFB v Sýrii
    Geofyzikální projevy některých hlubinných zlomů a blokové tektoniky při jihozápadní periférii tepelsko-barrandienského bloku
    Geofyzikální syntéza v ČSSR na základě explozívní seizmologie a její další rozvoj
    Geofyzikální syntézy v ČSSR
    Geofyzikální ústav AV ČR
    Geológia a stratigrafia okolia ložiska spodnokriedových vápencov Butkov (manínska jednotka, stredne Považie)
    Geological conditions of the origin of the Meggen-type deposits (Rheinisches Schiefergebirge Mts.)
    Geological constraints on the GPS and precice [i.e. precise] levelling measurements along the Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geological interpretation of gravity maps of Czechoslovakia
    Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic)
    Geologická a metalická špecializácia gemeridných žúl
    Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
    Geologická interpretace výsledků experimentů s adsorpcí a desorpcí uranu (VI)
    Geologická interpretácia geofyziky v rudnom prieskume
    Geologická stavba sobraneckej kladnej gravimentrickej anomálie a jej perspektívnosť na výskyt ropy a plynu
    Geologická stavba stykovej zóny pásma Čiernej Hory a gemerika v úseku Košické Hámre - Košice
    Geologické a ložiskové výsledky průzkumu v oblasti Čeladná-Krásná (Moravskoslezské Beskydy)
    Geologické poměry čedičového proudu chřibského lesa u Slezské Harty
    Geologické pomery ložiska dekoračného a stavebného kameňa Mokrá Lúka
    Geologické principy vymezování bloků a jejich vývoje
    Geologické využití experimentálního sledování krystalizace kasiteritu v alkalickém prostředí
    Geologicko - hustotný model pozdĺž profilu KP - V
    Geologicko-geofyzikálne aspekty lokalizácie produktívneho hydrogeologického vrtu v Slovenskom krase
    Geologicko-geofyzikálne rezy Západných Karpát
    Geologickoštruktúrne pomery Slovinsko-gelnického rudného rajónu
    Geologický průzkum a těžební činnost v Mosambiku
    Geology and geochemistry of the Palaeozoic plutonic bodies of the Trans-Altay Gobi, SW Mongolia: implications for magmatic processes in an accreted volcanic-arc system
    Geology of the palaeozoic rocks in the vincinity of Mokrá cement factory quarries (Moravian karst)
    Geomagnetic activity and the global temperature
    Geomechanické rozbory ve světle jejich nerostného složení
    GEOMIND - Geophysical Multilingual Internet-driven Information Service
    Geomon - geochemický monitoring malých povodí
    GEONAS - geodynamic network of permanent GNSS stations within the Czech Republic
    Geophysical and soil gas monitoring methods for the characterization of CO2 degassing sites - What can we learn from natural analogues?
    Geophysical cross-section through the Bogd fault system in the area of the Chandman rupture, SW Mongolia
    Geophysical features of the Čistá ring structure
    Geophysical investigastion of volcanic centre in NW Bohemia
    Geophysical measurement of roads in Prague immediately after the floods in August 2002
    Die Geophysikalische Untersuchung der Hydrogeologischen Strukturen im Cheb-Becken
    Georadar - výhody a úskalí metody
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Geosyntetika jako plnohodnotný stavební materiál
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Geotechnické modely inžinierskych úloh v geologickom prostredí
    Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov
    Geotechnické problémy výstavby tunelů v západní Evropě
    Geotechnický monitoring při sanaci nestabilního svahu
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    Geotechnický monitoring tunelu Slivenec včetně měření na definitivním ostění tunelu
    Geotermické modelování zemské kůry s využitím údajů hlubinného seizmického sondování
    Germanium
    Global ellipsoid-referenced topographic, bathymetric and stripping corrections to gravity disturbance
    Globální struktura hustoty v zemském plášti
    Gravimetry and seismotectonics - an example from the Bohemian Massif
    Gravitačný účinok terciérnych sedimentov panónskeho bazénu
    Gravitational effect of distant Earth relief within the territory of former Czechoslovakia
    Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
    Gravity disturbances in regions of negative heights: A reference quasi-ellipsoid approach
    Gravity interpretation of sedimentary basins with density gradient
    Gravity measurements in the Geodynamic Network Sudety
    Gravity measurements in the region of the geodynamic network HIGHLANDS (the Bohemian Massif)
    Gravity response of igneous rocks in the northwestern part of the Bohemian Massif
    The Hawley Medal for 2012 to Bronislava Lalinská-Voleková, Juraj Majzlan, Tomáš Klimko, Martin Chovan, Gabriela Kučerová, Jana Michňová, Róbert Hovorič, Jörg Göttlicher, and Ralph Steininger
    Heat flow investigation in Czechoslovakia
    Heat flow map of Czechoslovakia
    Heat flow variation with depth in Poland: evidence from equilibrium temperature logs in 2.9-km-deep well Torun-1
    Heat flow variations in the presence of an irregular contact of different rock type
    Heterogeneity of the upper mantle beneath the neovolcanic zone of the Bohemian Massif : deformation and geochemistry of peridotite xenoliths
    High resolution mapping of anthropogenic pollution in the Giant Mountains National Park using soil magnetometry
    High resolution temperature monitoring in a borehole, detection of the deterministic signals in noisy environment
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Historie, výsledky a perspektivy geofyzokálního průzkumu přo prospekci uhlovodíků na východním Slovensku
    Hlavní geofyzikálně indikované zlomové struktury Českého masívu ve vztahu k vulkanismu
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hlbinná stavba litosféry v Západných Karpatoch - model odvodený na základe reziduí vĺn P
    Hlbkový štrukturný vrt ZBOJ-1
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Hlubší stavba Českého masívu a distribuce akumulací rudních minerálů
    Hodnocení oslabení horninového masívu pomocí veličiny "index masívu Im"
    Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování
    Hodnotenie elektrických polí horninových masívov
    Hodnotenie presnosti výsledkov ryžovania
    Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
    Horizontal and vertical displacements of the stations within the frame of the individual plates based on the ITRS 2000 reference system
    Horské otřesy v měděných dolech Německé demokratické republiky (základní shody a rozdíly v porovnání s Ostravsko-karvinským revírem)
    How are the Ostrava-Karviná rockbursts recorded by teleseismic stations
    How much can we trust some moment tensors or an attempt of seismic moment error estimation - 2 data reinterpretation, methodology improvement
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masivu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Hronovsko-poříčský příkop východně od řeky Metuje
    Huminové látky a toxicita těžkých kovů v půdě
    Hustotní charakteristika hornin krkonošsko-jizerského krystalinika, lužického a krkonošsko-jizerského plutonu
    Hustotní modelování přechodu litosféra - astenosféra
    Hustotný rez zemskou kôrou pozdĺž profilu KP-IV
    Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů
    Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti Dolních Dunajovic v moravské části karpatské předhlubně
    Hydrogeological effects of seismicity in the Hronov-Poříčí fault zone area
    Hydrogeologická problematika lipnického zlomu na velkolomu jiří v Sokolovském revíru
    Hydrogeologické a hydrogeochemické poznatky z prieskumných zpráv v Santovke
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Hydrotermálne premeny andezitových vulkanoklastík so vznikom hydrohalloyzitu v oblasti Dubníka, JV od Prešova
    Hydrotermální rozklady skel obohacených oxidem ciničitým
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. I. syntéza za přítomnosti etylaminu
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. II. syntéza za přítomnosti pyridinu
    Hydrothermal alteration as a possible generation mechanism of earthquake swarms in West Bohemia/Vogtland?
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    Hypermarket "Dlouhá míle" Praha-Ruzyně : návrh vyztužení zemních těles
    The hypothesis on the Earth´s expansion in the light of space geodesy results
    Identifikačné modely popisujúce dynamiku podzemných zásobníkov plynu
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    Impact of some site dependent factors on GPS displacement monitoring
    Impact of Sumatra 2004 earthquake on geodynamic station GOPE (Czech Republic)
    Impact-pressure controlled orientation of shatter cone magnetizations in Sierra Madera, Texas, USA
    The importance of geophysical methods for protecting groundwaters from agricultural pollution
    In situ experiment on shear waves generation and determination of elastic properties of soils
    Induction log in the remedy after the uranium exploatation in Northern Bohemia
    Induction vector estimates in the Bohemian massif and the transition zone to the Carpathians
    Indukovaná seizmicita při povrchové těžbě hnědého uhlí
    Inelastic neutron scaterring of the natural zeolite - Harmotome
    The influence of observation protocols on reported values of Rn in soil air
    Influence of temperature changes on the Vladislav Hall vault
    Informace o výsledcích geologickoprůzkumných prací na lokalitě Kopřivnice-Tichá
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. geotechnická databáze a Zárubova knihovna
    Infrared reflection spectra of selected minerals
    Infrared spectroscopic study of H-D isotopic effect in layered uranium micas M2+ (UO2PO4)2 . nX2O; (M2+ = Cu, Ca, Ba; X = H, D)
    Instrument for monitoring spectral acceleration on response seismic ground motion
    Integrated magnetic susceptibility and geochemical record of d13C anomalies in the Berriasian and Valanginian sections from the Tethyan domain (Western Carpathians, Poland)
    Interakce uranu a radia s přírodními látkami
    Interpretace geochemických dat ve Vinogradovově ústavu v Irkutsku
    Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat
    Interpretácia kolárovskej tiažovej anomálie
    Interpretační modely fyzikálních projevů diskontinuit v horninových masívech
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    Interpretation of the gravity anomaly of an amphibolite body in the Malé Karpaty Mts.
