Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Článek
    70 let Ústředního ústavu geologického
    1417 - Jeskyně BUML
    A ještě jednou Mokrsko
    Acidification of groundwater in the Bohemian Massif
    Acritarchs of the Monograptus sedgwickii Zone (Želkovice Formation, Llandovery) from Hýskov, Barrandian, Bohemian Massif
    Acritarchs of the Rastrites linnaei Zone (Lower Telychian) from the Prague Basin, Barrandian, Bohemian Massif
    Age of tectonothermal activity in the southwestern part of the Scottish Caledonides and its significance in studies of Palaeozoic history of the Bohemian Massif
    Airborne geophysical survey in southwest Bohemia (Šumava Mts.piedmont) and its interpretation
    Akademik Josef Kratochvíl a jeho výzkum na území Jihočeského kraje
    Akadocrinus knizeki sp.nov., gogiid eocrinoid from Czechoslovakia (Echinodermata, Middle Cambrian)
    Albite-topaz microgranite from Horní Slavkov (Slavkovský les Mts.) NW Bohemia
    Alteration products of granite on the contact with the Karlovy Vary thermal springs
    Anomalous Black Shales in Northwestern part of Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Anoxic Depositional Environment, Metalliferous Black Shales and Marine Transgressions
    Antropogenní útvary u Klince a Všenor (příspěvek k semináři 15.XII.1989)
    Antropogenní vrásové deformace v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Antropogenní vrásy na Mostecku v severočeské pánvi
    Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
    Aplikace hydrochemických poznatků při přípravě podzemního zásobníku plynu u Příbrami
    Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
    Application of a digital apparatus MARS 88 in the monitoring field regime
    Application of the Raman microspectrometry to study natural carbonaceous matter. An example of kerogens and anthraxolites
    Aragonit se zvýšeným podílem stroncia od Velvět u Teplic v Čechách
    Archaeocoeniina,Stylinina,Astraeoina,Meandriina et Sideastraeidae (Scleractiniaires) du Crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur - Turonien inférieur; Turonien supérieur, Tchécoslovaquie)
    Are there Turbidites in the Silurian/Devonian Boundary Stratotype? (Klonk near Suchomasty, Barrandian, Czechoslovakia)
    Arenig (Lower Ordovician) orthide brachiopods from Prague Basin, Bohemia
    Argentopentlandite in olivine minette near Horní Kožlí, southern Bohemian
    Aristocystites, a recumbent diploporid (Echinodermata) from the Middle and Late Ordovician of Bohemia, ČSSR
    Arzenolit z Měděnce v Krušných horách
    Asociace minerálů ve šlichách některých eluviálních a deluviálních uloženin Českého masívu
    Aspects of Late-Variscan strike-slip movements in northern Central Europe
    Assoziation regionalmetamorpher Skarne und Greisen in der Böhmischen Masse
    Die auf dem Monitoring der Oberflachengewaesser in ihrer Gewaesserguete im Flussgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung (am Beispiel des Flussgebietes Mže)
    Authigenic smythite and pyrrhotite in the upper part of the Sokolov Formation (the Sokolov Basin, Czechoslovakia)
    Autigenní xenotim z Černovic u Chomutova v Krušných horách
    Automatizace registru geochemické prozkoumanosti
    Automatizace registru hydrogeologických objektů
    Autunit z Vysokého kamene (Krásno) u Horního Slavkova
    The Average Rare Earth Contents in the Barrandian Shales
    Azolla remains from the Lower Miocene of the North-Bohemian Basin, Czechoslovakia
    Barrandienské mramory
    Basement peculiarities of the Neoidic Ohře rift in N-Bohemia as established from a Study of xenoliths and other geological evidence
    Basic palaeomagnetic data on the Bohemian Massif
    Bechyňské koule
    Behaviour of graphite during regional metamorphism and deformation of sedimentary rocks of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Bentonity ve východní části Doupovských hor
    The Beroun complex and the Lower Pleistocene stratigraphy
    The Beroun highway - a new key profile for the continental Lower Pleistocene in Central Europe
    Das Bild der Böhmischen Masse im Umbruch
    Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi
    Biogeochemický monitoring malých povodí
    Biometrical studies of Marginotruncana marginata(Reuss) from the Bohemian Cretaceous Basin (Czechoslovakia)
    Die biostratigraphische Stellung der tertiären Blattfloren von Seussen und Wackersdorf (Oberpfalz)
    Biostratigraphy and Paleoecology of Diatom-bearing Sediments within the Soos Basin in Western Bohemia, Czechoslovakia
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    Bituminózní břidlice rudnického obzoru
    The blue-green albite from Ptáčkovna near Písek, Czechoslovakia
    Blueschist-greenschist metamorphism of metabasites in the western Krušné hory (Erzgebirge) Mts.
