Podrobnosti záznamu

Skupina konspektu
    930
Článek
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: early attempts of earthquake intensity classification
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Anhang/Nachtrag : Briefwechsel Ferber/Arduino von 1772/1773
    Anteil der Böhmischen Forscher an der geologischer Erfoschung von Tirol - Franz Pošepný (1836-1895)
    Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry
    Antická cunami : Středozemí a vulkanizmus patří k sobě
    Antracitové doly v osadě Chobot u Vlašimi
    La aportación del ingeniero de minas Casiano de Prado (1799-1866) a la teoría de la "Fauna Primordial" de Joachim Barrande (1799-1883)
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Až začnou kvést kytičky-
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part I
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part II
    Die Beziehung des Böhmischen Paläobotanikers Kaspar Maria Graf Sternberg (1761-1834) zu Tirol
    Bohemian Mineralogy in the Early 19th Century : the "Vaterländisches Museum des Königreichs Böhmen" in Prague
    Bohemian mineralogy in the early 19th century : the Vaterländisches Museum in Böhmen
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Cínový důl Přebuz
    Cínový důl Sauersack (Rolava)
    Clay science at the threshold of the new millennium : a look at the history and present trends
    Contribution of Czech Scientists to the geological exploration of the Tyrol area - František Pošepný (1836-1895)
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Česká geologická služba
    České stříbro po Bílé hoře
    Český záujem o jaskyne na Slovensku do roku 1918
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
    Čtyři historické smaragdy
    "De re metallica" - Das Hauptwerk von Georgius Agricola
    Dejiny katedry baníctva Baníckej Akadémie v Banskej Štiavnici v rokoch 1870 - 1918
    Dějiny speleologie v Rakousku
    Den horníků na poštovních známkách Československé a České republiky po roce 1945
    Diamanty z celého světa
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    The disastrous Calabro-Messinese 1908 earthquake: the 100-year anniversary
    Do Kiruny za železnou rudou
    Dobývání kaolinu na Brdech
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Docent Pavel Povondra jubilující
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna
    Doly a hutě
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    Důl Cínovec (Zinnwald) v letech 1938-45
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    The early history of mineralogy at the Vienna University : some remarks concerning the studies of Franz Zippe (1791-1863)
    Eighty years of the Bulletin of Geosciences
    Environmental history of Central Europe in the first half of the 18th century (according to the so called Wroclaw collection)
    Epilogue
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    European stratigraphy in the early nineteenth century: an interdisciplinary attempt
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Extreme droughts in central Europe in the preinstrumental period
    The first large geological map of Central and Eastern Europe (1815)
    First macroseismic map in Transalpine Europe (1810 Mór earthquake in the Pannonian Basin)
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Floods in central Europe after the exceedingly severe winter season 1829/1830
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863) : böhmischer Erdwissenschafter als Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der Universität Wien
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Die "geognostische" Gliederung der Karpaten und Alpen durch BORN und FERBER (1770/71) als Grundlage der "Klassifikation der Gebirgsarten" von C.M. HAIDINGER (1785)
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geologické mapovanie geológov C.K. Ríšskeho geologického ústavu na Slovensku v druhej polovici 19. storočia
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    The Goethe collection of the Teplá monastery in Bohemia, Czech Republic - history and current inventory
    Die GOETHEsche Gesteinssammlung im Stift Tepl - Geschichte und aktuelle Bestandsaufnahme
    Grafit na Vlašimsku : Po stopách dolování (neboli nic tam není)
    Hindsight for the history of Quaternary mapping of the Czech Republic
    Historical floods in Bohemia and Moravia on the example of the year 1598
    Historická zemětřesení na starých rytinách
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Historický červený pigment caput mortum
    Historický přehled
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Die Historie des Eisenerzbergbaus im Eisensteiner Hochtal im Böhmerwald
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Historie nikl-měděného dolu Rosenhein-Sohland
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hlubinná těžba kaolínu. 2. díl, Kaolín na Podbořansku : Hlubinné dobývání kaolínu na Podbořansku
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Hornické školství v severozápadních Čechách
    Hornický skanzen Mayrau
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    The hour of birth in palaeobotany with Schlotheim, Sternberg and Brongniart
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Ignaz von Born - Andreas Stütz - Constant Prévost: Das erste Kapitel der Geohistorik in Österreich
    Ing. Viktor Tejml ( *1938 - + 2004)
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně
    Ještě jedno jaro ...
    Jihočeský grafit
    JOBERG GmbH : Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    Johannes-Mathesius Gesellschaft (Společnost Johanna Mathesia)
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    K 200. výročí hromadného pádu meteoritů u Stonařova na Moravě
    K historii dolování u Koroužného na západní Moravě
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K počátkům těžby uranových rud v Čechách
    K sedmdesátinám RNDr. Oldřicha Vody, CSc.