    Inversion of travel times obtained during active seismic refraction experiments CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003
    Investigation on stability of mountainous EUPOS sites' coordinates
    Inženierskogeologická klasifikácia a charakteristika poloskalnych hornín
    Inženierskogeologické podmienky výstavby jadrovoenergetického zariadenia južné Slovensko - Mužla
    Inženierskogeologický výskum kvartérnych sedimentov na území západných Karpát za posledných desať rokov a jeho ďalšie úlohy
    Inženýrská geologie - 2. část
    Inženýrsko-geologická rajonizace poddolovaných území na příkladu oblasti severně od dolu Anna na Březových horách v Příbrami
    Inženýrskogeologické mapy 1:5000 v prostoru velkolomu Kohinoor
    Inženýrskogeologické posuzování památkových objektů pod vlivem geologických a antropogenních rizik (část 1.)
    Inženýrskogeologické poznatky o krušnohorském zlomovém pásmu
    Inženýrskogeologický průzkum pro podzemní stavby
    Inžinierskogeologická pasportizácia hornín Slovenska
    Inžinierskogeologická rajonizácia pre sídelno-regionálnu aglomeráciu Košice-Prešov
    Inžinierskogeologické a hydrogeologické práce na SVD Gabčíkovo-Nagymaros
    Inžinierskogeologické podklady pre Bratislavskú sídelno-regionálnu aglomeráciu
    Inžinierskogeologické pomery a príčiny statických porúch Oravského hradu
    Inžinierskogeologické pomery a životné prostredie v oblasti Michaloviec
    Inžinierskogeologické pomery severovýchodnej časti košického mestského regionu
    Isochron reassessment of K-Ar dating from the west Carpathian crystalline complex
    Isotopenvariationen des Wasserstoffs, Stickstoffs und Kohlenstoffs eines durch Kontaktmetamorphose überprägten Glimmerschieferprofils im Erzgebirge (DDR)
    Isotopic composition of carbonates and differences in deposition environment during the Miocene lacutrine sedimentation in Krušné Hory graben
    Isotopový výzkum termy ve Velkých Losinách na Moravě
    Izotopické hodnoty delta 34S síranů v atmosférických srážkách
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu
    Izotopy síry, uhlíku a kyslíku na vybraných lokalitách Barrandienského proterozoika
    Izotopy síry v sulfidech z hornin českého svrchního proterozoika
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Izučenije massoperenosa agrochimikatov v zone aeracii Češskogo melovogo bassejna
    Je budoucnost inženýrské geologie temně fialová?
    Ještě k novému stavebnímu zákonu
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Joint inversion of P receiver functions, Rayleigh and Love waves group velocities and gravity measurements in West Bohemia region
    Joint P- and S-wave prospection and a new method of S-wave extraction
    The Josef Regional Underground Research Centre (Josef URC)
    Jsou lesní porosty efektivními pumpami uhlíku?
    Jubileuszowe 10. Seminarium Współczesna geodynamika Sudetów i obszarów przyległych - Szklarska Poręba, 5-7.11.2009
    K aktuálním problémům karotážní interpretace ve složitých kolektorech
    K-Ar radiačný systém v geologických podmienkach
    K historii sledování slapových sil v důlních dílech
    K istorii razvitija geochimičeskich znanij
    K mikrofaunistickému výzkumu porubských vrstev v ostravsko-karvinském černouhelném revíru
    K morfologii a chemismu akcesorického apatitu granitoidů brněnského masívu
    K některým otázkám Václava Štefana
    K otázce veku červených vajskovských zlepencov v Lopejskej kotline
    K otázce výzkumu hlubinné stavby zemské kůry
    K paleobatymetrii sedimentů středního badenu na labské elevaci
    K problematice geochemie surovin vzácných zemin a Yttria
    K problémům využití termoelektrických metod v prospekční geologii
    K projevu připovrchových a hlubinných nehomogenit v tíhovém poli Karpat
    K příčinám poruch staveb v centru města Kladna
    K připomínkám Ing. I. Herleho
    K rešeniju otnošenija fatrikuma k severnoj časti veporikuma na osnove korreljacii verchnego paleozoja (zapadnyje Karpaty)
    K termickému rozkladu přírodního becquerelitu CaO . 6UO3 . 10-11H2O
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Kaledonská orogeneze a vztah staropaleozoických pánví k prekambrickému fundamentu ve střední Evropě
    Kaolínová rezidua v okolí Znojma
    Karbon není jen uhlí
    Karbonáty - významné kolektory živic aj v ČSSR
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
    Karotážne zhodnotenie produktívnych súvrství ložiska Týnec
    Karotážní metody při průzkumu uhelných ložisek
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts. and their tectonic setting (Czech Republic)
    Když se svět třese
    Ke geologické interpretaci edice geofyzikálních map 1 : 25 000
    The kellwasser event in Moravia
    Keramické vlastnosti korekčného ílu lokality Stupava
    Kinematic analysis of the mutual position of the Cretaceous paleomagnetic poles of the European epi-variscan and African platforms with respect to the alpine movements in the Mediterranean Alpines
    Koexistencia granátu a biotitu v malokarpatských metapelitoch
    Kompenzační metoda stanovení přetvárných charakteristik horninových těles v triaxiálním přístroji
    Komplexy metamorfitov a granitoidov v kohútskom pásme veporíd (západné Karpaty)
    Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod
    Kontrola funkce terénních spektrometrů
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Korelace jesenického a sobotínského amfibolitového masívu
    The Krakatau volcano 125 years after the catastrophic eruption (August 27, 1883)
    Krasové dutiny v grafitovém dole v Bližné na Šumavě
    Krátery v Doupovských horách?
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Krupník z devonu vrbenské skupiny
    Kvantitativní výzkum svahových pohybů ve vnějších západních Karpatech
    Kvartérne sedimenty severnej časti košickej kotliny a Slanských vrchov
    Laboratorní měření pevnosti nenasycených zemin
    Laboratorní výzkum porušování hornin v podmínkách dlouhodobého zatížení geofyzikálními metodami
    Laboratory research of possibilities of CO2 application for increasing the recovery of hydrocarbon deposits
    Landslide hazard assessment along the main road E 50 in Chřiby highlands
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    A late Cretaceous contamination episode of the European-Mediterranean mantle
    A layered model of the upper crust in the Aigion region of Greece, inferred from arrival times of the 2001 earthquake sequence
    Lead isotope ratios in tree bark pockets: An indicator of past air pollution in the Czech Republic
    Lead isotopes as a tool for tracing the contamination in soils and stream sediments affected by mining and smelting industry
    Lékařská geochemie - v ČSSR nový směr v geochemii?
    Lepší než bromoform nebo acetylentetrabromid : [O nové sloučenině k separaci minerálů]
    Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem?
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Linear and circular structures of the Bohemian massif - comparison of satelite and geophysical data
    Lineární model prostorové variability hydraulických vlastností půdy : II. základní aplikace
    Lithostratigraphy of lower Miocene of Bánovská kotlina (depresion)
    Litofaciálny vývoj molasových sedimentov staršieho miocénu v severnej časti košickej kotliny
    Litogenéza, paleoekológia, a biostratigrafia jurských a spodnokriedových súvrství križňanského príkrovu
    Litostratigrafické jednotky kryštalinika Čiernej Hory
    Litostratigrafie a ložiskové prognózy podloží flyšové formace ve střední části Zábřežské vrchoviny
    Local geodynamic network Karkonosze - the results of three years of measurements and first interpretation
    Local seismicity at the Hronov-Poříčí Fault (Eastern Bohemia)
    Long memory of mantle lithosphere fabric - LAB constraints from seismic anisotropy
    Long-term deformations of municipal landfill bodies and their effects on functional safety of superficial sealing
    Long-time monitoring of soil water content and apparent resistivity
    Lösung der umgekehrten Aufgabe in der angew andten Gravimetrie
    Low-temperature non-biogenetic synthesis of dolomite
    Luhačovice - Sesuv u křižovatky
    Luminescence analysis in speleology
    Lze ještě objevit neznámý vulkán v Českém masívu? Geofyzikální inspirace
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Magnesite deposits and occurences in the west Carpathians, their genesis and geochemistry
    Magnetic and electric properties of the volcanic rocks of the West Carpathians
    Magnetic and mineralogical investigation of remanent magnetization carriers in selected andesites and olivine basanites from Greece
    Magnetic anisotropy of clayey and silty members of Tetriary flysch from the Silesian and Skole nappes (Outer Carpathians)
    The magnetic fabric of sedimentary rocks of the Malé Karpaty Mts. and its tectonic implications
    Magnetic fabric of the Cerinek stock (Moldanubian Plutonic Complex)
    Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust
    Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
    Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech Republic
    Magnetická anizotropie hornin Malých Karpat a její strukurní implikace
    Magnetická anomálie u Bzenova, JZ. od Prešova
    Magnetická susceptibilita granitů a její petrologický význam
    Magnetické a paleomagnetické vlastnosti ako dôsledok premien minerálov v horninách
    Magnetické anomálie v podloží neogénu Východoslovenské nížiny
    Magnetomineralogy of the cordierite gneiss from the magnetic anomaly at Humpolec, Bohemian Moldanubicum (Czech Republic)
    Magnetostratigraphy and fold tests from Račiška pečina and Pečina v Borštu caves (Classical Karst, Slovenia)
    Magnetotelluric inversion along the Osvětimany-Brezová pod Bradlom profile
    Mangan a jeho nemetalurgické aplikace ve světě
    Mantle lithosphere control of crustal tectonics and magmatism of the western Ohře (Eger) Rift
    Mapa přirozených hustot hornin západních Karpat
    Mapa seismických oblastí ČSSR
    Mapování náchylnosti svahů k sesouvání v prostředí GIS, Miramar, Kostarika
    Mapping seismic anisotropy of mantle lithosphere: Bohemian Massif (central Europe) as Variscan assembly of micro-plates
    Matematické modelování seizmických vlnových polí v zemské kůře metodou Gaussových svazků
    Matematicko-statistické zpracování geochemických dat na lokalitě Narysov - Žežice
    Mathematical expression of observed impuls shapes in seismic prospection
    Matrix pseudospectral method for elastic tides modeling of planetary bodies
    Mechanical intrusion models and their implications for the possibility of magma-driven swarms in NW Bohemia Region
    Mechanika zemin v akci
    Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of a multiseams deposit
    Mercury contamination of soils in vicinity of historical mining area
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Mesozoic basalts of the Malé Karpaty Mts. (the western Carpathians) - their significance for the tectonic interpretation of the variscan granodiorite massif
    Mesozoikum západných Karpát
    The Messina-Reggio eathquake of December 28, 1908
    Metalické kuličky v impaktovém skle z kráteru Meteor v Arizone a jejich vznik potvrzený experimentálně
    Metallogeny of the west Bohemian upper proterozoic
    Metalogenetický význam chloritov
    Metalogenetický význam leteckých draslíkových anomálií Nízkého Jeseníku
    Metalogenéza zlata vo veporidoch
    Metamorfizmus, paleovulkanizmus a stratiformné typy rúd na strednom Slovensku
    Metasomatic reactions veins in dolomitic marbles of the Strážek moldanubicum, western Moravia
    Meteority: jejich složení a klasifikace
    Method for determinibg recent movements of the Earth´s crust in high mountain areas
    Methodic analysis of data obtained by monitoring micro-tectonic movements with TM-51 crack gauges in the Polish Sudeten
    Methods of geophysical prospecting for buried ore deposits in the Jeseníky Mts.
