Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    551
Článek
    10 rokov Stratenskej jaskyne
    50 let rezervace Prachovské skály
    55. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    Acid pollutants in air and precipitation/deposition at the Sudeten Mountains, Poland
    Aerokosmický průzkum území ČSSR a jeho využití v čs. geologii
    Air exchange in the Kateřinská Cave - first contribution
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    Alerations of carbonate sequences caused by descending meteoritic water: western and southwestern Iraq
    "Alpy v době ledové" po stu letech
    Altitudinal limit of the ice-sheet glaciation in Northern Bohemia - new evidence from the saddle under Andělský vrch hill
    Analytické riešenie vzťahu medzi transpiráciou a výparom z intercepcie
    Analýza morfologie oblasti Grand Canyonu v Arizoně
    Analýza ovzdušia v Demänovskej jaskyni Mieru
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Aplikace metody AFMAG s umělým zdrojem pro zaměření podzemních prostor v Rudickém propadámí
    Aplikace systémového přístupu při modelových výpočtech přírodních zdrojů podzemních vod
    Archeologie údolní nivy : aneb Proč možná zanikla Velká Morava
    Asociácia uhličitanov a sprievodných minerálov v závislosti na sedimentárnom prostredí
    An attempt to palynspastic reconstruction of neogene basins in the Carpathian foredeep
    Attribution to biostratigraphy of Malcov beds (Magura unit of flysh belt, west Carpathian Mts.)
    Attribution to the Strážovská hornatina Mts. Triassic reef complex stratigraphy on the basis of Dasycladaceae (the west Carpathians Mts., Slovakia)
    Badania nad krążeniem wody i transportem zwietrzelin w zlewni Homerki
    Barevná jezírka na plzeňsku
    Die Bedeutung der pleistozänen Sedimente des Fundortes Růženin dvůr (Brno - Židenice II) für die Stratigraphie des Brno-Deckens
    Bezděčínské a Hodkovické skály
    Biodiverzita a geodiverzita
    Biodiverzita kultivovaných prokaryot z hranické propasti a možnosti uplatnění těchto mikroorganizmů při utváření karbonátových speleotém : 25-14 Valašské Meziříčí
    Biostratigrafia slabometamorfovaných sedimentov v oblasti Jasenia
    Biostratigrafický a paleoekologický výzkum foraminifer ze svrchního turonu a coniaku v okolí Děčína
    Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou
    Bloková stavba šumavského moldanubika
    Brázdy limnického permokarbonu, jejich stavba, kontinuita výplně a pokračování k severu
    C4 plant and climate evolution linked to Miocene CO2
    Causes of glacial periods relations between the intensity of corpuscular radiation and the fundamental types of atmospheric circulation
    Causes of glaciation periods and of sudden cooling in the present
    Cave microclimate impact on karst processes: role of cave ventilation
    Charakter neotektonické morfostruktury Krušných hor a model jejího vzniku
    Charakter zastoupení stopových prvků v kvartérních sedimentech (půdácha spraších ) v okolí Brna
    Chicxulub je asi dvojitý a Popigaj má bratříčky : netradiční pomoc při vyhledávání impaktních kráterů na Zemi
    Chráněná kamenná moře na středním Slovensku
    Chráněné geologické výtvory v Cerové vrchovině
    Chvalčov-Schichten - ein neues Formationsglied der Vor-Magura-Einheit
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    The coarse fluvial sediments in a mid-mountain valley - distribution, parameters and significance
    Complex geomorphological analysis of a Beskydian Mountain stream : an example of the Malá Ráztoka stream
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    Contribution to the methodology of climatic regionalization of the Czech Republic
    The cyclicity of the sediments of the Ostrava-Karviná coalfield
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000
    Čertova kazatelna
    Čo ohrozuje Slovenský kras?
