Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    929
Článek
    ? Doc. RNDr. Ivan Krystek, CSc.
    +RNDr. Stanislav Hurník, CSc.
    22.6.2006 zemřela Ananda Gabašová
    40 let činnosti RNDr. Marie Prosové, CSc., v geologických vědách
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    70th birthday of Oldřich Fejfar
    75 let Jaroslava Haka
    80. výročí narození akademika V. V. Mennera
    85 let akademika Vladimíra Zoubka
    85 let člena korespondenta ČSAV Františka Fialy
    The 90th birthday anniversary of dr. Jaroslav Linhart
    100 let od narození profesora Josefa Vachtla
    100 let od smrti Joachima Barranda
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    125 let od narození prof. Vojtěcha Rosického
    130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla
    150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího
    150. výročí narození slavného českého přírodovědce [Antonína Friče]
    160 let od narození Františka Šafránka
    160 let od narození Jana Vratislava Želízka
    190 let od narození Julia Schröckingera
    200. výročie narodenia Jozefa Jónása
    Abraham Werner und der "Workshop" von Schemnitz 1786
    Academician G. N. Dolenko seventy years old
    Akademik Jaromír Koutek (1.4.1902 - 5.2.1983)
    Akademik Jaromír Koutek zemřel
    Akademik Jaromír Koutek zemřel
    Akademik Quido Záruba - 85 let
    Akademik Vladimír Zoubek k osmdesátníkem
    Akademik Vladimír Zoubek osmdesátníkem
    Albert Maucher Award to David Dolejš
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Alfred Lacroix (1863-1948)
    Alois Zátopek (1907-1985)
    Analytička podzemních vod RNDr. Milena Kobrová, CSc., se dožívá šedesáti let
    Anton Seidel (1865-1942) - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína
    Antonín Frič - zakladatel české paleontologiclé školy
    Antonín Frič a Komitét pro přírodovědný výzkum Čech
    Antonín Frič a paleontologické oddělení Národního muzea
    Antonín Ivan (60)
    La aportación del ingeniero de minas Casiano de Prado (1799-1866) a la teoría de la "Fauna Primordial" de Joachim Barrande (1799-1883)
    August Emanuel Reuss (1811-1873)
    August Emanuel Reuss und sein familiäres Umfeld
    Augustín Rebro 60-ročný
    Białe kruki w Bibliotece Geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego - Część 1
    Biografický slovník pracovníků v geologii - pokračování
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Blahopřání akademikovi Vladimíru Zoubkovi k osmdesátinám
    Blahopřání nestoru československé petrologie [RNDr. Františkovi Fialovi, DrSc.] k pětaosmdesátinám
    Bohemian Mineralogy in the Early 19th Century : the "Vaterländisches Museum des Königreichs Böhmen" in Prague
    Břetislav Balatka, seventy-years old
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881) : contribuţie la biografia unui însemnat cercetător din domeniul ştiinţelor naturale
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881) und sein Wirken in Wien
    Celebration of the career contribution of Stanislav Vrána
    Cretaceous Bryozoa in the work of Otomar P. Novák
    Czeski geolog - profesor Pavel Bosák nowym członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności
    Česko-slovenská geologická diaspora 20. století
    Člen korespondent ČSAV František Fiala osmdesátníkem
    Člen korešpondent SAV Otto Fusán jubiluje
    Deset let od smrti RNDr. Miroslava Mášky
    Doc. Dr. Jaromír Karásek, CSc. (60)
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Doc. Ing. Jan Šilar, CSc., šedesátiletý
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
    Doc. Ing. Josef Neužil, CSc., šedesátiletý
    Doc. Ing. Petr Martinec, CSc. (60)
    Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján seneš, DrSc. šesťdesiatročný
    Doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (*9.4.1940-+10.1.2007)
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., šedesátníkem
    Doc. RNDr. Karel Paděra - 60 let
    Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Václav Havlena, DrSc, (2. 6. 1928-28. 6. 1984)
    Doc. RNDr. Vladimír Panoš šedesátníkem