    Metodický postup pri stanovení diskontinuít a hustotných nehomogenít v zemskej kôre
    Metodika a výsledky interpretácie komplexného geofyzikálneho prieskumu Spišsko-Gemerského rudohoria
    Metodika analogového modelování zásobníku plynu
    Metodika inženýrskogeologických průzkumů na dopravních a průmyslových stavbách
    Metodika rtg. kvantitativního stanovení jílových minerálů, karbonátů i živců
    Metodologie a metody praktické geomechaniky
    Metody a výsledky uranové prospekce v období čtyřiceti let trvání uranového průzkumu
    Metody geofyzikálního a hydrogeologického průzkumu v oblastech krystalinika
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    Mezinárodní geochemické sympozium ve Francii
    Mezinárodní kongres inženýrských geologů
    Mezinárodní sympozium o seizmických účincích v Argentině
    Mezinárodní sympozium o zemském tepelném toku a stavbě litosféry. Liblice 31.5. - 3.6. 1982
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    MICADAS: Routine and high-precision radiocarbon dating
    Micas as indicators of the fugacities of some volatile components in magmatic-hydrothermal systems : the variscan postkinematic granites of the Erzgebirge Mts., G.D.R.
    Microgravity detection of the chambers caused by a battery breast coal mining
    Microseismic study using small arrays in the swarm area of Nový Kostel: increased detectability during an inter-swarm period
    Migrace olova v živitním prostředí
    Migrácia elementov v metamorfných podmienkach
    Mikrobiostratigrafické korelace vnějších jednotek flyšového pásma a vliv eustatických změn na jejich paleogeografický vývoj
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronnenburgu (NDR) a některých analogických horninách českého masívu
    Mikrogravimetrické sledování hladiny podzemní vody na Radovesické výsypce u Bíliny
    Mikroprvky v sulfidoch z oblasti zlatobanského rudného poľa
    Mikroskopické projevy postsedimentární alterace sloje 39 (Namur B) v pestrých vrstvách dolu A. Zápotocký v Ostravsko-karvinském revíru
    Mineral stability of Fe-rich bentonite in the Mock-Up-CZ experiment
    Mineralogicko-geochemická charakteristika půd fereto na JV Moravě
    Mineralogicko-petrologická charakteristika umělého hnědého korundu vyráběného redukčním tavením bauxitů
    Mineralogie a geochemie fosforitu české křídové pánve
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých hor
    Mo-nosný scheelit z greisenizovaného pně v Krupce
    Mobile sensor of rotational movement for seismology
    Mobilismus a hlubinná geologická stavba
    A model of rock mass fracturing ahead of the longwall face as a consequence of intensity of exploitation
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Modelling of effects of operating conditions and coal reactivity on temperature of burning particles in fluidized bed combustion
    Modelling of some metamorphic processes (volume changes at metapelitic recrystallization) Malé Karpaty Mts., west Carpathians
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Modelování extrakce tepla z geotermálního systému "Galanta 1"
    Modelovanie stacionárnych teplotných polí metódou sietí
    Moderní elektromagnetické metody v geofyzikálním průzkumu. 1
    Moderní elektromagnetické metody v geofyzikálním průzkumu. 2
    Modification of the radon concentration field in the soil by placing a house into the soil profile
    Modifikace Runcornovy metody
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
    Monitoring mikropohybov v jaskyniach západného Slovenska
    Monitoring of strain accumulation along active faults in the Eastern Gulf of Corinth: instruments and network SETUP
    Montánní vosk z Barrandienu
    Motions and deformations of tectonic plates inferred from the ITRF 2005
    Možnost indikace recentní horizontální složky vzájemného pohybu Českého masívu a vnějších flyšových příkrovů Karpat
    Možnosti a nesnáze stratigrafie v souborech metamorfovaných a intruzívních vyvřelých hornin
    Možnosti analýzy kombinovaných krizových rizik
    Možnosti dálkového průzkumu Země v geologii a užité geofyzice
    Možnosti gravimetrie pri rozpoznávaní prítomnosti zlomových štruktúr
    Možnosti indikace významných poruchových linií na základě hlubinné seismické sondáže ČSSR
    Možnosti kvantitativní mineralogicko-petrografické analýzy sedmantů pomocí přepočtů chemických analýz
    Možnosti metód DPZ v oblasti západných Karpát : príklady
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Možnosti podzemního deponování kapalných odpadů
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Možnosti stanovenia zlata v geologických materiáloch atómovou absorpčnou spektrometriou
    Možnosti využití geofyzikálních metod při vyhledávání velmi tvrdých poloh
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
    Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu, NW Gobi Altay, Mongolia as manifestation of recent seismic activity
    Multimediální výukové texty inženýrské geologie
    Naftogeochemické hodnotenie paleogénu Hromošsko-Šambronskej antiklinály
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
    Naše geochemie po 27. geologickém kongresu
    Natural carbonaceous adsorbents, fulvic acids and polycyclic aromatic hydrocarbons - relationships, adsorption and molecular modelling
    Navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a existující hydrogeologická rizika
    Negativní vliv imisí s obsahem flouridů na lesní a zemědělské porosty v průmyslově exponované oblasti středočeského kraje
    Několik poznámek k dějinám geochemie
    Několik poznámek k legislativě a metodice geologického průzkumu
    Nekotoryje problemy metallogenii zapadnych Karpat i boľšogo Kavkaza
    Někotoryje svjazy električeskich parametrov gornych porod i ich chemičeskogo sostava
    Některé aspekty řešení stability skrývkových svahů
    Některé možnosti indikace uhlovodíků neseizmickými metodami
    Některé nové údaje o dynamice styku Českého masivu a karpatské soustavy
    Některé poznámky k racionalizaci průzkumných prací
    Některé problémy interpretace geofyzikálních anomálií na východním Slovensku
    Některé problémy při zakládání pražského metra na trase IIC
    Některé příklady použití geofyzikálních metod v detailním geologickém průzkumu nerud
    Některé výsledky a směry vědeckotechnického rozvoje geofyziky při prospekci uranového zrudnění
    Některé významné tektonické linie v reliéfu fundamentu Českého masívu a jejich geomorfologické projevy
    Některé z nových trendů v metodice mineralogicko-geochemického výzkumu jesenických sulfidických ložisek
    Některé zajímavé rysy paleogeografie terciéru západních Karpat
    Neogene of Moravia
    Neotectonics of the Polish Carpathians in the light of geomorphic studies : a state of the art
    Netradiční zpracování seizmických profilů ve Víděňské pánvi
    Neue geophysikalische Erkenntnisse aus dem Bereich der Klatovy Apophyse des Mittelböhmischen Plutons
    New approaches in high-resolution shallow seismic prospection
    New experimental device for a continuous soil gas radon variations monitoring
    New local seismological network in southern Bohemia
    New results of geophysical prospecting in the east Slovakian Neogene basin
    A new zinc mineralization detected by airborne gamma-ray spectrometry in northern Moravia
    Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
    Niekoľko poznámok k tektonickým líniam pod neogénnou výplňou na východnom Slovensku
    Niekoľko poznatkov z mineralogicko-geochemického a paragenetického skúmania na žile Schrämen a Hlavná na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Niektoré nové geofyzikálne poznatky z oblasti Zemplínskeho ostrova
    No. 354 - Economic super accumulations of metals in lithosphere (1995-1999)
    No. 428 - Climate and borehole (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002) OET in 2003
    Non-parametric approximation used to analysis of PSInSARtm data of Upper Silesian Coal Basin, Poland
    A note on two-point paraxial travel times
    Notes on global quasistatic changes in the ocean-atmosphere system
    Nová prospekčná indícia volfrámovej mineralizácie v Malých Karpatoch (Jablonové, okr. Bratislava - vidiek)
    Nová regionální mylonitová zóna v moldanubiku jižních Čech
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Nové gama spektrometrické indikace v Branisku a Čierné Hoře
    Nové litostratigrafické jednotky v krompašskej skupine
    Nové metody důlní gama karotáže
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Nové perspektivy průzkumu v severní části Víděňské pánve
    Nové poznatky a problémy stratigrafie triasu západných Karpát
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu vnútorných kotlín Slovenska
    Nové poznatky o dynamike zemského povrchu Západných Karpát na Slovensku
    Nové poznatky o geotermickom poli západných Karpát
    Nové poznatky o stavbě autochtonního paleogénu na JV svazích Českého masívu
    Nové poznatky z petromagnetických výzkumů cyprisových vrstev v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Nové trendy v užité seizmice a jejich aplikace pro studium hlubinné stavby ČSSR
    Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod
    Nové výsledky geofyzikálního průzkumu plánovaných lokalit a stavenišť jaderných elektráren v ČSSR
    Nové výsledky magnetovariačního výzkumu geoelektrické zóny při v. okraji Českého masívu
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Nové výsledky zo štúdia drnavského súvrstvia
    Nový biostratigrafický údaj z mesozika Levických ostrovov
    Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku
    Nový stavební zákon a geologie a nejen inženýrská
    Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská
    Nový vulkanický aparát Vihorlatských vrchov
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Nowe dane o budowie geologicznej i możliwostiach odkrycia akumulacji węglowodorów międzi Cieszynem a Bielskiem w šwietle interpretacji najnowszych badań seismicznych
    Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
    O eocénnej transgresii v oravskom úseku bradlového pásma
    O m ožnostech biostratigrafického dělení evropského terestrického mladšího kenozoika na podkladě dvou čeledí hlodavců (Rodentia, Mammalia): Muridů a Cricetidů
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin. Část 2
    Obrácená gravimetrická úloha
    Obrácená úloha pro Rayleighovy vlny v podmínkách inženýrské seizmiky
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Odbornost v hydrogeologii a její uplatňování
    Odhad geochemické reaktivity horninového prostředí
    Odporové projevy svahových poruch
    Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi
    Odvodnění jezera Paron v Peru
    Ohlédnutí za Ing. Josefem Zajícem Csc.
