Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    552
Článek
    1. petrografické kolokvium Slovenskej geologickej spoločnosti
    3D projection and interpretation of earthquakes in the Western Bohemia area
    15. petrologický seminář
    125 let od narození prof. Vojtěcha Rosického
    130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla
    Accessory minerals as fingerprints for the thermal history and geochronology of the Caledonian Rumburk granite
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian Massif
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    The acid metavolcanic rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome (Sudetes): their origin and tectono-metamorphic evolution
    Ad "O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin"
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Adaptace biologického mikroskopu na jednoduchý mikroskop polarizační
    Additional data and remarks to HANS CLOOS's work in the Karkonosze Mts. (Riesengebirge)
    Age and depth evidence for pre-exhumation joints in granite plutons: fracturing during the early cooling stage of felsic rocks
    Age and emplacement of late-Variscan granites of the western Bohemian Massif with main focus on the Hauzenberg granitoids (European Variscides, Germany)
    Age and geochemical constraints for partial melting of granulites in Estonia
    Age constraints for the late-Variscan magmatism in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Erzgebirge/Krušné hory)
    Age constraints on faulting and fault reactivation: a multi-chronological approach
    The age of Malé Karpaty Mts. granitoid rocks determined by Rb-Sr isochrone method
    The age of sedimentary fill in the Aragonitová Cave
    Akcesorické minerály metapelitov a ich vzťah k metamorfóze v oblasti Záhorskej Bystrice (Malé Karpaty)
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice)
    Alaskites and related rocks in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Alkali feldspar megacryst growth: Geochemical modelling
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie
    Alkalicko-živcový syenit z Markvartic u Třebíče
    Alkalies in the granitoids of the west Carpathians
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    The Alpine-Carpathian-Dinaridic orogenic system: correlation and evolution of tectonic units
    Alterácia hornín v okolí žily Schrämen a Hlavnej žily v ložisku Kremnica-Šturec
    Alteration of allanite -(Ce) in Třebíč pluton, Bohemian Massif
    Alteration processes in bentonite barrier within Mock-Up-CZ experiment
    Altered monazite from the Lower Carboniferous culm sediments of the Drahany Uplands (Bohemian Massif) - a result of high-temperature diagenesis?
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Aluminium release rates from acidified clay structures : comparative kinetic study
    Aluviální kužel v údolí Černé Ostravice
    Amazonitový peň "Avdarant" (Tev Aimag)
    Amfibolitizace a biotitizace xenolitu rohovce z porfyrické biotitické žuly Sedmihorského pně
    Amfibolity chýnovské pestré skupiny : 23-13 Tábor
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Amphibolites in the vicinity of the Nové Město na Moravě (NE part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif) - the evidence of older granulite facies metamorphism
    Amphibolitization of the Moldanubian eclogite SE of Tábor (Czechoslovakia)
    Analogue modeling of AMS development during emplacement of shallow level volcanic bodies (extrusive domes and laccoliths)
    Analysis of the diagenesis development of the sedimentary basin through total porosity of sediments on basis of well-logging data
    Andezit ve starých kulturách
    Andezitové výchozy v pohoří Vtáčnik
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Anomální litologický vývoj v prostoru Unčína v severočeské hnědouhelné pánvi
    Anomalous drill-core parting in the sediments of the Upper Silesian Basin
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Apatite fission track implications for timing of hydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif
    Application of multicomponent diffusion modeling to garnets in polymetamorphic rocks from the Eastern Alps
    Application of optical methods for the research of Neolitic ceramics
    Application of the fission-track-isochrones method to accessory minerals of the crystalline rocks of the west Carpathians
    Architectural analysis of the Hlavačov gravel and sand - a fluvial relict of Neogene river system: preliminary report
    Archiv mikropetrografických fotografií uhlí české části hornoslezské pánve a jeho databázová realizace
    Are the granites of the Aue-Schwarzenberg Zone (Erzgebirge, Germany) a major source for metalliferous ore deposits? A geochemical, Sr-Nd-Pb isotopic, and geochronological study
    El área volcánica de Momotombo (Nicaragua)
    El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
    Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
    Artificial stone used by restoration of historical buildings
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Atypické vltavíny ze Slavče u Trhových Svinů (jižní Čechy)
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Baryum ve světlých dlídách nectavských ortorul
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
    Basinal developmental types of the Triassic (Reifling and "Pseudohalstatt" limestones) in outer units of the west Carpathians
    Bazalt? Bazalt!
    Bazaltoidní diabas od Hostimi s náznaky krevelového zrudnění
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Bázické vulkanity v západnej časti severogemerského permu
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    The Be-Ta-rich granite of Seiffen (eastern Erzgebirge, Germany) : accessory-mineral chemistry, composition, and age of a late-Variscan Li-F granite of A-type affinity
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Behavior of gases and vapours in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsortption and dissolution processes and their kinetics
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks - evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks: evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über geologische Aufnahmen auf Blatt 21 Horn
    Bericht 2012 über sedimentologische und sedimentpetrographische Untersuchungen von jungpaläozoischen Ablagerungen der Zöbing-Formation aus der Umgebung von Zöbing (NÖ) auf den Blättern 21 und 38 Krems
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
    Beryl composition and evolution trends: an example from granitic pegmatites of the beryl-columbite subtype, Western Carpathians, Slovakia
    Bibliografie Petra Jakeše
    Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky
    Bildungstiefe und Bildungszeitpunkt von frühen Klüften in Granitplutonen
    Bílina - open-cast mine
    Biostratigrafický výskum epizonálne metamorfovaných sedimentov paleozoika v oblasti západných Karpát
    Biostratigraphical evaluation of weakly metamorphosed sediments of wechsel series and their possible correlation with Harmónia group in Malé Karpaty Mts.
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Biotity třebíčského plutonu
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Blastomylonity skupiny příkrovů Orlíku, Hrubý Jeseník
    Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions
    Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, northern Bohemian Massif)
    Bohemian leucogranulites and HP/HT anatexis
    The Bohemian Massif and the NW Himalaya
    Bohuňovské skály v údolí Křetínky
    Bolid Morávka - pátrání po dalších dopadech
    Borek near Česká Lípa
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Boron and lithium isotopic compositions as provenance indicators of Cu-bearing tourmalines
    Bowenovo dílo "Evolution of igneous roks" po padesáti letech : k vydání knihy H.S. Yodera jr. 1979 ed: The Evolution of igneous roks. (Fiftieth anniversary perspectives.) Univ. press, Princeton, New Jersey, 587 stran
    The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit, eastern margin of the Bohemian Massif
    Burial and exhumation of eclogites in continental accretionary wedge: an indentation model of eclogite formation in Variscan collisional zone
    Burial and exhumation of eclogites in continental accretionary wedge: An indentation model of eclogite formation in Variscan collisional zone
    Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Cadomian versus younger deformations in the basement of the Moravo-Silesian Variscides, East Sudetes, SW Poland: U-Pb SHRIMP and Rb-Sr age data
    Calcareous tufa cascade at Svatý Jan pod Skalou
    Calcite concretions in Turonian marly silicites, Central Bohemia
    Can instrumental analysis and imaging help to extract paleoenvironmental information from silicified stems?
    Can ternary feldspars be used to constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene gneisses, Bohemian Massif
    Carbonate concretions in Permian variegated sandy shales from the Rudňany region (Spišsko-gemerské Rudoghorie Mts., western Carpathians)
    Carbonate microfacies and depositional environments of the Silurian-Devonian boundary strata in the Barrandian area (Czech Republic)
    Cataclastic metamorphism of metapelitic and metabasics rocks in the Malé Karpaty Mts.
    Catagenesis of clay minerals and organic matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin
    The causal link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic magmatism in collisional orogens: case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia): Evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
    Celebration of the career contribution of Stanislav Vrána
    Cenozoic alkaline volcanic series in W Bohemia: age relations and geochemical constraints
    Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment) : cave sediments and karst morphology
    Cenozoic volcanism in the Bohemian Massif
    Challenges in high-pressure granulite metamorphism in the era of pseudosections: reaction textures, compositional zoning and tectonic interpretation with examples from the Bohemian Massif
    Changes in coal permeability in the process of deformation
    Changes of physical and mechanical properties of rocks in function of depth
    Characteristics and origins of diverse Variscan peridotites in the Gföhl Nappe, Bohemian Massif, Czech Republic
    Characteristics of internal contacts in the Tuolumne Batholith, central Sierra Nevada, California (USA): Implications for episodic emplacement and physical processes in a continental arc magma chamber
    Characterization of reaction textures in skarn near Rešice, Moldanubicum, Western Moravia
    Charakter jílů a jílovců nejhlubší části pánve SHR (V. linie vrtů budoucího velkolomu Kohinoor)
    Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj
    Charakter sedimentů jako klíč k porozumění geologickým procesům
    Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Charakteristika najrozšírenejších triasových karbonátových hornín centrálnych západných Karpát z hľadiska ich surovinového významu
    Charakteristiky intruzívnych telies s príznakmi rudnej mineralizácie
    Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze)
    Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
    Chebské vltavíny
    Chemical analyses of granitoids of the west Carpathians
    Chemical composition of radioactive accessory minerals: implications for the evolution, alteration, age, and uranium fertility of the Fichtelgebirge granites (NE Bavaria, Germany)
    Chemical structure of coal substance
    Chemická a minerální korelace procesu kaolinizace bítešské ortoruly
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Chemické složení a metamorfóza karbonských hornin moravskoslezské oblasti
    Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu
    Chemické složení loštických pohárů
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemismus a radioaktivita jihočeských granulitů
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chemismus granulitů a jejich nerostů z Nových Vilemovic u Javorníka
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Chemismus proterozoických hornin s pyritem u Kamence a Liblína (barrandienské proterozoikum)
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    Chemistry of phosphorus-rich topaz
    Chemistry of Tertiary alkaline volcanic rocks in the crystalline area NE of the Lužice fault in northern Bohemia
    Chemizmus podkrkonošských melafyrů a jejich horninotvorných minerálů
    Chloritoidové horniny od Břidličné a Ztracených skal v Hrubém Jeseníku
    Chronological constraints of late- and post-orogenic emplacement of lamprophyre dykes in the southeastern Bohemian Massif, Austria
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    Chrysoberyl-sillimanite association from the Roncadeira pegmatite, Borborema Province, Brazil: implications for gemstone exploration
    The Cinotepeque Range of central El Salvador: Geology, magma origin, and volcanism
    Circular structures and small intrusions of the Bohemian massif as a sources of some mineral raw materials
    Cirkonij-gafnijevyj indikator frakcionirovanija redkometaľnych granitov
    Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    The classification of granitic pegmatites revisited
    Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Viséan conglomerates - constraints on exhumation history from petrology and U-Pb chronology
    Clasts of Variscan rocks within the Kořenec and Račice conglomerates (Rhenohercynicum, Bohemian Massif), Th-U-total Pb evidence from an electron microprobe monazite study
    Clay mineralogy, heavy minerals and trace elements of the red soils in Northern Calcareous Alps, Austria
    Clay minerals from Loštice quarry
    Clay minerals in the Carboniferous red beds of the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Clay minerals including related phyllosilicates: interdisciplinary research and inward integration
    Clinopyroxene from an alkali pyroxenite xenolith, Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif: crystal chemistry and structure
    Clinopyroxene from basaltic rocks of the Erzgebirge-Krušné hory Mts. - implications for modelling of the magnetic plumbing system
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Co odhalila voda
    Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů?
    CO2 fluid inclusions in mantle xenoliths from Lower Silesia (SW Poland): formation conditions and decompression history
    Coal clasts in the Bolsovian (Westphalian C) sequence of the Kladno-Rakovník continental basin (Czech Republic): implications for the timing of maturation
    The coarse fluvial sediments in a mid-mountain valley - distribution, parameters and significance
    Coexisting biotites and garnets of paragneisses from the Rudňany area (the Paleozoic, the Spišsko-gemerské rudohorie Mts., west Carpathians)
    A comment on 'Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology' by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872
    Common high-pressure metamorphic history of eclogite lenses and surrounding metasediments: a case study of calc-silicate reaction zones (Erzgebirge, Germany)
    Comparative mineralogical-petrographical characteristics of metagabbro from borehole KV-3 near Rohovce and of amphibolites of Hladomorná valley formation (Slovenské Rudohorie MTS.)
    A comparison of physical and mechanical characteristics of Kola Superdeep Borehole core samples and their surface analogues
    Comparison of the new fracture areas created by the formation of en echelon and hackle fringes on joint surfaces
    Complex geomorphological analysis of a Beskydian Mountain stream : an example of the Malá Ráztoka stream
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Composition and origin of intermediate solid solutions in the system thorite-xenotime-zircon-coffinite
    Composition of sediments in water reservoirs of the Ohře River and their contamination
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Compositional zoning of rapakivi feldspars and coexisting quartz phenocrysts
    Concentric olivine-plagioclase glomerocrystin basaltic lava from the San Diego Volcano (Western El Salvador)
    Conditions of contact metamorphism in the Eastern envelope of the Giant Mts. (Karkonosze) granite: Preliminary report
    Constancy and variability of mineralogical and geochemical features of spinel peridotite xenoliths from the Eger Rift
    Constraining deposition ages and provenance of high-grade metamorphic sediment formations in the souther Bohemian Massif through Laser-ICP-MS based U-Pb dating and Hf isotope analysis of detrital zircons
    Constraining the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks in the Moldanubian of the Bohemian Massif
    Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections and garnet zonning: An example from the Bohemian Massif
    Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections, garnet zoning and garnet-clinopyroxene thermometry: an example from the Bohemian Massif
    Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
    Contact metamorphism of granitoid rocks from the region Hnilec, Spišsko-Gemerské rudohorie Mts.
    Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
    Continental crust at mantle depths: key minerals and microstructures
    Continuation of the Mariánské Lázne Complex under the Doupov Mts. volcanic complex, W. Bohemia
    Contrasting microstructures and deformation mechanisms in metagabbro mylonites contemporaneously deformed under different temperatures (c. 650°C and c. 750°C)
    Contrasting origin of Variscan high-P granulites and high-T peridotites (Bohemian Massif): evidence from Sm-Nd garnet ages
    Contrasting petrogenesis of two volcanic suites in the Devonian Vrbno Group (Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic)
    Contribution to petrology and K/Ar amphibole data for plutonic rocks of the Haggier Mts., Socotra Island, Yemen
    Contribution to the petrography of porcellanites in the North Bohemian Brown Coal Basin, locality Dobrčice in the Most area
    Contribution to understanding the igneous activity during later stages of the Variscan orogeny: preliminary results of petrological, geochemical and structural study of the Plechý pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Controls on delta plain sandstone geometries and their implication for reservoir exploration in Middle Jurassic successions: Saltwick Formation, Yorkshire Ness Formation, North Sea
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod
    The correlation of granitoids of Brno Massif by results of chemic-geochemical researches
    Correlation of lithologically contrasting rocks from the Kutná Hora-Svratka Region, Czech Republic
    Correlation of structural and metamorphic evolution of metamorphic rocks from the Svratka and Polička crystalline complexes
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Cretaceous alkaline magmatism from the Polish Outer Western Carpathians : introduction to field trip
    Cretaceous sandstones in Moravia and Silesia and their application as building and ornamental stones
    Crystallization history of a pyroxenite xenolith in a granulite inferred from chemical and single-crystal X-ray data
    Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika
    Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone
    The Čertův kámen diorite body in the Kdyně massif
    Čertův kámen pod Melechovem
    Český výzkum v Antarktidě
    The Čistá ring structure, Czechoslovakia
    DAG 391 meteorite as a product of basaltic volcanism on asteroid (4)Vesta
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Další nález vltavínu z Konic u Znojma
    Databáze horninových výbrusů v České geologické službě
    Dating multiply overprinted Sn-mineralized granites - examples fro the Erzgebirge, Germany
    Dating of the Quaternary volcanoes Komorní Hůrka (Kammerbühl) and Železná Hůrka (Eisenbühl), Czech Republic, by TL, ESR, alpha-recoil and fission track chronometry
    Dating the onset of Variscan crustal exhumation in the core of the Bohemian Massif: new U-Pb single zircon ages from the high-K calc-alkaline granodiorites of the Blatná suite, Central Bohemian Plutonic Complex
    Death of super-continents and birth of oceans heralded by discrete A-type granite igneous events: the case of the Variscan-Alpine Europe
    Debryty kohezyjne warstw istebniańskich (senon górny-paleocen) na zachód od Skawy
    Deciphering mantle-related strain history in the strongly serpentinized Mohelno peridotite
    Deciphering the petrogenesis of deeply buried granites: whole-rock geochemical constraints on the origin of largely undepleted felsic granulited from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Decompression plagioklase rims around metastable kyanite crystals in Moldanubian granulites - a clue to equilibration volumes in water-deficient metamorphic rocks
    Decorative marbles from the Krkonoše-Jizera Terrane (Bohemian Massif, Czech Republic): provenance criteria
    Děčínský Sněžník Hill
    Deducing source rock lithology from detrital rutile geochemistry: an example from the Erzgebirge, Germany
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Deformační analýza kvarcitu typu Vysoký Kámen, západní Krušné hory
    Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou
    Deformation pattern related to an orogen parallel extension event recorded in the Vepor unit, West Carpathians
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Dekorativní jemenské mramory
    Depletirovannaja sublitosfernaja mantija pod Bogemskim massivom i Pannonskim bassejnom: novyje dannyje po sostavu i izotopii gelija mantijnych ksenolitov i vměščajuščich bazaľtov i problema suščestvovanija mantijnych pljumov v Centraľnoj Evrope
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Depositional systems of the Northern Vienna Basin
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Description of seismic excitation for the aim of safety assessment of structures
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Dětaň
    Determination of cuttability of coal measures rocks using their mineralogical and petrographical analyses
    Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien area)
    Determination of microhardness and elastic modulus of coal components by using indentation method
    Determination of SiO2 Raman spectrum indicating the transformation from coesite to quartz in Gföhl migmatitic gneisses in the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Detrital tourmaline as an indicator of source rock lithology: an example from the Ropianka and Menilite formation (Skole nappe, Polish Flysch Carpathians)
    Detrital zircon ages: a key to understanding the deposition of deep marine sandstones in the Norwegian Sea
    Detritial Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Detritus from Variscan lower crust in Rotliegend sandstones of the Intra-Sudetic Basin, SW Poland revealed by detrital high-pyrope garnet
    Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
    Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu : 13-31 Říčany, 22-14 Blatná, 22-21 Příbram, 22-23 Mirovice, 22-32 Strakonice
    Diagenetic and dolomitization history of the Štramberk limestones
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    Diffusion-controlled high-T decompression reactions in felsic granulites of southern Bohemia
    Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
    Diskuse interpretace izotopů Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech
    "Dist-sillimanite": its importance for assessment of polyphase metamorphism in the leptynite body near Bory, Czechoslovakia
    Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F
    Distribuce uhlovodíků a vyšších mastných kyselin v proterozoických černých břidlicích z lokality Kamenec
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech
    Distribution and isotopic composition of sulphidic sulphur in rocks of the north-eastern part of the Bohemian Massif
    Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    The diversity and geodynamic significance of Late Cambrian (ca. 500 Ma) felsic anorogenic magmatism in the northern part of the Bohemian Massif: A review based on Sm-Nd isotope and geochemical data
    Dobrčice
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    Does ternary feldspar constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene granulites, Bohemian Massif
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí
    Doupovské hory Mts. - new geological data
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    Drahé kameny moravských pegmatitů
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Drevenícke travertíny
    Druhá mezinárodní eklogitová konference S.I.E.C. ve Vídni
    Ductile shear zones and origin of orthogneisses in the thrust sheet of Choustník
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Duration of Eo-Alpine metamorphic events obtained from multi-component diffusion modeling of garnet: A case study from the Eastern Alps
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska : exkurze č. 2 "Granitově horská"
    Dyke rocks in two circular structures in S and SW Bohemia: compositions corresponding to bulk melting of the Moldanubian gneisses
    The dyke swarm of fractionated tourmaline bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    Dynamics of Cu, Zn, Cd, and Hg release from sediments at surface conditions
    The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
    Early metamorphic evolution and exhumation of felsic high-pressure granulites from the north-western Bohemian Massif
    Early Palaeozoic Izera (Rumburk) granites from West Sudetes, Poland
    Early Palaeozoic syntectonic migmatization preceded Variscan metamorphism in the Orlica-Śnieżnik Dome, Sudetes: U-Pb SHRIMP evidence
    The eastern continuation of the Cadomian orogen: U-Pb zircon evidence from Saxo-Thuringian granitoids in south-western Poland and the northern Czech Republic
    The Eastern Sudetic Island in the Early-to-Middle Turonian: evidence from heavy minerals in the Jerzmanice sandstones, SW Poland
    Effects of the state of stress of rock mass on time-dependent deformational behaviour in rock
    Ekonomický význam alkalických hornin a karbonatitů ve světě
    Elbezone und Osterzgebirge
    Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slowakia)
    Element mobility during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminiscence and electron microprobe study of an example from a tonalite (High Tatra, Poland-Slovakia)
    Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpessional tectonics - Discussion
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Ergebnisse erster AMS-Messungen in cadomischen Granodiorite der Lausitz
    Erratum to: "Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif)" Journal of Geosciences 55: 251-278
    Eruptive styles of monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Complex - central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Rotliegend / Autunian)
    Eudialyt ve fonolitu libyjské Sahary
    Evidence of contrasting low-grade metamorphic conditions from clay mineral assemblages in Triassic Alpujárride-Maláguide transitional units in the Betic Cordilleras, Spain
    Evidence of ultra high pressure conditions in eclogites from the Moldanubian zone, Bohemian Massif
    Exhumation of HP granulite and crustal scale buckling of lower and middle crust interface
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
    An expanded non-Arrhenian model for silicate melt viscosity : a treatment for metaluminous, peraluminous and peralkaline liquids
    Expansive clays in track subgrade in deep cut (section Třebovice-Rudoltice, Czech Republic)
    Experimental constraints of the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
    Experimental constraints on the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
    Experimental determination of the effect of H2O on the 410-km seismic discontinuity
    Experimental effects of surfactants on the production of stromatactis-shaped cavities in artificial carbonate sediments
    Exploitation of rocks from the Brno Massif for polished stone industry, South Moravia (Czech Republic)
    Extraterestrické bazalty - magmatické procesy diferencovaných asteroidů: polymiktní eukritová brekcie / howardit DaG 391
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Faciální vývoj famenských a visénských karbonátů v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany Member and the Týnec Formation (Westphalian D - Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins
    Facies and architectural analysis of low-sinuosity fluvial deposits of the Nýřany Member (Westphalian D-Cantabrian), Kralupy area, Kladno-Rakovník Basin
    Factors influecing [i.e. influencing] the amount of CO2 sorbed on coal
    Fe-Mn mineralizace z Křížového Buku, s. od Mlýnů u České Kamenice
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts.
    Feldspar crystallization under magma-mixing conditions shown by cathodoluminescence and geochemical modelling - a case study from the Karkonosze pluton (SW Poland)
    Felsic granulites from the Gföhl Unit (Austria and Czech Republic): metamorphosed pre-Variscan metagranites or Visean high-pressure melts?
    (Fe,Mn)-(Ti,Sn)-(Nb,Ta) oxide assemblage in a little fractionated portion of a mixed (NYF + LCT) pegmatite from Piława Górna, the Sowie Mts. block, SW Poland
    Fenomén Chlum u Ločenic
    Ferronigerite with dominant substitution TiSn-1 in muscovite+chlorite aggregate from massive quartz nodule associated with a petalite-rich aplite-pegmatite of the Barroso-Alvao pegmatite field, Northern Portugal
    Flogopitické metaultramafity moldanubika jako nositel sulfidické Fe-Ni mineralizace
    Flowstone-like calcite in the andesite of Jarmuta Mt. - dating the Holocene tectonic activity in the vicinity of Szczawnica (Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland)
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Fluidní inkluze v grosuláru "plovoucích granátů" z mramoru z Vápenné v plášti žulovského plutonu
    Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
    Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
    Fluidní inkluze v primitivních turmalinických pegmatitech z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum) - předběžné výsledky
    Fluidní systémy ve vybraných kontaktně-metamorfních skarnech žulovského masivu
    Fluvial sedimentation of sandy deposits of the Słupiec Formation (Middle Rotliegendes) near Nowa Ruda (Intra-Sudetic Basin, SW Poland)
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Fonolity z okolí Mostu a jejich využití
    Foreword to the thematic set on "Granitic pegmatites: mineralogy and evolution (a special issue honoring the 60th birthday of Prof. Milan Novák)"
    Formation of amphibole and clinozoisite-epidote in eclogite owing to fluid infiltration during exhumation in a subduction channel
    Formation of colloidal silica and alumina during experimental granodiorite weathering
    Formation of extremely F-rich hydrous melt fractions and hydrothermal fluids during differentiation of highly evolved tin-granite magmas: a melt/fluid-inclusion study
    The formation of stromatactis-type fenestral structures during the sedimentation of experimental slurries - a possible clue to a 120-year-old puzzle about stromatactis
    Formation of tabular plutons - results and implications of centrifuge modelling
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Fosilní pasti mravkolvů : nález ze spodního triasu Polska
    Fosilní stopy v barokních břidličných podlahách vybraných olomouckých památek
    Four magmatic fabrics in the Tuolumne batholith, central Sierra Nevada, California (USA) : implications for interpreting fabric patterns in plutons and evolution of magma chambers in the upper crust
    FOZO magmas in Lusatia and Lower Silesia : lower mantle signature in geochemistry of Central European asthenosphere
    From orthogneiss to migmatite: Geochemical assessment of the melt infiltration model in the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Frühpaläozoische Plutonite im Bereich des Neukirchen-Kdyně-Massivs
    Fylonitizace hornin kry Orlíku
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
    Fyzikální vlastnosti hornin východoslovenské neogenní pánve a jejich geologická interpretace
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Garnet-clinopyroxene intermediate granulites in the St. Leonhard Massif of the Bohemian Massif: ultrahigh temperature metamorphism at high pressure?
    Garnet-clinopyroxene intermediate granulites in the St. Leonhard massif of the Bohemian Massif: ultrahigh-temperature metamorphism at high pressure or not?
    Garnet-kyanite granulites: metamorphic or igneous rocks?
    Garnet peridotites in Eurasian high-pressure and ultrahigh-pressure terranes : a diversity of origins and thermal histories
    Garnets from granitoid and pegmatoid rocks of the Dyje Massif
    Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků
    A general view on the Karkonosze granite
    Genetické problémy granitoidov : nové údaje datovania granitoidov a geologických procesov v oblasti západných Karpát, problém alpínskej progresívnej metamorfózy
    Genetičeskije tipy lunnych silikatnych šarikov
    Geneza dyspersji lineacji l2 w lupkach lyszczykowych zachodniej Częšci pasma Kamienickiego
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Geochémia a genéza hydrotermálne premenených vulkanických hornín na strednom Slovensku
    Geochémia hydrotermálne premenených vulkanických hornín stredného Slovenska
    Geochemical and mineralogical constraints of the Saxothuringian topaz granites origin
    Geochemical characteristics of lower paleozoic spilite-keratophyre series in the western Sudetes (Poland): petrogenetic and tectonic implications
    Geochemical characteristics of metabasites from the southern part of the Bystrzyckie Mts. (Orlica-Śnieżnik Massif, Sudetes) - preliminary report
    Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rock association in the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia/Saxony
    Geochemical classification of Variscan granitoids in the Moldanubicum (Czech Republic, Austria)
    Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Geochemical constraints of origin and evolution of migmatites in the central part of the Moldanubian Zone (Temelín area), Bohemian Massif
    Geochemical constraints on the origin of a distinct type of two-mica granites (Deštná-Lásenice type) in the Moldanubian batholith (Czech Republic)
    Geochemical evolution of halogen-enriched granite magmas and mineralizing fluids of the Zinnwald tin-tungsten mining district, Erzgebirge, Germany
    The geochemical role of boron in the Carboniferous sediments of Czechoslovakia
    Geochemical signatures of Variscan eclogites from the Saxonian Erzgebirge, central Europe
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
    Geochemická charakteristika obalových sérií desenské klenby
    Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína : (32-24 Trhové Sviny)
    Geochemické faktory kaolinizace bítešské ortoruly u Plenkovic na Znojemsku
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geochemické typy žul v Nejdeckém masívu
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geochemický výzkum proterozoických hornin na Svojšínsku a Neveklovsku
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police : 33-21 Slavonice
    Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic : 24-33 Moravský Krumlov
    Geochemie a petrologie metapelitů obalových sérií jádra desenské klenby
    Geochemie hornin keprnické klenby
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie řečišťních sedimentů v oblasti Nízkého Jeseníku
    Geochemie sedimentů jeskyně "Za Hájovnou" v Javoříčském krasu
    Geochemie und Petrologie von zwei basischen Intrusionen im Intrusivkomplex von Neukirchen-Kdyně (Bayerischer Teil)
    Geochemie zafrontového vulkanismu v Salvadoru
    Geochemistry and evolution of subcontinental lithospheric mantle in Central Europe: evidence from peridotite xenoliths of the Kozákov volcano, Czech Republic
    The geochemistry and mineralogy of an epidoteglaukophanite from Hačava, Spišsko-gemerské rudohorie Mts., west Carpathians, Czechoslovakia
    Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic
    Geochemistry of intercalated red and gray pelagic shales from the Mazak Formation of Cenomanian age in Czech Republic
    Geochemistry of iron group elements in the west Carpathians metabasites
    Geochemistry of metabasites in the Stronie Group and Nové Město Group, the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Geochemistry of peridotites, gabbros and trondhjemites of the Ballantrae complex, SW Scotland
    The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar
    Geochemistry of the amphibolites of the Moravicum of the Svratka dome
    Geochemistry of the granitoid rocks of the Czech part of the Lusatian Granitoid Complex
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Geochronological studies of the Bohemian massif, Czechoslovakia, and their significance in the evolution of central Europe
    Geochronology of a composite granitoid pluton: a high-precision ID-TIMS U-Pb zircon study of the Variscan Karkonosze Granite (SW Poland)
    Geochronology of eclogites from Orlica-Snieznik complex, Bohemian Massif, Poland
    Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area
    Geochronology of teschenitic intrusions in the Outer Western Carpathians of Poland - constraints from 40K/40Ar ages and biostratigraphy
    Geoelektrické vlastnosti blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Geoelektrický výzkum Li-pegmatitu od Nové Vsi u Českého Krumlova
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geofyzikálno-geologická charakteristika hornín východnej časti Spišsko-gemerského Rudohoria
    Geological background - a brief geology of the Bohemian Massif
    Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (norther Bohemia) used for the manufacture of Neolithic tools
    Geologická charakteristika kamenolomu v Horním Žlebu u Šternberka
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologické střípky kolem proslulé brdské kóty 718,8
    Geologicko-petrografické(granulometrické) zhodnocení spodnomiocénních klastických sedimentů z vrtu Ždánice-29
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geologický profil údolí Římovské přehrady
    Geologický profil údolím Římovské přehrady
    Geologie
    Geologie, horninové asociace a geneze karbonatitů
    Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou : (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Das geologische "Lamer Fenster" im Künischen Gebirge (Královský Hvozd) des ostbayerischen Moldanubikums
    Das geologische Peilsteiner Fenster mit dem ältesten Gesteinskomplex des südwestlichen Moldanubikums
    Geology and geochemistry of the Palaeozoic plutonic bodies of the Trans-Altay Gobi, SW Mongolia: implications for magmatic processes in an accreted volcanic-arc system
    Geology of Metapán volcanic field NW El Salvador
    Geology of the Ohře Rift region
    Geology of the south-western Bohemian Massif: Is the Pfahl Fault a terrane boundary?
