Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    ČR-Čechy
Článek
    1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze
    2. pracovní zasedání řešitelů projektu PAGES (Stream 1.) v ČR
    3. Konferencja Geoekologiczne problemy Karkonoszy : Przesieka, 15-18 X 1997 r
    3D projection and interpretation of earthquakes in the Western Bohemia area
    3D tectonics of the Prague synform (Barrandian, Central Bohemia): new preliminary results
    3rd Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (Česká Tektonická Skupina), Malá Úpa, Czech Karkonosze Mts., April 15-19, 1998
    The 5th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Bublava - Krušné Hory, April 12-15, 2000
    8. uhelná konference
    10 km minimum throw along the West Bohemian shear zone : evidence for dramatic crustal thickening and high topography in the Bohemian Massif (European Variscides)
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    20 let exploatace ušlechtilých křemenných písků v Srní
    30 let Chráněné krajinné oblasti Český kras
    30 let uhelně geologických seminářů na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    40 let těžby a úpravy fluoritu v České republice
    40Ar/39Ar hornblende dating of a microgranodiorite dyke: implications for early Permian extension in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    40Ar/39Ar isotopic evidence for mid-Devonian post-metamorphic pegmatite emplacement in the Mariánské Lázně Complex, Bohemian Massif, Central European Hercynides
    45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách
    45 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    The 87Rb-86Sr isotope geochemistry of the blueschist and greenschist metavolcanics of the Rýchory Mts. crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    180 let Národního muzea a petrografické sbírky
    1992 Radon project - overview of activities
    A-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Český kras
    Ab initio X-ray powder structure determination of parascorodite, Fe(H2O)2AsO4
    Ablagerung atmosphärisch deponierter Schwermetalle im Sediment von Oberflächengewässern mit versauertem Einzugsgebiet
    Abriss einer exodynamischen Analyse des Zentralteiles des Böhmerwaldes
    Accessory minerals of siliceous rocks from the Kokšín hill near Mítov (Barrandian Neoproterozoic)
    Accessory minerals of the Cínovec (Zinnwald) granite cupola, Czech Republic: indicators of petrogenetic evolution
    Accessory minerals of titanite group and their influence on the tin content in the rocks in the Bohemian Massif
    Accessory titanite: an important carrier of zirconium in lamprophyres
    Accompanying clays of Sokolov coal mines (on the way from wasted opportunity to practical use)
    Achát, kámen dvakrát nalezený
    Acháty a jaspisy v podkrkonošském permokarbonu
    Acháty z okolí Železnice
    Acid and heavy deposition to soils in east central Europe
    Acid-base characteristics of aquatic organic acids in the runoff from a peatland affected by high acidic deposition
    Acid in Situ Leach uranium mining - 2. Soviet Block and Asia
    Acidification and its Recovery in the Black Triangle Region
    Acidification in Central Europe: its causes and effects
    Acidification of lakes in Czechoslovakia
    Acidification of surface Wwters in different geological environments of Bohemian Massif
    Acidification of two small basins in the Krušné hory Mts.
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha-Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien)
    Acritarchen von Stadtsteinach/Frankenwald und die Biostratigraphische Stellung des Griffelschiefers (Arenig) im Saxothuringikum nebst Bemerkungen zum Hauptquartzit und zur Dicranochitina-Provinz
    Actinopterygian fishes from the new Lower Permian locality of the Krkonoše Piedmont Basin
    Actinopterygians of the Central Bohemian Carboniferous Basins
    Active ultrasound in geological research in Kladno
    Activity of selected Geodynamical Processes in the Central Poohří Region, NW Bohemia
    Ad Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské
    Adapertural location of the retractor muscle attachment area in Oriostoma (Mollusca, Gastropoda): a consequence of mode of life
    Aerial monitoring of the environment : Surrounding uranium mines Stráž p.Ralskem-Hamr in Czech Republic
    Aeromagnetické indikace neovulkanitů na Šluknovsku (absolutní magnetické minimum u Krásné Lípy) (02-22 Varnsdorf)
    Ag-Co-Bi-Ni-U- zrudnění v údolí Černé v Krušných horách
    Ag-Co-Bi-U-ložisko Potůčky v Krušných horách
    Ag-Pb-Zn mineralizace blanické brázdy
    Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
    Age constraints on the Cadomian evolution of the Teplá Barrandian unit (Bohemian Massif) through electron microprobe dating of metamorphic monazite
    The age of quaternary volcanoes Železná Hůrka and Komorní Hůrka (western Eger Rift), Czech Republic: Alpha-recoil track, TL, ESR and fission track chronometry
    The age of sedimentary fill in the Aragonitová Cave
    Age-related Contrasting Alkaline Volcanic Series in North Bohemia
    Age Relations and Geochemical Constraints of Cenozoic Alkaline Volcanic Series in W Bohemia: A Review
    Aglutinované foraminifery "sladkovodního" cenomanu z Prahy-Hloubětína
    Agricola in Joachimsthal - Silbernel Boden: Bergbau in Böhmen
    Agrochemical properties of soil in Zhůří enclave
    Airborne geophysical mapping in KTB area in 1992
    Akademik Jaromír Koutek a jižní Čechy
    Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton) (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
    Akcesorické minerály v proterozoických stromatolitech z Kokšína a Mítova
    Akreční lapilli v kambrických "adinolách" na Příbramsku : (22-12 Březnice)
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Aktuoekologie jezerních thecamoeb Šumavy
    Al-rich horizon in the Dyleň schist complex near the boundary Saxothuringicum/Moldanubicum
    Al-rich micaschist at the Moldanubian-Saxothuringian boundary
    Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Alarming limits in slope deformation monitoring
    Alaskites and related rocks in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Albin Benedikt Castelli: froman Exilian Descendantto a Renowned Mining Administrator of Coal Mines in his Homeland
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
    Alkalické subvulkanické horniny roztockého intruzívního centra v Českém středohoří
    Alkaline and Ultramafic Carbonate Lamprophyres in Central Bohemian Carboniferous Basins, Czech Republic
    Alkaline lamprophyres (Camptonites and Monchiquites) in Central Europe
    Alkaline leaching uf uranium ore from the North Bohemian Cretaceous, Czech Republic
    Alkaline Ultramafic Sill at Dvůr Králové nad Labem, Eastern Bohemia : Petrological and Geochemical Constraints
    Almandin od Malenic u Volyně
    Almandin z náplavu od Lanškrouna
    Alofán, grosulár a ilmenit z Křižanovic v Železných horách
    Alois Parma - profesor Vysoké školy báňské v Příbrami
    ALP 2002 Seismic Experiment
    Alpine Tectonic Inversion - Principal Mechanism of the Variscan Basement Uplift and Exhumation in the Sudety Mts.
    Altersinformation aus Pegmatiten der westlichen Böhmischen Masse: Zone von Erbendorf-Vohenstrauss, Teplá-Barrandium und Moldanubikum
    Alterstellung und Genese frühpaläozoischer Magmatite im saxothuringisch-moldanubischen Übergangsbereich (Grenzgebiet BRD/CR)
    Aluminium biogeochemistry in two Czech catchment with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Aluminium in quartz as an indicator of the temperature of formation of agate
    Aluviální náplavy v Pamětníku u Chlumce nad Cidlinou
    Amalgam stříbra - luanheit, mckinstryit a Zn-Hg tetraedrit ze železnorudného ložiska Mníšek pod Brdy-Skalka
    Amalgam stříbra a jodargyrit z Horní Rokytnice
    Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného ložiska Březina u Radnic (západní Čechy)
    Amalgamy stříbra z žilného uzlu Háje příbramského uranového ložiska
    Ambiguous moment tensors and radiation patterns in anisotropic media with applications to the modeling of earthquake mechanisms in W-Bohemia
    Ametyst Ciboušov
    Ametyst u Malého Hlavákova v Doupovských horách
    Ametyst z Medvědína v Krkonoších
    Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava
    Amphibolit- und granulitfazielle Metabasite am SW-Rand des Teplá-Barrandiums (SW Furth im Wald/Nordostbayern)
    Amphibolite facies metamorphism of the Mariánské Lázně Complex
    Amphiboliten from the Hoher Bogen, southern Teplá-Barrandian unit - former ocean floor basalts, not gabbros
    AMS Fabric of Acid Alkaline Volcanics and Implications to Flow Mechanisns and Emplacement Mode: Examples from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    Amygdale cavity fillings of tephrite from České Hamry, Krušné hory Mts., Bohemia
    Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České Středohoří Mts.
    Analcim a natrolit z Čenkova u Odoleny Vody
    Analcim z Plaňan u Kolína
    Analcim ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Analcimizované leucity a Ti-flogopit Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniženia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Analogy in stability evaluation of high rock-cutting slopes
    Analysis of atmospheric input, soil solution and runoff from a small mountain forested catchment
    Analysis of low concentration of free ferric oxides in clays by Vis diffuse reflectance spectroscopy and voltrammetry
    Analysis of manifestation of tectonic activity in seismically active regions of the Bohemian Massif
    Analysis of Movements in Brittle Shear Zones
    Analysis of seismicity of Western Bohemian earthquake swarm areas
    Analysis of state of stress during the 1997 earthquake swarm in Western Bohemia
    The analysis of the suspended and dissolved load in the Berounka river catchment area
    Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice)
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
    Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
    Anatas z Krupky
    Anchitherium aurelianense (Equidae, Mammalia) z lokalit severozápadních Čech (02-33 Chomutov, 11-14 Cheb)
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Anhydrit a zeolity z Českých Hamrů
    Anisotropy of magnetiic susceptibility of the multiphase intrusion of the Nasavrky plutonic complex: structural implications
    Anizotropija i tekstura olivinosoderžaščich mantijnych porod pri vysokich davlenijach
    Anklänge an Anorthositmassive im Intrusivkomplex von Neukirchen-Kdyne (südliches Tepla-Barrandium)
    Annotated bibliography of trilobite works from 1770 to 1800
    Annual Carbon and Nitrogen Fluxes in Soils Along the European Forest Transect, Determined Using 14C-Bomb
    Annual rates of sulphur removal from subsurface layers of freshwater peats: a minimum estimate using 210 Pb chronology
    Anomalous black shales in the NW part of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Anomalous development of apertural margin and failed predation in the Lower Devonian gastropod Anarconcha pulchra from the Barrandian (Czech Republic)
    Anomalous dips of some Upper Carboniferous strata in the Mšeno-Roudnice Basin based on borehole data and reflection seismic measurements
    The anthracite seam near Mikulov, Krušné hory Mountains
    Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry
    Antimonit ve sbírce Jihočeského muzea
    Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Antimonové zrudnění typu Milešov na příbramském uranpolymetalickém ložisku
    Antonín Bukovský (1865-1950) a nerost bukovskýit
    Antracitové doly v osadě Chobot u Vlašimi
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Anwendung des SAR-DGM bei der tektonischen Interpretation des Moldanubikums am Westrand der Böhmischen Masse
    Apatit z Hlupína u Mečichova sz. od Strakonic
    Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia
    Apatite enrichment in olivine-poor nephelinite from Slánská hora Hill, Central Bohemia
    Apical muscle attachment areas found in Archinacella ovata Barrande in Perner, 1903 (Mollusca) - a preliminary report
    Aplikace chloridové technologie pro získávání stříbra z kyzového koncentrátu Kutná Hora
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii
    Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu
    Application of clay mineralogy in ceramic practice
    Application of deformational sequence to discrimination of tectonic domain and elucidation of geological history in crystalline rocks of the Central Hercynides, western Czechoslovakia
    Application of Gamma-Ray Spectrometry in Outcrop to Subsurface Correlation of Shallow-Marine Sandstones: Jizera Formation (Turonian) of the Bohemian Cretaceous Basin
    Application of microfacies analysis in the Lower Devonian of the Barrandian, central Bohemia
    Application of structural succession to characterization of the Bohemian Forest tectonic domain and elucidation of geological history in the Central European Hercynides, western Czech Republic
    Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    Application of U-Xe and U-Kr system for dating U minerals: a key for interpreting discordant U-Pb ages
    Aptitude of Slopes to Stability Failure in the Neovolcanite Region of České Středohoří Mountains (Czech Republic)
    Aquatic Angiosperms of the Early Miocene Most Formation of North Bohemia (Central Europe)
    The aquatic plants Salvinia (Salviniales) and Limnobiophyllum (Arales) from the Late Miocene flora of Sosnica (Poland)
    Aquifer Parameters Estimation: Numerical Experiments and Application to a Groundwater Basin
    Aragonit v československých jeskyních
    Aragonit ve znělci Doubravské hory u Teplic
    Aragonit z Braňan
    Aragonit z Hřídelce
    Aragonit z Kadaňské Jeseně
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Aragonit z lomu "Horka" u obce Hřídelec
    Araucarien in der Kreide von Europa
    Archaeometallurgic slags from Kutná Hora
    Archaeotriton basalticus (V. Meyer, 1859)(Urodela, Salamandridae) aus dem Unteroligozän von Hammerunterwiesenthal (Freistaat Sachsen)
    Architectural analysis of the Hlavačov gravel and sand - a fluvial relict of Neogene river system: preliminary report
    Architecture of Deltaic Bodies Affected by Growth Faulting: Examples from the Bílina Delta (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Arctic-alpine tundra in the Krkonoše, The Sudetes
    Are North Bohemian felsic granulites products of HT-HP melting?
    The Arenig/Llanvirn boundary (Ordovician) in the Prague Basin (Bohemia)
    Argillitization of porphyroides in the Železné hory Mts., Czechoslovakia
    Ariadnaesporites and Capulisporites: "water fern" megaspores from the Upper Cretaceous of Central Europe
    Arnika - druhé dějství
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Arsenidová mineralizace lokality Černý Důl (Krkonoše)
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
    Arthropods of Burgess Shale type from the Middle Cambrian of Bohemia (Czech Republic)
    Arzenopyrit z Keplů na Šumavě
    As-mineralizace ze Sumrakova u Telče
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Assemblage of phyllocarid crustaceans in the Silurian and Devonian of Bohemia and their analogues
    Assemblages and chemical composition of amphiboles in rocks of the Jílové Belt, Central Bohemia
    Assesment of surface deformation due to undermining
    Assessment of polluted sediments in canalised section of Czech Elbe river
    Assessment of the groundwater bodies
    Association of fossils and history of research at the Týřovice-"Pod hruškou" locality (Middle Cambrian, Skryje-Týřovice Basin, Barrandian area)
    An assortment of palaeopathological findings from the anthropological collection of the Institute of Archaeology in Prague in funds of the National Museum
    The asteroid genus Haccourtaster (Echinodermata, Goniasteridae) in the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Asturicystis havliceki sp.nov. (Echinodermata, Homostelea) from the Middle Cambrian of Bohemia (Barrandian area, Czech Republic)
    Asymmetric zoning profiles in garnet from HP-HT granulite and implications for volume and grain-boundary diffusion
    Athryridid diversity dynamics in the Prague Basin as shown by studies by Vladimír Havlíček
    Atmosférická depozice v okolí Velkolomu Čertovy schody
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atmospheric deposition and the chemistry of precipitation in the Krušné hory (Erzgebirge) Mts. - Vysoká Pec, 1978-1992
    Atmospheric Deposition in the Krušné hory Mts. Preliminary Results of Throughfall Measurements
    Atmospheric deposition into small drainage basins studied by Geological Survey
    Atypické vltavíny ze Slavče u Trhových Svinů (jižní Čechy)
    August Emanuel Ritter von Reuss - der Begründer der Mikropaläontologie in Österreich.
