Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Ústí nad Labem
Článek
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Bibliography of Hibschite, a Hydrogarnet of Grossular Type
    Charakterisierung von Chabasiten des Böhmischen Mittelgebirges
    Činnost geologicko-mineralogického oddělení Muzea města Ústí nad Labem
    Děčínská termální struktura a Lázně Svatého Josefa
    Divoká rokle u Ústí nad Labem - rekonstrukce sopečného vývoje
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Evolution of Depocenter Geometries in the Most Basin: Implications for the Tectonosedimentary History of the Neogene Ohře Rift (Eger Graben), North Bohemia
    Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
    Geochemistry of fresh waters on the map 02 Ústí nad Labem, Czech Republic
    Georg Bruder - geolog a pedagog
    Geothermal energy of the Ohře Rift region
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Ještě k natrolitu z Českého středohoří jako ozdobnému kameni
    Kvartérní sedimenty na území listu 02-411 Ústí nad Labem
    The meritorious cooperation of Josef Emanuel Hibsch with the museums in Ústí nad Labem and Vienna
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Nálezy zeolitů u obce Žežice, sv. od Ústí nad Labem
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem
    Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nový sesuv Čertovka (02-41 Ústí n. L.)
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    The Quaternary fluorite and barite mineralization in the surrounding of the eastern part of the Krušné hory Mts. (NW Bohemia)
    Račí výšina u Ústí nad Labem - minulost a současný stav
    Revitalizace pánevní oblasti severních Čech trvale udržitelným zemědělstvím
    Rhyolites from the Roztoky Intrusive Centre, České středohoří Mts.: Xenoliths or Dyke Differentiates?
    Seladonit z Račí hory u Ústí nad Labem
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Syntetické drahokamy na bázi odrůd korundu
    Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská Hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteristics
    Trends of water quality of the Elbe River
    Ústí nad Labem - Mariánská hora Hill
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Vulkanismus části sz okraje Českého středohoří - strukturní model
    Výskyt diatomových sedimentů na Ústecku
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině
    Zeolite aus Böhmen