    Oligocene-Miocene CO2 fluctuations, climatic and palaeofloristic trends inferred from fossil plant assemblages in central Europe
    On GPS heighting in local networks
    On relationship of the central West Carpathians and the northern Apuseni Mts.
    On the character of distribution of chemical elements in nature
    On the construction of a density model of the litosphere of Czechoslovakia
    On the estimation of the heat flow at the Earth's crust lower boundary
    On the identification of magnetostratigraphic polarity zones
    On the manifestation of shallow and deep density inhomogeneities in the gravity field of the Carpathians
    On the origin of chloride waters in the Polish Flysch Carpathians
    On the sources of Radon in the caves in the northern part of the Moravian karst
    On the structure of the west Carpathians
    On the target function in combining terrestrial and satellite gravity field data
    On the techniques of analysis the multi-component magnetization of rocks using the Rocoma magnetometer
    Oporný vrt Hanušovice-1 (6003 m)
    Oporný vrt Smilno-1 (5700 m)
    Optimalizačná analýza v inžinierskogeologickom hodnotení pohronského metropolitného regiónu
    Optimization of satellite InSAR techniques for monitoring of subsidence in the surroundings of Karviná mine: Lazy plant
    Optimization of the graphitization process at AGE-1
    Orientations of recent principal stress axes in the Jeseníky region
    The origin of beryllium anomaly in the region of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
    Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace
    Ostracoden im Devon Europas - paläoökologische, paläogeographische und biostratigraphische aspecte
    Overenie možnosti použitia zušľachteného lapačového tuku vo flotácii magnezitu
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Oxidačné lúhovanie chalkopyritu mechanicky aktivovaného vo vibračnom mlyne
    Palaeomagnetic and petromagnetic study of uranium-bearing polymetallic-fluorite mineralization in the Orlík-Kladsko crystalline complex (near Kletno, Lower Silesia, Poland)
    Palaeomagnetic research of Eurasia
    Palaeomagnetism, magnetism and palaeogeography of the Middle and Upper Cambrian rocks of the Barrandian area in the Bohemian Massif
    Paleofaciálna rekonštrukcia treťohorných panví východného Slovenska z hľadiska výskytu, ropy a plynu
    Paleogeografia Rimavskej kotliny
    Paleogeografické problémy jury západných Karpát
    Paleogeografie karbonu svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleomagnetism of selected Plio-quaternarnary volcanic rocks of Methana peninsula and small volcanic centers in NW Aegean arc in Greece
    Paleomagnetism, paleogeography amd multi-component analysis of magnetization of ordovician rocks from the Barrandian area of the Bohemian massif
    Paleomagnetizmus a petromagnetické vlastnosti intruzívnych hornín z oblasti Slánských vrchov
    Paleomagnetizmus intravulkanických až subvulkanických intruzívnzch hornín z oblasti stredného Slovenska
    Palinspastická rekonstrukce sedimentačního prostoru devonu tišnovských brunnid
    Paraxial ray methods in inhomogeneous anisotropic media: Initial conditions
    PASSEQ 2006-2008: Passive seismic experiment in Trans-European Suture Zone
    Pátý celostátní seminář "Jaderné metody v hornictví, geologii, geofyzice a geochemii"
    PC1 with a broad frequency spectrum - "Goose pulsations"
    Permeability and porosity of rocks and their relationship based on laboratory testing
    Permokarbon v podloží křídy severovýchodně od Litoměřic
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení)
    Petrochemické vlastnosti diabasových hornin jz. části velké Prahy
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Petrological and geophysical evidence of Cenozoic ultramafic intrusive rocks in lithospheric mantle beneath NE Bohemian Massif
    Petrologie a geochemie osečenské intruze v Podještědí
    Petrology and age of metamorphosed rocks in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia
    Petrology and geochemistry of metabasalts from Rakovec (Paleozoic of Gemeric unit, inner Western Carpathians)
    Petrology and geochemistry of selected rock types of teschenite association, outer western Carpathians
    Petrology and geochemistry of the Czechoslovak part of the Krušné hory Mts. granite pluton
    Phase relations in the silica rich area of the system Li2O-SnO2-SiO2
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Phyllosilicate preferred orientation as a control of magnetic fabric: evidence from neutron texture goniometry and low and high-field magnetic anisotropy (SE Rhenohercynian Zone of Bohemian Massif)
    Physical changes in slope deformation massif
    Physical, mechanical and deformational properties of metabasalts, amphibolites and gneisses from KSDB-3 compared with surface analogues
    Pierwiatski promieniotwórcze w Sudetach
    Plenární zasedání Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC)
    Plešovice zircon - A new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis
    Plitvická jezera
    Počáteční projevy porušování stability horninového masívu vlivem napěťodeformačních změn
    Počítačové metody zpracování geomechanických dat
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Podíl Ministerstva životního prostředí na vzdorování svahovým deformacím: Informace o dosavadním průběhu podprogramu ISPROFIN 215124
    Podíl pražského závodu n.p. Geofyzika Brno při řešení problémů inženýrské geologie a hydrogeologie
    Podmínky získání srovnatelných dat terénní spektroskopie gama
    Pôdnogeochemické aureoly meďnato-porfýrového ložiska Zlatno
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Pohled na dynamiku litosféry ve střední Evropě z hlediska některých nedávných výzkumů
    Pohyb iónov kovov v nenasýtenej zóne pôdy miešateľnym prúdením
    Porovnanie gosauských vývojov senónu a paleogénu Myjavskej pahorkatiny a Severných vápencových Álp
    Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad měďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí
    The position of biotite in granitoid rocks of the Small Carpathian Mts. and its relation to their genesis
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Possibilities and limitation of the induced polarization method in central gradient electrode array
    Possibilities of application of geophysical methods in the investigations performed for the line structures
    Possible causes of geophysical anomalies in the czechoslovakian Carpathians
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Post 2000-swarm microearthquake activity in the principal focal zone of West Bohemia/Vogtland: Space-time distribution and waveform similarity analysis
    Posúdenie homogenity zrnitého materiálu a presnosti výsledkov ryžovania
    Posúdenie stability lomových stien vo vápencovom lome Včeláre
    Použití dynamické penetrace a refrakční seizmiky v inženýrské geologii
    Použití faktorové analýzy v geochemické prospekci
    Použití geoelektrické metody VES ke sledování vertikálního posunu volných dutin na žilách L1 a B81 v oblasti UD Příbram
    Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR
    Použití osobních počítačů v geochemii
    Použití penetračních zkoušek při inženýrsko-geologickém průzkumu v Geologickém průzkumu n.p. Ostrava
    Použitie geofyzikálnych metód pri mapovaní kvartérnych sedimentov na Slovensku
    Použitie geofyzikálných metód pri prieskume Sb-ložísk v kryštaliniku Nízkych Tatier
    Použitie geofyzikálnych metód pri riešení speleologických problémov v Borinskom krase
    Použitie gravimetrického prieskumu na vyhľadávanie a rozpoznávanie tvaru zakrytých granitotvých telies vo východnej časti Spišsko-Gemerského Rudohoria
    Poznámka k biostratigrafii svrchní jury ve vrtu Němčičky-6
    Poznámky k hluboké geologické stavbě Vogtlandu z hlediska šíření seismických vln
    Poznámky k možnosti využití mapy tepelného toku při lokalizaci významných poruchových linií
    Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna
    Poznámky ke vzniku akumulací štramberských vápenců
    Poznámky ku geológii Považského Inovca z pohľadu geofyzikálneho výskumu
    Poznatky o zpracování geofyzikálních a geochemických dat ve Velké Británii
    Poznatky z 2. evropského sympozia o penetračních zkouškách v Amsterodamu (květen 1982)
    Poznatky z ověřování geofyzikálních a geochemických anomálií v severní části vrbenské skupiny
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Pracoval jsem jako geotechnik na Kubě
    Prague Old Town Square: sewerage coupling chamber. Application of geophysical methods in building structure diagnostics
    Praktické použitie Fe-Ti oxidového geotermobarometra (zjednodušený výpočet hodnot Xusp a Xilm)
    Praktický sklonoměr ke geologickému kompasu
    Pražské geotechnické dny 2002
    Pražské geotechnické dny 2003
    Pražské Geotechnické dny
    Precise temperature monitoring in boreholes: evidence for oscillatory convection?. Part 1, Experiments and field data
    Precise temperature monitoring in boreholes: evidence for oscillatory convection?. Part II, Theory and interpretation
    Precursory groundwater level changes in the period of activation of the weak intraplate seismic activity on the NE margin of the Bohemian Massif (central Europe) in 2005
    Preface
    Preface
    Preface
    Preface
    Prehľad analytických metód stanovenia zlata v geologických materiáloch
    Prehľad dôležitých geofyzikálnych prác v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria od III. celoslovenskej geologickej konferencie
    Prejavy meďnato-porfýrového ložiska Zlatno v šlochovej prospekcii
    Prejavy muránsko-divínskej poruchovej zóny vo veporickom kryštaliniku v štôlni PVE Ipeľ
    Preliminary interpretation of the heat flow in the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Preliminary results of geophysical synthesis in Czechoslovakia and in central Europe based on explosion seismology until 1980
    Preliminary site movements in the GPS WEST SUDETEN network
    Preliminary submission for lower-middle Devonian boundary stratotype in the Barrandian area
    Preparation of Alpha - Fe2O3 (Hematite) by oxydation precipitation of aqueous solutions of Iron (II) sulphate
    Present-day microseismicity of the eastern Sudetic Fault System and Plio-Quaternary development of the Upper Morava Basin
    Presiometrické zkoušky ve velkých hloubkách
    Prevariscan source of variscan gold deposits of the Bohemian massif
    Primární geochemické aureoly uranového ložiska Rožná
    The principal features of geological structure of Czechoslovakia with regard to adjacent regions
    Príspevok k metodike interpretácie pôdnej ortuťometrie
    Príspevok ku stratigrafii strednotriasových karbonátov hronika (chočský príkrov Horehronia, západné Karpaty)
    Problematické zeminy
    Problematika recentních stresů a paleostrasů ve vztahu k zlomové tektonice
    Problematika síry v hnědém uhlí. I.