    Boninit - tichomořský vulkanit v jílovském pásmu
    Bored and mineralized limestone surfaces in the Upper Cretaceous of Bohemia. A preliminary report
    Bournonite from Krásná Hora
    The Brzeg-Nysa shear zone: an example of Variscan transpression in the easternmost part of the Fore-Sudetic Block
    Buližníkový kamýk u Černoviček - návrh chráněného území
    Buštěhradská halda - zdroj druhotných surovin
    CAD systém pro tvorbu geologického modelu uhelné sloje
    Cadomian magmatic events in the Bohemian Massif - U-Pb data from felsic magmatic pebbles
    Cambrian Edrioasteroids from Australia and the origin of starfishes
    Changes in the floral associations of the Rudník Horizon (Autunian) at Vrchlabí (Krkonoše Piedmont Basin, Czechoslovakia)
    Changes of the pore system and the interstratification mode of the I-M layer structure weathered marlstones (historical buildings in Prague)
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
    Charakteristiky zlomových struktur v oblasti DP Kačice (KD Kladno)
    Chemical and Isotopic Analyses of Fluid Inclusions in Variscan and Post-Variscan Fluorite and Barite Occurrences in the Erzgebirge Mountains, Vogtland, Thuringia Mountains and Harz Mountains, Germany
    The chemical evolution of the Reitzenhain-Rotgneis-structure (Erzgebirge Mountains) based on rare earth element investigations
    Chemická variabilita železnatých vltavínů
    Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
    Chemické složení kasiteritu
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Chemické typy granitů severozápadních Čech
    Chemische Zusammensetzung von Böden über unterschiedlichen Grundgesteinen des Osterzgebirges (DDR)
    Chemismus a izotopické složení pyritu ze s.části železnohorského masívu (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Chemismus metabazitů metamorfovaného ostrova netvořicko-neveklovského
    Chemismus stopových prvků v pararulách českokrumlovské pestré skupiny šumavského moldanubika
    Chemistry of Tertiary alkaline volcanics in the central-western part of the Bohemian Cretaceous Basin and the adjacent area
    Chernovite-(Y) and arsenogoyazite from the uranium deposit Hamr in the Cretaceous of northern Bohemia (Czechoslovakia)
    Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
    Chráněná oblast přirozené akumulace vod a hydrochemická těžba ve strážském bloku
    Chromian valleriite and associated minerals from the Ralsko mafic-ultramafic complex, Czechoslovakia
    Clastic dikes in the brown coal seam near Most in the North Bohemian Basin (Miocene)
    Co říkají isotopy Sr o zemském plášti pod Českým masívem
    Co víme o indukovaných otřesech na Příbramsku
    Coenobial acritarchs and other palynomorphs from the Arenig/Llanvirn boundary, Prague basin
    Comments to the project "Stratigraphy of the Czech Republic"
    Comments to Upper Wenlock zonal subdivisions in the Silurian of Central Bohemia
    Comparison of medieval and recent vegetation in Jihlava (Moravia)
    Composition and origin of coffinite from Jáchymov, Czechoslovakia
    Compression along faults: example from the Bohemian Cretaceous Basin
    Connections between Moldanubicum, Bohemicum and Saxothuringicum from a lithostratigraphic viewpoint
    Conodont faunas from the Lower/Middle Devonian section in Praha-Barrandov
    Contrasting behaviour of subduced continental crust: Comparision of the French Massif Central and the Bohemian Massif
    A contribution to the global-tectonics model of the Bohemian Massif
    Contribution to the study of problems of gas-dynamic phenomena at pit sinking in the Slaný Mine
    Corundum in the continental Upper Cretaceous sandstone in southern Bohemia, its composition, provenance and corrosion
    The Cretaceous sediments filling vertical corrosion cavities in limestones of the Barrandian area
    Crotalocephalus moraveci sp. nov. (Trilobita) from the Silurian of Bohemia
    Crust and Upper Mantle structure of the Bohemian Massif from the dispersion of seismic surface waves
    Crystal chemistry of biotites from granitoids Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Crystal chemistry of biotites from rocks of Písek area