    Dálkový průzkum neživé přírody
    Data processing of GNSS observations of the GEONAS network - effects of extreme meteorological conditions
    Dějiny speleologie v Rakousku
    Deklasace recentní teorie erozních procesů humidních krajin
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
    Destrukce arkóz na historických objektech podle snímků z rastrovacího mikroskopu
    Devón západných Karpát
    The Devonian and lower Carboniferous in the basement of the Carpathians south and southeast of Ostrava (upper Silesian coal basin, Moravia, Czechoslovakia)
    Diskuse o tektonice, magmatismu a sedimentaci flyšové a molasové etapy variského a alpínského cyklu ve střední a jižní Evropě a ve vybraných oblastech SSSR : [ke sborníku ze zasedání 3. podkomise problémové komise č. 9, Halle, 1978]
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    "Die Dokumente der Urwelt sind mir immer vor dem Sinne..." [Johann Wolfgang Goethe a geologie]
    Dôležitosť poznania geologických pomerov pre optimálne zachytenie a využitie podzemných vôd
    Dračí zátoka
    Drienovská jeskyňa
    Drobné nekrasové jeskyně v údolí Doubravky na Chotěbořsku
    Drobné tvary zvětrávání a odnosu serpentinitů
    Druhé "chronologické paradoxon" v kruhovém lomu u Srbska
    Dutý kámen a Orgel
    Dvadsaťročné jubileum
    Efektívnosť vrtného procesu
    Effects of active tectonics on fluvial system of the upper Morava basin development
    Eolian transport in alpine part of the High Tatra mountains
    Erozní procesy v Moravskoslezských Beskydech
    Estimation of the influence of climate factors on the mineral waters in Carlsbad by multivariate analysis
    Evropská regionální speleologická konference v r. 1980
    Exfoliační tvary v granulitové rule na katastru Nové vsi u Oslavan
    Expedice Čatyr Dag 81
    Expedice "Gruberhornhöhle 79"
    Expedice Kuba '82
    Experience with the Czech approach to preventive measures against radon - analysis of failures
    Extreme droughts in central Europe in the preinstrumental period
    Falkenštejnská jeskyně
    Field of surface deformations on the territory of the Bohemian massif and its southeastern border
    Findings of Oligocene beds near Banská Bystrica
    La formation Saouaf dans les synclinuax de la Dakhla (Cap-Bon) te de Saouaf (Tunisie nord orientale)
    Formy kryogenního zvětrávání žuly v Jihlavských vrších
    Fosilní kras Valchovského prolomu
    Fosilní tvary zvětrávání a odnosu pískovců Kostecké pahorkatiny
    Fosilní zvětraliny nejbližšího okolí Brna
    Galerie skalních hřibů
    Galerie skalních jehel
    Gastropoda, Euthyneura, Opisthobranchia des oberen Badeniens aus der Umgebung von Borský Mikuláš (no-Teil des wiener Beckens) und ihre stratigraphische Bedeutung
    Die gegenwärtige Entwicklung der Geomorphologie der anthropogenen Oberflachenformen in der Tschechoslowakei
    General scheme of the Western Carpathian stream channel behaviour
    Genetická interpretace sedimentů z malesických vrstev
    Geo-kinematics of Central and South-East Europe resulting from combination of various regional GPS velocity fields
    Geoarcheologie a její potenciál
    Geofyzikální ústav AV ČR
    Geológia a metalogenéza Burundskej republiky
    Geológia a stratigrafia južnej a centrálnej časti Levočských vrchov
    Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria
    Geológia Levočských vrchov a Hornádskej kotliny
    Geológia okolia Ružbašských kúpelov
    Geológia sz. časti Nízkých Tatier a priľahlej časti Veľkej Fatry
    Geológia Tuniska
    Geológia Východoslovenskej nížiny
    Geologické a naftově geologické poměry předneogenního podloží Studienecké oblasti a jejího okolí
    Geologické poměry oblasti Přibyslav - Polná
    Geologické poměry vodního díla Karolinka
    Geologické poznatky o stavbě mesozoika v úseku jih jihovýchodních svahů Českého masívu
    Geologické poznatky z expertízy v Alžírsku
    Geologické zajímavosti CHKO Veľká Fatra
    Geologickoštruktúrne pomery Jasovskej skaly
    Geologický průzkum zkrasovění
    Geologický vývoj krasu v různých oblastech světa a jeho praktický význam v hydrogeologii
    Geologický význam pražského území
    Geologie a problémy dnešního světa
    Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou : (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Geologie permokarbonu českokamenické a kravařské pánve
    geologocké a geomorfologické pomery Farebnej priepasti
    Geology of Považský Inovec horst based on geophysical investigation
    Geomagnetic activity and the global temperature
    Geomorfologická regionalizácia na príklade Levočských vrchov
    Geomorfologické členění pražského území
    Geomorfologické pomery Bestín a priľahlej časti Bošáckých bradiel
    Geomorfologické pomery krasových území Malých Karpát
    Geomorfologické poměry v povodí Ponávky mezi Lelekovicemi a Jehnicemi
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Geomorfologie andezitových skalních útvarů v pohoří Vtáčnik
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Geomorfologie skalních útvarů v Keprnické hornatině
    Geomorfologie vrchu Hůra u lázní Bělohrad
    Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
    Globální klimatická změna
    Goethe a geologie Karlovarska
    Hápova skála pod Velkými Pasekami
    Hiáty ve středočeských pánvích
    High-mountain denudational system of the Polish Tatra mountains
    Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu
    Hlavní zlomy českého moldanubika
    Hrozba klimatických změn : co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Hydrogeologická problematika pseudokrasových podzemních vod z opuštěných uhelných dolů v okolí Nýřan (karbon plzeňské pánve)
    Hydrogeologické pomery ložiska magnezitu Dúbravský masív
    Hydrological consequences of the climatic changes
    Hydrologické pomery lesných ekosystémov Malých Karpát
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    III. symposium o krasu krkonošsko-jesenické soustavy
    In mud forgotten: Old Kingdom palaeoecological evidence from Abusir
    Influence of slope deformations on morphology of drainage dividing parts : introduction
    Interactions between river channel morphology and riparian vegetation - an example from the Lužnice River, South Bohemia, Czech Republic
    Interpretace měření recentních pohybů zemského povrchu
    Interpretácia leteckých snímok pri inžiniersko-geologickej rajonizácii územia bratislavského urbanizačného regiónu
    Interpretácia transformovaných polí v oblasti západných Karpát
    Interval spodního karbonu v Českém masívu (kulm, raná molasa a horotvorné fáze)
    Islandský Lakagígar před 230 lety
    Jak mořský fytoplankton ovlivňuje podnebí?