    Docent Dr. František Pauk zemřel
    Docent Jiří Škopek šedesátiletý
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
    Docent RNDr. Václav Havlena, DrSc., zemřel
    Docentu RNDr. Jaroslavu Skácelovi, CSc., k šedesátinám
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Doz. RNDr. Viliam Sitár, CSc., zum fünzigsten Geburtstag
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    Dr. Jan Munzar (60)
    Dr. Josef Pravda, předseda Českého geologického úřadu, šedesátiletý
    Dr. Miloslav Rakús, 8. November 1934 - 23. Mai 2005
    Dr. Petr Květoň mladým šedesátníkem
    Dr. Rudolf Jan Prokop - 70th birthday : Rudolf before his employment at the National Museum, Praha
    Dr. Tibor Buday, DrSc. opět jubilantem (nar. 20. 9. 1913)
    Dr. Tibor Buday zum siebzichsten Geburtstag
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    Dvojí výročí akademika Josefa Kratochvíla
    E. Suess v souvislostech se zeměmi Koruny české
    Egidius Leopold Hanke - poštmistr a sběratel minerálů Českého středohoří
    Erik Stensiö (1893-1984)
    František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
    František Pošepný a geochemie : k 150. výročí narození
    František Pošepný a jeho ascensní teorie o vzniku rudních žil
    František Slavík 1876-1957
    Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic
    Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic
    Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
    Dem Gedenken an RNDr. Karol Borza, DrSc.
    Geolog Charles Darwin : jak geologie objevila čas a biologie evoluci
    Geolog František Drahný, aneb, Na počátku byla kniha
    Geomorfolog Jan Krejčí
    Georg Bruder - geolog a pedagog
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    Granátový náhrdelník k životnímu jubileu
    Gustav Laube (1839-1923)
    Hieronymus Joseph Zeidler (1790-1870) a jeho pozoruhodná sbírka zkamenělin
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Hrst vzpomínek na RNDr. Břetislava Beránka, DrSc.
    Hugo Strunz pětadevadesátiletý
    Im memoriam RNDr. Jiřího Vaňka
    In honour of the 70th birthday of Zlatko Kvaček
    In memoriam Dr. Ing. Miroslav Čermák
    In memoriam Františka Peštála st. (1903-1977)
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (*7.9.1934-?11.4.2004)
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (27. September 1934 - 11. April 2004)
    In memoriam RNDr. Jiří Vaněk (*4.2.1939-?7.10.2005)
    In memoriam RNDr. Karla Žebery, DrSc.
    In memoriam RNDr. Stanislava Vosyky, CSc.
    In memory of Jaroslav Aichler
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Ing. Adolf Malecha, CSc., jubilantem
    Ing. Dušan Ďurica, CSc., fünfundfünfzigjährig
    Ing. Eduard Drnzík 50-ročný
    Ing. Ján Baran, CSc. - 60ročný
    Ing. Ján Bartalský, CSc., šesťdesiatročný
    Ing. Jaroslav Ibrmajer, DrSc., šedesátníkem
    Ing. Jiří Hanzlík, CSc., šedesátníkem
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Ing. Jiří Králík, CSc. (21.4.1933 - 17.2.1986)
    Ing. Jiří Králík, CSc., zemřel
    Ing. Mikuláš Ingr päťdesiatročný
    Ing. Miroslav Michalíček, CSc. šedesátníkem
    Ing. Rostislav Švehlík šedesátníkem
    Ing. Viktor Tejml *1938 +2004
    Ing. Vladimír Roth, CSc., sedmdesátníkem
    Ing. Vladimír Škvor, CSc., šedesátiletý
    Ing. Vlastimil Myslil, CSc. - 80 let
    Ing. Z. Pácal již není mezi námi
    Ivo Chlupáč sedmdesátiletý
    Jan Krejčí (28.2.1825 - 1.8.1887) - otec české geologie
    Ján Nepomuk Lang z Handstadtu (1770-1842)
    Jiří Skalický - 70 let
    Jiří Škovíra šedesátiletý
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    Josef Emanuel Hibsch - man and scientist
    Josef Emanuel Hibsch (* 26.3.1852 Homole, Tschechische Republik, + 4.11.1940 Wien). Sein wissenschaftliches Wirken nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich
    Josef Klvaňa 1857-1919
    Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem
    Jubilej akademika F.V. Čuchrova
    Jubileum akademika Emila Mazúcha
    Jubileum akademika Vladimíra Zoubka
    Jubileum Čeňka Zahálky
    Jubileum doc. ing. Josefa Neužila, CSc.
