Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    71
Článek
    2D povodňový model Prahy a povodeň 8/2002
    Geologické podloží úzamí Brna jako geotechnický faktor pro vedení podzemních tras tramvajové sítě
    Nový stavební zákon a geologie a nejen inženýrská
    Reliéf brněnské aglomerace a jeho potenciál ve světle geomorfologického vývoje
    Specifika inženýrskogeologických průzkumů zastavěných a urbanizovaných oblastí
    Těžba nerostných surovin a územní plánování - posuzování vzájemných vlivů u ložisek cementářských surovin Hády a Lesní lom