    Jak útočí africká včela : z geoarcheologického terénního výzkumu v Súdánu
    Jantar a fosilní pryskyřice českého cenomanu
    Jaskyňa Medvedia II.
    Jaskyňa Vlčia Diera vo Vlčom dole pri Omastinej a jej praveké osídlenie
    Jaskyně na Slovensku v diele Andreasa Engelharta
    Jaskyne v centrálnej časti Braniska
    Jednostki litostratygraficzne jury i kredy Tatr : komentarz krytyczny
    Jednotné posudzovanie klimatických podmienok odberu vzoriek vody
    Jeskyně Sklepy v chráněné krajinné oblasti Český Ráj
    Jeskyně skupiny 23 v Českém krasu
    Jeskynní systém na podzemní Punkvě a jeho postavení v Moravském krasu
    Jeskynní systém Piková dáma - Spirálka 1979-1985
    Jeszcze ras o płaszczowinie strazowskiej w Tatrach. Cz. I.
    Jeszcze ras o płaszczowinie strazowskiej w Tatrach. Cz. II.
    Jevy spojené s odtáváním sněhové pokrývky v tundrové zóně Krkonoš
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    K historii krušnohorského zlomu
    K některým problémům krasové hydrogeologie
    K obrazovaniju sovremennych karbonatnych natekov
    K otázce interakcí mezi klimatem a krasem
    K otázce regionálního členění reliéfu ČSSR
    K otázce suťových brekcií u Slavce ve Slovenském krasu
    K poznání glaciálních poměrů v krasu severního Bulharska
    K problematice geologického studia vztahu českého masívu a západních Karpat
    K problematice pleistocenního zalednění pohoří Chamar-Daban
    K tektonice středočeských karbonských pánví
    "Kameny" : ozdoba našich hor
    Karlovarská vřídelní deska
    Katastrofa na jezeře Nyos v Kamerunské republice
    The Kdyně massif, south-west Bohemia - a tectonically modified basic layered intrusion
    Když Říp soptil
    Ke stratigrafii jeskyně Švédův stůl v Moravském krasu
    Kladenské souvrstvíé mezi Kralupy nad Vltavou a Všetaty
    Klidová oblast Jevišovka a její geologické zajímavosti
    Klimatická změna a její vliv na vodní režim
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Kolik ledu je v Antarktidě?
    Komorní and Železná hůrka
    Koněpruské růžice nevznikaly pod vodou!