    Aurum vegetabile - rostlinné zlato
    Auswirkungen des obersilurischen "Lau events" im Prager Becken
    Automatic location of swarm earthquakes from local network data
    Autunit a metaautunit z Ruprechtic u Liberce
    Azurit a malachit v proterozoiku na sever od Prahy
    The Azygograptus-Tetragraptus (reclinatus group) Biozone (Klabava Formation, Ordovician of the Prague Basin)
    Ba-enrichment in phlogopite of a nephelinite from Bohemia
    Ba in mica from Kammerbühl and Eisenbühl
    Backscattered electron imaging of zircons from granulite facies rocks in the Bohemian Massif: implications for U-Pb geochronology
    Bacterial desulphurisation of coal
    Bádenská fauna z Horní Čermné
    Bakteriálna desulfurizácia hnedého uhlia z MUS, a.s. Most
    Balanced Crustal Density Model along Geotraverse 9HR in Western Bohemia
    Balbinipleura, a new slit bearing archaeogastropod (Vetigastropoda) from the Early Devonian of Bohemia and the Early Carboniferous of Belgium
    Báňský odborník ing. Vilém Schauer
    Barbora bez legend a mýtů
    Barium-farmakosiderit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Barokní sochy z okolí Manětína : (11-42 Manětín)
    Barové, vtiskové, kulovito-polštářové a konkrecionální textury v cenomanu u Tuchoměřic při sz. okraji Prahy
    Barrande: a brief biography (I)
    Barrande: a brief biography (II)
    Barrande and ontogeny
    Barrande in the field
    Barrande's stratigraphic concepts, palaeontological localities and tradition - comparison with the present state
    Barrandicella holubi sp.n. (Gastropoda) from the Šárka formation (Ordovician, Oretanian) of Bohemia
    Barrandicellopsis, a new Ordovician archinacelloid genus (Mollusca, Gastropoda)
    Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá
    Baryem bohatý crandallit z dolu Nástup Tušimice (severočeská hnědouhelná pánev)
    Baryt z Trnčí u Švihova v západních Čechách
    Barytokalcit z Příbrami
    Barytokalcit ze Stříbra
    Barytové žíly v Bohousové u Žamberka
    Basic and ultrabasic rocks at the Bohemicum/Moldanubicum boundary along the Central Bohemian Fault
    Basic and Ultrabasic Rocks at the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Along the Central Bohemian Fault
    Basites in northern part of the Izera-Karkonosze block: A magmatic record of early Devonian rifting of the Saxo-Thuringian passive margin and its subsequent subduction
    Bassanit z hořícího odvalu u dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Le batholithe de Karkonosze (Sudetes, Pologna): Emplacement en domaine extensif tardi hercynien
    Bayeritheca hughesii gen. et sp. nov., a new Eucommiidites-bearing pollen organ from the Cenomanian of Bohemia
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské? (02-22 Varnsdorf)
    Bazaltoidy v krkonošsko-jizerském masivu - nové výskyty (03-14 Liberec)
    Bedrock and soil compositions: Crucial factors governing phosphorus input and trophic status of forest lakes in Bohemian Forest
    Before the Rotliegendes - the Nýřany tetrapod fauna
    Behavior of beryllium in the Sokolov district
    The behaviour of nitrogen isotopes in acidified forest soils in the Czech Republic
    The Behaviour of Radon in the Underground of the Radioactive Waste Repository of Richard; Remedial Measures to Reduce Doses to Workers
    Beispiele kryogener Verwitterungs- und Abtragungsformen im Eisgarner Granit
    Belemnites of the Bohemian Cretaceous Basin in a global context
    Bemerkungen zur Ausgangssituation und den Stadien der spätvariszischen Entwicklung aus regionaler Sicht
    Beneficiated kaolin production in Czech Republic
    Benthic microfossils from the Teplá-Barrandian Late Proterozoic (Blovice Formation, Czech Republic)
    Bentické mikrofosilie ze stromatolitů, evaporitů a oolitických vápenců tepelsko-barrandienského proterozoika: Paleoekologické interpretace
    Bentonic alteration of basalts in the České Středohoří Mts. (Bohemia)
    Bentonit z hroznětínské pánve
    Bentonit z kutnohorského krystalinika
    Die bergbaugeschichtliche Abteilung des GEOFOND der Republik Tschechien in Kutná Hora (Kuttenberg) - Bestände und Aktivitäten
    Beryl z Horské Kvildy na Šumavě
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republic), 7 Years of Systematic Study
    Beryllium in Silicic Magmas and the Origin of Beryl-Bearing Pegmatites
    Beryllium in Waters of Czech Forested Ecosystems and the Release of Beryllium from Granites
    Bewertungskriterien für Industrieminerale, Steine und Erden. Teil 4, Vulkanische Gesteine und Leichtzuschläge
    Beyerit z Jáchymova v Krušných horách
    Bezbarvý spessartin-grossulárový granát z Novosedel u Českého Krumlova
    Bibliografie sborníku Český kras (11.-20. svazku)
    Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka
    Bibliography of Hibschite, a Hydrogarnet of Grossular Type
    Bilance, režim a chemismus plavenin říčky Blšanky
    Bílina - open-cast mine
    Biodiversity of Ordovician in Barrandian area (Bohemian Massif)
    Bioerosion and bioturbation of weathered metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic)
    Biogeochemical balance as a prerequisite to ecological stability: a model for the Křivoklátsko Biosphere Reserve, Czechoslovakia
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeochemical methods and geobotany
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická prospekce Au zrudnění v oblasti Psích Hor
    Biogeochemická reflexe pestrého antropogenního sedimentu a interakce kovů s jeho organickou složkou (hnědouhelný revír)
    Biogeochemický cyklus bóru v povodí šumavských jezer
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic
    Biogeochemistry of Beryllium in an Experimental Forested Landscape of the Lesní potok Catchment in Central Bohemia, Czech Republic
    Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology
    Biogeochemistry of the transition Elements in a Forested landscape (beech, Fagus sylvatica L.) with the Granite Bedrock
    Biogeochemistry of two basic types of model areas contaminated by heavy metals
    Biogeografický význam Labských pískovců
    Biogeographical distribution patterns in MId- and Late Palaeozoic Conocardioida (Mollusca: Rostroconchia)
    Biogeography of Early Devonian Chitinozoa : paleozoic Sequence Stratigraphy, Biostratigraphy, and Biogeography: Studies in Honor of J.Granville ("Jess") Johnson
    Biometric analysis of opercula of Oboedalites oboediens Marek, 1981 (Hyolitha; Middle Cambrian, Skryje-Týřovice Basin, Barrandian area, Czech Republic)
    Biometric analysis of Praeactinocamax plenus (Blainv.) from the Bohemian Cretaceous Basin
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou
    Biostratigraphical correlations of Early Devonian vertebrate assemblages of the Old Red Sandstone Continent
    Biostratigraphy of planktic Foraminifera from the Cenomanian annd Turonian of the locality Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia)
    Biostratigraphy of the Klabava and Šárka Formations (Bohemia, Lower Ordovician) - a brief overview of new investigations
    Biostratigraphy of the Lower Ordovician of Bohemia
    Biotic and Abiotic Controls Over Ecosystem Cycling of Stable Natural Nitrogen, Carbon and Sulphur Isotopes
    Biotic crises and post-crisis recoveries recorded by Silurian planktonic graptolite faunas of the Barrandian area (Czech Republic)
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Bioturbace v ordovických ferolitech Barrandienu (12-32 Zdice)
    Bioturbace v sedimentech klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval (13-13 Brandýs nad Labem)
    Bioturbation of freshwater sediments of the Semily Formation (Late Carboniferous, Podkrkonoší basin, Czech Republic)
    Birnessit, kaolinit a opál z Bozkovských dolomitových jeskyní
    Bisher noch nicht bekannte Stromatoporen aus dem Pragium (Unterdevon) von Koněprusy (Böhmen)
    Bismit z uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Bismutit z Harrachova-Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masivu
    Bismutoferrit a chapmanit - neobvyklé fylosilikáty
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
    Bitumens in the Late Variscan Hydrothermal Vein-Type Uranium Deposit of Příbra,, Czech Republic: Sources, Radiation-Induced Alteration, and Relation to Mineralization
    Bivalvia dominated communities of Bohemian type from the Silurian and Lower carbonate facies
    Black shales and associated mineralizations as a result development of the (semi-) isolated basin in the Barrandian Proterozoic Bohemian Massif, Czechoslovakite
    Bludenské žilné pásmo v Krušných horách
    BOHEMIA 2001-2003 : passive seismic experiment to sudy lithosphere-astenosphere system in the western part of the Bohemian Massif
    The Bohemian Cretaceous
    Bohemian Cretaceous Basin
    Bohemian Cretaceous Basin
    Bohemian garnet
    The Bohemian Massif as a Catchment Area for the NW European Tertiary Basin
    Bohemian Ordovician Ostracodes with relations to Britain
    Bohemian Ostracodes from Dobrotivá Formation (Ordoviciand) and their relation to Baltoscandian and Armorican faunas
    Borek near Česká Lípa
    Borings in the oyster shells from the Badenian at Česká Třebová and its neighbourhood (Eastern Bohemia, Czech Republic)
    Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
    Braarudosphaera-rich sediments in the Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Brachiopoda
    Brachiopoda lokality cementárna Úpohlavy u Lovosic (svrchní turon)
    Brachiopods and trilobites of the Chýnice Limestone (Emsian) at Bubovice (Čeřinka hillside; Prague Basin)
    Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Branzovya, a new Lower Devonian murchisoniacean gastropod from Bohemia
    Brdské acháty
    Brdské acháty
    Brdské lokality hvězdového křemene
    Brdy a geologické vědy
    Brochantit z fluoritového ložiska Vrchoslav (Krušné hory)
    Broumovsko
    Bryozoans attached to exuvia of the Ordovician trilobite Dalmanitina (D.) proeva
    Březno near Louny
    Březohorský rudní revír
    Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR
    Bucanopsina gen.n., a new bellerophontoidean gastropod with circumbilical muscle attachment areas from the Middle Ordovician of Bohemia
    La buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, du gisement d'or de Jílové, République tchéque
    Bučina u Hraničního rybníka - stará hornická lokalita
    Bude zřízen geologický park Čertovy schody?
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Buližníkové skalní mořské dno (svrchní křída) na lokalitě Hostouň u Kladna (12-23 Kladno)
    Bulk precipitation chemistry dependence on altitude: Krušné hory Mts., Czech Republic
    Byl u Vrchlabí nalezen šungit?
    Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku
    Bývalý kamenolom "Pod špejcharem" ve Zbyslavi
    C and O isotopic composition of carbonates and S isotopic composition of sulfides from West Bohemian uranium deposits
    C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří
    Ca-Al mica margarite - its occurrences and metamorphic significance in mica schists from the Kutná Hora Crystalline Complex
    Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Cadomian and Variscan metamorphism in the Teplá Barrandian unit, northwestern Bohemian Massif: implications for the resetting of the U-Pb systematics in monazites
    Cadomian basement in the Bohemian Massif: relations to the Cadomian belt and implications for pre-Variscan plate kinematics
    Cadomian garnets in tilted crust of the Domažlice Crystalline Unit (Bohemian Massif, Czech Republic)
    The Cadomian Rothstein-Formation (Southern Brandenburg - an equivalent of the Teplá-Barrandian Blovice Group
    Calcium enriched rocks in the Neoproterozoic sequence, Lešetice uranium mine, Příbram ore district
    Calibration of Chitinozoa versus graptolite biozonation in the Wenlock of Builth Wells district (Wales, U.K.), compared with other areas in Avalonia and Baltica
    The cambisoils on varies parent rocks in the Mts. Krušné hory
    Cambrian in the Netvořice-Neveklov Metamorphic Islet (Roof of the Central Bohemian Pluton)
    Cambrian vs. Variscan tectonothermal evolution within the Teplá-Barrandian: evidence from U-Pb zircon ages of syn-tectonic plutons (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Cambrian/Ordovician intracontinental rifting and Devonian closure of the rifting generated basins in the Bohemian Massif realms
    II Cambriano Medio di Jince
    Camouflage and mimicry in fossils. 1 : general part
    Campanian Grünbach Flora of Grünbach Flora of Lower Austria: preliminary floristics and palaeoclimatology
    The Campanian Grünbach Flora of Lower Austria: palaeoecological interpretations
    Camptonites and monchiquites in Central Europe
    Can gold mining at Mokrsko (Czech Republic) be environmentally acceptable?
    Canleria gen. nov. (Scleractinia, Heterocoeniina) Cénomanien supérieur, République tcheque
    Caractérisation géochimique et géochronologie des precurseurs varisques de Boheme Centrale
    Carbon and oxygen isotope record across Přídolí to Givetian stage boundaries in the Barrandian basin (Czech Republic)
    Carbon and oxygen isotopic composition of carbonate minerals from the Jílové and Libčice gold deposits, Czech Republic
    Carbon dioxide field in the West Bohemian Spring Region: Introductory results
    Carbon isotope ("delta"13C) stratigraphy across the Silurian-Devonian transition in North America: evidence for a perturbation of the global carbon cycle
    Carbon Isotope Records of the Devonian Stage Boudaries in the Barrandian (Czech Republic)
    Carbon isotope stratigraphy of Lochkovian to Eifelian limestones from the Devonian of central and southern Europe
    Carbon Mineralisation in European Forest Soils
    Carbonated alkaline and ultramafic alkaline lamprophyres in Central Bohemian Carboniferous Basins
    Carbonates and oxalates in sediments and landfill: monitors of death and decay in natural and artificial systems
    Carboniferous fertile branch Sporangiostrobus feistmantelii (O.FEISTMANTEL) NĚMEJC and its miospores from the Kladno Basin, Bohemian Massif
    Carboniferous (Namurian) deformation in the Blanský les massif, Southern Bohemia : U-Pb zircon evidence
    Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice Basin in the Slaný and Líně formations (Stephanian B and C) in central Bohemia and their manifestations in geophysical methods
    Carboniferous stratigraphy and development of the Erzgebirge Basin, East Germany
    Carboniferous tectonics of the Variscan basement collage in eastern Bavaria and western Bohemia
    Cardiola signata community (Bivalvia) in Cephalopod limestones from Tajmyr (Gorstian, Silurian, Russia)
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881) : contribuţie la biografia unui însemnat cercetător din domeniul ştiinţelor naturale
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881). Beitrag zu seiner Biographie.
    Carpocrinus ornatus (Angelin, 1878) (Crinoidea, Camerata) from the Silurian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Catagenesis of clay minerals and organic matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin
    Cathodoluminiscence microscopy and spectroscopy in applied mineralogy
    A Cautionary Tale of Spinel Peridotite Thermobarometry: an Example from Xenoliths of Kozákov Volcano, Czech Republic
    A cautionary tale of spinel peridotite thermobarometry: an example from xenoliths of Kozákov volcano, Czech Republic
    Cedníková struktura plagioklasových fenokrystů českých vyvřelin
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
    Celková charakteristika suché atmosférické depozice
    Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
    Celtic Gold in Bohemia : Mines, Metallurgy and Manufacture
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Cementační karbonátové horniny karlovarských termálních pramenů
    Cemented epibionts on the exoskeleton of the odontopleurid trilobite Selenopeltis vultuosa tenyl Šnajdr, 1984
    Cenomanian Ammonites from the Bohemian Cretaceous Basin
    Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Cenomanian through Lower Coniacian events in the Upper Cretaceous of Saxony, Germany
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Cenozoic alkaline volcanic series in W Bohemia: age relations and geochemical constraints
    Cenozoic alkaline volcanic series in Western Ohře (Eger) rift: age relations and geochemical constraints
    Cenozoic Degradation History at the Western Margin of the Bohemian Massif
    Cenozoic intraplate alkaline volcanism of Western Bohemia
    Cenozoic magmatism of the Ohře rift, Czech Republic: geochemical signatures and mantle dynamics
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Cenozoic volcanic complex of the České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry of the Central Part
    Central Bohemian Pluton
    The Central Bohemian Plutonic Complex : A multi-generation intrusive complex with locally developed mafic-silicic layered magma chambers
    The Central Bohemian plutonic Complex : Geology, chemical composition and genetic interpretation
    Central Bohemian region
    Cephalopod Limestone Biofacies in the Silurian of the Prague Basin, Bohemia
    Cephalopod limestone biofacies on the northern slopes of the Silurian volcanic archipelago in the Prague Basin containing re-described benthic Cardiola donigala-Slava cubicula Community (Bivalvia, Barrandian, Bohemia)
    The 'Cephalopod Limestone' of the Prague Basin (Silurian, Czech Republic)
    Cerusit ze Stříbra
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1.část: Česká a Slovenská republika
    Changes due to weathering calcareous marlstones of some historical buildings in Prague
    Changes in assemblages of planktonic Foraminifera in the Lower and Middle Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin
    Changes in clay fraction mineralogical composition in the loess profile Praha-Sedlec of the Last Interglacial and Early Glacial
    Changes in Depositional Style of an Intra-Continental Strike-Slip Basin in Response to Shifting Activity of Basement Fault Zones: Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin
    Changes in microbial community status of spruce forest soils during tree die-back
    Changes in Palaeogeographic Latitudes of the Barrandian Interpreted on the Basis of Palaeomagnetic Data
    Changes in the Clay Fraction Mineral Composition in a Loess Profile of the Last Interglacial and Early Glacial in Praha-Sedlec
    Changes in the geomagnetic field on the territory of West Bohemia in relation to tectonic features
    Changes in the geomagnetic field on the territory of Western Bohemia
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Changes in vegetation of the Černé Lake area inferred from pollen analysis of lake sediment: period between 3400 BC and 1600 AD
    Changes of foraminiferal assemblages and related events of the Late Cenomanian to Early Turonian in the central parts of the Bohemian Cretaceous Basin
    Changes of Rock-Eval pyrolysis results during the natural weathering, of fossil organic matter in spoil banks and heaps of mines
    Changing Environments During the Younger Dryas Climatic Deterioration: Correlation of Aeolian and Lacustrine Deposits in Southern Czech Republic
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Chapmanit z Vlastějovic
    Character of palaeofluids in the western part of the Bohemian Massif: a fluid inclusion record
    Character of the Contact between the Saxothuringian and Teplá-Barrandian Unit
    Characteristics of paleofluids related to metamorphic and magmatic processes in the western part of Bohemian Massif
    Characteristics of palynospectra of the Upper Cenomanian-Lower Turonian (anoxic facies) of the Bohemian and Vocontian Basins
    Characteristics of two small basins in the Šumava Mts. (South Bohemia)
    Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa
    Charakter paleofluid spjatých se vznikem Au-ložisek ve středočeské metalogenetické zóně
    Charakterisierung von Chabasiten des Böhmischen Mittelgebirges
    Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
    Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chemical and weathering indices of rocks and possibility of their application
    Chemical composition of rain and lysimetric waters from grasslands with different rates of fertilization
    The chemical composition of REE-Y-Th-U-rich accessory minerals in peraluminous granites of the Erzgebirge-Fichtelgebirge region, Germany. Part II: Xenotime
    Chemical composition of the crinoid skeletal remains (Echinodermata) in weathered limestones of the Bohemian Lower Devonian (Barrandian area)
    Chemical composition of the sulphides accompanying coal measures in the Kladno coal district, Central Bohemia
    Chemical composition of zinckenite from Boněnov, Western Bohemia
    Chemical Evolution of Volcanic Rocks in the Altenberg-Teplice Caldera (Eastern Krušné Hory Mts., Czech Republic, Germany)
    Chemical response of acidic Bohemian lakes to reduction of atmospheric deposition
    Chemical weathering of clay-rich sandstone matrix - control and case studies
    Chemical weathering of sandstone matrix - controls and case studies.
    Chemically, thermally and pressure induced structural changes in clay minerals as reflect by the paramagnetic properties
    Chemická úpravna MAPE a životní prostředí
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice)
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova
    Chemické složení dekoračních pískovců severovýchodních Čech
    Chemické složení labské vody a sedimentů u státní hranice v Hřensku
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chemické složení terciérních vulkanitů v jv. části šluknovského výběžku a jeho jižním předpolí, severní Čechy
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Chemismus gismondinu z lokality Líska u České Lípy
    Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Chemismus karbonátů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
    Chemistry of cowlesite from Žežice, Bohemia
    Chemistry of mineral waters in relation to the composition of surrounding rocks
    Chemistry of phosphorus-rich topaz
    Chemistry of the tertiary volcanics of the Czech Cretaceous Basin
    Chemostratigraphic determination of equivalent strata and formations in Bohemian Cretaceous Basin
    A chemostratigraphical correlation of Turonian sediments in the Bohemian Cretaceous Basin
    Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic
    Chitinozoans and acritarchs from the Ordovician-Silurian boundary of the Prague Basin, Czech Republic
    Chitinozoans and acritarchs in latest Tremadoc-early Arenig sediments of the Prague Basin, Czech Republic
    Chitinozoans from the Sheinwoodian/Homerian boundary beds (Wenlock) in the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    CHKO Broumovsko : geoekologická studie : úvodní etapa
    CHKO České středohoří - oblast postižená těžbou kamene
    Chondrichthyes from the Bohemian Cretaceous Basin and its biostratigraphic application
    Chondrodit z grafitového ložiska Lazec, 4 km sz. od Českého Krumlova
    Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
    Chráněná území geologického významu
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    Chromian spinel mineralogy of the Staré Ransko gabbro-peridotite, Czech Republic, and its implications for sulfide mineralization
    Chronological constraints on the Palaeozoic geodynamic evolution of the Variscan orogenic root system: Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    Chronology of Early Carboniferous compressional and extensional events in the Saxothuringian Zone of the Bohemian Massif in the Czech Republic from integraded geochronological and deformational sequence studies
    Chvaletice
    Cín
    Cíno-wolframové ložisko Krásno - zdroj vzácných prvků
    Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    The Cínovec-Krupka Mining Region
    The Cínovec/Zinnwald Sn-W-Li deposit
    Cínový důl Přebuz
    Cínový důl Sauersack (Rolava)
    Cinq nouveaux gisements de Pelobatidae (Amphibiens, Anoures) dans l'Oligocene d'Europe centrale
    Circumbilical retractor muscle attachment area in the Ordovician trilobed bellerophontoidean gastropod Tritonophon peeli sp.n. (Mollusca)
    Circumbilical retractor muscle attachment areas found in tropidodiscus (Gastropoda, Bellerophontoidea)
    Circumbilical retractor muscle attachment areas in the Upper Ordovician bellerophontoidean gastropod Grandstoma grande (Barrande in Perner, 1903)
    Cladoceran fauna from the archeological site Vladař in Czech Republic
    Classification and origin of orthogneisses in the area of the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Classification of granites by mean of discriminant analysis. Methods of Applied Geochemistry. Volume II
    Clay mineralogical investigations of Tertiary clay from northern Bohemia
    Clayey alteration products of porphyroides from the Železné hory Mts., Czechoslovakia
    Climate changes of the last millennium inferred from borehole temperatures: Results from the Czech Republic - Part I
    Climate Warming: Evidence Monitored in the Subsurface
    Climatic changes during the Holocene: comparison between stable isotope, biostratigraphical and lithological climate records in freshwater calcareous tufa
    Climatic oscillations versus environmental changes in the interpretation of Tertiary plant assemblages
    Climatic vs. Tectonic Controls on a Shallow-Water Hemipelagic Carbonate System (Turonian of Western Bohemia)
    Clustered trilobites Leonaspis leonhardi in the Kopanina Formation (Silurian, Czech Republic)
    Co natropily vody
    Co předcházelo těžbě uranu
    Co skrývá úpatí Řípu? : Měkkýši objasňují původ podřipských sutí
    Coal clasts in the Bolsovian (Westphalian C) sequence of the Kladno-Rakovník continental basin (Czech Republic): implications for the timing of maturation
    Coal clasts in the Carboniferous sediments of the Upper Silesian basin
    Coal clasts in the South Wales (UK) and central Bohemian basins (Czech Republic) : implications for the timing of maturation and fracture permeability
    10th Coal Geology Conference
    Coexisting Miocene alkaline volcanic series associated with the Cheb-Domažlice Graben (W Bohemia): Geochemical characteristics
    Coleoidea of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic, Europe)
    Les collections du département de géologie et de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Geneve. 71. La collection générale (Trilobita)
    Les collections du département de géologie et de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Geneve. 82., La collection générale (Graptolithina)
    Collisional orogens and their related metallogeny - a preface
    Comment on the "Analysis of the state of stress during the 1997 earthquake swarm in Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek
    Comment on the article "Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths "by G.S. Rajpoot and J. Klomínský
    Comments on facies development and stratigraphy of the Devonian, Barrandian area, Czech Republic
    Comments on the trilobite from "La Grotte du Trilobite"
    Comments to recently advertised alpinotype nappe structure of the Barrandian Paleozoic
    Community setting and functional morphology of Echinosphaerites infaustus (Fistuliporita: Echinodermata) from the Ordovician of Bohemia
    Comparison between pollutant concentration in the samples of fog and rime water collected at Mt. Milešovka
    Comparison between the distribution of PGE in black shales from the Bohemian Massif (CSFR) and other black shale occurrences
    Comparison of absolute and relative moment tensor solutions fro the January 1997 West Bohemia earthquake swarm
    Comparison of Acrinopterygian fishes from the Autun Basin (France) and the Krkonoše Piedmont Basin (Eastern Bohemia)
    Comparison of Cenomanian Floras from Western Interior North America and Central Europe
    Comparison of in situ field measurements of soil magnetic susceptibility with laboratory data
    Comparison of methods of mathematical modelling of the wave field in shallow seismics
    A comparison of the geochemistry of runoff fr6m small basins receiving or not receiving acid deposition: A trend from Brittany (France) to Bohemia (Czechoslovakia)
    Comparison of the petrogeochemical characteristic of the rare metal granitoids of the Ukrainian Shield and Krušné hory Mts.