    Jubileum Dr. D.A. Lilienbergra, DrSc.
    Jubileum Evy Hanzlíkové
    Jubileum prof. RNDr. Michala Lukniša, DrSc.
    Jubileum prof. RNDr. Rudolfa Musila, DrSc.
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    Jubileum RNDr. Václava Zýky, DrSc., ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    Jubileum Zdeňka Vlastimila Špinara
    JUDr. Josef Pravda, předseda Českého geologického úřadu, se dožívá šedesáti let
    K 60-ročnému jubileu RNDr. Imricha Vaškovského, DrSc.
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla
    K 85. narozeninám akademika Vladimíra Zoubka
    K nedožitým päťdesiatinám Jozefa Izsu
    K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc.
    K nedožitým šedesátinám docenta PaeDr. Vojtěch Bartha, CSc. (1924-1980)
    K osmdesátinám Ing. Dr. Oldřicha Toldeho
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    K osmdesátinám Prof. RNDr. Josefa Sekaniny
    K osmdesátinám profesora Jana Krejčího
    K osmdesátinám profesora Vojtěcha Mencla
    K osmdesátinám RNDr. Jindřicha Rädische
    K osmdesátinám RNDr. Vlastislava Zázvorky, CSc.
    K osmdesátým narozeninám RNDr. Břetislava Tvrzníka
    K pětaosmdesátinám akademika Quida Záruby
    K pětaosmdesátinám prof. RNDr. Josefa Sekaniny, DrSc.
    K pětaosmdesátinám RNDr. Vlastimila Zázvorky, CSc.
    K pětasedmdesátinám Prof. Dr. Bohuslava Hejtmana
    K pětasedmdesátinám prof. RNDr. Rudolfa Rosta
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K sedemdesiarinám prof. RNDr. Jakuba Kamenického, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Rudolfa Rosta
    K sedmdesátinám Prof. RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc.
    K sedmdesátým narozeninám Zdeňka Doubka
    K stému výročí narození akademika A. E. Fresmana
    K stému výročí narození Dr. Josefa Soukupa
    K stému výročiu narodenia akademika A. E. Fersmana
    K šedesátinám doc. Ing. Jiřího Škopka, CSc.
    K šedesátinám Doc. Ing. RTDr. RNDr. Borise Hrušky, Drsc.
    K šedesátinám Ing. Jaroslava Paška, Csc.
    K šedesátinám Ing. Tomáše Jarchovského, Csc.
    K šedesátinám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
    K šedesátinám Josefa Sekyry
    K šedesátinám PhDr. Jaroslava Sládka, CSc.
    K šedesátinám prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
    K šedesátinám RNDr. Františky Mrni, DrSc.
    K šedesátinám RNDr. Jana Mašína, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Jaromíra Juny, Csc.
    K šedesátinám RNDr. Lubomíra Kopeckého, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Marie Zukriegelové, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Vladimíra Kleina
    K šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    K šedesátinám RNDr. Zdeňka Vejnara, DrSc.
    K šedesátým narozeninám Ing. V. Šmejkala, CSc.
    K šedesátým narozeninám prof. Ing. Mirko Vaněčka, DrSc.
    K šesťdesiatinám RNDr, Jána Gašparika, CSc.