    Geometric aspects of synkinematic granite intrusion into a ductile shear zone - an example from the Yunmengshan core complex, northern China
    Geothermobarometry of high-grade metamorphic rocks: examples from the Moldanubian of the Bohemian Massif
    Geothermometry of the ultrahigh-temperature Saxon granulites revisited. Part 1., New evidence from key mineral assemblages and reaction textures
    Glimerit - neobvyklá surovina šumavských kameníků
    Der Goldene Pläner, das häufigste Baugestein im mittelalterlichen Prag
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice
    Grafitická pararula z vrchu Mírovka : 23-21 Havlíčkův Brod
    Grain orientation of some flysch graywackes, lower Carboniferous of Nízký Jeseník Mts. (Moravia)
    Grain-scale processes in actively deforming magma mushes: New insights from electron backscatter diffraction (EBSD) analysis of biotite schlieren in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    The granite landscape of the Krumlovský les Forest, south Moravia an example of a variety of structural controls
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    The granitoid Variscan Strzegom-Sobótka massif
    Granitoide Gesteine der Gerölle mittelkretazischer konglomerate der Klippenzone der Westkarpaten
    Granitoids of central Cuba
    Granitoids of the Malé Karpaty Mts.: major element chemistry and its contribution to petrogenesis
    Granitoids of the west Carpathians (ČSSR)
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    Granitoidy lužického masívu v jižní části šluknovského výběžku a jejich nové petrologické zařazení
    Granitoidy tiského masivu : (11-24 Žlutice, 12-13 Jesenice)
    Granitoidy ze širšího okolí Nahošína (středočeský pluton)
    Granitový problém v díle W. S. Pitchera a jeho spolupracovníků
    Granity a pegmatity komplexu alkalických hornin Chan Bogd
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska : (32-14 Nová Pec)
    Granulity Českého masivu: jak, z čeho a kdy vznikly?
    Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Palaeoproterozoic (Birimian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa)
    Gravitationally banded ("Uruguay-type") agates in basaltic rocks - where and when?
    The gravity flow dynamics of submarine fan sedimentation in the Magura Basin of the Western Carpathians (Magura Nappe, Slovakia)
    Der Grenzbereich Moldanubikum-Bohemikum: Isotopengeochemische Untersuchungen an Gesteinen und Mineralen der Forschungsbohrung Rittsteig (Nordostbayern)
    Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Hermanovské skály
    Heterogeneity of the upper mantle beneath the neovolcanic zone of the Bohemian Massif : deformation and geochemistry of peridotite xenoliths
    Heterogenní brekciovitý amfibolit od Polničky, severovýchodní moldanubikum
    High- to ultra-high pressure partial melting in orogenic belts: Implications for the formation of felsic granulites from the Bohemian Massif
    High-K adakitic volcanics in Cordillera Volcánica, SE Peru
    High pressure and low temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    High pressure and lower temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    High-pressure granulites of the Bohemian Massif: recent advances and open questions
    High-temperature to ultrahigh-temperatura metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kingizite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    High-Ti basaltic rocks in the uplifted shoulder of the Ohre (Eger) Rift, western Bohemia/Saxony
    Historical tephra-stratigraphy of the Cosigüina Volcano (western Nicaragua)
    Historie nálezů vltavínů v Chebské pánvi
    Historie novoveského pegmatitu
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Hlavní rysy sedimentace v prostoru štěpení hnědouhelné sloje mezi Mostem a Jirkovem v severočeské pánvi
    Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
    Hodnocení mikropuklinatosti vrtních jader z vrtu Potštát-1
    Hodnocení průběhu samovzněcovacího procesu pevných látek
    Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
    The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    Horní Bory near Velké Meziříčí
    Horninotvorné minerály metamorfik v současné literatuře
    Horninotvorné organízmy živočíšneho pôvodu
    Horniny Oskavské kry
    Horniny ve zdivu hranolové věže "Hláska" u hradu Cornštejn
    HP melting and its relationship to the granulite facies metamorphism - an example of the "Gföhl nappe" in the Kutná Hora Crystalline Complex
    Hříčky přírody zvané suiseki
    Humenský vrch Hill
    Hustotná charakteristika hornín vnútorných Západných Karpát
    Hyaloklastity a příbuzné horniny
    Hydraulic conductivity and imbibition speed of solid clay aggregates: two different approaches involving the tortuosity of pathways
    Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrologické poměry neogenních sedimentů severozápadně od Brna
    Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6
    Hydrotermálne premeny produktov ryolitového vulkanizmu na jz. okraji Kremnických vrchov
    Hydrotermálne premeny v horninách vulkanicko-subvulkanického komplexu Pohronského Inovca
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    Hydrothermal activity in the Karkonosze, Strzegom and Strzelin massifs - a fluid inclusion study
    Hydrothermal veins linked with the Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
    Hydrothermale Zeolithisierung lavaklastischer Andezitbrekzien in Neovulkaniten der mittleren Slowakei
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    Hypergénny rozklad pemzy a vznik ílových minerálov v ryolitových tufoch severozápadne od Velkej Trne na východnom Slovensku
    Hyperpotassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif) revisited
    I a S žuly
    Ichnofabrics of (?Oligocene) silcretes at Kryry and Dětaň, Western Bohemia, Czech Republic
    Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
    IGCP 463 Workshop: Upper Cretaceous pelagic red beds - response to changes in the paleoclimate/paleoceanography - Bartin, Turkey, August 18-23, 2003
    Illite 'crystallinity', maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamorphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic
    Imaging paleozoických a mezozoických silicifikovaných dřev pomocí katodoluminiscence s horkou katodou
    The importance of pre-350 Ma ages in eclogites from the Orlica-Śnieżnik complex, Bohemian Massif, Poland
    In-situ or tectonic origin of garnet peridotite, eclogite and granulite of the Bestvina unit at Kutna Hora (Bohemian Massif)?
    Indications of a major Neolithic trade route? An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study on amphibolitic raw material from present day Europe
    Infiltration of silicate melts in to [p.e. into] the continental crust: microstructural, thermodynamic and geochemical approach
    The influence of leaf accumulations on the function of step-pool systems in mountain streams
    Interakce bazaltoandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK) s vodním prostředím (autun, podkrkonošská pánev)
    Interesting granitoids in the border area of the Czech Republic, Austria and Bavaria
    Internal flow fabric study of viscous lava domes in Central Slovakia by means of AMS and quantitative microstructural study
    Internal strain fabric of the Mohelno serpentinized peridotite
    Internal structure of the granite and tonalite intrusions in the Strzelin massif, Fore-Sudetic block, SW Poland
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
    Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod
    Interpretace vrstevnatých a usměrněných textur v granitech
    Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry : introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit)
    Intracrustal manifestations of the basalt layer in the development of the moravian block
    Intragranitic pegmatites of the Strzegom-Sobótka massif - an overview
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy
    Investigation of the triggering factor leading to an increased landsliding in the Czech Republic due to enormous saturation of rock environment
    The involvement of F, CO2, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    Inženierskogeologická klasifikácia a charakteristika poloskalnych hornín
    Inžinierskogeologická pasportizácia hornín Slovenska
    Iron-bacterial mediation in Phanerozoic red limestones: State of the art
    Isotopenuntersuchungen am reduzierten Kohlenstoff aus Metaschwarzschiefern und Schwarzschiefern des Erzgebirges und anderer Gebiete der DDR
    Isotopic composition and origin of carbonates in alkaline-metasomatic and cognate rocks of the Bohemioan massif, Czechoslovakia
    Isotopic composition of salt efflorescence from the non-carbonate arenites exposed in rock cities of the Bohemian Cretaceous basin (Czech Republic)
    Issledovanije suportonkoj frakcii lunnogo regolita
    IV. setkání evropských sedimentologů
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku v karbonátových sedimentech
    Izotopové složení kyslíku v minerálech granitu masivu Bajan Obo a v některých horninách jeho exokontakru (Mongolsko)
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Jednotná klasifikace sedimentů v severočeské hnědouhelné pánvi z hlediska rozpojitelnosti
    Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
    Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech
    Jeníkov-Lahošť near Teplice
    Jílovce cyprisového souvrství
    Jílovské pásmo a boninity
    Jíly a jílovce jižních Čech : lokality Borovany, Blana a Klikov
    Josef Klvaňa 1857-1919
    Josef Sekanina
    Jsou barrandienské pikrity opravdu pikrity?
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    Jubileum doc. ing. Josefa Neužila, CSc.
    Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the "black flysch" case study
    K 200. výročí hromadného pádu meteoritů u Stonařova na Moravě
    K-Ar evidence for a Mesozoic thermal event superimposed on burial diagenesis of the Upper Silesia Coal Basin
    K mineralogii Českého středohoří
    K morfologii a chemismu akcesorického apatitu granitoidů brněnského masívu
    K morfologii a petrografii raně gotické výstavby hradu Zvíkova
    K odhadu objemu bludných balvanů
    K pětašedesátinám prof. RNDr. Miloše Suka, DrSc.
    K problematice chemicko-technologického výzkumu bituminózních hornin
    K problematice geologické interpretace ultrabazických hornin moravského moldanubika a brunovistulika
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    K provenienci spodnokarbonských drob použitých jako stavební kámen pro jižní věž kostela sv. Mořice v Olomouci
    K připomínkám Ing. I. Herleho
    K sedmdesátinám doc. ing. Dušana Němce
    K sedmdesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc.