    Problematika stanovenia germánia v popole uhlia metódou röntgenfluorescenčnej spektrometrie
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Problematika výskytu radonu (222/86Rn) v jeskyních
    Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody
    Problemoj koncerne la transgreson de la suprakretacea maro sur Bohemia Masivo
    Problems in interpreting AMS parameters in diamagnetic rocks
    Problémy injektáže aluviálnych náplavov v sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
    Problémy interpretace reflexně-seismických měření v širším okolí Nesvačilského příkopu na jv. svazích Českého masívu
    Problémy nomenklatúry a klasifikácie chloritov
    Procesy vazby stopových kovů na horninotvorné a autigenní minerály železa v půdách
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Professor Burša and quasigeoid determination in Czechoslovakia
    Profiles of the Karlovy Vary granite massif in Western Bohemia determined from gravity and field observations
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Prognózovanie nádejných rudných oblastí na základe komplexných profilových geofyzikálnych meraní
    Prognózy vývoje napjatosti, deformací a stability hornin na modelech při výstavbě tunelů
    Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat
    Programové možnosti zpracování geochemických dat ve výpočetním středisku stavební geologie Praha
    Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume
    Progresívní využití karbonátů jako plniv
    Prohnaný trik matky přírody: globálním oteplením do nového glaciálu
    Project 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Projev rozhraní mezi kůrou a pláštěm v tíhové mapě střední Evropy
    Projevy hydrotermální mineralizace sázavského hlubinného zlomu na rozhraní strážeckého moldanubika a třebíčského masívu
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
    Prosecké podzemí
    Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování
    Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných vodách v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Průběh hlavních zlomů Západočeského a Oháreckého zlomového pásma a jejich vztah k seismické aktivitě
    Průzkumné a sanační práce na karlovarské zřídelní struktuře
    Prvky globálnej tektoniky v geofyzikálnych poliach ČSSR
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    První kolokvium Ars geochimica
    Přehled geologické stavby Podbeskydské pahorkatiny, Moravskoslezských Beskyd a jejich autochtonního podkladu
    Přehled tíhových struktur Českého masívu
    Přehled výsledků n. p. Geofyzika při průzkumu na uhlovodíky od r. 1978
    Přestup látek z atmosféry na zemský povrch
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Přídolí - the fourth subdivision of the silurian
    Přínos geofyzikálního mapování 1 : 25 000 k poznání geologické stavby a metalogeneze třebíčského a jihlavského masívu
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    Přírodní uhlovodíky v Antarktidě
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Příspěvek k poznání Ag-Pb sulfoantimonitanů
    Příspěvek k problematice zdrojů radonu v jeskyních Moravského krasu
    Příspěvek ke geochemii Fe-sulfidů v uhlí SHR
    Příspěvek ke geochemii hélia v zemních plynech jv. svahů Českého masívu
    Příspěvek ke stavebnímu vývoji Prašné brány na základě inženýrsko-geologického průzkumu
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : III. saléeit
    Příspěvek reflexní seizmiky k poznání geologické stavby plzeňské pánve a jejího hlubšího podloží
    Přístrojová základna při geochemickém vyhledávání barevných kovů
    Půdní metalometrická prospekce v území mezi Zlatými Horamy a Suchou Rudnou
    Původ aragonitu v jeskyních : studie stabilních izotopů
    Pyramids and ceremonial centers in Mesoamerica: were they oriented using a magnetic compass?
    Pyroxénová geotermometria a geobarometria ultrabázického telesa pri Sedliciach
    Racionalizace a unifikace metod zjišťování napjatosti horninových masívů
    Radiocarbon in the air of Central Europe: Long-term investigations
    Radiogenic heat production and distribution of radioactive elements in rocks
    Radiotest-method and its application in the Bohemian Karst
    Radon in soil gas - investigation and data standardization at radon reference sites, Czech Republic
    Radon in soil gas at selected sites in Hokkaido, Japan
    Radon in soil gas concentration and gamma spectrometry in situ - dependencies
    Radon protective and remedial measures in the Czech Republic
    Radon v jeskyních Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
    Rapid migration of heavy metals and 137Cs in alluvial sediments, Upper Odra River valley, Poland
    Rare earth and isotopic geochemistry of the fluorite-barite vein deposits from the western Rouergue district (France)
    Rare earth elements in metamorphosed black shales of the Malé Karpaty Mts.
    Rb-Sr izochronnyj vozrast granitoidov veporskogo plutona
    The realation between eartquakes, basemwent and deep fault structures in Europe
    Recent local geodynamics in the central part of the Stołowe Mts.
    Recent movements along tectonic failures in the Západní Cave (Ještěd Ridge, Northern Bohemia)
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    Referenční minerály izotopického složení v zemích RVHP
    Reflexně seizmická měření (SRB) v severočeské pánvi
    Regionale Clarkewerte : Möglichkeiten und Grenzen ihrer Anwendung am Beispiel des Erzgebirges (DDR)
    Regionálne prognózovanie nerastných surovín v Spišsko-gemerském rudohorí
    Regionální diagnostický polygon ostravsko-karvinského revíru
    Rekonštrukcia časového vývoja vulkánov severnej časti Slánských vrchov
    Relation of surface movements in West Bohemia to earthquake swarms
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
    Reliability of GPS data for geodynamic studies. Case study: Sudeten area, the Bohemian Massif
    Reliability of spectrochemical determination of trace elements in carbonate standard reference materials
    Reliktní granity a problém geneze ortorul typu Blaník
    Relocation of earthquakes in West Bohemian/Vogtland subregions Lazy, Klingenthal and Plesná using the Master event method
    Relocation of mining-induced seismic events in the Upper Silesian Coal Basin, Poland, by a double-difference method
    Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
    Reply to comment of T. Fischer and J. Horálek on "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
    Research of temperature changes of rock mass in the campus VSB-TU Ostrava
    Research on the marginal sudetic fault activity with use of GPS and precise leveling techniques
    Resonant period of free core nutation - its observed changes and excitations
    Results of four years monitoring of displacements of rock blocks in the Krkonoše Mts.