    K třicátému výročí úmrtí akademika Františka Slavíka
    K vos´midesjatiletiju akademika Vladimira Zoubka
    K výročí zakladatele české geologie prof. Jana Krejčího
    K životnému jubileu Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    K životnímu jubileu docentky Jindřišky Němcové
    K životnímu jubileu Dr. Aleny Špačkové
    K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Jiřího Konty, DrSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Eduarda Kočárka, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc.
    K životnímu výročí Kašpara Šternberka (1761-1838)
    Karel Hinterlechner a Radim Kettner : k 110 výročí narození Radima Kettnera
    Kašpar Šternberk (1761-1838) a české uhelné hornictví
    Kdo byl -JK- [Jan Krejčí]
    Ke 150. výročí úmrtí Kašpara Šternberka (1761-1838)
    Das korrespondierende Mitglied der ČSAV, univ.-Prof. RNDr. Josef Vachtl, DrSc. fünfundsiebzigjährig
    Krajiny Václava Cílka
    Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici
    Ladislav Marek 1928-1995 - in memoriam
    Ladislav Zapletal šedesátníkem
    Life jubilee of RNDr. Ján Bystrický, DrSc.
    Ljudi i okamenelosti
    Lovec trilobitů v prvohorních mořích : Otomar Pravoslav Novák, žák a pokračovatel Barrandův
    Málo známá fakta o Joachimu Barrandovi (1799-1883)
    Manželia Karolusovci. Karol (23.2. 1925 - 18.3. 1985) a Eva (3.11. 1929 - 6.2. 1986)
    Martin Chovan
    Medaile Ernsta Macha
    The meritorious cooperation of Josef Emanuel Hibsch with the museums in Ústí nad Labem and Vienna
    Miloš Lomoz šedesátníkem
    Miloš Suk sedmdesátníkem
    Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
    Mineralog RNDr. Rudolf Ďuďa CSc. - 60 let
    Miroslav Váně osmdesátníkem
    Miroslav Váně šedesátníkem
    Mit Trilobitenaugen gesehen: Paläontologische Sammler im späten 19. Jahrhundert und ihre Beziehungen zur Universität Wien
    Mojmír Hrádek (60)
    Mojmír Opletal oslavil své pětašedesátiny
    MUDr. Martin Bohatý šedesátiletý
    My father and the monk - in praise of venerable men
    My first meeting Prof. Dr. Josef Zemann
    Na památku RNDr. Josefa Svobody, DrSc.
    Na päťdesiatiny Ing. Andreja Džuberu
    Na päťdesiatiny RNDr. Miroslava Slavkaya, CSc.
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke : *31.12.1855, Praha, +18.6.1931, Wien
    Na šesťdesiatiny univ. prof. RNDr. Zdeňka Poubu, DrSc.
    Na životné jubileum RNDr. Tomáša Gregora, CSc.
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Národní cena do Zlatých hor
    Naturforschung im Spielfeld der Wissenschaftspolitik im Vormärz: die Beziehungen der k.k. Hofnaturalienkabinette in Wien zur Gesellschaft des Vaterländischen Museums in Böhmen
    Není osmdesátník jako osmdesátník: k narozeninám Arnošta Dudka
    Nestor sovětských geologů, akademik D. V. Nalivkin, zemřel
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    Nikolaj Vasilijevič Belov zomrel
    O geologii vědecké i praktické : o činnosti RNDr. Karla Žebery, DrSc.
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    O přemýšlivém přírodovědci Janu Krejčím (28. února 1825 - 1. srpna 1887)
    O putování Doc. Dr. Jaroslava Skácela, CSc., za geologickým poznáním a rudními projevy
    Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie
    Od Společnosti pro báňské vědy ke Společnosti pro soubornou mineralogii
    Od úmrtí J. Barranda uplynulo 100 let
    Odešel Josef Veselý
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Odešel profesor Hugo Strunz
    On the 65th birth anniversary of RNDr. Oto Fusán, DrSc., member-correspondent of Slovak Academy of Sciences
    Opustili nás: doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc.