    Curienit z Abertam u Jáchymova
    Cyclic structure and facial changes of sediments of the Mšeno basin according to geophysical well-logging
    Čelechovické vápence v deformačních strukturách na v.okraji boskovické brázdy (24-21 Tišnov)
    Čertova zeď
    Čertovy hrady a jiné pískovcové útvary západně od Dvora Králové
    Červené žuly na Milínsku
    Česká ložiska zlata v současných podmínkách
    Čistota ovzduší v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Další nálezy fosilních společenstev akritarch ve spodním siluru pražské pánve
    On dating of the Labe river terraces in the environs of Ústí n. Labem
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    Deep Diagenesis of Organic Matter-rich Marine Mudrocks: Tentative Model for the Lower Paleozoic Barrandian Basin, Czechoslovakia
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Dekorační využití travertinu ze Sv.Jana pod Skalou
    Demonstration of creep on three-dimensional physical models
    Dendroid graptolites of the Tetragraptus abbreviatus Biozone (Klabava Formation, Barrandian Ordovician)
    Detailed geoelectrical measurements on the territory of the Bohemian Massif : Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif
    Detrial graphite from the central Bohemian Upper Proterozoic
    The development of banded mylonite structure during solid-state flow, example of "red gneiss", Erzgebirge
    Development of the Saxonian tectonics in the Česká Lípa region
    Diatomová flóra SPS Soos u Františkových Lázní (11-14 Cheb)
    Diatomová sedimentace v j. části třeboňské pánve (33-11 Třeboň)
    Did have the "red orthogneisses" of the Bohemian Massif a common protolith?
    Diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopic study of coal oxidation
    Dílčí pádová pole vltavínů
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
    Discriminant analysis of the moldavite data set
    Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy
    Distribuce platinoidů v černých břidlicích Českého masívu
    Distribution of Or-component in plagioclases of some orthogneisses and migmatites of the Bohemian Massif
    Distribution of sulphur isotopes and tectonic development of the Barrandian Proteozoic (Bohemian Massif)
    Dlouhodobá ochrana terénu nad podzemními složišti
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Drábova pec v údolí Vošmendy
    Drábské světničky
    Drobné krasové jevy ve Sv.Petru v Krkonoších
    Dynamika vývoje pseudoklasových tvarů na příkladu miskovických pseudozávrtů
    Dyscrasite and allargentum from the Háje vein bundle of the Příbram uranium deposit
    Early Arenig acritarchs from the Lower Klabava Formation (Prague Basin, Czechoslovakia)
    Early Devonian Ostracoda from the upper part of the Lochkov Formation of central Bohemia
    Early Middle Cambrian fauna in Central Bohemia
    Early Ordovician acritarchs from the locality Mýto near Rokycany (Late Arenig, Czechoslovakia)
    Eclogite-facies rocks in the Saxonian Erzgebirge, Germany : High pressure metamorphism under contrasting P-T conditions
    Eclogites of the Bohemian Part of the Saxothuringicum
    Efektivnost využití báňskohistorického výzkumu pro národní hospodářství
    Ein einzigartiges Fossil
    Eine Paragenese von Eisen-Arsenaten von Kaňk bei Kutná Hora in Böhmen und Munzig bei Meissen in Sachsen
    Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů
    Die Entdeckung des "Entdeckten": ein Beispiel aus dem nordoestlichen Teil der Böhmischen Masse (vorläufige Mitteilung)
    Epibionti přicementovaní k diabasovým klastům a skalnímu dnu ve svrchní křídě Železných hor a okolí
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
    Episfaxis, Sinistracirsa and Ptychospirina: three invalid generic names of the Paleozoic Archaegastropoda (Mollusca)
    Erzführende Granitoide des Moldanubikums
    Estonské zkušenosti s využitím hořlavých břidlic
    Evaluation of the sedimentary record in the Silurian/Devonian boundary stratotype at Klonk (Barrandian area, Czechoslovakia)
    Evansit z grafitového ložiska v Českém Krumlově
    Evolution of the Intra-Sudetic basin in the Late Silesian