    Results of paleomagnetic research in the nw zone on the veporicum (west Carpathians, Geotraverse C)
    Results of stress analysis inferred from fault slip data along the Sudetic Marginal Fault (NE part of Bohemian Massif)
    Retrieval of source parameters of an event of the 2000 West Bohemia earthquake swarm assuming an anisotropic crust
    Revised radiometric time-scale for the central paratethyan Neogene
    Revision of the Lissa (Lysá nad Labem) L6 chondrite, Czechoslovakia
    Riadenie priestorového priebehu vrtu
    Ringové struktury a komplexy ve východoafrickém riftovém systému (Egypt, Tanzanie)
    RNDr. Oldřich Praus, DrSc. : *8.5.1929 v Doudlebech nad Orlicí +17.5.2006 v Praze
    Role of crustal fluids in triggering the West Bohemia/Vogtland earthquake swarms: Just what we know (a review)
    Role of mantle lithosphere in crustal evolution of the Bohemian Massif
    The role of proterozoic and lower paleozoic carbon-rich formations in the metallogeny of the Bohemian massif
    The role of the Darnó line in the basement structure of northeastern Hungary
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Rozdíly v odtoku dusíku, síry a fosforu z povodí při různém antropogenním zatížení krajiny
    Rozhodovacia analýza pri výbere najvhodnejšej alternatívy usporiadania objektov PVE Malá Vieska
    Rozsah pórovitosti - důležitá charakteristika sypkých zemin
    Rozvoj a úkoly inženýrské geologie
    Rozvoj hydrogeochemických laboratoří n. p. Geotest
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Rychlost odbourávání toxických kyanidů v odkalištích rudných baní Kremnica
    Rychlost odstraňování kyanidových iontů z odkaliště úpravny Zlatá Kremnica
    Řešení stability skalních svahů
    Řízení rizik u sesuvu
    S-wave splitting from records of local micro-earthquakes in West Bohemia/Vogtland: An indicator of complex crustal anisotropy
    Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Sanace nestabilních objektů v Hřensku
    Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko
    Sanace sesuvu lokality Růžďka - obec
    Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring
    Sanace sesuvu ve Strahovicích u Opavy
    Sanácia zosuvov vo Vranove nad Topľou
    Schwermetalle in Bachsedimenten der Kirnitzsch/Křnice [i.e. Křinice] (Ostsachsen/Nordböhmen)
    The scope and limitation of borehole induced polarization technique in ore prospecting
    Sedimentace vnitrosudetské pánve v karotážním zobrazení
    Sedimentologie svrchní křídy v Králickém příkopu
    Seismic activity in the Czech Republic in 2007
    Seismic activity in the Czech Republic in 2008
    Seismic effects of the quarry blasts on the territory of Bohemia
    Seismic methods
    Seismic profiles for attenuation acceleration measurement
    Seismic velocity anisotropy - measurement and application
    Seismic velocity model in the vicinity of Eger Rift from dispersion of surface waves
    Seismically active fracture zones and distribution of thermal sprigns in Ecuador
    Seismicity and geological features of the eastern part of the west European platform
    Seismicity and seismotectonics of West Saxony, Germany - new insights from recent seismicity observed with the Saxonian seismic network
    Seismicity of Czechoslovakia and of Europe
    Seismická detekce tektoniky ve v. části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu
    Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003
    Seismotectonic model of the upper part of the Earth's crust of Czechoslovakia
    Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
    Seismotektonická situace Československa ve vztahu ke geologické stavbě střední a východní Evropy
    Seismotektonický pohled na geologickou stavbu západní části Českého masívu
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Seizmicita oblasti VČSA a seizmické vlivy na svahy
    Seizmické aparatury pro povrchové stanice experimentální důlní sítě
    Seizmický profil bítešskou rulou v jižní části Svratecké klenby
    Seizmický průzkum a životmí prostředí
    Seizmický průzkum v jižní části svahů Českého masívu a Vídeňské pánve
    Seizmotektonické schéma hlavních zlomových linií střední a jihovýchodní Evropy
    Sejsmiczność Polski w świetle danych historycznych
    Selen z hořících odvalů dolu Stachanov
    Selenium in the proterozoic Fe-sulphides
    Seminár o prínose geofyziky pri hydrogeologickom prieskume Západných Karpát
    Seminár o problematike inženiersko-geologického prieskumu pri výstavbe vodohospodárskych a energetických diel
    Seminář o výzkumu hlubinné geologické stavby Československa
    The sensitivity of the fluviale sediments as paleoclimatic indicators
    Sensor of rotational movement around vertical axis for seismic measurement
    Sestavování a využití map geochemické reaktivity hornin
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Sesuv "Modlitebna" ve Vsetíně-Jasénce
    Sesuv svahu na místní komunikaci Loukov - Rybnice
    Sesuvné území v Malé Bystřici
    Sesuvy na zlomu v meandru Olše u Třince
    Sesuvy "U Nikolajky" v Praze a v osadě Pekla u Vysokého Mýta
    Severojižní lineární tektonika v Českém krasu
    Sfaleritová geobarometrie na ložisku sulfidů železa Pocinovice u Klatov
    Shallow crustal structure of the Central Bohemian Pluton, Czech Republic, inferred from refraction measurements
    Shallow earthquakes: Shallower than expected?
    Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Příbram array in the Czech Republic
    Silicifikácia a argilitizácia solfatárovej formácie
    Silur v metamorfovaném ostrově sedlčansko-krásnohorském
    Silver and/or copper vermiculites and their antibacterial effect
    The Sklené garnet peridotite : petrology, geochemistry, and structure of a mantle-derived boudin in Moldanubian granulite
    Skleníkové plyny v půdě. 2., Uhlíkaté plyny - oxid uhličitý a metan
    Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný
    Skluz v drobách v lomu u Šošůvky (z. část Drahanské vrchoviny)
    Sledování kontaminace povrchových vod geofyzikální metodikou
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV : 24-23 Protivanov
    Sledování povrchu paleozoika a povrchu bazálních klastik Badenu ve východní části dětmarovického výmolu reflexně-seismickým měřením
    Slovenská seizmológia v rokoch 1971-1980
    Sm-Nd isotope and trace element study of Late Peroterozoic metabasalts ("spilites") from the Central Barrandian domain (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Small-scale magnetic susceptibility distribution in some plutonic rocks and its geological implications
    Softwarový produkt nejen pro inženýrskogeologický průzkum
    Soil gas radon concentration and permeability at "Valle della Caffarella" test site (Roma, Italy). Evaluation of gas sampling techniques and radon measurements using different approaches
    Soil geochemical prospection in the Medzev-Prakovce-Košice trangle area
    Soil moisture dynamics in levees during flood events - variably saturated approach
    Solubility of molybdenum oxide in granite melts
    Solubility of tungstic oxide and molybdenum oxide in basalt melt
    Some aspects of the application of the Wiechert-Herglotz method to refraction data from Western Bohemia
    Some features of seismic waves observed in the territory of northern Moravia and Silesia
    Some parameters of earthquakes originated in central and eastern Europe
    Sondování metodou přechodových jevů
    Současná oprava Karlova mostu - pohled z opačné strany
    Současné problémy seizmiky
    Současnost a budoucnost české hydrogeologie
    Současný stav chronostratigrafického dělení mezozoika (zpráva Československé stratigrafické komise)
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment from three lakes in Maine, USA
    Spectrochemical determination of contents and distribution homogenity of trace elements in Galenite
    Spektrochemické stanovenie zlata v geologických materiáloch po obohatení pomocou vymieňačov iónov
    Spojení českého křídového moře s bavorským během cenomanu a turonu
    Spolehlivost stabilitních analýz
    Sprayed clay technology for the deep repository of high-level radioactive waste
    Srednij miocen zapadnych Karpat v svete radiometričeskich vozrastov i nanoplanktona
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Stabilita draselného živce v hydrotermálním prostředí
    Stabilitná rajonizácia územia vel'kej Bratislavy
    Stability of Erzgebirge mountain slopes above brown coal open-pit mines
    Stability of period and quality factor of free core nutation
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    Stabilní izotopy kyslíku a vodíku a některé možnosti jejich využití v geologii
    Stabilní izotopy lehkých prvků a problémy současné geologie a geochemie
    Stable isotope ratios of chemically separated carbon forms in 210Pb-dated peat monoliths: Role of temperature and wetness
    Stable isotope study of base metal deposits from the eastern high Atlas, Morocco
    Stable isotope study of sulphides and carbonates from the upper proterozoic rock of the Barrandian area (western Bohemia)
    Standsicherheit der Böschungen von Tiefen Braunkohle-Tagebauen am Fusse des Erzgebirges in der ČSSR
    Stanovení čistoty vápenců metodou OES-ICP
    Stanovení koeficientu korelace malých souborů geochemických dat
    Stanovení modulu deformace podloží ze zatěžovacích zkoušek vrtaných pilot
    Stanovení některých stopových a vzácných prvků v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení některých stopových prvků ve vodách metodou INAA s použitím skupinové předaktivační koncentrace
    Stanovení optimálního kroku inklinometrických měření
    Stanovení parametrů pokročilých materiálových modelů pro jemnozrnné zeminy pomocí MKP softwaru
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Stanovení původních teplot hornin s příkladem použití v dole 1. máj v Karviné
    Stanovení stopových koncentrací rhenia v geologických materiálech
    Stanovení tvaru poklesové kotliny a velikosti poklesů
    Stanovenie 226Ra využitím sorbentu MnO2 - PAN
    Stanovenie významných radionuklidov v machoch z okolia jadrovej elektrárne Temelín
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Stáří nejmladších svrchnokřídových pískovců Polické pávne
    Stáří rozhraní hornobenešovského a moravického souvrství u Šternberka (severní Morava)
    Stáří vulkanismu na Šternbersku
    Statická a dynamická sorpce kadmia sedimenty
    Statické výpočty tunelu SMART pomocí programu FLAC 3
    Station correction of PATNET network for improvement of earthquake location in central part of Gulf of Corinth
    Statistical evaluation of the 3D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia
    Stav a metody dálkového průzkumu přírodních a antropogenních krajinných struktur na Geografickém ústavu ČSAV v Brně
    Stav a perspektivy hlubinného seizmického výzkumu v ČSSR
    Stav, výsledky a koncepcia regionálnych geochemických vyhľadávacích prác v Západných Karpatoch
    Stavba zemské kůry na úzení ČSSR a geofyzikální syntéza na podkladě explozívní seismologie
    Sto let výzkumu sesuvů na území ČSSR (1878-1978)
    Stochastický výpočet stability skalního svahu
    Stopové prvky (Pb, Cu, Zn, Cd, As) v pitných vodách ČSR
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Stopové prvky v karlovarských minerálních vodách
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare-Rumunsko
    The strata-bound mineralizations of the Erzgebirge (G.D.R.)
