Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    64
Článek
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Uhlí, koks a brikety v roce 2006