    Exact age of several localities in the Liteň Formation, Motol Member (Wenlock, Central Bohemia)
    Experimentální výzkum mechanismu vývoje sesuvů s předurčenou smykovou plochou
    Faciální členění příbřežních mořských sedimentů české křídy
    Fe-disulphides in the brown coal of the North Bohemian Brown Coal Basin
    Fe-Ti magnetic minerals of basaltic rocks: a study of their nature and composition
    Feldspathoids and their alteration products in the melilitic rocks of Northern Bohemia, Czechoslovakia
    Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína)
    Ferrodiorite from the Český Krumlov varied group near Černá v Pošumaví (Moldanubikum, Bohemian Massif): petrology, geochemistry and deformation
    Ferrous moldavites
    A find of fossil traces in the Zábřeh Group (Lugicum, E Bohemia)
    The first partially articulated amphibian (Temnospondyli: Dissorophoidea) from the Líně Formation (Stephanian C; central Bohemia)
    Fische des Nordboehmischen Braunkohlenbeckens
    Five extremely malformed scutelluid pygidia (Styginidae, Trilobita)
    The flora of the Staré Sedlo Formation in West Bohemia, Upper Eocene
    Floristic changes around Stehlin's Grande Coupure in Central Europe
    A fluid study of Au-W stratiform mineralization at Orlík near Humpolec, Czechoslovakia
    Flute and roll marks from the 'Jezírko' quarry near Dobříš (Upper Proterozoic, Bohemia)
    Fluviální sedimenty mostecké pánve (02-33 Chomutov, 02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Formation of sheath folds and reorientation of lineations in the western part of the Kutná Hora Crystalline Unit
    Fosfát skandia v krasové výplni velkolomu Čertovy schody
    Fosforečnany vzácných zemin v břidlicích spodního paleozoika Barrandienu
    Francevillit z Litic na Orlicí
    Fytopaleontologické nálezy ve slánském souvrství z.od Knovíze (12-23 Kladno)
    Fytopaleontologické vyhodnocení vrtu Ři-24 (Řisuty) z kladenské pánve (12-23 Kladno)
    Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
    Geneze minerálních vod karlovarského typu v západních Čechách
    Geneze polymetalického zrudnění od Příbrazu na Jindřichohradecku (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Genus concept in the Aegiromeninae and Leptellininae (Plectambonitacea, Brachiopoda)
    Geochemical evolution of Early Paleozoic volcanics rocks of the Barrandian Basin (the Bohemian Massif, Czechoslovakia): paleotectonic implications
    Geochemically Anomalous Black Shales of the Western Bohemian Upper Proterozoic
    Geochemická anomálie rudních prvků ve vodách Středočeského kraje
    Geochemická pozice berylia v uhlí severočeské pánve
    Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geochemický výzkum ševětínského granodioritu (22-44 Hluboká n. Vltavou)
    Geochemie der Granitoide des Bor Massivs
    Geochemie der Intrusiva der Gabbroamphibolitmasse von Neukirchen-Kdyne (Böhmische Masse)
    Geochemie melilitických hornin v oblasti horní Ploučnice
    Geochemie okolí karlovarského vřídla a geochemie alterace granitu
    Geochemie povrchových vod na Broumovsku (04-32 Broumov)
    Geochemie povrchových vod na území listu Čáslav
    Geochemie povrchových vod na území listu Martínkovice (04-34 Martínkovice)
    Geochemie povrchových vod na území listu Meziměstí (04-31 Meziměstí)
    Geochemie povrchových vod na území listu Nové Město n. Metují (14-11 Nové Město n. Metují)
    Geochemie povrchových vod na Žambersku (14-14 Žamberk)
    Geochemie vlkovského granodioritového tělesa
    Geochemistry and Petrology of Continental Growth : Example from Bohemia
    Geochemistry and Primary Tectonic Environment of the Amphibolites from the Český Krumlov Varied Group (Bohemian Massif, Moldanubicum)
    Geochemistry of metabasites and gabbroic rocks from the Teplá-Domažlice zone
    Geochemistry of metamorphic minerals from the Moldanubian rocks, the Bohemian Massif
    Geochemistry of micas from pegmatites and other rocks of the Bechyně orthogneissoid
    Geochemistry of North Bohemian sulfurous coal vertical profil
    Geochemistry of the Býčkovice monzosyenitic body, České Středohoří Mts., Czechoslovakia