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    K životnímu jubileu profesora Ferryho Fediuka
    K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uherský Brod, Moravia
    Kambrické slepence jako substrát kozlovického granodioritu a přilehlého moldanubika (SZ od Kasejovic)
    Kamenické skvosty v chrámu Boží moudrosti v Istanbulu
    Kamenický Šenov - Panská skála Hill
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kamenný artefakt z výkopu u Mašovic (Znojmo)
    Kaolinization of phylonitized granodiorite
    The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith
    Karbonatity - jejich klasifikace, názvosloví, petrografie, mineralogie a chemismus
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
    Kasiterit z Kovářové
    Katodová luminiscence : čtení zápisu z dob vzniku horniny
    Kaverny v horninovém masívu a jejich využití
    Ke stratigrafické pozici devítikřížských pískovců
    Keramická petrografie loštické hrnčiny
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Klasyfikacja i nomenklatura gnejsów i granitów bloku Izerskiego (Sudety zachodnie) - propozycja
    Klátovská skupina - reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných západných Karpát
    Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
    Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika : 03-32 Jablonec nad Nisou
    Komorní and Železná hůrka
    Komplexná charakteristika horninových masívov
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Koncepce jednotné vertikální stavby ložisek UDZČ KP
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
    Konodontová biostratigrafie jeseneckých vápenců na území konicko-mladečského pruhu na Moravě, Český masiv
    Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou : (03-322 Jablonec nad Nisou)
    Kontaktná metamorfóza metasedimentov v aureole rochovského granitu
    Kontaktní metamorfismus hornin těšínitové asociace
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Krása súľovských slepenců
    Krenulační kliváž ve strukturním vrtu Suchá Rudná
    Krušnohorské krystalinikum v podloží Severočeské hnědouhelné pánve
    Krušnohorský pluton a jeho interpretace
    Kryštalinikum vo vrte Šariš-1
    Křemenné horniny Zlatohorského rudního revíru
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou : 23-22 Žďár nad Sázavou
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 7a, b
    Kučlín near Bílina
    Kudowa-Olešnice granitoid massif
    Kvalitativní charakteristika cenomanských pískovců hořického hřbetu
    Kvantitativní analytická klasifikace struktur a textur cementačních sedimentů
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Kvarcity severovýchodní části Českého masívu
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko : (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou : (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany : (22-22 Sedlčany)
    Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
    Kvartérní terasy řeky Želivky
    Laboratorní měření vyzvané polarizace anizotropních hornin
    Laboratoř silikátové chemie
    Lamprofyry Orlica-Śnieżnik Dómu a Kłodzko-Złoty Stok Masivu - nová petrologická, geochemická a petrogenetická data
    Lamprofyry stefanského stáří janovsko-artmanovského antiklinoria ve Slezsku
    Lamprophyres of the Orlica-Śnieżnik Dome and the Kłodzko-Złoty Stok Massif - new data on petrology, geochemistry and petrogenesis
    Laser ablation ICPMS dating of zircons in Erzgebirge orthogneisses: evidence for Early Cambrian and Early Ordovician granitic plutonism in the western Bohemian Massif
    Laser Raman spectroscopic measurements of water in unexposed glass inclusions
    Late alpine silicification and associated mineralizations in the vicinity of Teplice, northwestern Bohemia, Czech Republic
    Late Cambrian protolith age of the Młynowiec-Stronie Group and the Devono-Carboniferous polyphase metamorphic evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome (NE Bohemian Massif)
    Late Cretaceous to Paleocene melilitic rocks of the Ohře/Eger Rift in northern Bohemia, Czech Republic: Insights into the initial stages of continental rifting
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, northern Bohemia)
    Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from the Blanice Graben, southern Bohemia
    Late Palaeozoic lamprophyres and associated mafic subvolcanic rocks of the Sudetes (SW Poland): petrology, geochemistry and petrogenesis
    Late Palaeozoic volcanism in the West and Central Bohemian Basins (Czech Republic)
    Late Paleozoic intrusive volcanism in the Upper Silesian Basin
    Late Paleozoic volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, Bohemian Massif: petrological and geochemical characteristics
    Late Paleozoic volcanosedimentary evolution of the Elbe Zone and the eastern Erzgebirge
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    The late-stage miniflood of Ca in granitic pegmatites: an open-system acid-reflux model involving plagioclase in the exocontact
    Late-Variscan rapakivi granites? : observations on the chemistry of plagioclase-mantled potassium feldspar phenocrysts
    Late Variscan stress-field rotation initiating escape tectonics in the south-western Bohemian Massif: a far field response to late-orogenic extension
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    Late Variscan uplift of Southern Bohemian Massif deduced from paleomagnetic data
    Lavičky near Velké Meziříčí
    Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products
    Lejkokratovyje magmatičeskije rasplavy s predeľnymi koncentracijami ftora: eksperiment i prirodnyje otnošenija
    Leptynite-amphibolite complex: Unifying element of the central Europen Variscides
    Leptynite-amphibolite complexes of the Central European Variscides: the Bohemian Massif, and the basement of the Eastern Alps and Western Carpathians
    Leucit chybí v severočeské neovulkanické oblasti
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu : 23-44 Moravské Budějovice
    Leukokratní ortoruly z okolí Dačic : 23-33 Dačice
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy : 23-23 Jihlava
    Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. I, Silicate-fluoride liquid immiscibility in anhydrous systems
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. II, Differentiation paths of fluorosilicic magmas in hydrous systems
    Lithné pegmatity Mongolska
    Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
    The lithology, geochemistry, and metamorphic gradation of the crystalline basement of the Cheb (Eger) Tertiary Basin, Saxothuringian Unit
    Litogeochemický výzkum teplického ryolitu a rulového komplexu v oblasti Krupky
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Lom ve Studenci : okno do geologické minulosti Podkrkonoší
    Low-angle laser light scattering of kaolins
    Low-pressure granulites of the Lišov Massif, southern Bohemia: Viséan metamorphism of Late Devonian plutonic arc rocks
    Low-pressure/high-temperature metamorphism of Permian age in the Vepor Unit, West Carpathians
    Low-temperature hydrothermal interactions between granite and solutions containing Cs, Rb, and Sr: an experimental approach
    A Low-Variance Mineral Assemblage with Talc and Phengite in an Eclogite from the Saxonian Erzgebirge, Central Europe, and its P-T evolution
    The Lower Vltava River Pluton : a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia
    LREE distribution patterns in zoned alkali feldspar megacrysts from the Karkonosze pluton, Bohemian Massif - implications for parental magma composition
    The Lusatian Granodiorite Complex (northern margin of Bohemian Massif) - Cadomian peraluminous plutonism
    Lví hlava
    Mafic and felsic magma interaction in granites: the Hercynian Karkonosze pluton (Sudetes, Bohemian Massif)
    Mafic granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: relics of a late Devonian magmatic arc?
    Mafic-intermediate granulites of the Lisov Masif, Southern Bohemia: middle crustal relics of a Late Devonian magmatic arc?
    Mafic-intermediate granulites of the Lisov Massif, Southern Bohemia: middle-crustal relics of a Late Devonian magmatic arc?
    Mafic-intermediate granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: vestige of a Late Devonian magmatic arc?
    Mafic K- and Mg-rich magmatic rocks from the western Mühlviertel (Austria) area and the adjacent part of the Šumava Mountains (Czech-Republic)
    Mafic K, Mg-rich magmatic rocks from western Mühlviertel (Austria) and adjacent part of the Šumava Mts. (Czech Republic)
    Mafic microgranular enclaves from granitoids of the Brno Massif exposed in the vicinity of Blansko
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
    Magmatic erosion of the solidification front during reintrusion: the eastern margin of the Tuolumne batholith, Sierra Nevada, California
    Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magmatic history of the Altenberg-Teplice caldera in the aspect of Th-U data
    Magmatic hydrogels: their formation, evolution, transport and deposition as silicate and rare-element minerals
    Magmatic stoping as an important emplacement mechanism of Variscan plutons : evidence from roof pendants in the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Magmatism and metamorphism in the Zagros Suture
    Magnetic fabric of the Cerinek stock (Moldanubian Plutonic Complex)
    The Magnetic fabric of the Vel'ká Fatra Mts.. Part two: emplacement mode of the Hercynian granitic pluton and its relation to the Alpine sedimentary rocks, based on AMS study
    Magnetic field of the Western Carpathians (Slovakia): reflections on the structure of the crust
    Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
    Magnetic properties of young volanics rocks of central Europe
    Magnetic record of ordinary chondrite chondrules
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Magnetická susceptibilita granitů a její petrologický význam
    Magnetické a elektrické vlastnosti neovulkanitů středního Slovenska
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
    Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje
    Magnetomineralogy of the cordierite gneiss from the magnetic anomaly at Humpolec, Bohemian Moldanubicum (Czech Republic)
    Magnetostratigraphy of cave sediments : application and limits
    Main advance directions and maximum extent of Elsterian ice sheet in the eastern part of the Šluknov Hilly Land, Northern Bohemia, Czechia
    Major and trace elements in pyrope-almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    Major element composition of three moldavites from Dřenice, the Cheb Basin, Czech Republic
    The Malé Karpaty rocks altered by metasomatism
    Marbles of carbonatite character from the Moldanubic varied group at Bližná, Czechoslovakia
    Marmorrelikte im Skarnvorkommen Jáchymov (Joachimsthal) : a) Steyer Kalkzug am Kalkhübel : b) Grube Svornost (Eintracht)
    Marmorrelikte in den ehemaligen Skarnlagerstätten bei Černý Potok (Schwarzbach) östlich Vejprty (Weipert)
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany
    Mathematical modelling of tektite formation
    Mean thermal expansion coefficiens of diopside and enstatite cell parameters and their petrologic significance
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Melilite-bearing igneous rocks in the Bohemian Massif: occurrences in the western Ohře (Eger) Rift
    Melilitites and associated alkaline silica-undersaturated rocks of the Vogtland/W-Bohemia (Germany/Czech Republic)
    Melt inclusions in quartz from the Karkonosze granitoids
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
    Metabasites in the Javornik area: comparison with mafic rocks from the Stronie Group of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Metabasites of the Nove Mesto Group, West Sudetes: a rift-related bimodal sequence incorporated in Variscan nappe structure
    Metabazity souostroví Yap v západním Tichomoří
    Metabazyty warstw andelohorskich strefy morawsko-śląskiej w Górach Opawskich: pozycja litotektoniczna, petrografia, przemiany metamorficzne
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Metalogenetický význam vulkanických aparátov Makovica a Strechov
    Metalurgie a petrologie
    Metamorfičeskaja zomal'nosť i diaftorez v kristallinikume Považskogo Inovca
    Metamorfičeskaja zonal'nosť v kristallinikume Suchi i vysokotemperaturnyj avtometasomatoz v glinozemistych granitach Stražovskich gor
    Metamorfity Nízkých Tatier a ich vzťahu ku granitoidom
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Metamorfní a pometamorfní fluida na polymetalickém ložisku Horní Město (vrbenská skupina, silezikum)
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
    Metamorfóza hornín oceánskeho dna
    Metamorfóza na Kraslicku
    Metamorphic and microstructural evolution of orthogneisses and granulites of the Eger complex (NW Bohemian Massif) - record of progressive granulitization of the lower crust?
    Metamorphic evolution of paragneisses from Klátov region (Lower Paleozoic of Gemerikum)
    Metamorphic petrology of metabasites from the Branisko and Čierna Hora Mountains (Western Carpathians, Slovakia)
    Metamorphic PT conditions estimated for eclogite and garnet peridotite from Spačice and Uhrov localities, Bohemian Massif
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: a new tectonothermal model for the Drosendorf window (Bohemian Massif, Austria)
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: New tectonothermal model for the Drosendorf Window
    Metamorphism and exhumation processes of the Shotur Kuh Metamorphic Complex, Semnan province (Central Iran zone)
    Metasedimenty skupiny Videlského potoka, východní část Hrubého Jeseníku
    Metasomatized zircon in equigranular granite from the Karkonosze Pluton, NE Bohemian Massif
    Metaultramafity z oblasti Jasenie-Kyslá, Nízké Tatry
    Meteoritický kráter v Arizoně
    Meteority: jejich složení a klasifikace
    Methods of well logging used for borehole correlation in the granite stock, Podlesí granite, Bohemian Massif
    Metodika a nová technika mikropaleontologického výzkumu metamorfik
    Metodika porovnání přetvárných a pružnostních charakteristik hornin různé geneze
    Microfacies of the Silurian-Devonian boundary interval in some sections in the Barrandian area (Czech Republic)
    Microlite and tantalite in the LCT granitic pegmatites of La Canalita, Navasfrías Sn-W District, Salamanca, Spain
    Microstructural analyse of orthogneisses from the north-eastern part of the Bystrzyca Mts., West Sudetes
    Microstructural and mineralogical evidence for limited involvement of magma mixing in the petrogenesis of a Hercynian high-K calc-alkaline intrusion: the Kozárovice granodiorite, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    The microstructure and mechanical properties of clay rocks
    Migmatitový skalní útvar v severní části Studeného v Orlických horách
    Migmatytyzacja w gnejsach północnej częšci gór Sowich
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Mikrofaciálno-petrografické vyhodnotenie mezozoických hornín v hlbinných vrtoch v podloží neogénu viedenskej panvy
    Mikroflora z paragnejsów gór Sowich (Sudety)
    Mikroformy v neovulkanitech Cerové vrchoviny
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mikrostruktury i chimičeskij sostav materikovych porod iz regolita Luny 16, 20 i 24
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Mineral- und Gesteinschemie der Nephelinite und Melilithite des Vogtlandes
    Mineral assemblages and chemical composition of Al-rich tourmaline from abyssal pegmatites of the Bohemian Massif
    Mineral chemistry and genesis of Zr, Th, U, Nb, Pb, P, Ce and F enriched peralkaline granites of El-Sibai shear zone, Central Eastern Desert, Egypt
    Mineral composition of sediments in the water reservoirs and their contamination
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Mineral inclusions in pyrope from garnet peridotites, Kolín area, central Czech Republic
    Mineral-melt-fluid composition of carbonate-bearing cumulate xenoliths in Tertiary alkali basalts of southern Slovakia
    Mineral zoning around the Krušné hory (Erzgebirge) granite pluton
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Mineralizacja pomagmowa bazaltoidów Małego Śnieżnego Kotła
    Minerální a chemické složení jílovito-karbonátových sedimentů České křídy
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    Minerální asociace krušnohorských eklogitických hornin
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Minerální asociace "skarnu" z krystalinika od Žernosek v Českém středohoří
    Mineralogical and geochemical characteristics of tuffites and bentonites of the Carpathian Neogene Foredeep
    Mineralogical controls on the distribution of trace elements in metasomatized peridotite enclaves from Planany, Czech Republic
    Mineralogical responses of metasomatic alteration of granitic rocks by As-rich fluids: the Zinnwald alkali-feldspar granite, Eastern Erzgebirge, Germany
    Mineralogical study of "strigovite" from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic)
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogicko-petrografický výzkum slovanské keramiky z Břeclavi-Pohanska
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Mineralogie lokality Žichov
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogie železného meteoritu od Vícenic
    Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova
    Mineralogy and geochemistry of pegmatites on Mount Begbie, British Columbia
    Mineralogy and geochemistry of restite enclaves in the peraluminous Lipnice granite, Moldanubian batholith, Czech Republic
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Mineralogy of metamanganolites in BIF of the Desná Group
    Mineralogy of the clay gouge on Prague fault
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Minerály meteoritů
    Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
    Minoritní prvky v proterozoických horninách mezi Trnčím a Struhadlem u Klatov
    Miocén ve vrtu Vidnava Z-1
    Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    The missing link between granites and granitic pegmatites
    Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul
    The mobility of zinc and its role in stabilization of spinel-bearing mineral assemblages in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Modální složení a petrochemie granulitů Lišovského masívu a masívu Blanského lesa v jižních Čechách
    Modelling of crastal-melt fractionation of the variscan postkinematic granites of the Erzgebirge
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Moldanubian granulites
    Moldanubian granulites and related rocks: petrology, geochemistry and radioactivity
    Moldanubian granulites: source material and petrogenetic consideration
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Mordenite in miocene acidic volcanoclastics, the western margin of Zemplínské pohorie Mts.
    Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
    Možnosti a nesnáze stratigrafie v souborech metamorfovaných a intruzívních vyvřelých hornin
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Možnosti litostratigrafické korelace kulmu v severní části Nízkého Jeseníku
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu, NW Gobi Altay, Mongolia as manifestation of recent seismic activity
    Mullitizace vybraných jílů chebské pánve (západní Čechy)
    Multicomponent diffusion modeling of garnet: a tool to estimate burial and exhumation rate of metamorphic complexes
    Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke : *31.12.1855, Praha, +18.6.1931, Wien
    Nachtrag zur LOSSEN-Ehrung: LOSSENs Beobachtungen an Xenolithen und Xenokristen der Unterkruste in Kersantiten des Mittelharzes - ein Beitrag zur Petrographiegeschichte
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    Najnovšie poznatky o petrografickom obsahu zlepencov západoslovenského segmentu bradlového pásma (horniny vyvrelé a metamorfované)
    Nález celestinu v ropné dutině v obci Nebory
    Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku)
    Nález tufitických pieskovcov vo vnútrokarpatskom paleogéne Moravy
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Naleziště vltavínů Oslavany-Na lužích
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Następstwo deformacji serii metamorfiku Śnieżnika w okolicy Kątow Bystrzyckich
    The nature and genesis of greisen stocks at Krásno, Slavkovský les area - western Bohemia, Czech Republic
    The nature of Cenozoic volcanic aktivity in northeastern Bohemia (Bohemian Paradise Geopark)
    The nature of the lower crust and litospheric upper mantle of Variscan Europe - evidence from xenoliths, granitoids and sediments
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    Nd-Sr-Pb isotopic signatures of Neoproterozoic-Early Paleozoic siliciclastic rocks in response to changing geotectonic regimes: A case study from the Barrandian area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    Nedávný nález skvělých krystalů barevného elbaitu v pegmatitu Cryo-Genie v Kalifornii
    Nedvědice I
    Nedvědice II
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
    Nejstarší horniny na Zemi
    Několik postřehů z cesty po Itálii očima mineraloga
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Nekotoryje vysokobarnyje metamorfičeskije kompleksy Zapadnych Sudet, Pol'ša. I., Petrografija i chimija mineralov
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu
    Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy
    Neoproterozoic granites in the Upper Silesia massif of Bruno-Vistulicum, S Poland: U-Pb SHRIMP evidence
    Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia): ion probe and LA-ICP-MS dating of magmatic and metamorphic zircons
    Nepravidelně smíšená struktura illit-montmorillonit z argilitizovaných diabasových tufů, lom Kosov u Berouna
    Neue Erkenntnisse zur Petrogenese der moldanubischen Gföhler-Gneise im Waldviertel (Niederösterreich) und Bayerischen Wald
    New 207Pb/206Pb zircon ages from the East Karkonosze Metamorphic Complex, West Sudetes - evidence of the Late Cambrian-Early Ordovician magmatism
    New interesting types of granitoids in the Three-Corner-Country (Dreiländereck) of Austria, Czech Republic and Germany
    New investigations on the salt weathering of Cretaceous sandstones, Czech Republic
    A new lamprophyre species from the Klunst quarry (Ebersbach, Lusatia, Germany) - geochemical and petrological implications
    A new natural LPO type of clipopyroxene: evidence from EBSD study of eclogite xenoliths from Kaapvaal craton, South Africa
    Niektoré problémy metamorfózy a tektoniky v juhozápadnej časti kohútského pásma
    Niobium-tantalum oxide minerals in granitic and pegmatitic rocks: textural and compositional evidences of magmatic fractionation versus metasomatic processes
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nitrogen isotopic evolution of carbonaceous matter during metamorphism : methodology and preliminary results
    No. 254 - Metalliferous black shales (1987-1991, O.E.T. in 1992)
    No. 277 - Phanerozoic oolitic ironstones (1988-1992)
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Non-linearity in multidirectional P-wave velocity: confining pressure behaviour based on real 3D laboratory measurements, and its mathematical approximation
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    The Nördlinger Ries Astrobleme in the Euro-African Rift System: facts and inferences
    North Bohemian volcanics as lifelong love - In memory of Lubomír Kopecký
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nová metodika rozlišování kolektorských vlastností hornin
    Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci : 24-22 Olomouc
    Nové geochronologické údaje granitov kryštalinika Malej Fatry
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
    Nové pohľady na stratigrafiu stredoslovenských neovulkanitov
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nové poznatky o lamprofyrech středočeského plutonického komplexu a okolí
    Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan
    Nové poznatky o veku metasedimentov z ďumbierskeho kryštalinika (oblasť Jasenia)
    Nové poznatky z geofyzikálneho výskumu stredoslovenských vulkanitov
    Nové poznatky z petromagnetických výzkumů cyprisových vrstev v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice)
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Nové výzkumy v horninách těšínitové asociace: fluorapatit se zvýšenými obsahy Sr a REE
    Nově zjištěná ultrabazitová tělesa u Jinačovic v metabazitové zóně brněnského masívu
    Novšie poznatky z mineralógie a geochémie granitoidov Veľkej Fatry
    Nový československý chondrit - Ústí nad Orlicí-Kerhartice; petrologická charakteristika
    Nový lithný pegmatit z Kracovic u Třebíče
    Nový pohled na jaderné ruly a migmatity desenské klenby
    Nový projekt vzdělán a výchovy v geologii na základní škole. VII, Účinky tlakových sil na horniny - poruchy hornin
    Nový projekt vzdělání a výchovy v geologii na základní škole. IV, Přeměna hornin
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Nový výskyt minerálů v neovulkanitech Doupovských hor u Klášterce nad Ohří
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Nový výzkum rašelinišť na Šumavě : (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    O "griquaitech" kutnohorského krystalinika
    O minerálech berylia ve skarnech
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin. Část 2
    Objemové hustoty a stáří klastik výplně karpatských neogenních pánví
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
    Od olistostrom a tilloidů k perivulkanickým zemětřesným diamiktním psefitům v barrandienském neoproterozoiku
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Ojedinělý výskyt amfibolit-serpentinového masivku v kaplickém krystaliniku
    Olivinický kersantit v granodioritoch v Dúbrave (Nízke Tatry)
    Omphacite granulite from the NE marginal area of the Bohemian massif (Rychleby Mts.)
    On the effect of lava viscosity on the magnetic fabric intensity in alkaline volcanic rocks
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Opožděné vernisáže, aneb, Výstava západomoravských vltavínů v Muzeu Vysočiny v Jihlavě v roce 1968
    Opredelenije vozrasta retrogradnogo metamorfizma v zapadnych Karpatach K-Ar metodom po muskovitam
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Orbikulární granitoid z peruánského sektoru andského batolitu
    Orbikulární horniny z Muckova v Pošumaví
    Ordering state in orthopyroxene as determined by precession electron diffraction
    Ordovician passive continental margin magmatism in the Central-European Variscides: U-Pb zircon data from the SE part of the Karkonosze-Izera Massif, Sudetes, SW Poland
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů)
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu
    Origin and metamorphic evolution of blueschists and very low-grade rocks of the Meliata Unit, Western Carpathians
    Origin and orientation of microporosity in eclogites of different microstructure
    The origin of beryllium anomaly in the region of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
    Origin of coexisting wüstite, Mg-Fe and REE phosphate minerals in graphite-bearing fluorapatite from the Rumburk granite
    Origin of eclogite and garnet pyroxenite from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Czech Republic and its implication to other mafic layers embedded in orogenic peridotites
    Origin of eclogite and garnet pyroxenite from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif, Czech Republic and its implication to other mafic layers embedded in orogenic peridotites in the world
    Origin of felsic migmatites by ductile shearing and melt infiltration
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis
    Origin of monazite-xenotime-zircon-fluorapatite assemblages in the peraluminous Melechov granite massif, Czech Republic
    Origin of orthogneisses of the Czech part of the Moldanubian Zone
    Origin of sulphate efflorescence from sandstone of the Bohemian Cretaceous Basin
    Origin of the dolomite mineralization from a pegmatite dike at Horni Bory, Moldanubicum, Czech Republic
    Origin of tin mineralization of the Izera schists in Kamienskie range (Sudetes)
    The orthogneisses of the Orlica-Śnieżnik complex (West Sudetes, Poland): geochemical characteristics, the importance of pre-Variscan migmatization and constraints on the cooling history
    Orthopyroxene-garnet granulites in the Podolsko complex
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Oxidačno-redukčné trendy v zložení biotitov z granodioritu Hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Oxykaersutity z Vlčí hory u Černošína v západních Čechách ve srovnání s kaersutitickými amfiboly Českého masívu
    P-T and fluid evolution of barren and lithium pegmatites from Vlastějovice, Bohemian Massif, Czech Republic
    P-T conditions and an extent of the first Alpine deformation event recorded in the Vepor Unit, West Carpathians
    P-T conditions of the origin of skarns and the surrounding rocks in the exocontact of the Bajan Obo granite massif, Mongolia
    P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
    Pádová pole tektitů očima sběratele
    Palaeomagnetism, magnetism and palaeogeography of the Middle and Upper Cambrian rocks of the Barrandian area in the Bohemian Massif
    Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - preliminary stable isotope and fluid inclusion study
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
    Paleomagnetizmus a petromagnetické vlastnosti intruzívnych hornín z oblasti Slánských vrchov
    Paleomagnetizmus intravulkanických až subvulkanických intruzívnzch hornín z oblasti stredného Slovenska
    Paleovulkanická rekonštrukcia stredoslovenských vulkanitov v mierke 1:100 000
    Paleozoic volcanism of the Karkonosze Piedmont Basin: overview
    Palinologický výskum v metasedimentoch strašieho paleozoika veporidov Malých Karpát a mladšieho paleozoika západných Karpát
    Palit-ähnliche Gesteine aus der Böhmerwaldscholle nördlich der Pfahlstörung bei Schwarzenberg (NW Mühlviertel, Oberösterreich)
    Palygorskit ze Studence u Jilemnice
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Paragenetic study of autohydrothermal mineralization in amygdaloidal volcanic rocks from Dobranka and Kočičí Hlava Hill, České středohoří Mts.
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Parakonglomeráty moravického souvství od Bílčic u Dvorců
    Partial melting origin of the Orlica-Śnieżnik Dome gneisses, Sudetes, Poland
    The patterns of enrichment in felsic pegmatites ultimately depend on tectonic setting
    Pb/Pb and U/Pb zircon dating of subvolcanic rhyolite as a time marker for Hercynian granite magmatism and Sn mineralisation in the Eibenstock granite, Erzgebirge, Germany: Considering effects of zircon alteration
    Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Pegmatity Vlastějovic
    Pegmatyt berylonośny z okolic Jakuszyc (Karkonosze)
    Pelokarbonátové proplástky v terciérních sedimentech SHR
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Peridotite xenoliths from Lutynia volcano (SW Poland) - the lithospheric mantle beneath NE part of the Bohemian Massif
    Perlity v oblasti stredoslovenských vulkanitov
    Permeability and microporosity preferred orientation relation with microstructure in the three granite types
    Permian gabbroic intrusions within the Lower Austroalpine Grobgneiss Unit (Eastern Alps)
    Permo-Carboniferous of the Úpa River Valley at Ratibořice N. of Česká Skalice (NE Bohemia)
    Permo-Carboniferous subvolcanic rhyolitic dikes in the western Erzgebirge/Vogtlandt, Germany: a record of source heterogeneity of post-collisional felsic magmatism
    Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení)
    Peříčkové acháty a Rykartova teorie jejich vzniku
    Petr Jakeš a výzkum mimozemských hornin
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrochemische Kriterien der Genese und strukturellen Zuordnung von Magmatiten aus exotischen Geröllen kretazischer Konglomerate der Klippenzone der Westkarpaten
    Petrochemistry of the neogene and quaternary basaltic volcanism in the Carpathian basin
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Petrogenesis, age and tectono-metamorphic evolution of the acid metavolcanites of the Stronie formation (Orlica-Śnieżnik Dome, Sudetes, SW Poland)
    Petrogenesis and accesory Leptinite minerals of the Čierny Balog group (Kráľova Hoľa zone of the Veporide crystalline complex)
    The petrogenesis of a wolframite-bearing greisen in the Vykmanov granite stock, Western Krušné hory pluton (Czech Republic)
    Petrogenesis of alkali pyroxenite and ijolite xenoliths from the Tertiary Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif in the light of new mineralogical, geochemical, and isotopic data
    Petrogenesis of continental mafic dykes from the Izera Complex, Karkonosze-Izera Block (West Sudetes, SW Poland)
    Petrogenesis of mafic igneous rocks of the Cenozoic European Volcanic Province (CEVP) from the Rhön to the Eger-Graben
    Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif
    Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area
    Petrogenetic diversity and petrographic convergence of some spheroidal structures in mafic intrusive rocks
    Petrogenetic significance of apatite in the granitic rocks of the Western Carpathians
    Petrogenetogramy (reliktní struktura) v karbonátových horninách
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrografic-microfacial analysis of pebbles and interpretation of sources areas of the Jablonica conglomerates (Lower Miocene of the NW margin of the Malé Karpaty Mts.)
    Petrografická jubilea v r. 2000
    Petrografické typy neovulkanických produktov východného Slovenska podľa akcesorických minerálov
    Petrografické vyhodnotenie pieskovcov z vrtov LNV-3, LNV-7, Šaštín-10, Šaštín-12, Závod-74
    Petrografičeskij sostav i chimičeskije svojstva burych uglej
    Petrografie a geneze štěrků na kótě Kobylín v brněnském masívu u Brna-Soběšic
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Petrografie v naftové geologii
    Petrographic and microthermometric analyses of fluid inclusions in rock crystals: systematic approach to a selection of provenance of artefacts, an example from Silesia
    Petrographic variability of quaternary fluvial covers in the Dunajec and Poprad valleys, Polish West Carpathians
    Petrographical and geochemical constraints of porphyritic two-mica granite from a northeastern margin of the Klenov massif
    Petrographische und geochemische Untersuchungen am Schlackenkegel des Komorní hurka im Egerbecken (Westböhmen, Tschechische Republik)
    Petrography and geochemistry of redwitzite suite from the Slavkovský les Mts. (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Petrography of ultramafic nodules in the nefelinites from Księginki near Lubaň (lower Silesia)
    Petrológia kryštalinických bridlíc metamorfných zón Malých Karpát
    Petrologic study of some brown coals of Chukotka and comparison with the coals of the North Bohemian brown coal basin
    Petrological and geophysical evidence of Cenozoic ultramafic intrusive rocks in lithospheric mantle beneath NE Bohemian Massif
    Petrologická charakteristika geotechnické kvality hornin krušnohorského krystalinika v předpolí Velkolomu čs. armády
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
    Petrologie a geochemie osečenské intruze v Podještědí
    Petrologie a geochemie svrchnoproterozoického Fe-Mn ložiska Chvaletice
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu
    Petrologie alterovaných ultrabazických hornin od Dvora Králové
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Petrologie některých proterozoických silicitů
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrology and age of metamorphosed rocks in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia
    Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
    Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Petrology and geochemistry of metabasalts from Rakovec (Paleozoic of Gemeric unit, inner Western Carpathians)
    Petrology and geochemistry of selected rock types of teschenite association, outer western Carpathians
    Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
    Petrology and geochemistry of the Czechoslovak part of the Krušné hory Mts. granite pluton
    Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia
    Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing the mantle component in Late Variscan intrusions
    Petrology of anatectic granites of the Strážek part of the Moldanubian Zone
    Petrology of some garnet - kyanite - K-feldspar leptynites of the czech moldanubicum (Czechoslovakia)
    Petrology of the alkaline subvolcanic rocks from the Roztoky area (České středohoří Mts.)