    Opustili nás: p.g. Věra Tišnovská
    Opustili nás: RNDr. Zdeněk Pištora
    Osmdesát let RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Osmdesát pět let prof. Aloise Myslivce
    Osmdesáté páté jubileum akademika Quida Záruby
    Osmdesáté páté narozeniny univ. prof. RNDr. Josefa Sekaniny, člena korespondenta ČSAV
    Osmdesátiny akademika Jaromíra Koutka
    Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc.
    Osmdesátiny prof. Dr. Rudolfa Jirkovského, CSc.
    Osmdesátiny RNDr. Jana Kaláška
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Otakar Feistmantel (1848-1891)
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892)
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892)
    Over the death of the Dr. J. Čadek, CSc. on the eve of his 60th birthday
    Padesát let geologické práce RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý
    Pavel Linhart sedmdesátníkem
    Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004
    Pětesedmdesátiny prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana
    PhDr. Jozef Vozár, CSc., šesťdesiatročný
    Pioner nauki o rudnych mestoroždenijach
    Poldi Fuhrich (1898-1926) - Pionierin der extremen Höhlenforschung : Übersetzung ergänzt mit biographischen Anmerkungen über Poldi Fuhrichs Studium und ihre Mitgliedschaft im Verein für Höhlenkunde Salzburg. Originalartikel: Shaw, T. (2006): Poldi Fuhrich (1898-1926): Female pioneer of severe cave exploration. Cave and Karst Science, 33 (3): 119-128.
    Pozdrav k 80. narodeninám akademika Jaromíra Koutka
    Preface [special issue dedicated to Miroslav Krs]
    The present state of some mineralogical localities of the České středohoří Mts.
    The present state of some paleontological localities in the Tertiary of the České středohoří Mts.
    Prínos RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc., do slovenskej geológie
    Prínos Tibora Budaya k poznaniu neogénneho vývoja západných Karpát
    Prof. Dr. František Němejc, DrSc. : corresponding member of the Czechoslovak Academy of Sciences : founder of the modern Czech and Slovak palaeobotanical school
    Prof. dr hab. inż. Roman Ney
    Prof. Dr. Ing. Vojtěch Mencl, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný
    Prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc. sedmdesátiletý
    Prof. Ing. Jan Gruntorád, DrSc., šedesát let
    Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Prof. Ing. M. Vaněček, DrSc. šedesátníkem
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. (znova) jubiluje
    Prof. J.E. Hibsch (1852-1940) - a leading European geologist of his time
    Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující
    Prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc., sedemdesianikom
    Prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., 80-ročný
    Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (1921-1985)
    Prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc. - päťdesietročný
    Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. - 60 let
    Prof. RNDr. Miroslav Kuthan, Csc., pětasedmdesátiletý
    Prof. RNDr. Miroslav Kuthan, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. RNDr. Rudolf Musil, CSc., šedesátníkem
    Profesor Dr. Jiří Krupička oslavil své devadesáté páté narozeniny
    Profesor Dr. Ladislav Melioris, Dr.Sc., jubilee
    Profesor Ferry Fediuk pětasedmdesátiletý
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem
    Profesor Jan Kašpar (1908-1984)
    Profesor Josef Augusta a výuka geologie
    Profesor Michal Lukniš sedemdesiatnikom
    Profesor Michal Lukniš zemřel
    Profesor RNDr. Jiří Konta, DrSc. pětašedesátníkem
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří
    Profesor St. Kratochvíl, DrSc. se dožívá 75 let
    Professor Jaromír Demek (65)
    Professor Jaromír Demek (70)
    Professor Miroslav Havrlant (70)