    The Koněprusy Caves and the Golden Horse Hill
    Konference o pouštní geologii
    Korreljacija dokembrija variscid srednej i zapodnoj Jevropy
    Krajinou dávných sopek
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Kras aridních oblastí Iráku
    Kras, jeskyně a jejich využití v lékařství
    Kras severního Vietnamu
    Kras středních Appalačí
    Kras východní Kuby
    Krasová rarita Malých Karpát
    Krasové a abrazní jevy černomořského pobřeží v okolí Kamen Brjagu (sv. Bulharsko)
    Krasové javy v síranoch a kavernóznych karbonátoch na južnom okraji Slovenského Raja
    Krasové jevy hřbetu Karžhantau (západní Ťan-Šan, jižní Kazachstán)
    Krasové jevy u Bezděčína
    Krasové jevy u Nehodivi
    Krasové územia pohoria Tríbeč
    Kryogenní a pseudokrasové formy rul v oblasti Žďárských vrchů
    Kryogenní formy reliéfu v horském krasu střední Jugoslávie
    Kryogenní formy reliéfu ve vrcholových oblastech polského národního parku
    Kryogenní modelace královy skály v Nízkých Tatrách
    Křemencové kamýky na Pardubicku
    Kvalita vody a biocenózy podzemních toků Amatérské jeskyně (Moravský kras)
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní organogenní sedimentace ve státní přírodní rezervaci SOOS u Františkových lázní
    Kvartérní sedimenty jeskyně Niedzwiedza v Klentně (Polsko)
    Kvartérní sedimenty moravské části vídeňské pánve
    Kvartérní terasy řeky Želivky
    Landscape, settlement and floods in the Hanušovice/Jindřichovice model region (Northern Moravia)
    Landslide risk in the city of Zlín
    Late Glacial-Early Holocene transition recorded in the diatom content of three former lakes of different altitudes, Czech Republic
    Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03
    Led jako hornina
    Ledová jeskyně Naděje
    Ledovcová zahrada
    Ledovcové obří hrnce
    Lesní požáry v miocénu sokolovské pánve
    Litosférická složka fyzickogeografické sféry a georeliéf
    Litostratografické jednotky neogénu Východoslovenskej nižiny
    Long-term positional monitoring of station VYHL of the Sněžník Network
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
    Lower carboniferous conodont biostratigraphy in the northeastern part of the Moravia-Silesia basin
    Lower Miocene sedimentation in the area of Jablonica depression : a model bound to oblique-slip mobile zone
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Mady dolin Sudieckich. Część I, Ogólna charakterystyka środowiskowa (na przykładzie zlewni górnego Bobru)
    Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
    Makroreliéf a mezoreliéf Prachovských skal
    Malcov beds in Magura nappe near Nowy Targ, outer Carpathians, Poland
    Malé výchozy s velkým významem
    Mapa morfoštruktúr predneogénneho podložia bánovskej kotliny
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Mapping base cation deposition in Europe on a 10 x 20 km grid
    Meteorologické příčiny povodní v srpnu 2002
    Mexické neovulkanické pásmo
    The middle and upper Triassic of the Stratenská hornatina Mts. and its relation to the Triassic of the Slovak karst Silica nappe (the west Carpathians Mts., Slovakia)
    Mikroformy zvětrávání hornin
    Minerální vody krasových struktur na Moravě a problémy jejich ochrany
    Ministr geologie SSSR v Československu
    Mladopleistocenní a holocenní uloženiny jižní Moravy
    Model Aladin as regional climate model for Central and Eastern Europe
    Model of evolution of the Carpathians valley floors in the late glacial and Holocene
    Model vlivu kyselého deště na kvalitu půdy
    Modelování srážko-odtokového procesu pro potřeby předpovědí
    Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR
    Molisolové diapiry na Sokolovsku
    Monitoring of air-ground temperature coupling and examples of shallow subsurface warming in Slovenia
    Monitoring of permanent GPS stations at the Sudety Mountains
    Morfometrické charakteristiky Braniska a ich vzťah k reliéfu
    Morfometrie a vývoj asymetrických údolí východní části Nízkého Jeseníku
    Morfostrukturní analýza Dačické kotliny a východní části Novobystřické vrchoviny
    Morfostruktury a morfostrukturní členění šumavského moldanubika
    Morphostatigraphical levels of the nonglaciated region between the northern and alpine glaciations in Czechoslovakia
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
    Mt. Králický Sněžník (Czech Republic): landforms and problem of Pleistocene glaciation