    The geochemistry of the Czechoslovak part of the Smrčiny/Fichtelgebirge granite pluton
    Geochronologické metody v ÚÚG
    Geofaktory životního prostředí na Berounsku
    Geofizičeskoje issledovanije tel tverdych porod v krovle tolšči burougolnych plastov severočešskogo bassejna
    Geofyzikální měření na mělkých vodních tocích
    Geological relations in the NW part of the Královský hvozd (Kuenisches Gebirge_/Kingswood/, Bohemian Massif
    Geologické a geomorfologické zajímavosti SPR Babiččino údolí
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    Geologické mapování na Českolipsku (02-42 Česká Lípa)
    Geologické mapování na listu 13-441 Nasavrky (13-44 Hlinsko)
    Geologické mapování na území listu 13-443 Chotěboř
    Geologické památky Doupovských hor
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologické poměry města Teplic v Čechách
    Geologicko-ložiskové poměry scheelitové mineralizace mezi obcemi Nekvasovy a Oselce (jižně od Nepomuku)
    Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Geologicko-ložiskový výzkum v okolí Jeřišna v Železných horách
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje ve druhé etapě rozvoje Velkolomu Československé armády
    Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk)
    Geologický model
    Geologický model na počítači řady IBM PC-AT 1 MB RAM, grafické prostředí EGA/VGA
    Geologický výzkum a mapování na území listu 12-214 Kralupy n. Vltavou
    Geologický výzkum krystalinika ve v.okolí Sokolova
    Geologie krystalinika mezi Strakonicemi a Malenicemi
    Geologie Prahy a její ochrana
    Geomagnetické metody při vyhledávání nevybuchlých leteckých bomb
    Geomorfologické poměry skalní zdi Kozinec a jeho okolí v železnobrodské vrchovině
    Geophysical investigation at the northern margin of the Nasavrky massif
    Geotechnické problémy zakládání na svazích v Praze
    Geotectonic significance of granulites bearing on the character of Saxothuringicum /Teplá-Barrandian boundary, North Bohemia
    Geotermální mapa ČSR 1:500 000 (část Čechy a Morava)
    Gersdorffite in the Orthopyroxene Minette from Brloh, Southern Bohemia, Czechoslovakia
    Grafitonosné struktury v jižních Čechách
    Granát - významná průmyslová surovina
    Granáty z leukokratního miarolitického granitu od Milína
    Granitoid-related tin and tungsten mineralization of the Bohemian Massif
    Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu
    Graptolites of the Rastrites linnaei Group from the European Llandovery (Lower Silurian)
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
    Heavy metals in peats
    Heavy Metals in Some Parts of the ecosystem of Surface Waters of South Bohemia
    Heavy metals stratigraphy in vertical profile of fishpond Vajgar sediment
    Hercynian silicic magmatism in the Erzgebirge and its metallogenesis
    Heterogeneity of Earth's Mantle below Bohemian Massif
    Heterogeneity of the Earth's mantle below the Bohemian Massif
    The hidden granite relief and its significance for prospection (an example of the eastern part of the Krušné hory Mts.)
    High loading rates induced in rock samples and their influence on rheological behaviour of rock medium
    Highly oxidized subvolcanic trachyandesite from the Klatovy area, SW Bohemia
    Hirnantian glaciomarine diamictites - evidence for the spread of glaciation and its effect on Upper Ordovician faunas
    Historical geological maps from the territory of the Czech Republic as a source of information
    Historie dolování v okolí Měděnce v Krušných horách
    Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
    Hloubkový metalogenetický výzkum Českého masívu
    Hnědouhelné doly na Liberecku v 19.století
    Hochfraktionierte Subvulkanite des spätvariszischen Extensionsregimes im Erzgebirge und Kaiserwald
    Hodnocení degradačních vlivů na zemědělské půdy v podmínkách ČSR
    Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les)
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1990
    Horniny bohaté glaukonitem v ČR
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
    Hořečnatý apjohnit z Chvaletic v Železných horách
    Hrozí v Čechách regionální acidifikace podzemních vod?