    Professor Miroslav Havrlant (75)
    Professor Musil - 75
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Professor Zlatko Kvaček's seventieth
    Promovaný geolog Antonín Kopecký, CSc., šedesátníkem
    Před sto lety se narodil univ. prof. dr. Karel Zapletal
    Předváleční exulanti Moschelesová a Steiner
    Quido Záruba a sesuvy
    Remembering PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Remembering RNDr. Jaroslava Loučková, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Reminiscence of professor Zdeněk Weiss
    RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození
    RNDr. Augustin Mrázek sedmdesátníkem
    RNDr. Bohumil Vachtl šedesátníkem
    RNDr. Cyril Belej
    RNDr. Dalibor Weiss, CSc., šedesátníkem
    RNDr. Eduard Kočárek šedesátníkem
    RNDr. Eduard Kočárek šedesátníkem
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005)
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    RNDr. Ivan Lehotský, CSc., päťdesiatročný
    RNDr. Ján Bystrický, DrSc., jubiluje
    RNDr. Ján Bystrický, Dr.Sc. zum Gedenken
    RNDr. Jindřich Vodička, CSc. (22.9.1921-12.12.2006)
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. *30.5.1926 ve Starém Bozděchově +9.8.2003 v Praze
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc., zemřel
    RNDr. Josef Svoboda, DrSc., pětasedmdesátníkem
    RNDr. Josef Svoboda, DrSc., zemřel
    RNDr. Jozef Forgáč, CSc. - 50 years old
    RNDr. Kamil Bílek, CSc. sa dožil sedemdesiatich piatich rokov
    RNDr. Karel Tuček, CSc., osmdesátníkem
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Oldřich Praus, DrSc. : *8.5.1929 v Doudlebech nad Orlicí +17.5.2006 v Praze
    RNDr. Pavel Fabini jubiluje
    RNDr. Pavel Ostrolucký päťdesiatročný
    RNDr. Roman Vadovič päťdesiatročný
    RNDr. Štefan Bučko, CSc., 70-ročný
    RNDr. Tibor Buday, DrSc.
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., osmdesátníkem
    RNDr. Václav Houša, CSc. sedmdesátníkem
    RNDr. Václav Novák šedesátiletý
    RNDr. Václav Pesl, CSc. ?
    RNDr. Václav Pesl, CSc. šedesátníkem
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osmdesátníkem
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šedesátiletý
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Zdeněk Šulcek, CSc. - 60 let
    Rosického goniometr
    Round anniversary of RNDr. Ondrej Samuel, DrSc.
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Šindelářem, CSc.
    Rozloučili jsme se ...
    Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů
    Rudolf Šrámek-Hušek 1907-1962
    Sedemdesiatiny RNDr. Antona Porubského, CSc.Sc.
    Sedmdesát pět let prof. Zdeňka Bažanta
    Sedmdesáté páté narozeniny profesora Bohuslava Hejtmana
    Sedmdesátiny RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Sedmdesátník RNDr. Dušan Kopa
    The seventieth anniversary of prof. RNDr. Zdeněk V. Špinar, DrSc.
    Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby
    Slavnostní seminář k osmdesátým narozeninám akademika Vladimíra Zoubka a sedmdesátým narozeninám RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Slovenian Karst and Karel Absolon
    Smutná zpráva - prof. Stanislav Chábera zemřel
    Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc.
    Spomienka na Vsevoloda Čechoviča
    Spomíname na Ing. Jána Slávika, DrSc.
    Stanislav Němec sedmdesátníkem
    Sto let od narození Jiřího Čermáka
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Sto let od úmrtí geologa Jana Krejčího
    Sto padesát let od narození Jana Nepomuka Woldřicha
    Šedesát let Ing. Josefa Zajíce, CSc.
    Šedesát let RNDr. Jindřicha Štelcla, DrSc., člena korespondenta ČSAV
    Šedesát let RNDr. Odolena Kodyma, CSc.
    Šedesátiny akademika Vladimíra Pokorného
    Šedesátiny doc. Ing. Josefa Neužila, CSc.
    Šedesátiny docenta RNDr. Jana H. Bernarda, CSc.
    Šedesátiny Ing. J. Ibrmajera, DrSc.