    Na břehu křídového moře
    Na cestě od modelu k realitě : není nad vědecké doklady
    Na ledovcích Torellovy Země
    Náčrt geologickej stavby a metalogenézy Nízkych Tatier a Štiavnických vrchov
    Nález organických zvyškov vo vrstvách vrchného permu v oblasti novoveskej huty
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    Největší jeskyně a propasti v SSSR
    Nekrasové jeskyně v Cerové vrchovině
    Některé otázky ochrany Moravského krasu
    Některé problémy vývoje údolí severní části Moravské brány
    Některé příklady odlučnosti výlevných vyvřelin na Slovensku
    Neue Ergebnisse geomagnetischer Untersuchungen zur Erkundung der Bruchtektonik des Erzgebirges
    New aspects on chemical composition of groudwater in relation to weathering processes: the crystalline complex of the western Carpathians
    Nezbytnost omezování emisí skleníkových plynů
    Niekoľko geologických a hydrogeologických poznatkov o mezozoiku v predpolí Vysokých Tatier
    Niektoré aspekty pleistocénneho zalednenia kráľovohoľských Tatier
    No. 296 - Quaternary in the Asia/Pacific region (1989-1993)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impacts on weathering processes (1996-2000)
    No. 428 - Climate and borehole (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002) OET in 2003
    Nordické ledovcové souvky v sedimentech řeky Moravy
    Normanské Valleuses
    Nová jeskyně ve východních Krkonoších
    Nová klasifikace přírodních zdrojů nerostných surovin USA a její srovnání s československou klasifikací
    Nové objevy v krasové oblasti Belianské doliny (Velká Fatra)
    Nové odkryvy pliocenních a peistocenních sedimentů Brna a jeho okolí
    Nové pohľady na geologickú stavbu Kremnických vrchov
    Nové poznatky a problémy geológie sedimentárneho neogénu
    Nové poznatky o geologickém vývoji komplexu miocenních sedimentů severočeské pánve
    Nové poznatky o krasu masívu Králického Sněžníku
    Nové poznatky o litofaciálním členění godulského souvrství v Moravskoslezských Beskydech
    Nové poznatky o mladšom paleozoiku v Malej Fatre
    Nové poznatky o úložných pomeroch stradoslovenských limnokvarcitov
    Nové strukturně geologické měřidlo a jeho využití při výstavbě podzemních děl
    Nové výsledky mezinárodního výzkumu klimatické změny
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    O hlavných výsledkoch výskumu súčasnej dynamiky zemského povrchu vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie
    Od Kjóta ke Kodani a dál
    Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
    Okna a brány v Adršpašsko-teplických skalách
    On equivalent roughness of mobile bed at high shear stress
    Opál a jeskyně Českého krasu
    Ordovician-silurian boundary event in Bohemia (Prague basin - Barrandian area)
    Ordovician-silurian boundary in the Prague basin (Barrandian area, Bohemia)
    Orientačné stanovenie intenzity chemickej denudácie v oblasti kryštalinika Malých Karpát
    Oscilační zóna kontinentálního ledovce. Jesenická oblast
    Ozone deposition to a coniferous and deciduous forest in the Czech Republic
    Paleogeografické a paleoekologické svědectví ostrakodů jihomoravského paleogénu
    Paleogeografický vývoj jesenické oblasti
    Paleoreliéfy na jižní Moravě a jejich kolektorské vlastnosti
    Pastýřské skalky v Krowiarkách
    Peat bogs influence on runoff processes : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia
    Péče o geofaktory životního prostředí v resortu Českého geologického úřadu
    Pěnovcová ložiska v Beňatiné na východním Slovensku a jejich subrozní systémy
    Periglaciální tvary jihozápadní části Českomoravské vrchoviny
    Periodic gravity changes in the young tectonic movement investigation of selected area in the Polish Western Carpathians
    Periody a fáze krasovění v českém krasu
    Petrografia metasedimentov z oblasti Kyslej pri Jasení
    Písečné přesypy na Pardubicku
    Pískovcové útvary v Žitavské hornatině v NDR
    Platform part of ČSSR
    Pleistocenní permafrost na území Československa
    Pobřežní krasové jevy neogenního stáří od Zbraslavce (okres Blansko)
    Počáteční úseky údolí, některé jejicj typy a transformace (na vybraných příkladech z Českomoravské vrchoviny)
    Pokus o morfometrickú klasifikáciu podzemných krasových foriem z hľadiska vertikálnej členitosti
    Polygénny vulkán Poľana
    Poruchy nemohou za všechno
    The possibilities of reducing water seepage into the bottom layers in susurface irrigations
    Possible global events and the stratigraphy of the Paleozoic of the Barrandian (Cambrian - Middle Devonian, Czechoslovakia)
    Post-deposition pedogenic modification of magnetic susceptibility recording paleoclimatic signals C an explanation of regional changes to Alaskan, Chinese and Siberian loess
    Postavenie magurských pieskovcov a malcovské vrstvy na Orave
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Povodeň na Dubské Bystřici v srpnu 2002
    Povodně a klimatické změny
    Povrchové tvary v devonských vápencích Ludmírovské vrchoviny
    Povrchové tvary v jižní části Súlovských vrchů
    Powolne ruchy powietrza w systemach jaskiń o statycznych cechach klimatu na przykładzie Jaskini Niedźwiedziej i Jaskiń Punkevnych
    Poznámky ke stratigrafii a paleogeografii eggenburgu v jižní části karpatské předhlubně na Moravě
    Pozycja geologiczna bloku Sowiogórskiego i jego wpływ na paleogeografię paleozoiku Sudetów środkowych
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Prehľad výskumov paleogénu centrálnych západných Karpát
    Prehľad vývoja svetovej a domácej produkcie niektorých nerudných surovin
    Prejavy recentných pohybov v Medvedej jaskyni v Malej Fatre
    Prekambrické glaciální sedimenty v pánvi Taoudeni (Mauretánie)
    Prestavba hospodárskeho mechanizmu v sovietskej geológii
    Prínos Tibora Budaya k poznaniu neogénneho vývoja západných Karpát
    Príspevok k histórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku
    Príspevok k stratigrafii triasu Stratenskej hornatiny
    Problém pluviálů
    Problém zbojských vrstiev vo východnej časti flyšového pásma
    Problematika stratigrafického zařazení zábřežské skupiny
    Problémy hydrogeologických měření v horských oblastech
    Problémy ochrany krasu
    Problémy palinspastickej rekonštrukcie západokarpatského sedimentačného priestoru počas mezozoika
    Progressive regional metamorphism of the Izera block, western sudetes (Poland)
    Prohnaný trik matky přírody: globálním oteplením do nového glaciálu
    Project 405 - Anthropogenic impact on weathering processes : man-influenced atmosphere/water-rock interactions on global to microscale
    Project 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field
    Projevy slapových sil a zemětřesení ve zřídelní struktuře Slatinice u Olomouce
    Prostorová proměnlivost kolísání řad ročních úhrnů srážek v evropské oblasti
    Předběžná souhrnná zpráva o hydrometeorologické situaci při povodni v srpnu 2002 : 2. verze, v Praze 29.8.2002
    Příklad použití geologických a účelových map 1 : 50 000
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Příspěvek k chemismu primárních kaplcitů v moravských jeskyních
    Příspěvek k metodice hydrogeologického výzkumu krystalinika Českého masívu
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání vzniku říčních teras
    Příspěvek k problematice faciální a paleogeografické analýzy magurského flyše
    Příspěvek k vyhodnocení antropogenních degradací reliéfu na Moravě
    Příspěvek ke geologii drobných výskytů kulmu v okolí Olomouce
    Příspěvek ke geologii střední a jižní části série Branné
    Přítomnost vulkanoklastických sedimentů v souvrství Karpatu v oblasti Ždánické elevace
    Pseudokrasová jeskyně na severním úpatí Ralska
    Pseudokrasové jeskyně Beskyd
    Pseudokrasové jeskyně mezi Bělou a Brněncem na Svitavsku
    Pseudokrasové jeskyně podmíněné svahovými pohyby a sledování jejich současného vývoje
    Pseudokrasové jeskyně u Hradska
    Pseudokrasové jeskyně u mlýna Kroužek na Kokořínsku
    Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy
    Puklinové zóny a jejich klasifikacedle genetického významu
    Půlstoletí některých geologických rezervací
    The quality of meteorological observations and tropospheric delay from EPN/IGS permanent stations located in the Sudety Mountains and in the adjacent areas
    Quantitative effets of pipe drainage on ground water resources in infiltration area
    Rádiouhlíkové datovanie pochovaných a fosilných pôd kvartéru západných Karpát
    Radon protective and remedial measures in the Czech Republic
    Rakouský zákon o ochraně krajiny
    Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karst area in Slovakia
    Recentní stadium deformace svrchnoeocenního peneplénu v severočeské pánvi
    Redefinice mosteckého souvrství (miocén, severočeská hnědouhelná pánev)
    Reflection of possible global Devonian events in the Barrandian area, C.S.S.R.
