Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    902
Článek
    Aktuality v archeologii Moravského krasu
    Andezit ve starých kulturách
    Antropogenní militární val na Hostýně a jeho geomorfologická valvace mezi zemními valy v ČSR
    Application of geological and geophysical methods in archaeological research at Abusir
    Application of optical methods for the research of Neolitic ceramics
    Application of the Czech landscape research experience in the desert environment to support archaeological study
    Archeolog, geotechnik a stavebník
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Archeologické nálezy z Deštivého lomu u Mořiny
    Archeologický výzkum středověké těžby drahých kamenů u Ciboušova v Krušných horách
    Archeologie údolní nivy : aneb Proč možná zanikla Velká Morava
    Archeology in Prague and the research of environment
    An assortment of palaeopathological findings from the anthropological collection of the Institute of Archaeology in Prague in funds of the National Museum
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Chemické složení loštických pohárů
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Dating the transition
    Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Drahé kameny - kulturní a přírodní památky
    Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov - rozbor použitého nářadí
    Exploitation of rocks from the Brno Massif for polished stone industry, South Moravia (Czech Republic)
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Geoarcheologie a její potenciál
    Geological setting, petrology and mineralogy of metabasites in a thermal aureole of Tanvald granite (norther Bohemia) used for the manufacture of Neolithic tools
    A geometric approach to cranial sexual dimorphism in fossil skulls from Předmostí (Upper Palaeolithic, Czech Republic)
    Geomorphological research at Machu Picchu
    Historical pathways in geographic and archaeological studies
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments
    Impact of Early Holocene hunter-gatherers on vegetation derived from pollen diagrams and numerical methods: an example from Czech Republic
    The incidence of Harris lines in the non-adult Great Moravian population of Mikulčice (Czech Republic) with reference to social position
    Indications of a major Neolithic trade route? An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study on amphibolitic raw material from present day Europe
    Inkrustace z drahého kamene - vrcholný projev interiérové úpravy v české gotické architektuře
    Jak útočí africká včela : z geoarcheologického terénního výzkumu v Súdánu
    Jeskyně v údolí Říčky: Kůlnička, Liščí a Klímova
    Jizera a povodně v Turnově
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    K metodike archeologičeskogo i petroarcheologičeskogo issledovanija vorot na velikomoravskom gorodišče Pogansko pod g. Bržeclav
    K morfologii a petrografii raně gotické výstavby hradu Zvíkova
    K nejstarší historii drahých kamenů
    K otázce záhadných Kounovských kamenných řad
    K problematice funerálních jeskyní
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Kamenný artefakt z výkopu u Mašovic (Znojmo)
    Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Keltové a nerostné suroviny na Chrudimsku
    Keramická petrografie loštické hrnčiny
    Křišťálová industrie z okolí Ostrova nad Oslavou
    Lidská revoluce : byla, nebo nebyla : diskuse k počátku a šíření moderního člověka
    Long-term development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes ; Outline of an interdisciplinary project
    Lovci mamutů na Donu : kde žili a jak
    Macroremains of cultural and wild plants from early medieval to early modern archaeological situations in the centre of Prague - areas of Pražský hrad (Prague castle) and of Malá Strana (Lesser Town)
    Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
    Menhiry a jejich problematika
    Menhiry v Čechách
    Menhiry v Čechách z hlediska geologie
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    Mezolitická kamenná industrie
    Mineralogicko-petrografický výzkum slovanské keramiky z Břeclavi-Pohanska
    Možnosti a výsledky záchranných archeologických výzkumů ve speleologických lokalitách
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Němčice I
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    New archaeological finds in Wádí Adh Dharmán (Fezzan, Libya)
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Nové paleolitické sídlisko v Malých Karpatoch, jaskyňa Pec pri Plaveckom Podhradí
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    Obětní skalní mísy i v pískovcích?
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Ochrana archeologických památek po pravěké a středověké těžbě nerostných surovin v Čechách
    Opevněné polohy na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku pravděpodobně související se středověkým hornictvím
    Osteologické nálezy z Axamitovy brány 1984
    Palaeolithic occupation in the Angara region, East Central Siberia, in the context of Pleistocene climate change
    Palaeolithic people and Moravian Caves
    Paleonotologické nálezy v Mechovém závrtu (k.ú. Mokrá)
    Paleontologický a archeologický výzkum na lokalitě Spytihněv-Duchonce : (25-33 Uherské Hradiště)
    Palynological study of Holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic)
    Patterns of cultural variability during the Middle-to-Upper Paleolithic transition in Europe
    Peči-kamenki v žilych poluzemljankach na territorii južnogo peredgorodija Velikomoravskogo gorodišča poganskogo pod g. Bržeclav
    Petrographic and microthermometric analyses of fluid inclusions in rock crystals: systematic approach to a selection of provenance of artefacts, an example from Silesia
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefact in Bohemia
    Pollen analyses from early and late medieval town of Prague
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Pracovní setkání k problematice komplexního výzkumu spraší, jeskynních výplní a dalších pelistocenních sediment§ v Dolních Věstonicích
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Pravěk Stránské skály
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    Prínos nových poznatkov slovenskej archeológie ku stratigrafii Pleistocénu a starého Holocénu
    Prubířství a prubířská keramika
    Průzkumná díla v historickém jádru města Brna
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Příspěvek ke stavebnímu vývoji Prašné brány na základě inženýrsko-geologického průzkumu
    Pyramids and ceremonial centers in Mesoamerica: were they oriented using a magnetic compass?
    Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts.
    Rock pictures (petroglyphs) near Qasr Muhaiwir Iraqui western desert
    Současné morfogenetické procesy na Machu Picchu
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Speleoarcheologie mezi krasem a pseudokrasem. K otázkám výzkumu a ochrany paleolitických a mezolitických nálezových situací
    Stavební suroviny starých Mayů
    Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy
    Surovina broušených kamenných nástrojů z neolitu Jičínska
    Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra
    Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech
    Technology, craft and industry
    Die Tierknochen der Höhlen von Mladeč in Mähren, Tschechische Republik
    The use of recently re-discovered glass plate photodocumentation of those human fossil finds from Předmostí u Přerova destroyed during World War II
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Vepsáno do půdy
    Výsledky povrchového průzkumu archeologických nalezišť ve vybrané oblasti Českého krasu
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě
    Využití výplně krušnohorských hydrotermálních žil jako drahých kamenů ve středověku
    Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací
    Výzkum mladopaleolitické lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Wprowadzenie do problematyki petroarcheologii
    Z činnosti montánní archeologie v Čechách v roce 1984
    Zahájí near Vrbka: important lowland pollen and archaeological site
    Zelená a hnědá Sahara : klima, mýtus svobody a islamizace Evropy
    Želízko a mlátek v geologii