    Petrology of the contact zone between eclogite and marble, Stümpelfelsen, Hammerunterwiesenthal, Westerzgebirge
    Petrology of the Čierná Hora Mts. granitoid rocks
    Petrology of the oldest polymict conglomerate at the eastern margin of the Rhenohercynian zone: evidence for initial rifting of the Brunovistulian terrane in Moravia
    Petrophysical properties and origin of oriented porosity in eclogites with different microstructure
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava) : (32-14 Nová Pec)
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Phlogopite/matrix, clinopyroxene/matrix and clinopyroxene/phlogopite trace-element partitioning in a calc-alkaline lamprophyre: new constrains from the Křižanovice minette dyke (Bohemian Massif)
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Phosphorus-rich garnets from leucocrate igneous rock (Přibyslavice, Moldanubikum, Czech Republic)
    Phosphorus-rich topaz from fractionated granites (Podlesí, Czech Republic)
    Phyllosilicates in the sediment-forming processes : weathering, erosion, transportation, and deposition
    Physical and mechanical properties of selected amphibolite core samples from the Kola Superdeep Borehole KSDB-3
    Physical, mechanical and deformational properties of metabasalts, amphibolites and gneisses from KSDB-3 compared with surface analogues
    Pieskovce východného Slovenska pre historickú architektúru
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Pískovcové varhany u Jonsdorfu
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor
    Plešovice zircon - A new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis
    Pochované vulkanity v Bátovskej kotline
    Podmínky sedimentace a diageneze štramberských vápenců
    Pohřbený kras v severním předpolí silesika
    Polydeformational-polymetamorphic evolution of the Vepor Unit, West Carpathians: petrological and microstructural study
    Polyfázový deformační záznam na východním kontaktu veporské a gemerské jednotky Západních Karpat
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Polymetamorphic evolution of pelitic schists and evidence for Permian low-pressure metamorphism in the Vepor Unit, West Carpathians
    Polymetamorphic evolution of the Královský Hvozd Unit (W Bohemia, Bohemian Massif)
    Polymetamorphic sapphirine rocks of the Irumide age in Lower Luangwa Valley, Zambia
    The polyphase development of eclogite from the Klínovec ion nthe Krušné hory Mts.
    Pore space geometry of the rock under investigation by ultrasonic pulse transmission
    Porosity reduction in coarse detrital rocks along dike contacts : evidence from basaltic and phonolitic dikes
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Poslední klasici světové petrologie odcházejí: zemřela Enna Hietanen
    Posloupnost metamorfózy a kataklázy ortorul a migmatitů orlického bloku desenské klenby
    Post-magmatic hydrothermal alteration of igneous rocks of teschenite association (Silesian Unit, Outer Western Carpathians): Evidence from associated fracture and amygdule mineralization
    Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid
    Postavení a úloha petrologie při výzkumu a průzkumu rudních ložisek
    Postavení tanvaldského granitu ve vztahu k horninám krkonošsko-jizerského a lužického plutonu
    Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory
    Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu
    Postsedimentary alterations of the seam No. 30a (Namurian C) in red beds of the Doubrava mine in Ostrava-Karviná Coal District
    Postsedymantacyjne zmiany pokładu węgla 30a (namur dolny) w pstrych utworach w kopalni węgla Doubrava w rejonie Ostrawsko-Karvińskim
    Posúdenie homogenity zrnitého materiálu a presnosti výsledkov ryžovania
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Potassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Poučení pro naši sedimentologii
    Použití petrologických a mineralogických metod při výzkumu sedimentů mladšího kenozoika Krušných hor
    Použitie štroktúrnych modelov pre hodnotenie nerovnorodosti horninových masívov
    Povondra osmdesát??
    Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
    Pozemský impaktní původ tektitů
    Poznámky k nomenklatúre a klasifikácii pyroklastických a úlomkovitých uloženín
    Poznámky k novému návrhu chemickej klasifikácie vulkanických hornín komisie IUGS pre petrografickú systematiku
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
    Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie ślasko-morawskiej
    Pozoruhodné proměny lipnické žuly
    Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka
    Preface - special issue: International Workshop on Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšt' nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
    Prejavy sírnokyslého zvetrávania a jeho hĺbkové zmeny vo vulkanických horninách pohoria Vtáčnik
    Preliminary interpretation of the heat flow in the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Premeny vulkanických hornín v oblasti Podpolomu v Javorí
    The presence of graphite in the Central Bohemian Upper Proterozoic shales and schists
    Present trends and the future of zircon in geochronology: laser ablation ICPMS
    Pressure instability of magnetic susceptibility of pyrrhotite bearing rocks from the KTB borehole
    The pressure-temperature path and the origin of phlogopite in spinel-garnet peridotites from the Blanský les massif of the Moldanubian Zone, Czech Republic
    The presumed Teplá-Barrandian/Moldanubian terrane boundary in the Orlica Mountains (Sudetes, Bohemian Massif): structural and petrological characteristics
    Princíp etapovitosti mineralizačných procesov stredoslovenských vulkanitov
    Príspevok elektrónovomikroskopického štúdia k riešeniu genézy dolomitových pieskov
    Príspevok k hodnoteniu pórovitosti skalných a poloskalných hornín, využívaných v kamenárskom priemysle
    Príspevok k litostratigrafii vrchného triasu Braniska
    Príspevok k petrografii a geochémii granitoidov Malej Fatry
    Príspevok k poznaniu štruktúry vulkanických skiel
    Próba zastosowania analizy zblizniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsóv i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety zachodnie)
    Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif)
    The problem of garnet composition in eclogite-bearing gneisses from the Śnieżnik Metamorphic Complex (Western Sudetes)
    Problém trondhjemitů a zelených břidlic v Jílovském pásmu
    Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců
    Problems in interpreting AMS parameters in diamagnetic rocks
    Problémy stratigrafické klasifikace a nomenklatury vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Problémy vzniku vltavínů. IV., Tvary bublin a lechatelieritových inkluzí ve vltavínové hmotě
    Proces vymývání při vzniku suťových forem jemenského ostrova Sokotry
    Processes in granulite metamorphism
    Procesy diagenetyczne v osadach karboňskich północnej częšci monokliny przedsudeckiej
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Prof. dr. Jan Petránek, DrSc. osmdesátiletý
    Prof. RNDr. Bohuslav Hejtman (12.8.1911 Stranná u Kamenice nad Lipou - 18.9.2000 Praha)
    Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující
    Prof. RNDr. Karel Zapletal - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí narození
    Profesor Ferry Fediuk pětasedmdesátiletý
    Profesor Ferry Fediuk sedmdesátiletý
    Profesor Kazimierz Kozlowski odešel
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Profiles of the Karlovy Vary granite massif in Western Bohemia determined from gravity and field observations
    Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
    Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
    Provenance of chert-rich microconglomerates and pebbly siltstones from the Ediacaran Lausitz Group (Bohemian Massif, eastern Saxo-Thuringian Zone, Lausitz Block, Germany) revealing the formation of a Late Cadomian retro-arc basin
    Provenance of siliciclastic sediments (Permian to Jurassic) in the Central European Basin
    Provenance of Upper Cretaceous quartz-rich sandstones from the North Sudetic Synclinorium, SW Poland: constraints from detrital tourmaline
    Provenance of Würmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Provenance studies of building materials used at the gothic part of St. Vitu's Cathedral in Prague
    Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic) : exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Proweniencja materiału okruchowego piaskowców karbońskich waryscyjskich basenów przedpola w południowo-zachodniej Polsce i na Morawach
    První nález žíly lamprofyru na Drahanské vrchovině : 24-23 Protivanov
    Przypuszczalny związek przebiegu intruzji magmy mieszanej z rozwojem struktur nieciągłych w skałach metamorficznych Masywu Strzelinskiego (dolny Śląsk)
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv) : 32-11 Kvilda
    Předběžné výsledky petrologického studia jižních ostrovů jádra desenské klenby
    Předběžný výsledek geologického mapování a petrologického výzkumu granulitů v Rychlebských horách
    Předkrystalizační vývoj magmatitů, vulkanitů a některých metamorfitů (hypotéza formování magmat a některých metamorfitů koagulační homogenizací)
    Předmetamorfní původ fylitů na Kraslicku
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Márodního muzea (říjen 1999-listopad 2000)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1997 - červenec 1998)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (prosinec 2001 - prosinec 2002)
    Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
    Přehled vulkanismu podkrkonošské pánve
    Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
    Přeměnitelnost křemenců Jeníkov
    Přetvořené turmalíny moldanubika
    Přibyslav - štola pod farou, mineralogie a geologie
    Přibyslavice near Čáslav
    Přibyslavice peraluminous granite
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Přínos zkušeností sběratelů vltavínů pro poznání problematiky vltavínů
    Připomínky k nomenklatuře a klasifikaci metamorfovaných hornin
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Přírodní skla
    Přírodní tektitové glyptiky
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Přirozená radioaktivita metamorfovaných a magmatických hornin na mapovém listu 14-23 Králíky
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Příspěvek k diskusi o karbonských arkózách a hloubce denudace variských plutonitů
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k petrografii reakčních vápenatých skarnů v Sokolí na třebíčsku
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání látkového složení a chemismu nového výskytu křemenných pískovců ("sluňáků") na Drahanské vrchovině
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Příspěvek k poznání vysoko položených klastických sedimentů u Horního a Dolního Dvořiště
    Příspěvěk k problému klasifikace klastických sedimentů
    Příspěvek k vývoji jílovitých sedimentů Českého masívu
    Příspěvek ke genetickým vztahům horninotvorných materiálů v keprnické klenbě
    Příspěvek ke genezi pararul jádra desenské klenby
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Pseudotachylites of the Złoty Stok-Skrzynka tectonic zone, Śnieżnikmetamorphic, Sudetes
    PT-uslovija metamorfizma kristalličeskich slancev Maloj Fatry (v razreze Mlynskogo ruč'ja i jego okrestnostej
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Pumpellyite and coexisting minerals in metapelites and veins from the Federico units in the Internal Zone of the Rif, Spain
    Pyroponosné diatrémy jihozápadní části Českého Středohoří
    Das quartäre Tephra-Tuff-Vorkommen von Mýtina (Südrand des westlichen Eger-Grabens/Tschechische Republik): Indikationen für Ausbruchs und Deformationsprozesse
    Quartz and feldspar zoning in the eastern Erzgebirge volcano-plutonic complex (Germany, Czech Republic): evidence of multiple magma mixing
    Quartz phenocrysts stratigraphy of the Teplice rhyolite a window into stratified magma chambers
    Quartzites beneath pyroclastic flows - mineralogical aspects
    Quaternary Deposits
    Radioactivity of Devonian limestones of the Moravian Karst (eastern part of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Radioactivity of selected durbachites and syenites of the Bohemian massif
    Radiogenic characteristics of rock environment in show caves
    Radonové měření na Labské a Pančavské louce v Krkonoších : (03-23 Harrachov)
    Rb-Sr-Altersbestimmungen und Sr-Isotopensystematik an Gesteinen des Regensburger Waldes (Moldanubikum ne Bayerns). Teil 1, Paragneisanatexite
    Rb-Sr-Altersbestimmungen und Sr-Isotopensystematik an Gesteinen des Regensburger Waldes (Moldanubikum ne Bayerns). Teil 2, Intrusivgesteine
    Rb-Sr-isotopic ages of granitoide rocks from the Spišsko-Gemerské Rudohorie Mts., western Carpathians, eastern Slovakia
    Rb-Sr izochronnoje datirovanije granitoidov djumb'jerskoj zony Nizkich Tatr (zapadnyje Karpaty)
    Rb-Sr izochronnyj vozrast granitoidov veporskogo plutona
    Rb-Sr whole-rock isochron data of granitic rocks from the Strážovské vrchy Mts.: the preliminary report
    Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky
    Reconstructing P-T paths during continental collision using multi-stage garnet (Gran Paradiso nappe, Western Alps)
    Reconstructing P-T paths from multistage garnets (Gran Paradiso nappe, Western Alps)
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation
    The Red shales of the Upper Devonian in the rhenish slate mountains
    Reference for ultrahigh-pressure metamorphism and tectonics since 1984
    Regional-scale Cretaceous albitization in the Pyrenees: evidence from in situ U-Th-Pb dating of monazite, titanite and zircon
    Regional trends in thermal maturity of Paleozoic rocks of the Moravo-Silesian basin: a combined study of conodont alteration index (CAI), vitrinite reflectance and rock eval pyrolysis
    Regionální variabilita chemismu devonských vulkanitů v Jeseníkách
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně : 01-44 Vejprty
    Rekonštrukcia časového vývoja vulkánov severnej časti Slánských vrchov
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
    Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské "granátové" skály
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
    Relationships of eclogites and garnet peridotite with felsic granulite in the Bohemian Massif
    Relics of a late Devonian magmatic arc in the Moldanubian Zone
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Remagnesation from the Bohemian Massif and determination of the primary remanence direction
    Remnants of granulite-facies rocks in granites of the South Bohemian Pluton
    Remnants of Moldanubian HP-HT granulites in the eastern part of the Bavarian Forest (south-western Bohemian Massif)
    Rentgenografické studium přednostní orientace kalcitu ve vrbenské sérii keprnicko-desenské jednotky
    Resorption, growth, solid state recrystallisation, and annealing of granulite facies zircon - a case study from the Central Erzgebirge, Bohemian Massif
    Results of research conducted during the years 1976-1980 on the task II-4-6 "Geochemistry of geological processes and petrogenesis of the west Carpathians"
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrograde metamorphism in a regional shear zone and relate chemical changes: The Kaplice Unit of muscovite-biotite gneisses in the Moldanubian Zone of southern Bohemia, Czech Republic
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrográdní metamorfóza granulitů Rychlebských hor
    Retrográdní přeměna krušnohorských eklogitů
    Review of petrographic and mineralogical evidence for fluid induced dehydration of the mafic lower crust: could there be a relationship between granitoids and granulite facies xenoliths in the Variscan Belt?
    Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku
    Rezuľtaty Rb-Sr opredelenija vozrasta metamorfičeskich porod kristalličeskogo kompleksa Malych Karpat
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation im fluidalen "Nesselhofporphyr" bei Tambach-Dietharz/Thüringer Wald
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation innerhalb der oberen Randfazies des Älteren Oberhöfer Quarzporphyrs am Felsenschlag bei Gehlberg/Thür. Wald
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Rocks deformed in the constrictional regime: L>S to L tectonites in the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, Poland
    Rohovce - nejkrásnější horniny Sahary
    The role of melt infiltration in the formation of migmatitic orthogneiss
    Rozmístění olivínu v severočeských čedičích
    Rozsah pórovitosti - důležitá charakteristika sypkých zemin
    The Roztoky pseudotrachyte caldera in the České středohoří Mts., Czechoslovakia
    Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko hill
    Rtg. fázová kvantitativní analýza magnetické a těžké frakce půdního materiálu
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudonosnost granitoidních masívů
    Rulové slepence v lomovém kameni v Týně nad Vltavou
    Rutil od Rožmitálu na Šumavě
    Rutile-titanite mineralization from Głuchołazy (Eastern Sudetes, Poland)
    Rýdeč
    Saturnin, R language script for application of accesory-mineral saturation models in igneous geochemistry
    The Saxonian Granulite Massif (Saxo-Thuringian Zone, Bohemian Massif): Indications for the crustal evolution of the Central European Variscides from U-Pb-LA-SF-ICP-MS zircon ages
    Sběr a výzkum klastů
    Scheelit a jeho vzťah k horninovým komplexom kryštalinika malých Karpát
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Schorl-oxy-schorl to dravite-oxy-dravite tourmaline from granitic pegmatites; examples from the Moldanubicum, Czech Republic
    Schwermetalle in Bachsedimenten der Kirnitzsch/Křnice [i.e. Křinice] (Ostsachsen/Nordböhmen)
    Sebchová sedimentace v devonských chotečských vápencích Barrandienu?
    Secondary alterations of plagioclases of granitoid rocks of west Carpathians
    Sedimentace a paleogeografie radnických vrstev (duckmant/bolsov) v kladenské části kladensko-rakovnické pánve
    Sedimentační prostředí ve vztahu k paleoekologickým závěrům
    Sedimentární acháty a jejich zvláštnosti
    Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
    Sedimentological and palaeocological records of the evolution of the southwestern part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic) during the early Badenian
    Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Sedimentologie svrchní křídy v Králickém příkopu
    Sedimentology of the Lochkovian-Pragian boundary interval in the Lower Devonian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku
    Sedliště near Polička
    Sedmdesátiny profesora Ferryho Fediuka
    Sedmdesátník RNDr. Dušan Kopa
    Sedymentacja utworów górnego dewonu i dolnego karbonu depresji Šwiebodzic (Sudety zachodnie)
    Sekaninait - nový horninotvorný minerál pro Irák
    Sekaninait už i v severních Čechách
    Sekaninaite and fingerprint hercynite in South Bohemian granulites
    Sekaninaite/cordierite compositional oscillation in some Bohemian hornfelses
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Sekundární výplně Cueva Charles Brewer
    Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána
    Sensitive high-resolution ion microprobe analysis of zircon reequilibrated by late magmatic fluids in a hybridized pluton
    Separate or shared metamorphic histories of eclogites and surrounding rocks? An example from the Bohemian Massif
    Separation and characterization of pyrophyllite from Lukavice (E. Bohemia)
    Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
    Sférické mikrofosilie v prekambriu a problematika kontaminace
    Sférolitické minety středních a jižních Čech : (12-24 Praha, 12-42 Zbraslav, 12-43 Dobříš, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany)
    Shaping of clay fragments during transport: a theoretical model
    Shear zones in granitoids as a structural control of the development of leucodioritic bodies (central Bohemian pluton)
    Short note on a thorium-rich granite in the Three Corner Area (Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
    SHRIMP U-Pb zircon geochronology of the Jawornik granitoids (West Sudetes, Poland)
    Siklrety z vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi : 04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod
    Silicifikované sulfáty v sekvenci paleozoických sedimentů z vrtu Janovice 9
    Sillimanit v paragenezi s biotitem na puklinách prachatického granulitu
    Silurian-Early Devonian cephalopod limestones, Prague Basin
    Silurské polštářové lávy pražského okolí
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
    Skalní bloky jako pravěká kultovní místa
    Skály Koukalky u Chotěboře
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    The Sklené garnet peridotite : petrology, geochemistry, and structure of a mantle-derived boudin in Moldanubian granulite
    Sklo v recentních sedimentech
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Sledování vztahu mezi pevností pískovců v prostém tlaku a stupněm jejich diageneze v ostravsko-karvinském revíru
    Sledovanie objemových zmien pri rekryštalizácii malokarpatských metapelitov
    Slovenské serpentinity - nedoceněné ozdobné materiály
    Slovenske travertíny, ich vznik a výskyt
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Složení izotopů síry a obsah síry v ultrabazických a eklogitických horninách moldanubika a kutnohorského krystalinika
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Sľuda muránskych žulorúl
    Sm-Nd and U-Pb dating of high-pressure granulites from the Złote and Rychleby Mts (Bohemian Massif, Poland and Czech Republic)
    Sm-Nd isotope and trace element study of Late Peroterozoic metabasalts ("spilites") from the Central Barrandian domain (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Sm-Nd isotope tracer study of UHP metamorphic rocks : implications for continental subduction and collisional tectonics
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Some aspects of the distribution of the block accumulations in Western part of Podyjí National Park
    Some field observations and remarks on the Gmünd Beds of the Northwestern Waldviertel Region (Lower Austria)
    Some petrological properties of the Chotíkov coalfield (Plzeň basin, Czechoslovakia)
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Sorption properties of reduced-charge montmorillonites
    Současný stav mezinárodní normalizace uhelně petrologických metod
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Současný stav vltavínových lokalit na Chebsku
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    The Spačice eclogite: constraints on the P-T-t history of the Gföhl granulite terrane, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    The Spačice eclogite revisited
    Spectral imaging, a non invasive method for reading environmental changes in Aral Sea sediments
    Spilite-keratophyre associaion
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Spodnoturonské slínovce v cihelně Kutná Hora-Sedlec
    Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc.
    Spraše na území Národního parku Podyjí
    Sr isotopic evidence for ancient mantle metasomatism recorded in mantle peridotite xenoliths from the Erzgebirge
    Sravniteľnaja charakteristika termodinamičeskich režimov metamorfizma porod glavnogo kavkazskogo chrebta i zapadnych Karpat
    Srovnání ostatních "vřídelních kamenů"
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Stanovení původních teplot hornin v perspektivních oblastech hlubinného dobývání
    Starkoč near Čáslav
    Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník
    Staropaleozoický kyslý vulkanizmus centrálnej zóny západných Karpát
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Stáří a vulkanologie bazaltů se zirkony z východního Saska (Německo)
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Stáří granitů melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Stáří nejmladších svrchnokřídových pískovců Polické pávne
    Statistical analysis of a bulk chemical composition of orthogneisses, migmatites and metarhyolites frim the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Stavební suroviny starých Mayů
    Stébelnaté ruly ze šumavského moldanubika
    Stefanské jezerní sedimenty permokarbonu středních a severovýchodních Čech
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Stochastyczny model krystalizacji granitoidu karkonoskiego z rejonu Szklarskiej Poręby. CZ.. I. statystyczna charakterystyka składu mineralnego granitoidu karkonoskiego
    Stonařovské meteority - minulost a současnost
    Stonařovský "déšť" meteoritů-eukritů 22. května 1808 : příspěvek k dějinám meteoritiky
    Stop 1. Lamberk: felsic granulites and medieval robbers
    Stop 2. The Mohelno peridotite: a fragment of suboceanic mantle in the Náměšť granulite
    Stop 3. Vladislav: potassic rocks of the Třebíč Pluton
    Stop 4. Naloučany: alkali feldspar syenites with enigmatic origin
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Strain and metamorphic manifestations of small ductile shear zones in the Náměšť Granulite (sw Moravia, Czechoslovakia)
    Strain fabric of the upper mantle rocks and their emplacement into high-pressure granulite in the Kutná hora crystalline complex, Bohemian massif
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Stratigrafické postavení boudeckých slínů v rámci oligocen-miocenního stupně
    Stromatactis cavities in sediments and the role of coarse-grained accessories
    Stromatakty ve sklenici vody : experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
    Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora
    Structural and metamorphic record of exhumation of the thickened lower crust in the hot orogenic root (NE Moldanubian domain, Bohemian Massif)
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
    Structural and metamorphic record of thickening and exhumation of the Moldanubian lower crust (NE Moldanubian Domain, Bohemian Massif)
    Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian Zone, Šumava-Bohemian Forest)
    Structural evolution and emplacement of the durbachitic Knížecí Stolec pluton, South Bohemian (Moldanubian) batholith
    Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
    Structural position and metamorphism of peridotite and eclogite bodies within granulite in the Bestvina unit, Bohemian Massif
    Structural position of high-pressure felsic to intermediate granulites from NE Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    The structural record of Variscan evolution of the Křišťanov granulite massif in relation to the emplacement of durbachitic Knížecí Stolec pluton (Moldanubian Zone)
    Structural succession and tectonic history of the Gneiss-Amphibolite-Granulite-Mantel peridotite association near the eastern margin of the Moldanubien zone, central european Hercynides
    Structure and petrology of the western part of the Meliata Unit, West Carpathians
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Strukturgeologische, tektonische und sedimentologische Aufnahmen im westlichen Egerbecken zwischen Cheb und Františkovy Lázně
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Středočeské stavební a sochařské pískovce
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Studium petrofyzično-geochemiczne krystaliniku wybranych gór trzonomych (Tatry, Małe Karpaty, Niskie tatry, Gemerydy) oraz utworów podloźa krystalicznegoprzedgórza Karpat
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    The study of reliability of spectrochemical trace elements determination in metamorphic silicate rocks
    The study of selected systems "rock-water" at low temperatures (4-5 degrees C)
    Subcontinental mantle geochemistry: evidence from spinel lherzolite xenoliths (Kozákov, Northern Bohemia)
    Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals
    Subsurface structure of the volcanic centre of the České Středohoří Mountains, North Bohemia, determined by geophysical surveys
    Subtypen von Eisgarner Granit im Böhmerwald im Bereich des Dreiländerecks Österreich-Bayern-Tschechien: Auf der Suche nach einer grenzübergreifend konsistenten Gliederung und Namensgebung
    Subvulkanické horniny vulkanického centra Českého středohoří u Roztok nad Labem
    Súčasný svetový trend výskumu eruptív a metamorfitov
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech
    Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
    Svrchnopaleozoické žilné horniny české části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Syenitové skály u Pocoucova
    Synmetamorphic penetrative mylonitization in orthogneisses of the Bystrzyca Mts., Sudetes
    Syntectonic Lower Ordovician migmatite and post-tectonic Upper Viséan syenite in the western limb of the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes: U-Pb SHRIMP data from zircons
    A system of rock burst prevention in Czechoslovakia
    Šlichová prospekce v oblasti severočeských vulkanitů
    Špičák Hill near Teplá
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Tátové vltavínů
    Technolitologie - současnost a perspektiva
    Tectonic controls on the emplacement of the dyke swarm in the volcanic centre of the České středohoří Mts., Bohemia : preliminary report on a running research project
    Tectonic evolution of a continental magmatic arc from transpression in the upper crust to exhumation of mid-crustal orogenic root recorded by episodically emplaced plutons: the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Tectonometamorphic evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE Bohemian Massif) : evidence for wrench-dominated tranpression [transpression] along the NE margin of the Variscan orogenic root
    Tektity typu Muong Nong a jejich výskyt mezi vltavíny
    Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt
    Temperature conditions of coal formation
    Temperature-dependent thermal expansivities of multicomponent natural melts between 993 and 1803 K
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Terciérní sedimenty uvnitř vulkanického komplexu na severovýchodním okraji Ceského středohoří
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Termokinetické modelování vzniku textur v magmatických horninách
    Tertiary ignimbrites in Central America : volcanological aspects and lithostratigraphical correlation proposal
    Textural and chemical evolution of a fractionated granitic system: the Podlesí stock, Czech Republic
    Textural evidence of magma decompression, devolatilization and disequilibrium quenching: an example from the Western Krušné hory/Erzgebirge granite pluton
    Textural relations and mineral compositions of retrogressed low-grade, high-pressure metabasites and phyllites around Krkonoše-Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts.
    Texture and petrography of glacial deposits in the northern foothill of the Hrubý Jeseník and Rychlebské Mts., Czechia
    Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
    Textury a struktury svrchnoproterozoických vulkanitů Barrandienu
    Těžba aragonitu a pálení vápna v Karlových Varech : cesta vřídlovce od vápna ke šperku
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Thermal evolution and zircon ages for high-pressure granulites in the Eger crystalline complex, northern Bohemia, CSFR
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Thermobarometry of the Rittsteig Phyllites
    Thermodynamic model for diffusion controlled reaction rim growth in a binary system: Application to the forsterite-enstatite-quartz system
    Thermodynamical study of the metamorphism grade in Malé Karpaty Mts.
    Thorium occurrences in the Czech Republic and their mineralogy
    Three metamorphic monazite generations in a high-pressure rock from the Bohemian Massif and the potentially important role of apatite in stimulating polyphase monazite growth along a PT loop
    Three types of skarn in the northern part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif - implications for their origin
    Ti-rich granodiorite porphyries from the northeastern margin of the Klenov massif (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif)
    Timing of the Variscan orogeny in the Southern Bohemian Massif (NE-Austria) deduced from new U-Pb zircon and monazite dating
    Timing of ultra-high pressure metamorphism in the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku : 12-32 Zdice
    Titanite-ilmenite-magnetite phase relations in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabazite zone, Brno batholith, Czech Republic; role of CO2
    Tourmaline from the NYF pegmatites; example from the Třebíč massif
    Trace element abundances in rutile and Zr-In-rutile geothermometer applied to the Sudetic eclogites
    Trace element chemistry and textures of low-temperature pyrites associated with shallow fossil subsurface geothermal discharge in the Eger Graben, northwestern Bohemia
    Trace element chemistry of low-temperature pyrites - an indicator of past changes in fluid chemistry and fluid migration paths (Eger Graben, Czech Republic)
    Trace element geochemistry by laser ablation ICP-MS of micas associated with Ta mineralization in the Tanco pegmatite, Manitoba, Canada
    Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský Les Mts., Czech Republic)
    Trace elements in detritial rutile as provenance indicators: A case study from the Erzgebirge, Germany
    Transformation of mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow: an example from the Gföhl Unit (Bohemian Massif)
    Transforming mylonitic metagranite by open-system interactions during melt flow
    The transition from peraluminous to peralkaline granitic melts : evidence from melt inclusions and accessory minerals
    Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic
    Transport pevných organických zbytků v příbřežních částech moře
    Travertin z Pamukkale v Turecku
    Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů
    Třebíčský durbachitový masiv
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Tufogenní horniny permokarbonu jižní části boskovické brázdy
    Turbidite bed thickness distributions applied in interpretation of submarine-fan depositional environments of the Kyčera Beds (Rača Unit, Magura Group)
    Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů?