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
    Regionálne geologické členenie Západných Karpát v severných výbežkoch Panónskej panvy na území ČSSR
    Relationships between the North Atlantic Oscillation index and temperatures in Europe in global climate models
    Reliéf a fosilní zvětraliny v okolí Bruntálu
    Reliéf Československa. I
    Reliéf Československa. II
    Report on radiocarbon dating of the sample from Tel Es-Sawnah (Iraq)
    The research of present-day morphogenetic processes in Slovakia
    Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť
    Rilsko-Rodopský masív
    River terrace - important paleoclimatic indicator
    RNDr. Vilibald Kakos sedmdesátníkem
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Rozdelenie molás západných Karpát v čase a priestore
    Rozpadavost jílovců a kalovců: morfologie a využití pro rozlišování sedimentačního prostředí
    Rozsedlinová jeskyně u Velkých Opatovic
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Sandy a změna klimatu
    Sedimentologické zhodnotenie mladšieho paleozoika Zemplínskych vrchov
    Sedimenty v krasových dutinách kameňanského krasu
    Sedmá konference o africké geologii v Botswaně
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Senilní tropický kras hor Uluguru ve střední Tanzanii
    Senonian to Paleogene palaeogeographic and tectonic development of the Myjavská pahorkatina upland (west Carpathians, Czechoslovakia)
    Signals of extreme weather conditions in Central Europe in GRACE 4-D hydrological mass variations
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Simple model of paragneiss and amphibole rock protoliths of the Nízké Tatry Mts. crystalline complex
    The site of Soutěska and its significance for Holocene climatic development
    Skalní a zemní pyramidy
    Skalní útvary Na Skalném v Hostýnských vrších
    Skalní útvary v údolí Kury
    Skály pod Čiernou horou
    Slatinné rašelinisko Zelenka na Záhorskej nížine
    Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia)
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetín district), triggered by extreme rainfalls in 1997
    Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby litosférických desek? (diskuse)
    Slzy Faethónovy sestry
    Smery výskumu súčasných exogénnych reliéfotvornych procesov na Slovensku a pokus o ich klasifikáciu
    Soil gas radon concentration and permeability at "Valle della Caffarella" test site (Roma, Italy). Evaluation of gas sampling techniques and radon measurements using different approaches
    Soliflukční formy reliéfu v oblasti Českomoravské vrchoviny
    Some observations of pollutant fluxes over the Sudeten, south-western Poland
    Sopečné výbuchy a klima
    Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000 a jeho význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí
    Současné prohlubování závrtů a propastí na Plešivecké planině
    Speleologická expedice Julské Alpy 82
    Speleologický výskum Uhrovského krasu v Strážovských vrchoch
    Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za roky 1979-1980
    Srpnové povodně v roce 2002 na území Čech z pohledu meteorologa
    Starší paleozoikum rožmitálského vývoje v mirovickém metamorfovaném ostrově
    Stáří výplavových kuželů a průběh odnosu v horském krasu západních Karpat
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Storm surge versus turbidite origin of the coniacian to santonian sediments ion the eastern part of the Bohemian cretaceous basin
    Stratigrafia a typológia fosílnych pôd mladédo mpleistocénu v sprašovych pokryvoch na Podunajskej nížine
    Strukturně geologická a ložisková charakteristika hornických skal u Zlatých hor
    Strukturní stavba polické a svatoňovicko-hronovské pánve
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I., Vstupní úvaha
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době
    Studenské skály - typická ukázka mrazových srubů
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Sucho se živí suchem
    Súčasné exogénne reliéfotvorné procesy ďumbierských Tatier
    Súčasné pohyby registrované vo vybraných jaskyniach dobrovodského krasu
    Súčasný stav poznania krasu Belianskej doliny vo Veľkej Fatre
    Súľovské skály - krása zrozená z moře
    Svahové deformace na fonolitovém vrchu Malý Stožec v Lužických horách
    Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Synsedimentární elevace a deprese předkulmského podkladu na východním okraji Nízkého Jeseníku
    Synthesis of sintered mullite under decreased temperature
    Šíření pouští : jeden z akutních problémů dneška
    Šmyková pevnosť na plochách diskontinuity
    Štúdium nasiakavosti vulkanických hornín Slovenska z hľadiska možnosti ich využitia pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu
    Taje hornické krajiny I
    Tajmyr v mladších čtrtohorách : geologická a klimatická historie
    Tektonické režimy tvorby molas
    Tektonika platformních uloženin na Úštecku
    Teplé a termální vody západních Čech
    Termální vody ve Velkých Losinách
    Thoron concentration measurement in soil air
    Till fabric studies in the Ostrava region
    To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
    To the "Neocomian" biostratigraphy in the Krížna-nappe of the Strážovsjé vrchy mountains (north-western central Carpathians)
    Tok dusíku říční vodou z povodí Trnávky
    Trace elements distribution in Triassic carbonates from the Veterník and Havranica nappes (the Malé Karpaty Mts.)
