Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Pečky (Nymburk)
Článek
    Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Zpráva o pleistocenních fluviálních sedimentech na listu 13-134 Pečky (13-14 Nymburk)