    Šedesátiny Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    Šedesátiny prof. RNDr. Zdeňka Mísaře, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Bohumila Šmída, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Františka Chmelíka, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Miroslava Malkovského, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Miroslava Mášky, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Pravoslava Šantrůčka, CSc.
    Šedesátiny RNDr. V Zýky, DrSc.
    Šedesátiny RNDr. Václava Zýky, DrSc.
    Šedesátník - Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc.
    Šedesátník doc. RNDr. Josef Staněk, CSc.
    Šesťdesiatiny Ing. Jána Bartalského, CSc.
    Tat'jane Nikolajevne Šadlun 75 let
    The temporal and spatial distribution of rainfall intensity in urban watersheds
    Těžká ztráta české vědy o vulkanitech
    To the 60th anniversary of RNDr. Arnošt Dudek, DrSc.
    To the anniversary of doc. RNDr. Ivan Kraus, CSc.
    To the eighties of prof. acad. J. Koutek
    To the jubilee of RNDr. Marie Palivcová, CSc.
    To the sixty-year anniversary of Professor Miloslav Böhmer
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály
    Der tschechische Geologe František Pošepný und seine Aszedenztheorie der Entstehung von Erzlagerstätten
    Univ. prof. RNDr. František Němec v mé paměti
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., osmdesátiletý
    Univ. prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. Zdeněk Pouba, DrSc. - sixty years old
    Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
    Univerzitný profesor RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (2.5. 1921 - 18.12. 1985)
    Vědecký odkaz V. I. Vernadského a současná geologie
    Vladimír Josef Procházka (1862-1913)
    Vladimír Kropáček šedesátiletý
    Vladimír Panoš - a septuagenarian
    Vladimír Pokorný and czechoslovak paleontology
    Vlastivědný badatel Hermann Gustav Mader
    Vojenu Ložkovi k šedesátinám
    Von der Geognosie zur Geologie: Eduard Sueß (1831 - 1914) und die Entwicklung der Erdwissenschaften an den österreichischen Universitäten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
    Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke *31.12.1855, Praha, +18.6.1931 Vídeň
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly)
    Význam díla Ch. R. Darwina pro současnost
    Význam díla profesora RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Významné jubileum RNDr. A. Pfeiferové
    Významné životní jubileum doc. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významné životní jubileum Doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
    Významné životní jubileum prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významné životní jubileum profesora Józefa Oberca
    Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Vzpomínka
    Vzpomínka
    Vzpomínka na doc. RNDr. Františka Pauka, CSc.
    Vzpomínka na Františka Peštála (1903-1977)
    Vzpomínka na Ing. Adolfa Malechu, CSc.
    Vzpomínka na Ing. Jaroslava Aichlera
    Vzpomínka na ing. Václava Nováka
    Vzpomínka na jezuitu - přírodovědce a filozofa
    Vzpomínka na mineraloga a petrografa univ. prof. RNDr. Františka Němce
    Vzpomínka na Miroslava Váněho
    Vzpomínka na prof. Dr. Jana Kašpara, DrSc.
    Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc.
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora Jaromíra Koutka (1.4.1902 - 5.2.1983)
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Vzpomínka na RNDr. Františka Reichmanna
    Vzpomínka na RNDr. Jana Kováříka
    Vzpomínka na RNDr. Ludvíka Odehnala
    Vzpomínka na sběratele Františka Hrůzu (24.10.1929 - 11.6.1982)
    Vzpomínka na Zdeňka Rotha
    Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození
    Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem
    Z největších geologických osobností Jesenicka
    Za Doc. Dr. Habil. Janinou Oszast
    Za Doc. Dr. Vladimírem Kalabisem
    Za doc. RNDr. Vladimírem Kuděláskem, CSc.
    Za Dr. Jaromírem Šetlíkem, CSc.
    Za ing. Janem Bradnou
    Za Ing. Jaroslavem Aichlerem, CSc.
    Za Ing. Jozefom Plančárom, DrSc.