    Complex parasitism and symbiosis of crinoid, subepidermal parasite and tabulate coral. Lower Devonian (Pragian), Barrandian, Czech Republic
    Composition and application possibilities of the "cypris clays" of the Sokolov basin
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Composition and morphology of fly ash from fluidized bed combustion of brown coal
    Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland
    Composition and properties of brown coal from the Sokolov Basin.
    Composition and structure of solid bitumens from the Příbram hydrothermal deposit
    Composition changes in silurian shales - conclusion based on calcitic concretions research
    Composition of monazite and xenotime from the Fichtelgebirge granites : an electron microprobe study
    Composition of Nb, Ta, Ti, Sn-bearing oxide minerals from the Homolka phosphorus-rich granite, Czech Republic
    Composition of Proterozoic greywackes in the Barrandian
    Composition of sediments in water reservoirs of the Ohře River and their contamination
    Composition of tourmaline from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its immediate vicinity
    Composition of trioctahedral micas in the Karlovy Vary pluton, Czech Republic and a comparison with those in the Cornubian batholith, SW England
    Compositional changes in Silurian shales: conclusions based on calcite concretions research
    Compositional evolution of garnet in the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, Vlastějovice, Bohemia - evidence of the preservation of early stages pre-dating regional metamorphism
    Compositional evolution of metasomatic garnet in melilitic rocks of the Osečná complex, Bohemia
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Compositional variations in the sodalite-bearing nepheline phonolite from Želenický vrch Hill, North Bohemia
    Concentration of radon in water and air in treatment plants
    Conferences: 6th Subfossil Cladocera Workshop
    Conjugate shear zones in the Southern Bohemian Massif (Austria): implications for Variscan and Alpine tectonothermal activity
    Connoisseur's Choise: Cassiterite, Cínovec, Czech Republic
    Conodont biostratigraphy of the Silurian-Devonian boundary stratotype at Klonk, Czechoslovakia
    Conodont Fauna from the Pragian/Emsian boundary in the Mramorka and Stydlé vody Quarry (Barrandian, Czech Republic)
    Conodonts of the Klabava Formation (Early Ordovician, Prague Basin)
    Constraints on the microbial activity in materials deposited in spoil banks of the Sokolov Basin
    Constraints on the origin of zonation of the granite complexes in the Fichtelgebirge (Germany and Czech Republic) : evidence from a gravity and geochemical study
    Constraints on the timing of events in the multiepisodic history of the Teplá-Barrandian complex, western Bohemia, from integration of deformational sequence and Rb-Sr isotopic data
    Constriction due to subduction: evidence for slab pull in the Mariánské Lázně complex (central European Variscides)
    Constrictional folds - comparison between experimental results and natural examples from the Mariánské Lázně Complex (Bohemian Massif)
    Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
    Contamination of bottom sediments in the Nechranice water reservoir, Czech Republic
    Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
    Content of As, Cd, Pb, Cu and Zn in forest soils of the Black Triangle-Ore Mountains
    Contents of nitrates in ground water (lesson of the Czechoslovak experience)
    Continuation of the Mariánské Lázne Complex under the Doupov Mts. volcanic complex, W. Bohemia
    Continuous monitoring of the oxidation of algal- and humic-type kerogen in a heated FTIR flow cell
    Continuous monitoring of the oxidation of different types of organic matter in a heated (190°C) FTIR flow cell
    Contrasting Early Carboniferous field geotherms: evidence for accretion of a thickened orogenic root and subducted Saxothuringian crust (Central European Variscides)
    Contrasting Flow Fabrics of Phonolite and Trachyte Domes and Implication to their Emplecement Mode: Example from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    Contrasting magmatic textures, joint patterns and emplacement features in granitic rocks of the Erzgebirge and the Lusatian Granodiorite Complex, Germany
    Contrasting petrological and geochemical features of orthogneisses and granulites in South Bohemia
    Contrasting pyrophanite - ilmenite solid-solution compositions from the Conta História Fe-Mn deposit, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil
    Contrasting thermal histories along frontal and transpressional boundaries in the Bohemian Massif
    Contrasting types of mafic and silicic magma interactions in the Central Bohemian Plutonic Complex: mixing, mingling, and composite layered intrisions
    Contrasting Types of Paleofluids in Volcano-Sedimentary Complex of the Barrandian Upper Proterozoic
    Contribution of Geophysical Data of the Solution of Geological Problems in the Central Bohemian Pluton and Adjacent Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif)
    Contribution on to geology and mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Krušné hory Mts.
    Contribution to the fluid evolution in the Barrandian Upper Proterozoic
    Contribution to the geology of the northern part of the Plzeň Basin and the southern part of the Carboniferous Žihle Basin
    Contribution to the mineralogy of acid drainage of Uranium minerals: Marecottite and the zippeite-group
    Contribution to the petrography of porcellanites in the North Bohemian Brown Coal Basin, locality Dobrčice in the Most area
    A contribution to the theory of the cameral mantle in some Silurian Nautiloidea (Mollusca, Cephalopoda)
    Contribution to understanding the igneous activity during later stages of the Variscan orogeny: preliminary results of petrological, geochemical and structural study of the Plechý pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from Late Turonian of central Europe
    A controversial metamorphic record at the Moldanubicum/Bohemicum contact : a possible example of the relaxation of isotherms after rapid tectonic movement
    Convergence measurement on the mine Mayrau
    Convergence oblique et sous-charriage continental a l'est du massif de la Boheme
    Coprocessing of North Bohemian coals
    Coprocessing severočeských uhlí
    Coraux crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur; Turonien inférieur-Coniacien inférieur), République tcheque
    Coraux pas encore décrits ou redécrits du Crétacé supérieur de Boheme
    Coraux solitaires (Zoantharia, Microsolenina) du Crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur, République tcheque)
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
    Correlation between radon in soil gas and local geology - some remarks
    Correlation of granitoids in the NW Bohemia - Smrčiny and Karlovy Vary plutons
    Correlation of lithologically contrasting rocks from the Kutná Hora-Svratka Region, Czech Republic
    Correlation of Neoproterozoic to Cambro-Ordovician rock units of the Ossa-Morena, the Central-Iberian and the Saxo-Thuringian Zones (Portugal, Germany)
    Correlation of siliciclastic rock chemistry and palaeomagnetic results from the Barrandian Lower Palaeozoic (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif): Palaeotectonic evolution of depositional environments
    Correlation of the Upper Cenomanian and Lower Turonian foraminiferal assemblages from Bohemian Cretaceous Basin
    Correlation on magnetostratigraphy and calpionellid biostratigraphy of the Jurassic/Cretaceous boundary strata in the Western Carpathians
    Correlations of paleogene palynoflora from the Bohemia, Hungary, Slovakia
    Cosmopolitan arthropod zooplankton in the Ordovician seas
    Cowlesit, faujasit, gobbinsit - nové zeolity pro ČR
    Coxiconchia Babin, 1966 from the Llanvirn of the Prague Basin (Bivalvia, Ordovician, Bohemia) and the function of some "accessoric" muscles in Recent and fossil Bivalvia
    Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts.
    Credneria bohemica VELENOVSKÝ - eine altertümliche Platane
    The Cretaceous biogenic structures created in Triassic sandstones (Devět Křížů at Červený Kostelec, NE Bohemia, Czech Republic)
    The crinoid holdfast Lichenocrinus Hall, 1866 in the Ordovician of Bohemia (Czech Republic)
    Critical loads for acidity in North Bohemia - landscape-ecological consequences and basic planning issues
    Critical review of acid in situ leach uranium mining. 2., Soviet Block and Asia
    Cross-section from the basement to the core of the Měděnec synform
    Crustal structure of the Erzgebirge
    Crustal structure of the western part of the Bohemian Massif, Czech Republic : A summary of the project "Geological model of western Bohemia, related to the deep borehole KTB in Germany"
    Crustal temperatures along the Central Segment of the European Geotraverse
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
    Cryptic trace-element variation as an indicator of reverse zoning in a granitic pluton: the Říčany granite, Czech Republic
    Crystal chemistry of apatite in tourmaline-bearing alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
    Crystal chemistry of monazite and xenotime from Saxothuringian-Moldanubian metapelites, NE Bavaria, Germany
    The crystal chemistry of paulingite
    The crystal chemistry of the zippeite group
    The crystal structure and crystal chemistry of uranosphaerite, Bi(UO2)O2OH
    Crystal structure, cation ordering and polytypic character of diaphorite, Pb2Ag3Sb3S8, a PbS-based structure
    The crystal structure of Na4(UO2)(CO3)3 and its relationship to schröckingerite
    The crystal structure of synthetic kutinaite, Cu14Ag6As7
    Crystallization history of a pyroxenite xenolith in a granulite inferred from chemical and single-crystal X-ray data
    Crystallization history of a pyroxenite xenolith in a granulite interferred from chemical and single-crystal X-ray data
    Crystallochemistry of Al-rich mineral associations in the ML complex and surroundings
    Crystallochemistry of oxides and silicates from ancient lead pyrometallurgical slag, with emphasis on the localisation and mobilisation of heavy metals. Volume 2
    Cubitostrea Sarumensis (Woods, 1913), new species of fossil oyster in the Cretaceous of Bohemia
    Cummingtonit z Přísečnice v Krušných horách
    Cunninghamites ubaghsii (Taxodiaceae?) from the Maastrichtian type area (Late Cretaceous, SE Netherlands) rediscovered
    Cunnolitidés du Crétacé de Boheme (Scléractiniaires, Fungiina) Cénomanien supérieur-Turonien inférieur: République tcheque
    Cyathidium Steenstrup (Crinoidea) in the Upper Cretaceous of Bohemia (Czech Republic)
    Cyclicity and duration of Lower Devonian stages: Observations from the Barrandian area, Czech Republic
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Cyrtograptus lundgreni Biozone in the southwestern part of the Svatý Jan Volcanic Centre (Wenlock, Prague Basin, Bohemia)
    Czech-Bavarian Geopark in W Bohemia
    Czech-ing out Toxic Wastes
    The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
    Czech Republic - August 2002 : another flood disaster of century after five years
    Czech Republic and Slovak Republic
    Časové změny tíhového pole v oblasti Jezeří
    Čedičová brekcie Humenského vrchu a vrchu Windsor u Siřejovic
    Čejkaite, the triclinic polymorph of Na4(UO2)(CO3)3 - a new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Čeleď Actaeonellidae Pčelincev, 1954 (Opistobranchia, Tectibranchia) v sedimentech cenomanu České křídové pánve
    Černá díra u Svojšína : Pyritový důl Otto
    Černé uhlí v České republice a jeho transformace do nových ekonomických podmínek
    Čertova ruka v Českém ráji
    Červená hora s přírodní památkou Pod skalou
    České diamanty
    České muzeum stříbra v Kutné Hoře
    České nerosty ve sbírkách Fersmanova muzea v Moskvě
    České olivíny a jejich šperkové využití
    The České Středohoří magmatic complex in Northern Bohemia 40K-40Ar ages for volcanism biostratigraphy of the Cenozoic freshwater formation
    The České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry
    České Švýcarsko
    Českolipsko
    Českosaské Švýcarsko - historie a současnost středoevropské romantické krajiny
    Český achát - jeho naleziště
    Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Český ráj a hodnota jeho krajiny - v minulosti a hlavně dnes
    Český ráj
    Činnost geologicko-mineralogického oddělení Muzea města Ústí nad Labem
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1996
    The Čistá-Jesenice pluton in western Bohemia : geochemistry, geology, petrophysics and ore potential
    Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
    Čtvrtý rok Severočeských dolů, a.s.
    Čtyřicet let přírodovědeckého Sborníku Severočeského muzea
    D-Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Třeboňsko
    D1 and D2 structures in eclogites - Meluzína
    Dacryoconarides du genre Nowakia dans le Praguien du bassin de Prague (Dévonien inférieur, République tcheque)
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Další zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně: Lobzy-Petřín
    Daphnia resting eggs in the sediment of Bohemian Forest lakes : an evidence for sediment disturbance
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Dating middle and late Variscan tectonometamorphic events on the NE rim of the Moldanubian Zone (Kutná Hora Crystalline Complex) - an 39Ar/40Ar study
    Dating of the Quaternary volcanoes Komorní Hůrka (Kammerbühl) and Železná Hůrka (Eisenbühl), Czech Republic, by TL, ESR, alpha-recoil and fission track chronometry
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Dawsonerpeton polydens (Fritsch, 1879) (Amphibia): remarks on morphology and relationship
    Day 1, stop 1: Čertova skála
    Day 1, stop 2: Roadcut N of Týřovice
    Day 1, stop 3. Luh near Skryje
    Day 1, stop 4: Skryje - monument of Joachim Barrande
    Day 1, stop 5: Medový Újezd
    Day 1, stop 6: Točník
    Day 2, stop 1: Jivina
    Day 2, stop 2: Olešná
    Day 2, stop 3: Mílina
    Day 2, stop 4: Rokycany-Stráň (quarry)
    Day 2, stop 5: Mýto-Svatoštěpánský rybník
    Day 3, stop 1: Ejpovice
    Day 3, stop 2: Starý Plzenec-Černá stráň
    Day 3, stop 3: Rumpál
    Day 3, stop 4: Čížovka at Zahořany
    Day 3, stop 5: Beroun-North
    Day 4, stop 1: Chrustenice - Museum of Iron Ore Mining
    Day 4, stop 2: Loděnice-vineyard
    Day 4, stop 3: Vráž
    Day 4, stop 4: Beroun-Počaply Section
    Day 4, stop 5: Levín
    Day 5, stop 1: Hlásná Třebaň I
    Day 5, stop 2: Hlásná Třebaň II
    Day 5, stop 3: Liteň
    Day 5, stop 4: Budňany Rock at Karlštejn
    Day 5, stop 5: Klonk near Suchomasty
    Day 5, stop 6: Praha-Řeporyje - Požáry Quarry
    "De re metallica" - Das Hauptwerk von Georgius Agricola
    De Re Metallica, A Timeless Classic
    Debris flows and lahars in the volcanic area of the České středohoří Mts.
    Decacrinus Bohemicus sp.n., (Criniodea, Col.) from the Lower Devonian Koněprusy Limestone, Barrandian Area (Czech Republic)
    Der Deckenbau des östlichen Saxothuringikums
    Das Deckgebirge im Tagebau Berzdorf/OL
    Decline of Norway spruce (Picea abies) and environmental sensitivity to acidic deposition in the Czech Republic
    Decreasing immissions of vehicular lead in central Bohemia?
    Děčínská termální struktura a Lázně Svatého Josefa
    Děčínské termální pole a lázně Sv. Josefa
    Děčínský Sněžník Hill
    Deep seated electrical high conductivity zones imaging lithosphere deformation in Western Bohemia
    Deep seated magnetotelluric conductivity anomalies and their reflection lithosphere deformation along geotraverse in Western Bohemia
    Deep seismic reflection profiling and crustal structure in west Bohemia
    Deep seismic reflection profiling and implications for the exhumation of HP/HT rocks in the Saxothuringian Belt
    Deep seismics in West Bohemia
    Deep Structure of the Lithosphere in the Western Part of the Bohemian Massif
    Defect structure and luminiscence behaviour of agate : Results of electron paramagnetic resonance (EPR) and catodoluminiscence (CL) studies
    Deformační vývoj kouřimského příkrovu (13-41 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou)
    Deformation measurements of carboniferous sandstones from the coal mine Kladno II
    Deformation of gabbro-amphibolites in the SW Barrandian zone (W Bohemian Massif, NE Bavaria) - acadian terrane collision
    Degradace geologie, nikoliv výchozu uhelné sloje
    Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti
    Demonstrations of the Kačák event (Middle Devonian, uppermost Eifelian) at some Barrandian localities
    Dendrochronologische Untersuchungen an subfossilen Eichen aus Labe-Schottern
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
    The deposit of refractory claystones Kačice near Libušín (Central Bohemia)
    Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesni Potok, Central Czech Republic
    Deposition of Selected Elements to the Spruce (Picea Abies L.Karst) Stand in the Krušné hory Area
    Depositional and early genetic history of a complex glauconitic-phosphatic deposit: Cenomanian-Turonian boundary, Pecínov quarry, Bohemia
    Depositional Processes in a Low-Sinuosity Fluvial System: facies and Depositional Geometries of the Permian Havlovice Member, Krkonoše Piedmont Basin
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Depositional systems and sequence stratigraphy of coarse-grained deltas in a shallow-marine, strike-slip setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Desalination of mine waters from in situ uranium leaching: the ammonium alum - ammonium alunite process
    Description and crystal structure of vajdakite, (( Mo 6+ O2)2(H2O)2As3+2O5).H2O - A new mineral from Jáchymov, Czech Republic
    Description of the early ontogenic part of the Tentaculitids, with implications for classification
    Detailed evaluation of deformation behaviour on the bottom of the open-pit mine Jiří
    Detailed radon risk mapping in the Neratovice and Mělník area (Central Bohemia)
    Detailed radon risk mapping in the Teplice agglomeration
    Dětaň
    Determination of characteristic features of slope movements present-day activity by monitoring in thick-bedded sandstones of the Bohemian Cretaceous basin
    Determination of PGE in nonsilicate rocks by fire assay with NiS collector
    Determination of Physical and Mechanical Properties of Sedimentary Rocks of Carboniferous Age
    Determination of physical and mechanical properties of sedimentary rocks of carboniferous age
    Deux expatriés célebres: Joachim Barrande et Jules Marcou
    Development diversity of peatlands in Bohemian Forest
    Development of a groundwater clean-up technology for the Hradčany military air base
    The development of acidification of the lakes in Bohemia
    Development of Fracture Networks in the Melechov Massif and their Analysis
    The development of geoethics
    Development of greisenization at the Horní Slavkov Sn-W deposit (Bohemian Massif). 3. Österreichisches Fluid treffen, vom 9.11. bis 10.11.1995
    Development of mountain forests in the Bohemian Forest
    Development of topaz-bearing granites of the Krudum massif (Karlovy Vary pluton)
    Development of vegetation in the Labe river floodplain
    Devon
    Devonian ammonoid zones and their correlation with established series and stage boundaries
    The Devonian-Permian APWP for the West Sudetes, Poland
    Devonian vertebrate biochronology and global marine/non-marine correlation
    Devonský útes u Koněprus. Necháme zničit naše největší a nejkvalitnější ložisko hodnotných vápenců, areál zcela vyjímečného přírodovědeckého a ekologického významu?