    Hyalophane and Ba-muscovite in a pegmatite-aplite vein from Krhanice, Central Bohemia, Czechoslovakia
    Hyalophane-zoisite veins from the pyrite-rhodochrosite deposit near Litošice in eastern Bohemia (Czechoslovakia)
    Hydrochemická těžba uranu na ložisku Stráž a její hydrogeologické důsledky
    Hydrogeologická charakteristika tlusteckého bloku
    Hydrogeologický model teplických terem ve vztahu k důlní činnosti
    Hydrogeologický výzkum pro racionální využití a ochranu podzemních vod
    Hydrogeologie cenomanu labské oblasti české křídové pánve
    Hydrotermální alterace hauynového trachytu z Tachovského vrchu u Doks
    Hydrothermal reactions of NaCl and KCl brines with the Cínovec granite at 400 C and 50 MPa pressure: an experimental study
    Hyperaluminický metapegmatit od Hanova (Tepelská plošina)
    Hypotetické představy o stavbě moldanubika a bohemika
    Hypotéza izochemické granitizace in situ a otázka geneze středočeského plutonu (na příkladu Příbramska)
    Ilegální skládka toxického odpadu v šáreckém podzemí
    Improving the geostatistical models of deposits by introducing geology into geostatistics: case history of the ore resource estimation of the Mokrsko west gold deposit
    Indicie Sn-W-mineralizace v jádře kateřinohorské klenby
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Influence of addition of alkali carbonates on reactivity in catalytic gasification of Czech brown coals
    The influence of shape-forming factors on fold morphology in the Krkonoše crystalline complex
    Informace ze zahraničních bází dat
    Inorganic and organic sulfur profiles in nine Sphagnum peat bogs in the United States and Czechoslovakia
    Interpretace báňsko-historických údajů v ložiskové geologii na příkladu Rudolfovského rudního revíru
    Inženýrskogeologické hodnocení stability sklaních zářezů na dálnici D1 v úseku Praha-Velké Meziříčí
    Isotopic and geochemical indications of a drainless sulphate lake in the Permo-Carboniferous of the Krkonoše-piedmont Basin
    Isotopic Composition of Sulphur and Carbon in Graphite Deposits of the Bohemian Massif
    Isotopic investigations on mineral waters and gaseous exhalations from the Marienbad fault zone
    The Izera-Karkonosze Block and its tectonic development (Sudetes, Poland)
    Izotopické složení síry Fe-disulfidů z SHR
    Izotopické složení síry v molybdenitech z Českého masívu
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    Jak proti mineralogicko-paleontologickému vandalismu
    Jedovatě zelené vltavíny
    Jefremovit (NH4)2Mg2(SO4)3 z kladenských hořících hald
    Jeskyně Dominův sklep
    Jeskyně pod hladinou Lipna
    Jeskyně u Ješovic
    Jílová hmota litostratigrafických jednotek Barrandienu a středočeských metamorfovaných ostrovů
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    Jizerskohorské cínové doly
    Jubilejní zemská výstava v Praze v roce 1891 a vltavíny
    K antropogenním vlivům v povodí horního toku Lužické Nisy
    K-Ar dating in the Teplá-Domažlice zone at the Western margin of the Bohemian Massif
    K-Ar modelová stáří muskovitu a biotitu z některých variet choustnické ortoruly
    K báňskému podnikání v Nalžovských Horách
    K biostratigrafii mladšího paleozoika středočeské oblasti
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    K možnostem exploatace západočeských ložisek kovových rud v pravěku a raném středověku
    K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky
    K otázce kvantifikace těžkých minerálů u různých typů vzorků
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    K původu některých typů barrandienského svrchního proterozoika
    K vývoji národního podniku Sokolovský revír, Důl Marie Majerová v Královském Poříčí 1946-1967
    K vývoji půd ve spodním pleistocénu
    Kamenec - významná geologická a geomorfologická lokalita v Orlických Horách
    Kamenná tvář budovy Národního muzea v Praze
    Kaolinitic Quartz sandstones - the influence of mineralogy on physical-mechanical properties and durability
    Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic
    Karbon žatecké deprese
    Kavernový zásobník plynu Příbram-Brod
    Ke geomorfologii státní přírodní rezervace Modlivý důl u Potštejna
    Ke stoletému výročí požáru v dole Marie v Příbrami r.1892
    Kinematics and structural evolution of the Saxothuringian/Moldanubian boundary at the W border of the Bohemian Massif (Germany)
    Klasifikace hrubozrnných a lamprofyrických neovulkanitů Českého masívu
    Koeficienty transmisivity hornin podél styku Krušných hor a severočeské pánve (02-31 Litvínov, 02-32 Teplice, 02-33 Chomutov)
    Koexistence mafických nerostů v durbachitech středočeského plutonu
    Kojetice - nová lokalita svrchnokřídových epibiontů přisedlých na buližníkových plastech
    Kolik váží Dědek?