    Tvorba chemizmu vôd mesozoika Chočských vrchov
    Typizace reliéfu kvádrových pískovců České vysočiny
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Typologie svahových a údolních geosystémů v horských a vrchovinových oblastech : II. Československo-polský seminář, Brno - říjen 1980
    Typy krápníkových útvarů
    Typy pseudokrasových tvarů v pískovcích České křídové pánve
    Účinky kyselých dešťů na lesní půdy Českomoravské vrchoviny
    Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
    Umělé dutiny pod zemským povrchem
    Upper frasnian and lower tournaisian events and evolution of calcareous foraminifera : close links to cllimatic changes
    V ľadovej priepasti Ohnišťa
    V nejhlubší rumunské jeskyni
    Vápenec a voda
    Väzby medzi radmi minimálnych odtokov a medzi ich parametrami v charakteristických obdobiach malej vodnosti
    Vertikální sloupky v podpovrchových vrstvách fasetových krystalů
    VIII. medzinárodný speleologický kongres v USA
    Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů
    Vliv mimořádně suchého roku 1983 na základové půdy
    Vliv Moravského krasu na některé chemické a fyzikální vlastnosti vod v tocích povodí Říčky
    Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer
    Vo Farebnej priepasti
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Vplyv geologického prostredia na hydrotermálnu mineralizáciu Spišsko-gemerského rudohoria
    Vplyv klímy na súčasné reliéfotvorné procesy v Tatrách
    Vplyv krasových hornín na režim odtoku na príklade Blatnického potoka vo Veľkej Fatre
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vrt ZH 2110 a nové výzkumy v severní části Nízkého Jeseníku
    Vulkanogenní vývoj spodního kambria v rožmitálské kře a jeho zrudnění
    Vyčleňovanie súborov litologických typov a hodnovernosť inžinierskogeologickej mapy
    Vymírání fauny v pleistocenní Austrálii : mohl za to člověk?
    Výrazné kulovité vyvětrávání čediče u Sebuzína
    Výskum dynamiky podľahového ľadu v Silickej ľadnici
    Výskum geológie a surovín kvartéru na Slovensku po III. Celoslovenskej konferencii, jeho ďalšie úlohy a cielové programy
    Výskyt aragonitu v jaskyni HN-5 na hornej nádrži Čierny Váh
    Výskyt stredného oligocénu v paleogénnych sedimentoch Horehronia
    Výskyt sufózních tvarů v okolí Vsetína
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka
    Výsledky geologického mapování Salesiovy výšiny na úpatí Krušných hor
    Výsledky vyhledávacího průzkumu drceného kamene v zábřežské sérii
    Využiteľné množstvá krasovo-puklinových vôd v Domažnickej doline
    Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní
    Vývoj krušnohorských svahů a svahové pohyby
    Vývoj přírodních poměrů návrší Bašta u Hlubočep v poledové době
    Výzkum krasu Králického Sněžníku v letech 1981-1983
    Výzkumná expedice Kavkaz '82
    Význam reliéfu v příodním systému Svratecké hornatiny
    Významné čtvtrohorní lokality v Praze
    Vznik a vývoj systému Stratenská jaskyňa - Dobšinská ľadová jaskyňa
    Vznik podkrušnohorských pánví
    Vzťah Žiarskej kotliny k Handlovskému uhoľnému ložisku
    Vztahy mezi kolísáním srážek a odtoku na území ČSR podle řad měsíčních hodnot
    Vztahy vulkanosedimentárních cyklů a mineralizace v sv. části desenské klenby v Jeseníkách
    Wadi Rum - krajina Lawrence z Arábie
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features
    Würmské svahoviny ako substrát karpatských pôd
    Za krásami erozních útvarů Kappadocie
    Zahraniční úspěchy slovenských speleoalpinistů v tetech 1978-1979
    Zajímavá ukázka zvětrávání dolomitu
    Zajímavé povrchové tvary ve slínovcích na Vysokém kameni u Stárkova
    Zajímavé textury vápenců z lomu Kosov u Berouna
    Zajímavé tvary zvětrávání ruly u uhelné Příbrami
    Základné princípy geologickej mapy Slovenského rudohoria - východnej časti
    Základní inventarizace emisí metanu v ČR
    Zarovnané reliéfy české vysočiny
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
    Závěrečné zasedání projektu "Kvartérní zalednění severní hemisféry" v Paříži
    Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)
    Zhodnotenie rôznych spôsobov vyhodnocovania zásob vody v snehovej pokrývke povodia oravskej nádrže a možnosti ich aplikácie na povodie Váhu po nádrž Nosice
    Zkamenělá dřeva
    Zlepencové podmorské kužele z vnútrokarpatského paleogénu pri Pucove
    Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zpráva o činnosti speleologického pracoviska GÚ SAV a speleologickej odbočky SGS pri SAV za rok 1979
    Zrýchlena lineárna erózia v povodí Nitry
    Zur Biostratigraphie der Neokom-Ablagerungen in der Križná-Decke des Strážov-Berglandes (Westteil der Zentralkarpaten)
    Zur Interpretation lokaler Anomalien der Leitfähigkeit und des Schwerefeldes im mittleren Erzgebirge
    Zvětrávání karbonských arkóz : státní hrad Švihov
    Zvláštne formy krasových sedimentovv západnej častri Velkej Fatry
    Žulová krása Jizerských hor
    Žulové kameny u Černých Voděrad