    Dextral Shear Zone between Nové Město Unit and the Core of Orlica-Snieznik Massif (the Sudetes) - a Variscan Terrane Boundary?
    Diabas motolské soutěsky v Praze - intruze cedrového typu?
    Diaforit z Březových Hor
    Diagenesis effects on specific carbon isotope composition of plant n-alkanes
    Diagenesis of Clay Minerals and Organic Matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin, Czech Republic: First Systematic Survey
    Diagenetic Fluid Circulation through Fractures : A Case Study from the Barrandian Basin (Lower Paleozoic)
    Differences between earthquakes and explosion sources in North Western Bohemia
    Differences in wet-only and bulk precipitation chemistry at two stations in the Krušné hory Mts.
    Differentiation, affinities and palaeoenvironmental significance of the megaspores Arcellites and Bohemisporites in Wealden and other Cretaceous successions
    Differentiation and spread of the Baltic Acritarch Province (Arenig-Llanvirn)
    Digital elevation model of the crystalline basement, NW Bohemia
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Dilema related to exploitation of the Natural sources: deposite of brown coal versus spa, Cheb basin.
    Dindymene kenchrias n.sp. (Trilobita) in the Vinice Formation (Berounian Stage, Ordovician) of the Prague Basin, Czech Republic
    Dioritic and Gabbroid Rocks from Southern Bohemia and Lower Austria: Geochemical and Mineralogical Constraints on their Role in Genesis of the South Bohemian (Moldanubian) Batholith
    Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu (32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 33-11 Třeboň)
    Discinid Brachiopods from the Kopanina Formation (Silurian) of Amerika quarries near Mořina, Barrandian, Central Bohemia
    A discovery a Neolithic greenschist mining at the southern margin of the Jizerské hory Mts. (Northern Bohemia)
    Discovery of a larval shell in Middle Paleozoic subulitoidean gastropods with description of two new species from the Early Devonian of Bohemia
    Discovery of Cyrtometopus Angelin, 1854 (Trilobita) in the Klabava Formation (Arenig) near Komárov (Prague Basin, Czech Republic)
    Discovery of Harpidella McCoy, 1849 (Trilobita) in the Kralodvorian (Upper Ordovician) near Levín (Prague Basin, Czech Republic)
    Discovery of oligolamellar teeth of echinoids in the Silurian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Discovery of the fossiliferous Middle Berounian Vinice Formation at Cekov (Ordovician, western part of the Prague Basin)
    A discussion of geochemistry of regionally metamorphosed skarns of the Krušné hory Mountains, Czech Republic, and implications for their genesis
    Disjunctive structures within the shaft pillar - Kladno mine No. 2
    Dispersion of Rayleigh wawes along the Prague-Warsaw profile
    Displaying 3-D objects in seismology using PEX library
    Dissolution kinetics of natural kaolinites at low pH sulfuric acid solutions - an example from Stráž pod Ralskem mineral deposit
    Dissorophoid Amphibians from the Upper Carboniferous of Nýřany
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu (11-23 Sokolov, 11-21 Karlovy Vary, 01-43 Horní Blatná, 02-32 Teplice)
    Distribuce Pb, Cd a As v půdách na Příbramsku
    Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech barrandienského proterozoika
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Distribution and composition of the dry deposition in Prague during the winter season
    Distribution of arsenic in snowfall samples Prague, Central Bohemia
    Distribution of detrital "tongues" in the Main Seams of the North Bohemian Basin and their application to stratigraphic subdivision of the Main Seam
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins
    Distribution of elements in the world lignite average and its comparison with lignite seams of the North Bohemian and Sokolov Basins, Czech Republic
    Distribution of heavy minerals in stream sediments of the Mariánské Lázně complex
    Distribution of iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Distribution of radon anomalies over the Choustník fault zone (Central Bohemia)
    Distribution of REE and REE-minerals in topaz-bearing granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic)
    Distribution of REE in fenites and feldspathized rocks from the bore-hole H-28 in the Čistá ring structure (W.Bohemia)
    Distribution of Rhenium, Tungsten and Selenium in Molybdenites of the Bohemian Massif
    Distribution of selected metals in a model section of the middle Elbe river flood plain
    Distribution of Th, U and K and petrophysical properties of granites in the Czech part of the Smrčiny (Fichtelgebirge) pluton
    Distribution of the Fe in the fine fractions of some Czech bentonites
    Distribution of the lingulate brachiopod Thysanotos in Central Europe
    Distribution of Toxic Metals in Stream Sediments
    Distribution of toxic metals in stream sediments
    Distribution of trace elements in several ombotrophic peatbogs of the Bohemian Massif
    Distribution paléogéographique des mollusques bivalves durant l´Ordovicien
    Divoká rokle u Ústí nad Labem - rekonstrukce sopečného vývoje
    Do we know everything about physical and chemical formation of groundwater?
    Dobrčice
    Dobrotivian/Berounian boundary interval in the Prague Basin with a special emphasis on the deepest part of the trough (Ordovician, Czech Republic)
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    Dobývání kaolinu na Brdech
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
    Dobývání uhlí u Starého Šachova
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Dobývání železných rud na Českolipsku
    Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc.
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Does ternary feldspar constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene granulites, Bohemian Massif
    Das Dohnaer Massif in der südöstlichen Elbezone
    Doktoři montánních věd Vysoké školy báňské v Příbrami
    Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše) (03-42 Trutnov)
    Dolování na merklínském panství v první polovině 19.století
    Dolování rumělky u obce Svatá, zjz. od Berouna
    Dolování stříbra v okolí Nového Města n. Metují
    Dolování u Nového Města pod Smrkem
    Dolování uhlí na vrchu Chlum v Děčíně (část Marjanín)
    Doly u Panenské Hůrky a Andělské Hory v chrastavském revíru
    Domnělý polybasit ze sbírek Národního muzea identifikován jako hematit
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Doprovodné minerály pyropu v náplavech jižního okolí Kolína
    Doprovodné nerosty na výskytech achátů v Podkrkonoší a na Broumovsku
    Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Dosavadní výsledky magnetostratigrafických výzkumů terciérních sedimentů sokolovské pánve
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Dotternhausenská cementárna : Jak sloučit těžbu s ochranou geologických památek
    The Doupov volcano-genetic aspects
    Doupovské hory - krajina v úschovně
    Doupovské hory Mts. - new geological data
    Dráči : sláva a pád radčické břidlice
    Drahé kameny z Krušných hor
    Drahokamy Malé Jizerské louky v literárním podání do konce 17.století
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
    Dravit a křemen z Oparenského údolí u Lovosic
    Drilling in a Silurian brachiopod Atrypa Fumosa from the Barrandian Area, Bohemia (Czech Republic)
    Drobné proudové sesuvy ve Zbraslavi
    Drobné vltavíny a lechatelieritové úlomky ve vltavínonosných sedimentech
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
    Druhotné minerály jáchymovského rudního revíru
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    A drying-upward aeolian system of the Bohdašín Formation (Early Triassic), Sudetes of NE Czech Republic: record of seasonality and long-term palaeoclimate change
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
    Duhamelite discredited
    The duke Lobkowitz Collection
    Duksyt - zywica kopalna?
    Duktile Bewegungen in der Gabbro-Amphibolit Masse von Neukirchen-Kdyně und SW-ZEV : Resultant devonischer Terrane Kollision
    Důl Antoni : Zpráva o průzkumu starého dolu v Libnově u Oloví v Krušných horách
    Důl Cínovec (Zinnwald) v letech 1938-45
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Důlní indukované geodynamické jevy
    Důlní indukované seizmické děje
    Dumortierit - klasický kutnohorský minerál
    Dutinové minerály z vrchu Lovčí u Radejčína v Českém středohoří
    Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v českém středohoří
    Duxit - český fosilní jantar
    Duxite and its geochemical biomarkers ("chemofossils") from Bílina open-cast mine in the North Bohemian Basin (Miocene, Czech Republic)
    Dva Weinzettlovy druhy cerithií (Gastropoda) z cenomanu české křídové pánve
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu (23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Dvě století krkonošské geologie
    Dvojčatný srůst křemene podle japonského zákona z lokality Obří důl (Krkonoše)
    Dvoufázová destrukce paleoreliéfu : dva příklady z Vimperské vrchoviny
    Dyke rocks in two circular structures in S and SW Bohemia: compositions corresponding to bulk melting of the Moldanubian gneisses
    Dyke swarm of highly evolved felsitic alkali-feldspar granite porphyry near Milevsko, Central Bohemian Pluton
    Dyke Swarm Pattern and Tectonics in the České Středohoří Mts. Volcanic Centre, Ohře (Eger) Rift, Central Europe (Starting Points for Further Research)
    Dyke swarms in the area of the Central Bohemian batholith
    Dyke swarms in the area of the Central Bohemian Plutonic Complex
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    Dynamic of the surface temperature field caused by mining-related groundwater management
    Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VI. Meliorační opatření
    Dystribucja pylu na obszarze Zaglebia Górnoluzyckiego po 1958 r.
    The earliest brachiopod bryozoan dominated community in the Ordovician of peri-Gondwana and its ancestors: a case study from the Klabava Formation (Arenigian) of the Barrandian, Bohemia
    The earliest dalmanitiid trilobites from Bohemia
    Early- and Upper Proterozoic and Paleozoic structure in the western Bohemian Massif
    Early Carboniferous Rb-Sr mica - whole-rock ages of phases of medium- and low-pressure metamorphism in the saxothuringian zone, western Bohemia
    Early Devonian conodont succession from the section of the Čertovy schody Quarry (Koněprusy, Barrandian, Czech Republic)
    Early Devonian conodont succession from the section of the Čertovy schody Quarry (Koněprusy, Barrandian, Czech Republic)
    Early medieval hillfort of Budeč - reconstruction of environment on the basis of pollen analysis
    Early Miocene birds of Břešťany, Czech Republic
    Early Miocene birds of Skyřice, Czech Republic
    Early Miocene birds of Tuchořice, Czech Republic
    Early Miocene carpological material from the Czech part of the Zittau Basin
    Early Miocene flora of the Cypris Shale (western Bohemia)
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    An Early Miocene Linden (Tilia) from North Bohemia and its possible relationship
    Early Miocene records of Craigia (Malvaceae s.l.) in the Most Basin, North Bohemia - whole plant approach
    Early Palaeozoic Intracontinental Rifting and Early Sea-Floor Spreading in the Central West Sudetes (Bohemian Massif): Geochemical and Nd-Sr Isotopic Study on Metavolcanic Rocks of the East Krkonoše Complex
    Early Palaeozoic intracontinental rifting and incipient ocean spreading in the Czech/Polish East Krkonoše/Karkonosze Complex, West Sudetes (NE Bohemian Massif)
    Early Palaeozoic intracontinental rifting in the Bohemian terrane: correlation of volcanic rocks of the central West Sudetes and Barrandian
    Early Palaeozoic rift-related magmatism in Variscan Europe: fragmentation of the Armorican Terrane Assemblage
    Early Paleozoic evolution of the Barrandian Terrane Bohemian Massif, Czech Republic: paleotectonic implications of sedimentary, fossil and volcanic record
    The early paradoxidid harlani trilobite fauna of Massachusetts and its correlatives in Newfoundland, Morocco, and Spain
    Early Weichselian dust storm layer at Achenheim in Alsace, France
    Earthquake swarms and accompanying phenomena in intraplate regions: a review
    Earthquake Swarms in the Major Focal Zone of the West Bohemia/Vogtland Seismoactive Region
    Earthquake Swarms in the Western Part of the Bohemian Massif
    The eastern continuation of the Cadomian orogen: U-Pb zircon evidence from Saxo-Thuringian granitoids in south-western Poland and the northern Czech Republic
    Echinoderms in the Bohemian Ordovician
    Eclogites from the Czech part of the Erzgebirge: multi-stage metamorphic and structural evolution
    Eclogites from the Meluzina and Měděnec localities of the Krušné hory Mountains, western part of the Bohemian Massif, Czech Republic
    The eclogites in the Monotonous Series of the Moldanubian zone and the theory of thermal pulses : a discussion
    The eclogites in the Monotonous series of the Moldanubian Zone and the theory of thermal pulses: a reply
    Eclogites with a short-lived granulite facies overprint in the Moldanubian Zone, Czech Republic: petrology, geochemistry and diffusion modelling of garnet zoning
    Eclogitic micaschists in the central part of the Krušné hory Mountains (Bohemian Massif)
    Eclogitic micaschists in the central part of the Krušné hory Mountains (Bohemian Massif) (Erratum)
    Ecomorphological evaluation of the stream habitat quality and its application on the model area of Rakovnický Stream Basin
    Editorial
    The education trail "Kozí Hory - Libčice"
    The education trail "Nový Knín and surroundings"
    The education trail "Zlaté Psí hory"
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Effect of altitude and tree species on 34S of deposited sulfur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    The Effect of Clay Mineralogy and pH Sorption and Desorption of Cadmium and Lead: The Overlying Clay Formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    The effect of composition of dioctahedral Na-smectites on their swelling
    Effect of Elemental Composition of Fe-Ti Oxides on their Thermomagnetic Curves
    The effect of mining activity on the occurrence of mining tremors in the safety shaft pillar of the Kladno-Mayrau coal mine
    The effect of Pinus mugo (Turra) plantations on alpine-tundra microclimate, vegetation distribution, and soils in Krkonoše National Park, Czech Republic
    The effect of process variables on particulate emissions from fluidised bed combustion of Czech lignites.
    The effect of pyrolysis condition on the assessment of the origin of bitumens and coals from the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Effects of air pollution on biogeochemical cycling of elements in forest ecosystems in a gradient study from Czech Republic and Poland to Denmark - the APOS-Project
    Effects of Iron Oxidation State and Organic Cations on Dioctahedral Smectite Hydration
    Effects of Tectonic- and Compaction-driven, Syndepositional Tilting in the Architecture of a Rift-margin Deltaic Complex: the Bílina Delta (Neogene), Most Basin, Czech Republic
    Ehrung für internationales Gemeinschaftswerk
    Ein Chamäleonfund aus dem unteren Orleanium des Braunkohlen - Tagebaus Merkur-Nord (Nordböhmen)
    Ein metalateritisches Denudations-Niveau als lithologisch und zeitlich korrelierbarer Bezugshorizont in Phylliten, Glimerschieferen und Gneissen des ostbayerischen Grundgebirges
    Ein Riff des Unterdevon bei Koněprusy
    Eine küstennahe, sandige Zechstein-Sabkha in NE-Böhmen mit dolomitisierten Calcretes, Speläolithen und Grainstones
    Einfluss seismischer Ereignisse auf die Isotopie von Quellgasen - erste Ergebnisse
    Einige neue Erkenntnisse zur oligozänen Flora von Bechlejovice bei Děčín
    The Eisgarn granite and its successors in the South Bohemian Batholith
    Die Eiszeitseen im Hohen Böhmerwald
    Die Eklogite des Erzgebirges
    Ekogeologický a hydrogeologický výzkum okolí Kašperských Hor v chráněné krajinné oblasti Šumava
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Ekologicko-geochemické mapování pražské aglomerace
    Ekologie versus ekonomika - příklad ložiska Staré Ransko
    Elbe Project : Principal results of Czech-German cooperation
    Electromagnetic measurements in the vicinity of the KTB drill site. Part I: The MV results across a 2-D array
    Electromagnetic measurements in the vicinity of the KTB drill site. Part II. Magnetotelluric results
    Electronically conducting brittle-ductile shear zones in the crystalline basement of Rittsteig (Bohemian Massif, Germany): Evidence from self potential and hole-to-surface electrical measurements
    Elemental fluxes in forested catchments underlain by granite and serpentinite in the Slavkovský les Mountains, Czech Republic
    Elementary silicon in the moldavite from Chlum near Ločenice, southern Bohemia
    Eletroodporová meření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci
    Emended characteristics of Cercidiphyllum crenatum (Unger) R. W. Brown based on reproductive structures and pollen in situ
    Emil Porth - krkonošský prospektor a badatel
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Emission Abatement Strategies and the Environment (EASE) for the Black Triangle
    Emission from the Fluidized Bed Combustion
    Emplacement of Mantle Rocks into the Lower Crust: Constraints from Elastic Anisotropy and Geochronological Studies in the Moldanubian Zone
    Emplacement of the Altenberg Granite Porphyry : AMS Data Constraints
    Enantiomorphous dimorphism in Silurian and Devonian bivalves; Maminka Barrande, 1881 (Lunulacardiidae, Silurian) - the oldest known example
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Enrichment of radon-222 in water during groundwater treatment processes
    Entgasungsraten, Chemismus und Isotopenchemie der Quellgase des Vogtlandes und Nordböhmens
    Die Entwicklung der EPR-Charakteristik und Färbung von Fluoriten aus Sn-Vererzungen : Beziehungen zur Fluidevolution in der Lagerstätte
    Entwicklung der Gebirgswälder im Böhmerwald
    Entwicklung und Architektur einer fluviatilen Talfüllung - die Niederschöne Formation in Sächsischen Kreidebecken
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
    Environmental Rehabilitation of Areas Affected by Contamination Area and Associated Problems Resulting from the Exploitation and Processing of Pyrite in East Bohemia in the Times of Austrian Monarchy
    Environmental risks associated with aeration of a freshwater sediment exposed to mine drainage water
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Eodrevermannia havliceki n.sp. (Trilobita) from the Suchomasty Limestone (Upper Emsian-Dalejan, Prague Basin, Czech Basin)
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada (12-24 Praha)
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
    Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Eoteuthoidae - a new family of Late Cretaceous dibranchiate cephalopods (Coleoidea, Decapoda, Teuthina?)
    Epibiont relationships on hyolithids demonstrated by Ordovician trepostomes (Bryozoa) and Devonian tabulates (Anthozoa)
    Epibionts of mollusc shells from the Korycany limestones (Upper Cenomanian, Czech Republic)
    Epibionts, their hard-rock substrates, and phosphogenesis during the Cenomanian-Turonian boundary interval (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Epidot z Chrtníků u Choltic
    Epidotmikrokvarcdioritový hydrotermalit z Prahy-Suchdola, potenciální ozdobný kámen
    Epigenetic dolomitization of the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for burial history of Lower Paleozoic strata
    The epiplanktic anthozoan, Kolihaia eremita Prantl, 1946 (Cnidaria), from the Silurian of the Prague Basin (Bohemia)
    Epithermal Pb-Zn vein mineralization of the Stříbro ore district, Bohemian Massif, Czech Republic: Fluid inclusion and stable isotope study
    Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mts., Czech Republic
    Erdbeben entlang der Finne- und Gera-Jáchymov-Störung in Thüringen und Sachsen : fallbeispiel: Das Beben am 28.09.1993 bei Gera
    Erfassung von Umwelt-Kontaminationen mit magnetischen Proxies
    Ergebnisse erster AMS-Messungen in cadomischen Granodiorite der Lausitz
    Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Erozní a akumulační procesy v české krajině mladého holocénu a jejich vztah k tvorbě niv
    Errors of Rn-222 determination at various measurement procedures
    Die erste internationale Bodenkarte im Massstab 1:50 000 zwischen den Ländern Deutschland, Polen und Tschechien, BK50 Blatt Zittau
    Erstellung von Höhenmodellen und Bewegungskarten der Erdoberfläche durch Satelliten-Radarinterferometrie
    Erstnachweis der Gattung Tacca FORST 1776 (Taccaceae) im europäischen Alttertiär
    Eruption processes and geochemistry of Komorní Hůrka scoria cone, Cheb Basin, Czech Republic
    Establishing correlations between magma emplacement and faulting using statistical map analysis: examples from the northwestern Bohemian Massif (Germany/Czech Republic) and the northern Lachlan Fold Belt (Australia)
    Estimation of aquifer parameters under steady state conditions using inverse modelling
    The estimation of the risk of radon invasion from the basement into buildings in the multidedded geological environment
    Ethological interpretation of the ichnogenus Pragichnus CHLUPÁČ, 1987 (Ordovician, Czech Republic)
    Euhedral and Euhedral-Looking Ocelli in Mafic Bodies of Granitic Complexes
    Eulynit z Jáchymova a Smrkovce
    Europejska konferencja weglowa '95 Praga, Czechy, 26.06.-01.07.1995
    The EUROPROBE TESZ and PACE TMR network Meetings, Prague, Czech Republic, October 4-6, 1998
    The evaluation of runoff components on the slope of the open-pit mine by means of environmental isotopes O-18 and T
    Evaluation of soil-gas radon concentration data - some remarks
    Event- und Sequenzstratigraphie in der Sächsischen Kreide
    Evidence for carbonatite metasomatism in the upper mantle beneath the Bohemian Massif
    Evidence for high temperature diffusional creep preserved by rapid cooling of lower crust (North Bohemian shear zone, Czech Republic)
    The evidence for Late Variscan nappe thrusting of the Mariánské Lázně Complex over the Saxothuringian terrane (West Bohemia)
    Evidence for rapid environmental changes in low latitudes during the Late Silurian Lau Event: the Burgen-1 drillcore, Gotland, Sweden
    Evidence for relative stability in terrestrial lowland faunas despite severe climate change at the Middle-Upper Pennsylvanian (Carboniferous) transition of paleotropical Euramerica: quantitative comparison of Cemetery Hill (Ohio) with fourteen penecontemporaneous Permo-Carboniferous Konservat-Lagerstätten
    Evidence from laser ablation ICPMS dating of zircons in Erzgebirge orthogneisses for early Cambrian and early Ordovician pulses of granitic plutonism in the Western Bohemian Massif
    Evidence from zircon dating for existence of approximately 2.1 Ga old crystalline basement in southern Bohemia, Czech Republic
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evidence of active tectonic movements in Krušné Hory Mts. (NW Bohemia)
    Evidence of glaucophane schist facies metamorphism in the East Karkonosze, West Sudetes, Poland
    Evidence of the Braarudosphaera-rich Turonian sediments in the Bohemian Cretaceous Basin
    Evidence of UHP metamorphism in the inner part of the European Variscides (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Evidence of VHP metamorphism in the inner part of the European Variscides (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Evolution of crustal fluids in a shear zone during retrograde metamorphism, regional uplift, and cooling : The Kašperské Hory gold deposit, Moldanubian Unit, Bohemian Massif
    Evolution of Depocenter Geometries in the Most Basin: Implications for the Tectonosedimentary History of the Neogene Ohře Rift (Eger Graben), North Bohemia
    The evolution of fluorite-rich felsic magmas : Source dichotomy, magmatic convergence and the origins of topaz granite
    Evolution of fractionated granite magma in multiple-opened system: Example from the Podlesí granite stock, Czech Republic
    Evolution of geochemistry and depositional settings of Early Palaeozoic siliciclastics of the Barrandian (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Evolution of granites of the Klenov massif (South Bohemian Batholith)
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic) and paleohydrologic model
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part II : Hydrothermal paleokarst, Papers presented at 5th International School "Classical Karst", Trenta, June 28th-July 1st 1997
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy Region (Bohemian Karst, Czech Republic). Part III, Collapse structures
    Evolution of retiolitid graptolites - a synopsis
    Evolution of the Czech parts of the Smrčiny/Fichtelgebirge granite pluton
    The evolution of the Massif Central rift: spatio-temporal distribution of the volcanism
    Evolution of the Middle Westphalian river valley drainage system in central Bohemia (Czech Republic) and its palaeogeographic implication
    Evolution of the oligocene Doupov volcanic complex, NW Bohemia
    Evolution of the Snake Fauna of Central and East Europe During the Miocene
    Evolution of two-mica granites in the South Bohemian batholith
    Evolutionary dynamics of Pragian Dacryoconarida (Lower Devonian, Tentaculitoidea): evidence from palaeontological data and delta 13C of marine carbonates from Czech Republic
    Evorzní tvary ve zpevněných horninách
    Examples of lower Zlíchovian and Dalej boundary intervals in the Barrandian area, Czech Republic
    Excursion 1: 3 September 1996. One-day visit to site of uranium mining and in-situ leaching from Cretaceous sandstones at Stráž pod Ralskem, North Bohemia
    Excursion 2 - Field Guide for "Fluorite and Barite Mineralization Regimes in the Erzgebirge-Krušné hory"
    Excursion 2: 7-9 September 1996. Three-day excursion to northwestern part of Czech Republic to examine mineral extraction sites and some associated environmental problems
    Excursion to the Frýdlant and Šluknov promontories - Genesis of the Jizera orthogneisses; localities of their protoliths : Granodiorit-Granit-Komplex der Lužické hory
    Excystment opening and the affinities of Acritarchs
    Exfoliační klenby v jižním okolí Lipna
    Exhumation of high-grade rocks in the Saxo-Thuringian Belt: geological constraints and geodynamic concepts
    Exhumation of HP rocks in the Saxothuringian belt : Sedimentary and tectonic record
    Exhumation of the Blanský Les Granulite Massif as a Result of Oblique Thrusting and Crustal-Scale Buckling
    Exhumation of the Saxonian Granulites in Germany
    Exhumation, strain localization, and emplacement of granitoids along the western part of the Central Bohemian shear zone (Bohemian Massif)
    Exhumierung, Verformungslokalisierung und Platznahme von Granitoiden am Beispiel des variscischen Klatovy-Plutons (Böhmische Masse, Zentraleuropäische Varisciden)
    Exhumierung von HP-Gesteinen durch Kontinent-Kollision: Ein variszisches Szenario im westlichen Erzgebirge
    Exkursion 6 : Westrand der Böhmischen Masse : Ostbayerisches Moldanubikum - Gabbroamphibolitmasse von Neukirchen b. Hl. Blut, SW-Ecke des Bohemikums
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Exodynamic analysis of the Central Šumava Mts.
    Exodynamic analysis of the western part of Bohemian Massif
    The exodynamic analysis of western part of the Bohemian Massif
    Experience with long term experimental exposure of building stones
    Experimental acid leaching of metals from biotite of the Říčany monzogranite
    Experimental acidification and alkalinisation of a bog stream: organic acids buffering and verification of a steady-state hydrochemical model
    Experimental constraints of the formation of high-P/high-T granulites in the Southern Bohemian Massif
    Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
    Experimental Sites in the NIPHYS/CANIF Project
    Experimental testing of line rocks in Li-F granites: evidence from superliquidus experiment with F and P added
    Experimentally determined P-wave velocity anisotropy for rocks related to the Western Bohemia seismoactive region
    Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Exploitation of moldavites
    Exposure trials of natural sensor materials for a use in future environmental monitoring of St. Vitus Cathedral in Prague (Czech Republic)
    Exsolution in niobian rutile from the pegmatite deposit at Greenbushes, Australia
    Extillaenus aff. advena (Barrande, 1872) (Trilobita) from the Arenigian (Klabava Formation, Lower Ordovician) of the Prague Basin (Barrandian, Bohemia)
    Extinction and recovery successions of the Devonian marine shoals: Eifelian-Givetian and Frasnian-Famennian events, Moravia and Bohemia
    Extrahovatelnost a reaktivita hnědého uhlí vzhledem ke spalování
    Exuviation of the Genus Placoparia Hawle and Corda, 1847 (Trilobita, Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
    Fabric evidence in mineralized granites
    Facial characteristics from the palynological point of view in the area of the Bohemian Cenomanian
    Facie a stratigrafie koněpruských vápenců (Koněprusy, Velkolom Čertovy schody, spodní devon, stupeň prag)
    Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin
    Facie s oolitickými karbonáty a silicity ve východní části Barrandienu a v tehovském ostrově
    Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany Member and the Týnec Formation (Westphalian D - Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins
    Facies and architectural analysis of low-sinuosity fluvial deposits of the Nýřany Member (Westphalian D-Cantabrian), Kralupy area, Kladno-Rakovník Basin
    Facies development, depositional settings and sequence stratigraphy across the Ordovician-Silurian boundary: a new perspective from the Barrandian area of the Czech Republic
    Facies of the Klabava Formation (?Tremadoc - Arenig) and their fossil content (Barrandian area, Czech Republic)
    Factors affecting base-flow recessions in a granite mountaineous catchment
    Factors affecting the content of heavy metals in bulk atmospheric precipitation, throughfall and streamflow in central Bohemia, Czech Republic
    Factors affecting the content of heavy metals in total atmospheric deposition, throughfall and stream flow in central Bohemia, Czech Republic
    Factors controlling the chemistry and mineralogy of selected soil types of the Czech Republic and Egypt
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Falzifikát křídové ryby z Čech
    Famille nouvelle des Scléractiniaires du Crétacé supérieur de Boheme (Cénomanien supérieur - Turonien inférieur, République tcheque)
    Fan-Like Structure in Central Part of the Śnieznik Dome - A Result of Episodic Exhumation
    Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part)
    Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian granodiorite complex
    Faulted margins of the Eger Graben - contrasting histories
    Fauna encrusting the rock-substrates in the Upper Cenomanian-Lower Turonian of Bohemia
    Fauna spodního a svrchního coniaku na lokalitě Radovesice (02-34 Bílina)
    Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
    Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Fázové složení popílkových betonů
    Fe-oxyhydroxide cementation in Cretaceous sandstones, Northern Bohemia: relation to young volcanic activity
    Fe-rich chlorite from the upper amphibolite facies, Královský Hvozd Unit, Moldanubicum, Bohemian Massif (an example of the phase stability dependence on exotic bulk rock chemistry). Abstracts
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts.
    Fe-Ti Oxides in selectes Volcanic Rocks of the České Středohoří Mts
    Features of sandstone palaeorelief preserved: the Osek area, Miocene, Czech Republic
    Feldspar crystallization under magma-mixing conditions shown by cathodoluminescence and geochemical modelling - a case study from the Karkonosze pluton (SW Poland)
    Feldspathization in the Loket monzogranite - possible influence of granites of the younger intrusive complex (Karlovy Vary intrusion)
    Felix Cornu (1882-1909): Staggering Career of a Mineralogist, the Founder of Colloidal Chemistry in Geology
    Fenitizace a její projevy v Českém masivu
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Fero-aktinolit z Kokšína u Mítova
    Feromagnetické nerosty ze sokolovské pánve
    Ferrimagnetic minerals of anthropogenic origin in highland peats in south-western Poland and northern Bohemia
    Ferrimolybdit z opuštěné štoly 5.květen u Vrchoslavi, Krušné hory
    Ferroeckermannit z fonolitu Jeleního vrchu u Svádova na Ústecku
    Feruvit v primitivním pegmatitu v hybridním diorit-granitoidním komplexu u Neratovic
    FH-1. Equipment for in-situ permeability measurements
    Fialová jeskyně na Chlumu
    Fibrous dravite from quartz lode near Krašovice in Central Bohemia (CZ)
    Fibrous nanoinclusions in massive rose quartz: The origin of rose coloration
    Fin spine of a ctenacanthoid shark (Elasmobranchii, Ctenacanthoidea) from the Upper Stephanian of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemia)
    Final'nyj vulkanizm Jevropy i jego geodinamičeskaja priroda
    The find of mammoth tooth at Česká Třebová (East Bohemia, Czech Republic)
    Finding of beavers (Family Castoridae Gray, 1821) from the locality Red Quarry by the village of Suchomasty
    Finds of ichnofossils in the ordovician of the Rožmitál Trench (Czech Republic)
    Fioletovo-sinjaja ljuminescencija kal'cita i dolomita kak indikator uranovogo orudenenija
    Fire-prone plant communities and palaeoclimate of a Late Cretaceous fluvial to estuarine environment, Pecínov quarry, Czech Republic
    First Cenomanian dinosaur from Central Europe (Czech Republic)
    First experiences in x-ray diffractometry and scanning electron microscopy of dust sumples from an experimental monitoring network in the North Bohemian brown coal basin
    First find of edrioasteroids (Echinodermata) in the Bohemian Devonian (Barrandian area)
    The first find of the dinosauria footprint in the Czech Republic (the Krkonoše Piedmont Basin) and its stratigraphic significance
    First find of the undoubted skeletal elements of holothurians in the Devonian of Czech Republic
    First homalonotid trilobites from the Devonian of Bohemia and their significance
    The first occurrence of a "brittlestar bed" (Echinodermata, Ophiuroidea) in Bohemia (Ordovician, Czech Republic)
    First results of hydrogeochemical measurements in the Soos Area, Czech Republic
    Fish trace fossil interpreted as a food gathering swimming trail from the Upper Carboniferous (Westphalian) of Bohemia
    Fission-track Analysis (FTA) as a Tool to reveal Thermal Evolution of Rocks : First Application in the Czech Republic
    Floating algae of the genus Krejciella as probable hosts of epiplanktic organisms (Dobrotivá Series, Ordovician; Prague basin)
    The flocculating effects of water-soluble high molecular weight acrylic compounds on clay and limestone particles
    Flood plain environment and archaeology of the Elbe (Labe) river (Central Bohemia), Czech Republic
    Flora and vegetation of the roof of the main lignite seam in the Bílina Mine (Most Basin, Lower Miocene)
    Flóra kučlínských diatomitů, její složení, charakter a vztahy (02-34 Bílina)
    Flóra starosedelského souvrství a její vztah k eocenním a oligocenním flórám v jižní části NDR
    Floras and vegetation of Tertiary fluvial sediments of Central and Northern Bohemia and their equivalents in deposits of the Most Basin (Czech Republic)
    Flow directions of the Late Paleozoic andesitic lava flows of the Krkonoše Mts. Piedmont Area and localization of their volcanic centres
    Flöznah and Flözfern Assemblages : potential Predictors of Late Carboniferous Biome Replacement?
    Fluid inclusion and stable isotope study of the Kasejovice gold district, central Bohemia.
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Fluid Inclusion Planes vs. Fracturing in PTP-3 Borehole at Podlesí Granite Stock (Krušné hory Mts., Czech Republic)
    Fluid inclusion record in rocks of Moldanubicum and Teplá-Barrandian Unit (Czech Republic)
    Fluid inclusions in granulites in the Moldanubicum of South Bohemia: peak vs. retrograde formation
    Fluid inclusions in granulites of the Moldanubicum of Southern Bohemia: post-metamorphic formation?
    Fluid System of the Vítkov II Uranium Deposit (Bor Pluton, Western Part of Bohemian Massif, Czech Republic). 4.Österreichisches Fluid Info treffen, 23.-25. October 1997, Institut für Mineralogie Paris-Lodron-Universität Salzburg
    Fluids and earthquake swarms in Western Bohemia region
    Fluorapofylit z Vlastějovic
    Fluorian and hydrous garnets of the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, example from Vlastějovice, Czech Republic
    Fluorit z Bezděčína s. od Turnova
    Fluorite and barite formations in the Krušné hory Mts.
    Fluoritová těžba v České republice
    Fluoritové ložisko Moldava
    Fluoritový revír Jílové-Sněžník u Děčína
    Flüssigkeitseinschluss Untersuchungen am Bohrkernmaterial der KTB bis 4000 Meter
    Focal zones of rockbursts within the shaft pillar of mine Kladno-2
    Foliage of a broad leaved conifer Dammarophyllum from the Cenomanian of Bohemia
    Fonolit na vrchu Ralsko a jeho ověření metodou radiostezie : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Foraminifera and calcareous nannoplankton assemblages from the Cenomanian-Turonian boundary interval of the Knovíz Section, Bohemian Cretaceous Basin
    Foraminifera from the Cenomanian/Turonian boundary sediments in the Bohemian Cretaceous basin
    Foraminifera in the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Foraminiferal assemblages in acid residues from the "Císařská rokle" Gorge at Srbsko (the Lower/Middle Devonian boundary interval, Barrandian area) and their paleoenvironmental significance
    Foraminifers from the Barrandian: a revision of micropaleontological collection of the Department of Paleontology, Charles University, Prague
    Foraminifers from the Lower/Middle Devonian boundary beds of the Barrandian area, Czech Republic, and their paleoecology
    Forest soils and humus forms of the Krkonoše Mts. - a review
    Formation and destabilization of the high pressure assemblage garnet-phengite-paragonite (Krušné hory Mountains, Bohemian Massif): The significance of the Tschermak substitution in the metamorphism of pelitic rocks
    Formation and Evolution of High-Pressure Leucogranulites: Experimental Constrains and Unresolved Issues
    Formation conditions of calcite veins in the quarry "V Kozle (Hostim I, Alkazar)" in the Bohemian Karst
    Formation conditions of various calcite types an unusual alteration pproducts of wollastonite in calcite marble near Nezdice (Varied Group of Moldanubicum), Czech Republic
    The formation of the West European rift: A new model as exemplified by the Massif Central area
    Former existence of a plateau icefield in Bílá louka Meadow, Eastern Giant Mountains: hypothesis and evidence
    Die Forschungsbohrung Rittsteig - Geologischer Rahmen, Geologisches Profil und Geochemie
    Fortopteris radnicensis (Němejc) Boersma, comb. nov. from the Upper Carboniferous of Czech Republic
    Fosfát thoria z lokality Valdek u Varnsdorfu
    Fosfáty ze Zadních Hrobců
    Fosforečnany a arseničnany crandallitové skupiny v oblasti severočeské křídy
    Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu (01-43 Horní Blatná, 11-34 Tachov, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Fosilní bentické mikroorganismy z buližníků a jejich paleoekologický význam
    Fosilní doupata blanokřídlého hmyzu z fosilních půd na bazaltových tufech a tufitech z lokality Dětaň (oligocén Doupovských hor) (11-24 Žlutice)
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
    Fosilní obratlovci lokality Bacín
    Fosilní říční síť na svrchu slánského souvrství v mšensko-roudnické pánvi
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
    Fossil assemblages from the Middle Ordovician Šárka Formation at Praha-Červený vrch Hill (Prague Basin, Barrandian area)
    Fossil biogenic structures (?invertebrate eggs) attached to mollusc shells (Miocene; North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic)
    Fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    The fossil fauna, mega- und microflora of the Krkonoše Piedmont Basin
    The fossil larval fish Prorhodeus unionis Frič, 1900 from the nonmarine Cenomanian of Bohemia is inorganic
    Fossil valleys of the Mostecká pánev (Basin)
    Fossil wood and foliage of Castanea (Fagaceae) from the Upper Oligocene of northern Bohemia
    Fossilized intestinal contents in the Lower Ordovician Cyrtodiscus nitidus (Mollusca, Tergomya) from the Barrandian Area (Bohemia)
    Fotoluminiscence v českých jeskyních
    Freistadt type granodiorite : Excursion stop No.16: Quarries at Rejta, 1 km SE of Trhové Sviny
    From explosive breccia to unidirectional solidification textures: magmatic evolution of a phosphorus- and fluorine-rich granite system (Podlesí, Krušné hory Mts., Czech Republic)
    From mantled feldspars to snowball quartzes: petrogenesis of the Eastern Erzgebirge granite pluton
    Die früheste Verwedung mineralogischer Symbolik in der bildenden Kunst der Stadt Kutná Hora (Kuttenberg)
    Frühpaläozoische Plutonite im Bereich des Neukirchen-Kdyně-Massivs
    Fruits of "Pterocarpus" tertiarus Weyland from the North-Bohemian basin, Czechoslovakia
    Functional morphology and paleoecology of some sessile Middle Cambrian echinoderms from the Barrandian region of Bohemia
    Fundamentalverstärkung und Fundamentsicherung mit SOLCRETE-jet groutning bei der Rekonstruktion Wenzelsplatz 33 in Prag
    A further contribution towards the taxonomic revision of Silurian Nautiloid cephalopods erected and/or reported by J. Barrande in the last century in the Barrandian (Central Bohemia)
    Further new gastropods from the Early Devonian Boucotonotus-Palaeozygopleura Community of the Prague Basin
    Further revision of Tertiary floras of Central Bohemia: localities Na Bendovce (Sv. Antonín) near Rakovník, Klínec near Všenory and Na Sulavě near Černošice
    A further specimen of Bellerophon scaber (Perner) (Gastropoda) with preserved retractor muscle scars (Silurian, Bohemia)
    Fytopaleontologické nálezy ve vrtech v severní části plzeňské pánve (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku (03-42 Žacléř)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4 (03-42 Žacléř)
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au a Ag
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag
    Gabbroamphibolit-Masse von Neukirchen-Kdyne und ihr Rahmen
    Gabbrodiorite as mafic precursor of the biotite monzogranites in the Krušné hory-Erzgebirge batholith
    Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
    Garnet and some other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Garnet-Bearing Mafic Granulites from the Lišov Granulite Massif
    Garnet-bearing ultramafic rocks from the Erzgebirge, and their relation to other settings in the Bohemian Massif
    Garnet compositional zoning and P-T conditions of metamorphism, Teplá Crystalline Complex, Western Bohemia
    Garnet of leucogranite in micaschists of "Královský hvozd", (Bohemian Forest), SW Bohemia
    Garnet pyroxenite and eclogite in the Bohemian Massif: geochemical evidence for Variscan recycling of subducted lithosphere
    Garnet zoning and reaction textures in overprinted eclogites, Bohemian Massif, European Variscides: A record to their thermal history during exhumation
    Garnets in metabasite hornfels of the contact aureole around gabbronorite at Mladotice (Western-Bohemia)
    Gas Flux and Tectonic Structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    Gas flux and tectonic structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    Gas flux distribution in mineral springs and tectonic structure in the western Eger Rift
    Gas flux, gas fractionation, and tectonic structure in the western part of the Eger Rift
    A gastropod faunule from the Monograptus uniformis graptolite Biozone (Early Lochkovian, Early Devonian) in Bohemia
    Gastropodové společenstvo na lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev) (12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem)
    Gavelinella Brotzen, 1942 and Lingulogavelinella Malapris, 1969 (Foraminifera) from the Bohemian Cretaceous Basin
    G.C. Laube a geologie Karlovarska
    Der Gebirgsschlag vom 13. März 1989 bei Völkershausen in Thüringen im Kalibergbaugebiet des Werratals - Makroseismische Beobachtungen und Analysen
    Geinitzaster gen. n. (Asteroidea, Echinodermata) from Upper Cenomanian strata of the Bohemian Cretaceous Basin
    Gemologický výzkum tzv. kolínských granátů a českých granátů ve svatovítském pokladu
    General Geomorphological Maps and Geomorphological Information Systems (case study monitoring of protected areas in East Bohemia, Czech Republic)
    A general model for the intrusion and evolution of "mantle" garnet peridotites in high-pressure and ultra-high-pressure metamorphic terranes
    General problems of the TB (Teplá-Barrandian) Precambrian, Bohemian Massif, the Czech Republic
    The generation and emplacement of the reversely-zoned Říčany granitoid intrusion in the Hercynian Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Generel zásobování vodou hlavního města Prahy
    The generic affiliation of Bohemian asaphid trilobites (Trilobita, Beroun Stage, Ordovician, Czech Republic)
    Generic status of two lingulacean brachiopods from the Králův Dvůr Formation, Upper Ordovician (Central Bohemia)
    Genesis and geochemistry of the arkose-type kaolins in the Plzeň Basin, Czechoslovakia
    Genesis of the soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian karst): the role of clay
    Genetic models for metallogenetic specialization of tin and tungsten deposits associated with the Krušné hory (Erzgebirge) granite batholith of Central Europe
    Genetické postavení maldonitu na ložiskách zlata
    Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech
    Genus Lingulops (Lingulata, Brachiopoda) in Silurian of the Barrandian
    Genus Paterula (Brachiopoda) in Ordovician-Silurian sequence of Central Bohemia
    The genus Pygmaeocrinus Bouška, 1947 (Crinoidea, Inadunata) in the Devonian of the Barrandian Area (Czech Republic)
    Geoacoustic measurement on high artificial slopes
    Geochemical and isotope characteristics of representative carbonates in young alkaline volcanites from northern Bohemia
    Geochemical changes in the peat bog Boží Dar
    Geochemical comparison between topaz-bearing granites of the Central and Western Krušné Hory Mts.
    A geochemical comparison between West- and Central-European granites: implications for the origin of rare metal mineralization
    Geochemical constraints of origin and evolution of migmatites in the central part of the Moldanubian Zone (Temelín area), Bohemian Massif
    Geochemical constraints on the origin of a distinct type of two-mica granites (Deštná-Lásenice type) in the Moldanubian batholith (Czech Republic)
    The geochemical correlation of the East Krkonoše Complex metabasites (West Sudetes, Czech Republic and Poland) - relation to the Cambrian-Ordovician northern Gondwana breakup: A review
    Geochemical discrimination of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane (West Sudetes, Bohemian Massif): paleotectonic and stratigraphic constraints
    Geochemical evolution of halogen-enriched granite magmas and mineralizing fluids of the Zinnwald tin-tungsten mining district, Erzgebirge, Germany
    Geochemical evolution of P-rich granite suites: Evidence from Bohemian Massif
    The geochemical investigation of the Mariánské Lázně complex (Western Bohemia)
    Geochemical mapping of the Prague agglomeration
    Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif
    Geochemically anomalous olivine-poor nephelinite of Říp Hill, Czech Republic
    Geochemická charakteristika ortoruly z širšího okolí Velešína : (32-24 Trhové Sviny)
    Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geochemická charakteristika vulkanitů barrandienského svrchního proterozoika v úseku mezi Chudenicemi a Nepomukem
    Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram)
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu (21-24 Klatovy)
    Geochemie komínové brekcie na Linhorce u Třebenic
    Geochemie metasedimentů ostrovní zóny
    Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů v širší oblasti Novohradských hor (32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou, 33-13 České Velenice)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
    Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
    Geochemie und Petrogenese der cadomischen und spätvariszischen Granitoide der Lausitz
    Geochemie und Petrologie von zwei basischen Intrusionen im Intrusivkomplex von Neukirchen-Kdyně (Bayerischer Teil)
    Geochemie und Verteilung der Quellgase und tektonische Struktur des Eger-Rifts in der Oberpfalz und in Oberfranken, Bayern
    Geochemistry and 40 Ar-39 Ar geochronology of the mafic metavolcanics rocks from the Rýchory Mountains complex (west Sudetes, Bohemian Massif): palaeotectonic significance
    Geochemistry and Composition of the Middle Devonian Srbsko Formation in Barrandian Area, Bohemian Massif: A trench or Fore-Arc Strike Basin Fill with Material from Volcanic Arc of Continental Margin?
    Geochemistry and geochronology of eclogites from the Mariánské Lázně complex
    Geochemistry and mineralogy of gabbroic rocks of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Geochemistry and mineralogy of Platinum-group elements in the Ransko gabbro-peridotite massif, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geochemistry and Petrogenesis of Granulites in the Lišov Granulite Massif, Moldanubian Zone in Southern Bohemia
    Geochemistry and Petrogenesis of the Klatovy Granodiorite, SW Part of the Central Bohemian Pluton
    Geochemistry and Petrogenesis of the Tertiary Alkaline Volcanic Suite of the Labe Tectovolcanic Zone, Czech Republic
    Geochemistry and petrology of Cadomian and late Variscan granitoids at the northeastern border of Bohemian Massif (Central Europe)
    Geochemistry and Significance of Dyke Swarms in the Central Bohemian Plutonic Complex
    Geochemistry of a weathering kaolin profile in the Karlovy Vary area (Czech Republic)
    Geochemistry of agates: a trace element and stable isotope study
    Geochemistry of amphibolites and paragneisses from the contact of the Kutná Hora Crystalline Unit, Moldanubicum and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic)
    Geochemistry of Czech part of the South Bohemian Pluton
    Geochemistry of dioritic and gabbroic rocks of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Geochemistry of Early Paleozoic Volcanics of the Barrandian Basin (Bohemian Massif, Czech Republic): Implications for Paleotectonic Reconstructions
    Geochemistry of fresh waters on the map 02 Ústí nad Labem, Czech Republic
    Geochemistry of metabasites of the Kladská unit, W of the Mariánské Lázně metaophiolite Complex (MLC)
    Geochemistry of metasedimentary sequences in the Krkonoše-Jizera Terrane, West Sudetes, Bohemian Massif: Palaeotectonic and stratigraphic implications
    Geochemistry of Miocene lacustrine sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
    Geochemistry of Neoproterozoic calcareous rocks from the Barrandian (Czech Republic)
    Geochemistry of the Barrandian Upper Proterozoic volcanics in the Blovice - Rožmitál p.Třemšínem area and in the Pavlíkov volcanic belt
    Geochemistry of the granitoid rocks of the Czech part of the Lusatian Granitoid Complex
    Geochemistry of the major elements of recent sediments of Fláje basin (Krušné hory, Erzgebirge)
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Geochemistry of volcanic pipe on Linhorka Hill near Třebenice
    GEOCHIM 2003: Geochemical prospecting methods and their environmental applications. September 1-15 2003. Dolní Rozínka and Prague. Czech Republic
    Geochronological evidence for the derivation of the Mecsek Mountains, South Hungary, from Variscan Central Europe
    Geochronologické a geochemické výzkumy jeskynních sintrů Českého krasu: nové výsledky (12-41 Beroun)
    Geochronologie a geologie granitu Zvůle (23-34 Jindřichův Hradec)
    Geochronology and geochemistry of eclogites from the Mariánské Lázně Complex, Czech Republic: Implication for Variscan orogenesis
    Geochronology of Mid-Devonian Clastic Sediments in the Barrandian, Bohemian Massif
    Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
    Geodiverzita : geologická rozmanitost Čech
    Geodynamic Evolution of Water Reservoir Banks
    Geodynamic GPS network "Karkonosze" - preliminary results of the Campaign 2001
    Geodynamic regime of the Sudetes as interpreted from contrasting palaeoenvironmental indicators, Lower Permian and Upper Cretaceous
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Geofyzikální poměry
    Geofyzikální průzkum Karlova mostu
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
    Geofyzikální průzkum na lokalitě Čeřeniště
    Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geographic information systems and decision support system for groundwater management
    Geoinformační potenciál kaňonu Labe v Děčínské vrchovině
    Geological conditions in the Vinařice allotment of the Kladno coal mine
    Geological evidence of the genesis of the Horní Bříza and Kaznějov kaolin deposits
    Geological interpretation of detailed gravity survey of the granulite complex in southern Bohemia ands its structure
    Geological interpretation of major regional units: The Kladská Unit
    Geological interpretation of major regional units: The Mariánské Lázně Complex
    Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
    Geological interpretation of major regional units: The Saxothuringian Zone
    Geological interpretation of major regional units: The Teplá-Barrandien Unit
    Geological interpretation of major regional units: Young alkaline volcanic rocks in the Western Part of the Czech Republic
    Geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze and Muskau Arch Geopark as examples of cross-border cooperation of the national geological surveys of Poland, the Czech Republic and Germany
    Geological mapping of the two-mica granites in the Weitra-Nové Hrady area
    Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in Germany
    Geological News : Mineral deposits of the Czech Republic
    Geological research of Bohemian Forest
    Geological setting, technological data and utilization of weathered coals from the Sokolov Basin, Czech Republic
    The geological structure of the crystalline basement below the North Bohemian brown coal basin
    Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
    Geological study of the gas-main excavations, part VI. - Bivalves Anomia Linnaeus and Plicatula Lamarck cemented on lydite boulders (Kojetice, Bohemian Cteraceous Basin)
    Geologická a inženýrskogeologická dokumentace dvou významných staveb na území Pražské botanické zahrady v Praze-Troji (12-24 Praha)
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun (12-12 Louny)
    Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného (12-23 Kladno, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Geologická dokumentace plynovodních rýh (11-22 Kadaň)
    Geologická exkurze do chráněného území Tiché údolí v severním předpolí Prahy
    Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001) (03-23 Harrachov)
    Geologická interpretace seizmického obrazu proterozoika v podloží plzeňské pánve
    Geologická mapa 1:100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
    Geologická pozice "nefritu" v kontaktní obrubě tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Geologická pozice výskytu hvězdového křemene u Peřimova v Podkrkonoší
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologická stavba a pseudokrasové jevy v Doupovských horách
    Geologická stavba diatrémy z Teplic a bentonitizovaná vulkanická brekcie
    Geologická stavba kutnohorského rudního revíru
    Geologická stavba lokality Jedlka a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geologická stavba okolí Kašperských Hor
    Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000 (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky (34-22 Hodonín)
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
    Geologické mapy G.C. Laubeho
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov)
    Geologické poměry české křídové pánve z pohledu ochrany přírody
    Geologické poměry okolí Mladotic ssz. od Plzně (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Geologické postavení skalicko-žitenických eocenních křemenců u Litoměřic
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Geologické zajímavosti připravované NPR Hradčanské stěny (severní Čechy)
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologickoprůzkumné práce pro skládky odpadů
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Geologický podklad a vývoj
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv)
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Geologický výzkum melechovského masivu
    Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu
    Geologický výzkum výkopů plynovodu. Část II, Brachiopodi od Netřeby (česká křídová pánev) (12-22 Mělník)
    Geologičeskije faktory, opredeljajuščije masštaby žil'nych uranovych mestoroždenij v severnoj časti Bogemskogo massiva
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou (02-24 Nový Bor)
    Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese křídových sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti)
    Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze "Štěpnice" ve Zbyslavi na Čáslavsku
    Geologie a stratigrafie permokarbonu kontinentálních pánví Českého masívu ve světle posledních výzkumů
    Geologie
    Geologie, geomorfologie a přírodní poměry paleolitické lokality Tmaň
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Geologie menhirů středních a severozápadních Čech
    Geologie novoknínské oblasti
    Geologie sesuvné lokality Čeřeniště a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
    Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
    Geologisch-Tektonischer Bau der Gera-Jáchymov (Joachimsthal)-Störungszone und die daran gebundenen Uranlagerstätten : Exkursionsführer
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Geologische Fortschritte durch tschechisch-deutsche Zusammenarbeit über als vier Jahrzehnte
    Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000
    Die Geologische Übersichtskarte Lausitz-Jizera-Karkonosze 1:100 000
    Geologische und petrologische Untersuchungen zur Genese der Sn-W-Li-Lagerstätte Zinnwald (Erzgebirge)
    Geologo-mineralogičeskije osobennosti krupnych mestoroždenij urana (na primerach Pršibramskogo i Strel'covskogo rudnych polej)
    Geology
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
    Geology and geochemistry of a stratified mafic/felsic (calc-alkaline) series in the Central Bohemian Pluton (Teletín quarries) : Implications of its origin
    Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Geology and mineralogy of Ti-kaolins in the Karlovy Vary area
    Geology and petrography of the Bor massif
    Geology and stratigraphy of the Barrandian area
    Geology of fossil sites with the oldest Bohemian fauna (Lower Cambrian, Barrandian area)
    Geology of occurrence of ferruginous sandstones in N Bohemia: famous localities revisited
    Geology of occurrences of ferruginous sanstones in North Bohemia: Famous localities revisited
    Geology of the Nový Knín area
    Geology of the Ohře Rift region
    Geology of the southwestern part of the Krkonoše Crystalline Unit
    Geology of the Vršany ceramic claystones deposit
    Geometry and P-V-T-X conditions of microfissural ore fluid migration: the Mokrsko gold deposit (Bohemia)
    Geometry of soil gas sampling, soil permeability and radon activity concentration
    Geomorfological conditions of the southwestern border of the Svitavská pahorkatina Hillyland (Czech Republic)
    Geomorfologická analýza a vývoj údolních meandrů Ohře v Mostecké pánvi
    Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách
    Geomorfologické mapování lokality Městiště
    Geomorfologické poměry a členění reliéfu
    Geomorfologické poměry listu základní mapy Žamberk 14-14 ve východních Čechách
    Geomorfologické poměry přírodní rezervace Oheb
    Geomorfologické poměry západní části Lišovského prahu a přilehlé části Blatské pánve
    Geomorfologicky výrazné údolí Janského potoka
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Geomorfologiczne kryteria identyfikacji zdegradowanych krawedzi tektonicznych w Sudetach
    Geomorfologie
    Geomorfologie melafyrových výchozů na Strážníku a v přilehlém údolí Jizery
    Geomorphologic analysis of the Javoří hory Mountains relief
    Geomorphological analysis and genetic relief classification of the inundation area of the Krkavec dam
    Geomorphological analysis of levelling measurements between Mikulovice village and Jezeří Castle in the Krušné hory Mountains
    Geomorphological Analysis of the Development of the South-Eastern Šumava Granite Region
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Geomorphological aspects of glaciation in the Oldřichov Highland, Northern Bohemia, Czechia
    Geomorphological conditions of the Mlynářův luh experimental watershed in the biosphere reservation of Křivoklátsko
    Geomorphologie
    Geomorphology
    Geomorphology of Hejda Mesa in the Police Basin
    Geomorphology of Ostaš Mesa in the Polická pánev Basin (Czechia)
    Geopark Barrandien otevřen
    Geophysical characteristic of the Roztoky volcanic centre, North Bohemia
    Geophysical characteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. (Iran) and the Koněprusy region (Czech Republic)
    Geophysical Characteristics of the Roztoky Volcanic Centre, The České Středohoří Mts., Bohemia
    Geophysical field pattern in the West Bohemian geodynamic active area
    Geophysical log stratotype in the Mšeno-Roudnice Basin
    Geophysical methods in exploration and decontamination of oil-polluted areas
    Geophysics in the region: geological interpretation of the 9HRM seismic profiles in Western Bohemia
    Geophysics in the region of the project: gravimetry
    Geophysics in the region of the project: magnetometry and radiometry
    Geophysikalische Prospektion der Deponie bei Mydlovary-Zahájí in Südböhmen
    Georeliéf na bazických horninách svatokřížského masivu
    Georgius Agricola (1494-1555) : život a dílo
    Georgius Agricola (1494-1555), humanista a přírodovědec
    Geotechnical investigation for cavern-type underground natural gas storage
    Geotechnische Beurteilung kristalliner Gesteine des Erzgebirge mittels bohrloch-geophysikalischer Messung
    Geotectonic and structural phenomena in Western Bohemia and their manifestation in electrical conductivity data
    Geotectonic position, petrochemical and geochronological features of the younger granite complex in the Krušné hory (Erzgebirge) of the Bohemian Massif
    Geotectonic setting of basic volcanics in the Barrandian Upper Proterozoic
    Geotermometrie granátických amfibolitů mariánskolázeňského komplexu (11-41 Mariánské Lázně)
    Geothermal energy of the Ohře Rift region
    Geothermobarometry of the Mariánské Lázně Complex garnet amphibolites
    Gerhard van Swieten a vznik vysokého báňského školství v habsburské monarchii
    Gibbsit z kamenolomu Mokrá u Žlutic
    GIS application in Complex Geologic-Ecological Research of the North Bohemian Brown Coal Basin
    GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
    Les gites filoniens a F, Ba ( Pb, Zn, Ag) de Moldava et de Harrachov (Massif de Boheme)
    The glass of Bohemian porcellanites
    Die Glazialseen des Hohen Böhmerwaldes
    A global Chitinozoa biozonation for the Silurian
    Global correlation of Late Cenozoic fluvial deposits (IGCP 449): proceedings of the inaugural meeting, Prague, April 21-24, 2001
    The global stratotype section and point of the lower Pragian boundary
    The global stratotype section and point of the Silurian-Devonian boundary
    Goethe jako geolog v Čechách
    Goethe-Zeit - Zur Entwicklung der Erdwissenschaften im Bildungsprozess des österreichischen Bürgertums
    Goethes Karlsbader Zwillinge und andere Zwillinge der Feldspäte
    Goethit z Karlových Varů
    Gold-bearing quartz veins in a regional shear zone: Kašperské Hory gold deposit (Bohemian Massif)
    Gold deposit Vacíkov-Petráčkova hora: an example of complex magmatic-metamorphic history
    Gold deposits in the Nový Knín area
    Gold mineralization in the granitoid rocks of the Voltuš area and its comparison to the Petráčkova hora porphyry gold deposit
    Gorceixite from the Volcanogenic Formation in the Družba strip mine in the Sokolov Basin (North-West Bohemia)
    Gradual opening of the siphonal tube in an orthoconic cephalopod from the Silurian of Central Bohemia (Czech Republic)
    Grafit na Vlašimsku : Po stopách dolování (neboli nic tam není)
    Grafit u Kolodějí nad Lužnicí a Hostů na Vltavotýnsku
    Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami
    Grafitová ložiska jižních Čech
    Grafitové ložisko Koloděje nad Lužnicí-Hosty
    Grandostoma: an additional bellerophontiform mollusc with circumbilical retractor muscle attachment areas (Gastropoda, Bellerophontoidea)
    Granica ordowik/sylur - poziomy graptolitowe a chronostratygrafia: problemy i nowe koncepcje
    Granites of the eastern part of the Smrčiny-Fichtelgebirge pluton and their contact metamorphic effect on the gneiss envelope
    Granites of the Krušné Hory/Erzgebirge Mts. - Slavkovský les area
    Granites of the Novohradské hory Mts and surrounding area
    Granitoid gneisses with relict orbicular metagranitoids from the Varied Group of the southern Bohemian Massif Moldanubicum: protolith derived from melting of Archaean crust?
    Granitoid magmatism of the NW Bohemian massif revealed : Gravity data, composition, age relations and phase concept
    Granitoids in Bärnau-Rozvadov area
    Granitoids in the Rozvadov Pluton, Western Bohemia and Oberpfalz
    Granitoids of the Kladruby pluton and the Sedmihoří stock (Western Bohemia) : geochemistry and Geochronology
    Granitoidy rozvadovského masívu (11-34 Tachov, 21-12 Rozvadov)
    Granitoidy tiského masivu : (11-24 Žlutice, 12-13 Jesenice)
    Granity Slavkovského lesa
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska : (32-14 Nová Pec)
    Granodiorite Porphyries of the Moldanubian Zone - Evidence for the Beginning of post-Variscan Extension
    Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Granulite Xenoliths from the Doupov Volcanic Complex Area - Petrology and Geochemistry
    Granulites and granulite studies in the Czechoslovakian part of the Bohemian Massif
    Granulites of the Bohemian Massif : A metamorphic history
    Granulites of the north Bohemian massif basement: wittnesses of continental collision?
    Graptolite biostratigraphy of the Lower Silurian (Llandovery and Wenlock) of Bohemia
    Graptolite biostratigraphy of the Lower Silurian (Llandovery) shelf deposits of the Western Iberian Cordillera, Spain
    Graptolite biozonation of the Wenlock Series (Silurian) of the Builth Wells district, central Wales
    Graptolite biozones of the Bohemian Lower and Middle Ordovician and their historical development
    Graptolites and Stratigraphy of the Přidoli Series in the East European Platform
    Graptolites of the Pribylograptus leptotheca and Lituigraptus convolutus biozones of Tmaň (Silurian, Czech Republic)
    Graptolites, stratigraphy and depositional setting of the middle Llandovery (Silurian) volcanic-carbonate facies at Hýskov (Barrandian area, Czech Republic)
    Graptolitová fauna zóny Didymograptus clavulus (šárecké souvrství) ordoviku pražské pánve (12-33 Plzeň)
    Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev) (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Gravimetric Investigation of Volcanic Structures
    Gravimetric investigations in the West Bohemia seismoactive zone - initial stage
    Gravimetry
    Gravitationally banded ("Uruguay-type") agates in basaltic rocks - where and when?
    Gravity activities in West Bohemia in 1992
    Gravity activities in West Bohemia in 1993
    Gravity and orientated pressure as factors controlling "honeycomb weathering" of the Cretaceous castellated sandstones (northern Bohemia, Czech Republic)
    The gravity field of the Vogtland and NW Bohemia: presentation of a project
    Gravity Maps of the NW Bohemia
    Gravity prospecting for bedrock topography : Groundwater contamination at Nové Město nad Metují
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J.W. Goethe
    Der Grenzbereich Moldanubikum-Bohemikum: Isotopengeochemische Untersuchungen an Gesteinen und Mineralen der Forschungsbohrung Rittsteig (Nordostbayern)
    Grid search hypocentral location method in simple 1-D media
    Grosulár z Dolního Města na Havlíčkobrodsku
    Groudwater pollution modeling within the Middle Turonian aquifer near Mimoň water supply area, Northern Bohemia
    Ground Geophysical and Geological Mapping in the Central Part of the Moldanubian Pluton
    Ground penetrating radar profile measurements above the seismoactive area at the eastern margin of the Cheb Basin, Western Bohemia
    Groundwater development, management and protection at regional scale: the Police basin (Czech Republic)
    Grundwasserschutz und Abdichtungsmassnahmen mit Soilcrete-jet grouting
    Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence
    Haleniusite-(La) from the Bastnäs deposit, Västmanland, Sweden: a new REE oxyfluoride mineral species
    Halloysit ze Želének u Duchcova v severočeské hnědouhelné pánvi
    Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Hanns Bruno Geinitz und seine Bedeutung für heutige Oberkreide-Forschung
    Harmotom z Bezděčína s. od Turnova
    Harmotom ze Studence, 7 km s. od Nové Paky
    Hartit - nový minerál pro ČR
    Hauyno-analcimit u Sovolusk na Tepelské vrchovině
    Heavy metal pollution of soils and crops in Northern Bohemia
    Hedenbergit, andradit, K-hastingsit a magnetit z Ca-Fe skarnu od Malešova
    Hedstroemia sectator n.sp., a new proetid trilobite from Prague Basin (Silurian, Wenlock, Bohemia)
    Hemitrapa fruits (Trapaceae) in the late Early Miocene Lom Coal Seam, Most Formation, North Bohemia
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    Heulandit z Rovní u Dolní Kalné
    Hibsch 2002 Symposium
    Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
    Hibschova sbírka výbrusů - doklad k prvnímu geologickému mapování Českého středohoří
    High and low-frequency sea-level change and paleoceanographic events across the Cenomanian-Turonian boundary, Bohemia
    High and low-frequency sea-level change and paleoceanographic events across the Cenomanian-Turonian boundary, Bohemia
    High bioproductivity at the Silurian/Devonian boundary - a global event?
    High-frequency sea-level fluctuations and plant habitats in Cenomanian fluvial to estuarine succession: Pecínov quarry, Bohemia
    High-K magmatism in orogenic belts. Vol. 2 : early Variscan case as constrained by field and geochemical evidence
    High, medium and low pressure assemblages from the Czech part of the Královský Hvozd Unit (KHU) in the Moldanubian Zone of SW Bohemia
    High pressure and low temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    High pressure and lower temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    High pressure garnetiferous micaschists in the central part of the Krušné hory Mts. - an evidence for fast exhumation of the western margin of the Bohemian Massif
    High-resolution geochronology of Variscan granite emplacement - the South Bohemian Batholith
    Higher classification of Paleozoic gastropods inferred from their early shell ontogeny
    The Hirnantian graptolites Normalograptus persculptus and "Glyptograptus" bohemicus: stratigraphical consequences of their synonymy
    Historical Climatology and the Study of Climate Fluctuations During the Past Millennium
    Historical rates of atmospheric Pb deposition using 210 Pb dated peat cores: corroboration, computation, and interpretation
    Historical rates of Pb deposition using Pb-210 dated Sphagnum peat cores: acid-insoluble ash as a corroborative and interpretive tool
    Historická dobývka "jiřský příkop" nad Javorníkem ve východních Krkonoších
    Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historické povodně Šumavy a poškození lesů
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách
    Historický rudní revír Krupka, Krušné hory
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie berounského muzea s přihlédnutím ke geologickým sbírkám
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Historie geologických výzkumů v Barrandienu
    Historie jáchymovského uranu
    Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení
    Historie mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze (1976-1992)
    Historie nálezů vltavínů v Chebské pánvi
    Historie nikl-měděného dolu Rosenhein-Sohland
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Historie těžby zlata na Novoknínsku
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
    History of discovery and study of new primary minerals at Jáchymov
    History of gold mining in the Nový Knín area
    History of secondary minerals discovered in Jáchymov (Joachimsthal)
    History of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    History of the "Pester Exemplar" of Pterodactylus
    Hloubětín - "Bažantnice" quarry
    Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko
    Hlubinná těžba kaolínu. 2. díl, Kaolín na Podbořansku : Hlubinné dobývání kaolínu na Podbořansku
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve (02-32 Teplice)
    Hochplateaus: Das Tepla-Barrandium (Mitteleuropäische Varisciden)
    Hodnocení dobývacích podmínek na lomech podkrušnohorské oblasti
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy
    Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně okres Děčín (02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem)
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
    Holocene fluvial sediments of the Labe River
    Holocene of the Bohemian Karst
    The Holocene Sedimentation in Sandstone Roc kshelters of Northern Bohemia
    Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
    Holocenní niva Labe a její vývoj
    Holocenní niva středního Labe
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové)
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    The Holograptus tardibrachiatur Biozone (Klabava Formation, Ordovician of the Prague Basin)
    Holyně - Prastav Quarry
    Homogeneous velocity models of the West Bohemian swarm region obtained by grid search
    Homolka hill near Lásenice, a topaz-bearing muscovite granite with Sn-(Nb-Ta) mineralization
    The Homolka Magmatic Centre - an Example of Late Variscan Ore Bearing Magmatism in the Southbohemian Batholith (Southern Bohemia, Northern Austria)
    Homolovy výzkumy v Českém krasu
    Hora Říp: chemické a minerální složení (12-21 Kralupy nad Vltavou, 02-43 Litoměřice)
    Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost
    The hornblende-plagioclase from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
    The Horní Blatná granite body in western Krušné hory Mts. and related tin mineralization
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Hornická naučná stezka - Údolí Milířky
    Hornické školství v severozápadních Čechách
    Horninotvorné minerály procesu albitizace (spilitizace) melafyrů podkrkonošského permokarbonu
    Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy)
    Hornoslavkovsko-krásenský rudní Sn, W revír
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    HP melting and its relationship to the granulite facies metamorphism - an example of the "Gföhl nappe" in the Kutná Hora Crystalline Complex
    H.R. Goeppert a české "zkamenělé lesy"
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií : (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-34 Sobotka, 03-43 Jičín, 13-12 Kopidlno, 13-14 Nymburk, 13-21 Hořice, 13-22 Jaroměř, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín)
    Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve) : (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Hranice klabavského a šáreckého souvrství ordoviku pražské pánve v příležitostném odkryvu severně od Rokycan (12-33 Plzeň)
    A HRTEM study of cronstedtite: determination of polytypes and layer polarity in trioctahedral 1:1 phyllosilicates
    Hulsite, szaibelyite and fluoborite from borate skarn of Zlatý Kopec tin deposit, NW Bohemia, Czech Republic
    Human- and Climate-Induced Changes in the Surface Stream Activity Affecting the Element Cycling
    A human being and scientist - Joachim Barrande (1799-1883). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Humenský vrch Hill
    Huntit z Kokšína u Švihova
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Hvězdový křemen na Jilemnicku
    Hyalit z Valče
    Hyalofán v českých fonolitech (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav)
    Hybrid generation by mixing enriched mantle magmas with crustal melts: Constraints from the Rastenberg pluton, southern Bohemia
    Hydraulic conductivity and imbibition speed of solid clay aggregates: two different approaches involving the tortuosity of pathways
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    The Hydrocharitaceae foliage from the North Bohemian Early Miocene
    Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
    Hydrochemická těžba uranu a zdroje pitné vody v severočeské křídě
    Hydrogeochemical investigation in the region of Horní Jiřetín and Jezeří forests in North Bohemia
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Hydrogeological Data as Indicator of Neotectonic Activity
    Hydrogeological survey of environmental contamination from Soviet Army bases in the Czech Republic
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Hydrogeologické poměry
    Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály (24-11 Nové Město na Moravě)
    Hydrogeologické poměry Radovesické výsypky
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Hydrogeologické problémy v geotechnice
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    Hydrogeologie des westböhmischen Bäderdreieckes (Františkovy Lázně/Franzensbad - Karlovy Vary/Karlsbad - Mariánské Lázně/Marienbad) (Excursion D am 16.April 1998
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
    Hydrosynoptic approaches for identification of flood mechanisms
    Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrothermal alteration in volcanic rocks, eastern part of the Lukavice Group, Železné hory Mountains, Czech Republic
    Hydrothermal calcite veins and the origin of caves in the Lower Palaeozoic of the Barrandian Basin, Czech Republic: evidence of extensive (post?) Variscan fluid flow
    Hydrothermal mineralizations of the West-Bohemian region: P-T-X conditions of deposition and hydrothermal fluid sources
    Hydrothermal synthesis of pyrophyllite and some of its properties
    Hydrothermalite des Schwarzwaldes und Erzgebirges im paragenetischen Vergleich
    Hyoliti - mystérium paleozoických moří
    Hypertexts as a data base in geology
    Ichnofabrics of (?Oligocene) silcretes at Kryry and Dětaň, Western Bohemia, Czech Republic
    Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy) (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Ichnofosilie se schránkami ostrakodů ve výplni (šárecké souvrství barrandienského ordoviku) (12-33 Plzeň)
    Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav)
    The ichnofossil Rejkovicichnus necrofilus ichnogen. et ichnosp. nov. and body fossils in its filling (Middle Cambrian, Czech Republic)
    Ichnofossils in phosphatic fillings of crevices and joints of a rock substrate (Upper Cretaceous, Czech Republic)
    The ichnogenus Curvolithus revisited
    The ichnogenus Oichnus Bromley, 1981 - predation traces in gastropod shells from the Badenian in the vicinity of Česká Třebová (Czech Republic)
    Ichnological aspect of fossiliferous nodules of the Šárka Formation (Ordovician, Llanvirnian, Czech Republic)
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Identification method of oxihumolite based on the chemical and technological parameters
    Identification of Goethite in the Fine Fractions of Czech Bentonites by Mössbauer Spectroscopy
    Identifikace žáruvzdorných jílovců u Ledců (střední Čechy)
    Igneous Activity. Autochthon and Metamorphic Nappe Units. Saxothuringian Basin
    Igneous Activity. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Igneous Activity. Western Sudetes (Lugicum)
    Ijolitic pegmatoid segregations in olivine nephelinite of Cenozoic Podhorní vrch volcano, W Bohemia
    Illaenidní trilobiti v českém ordoviku (pražská pánev)
    Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
    Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
    Immigration of the Rhenish-type and Austrian brachiopod stocks into the Prague Basin (Central Bohemia) in the lowest Emsian (Lower Devonian)
    Impact of Atmospheric Deposition on the Groundwater Acidification in Mountain Areasof the Bohemian Massif
    Impact of diffuse agricultural pollution sources on groundwater quality in the Czech Republic
    The impact of seismic events on thermal springs
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Implementace systému GPS do mobilních geoinformačních technologií na Dolech Bílina
    The importance of acritarchs in Ordovician biostratigraphy and palaeobiogeography in Germany
    Importance of Runoff Episode for Sulfur Budget in Forested Catchment
    Imprints of the bodies of Oligochaete Worms and Leeches in Oligocene Diatomites from Bechlejovice near Děčín
    In-situ measurement of oscillation phenomena in gravity-driven drainage
    Inarticulate brachiopod genera Elkania Ford and Elkanisca Havlíček in the Lower Ordovician of Bohemia
    Inarticulate brachiopods from the Upper Ordovician glaciomarine diamictites of the Prague Basin, Central Bohemia
    Indentation pits: a product of incipient slip on joints with a mesotopography
    Indications of Recent Vertical Crustal Movements in the Nový Kostel Focal Area
    Indicie rudní mineralizace v prostoru blanické brázdy u Radošovic
    Indikace fosilních říčních koryt v mšensko-roudnické pánvi geofyzikálními metodami
    The indoor-soil radon relationship in Eastern Bohemia
    Induced seismicity by open pit mining in northwest Bohemia
    Influence of ageing on the strenght of metal sorption by clay and humate
    Influence of basin structures on the shape of wave pattern of induced seismic events: example of the North Bohemian brown coal basin.
    The Influence of basinal structures on the shape of wave patterns of induced seismic events: An examples from the North Bohemian Brown Coal Basin
    Influence of bedrock geology on elemental fluxes in two forested catchments affected by high acidic deposition
    The Influence of Climate on the České Středohoří Mts. Slope Deformations - Data Analysis since the 18th Century
    Influence of some WEBNET stations on location of earthquakes in West Bohemian subregions Nový Kostel and Lazy
    Informace o česko-německém workshopu "Sanace hnědouhelných dolů"
    Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
    Ing. Viktor Tejml ( *1938 - + 2004)
    Inkluze rozpustných chloridů v matrix pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Inner structure of mineralized greisen cupolas near Krásno (Slavkovský les Mts)
    Inner structure of tin-tungsten bearing cupolas near Krásno (Slavkovský les Mts.)
    Inoceramids from Kreibitz-Zittauer area (Saxony and northern Bohemia) : revision of ANDERT'S (1911) descriptions
    Input and fate of anthropogenic estrogens and gadolinium in surface water and sewage plants in the hydrological basin of Prague (Czech Republic)
    Instability driven flow and runoff formation in a small catchment
    Integrated GIS and Remotely Sensed Data for Input and Runoff Monitoring
    Integriertes Wassermanagement in grenzübergreifenden Einzugsgebieten - Grenzgebiet Deutschland-Tschechische Republik
    Interaction of Cs, I and Np with granite
    Interactions Between the Carbon and Nitrogen Cycles and the Role of Biodiversity: A Synopsis of a Study Along a North-South Transect Through Europe
    Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
    Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice (02-41 Ústí nad Labem)
    Interesting granitoids in the border area of the Czech Republic, Austria and Bavaria
    Intergranular corrosion, infiltrational kaolinization and epigenetically reddened limestones of the Bohemian Karst, and their influence on karst morphology
    Intermediární intruze v proterozoiku mezi Rakovníkem a Plasy (12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy)
    Internal strain fabric of the Mohelno serpentinized peridotite
    An internally consistent present-day thermo-petrological model of the Erzgebirge crust
    An International Conference for the Advancement of Geochemistry. Extended Abstracts: A-K
    The 6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry (AIG-6)
    International workshop "High Pressure Granulites - Lower Crustal Metamorphism" - the Experts of IGCP Project 304 focused on Czech Granulites
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    Interplay between Assimilation, Fractional Crystallization and Magma Mixing - the Story of the high-K calc-alkaline Kozárovice Intrusion, Central Bohemian Pluton
    Interplay of Strike-Slip Tectonics and Eustasy in Coarse-grained Delta Systems, Bohemian Cretaceous Basin
    Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod
    Interpretace tíhového pole v Krkonošsko-Jizerském krystaliniku
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretation of bidimensional fluid inclusion microthermometric data in terms of pressure and compositional variations in gold-bearing fluids: an example from the Libčice and Kasejovice deposits, Czech Republic
    Interpretation of data about technogenic activity at the toe of Krušné hory Mts. affecting endogenous and exogenous processes in the rock environment
    Interpretation of rockbursts recorded by the local seismic station Kladno-Vinařice during the year 1993
    Interpretation of rockbursts recorded by the local seismic station Kladno-Vinařice during the year 1994
    Interpretation of the Fault Network of the Western Bohemian Region Based on the Digital Model of the Relief DMR2 and Gravimetric Maps
    Interpretation of Thermal Mesophase in Vanadiferous Bitumens from Upper Proterozoic Lawa Flows (Mítov, Czechoslovakia)
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    The Intra-Sudetic Basin - a Record of Sedimentary and Volcanic Processes in Late - to Post-Orogenic Tectonic Setting
    An intra-variscan suture zone in the Bohemian Massif recorded by HP (HT) metamorphism in oceanic/continental rock sequence
    Intraformační brekcie na VMG v Bílině
    Introduction to the Post- Symposium Excursion: Bohemicum - a crustal segment within the Mid-European Variscan belt
    Introduction. Western Sudetes (Lugicum)
    Intrusion-related gold deposits associated with tungsten-tin provinces
    Intrusion-related gold systems: the present level of understanding
    Intrusive Geometries and Cenozoic Stress History of the Northern Part of the Bohemian Massif
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    Inverzní tektonika v oblasti kutnohorského krystalinika s.s. (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Investigation of epigenetic hydrothermal mineralizations
    Investigation of granite inhomogeneity with well logging methods
    Investigation of induced seismic phenomena in the bituminous coal Kladno district
    Investigation of lateral and vertical variations of the electrical conductivity by magnetotelluric sounding in Western Bohemia near the KTB drilling site
    Investigation of low-temperature oxidation of brown coal by electron paramagnetic resonance and infrared spectroscopy
    Investigation of potential application of humate - clay complex to the treatment of industrial waste waters
    Investigation of the Carboniferous miospores in situ in the Kladno Basin
    Investigation of the nature of the Šumava Lakes: a review
    Investigation on epigenetic hydrothermal mineralizations
    Inženýrskogeologická charakteristika hlavních litologicko-genetických komplexů hornin na listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku (12-42 Zbraslav)
    Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Inženýrskogeologická charakteristika překvartérních hornin na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Inženýrskogeologické hodnocení sprašových sedimentů na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Inženýrskogeologické mapování na území listu Nymburk (13-14 Nyzmburk)
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
    Inženýrskogeologické poměry
    Inženýrskogeologické poměry kvartéru na Klatovsku a Domažlicku (21-24 Klatovy)
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
    Ion-Exchange Properties of Czech Oxidized Coals
    Iron-bacterial mediation in Phanerozoic red limestones: State of the art
    Iron in biotites and its Mössbauer spectroscopy
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Iron-rich beidellite from Stebno (Czechoslovakia)
    Isokite : new occurrence and new data
    Isolated skeletal ossicles of a new brittlestar of the Family Cheiropterasteridae Spencer, 1934 (Echinodermata: Ophiuroidea) in the Lower Devonian of Bohemia (Czech Republic)
    Isolated skeletal ossicles of the crinoid family Catillocrinidae Wachsmuth et Springer, 1866 in the Devonian of Bohemia (Czech Republic)
    Isolated vertebrae of brittlestars of the family Klasmuridae Spencer, 1925 (Echinodermata: Ophiuroidea) in the Devonian of Bohemia (Czech Republic)
    Isotope reconstruction of plant palaeoecology. Case study of Cenomanian floras from Bohemia
    Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands
    Isotopen- und hydrochemische Charakteristik der Mineralwasserprowinzen im Gebiet der Marianbad-Störungszone
    Isotopic composition of lead in Proterozoic anoxic metasedimentary and volcanic rocks from the Bohemian Massif (Czech Republic) with metallogenetic implications
    Isotopic composition of sulfur in coals of the North Bohemian brown coal basin.
    Isotopic composition of sulphur in soils and runoff in five small catchments
    Izolované operkulum gastropoda ze spodnodevonských koněpruských vápenců, původně popsané jako ulita Pleuronotus? confusus PERNER, 1903
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku karbonátových hornin tepelsko-barrandienského proterozoika a moldanubika
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien) : studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast) (12-41 Beroun)
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku silurských a devonských sedimentů Barrandienu
    Izotopový záznam klimatických změn v posledních 500 letech zachycený v karbonátovém sintru středověkého dolu v Kutné Hoře
    Izotopy neodymu ve spodně paleozoických bazaltoidech Barrandienu (tepelsko-barrandienská jednotka, Český masiv) (12-32 Zdice, 12-41 Beroun)
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova (23-13 Tábor)
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolitech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova
    Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí
    Jáchymovite, (UO2)8(SO4)(OH)14.13 H2O, a new uranyl mineral from Jáchymov, the Krušné hory Mts., Czech Republic, and its comparison with uranopilite
    Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Jáchymovské hornictví a jáchymovské doly
    Jáchymovské nerosty v dějinách mineralogie
    Jak chtěli erebosáci ukrást jeskyňářům důl (o jehož zpřístupnění se již kdysi marně pokoušel Jára Cimrman
    Jak druhy vymírají
    Jak pršel fluor, kadmium a zinek
    Jak šla historie poznávání vltavínů v jižních Čechách
    Jak využívat zemské teplo na Šumavě?
    Jak zkoušet přetvárné vlastnosti mechanicky zpevněného kameniva
    Jakubův důl v Ponikelských horách
    Jakým směrem tekla Paleoberounka II.?
    Jankov - zajímavá lokalita jihočeských vltavínů
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní
    Jaspis z Únětic u Prahy
    Javorian Stage and Bítovian Stage - a Proposal for the Prídolí Series Subdivisions (Silurian, Prague Basin, Bohemia)
    Jazigos de ouro associados a orogenia hercínica no Maciço da Boémia (República Checa)
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Jedná se o hluboký omyl
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    Jeníkov-Lahošť near Teplice
    Jeskyně č.18038 Malá Panama - nálezová zpráva
    Jeskyně Jezevčí díra u Litně
    Jeskyně v masivu Děčínského Sněžníku
    Jeskyně ve vápenitých dolomitech fylitové zóny u Bozkova na Železnobrodsku
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    Jihočeské grafity a jejich struktury
    Jihočeské křišťály
    Jihočeské opály
    The Jílové Belt: A Late Proterozoic Volcanic Rift in Central Bohemia
    The Jílové Belt: A Neoproterozoic Volcanic Rift Zone in Central Bohemia
    The Jílové gold district
    Jílové-Sněžník fluorite deposit near Děčín
    Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách
    Jílovské pásmo a boninity
    Jiráskova geologická mapa Krkonoš
    Jiráskův lom a Dračí díra v Bělovsi u Náchoda
    Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    Joachim Barrande and the Paleontology of Paleozoic in Anjou (Armorican Massif)
    Joachim Barrande, organizátor
    Joachim Barrande website
    JOBERG GmbH : Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Johann Baprtist Bohadsch (1724-1768) - ein früher naturwissenschafticher Erforscher des Salzkammerguts
    Johann Jokély - průkopník geologie Krkonoš
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    Johannes-Mathesius Gesellschaft (Společnost Johanna Mathesia)
    Johannit z Příbrami
    Joint occurrences of body- and trace-fossil communities (Ordovician, Barrandian area, Czech Republic)
    Josef Emanuel Hibsch (* 26.3.1852 Homole, Tschechische Republik, + 4.11.1940 Wien). Sein wissenschaftliches Wirken nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich
    Jungtertiäre und quatäre Tektonik im Fichtelgenirge und angrenzendem westlichen Egerer Becken
    K 400. výročí smrti Lazara Erckera v lednu 1594
    K 700. výročí českého Horního zákona z r. 1300
    K-Ar - systematics on detrital white micas and fine mineral fractions from the Barrandian of the Prague syncline/Czech Republic
    K charakteristice niv brdských toků
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    K desátému výročí památného nálezu apatitu u Opalic na Českokrumlovsku
    K dokumentaci geologických zajímavostí v severočeské hnědouhelné pánvi
    K dolování uranu v revíru Potůčky v Krušných horách
    K faciím a stratigrafii spodnodevonského útesového komplexu u Koněprus
    K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    K hospodářskému a sociálnímu vývoji Jáchymova v 16. století
    K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
    K metodice průzkumu sklářských písků
    K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
    K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
    K některým teoretickým otázkám vlivu poddolování
    K otázce stáří Bozkovických jeskyní
    K otázce stáří Bozkovských dolomitových jeskyní
    K otázce stáří dinasových křemenců mezi Mostem a Louny (02-34 Bílina)
    K otázce stáří vulkano-sedimentární sekvence západočeského neoproterozoika z hlediska mikropaleobotaniky
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    K padesátým narozeninám RNDr. Stanislava Štamberga, CSc.
    K paleogeografii severočeské hnědouhelné pánve
    K petrologii znělce na Červeném vrchu sz. od Braňan
    K počátkům těžby uranových rud v Čechách
    K-poor meurigite from the Kněžská hora quarry near Těškov, western Bohemia, Czech Republic
    K problematice fluoru v uhlí
    K problematice posuzování efektivnosti a rizik realizace náhradních výrobních programů v uranovém průmyslu
    K problematice výskytu stříbrných kyzů na příbramském uranovém ložisku
    K problému "sonnenbrandu"
    K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska
    K původu ilmenitu ve štěrcích Třebenicka a Jizerské louky
    K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku (12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    K těžbě zlata v okolí štěchovické přehrady jižně od Prahy
    K využitelnosti rud ranského masívu
    K vývoji svahů průlomového údolí Zdobnice v rybenské antiklinále
    K vývoji údolí Ohře v Doupovských horách
    K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
    K zájmu Johanna Wolfganga von Goethe o geologické formace Čech
    K/Ar-Datierungen an detritischen Muskoviten - "Sicherungskopien" orogener Prozesse am Beispiel der Varisciden
    Kadaň dam - the Upper crystalline nappe
    Kadmium, Japonsko a syndrom 'itai-itai'
    Kainops chlupaci sp. n. from the Lower Devonian (Zlíchovian Stage) of the Prague Basin
    Kalcit z Černého Dolu
    Kalcit z Prahy-Radotína
    Kalcitové konkrece z Kadaně
    Kalcity z Měděnce v Krušných horách
    Kalkrusta v permských sedimentech orlické pánve (14-32 Ústí nad Orlicí)
    Kalorimetrická sledování vlivu chemických aditiv na reaktivitu uhlí vůči kyslíku
    Kalzit-Sinter in Sandsteinhöhlen des Elbsandsteingebirges
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Das Kambrium von Skryje und Týřovice
    Kámen na pražských památkách
    Kamenický Šenov - Panská skála Hill
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Kamenné hříčky na "žulové osmě"
    Kameny jsou i na východě Krkonoš
    Kameny pro obnovu památek v severních Čechách
    Kamufláž a mimikry u barrandienských trilobitů?
    Kanibalizmus mořských plžů v třetihorách východních Čech : konzumovali naticidi občas i mrtvé kusy?
    Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
    Kaňon Labe - kombinace říčního a pískovcového fenoménu
    Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí : území zajímavé klimatem, geologickým složením, kulturní hodnotou, flórou i faunou, biokoridor prvního řádu
    Känozoische Hebungs- und Abtragungsgeschichte im Umfeld des westlichen Egergrabens
    Kaolinite and its influence on the physical and mechanical properties of Cretaceous sandstones used as building and decorative stones
    Kaolinite in the clays of the Most lignite basin
    Kaolinites from uranium deposit Stráž pod Ralskem and their crystallochemical characteristics
    The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith
    Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
    Karbonátové facie barrandienského proterozoika
    Karbonátové facie východního okraje barrandienského svrchního proterozoika
    Karbonátové gravitity na svazích podmořských vulkanických hor: sedimentologický pohled na přídolské souvrství (svrchní silur) barrandienské pánve
    Karbonátové horniny a jejich sedimentární textury ve svrchním proterozoiku u Jarova
    Karbonátové tempestity v barrandienském středním devonu
    Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Karlovarská dvojčata a některé jejich lokality
    Karlovy Vary pluton: an example of a comagmatic sequence of Sn-bearing granite body
    Karlovy Vary-Slavkovský les area
    The karst of Central Bohemia, Czech Republic: new constraints from karst cavities
    Kasolit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Kašpar Šternberk a evropská přírodověda
    Kašpar Šternberk a výzkum českého staršího paleozoika
    Kašperské Hory - retrograde metamorphism related mesothermal gold district
    Kašperské Hory ore district
    Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách (22-33 Kašperské Hory)
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934
    Kategorizace dobyvatelnosti nadloží uhelných slojí v podkrušnohorské oblasti České republiky
    Kde sbírat zkamenělé rostliny v Podkrkonoší?
    Ke geologii okolí Náchoda (04-33 Náchod)
    Ke geomorfologii údolí Metuje u Kozínku
    Ke korelaci šedých a pestrých obzorů líňského souvrství
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich
    Keple - křemenné žíly
    Kerrycoleus gen. n. (Machaeridia, Lepidocoleidae) from the Devonian of Bohemia (Czech Republic)
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Kinematic pattern in Cretaceous cover of the Bohemian Massif: the case of the Stráž fault (North Bohemia)
    Kinematics and strain due to three phase deformation in the South Krkonoše mountains, Western Sudetes, Czech Republic
    Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika
    Kirkocystid ankyroids (Stylophora: Echinodermata) from the Šárka Formation (Ordovician) of Bohemia
    Kladnoit z povrchového dolu Bílina
    The Kladská unit - petrological and structural evidence for Variscan thrusting of the Mariánské Lázně Complex over the Saxothuringian terrane (West Bohemia)
    Klasická lokalita Malá Jizerská louka
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě černého uhlí v kladenské pánvi
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
    Klastické žíly
    Klastické žíly na dole Kohinoor
    Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice) (02-223 Mikulášovice)
    Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
    Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
    Klinozoisit z Chrtníků u Choltic, sz. od Heřmanova Městce
    Kohlenstoffisotopen-Variationen in saxothuringischen, bohemischen und moldanubischen Metasedimentfolgen
    Kokořínsko
    Kokořínsko Protected Landscape area : rare species, protection and conservation
    Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
    Kommensalische Syringopora-Arten (Anthozoa; Tabulata) aus dem Devon von Zentral-Böhmen
    Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
    Komořanské jezero Lake (CZ, NW Bohemia) - A Unique Natural Archive
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Komošín u Březovic - zajímavá přírodní památka
    Die komplexe Entwicklungsgeschichte des variszischen Orogens am beispiel des östlichen Saxothuringikums
    Komplexní geologický výzkum melechovského masivu
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Komputerové modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem
    Konec Lilky
    Konec samostatnosti petrologie v Čechách
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891
    Konference geo-bio-diverzita Šumavy
    Koniferen der Oberkreide und ihre Relikte im Tertiär Europas6PEin Beitrag zur Kenntnis ausgestorbener Taxodiaceae und Geinitziaceae fam.nov.
    Konkavverwitterung und Polygonmuster in den Granuliten des Kleť/Schönnger-Gpfels 1084 m im Blanský les/Blansker Wald (Südböhmen)
    Konodonti akantopygových vápenců v koněpruské oblasti (12-41 Beroun)
    Konodontová biostratigrafie v lomu Čertovy schody v Koněpruské oblasti
    Konsequenzen für das geotektonische Modell der variszischen Tektogenese aus KTB-Ergebnissen
    Konsequenzen für das geotektonische Modell der variszischen tektogeneze aus den KTB-Ergebnissen
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Kontaminace při šlichové prospekci na baryt
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách (02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor, 02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace turonských sedimentů labského a orlicko-žďárského vývoje východočeské křídy
    Korelace turonských sedimentů východočeské křídy (13-14 Poděbrady, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-42 Pardubice, 14-31 Vysoké Mýto)
    Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Korozluky - pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří
    Korund z Hosínovy Lhoty u Mokré
    Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    Kosov Quarry
    Kosovian inarticulate brachiopods and their ancestors (Late Ordovician, Prague Basin)
    Kosovina, a new Silurian tryblidiid genus (Mollusca, Tergomya) from Bohemia (Czech Republic)
    Kosovopeltis lacerata n.sp., the latest species of Kosovopeltis Šnajdr in the Silurian from the Prague basin (upper Kopanina Formation, Ludlow, Ludfordian)
    Köttigit z Michalových Hor (v. od Chodové Plané)
    Koule vršanské a bílinské
    Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku
    Královédvorský pískovec
    Krásnohorsko-milešovská "Au-Sb formace"
    Krasová hydrogeologická struktura masivu Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Krasové a pseudokrasové jevy v okolí Miskovic
    Krasové jeskyně Peklo na Šumavě
    Krasové jevy Kravského lomu v Horních Albeřicích
    Krasové prameny Českého krasu
    Krátkodobé variace radonu a vliv slapových sil
    Die Kristallstruktur des Minerals Hainit
    Kristínov - zaniklá lokalita těžby pyritu u Plzně
    Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice
    Krolmusium, a new genus of the subfamily Agnesiinae (Gastropoda) from the Lower Devonian of Bohemia (Czech Republic)
    Krupka, deposit of Sn-W-Mo ores in the eastern Krušné hory Mts.
    The Krupka tin deposit
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Krušnohorský batolit z pohledu některých současných genetických názorů
    Kruťait - selenid mědi pojmenovaný na počest významného moravského mineraloga Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Kryogeotechnický monitoring ve vrcholových partiích Luční hory
    Krystalinikum na území listu 11-134 Hůrka (11-13 Hazlov)
    Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb
    Krystalinikum na území listu 11-321 Lipová (11-32 Kynžvart)
    Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou
    Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky
    Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Krytenky (Rhizopoda, Testacea) v nejmladších sedimentech Lipna - odraz srážkově výjimečných let 2002 a 2003
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, Velkolom Čertovy schody
    Křemen a chalcedon v pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Křemen z lokality Kněževes
    Křemenná žíla od Velkého Ratmírova na Jindřichohradecku
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Křemenné žíly od Vrchoslavi u Teplic
    Křemeny z Milenců u Nýrska
    Křemeny z podbrdských lokalit
    Křepické zlato
    Křída na listu geologické mapy 1:50 000 Sobotka (03-34 Sobotka)
    Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury : (13-14 Nymburk)
    Křídové sedimenty na Kolínsku, Kutnohorsku a v okolí Uhlířských Janovic (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listu 13-134 Český Brod (13-134 Český Brod, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Křídové sedimenty na území listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Křídové sedimenty na území listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Křídové sedimenty na území listu 23-221 Ždírec nad Doubravou : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Křídové sedimenty na území listu Benátky nad Jizerou (13-11 Benátky nad Jizerou)
    Křídové sedimenty na území listu Kopidlno (13-12 Kopidlno)
    Křídové sedimenty na území listu Rakovník (12-14 Rakovník)
    Křídové sedimenty s. od Železných hor (13-41 Čáslav)
    Křídové sedimenty v jv. části listu 13-41 Čáslav
    Křídové sedimenty v okolí Litoměřic (02-41 Ústí nad Labem, 02-43 Litoměřice)
    Křídové sedimenty ve výkopu ropovodu Ingolstadt mezi Řevničovem a Velvary (12-14 Rakovník, 12-12 Louny, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Křídové sedimenty západní části chlomeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Křik nivy lahovické
    Křišťály z alpských žil Čáslavska a Kutnohorska
    The Kšely Granite, Lesser Known Granite Type of the Bohemian Massif
    The KTB location and models of the crustal structure
    Kučlín near Bílina
    Kuestový reliéf na jihu České tabule v povodí Novohradky
    Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky
    Kumulace apatitu v hauynickém nefelinitu ze Slánské hory
    Kurs geologického mapování pro zahraniční studenty v Ještědském pohoří
    Kurs IAS - Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzedzie w analizie basenów sedymentacyjnych - Praga, Czech, 22-27.05.1999
    Kurze Mitteilung über hoch differenzierte Muskovit-Granite (Typ Šejby) aus dem Novohradské hory-Gebirge (Südböhmen)