    Za Ing. Martinom Rybárom (3.11. 1924-4.5. 1984)
    Za Ing. Richardem Petrošem
    Za Josefem Kafkou
    Za Lubošem Langem (11.11. 1926 - 23.10. 1984)
    Za Pavlem Čtyrokým
    Za priateľom RNDr. Karolom Borzom, DrSc.
    Za prof. RNDr. Josefem Sekaninou, DrSc., členem korespondentem ČSAV
    Za profesorem Häuflerem
    Za profesorem Josefem Sekaninou
    Za profesorem Václavem Králem
    Za promovaným pedagogem Zdeňkem Mejzlíkem
    Za RNDr. Františkem Bartasem
    Za RNDr. Jankom Kyselom (27.12.1950 - 16.5.1985)
    Za RNDr. Karelom Žeberom, DrSc.
    Za RNDr. Naděždou Gabrielovou, CSc.
    Za RNDr. Štefanom Bajaníkom, Csc.
    Zakladatel moderní čs. geologie RNDr. Karel Žebera, DrSc., pětasedmdesátníkem
    Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození
    Zdeněk Burian (11.II.1905-1.VII.1981)
    Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny
    Zdeněk Pouba osmdesátníkem
    Zdeněk Pouba pětaosmdesátníkem
    Zdravica k sedemdesiatinám RNDr. Milana Hábera, CSc.
    Zdravica k šest'desiatke RNDr. Michala Elečka, CSc.
    Zemřel člen korespondent ČSAV Josef Svoboda
    Zemřel doc. Dr. Ing. Arnošt Dvořák, DrSc.
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel geolog a archeolog RMDr. Karel Žebera, DrSc.
    Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Zemřel Jan Kořan, DrSc.
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel Miroslav Váně
    Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel RNDr. František Valín, CSc.
    Zemřel RNDr. Ivan Tenčík
    Zemřel RNDr. Jiří Čermák (*26.3.1932 +15.1.2003)
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Petr Batík
    Zemřela RNDr. Alena Jurková, Csc.
    Zlatko Kvaček our teacher and colleague
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále
    Znalec slovenskej balneohistórie Augustín Rebro šesťdesiatročný
    Zomrel akademik Jaromír Koutek
    Zomrel Arnold Nemcok
    Zomrel Arnold Nemčok
    Zomrel Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc.
    Ztráta české geologické společnosti
    Ztráta České speleologické společnosti - Vladimír Stárka
    Zum Ableben von Professor dr. Adolf Papp
    Zum Lebensjubiläum von RNDr. Vojen Ložek, DrSc.
    Zum Lebensjubiläum von univ. Prof. Dipl. Ing. Ján Babčan, DrSc.
    Želáme mu nové a nové odkryvy : k šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc.
    Život a dielo Jána Slávika
    Život a doba geologa RNDr. Josefa Svobody
    Životní cesta prof. Jana Šilara
    Životní jubileum akademika Vladimíra Zoubka
    Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry
    Životní jubileum doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.
    Životní jubileum doc. RNDr. Josefa Sekyry, Csc.
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Životní jubileum Dr. Josefa Kožíška
    Životní jubileum Dr. Miroslava Střídy, CSc.
    Životní jubileum Ing. Václava Šimánka, CSc.
    Životní jubileum ing. Vladimíra Petrovského
    Životní jubileum Jaroslavy Loučkové
    Životní jubileum Jindřicha Štelcla
    Životní jubileum Petra Černého
    Životní jubileum prof. RNDr. Zdeňka Vlastimila Špinara, DrSc.
    Životní jubileum předsedy Českého statistického úředu JUdr. Josefa Pravdy
    Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Arnošta Dudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Eduarda Menčíka, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Josefa Svobody, DrSc., člena korespondenta ČSAV
    Životní jubileum RNDr. Marie Neužilové, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Petra Květoně
    Životní jubileum RNDr. Tibora Budaye, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Věry Horákové
    Životní jubileum RNDr. Zdeňky Řehákové, CSc.
    Životní jubileum ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře RNDr. Václava Zýky, DrSc.