Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Březová nad Svitavou (Svitavy)
Článek
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně