Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Jeseníky (Česko)
Článek
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska-Vysoká
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Historicko-archeologický výzkum a restaurátorské práce v NPP Jeskyně Na Špičáku
    Hydrogeologie minerálních pramenů v Karlově Studánce pod Pradědem
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Mikroelementy - indikátory metamorfního přepracování sulfidických rudnin
    Montanisticko-geologická nadace a její činnost v Jeseníkách
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    Orientations of recent principal stress axes in the Jeseníky region
    Prospecting for gold mineralization in black slates in the Jeseníky Mts.
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových uzemí na Moravě a ve Slezsku
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rýžoviště v údolí Zámeckého potoka ve Zlatých Horách