    K stému výročí narození Jaroslava Kokty
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Kámen z kolínské dlažby
    Kameny na českých korunovačních klenotech
    Kameny promlouvají (o základních kamenech Národního divadla v Praze)
    Kapitola z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Karlovarská umělecká mozaika
    Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria
    Karvinská katastrofa 1894
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Keltská těžba rud v Krušných horách prokázána
    Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Kutnohorské hornictví na sklonku 13. století
    Das Leben von Georgius Agricola (1494-1555)
    Lepidolit na Hradisku u Rožné
    Life of Kašpar Maria Sternberg
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice
    Lužice u Hodonína - obec s šedesátiletou historií těžby
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Mé seznámení s lokalitami v jesenické oblasti : vzpomínka na Raimunda Götze
    Medlovické porcelanity
    Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogy of clays in Goethes's scientific writings
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu Litoměřice a jeho fondy
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Naftový průmysl našich zemí v rámci Rakouska-Uherska
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Nerostné suroviny
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Novobanské baníctvo v rokoch 1810-1887
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    O kamenech prvního českého lapidáře
    O ryžovištích a zlatu českého jihovýchodu
    O strojní jámě Josef na Bohdašíně v Jestřebích horách
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině
    Objevitel radioaktivity
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ostrov Topazos v Rudém moři
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Petr Jakeš a výzkum mimozemských hornin
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the geophysical institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 3., Historical images of landslides and rock falls
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 5., Kamchatka, its early cartography and recent climate changes
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 6, South Pacific and Antarctica - the last explored regions
    Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
    Po stopách saharského amazonitu
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Podkrušnohorské technické muzeum
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Podzemí u Vřídla
    Podzemní lomy v okolí Maastrichtu : Zpráva o akci TMS Permon Sint Pietersberg 2002
    Poslové Tyrkysové paní
    Povondra osmdesát??
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Povstání horníků v Jáchymově v roce 1525
    Poznámky k histórii Baníckej fakulty VŠT Košice od jej vzniku po dnešok
    Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku
    Pozůstatky středověkého dolování zlata u Hor na jihozápadní Moravě
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava
    Prehistory of clay mineralogy - from ancient times to Agricola
    Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
    Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942)
    Profesor Jan Kašpar (1908-1984)
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory
    Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
    Prubířství a prubířská keramika
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872
    Předčasná geologická úmrtí
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    The relationship of the Bohemian palaeoboanist Kaspar Maria Count Sternberg (1761-1838) to Tyrol
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Riebeck, Sauer und Sokotra
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    The Royal Natural History Collection in Vienna (18th century) : from possessing minerals as a private treasure towards territorial ambitions as consciousness
    Rozloučili jsme se ...
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu. 2. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    Rudné baníctvo na Slovensku od 13. storočia do prvého použitia strelného prachu (1626). 1. časť
    San Francisco earthquake of April 18th, 1906, a hundred-year anniversary of disastrous Californian event
    Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc.
    Sběratelé minerálů na Oslavansku
    Schlikové a počátky dolování stříbra v Jáchymově
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Spinely v historických špercích
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Stonařovský "déšť" meteoritů-eukritů 22. května 1808 : příspěvek k dějinám meteoritiky
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Stručně o geologických a geotechnických pracech Eduarda Suesse
    Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Stříbrský rudní revír včera a dnes
    Studium velkomoravských sakrálních staveb na základě mikroskopických rozborů malt a omítek
    Summer floods in central Europe in 1813 - an analogy to floods of 1997
    Štěpánovský revír v letech 1767-1773
    Taje hornické krajiny IV
    Taje hornické krajiny V
    Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Těžba stříbra v oblasti obcí Srubec a Staré Hodějovice
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Tillfried Cernajsek
    Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu
    Uhelný průmysl a počátky devastace životního prostředí na Ostravsku
    Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK
    Ultrabasit : ein wiederentdecktes Originalmineral in der Baldauf-Sammlung
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Verwitterungsformen und Konservierungskonzepte für Trachyt am Beispiel der Klosteranlage von Teplá (Tschechische Republik)
    Vklad češskich geologov v geologičeskom issledovanii Tirolja - František Pošepny (1836-1895)
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výsledky báňskohistorického průzkumu v Jeseníkách
    Výsledky výzkumu vývoje uhelného hornictví na území ČSSR do první světové války
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Vzdělávání se pomocí sběru vřídlovce a hrachovce
    Vznik horních měst
    Werk und Bedeutung Georgius AGRICOLAs - zum 450. Todestag des sächsischen Gelehrten
    What can documentary evidence tell us about changes in meteorological extremes?
    Works and significance of Georgius Agricola - 450 years since the death of this Saxonian scientist
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie Koněpruských jeskyní
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Zavátá minulost Mostecka
    Zdeněk Doubek - 70 let
    Zlato v českých dějinách
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Znojemské podzemí a jihlavští havíři
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti
    Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana
    Žofie 1871 - Fučík 5 1979