Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    666
Článek
    České granáty v českém skle
    Geologický prieskum cementárskych surovín v Čade
    Monominerální sklo gehlenitového složení z vltavínonosných štěrkopísků od Brusné u Lhenic
    Možnosti použití lignitu pro výpal cementářského slínku
    Možnosti snížení spotřeby energie ve sklářském průmyslu modernizací úprav křemenných písků
    Možnosti vyhľadávania netradičných keramických surovín vo východoslovenskom neogéne a paleogéne
    Možnosti využitia odpadných vymuroviek z cementárskych pecí
    Odpady ve sklářské technologii a jejich využití
    Peletizované živcové odprašky jako surovina pro výrobu skleněných vláken
    Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách
    Podzemní dobývání sklářského křemene v Krašovicích u Krásné Hory
    Rychlé rentgenografické stanovení obsahu Fe2O3 v keramických surovinách
    Sklářský písek pro barevnou televizní obrazovku : rozšíření expedice v úpravně písku Střeleč
    Stanovení jakostních kritérií sklářské suroviny a její technologická charakteristika
    Surovina na výrobu cementu suchým spôsobom (lok. Hrabník, Malé Karpaty)
    Technologické vlastnosti kaolínu ložiska Mašovice - Hradiště
    Těžba sklářských a slévárenských písků na ložisku Srní
    Vlastnosti kaolínu z ložiska Mašovice-Hradiště
    Vliv sodných živců na barevnost keramických výrobků
    Výhled těžby a úpravnictví surovin pro průmysl porcelánu v Československých keramických závodech
    Výpal v prostředí vodní páry a jeho aplikace v praxi
    Vysokoprocentní vápence a možnost jejich hlubinné těžby
    Vyšším využitím druhotných surovin ve sklářství za úsporu paliv, energie a devizových prostředků
    Využití druhotných surovin ve sklářství
    Využívání odpadního technologického tepla v cihlářském a keramickém průmyslu