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
    Turmalinity a turmalinické kvarcity v krystaliniku Českého masívu
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalíny
    Turmalíny jako cep
    Turmalíny vlastějovických pegmatitů
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Tvarová analýza křemenných zrn v profilu cenomanu vrtu J-545716
    Tvary zvětrávání a odnosu fylonitu v Hrubém Jeseníku
    Tvorba a řízení petrologických databází v Kuvajtu
    Two contrasting fabric patterns of olivine observed in garnet and spinel peridotite from a mantle-derived ultramafic mass enclosed in felsic granulite, the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Two contrasting granite magma types in late-Variscan Erzgebirge: areal distribution and chemical and mineralogical characteristic
    Two distinctive granite suites in the Southwestern Bohemian Massif: replay to F. Finger and M. René
    Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology
    Two-mica and biotite granites in the Weitra-Nové Hrady area, Austria-Czech Republic
    Two-mica granites of the Plechý (Plöckenstein) pluton in the Triple-Point Area (Trojmezí, Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic, and Germany
    Two types of "augen gneisses" in the Śnieżnik Metamorphic Unit, West Sudetes, Poland
    Typológia zirkónu granitoidných hornín veporského plutónu
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Typologie zirkonů a předběžné výsledky mineralogického a izotopického výzkumu drahokamových zirkonů z bazaltů východního Saska (Německo)
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    Typology, chemistry and origin of zircon from alkali basalts of SE Saxony (Germany)
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    U-Pb geochronologic evidence for the evolution of the Gondwanan margin of the north-central Andes
    U-Pb radiometričeskoje opredelenije vozrasta cirkonov iz modranskogo granodiorita Malych Karpat i porfiroida nižnego paleozoja Spišskogemerskogo rudogor'ja (Zapadnyje Karpaty)
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic metasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    Über Karbonatfaziestypen in marinen Devon und Karbon ausgewählter Gebietedes östlichen Mittel- und Osteuropas und deren genetische Interpretation
    Účinky teploty na jílovité zeminy
    Uhelná brekcie v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Úhošť u Kadaně: petrologie, geochemie a vulkanologie
    An ultra-high-pressure metamorphic condition and isothermal decompression path obtained from a garnet-pyroxenite in the Horní Bory granulite of the Bohemian Massif
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    Ultrabazika v xenolitech pláště v borském masívu
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Unidirectional solidification textures and garnet layering in Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites in the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
    Unusual chemistry of zircon from peraluminous granites
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Unusual occurrence of smectite within the Karkonosze granite in Biały Jar near Mt. Śnieżka
    The Upper Cretaceous section at Schmilka in Saxony (Elbsandsteingebirge, Germany) - syntectonic sedimentation and inverted zircon age populations revealed by LA-ICP-MS U/Pb data
    Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constraints
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    Upper Palaeozoic dyke rocks of the Bohemian part of the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit
    Uran a thorium v granitických pegmatitech a aplitech silezika
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Use of Hf isotopes for tracing metamorphic processes
    Ústí nad Labem - Mariánská hora Hill
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Valounové fylity v devonu vrbenské skupiny
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Variation of Li-, Be-, Rb-, and Sn-contents in micas from Variscan granites of the South Bohemian Pluton
    Variation of magma generation and mantle sources during continental rifting observed in Cenozoic lavas from the Eger Rift, Central Europe
    Variation of mantle sources and magma generation in Tertiary to Quaternary lavas from the Eger Rift
    Variations in the transient prograde geothermal gradient from chloritoid-staurolite equilibria:a case study from the Barrovian and Buchan-type domains in the Bohemian Massif
    Varieties of Eisgarn granite in the Plöckenstein area (South Bohemian Batholith) and their petrogenesis
    Variety in chemical zonation of garnet in eclogite from Nové Dvory, Czech Republic
    Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové
    A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from structural and metamorphic record of the Stronie Formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland
    Variscan hydrothermal veins in the Prague synform (Barrandien area)
    Variscan multistage granitoid magmatism in Brunovistulicum: petrological and SHRIMP U-Pb zircon geochronological evidence from the southern part of the Strzelin Massif, SW Poland
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Variské a neogénne granitoidy v oblasti stredoslovenských neovulkanitov z hľadiska obsahu akcesórií
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Vek niektorých vulkanitov východného Slovenska určený metódou stôp po štiepení uránu
    Venkovní geologická expozice Písek - Flekačky
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    Veporské skalky
    Verified principles and presumptions of the exogenous (impact) and endogenous (cryptovolcanic, cryptoexplosion) hypotheses on the origin of astroproblemes and tektites and their validity
    Vermiculite mineralization associated with ultramafics in Agasthyapura area, Mysore dist., Karnataka state, India - a mineralogical study
    Vernířovice-Hofberg : manganem bohatý skarn
    Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory
    Vernířovice-Rudná hora : serpentinity v sobotínského masivu
    Vernířovice-Zadní Hutisko : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Vertical extrusion and horizontal channel flow of orogenic lower crust: key exhumation mechanisms in large hot orogens?
    Vertical extrusion and middle crustal spreading of omphacite granulite: a model of syn-convergent exhumation (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Verwitterungsformen und Konservierungskonzepte für Trachyt am Beispiel der Klosteranlage von Teplá (Tschechische Republik)
    Vestiges of Cadomian back-arc environments in the Nové Město belt and the western part of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Věžná near Nedvědice
    Vinařická hora Hill Cenozoic composite volcano, central Bohemia: geochemical constraints
    Vklad v poznanije chloritov brnenskogo massiva
    Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
    Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vliv výchozích hornin na mineralogické složení a textury greisenů
    Vltavín s "prosekávanou" skulptací
    Vltavín z meandru Šobes u Podmolí v Národním parku Podyjí - znojemská podoblast
    Vltavín z Písku
    Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
    Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
    Vltavínová spirála
    Vltavíny - rozporuplný fenomén jižních Čech
    Vnitřní zonálnost těles vyvřelých hornin těšínitové asociace ve slezské jednotce: petrofyzikální doklad
    Vnútorná stavba metamorfovaného plášťa Bratislavského masívu
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Volcanic activity in Late Variscan Krkonoše Piedmont Basin: petrological and geochemical constraints
    Volcanic caldera of Los Azufres, source of alternative electrical energy
    Volcanic infilling of S part of the Altenberg-Teplice Caldera; 700 m deep vertical profile through ignimbrites
    Volcanic rocks as possible raw material for Neolithic stone artefacts in Europe - an overview
    Volcaniclastic rocks of the Upper Silesian Basin (Czech Rpublic and Poland): State of the art
    Volcanism on Anafi island : short living, extensional, hydromagmatic volcanism in the central part of the South Aegean volcanic chain (Greece)
    Vplyv petrogenézy na technické vlastnosti ryolitov
    Vplyv zvetralosti hornín na vlastnosti drveného kameniva
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec
    Vrbův žák Vojtěch Rosický
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Vulkanická skupina ostrova James Ross, Antarktida: Přehled vulkanologických a petrologických rysů
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke *31.12.1855, Praha, +18.6.1931 Vídeň
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky : 34-21 Hustopeče
    Vulkanologische Untersuchungen des spätpaläozoischen pyroklastisch-kohärenten Gangsystems bei Burkersdorf im Osterzgebirge/Sachsen
    Východoslovenské obsidiány a jejich využití
    Výprava ku Kleti
    Vyrostlice mikroklinmikroperthitu v žilných horninách od Lásenice (jindřichohradecko)
    Výskum ťažkých minerálov v pieskovcoch lunzských vrstiev a vrchnej kriedy z vrtov hľbených do podložia viedenskej panvy
    Výskum travertínu v Horke pod Vysokými Tatrami
    Výskum vlastností hornín Slovenska z hľadiska ich využitia pre stavebné a dekoračné účely
    Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic
    Výskyt kinzigitu u Ktiše
    Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
    Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
    Výskyty datolitu v oblasti hornin těšínitové asociace
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidných horní Malých Karpát
    Výsledky geologické dokumentační práce na ostrově Sokotra
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi : 15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
    Výsledky výzkumu subvulkanických melilitických hornin ve Strážském bloku a jeho okolí
    Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa
    Vysokotermálne postmagmatické premeny granitoidných hornín Suchého, Malej Magury a Považského Inovca
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva
    Využití podzemních prostor (sympozium Rockstore 80 - Stockholm)
    Využití stereoelektrogramů pro inženýskogeologickou charakteristiku horninového prostředí
    Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě
    Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky
    Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika
    Vývoj názorů na geologickou pozici ultrabazických nodulí
    Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit kutnohorského krystalinika
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Výzkum vulkanických hornin šternbersko-hornobenešovského pásma v letech 1978-1980
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Význam granátov pre riešenie genézy metamorfovaných hornín
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi
    Význam nerostného složení jílů SHR pro prognózu jejich rozpojitelnosti
    Význam studia pyroklastik pro hodnocení aktivnosti vulkánů
    Významné jubileum RNDr. A. Pfeiferové
    Vzdělávání se pomocí sběru vřídlovce a hrachovce
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Vznik skarnů Holšice a Zliv v Posázaví, moldanubikum
    Vzťah granitoidov a metamorfitov (ako výsledku hercynského tektonicko-magmatického cyklu) na príkladoch z Malých Karpát, Povážského Inovca a Suchého
    Vztah mezi sedimentologií a paleoekologií
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    Wagnerite - an indicator of shear-zone-related long-term fluid-rock interactions (an example from a cordierite-gedrite gneiss, Ile d´Yeu, Armorican Massif, France)
    Wagnerite in a cordierite-gedrite gneiss: Witness of long-term fluid-rock interaction in the continental crust (Ile d'Yeu, Armorican Massif, France)
    Waldglas und Waldglasrohstoffe (Quarzsande) im nördlichen Walviertel [i.e.Waldviertel]
    Water content of granitic melts from Cornwall and Erzgebirge : a Raman spectroscopy study of melt inclusions
    Weakly alkaline trachybasalt - rhyolite series from the Teplá Highland, western Bohemia - geochemical constraints
    Weathering rinds of the Karakorum crystalline rocks
    Weitere K-Ar-Datierungen an jungen Vulkaniten
    The west Carpathian granitoids: I/S classification and genetic implications
    Whole-rock geochemistry of felsic granulites from the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Austria and Czech Republic): petrogenetic implications
    Why is 'red marble' red?
    Das wissenschaftliche Erbe von Gustav Tschermak-Seysenegg (1836-1927): Eine Zusammenstellung biographischer Daten seiner Doktoranden
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
    Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)
    Wprowadzenie do problematyki petroarcheologii
    Xenolity albitizovaných granitoidů v granulovaném diabasu od Otmíčů (2. sdělění)
    Xenolity albitizovaných granitoidů v granulovaném diabasu od Otmíčů
    XVII Konferencja z cyklu Mineralogia i Petrologia Skał Ilastych, Praga, Czechy, 13-17.09.2004
    Yellowstone - časovaná bomba
    Yttriový spessartin kontrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu
    Z historie vltavínových šperků
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    Za doc. RNDr. Vladimírem Kuděláskem, CSc.
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Za meteority do Ománu
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Za RNDr. Marií Palivcovou, CSc.
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Zajímavé nálezy vltavínů a doprovodných minerálů na moravských vltavínových nalezištích - Čučice
    Zajímavosti z Bečvár
    Základné typy geochronologických údajov z magmatických a metamorfovaných hornín orogenetických oblastí
    Základné typy granitoidov Malej a Veľkej Fatry
    Základní geotechnický popis horninových masívů
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
    Závislost zrnitosti krkonošských kvarcitů na jejich stratigrafické pozici a metamorfóze
    Zawidów granodiorite from the Lusatian massif in SW Poland
    Záznam eklogitové facie v chemicky zonálních granátech felsických granulitů moldanubické zóny
    Der Zelezna Hurka (Eisenbühl) - Zur Vulkanologie und Geochemie eines quartären Schlakken- und Lapillikegels am S'Rand des Egergrabens
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa
    Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod přípravy vzorků pro studium TM ve spraších
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
    Zircon growth in mafic granulites from southern Bohemian Massif: laser ablation ICPMS trace element and Hf isotopic study of metamorphic minerals and zircon
    Zircon typology, geochronology and whole rock Sr-Nd isotope systematics of the Mecsek Mountain granitoids in the Tisia Terrane (Hungary)
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zkušenosti se stanovením mastných kyselin
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent
    Zloženije a zdrojové oblasti jablonických zlepencov - oblasť Malých Karpát
    Změhy statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
    Zmeny rezistivity a polarizovateľnosti neovulkanických hornín v dôsledku ich alterácie
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň
    Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic
    Zonal development of residual kaolin in the muscovite granite of the Smrčiny massif (Fichtgebirge)
    Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše : (12-43 Dobříš)
    Zonálnost pňů Li-F granitu
    Zonárnost granátů v granulitovém masívu Blanského lesa
    Zoned REE-enriched dravite from a granitic pegmatite in Forshammar, Bergslagen province, Sweden: an EMPA, XRD and LA-ICP-MS Study
    Zoning of Cenozoic volcanics in the Nový Bor-Šluknov strip, N Bohemia
    Zpevněné jíly jako svérázný typ mořského pobřeží
    Zpracování petrologických dat metodami matematické morfologie na příkladu klasifikace vulkanických hornín v diagramu Q-Ab-Or
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu
    Zrnitostná analýza pieskovcov vnútrokarpatského paleogénu východného Slovenska
    Zrnitostní složení písků v předpolí velkolomu Maxim Gorkij a jeho hydrogeologická aplikace
    Zrudnění v lomu Milíře na Kružberské přehradě (moravskoslezský kulm)
    Zříceninový (krajinový) "mramor" od Brumova
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury
    Zur Petrologie bituminöser Schiefer im Böhmischen Massiv
    Zur Schieferungsentwicklung in Metamorphiten - ein Anweldungsbeispiel rasterelektronmikroskopischer Untersuchungen an gesteinen der saydaer Struktur
    Zur tektonometamorphen Entwicklung der Zentralböhmischen Scherzone zwischen Svatá Kateřina und Rittsteig unter besonderer Berücksichtigung der Forschungsbohrung Rittsteig (Böhmische Masse)
    Zur Verbreitung des Eisgarner Granittyps im Bayerischen Wald
    Zvrásněná tvář země
    Zvýšený obsah izotopů S34 v serpentinizovaných peridotitech vrtu T 7 (Staré u Třebenic)
    Želetice Group: Very low-grade Palaeozoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic
    Žilná hornina starší než okolní granodiorit (sedlčanský felzit)
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové
    Žilné roje v oblasti středočeského plutonického komplexu: látkové variace a vztahy k plutonitům
    Žilné roje v prostoru podzemního zásobníku plynu Háje (Příbramsko)
    Živce a křemen
    Životní jubileum Petra Černého
    Životní jubileum RNDr. Jitřenky Staňkové
    Žula v hlubinách země
    Žulovský pluton ve Slezsku - minulost a současnost