    Stratigrafia a faciálne vzťahy triasových vápencov silického príkrovu v Drienčanskom krase
    Stratigrafia a typológia vrchného triasu vo vonkajších jednotkách západných Karpát (rekonštrucia z redepozitov lokalizovaných na priestor sliezskej kordiléry)
    Stratigrafická klasifikace a nomenklatura intenzívně metamorfovaných a vyvřelých celků : zpráva československé stratigrafické komise
    Stratigrafická pozícia spodnej časti ochtinského súvrstvia gemerika medzi Magnezitovcami a Magurou
    Stratigrafické problémy kvartéru (souborné zhodnocení)
    Stratigrafické problémy středního pleistocénu
    Stratigrafie a faciální vývoj paleozoika v okolí Šternberka na Moravě
    Stratigrafie Holocénu
    A stratigraphic hiatus of middle holocene layers in Czechoslovakia : palynological and C-17 evidences
    Stream sediment survey of the Bohemian massif
    Stress and dedformation [i.e. deformation] states in structures and structural elements using coupled modelling
    Stress and deformation states in underground structures using coupled modelling
    Stripped image of the gravity field of the Carpathian-Pannonian region based on the combined interpretation of the CELEBRATION 2000 data
    Strojenije verchnej mantii central´noj časti Zapadnoj Jevropy po dannym o fazovych skorostjach poverchnostnych voln
    Structural slate and chemical composition of K-Feldspars from the granitoid rocks of the Malé Karpaty Mts.
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes : the influence of the chemical and physical structure of maceral groups on the behavior of bituminous coal in conversion processes
    Studies of rock blocks displacements on the upper edge of the "Szczeliniec Wielki" Massif
    Studies of zircons and biotites in Štiavnica granitoids part one: zircons
    Studium filtračně jímavostních parametrů karbonátových kolektorů mikroskopickou metodou
    Studium kinetiky dehydratace přírodního natrolitu
    Studium napjatosti horninového masívu v otřesové oblasti
    Studium obsahu a forem As v suché atmosférické depozici vázané na sněhovou vrstvu
    Studium petrofyzično-geochemiczne krystaliniku wybranych gór trzonomych (Tatry, Małe Karpaty, Niskie tatry, Gemerydy) oraz utworów podloźa krystalicznegoprzedgórza Karpat
    Studium zemského tepelného toku
    Study of atmospheric and oceanic excitations in the motion of Earth's spin axis in space
    The study of gas migration in crystalline rock using injection tests
    The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization
    The study of reliability of spectrochemical trace elements determination in metamorphic silicate rocks
    Study of site effect using mining induced seismic events and ambient noise from Karviná region
    Study of the effect of moisture content and bending rate on the fracture toughness of rocks
    Study of the upper crustal structure on the territory of Bohemia using seismic waves from quarry blasts
    Stupeň analytickej preskúmanosti základných horninových typov kryštalinika západných Karpát
    Stupeň redukce a vlastnosti černých uhlí
    Subdivision and stages of development of variscan molassa of the czechoslévakian west Carpathians
    Subject and methodology of dynamic engineering geology
    Subsurface structure and tectonic style of the NE Outer Carpathians (Poland) on the basis of integrated 2D interpretation of geological and geophysical images
    Súčasné otázky stratigrafie Meliatskej skupiny
    Súčasné pohyby registrované vo vybraných jaskyniach dobrovodského krasu
    Súčasné trendy v stratigrafii vrchnokriedových stupňov a ich aplikácia na Západné Karpaty
    Súčesné trendy v stratigrafii spodnokriedových útvarov a ich aplikácia na Západné Karpaty
    Sulfidické zrudnenia v Nízkych Tatrách a ich striebronosnosť
    Sulfidy jako indikátory intenzívních fyzikálně chemických parametrů během geologických procesů
    Sulfur isotopes in the study of stone monument conservation
    Supergene alteration of Sulfides, II. A laboratory electrochemical study
    Supergene alteration of sulphides. I, An electrochemical model
    Surface geophysical survey of old mining works - a comparative study
    Surface waves dispersion curves of Eurasian earthquakes: the SVAL program
    Surovinové zdroje vzácných prvků v ČSSR
    Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem
    Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
    Svahové deformácie na lokalite Zázrivá-Veľká Havrania
    Svrchní cenoman v Plaňanech u Kolína
    Syntektonické žíly s vláknitou výplní z východní části Hrubého Jeseníku
    Syntetická seismologie
    Šitbořické vrstvy na vrtu Křepice-5
    Šitbořické vrstvy na vrtu Křepice-5
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Škody po povodních v roce 2002 - lokalita Železná Ruda
    Štúdium magnetických a paleomagnetických vlastností premenených hornín vrtu LX-15 z oblasti Kremnických vrchov
    Štúdium magnetických vlastností prírodného azbestu v tvare prášku
    Štúdium mineralizovaných a litostratigrafických štruktúr na základě metódy vybudenej polarizácie v sondážnej modifikácii
    Štúdium vzťahu medzi prechodovým koeficientom pôda-rastlina Cs137 a základnými vlastnostmi pôd
    Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách
    Tectonic activity in time of formation of main and late molasses on Czechoslovakian west Carpathians
    Tectonic pattern of the Hronov-Poříčí Trough as seen from pole-dipole geoelectrical measurements
    Tektonická struktura západní části Oharského riftu
    Tektonické systémy a ich geofyzikálne prejavy
    Tektonický vývoj v južnej časti veporíd
    Tektonický vzťah komplexov veporického kryštalinika vo vrte KV-1 (Podhronská Polhora)
    Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla
    Teleseismic observations from the Baltic Shield lithosphere beneath Sweden
    Televizní kamera v horizontálních vrtech
    Temperature effects on one bay of St Vitus' Cathedral
    A temporary seismic station near refraction profile R 4/77 across the Barrandien
    Ten years of gravimetric monitoring on the points of geodynamic networks in the Sudety Mts.
    Tenzometrická sonda pro stanovení napjatosti hornin - její princip a využití
    Teoretické základy hodnocení složení a vlastností uhlí
    Teorie možnosti v hydrologii a vodním hospodářství
    Tepelná vodivosť hornín v Západných Karpatoch
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Tepelný rozklad zeolitů
    Teplotno-tlakové problémy vo flyšových oblastiach a bradlovom pásme na východnom Slovensku a ich vzťah k ropoplynonosnosti
    Termoelektrické napätie pyritu a obsah zlata vo vulkanickom komplexe Vtáčnika
    Testing global geopotential models through comparison of a local quasi-geoid model with GPS/leveling data
    The testing of loaded bentonites in connection with deep repository engineered barrier
    Theoretical and empirical relations between permeability and porosity
    Theoretical dispersion curves for the seismic profile Kašperské Hory (Czechoslovakia) - Książ (Poland)
    Thermal decomposition of natrolite
    Thermal expansion and excess volumes of synthetic olivines on the Mg2SiO4-Ni2SiO4 join
    Thermal instability of the fluid column in a borehole: application to the Yaxcopoil hole (Mexico)
    Thermische analyse in der Petrologie der Braunkohlen
    Tiažová a geomagnetická anomália na východ od Bratislavy
    Tíhová anomálie pseudotrachytové kaldery u Roztok nad Labem
    Tíhové minimum v Chebské pánvi u Žírovic a jeho geologické interpretace
    Time constraints for neotectonics and evolution of giant rock slope failures in the main mountain ridge of the Crimean Mountains (Ukraine)
    Topografické projevy zlomů a puklin v reliéfu Českého masívu
    Trace element distribution on the Pukanec lignite deposit
    Transfer factor and ineffective measures against radon
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Transformační procesy v půdní jílové frakci
    The transition between molasse stage and platform cover in the variscan central Europe
    Transmission and continuosly recorded data from remote GPS permanent stations to IRSM central unit
    Travel times of seismic wawes propagating from the southwest and south-southeast to the seismic station Železná Studnička
    Trendy distribuce stopových prvků ve vybraných litostratigrafických jednotkách Českého masívu
    Tvorba účelových inženýrsko-geologických map stabilitních poměrů a map náchylnosti k porušení stability svahů v aplikaci ArcGis
    Two-mica and biotite granites in the Weitra-Nové Hrady area, Austria-Czech Republic
    Two-mica granites of the Plechý (Plöckenstein) pluton in the Triple-Point Area (Trojmezí, Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic, and Germany
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic metasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    Účast geofyziků na 28. MGK
    Udělení ceny Akademika Quido Záruby za rok 2012
    Úloha modelu v interpretaci geofyzikálních a geochemických dat
    Unidirectional solidification textures and garnet layering in Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites in the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic
    Uplatnění neutron-neutronové karotáže (NNK-T) v inženýrskogeologickém průzkumu podkrušnohorského okraje severočeské hnědouhelné pánve
    Upper crustal structure of the western Corinth Gulf, Greece, inferred from arrival times of the January 2010 earthquake sequence
    Úprava empirického amfibol-klinopyroxenového geoteploměru
    Upřesnění litologického profilu produktivního karbonu ostravska přibližnými překryty karotážních křivek
    Uran a thorium v křídových sedimentech z vrtu US-1A a KN-1 (východní Čechy)
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    The uraninite-pyrite association, a sensitive indicator of changes in paleofluid composition: an example from the Ohře (Eger) Graben, Bohemian Massif, Czech Republic
    Uranium activates in karst regions
    Uranium concentration and distribution in accessory apatite of plutonic and metamorphic rocks from the Great Caucasus (the U.S.S.R.)
    Určení distruibuce organických funčních skupin síry v uhlí za použití kinetogramů
    The use of permanent and epoch GPS coordinate time series in geodynamic investigations of Sudetes area - proposal of a new approch
    The use of SAR interferometry for the study of landslips in the Polish Flysh Carpathians
    Uslovija obrazovanija piropovych peridotitov i eklogitov v kristalličeskom fundamente Bogemskogo massiva i jego analogov
    Utilization of coal in the Czech Republic review overlook
    Utilizing of ultrasonic emission to the prediction of rock sample instability
    Užitá geofyzika při vyhledávání čedičových těles v severočeském hnědouhelném revíru
    Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
    Validation of 3D synthetic seismograms based on the ray-Born approximation
    Variations in discharge and temperature of mineral springs at the Františkovy Lázně spa, Czech Republic, during a nearby earthquake swarm in 1985/1986
    Variations in the Earth´s rotation and crustal deformations
    Various aspects of litospheric density interfaces modelling
    Variscan granitoids of the west Carpathians in the light of geochemical-petrochemical study
    Variscan multistage granitoid magmatism in Brunovistulicum: petrological and SHRIMP U-Pb zircon geochronological evidence from the southern part of the Strzelin Massif, SW Poland
    Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny metódou stôp po štiepení uránu
    Velocities of seismic wawes propagating through the Bohemian massif from Foci in Poland
    Velocity distribution modelling in laterally heterogenous media (program for a desk-top computer)
    Verification the attenuation relations for seismic waves in the Bohemian Massif
    Vertikálne rozdelenie síranov a dusičnanov v snehovej pokývke a vylavovanie iónov v priebehu topenia snehu
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Vícesložková analýza magnetizace a paleogeografické rekonstrukce hornin staršího fanerozoika Barrandienu na základě paleomagnetických dat
    Vlijanije uslovij izmerenij na differenciaľno-termičeskij analiz kristallolgidrata tipa karnallita
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv elastické anizotropie na seizmická vlnová pole ve studiích struktury litosféry
    Vliv ionizujícího záření na fyzikální vlastnosti drahých kamenů
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Vliv počtu odebraných vzorků na výsledný obsah popela a vody v surovém uhlí a meziproduktu
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek
    Vliv topografie terénu a hustotních nehomogenit na pole napětí litosféry
    Vliv vztlaku podzemních artéských vod na stabilitu dna lomu Jiří
    Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost
    Vodivé zóny v zemské kůře
    Vplyv epimetamorfózy na zachovanie palinomorf v drnavskom súvrství gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria
    Vplyv svahových pohybov na komunikačné stavby
    Vrchnotriasové vápence Dudlavej skaly (Horehronské Podolie)
    Vybrané chemicko-technologické vlastnosti černouhelných slojí západních Čech
    Vyjádření k ohlasu na článek "Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna"
    Vymřeli dinosauři kvůli asteroidům?
    Výpočet napětí generovaných topografií terénu a hustotními nehomogenitami na profilu KP III (Zakopane - Salgótarján)
    Výpočet sedání podloží násypu na dálnici D2 u Lanžhota
    Výskum sond v karbonátových kolektoroch s dvojakou pórovitosťou
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výskyt meliatskej skupiny pri Striežovciach
    Výskyty konodontových faun ve spodní části andělskohorského souvrství v oblasti Jeseníků
    Výsledky doterajších geochemických prác v oblasti Kremnice
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidných horní Malých Karpát
    Výsledky geofyzikálneho, geochemického a geologicko-ložiskového prieskumu lokality Pukanec (Štiavnické vrchy)
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013
    Výsledky hydrogeologického a inženieskogeologického prieskumu v SSR a rozvoj IGHP, n.p., za posledných 15 rokov
    Výsledky komplexného výskumu súboru vybraných vzoriek granitoidov západných Karpát
    Výsledky komplexních geofyzikálních měření v okolí polymetalického ložiska Horní Město
    Výsledky komplexního geochemicko-ložiskového výzkumu v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Výsledky magnetostratigrafického výzkumu Kozákova a jeho nejbližšího okolí
    Výsledky měření teplotní délkové roztažnosti karbonských hornin
    Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry
    Výsledky pôdnej geochemickej prospekcie z oblasti Rochoviec
    Výsledky průzkumných prací na lokalitě Zámecký park, Ostrava-Poruba
    Výstavba distribučního centra D1 Logistic park Zděbrady West z pohledu inženýrské geologie a geotechniky
    Výuka geologických oborů na vysokých školách
    Využití databankové technologie při zpracování geofyzikálních dat
    Využití elektrické odporové tomografie k vizualizaci výplní historických stezek
    Využití geomagnetických a seizmických dat pro zjišťování hloubky krystalinika v oblasti jihovýchodní Moravy
    Využití infračervené spektroskopie k hodnocení přirozeného organického znečištění povrchových vod
    Využití laserového skenování v geotechnice
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Využití metod dálkového průzkumum Země při detekci znečištění horninového prostředí
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Využití opuštěných děl pro vědecké účely
    Využití přenosného spektrometru PGIS-SP pro stanovení koncentrací přírodních nuklidů a dávkových příkonů in-situ
    Využití půdních vlastností ve výpočtu obsahu mědi, zinku, manganu a bóru v půdách
    Využítí sněhu jako sorbentu v atmogeochemii a uplatnění tohoto jevu v geochemické prospekci
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Využití stabilních izotopů ve speleologii
    Využití stereoelektrogramů pro inženýskogeologickou charakteristiku horninového prostředí
    Využití výsledků hlubinného seizmického sondování při konstrukci geotermckých modelů a při interpretaci geotermických dat
    Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní
    Využitie stopových prvkov ako kritéria pre rozlišenie základných genetických typov magnezitu
    Využívání gamagamakarotáže na palivovém kombinátu Antonína Zápotockého v Ústí nad Labem
    Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních-Těsném dole
    Vývoj chemismu zonálních amfibolů mafických hornin středočeského plutonu
    Vývoj radioaktivních term v Teplicích
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa
    Výzkum netradičních surovin v Ústředím ústavu geologickém
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Výzkum stopových prvků v minerálních vodách
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Význam geochemie pro paleoekologii
    Význam geologické stavby podkrušnohorského okraje Severočeské hnědouhelné pánve pro povrchové dobývání uhlí
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi
    Význam planktonických foraminifer pre poznanie biostratigrafie a paleoekológie terciéru v juhoslovenských kotlinách
    Významné poruchové linie Českého masívu z hlediska gravimetrie
    Vznik indukované seizmicity při povrchové těžbě hnědého uhlí v pánvi Belchatów v PLR (aplikace poznatků pro Severočeskou hnědouhelnou pánev)
    Vzpomínka
    Vzpomínka
    Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc.
    Vztah frekvenční a impulsní varianty metody vyzvané polarizace
    Vzťah prirodzenej rádioaktivity a mineralogicko-petrografickej povahy hornín z vrtu Dolné Dunajovice-23
    Vzťah rudných indícií ku geofyzikálnym štruktúram Slovenského rudohoria
    Waryscyjski etap platformowego rozwoju tektonicznego Europy šrodkowej
    Weak seismic phenomena localized in northwest Bohemia in 1982
    Weathering of arkosic sandstones on historical buildings and statues, central Bohemia
    Well logging for checking the quality of reservoir dams and sealing walls
    The West Bohemian 2008-earthquake swarm: When, where, what size and data
    Western Bohemia eartthquake swarm area - what can we see in seismograms from local events
    The Western Bohemia uppermost crust Rayleigh wave tomography
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie
    World plate tectonics since the Cambrian
    X. mezinárodní kongres o stratigrafii a geologii karbonu
    X-ray fluorescence determination in light rare earth elements, Y and Th, by the fusion technique
    XXXII. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    Young alkaline volcanism and related metasomatic processes in the vincinity of Bogatynia, Poland
    Zahloubení železniční stanice Bratislava-filiálka
    Zakládání budovy akademie hraběte Straky v Praze
    Zakládání na zvláštních zeminách
    Zakládání obchodního centra Vaňkovka
    Základné črty fyzikálnej geochémie zlata
    Zarys ewolucji geologicznej pieńinskiego pasa skałkowego
    Zastosowanie wybranych grup mikroorganizmów planktonicznych do stratygrafii górnej jury i dolnej kredy Karpat polskich
    Závislosť elektrických vlastností pyritu z ložiska Rudňany od chemického zloženia
    Zemědělství a voda
    Zemětřesení na styku Českého masívu a západních Karpat
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy : ad Vesmír 92, 450, 2013/7-8
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy : ad Vesmír 92, 450, 2013/7-8
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy
    Zemětřesení v Česku a proč je sledujeme
    Zemětřesení v Číně v provincii Sichuan dne 12.5.2008
    Zemětřesení v oblasti povrchových dolů na mostecku
    Zemětřesení v Porýní
    Zemětřesení ve službách energetiky : seismika pomáhá těžit ropu a zemní plyn i čerpat geotermální energii
    Zemětřesná aktivita hronovsko-poříčské poruchy ve vztahu k recentní tektonické dynamice
    Zemětřesný roj 1985-86 v západních Čechách a jeho vztah ke struktuře oblasti
    Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Karel Müller, DrSc.
    Zemská tíže z vesmíru : družice CHAMP, GRACE a GOCE
    Zemské bloky se pohybují i u nás
    Zemské magnetické pole v současnosti a v minulosti
    Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo
    Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Zinek ve vodách české křídové pánve
    Zjazd a sympózium Kubánskej speleologickej spoločnosti - Havana 1985, kras a jaskyne Kuby
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách
    Změhy statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Zmiennošč włašcinošci fizyczno-mechanicznych budowlanych piaskowców istebniańskich obszaru Karpat
    Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření
    Zpracování geochemických prospekčních dat
    Zpracování vstupních dat pomocí LHS
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část
    Zpráva ze zasedání výboru a valného shromáždění IAEG
    Zpřístupnění proseckého podzemí
    Způsob vazby AG v syntetických galenitech
    Zrání a tvorba uhlovodíků ve vztahu k tepelné historii sedimentů východoslovenské neogenní pánve
    Zur biosratigraphischen Glederung des jüngeren Känozoikums in Europa an Hand von Muriden und Cricetiden (Rodentia, Mammalia)
    Zur Entstwehungszeit der Grundwässer der Böhmische Masse
    Zur genetischen Stellung der Erzgebirgischen Mineralparagenesen
    Zvláštnosti sadania elektrární budovaných na stlačiteľných základových pôdách
    Zvýšení efektivnosti hydrogeologických vrtných prací pomocí geofyzikálních metod v Alžírsku a v Nigérii
    Zvýšený obsah fluoridů ve spadu na území ČSSR
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
    Životní prostředí a geofyzika