    Komínové brekcie na Sn-W ložiskách německé části Krušných hor
    Kompakce a cementace křídových pískovců Čech
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    Komplexní zhodnocení W-Sn lokality Tehov
    Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš
    Koncepce odvodňování lokality J. Šverma-západ
    Kontaktní dvůr kdyňského masívu v jihozápadních Čechách
    Kontaminace prostředí v areálu k.p. Motorlet Jinonice
    Kontrolní sledování geotechnických jevů v podmínkách SHD-monitoring
    Koráli z české křídové pánve (Scleractinia, svrchní cenoman-spodní turon)
    Korelace výskytu zemětřesení a náklonů skalních bloků v oblasti SHR v letech 1982-89
    Kounovské uhelné sloje v kladensko-rakovnické pánvi
    Kouzelným proutkem Jizery
    Kritika Holubcova pojetí struktury Českého masívu
    Krupkait z Bohutína u Příbrami
    Krušnohorský zlom v Chomutově
    Krušnohorský zlom ve Velkolomu Československé armády
    Křemenná vlákna v krasových výplních
    Křídové odkryvy u Líbeznice (výkopy pro teplovod Mělník-Praha). Geologie, fosfority, přitmelení epibionti
    Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře
    Kutnohorské dolování kdysi a dnes
    Kvalita a možnosti využití fonolitů
    Kvarcitové skalní výchozy v Krkonoších
    Kvartérní sedimenty ma území listu 33-111 Třeboň
    Kvartérní sedimenty na území listu 02-411 Ústí nad Labem
    Kvartérní sedimenty na území listu 13-441 Nasavrky (13-44 Hlinsko)
    Kvartérní sedimenty na území listu 13-442 Prosetín
    Kvartérní sedimenty na území listu 22-41 Písek
    Kvartérní sedimenty na území listu 22-214 Krásná Hora nad Vltavou
    Kvartérní sedimenty na území listu 23-33 Veselí nad Lužnicí
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-11 Kvilda
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-24 Trhové Sviny
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-234 Světlík
    Kvartérní sedimenty na území listu 32-411,413 Přední Výtoň (32-41 Vyšší Brod)
    Kvartérní sedimenty na území listu 33-112 Chlum u Třeboně (33-11 Třeboň)
    Kvartérní sedimenty na území listu 33-113 Jílovice (33-11 Třeboň)
    Kvartérní sedimenty na území listu Semily (03-41 Semily)
    Kvartérní terasy řeky Berounky
    Large Late-Variscan paleomagmetic overprinting on granitoids in southern Bohemian Massif (Austria)
    Late-Variscan Extensional Collapse in South Bohemian Moldanubian Zone
    Late Wenlock acritarchs from the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia)
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
    Latest Silurian Conodonts from Klonk, Czechoslovakia
    Látková bilance metamorfózy proterozoických polštářových láv západních Čech
    Lead isotope and Pb-Pb age model determinations of ores from Central Europe and their metallogenetic interpretation
    Leaf and fruit compresions from the Bohemian Cenomanian
    Leaf and fruit compressions from the Bohemian Cenomanian
    Lečice Black Shale (Barrandien Upper Proterozoic, Central Czecholovakia): Euxenic Facies of a Starved Preflysch Basin
    Letenocrinus longibrachialis gen. et sp.n. (Echinodermata, Paracrinoidea?) z českého středního ordoviku
    Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical data
    Lineární struktury v s. části Českého masívu
    Lineární struktury v severočeské pánvi
    Linhorka - nová lokalita "kamenných sluncí"
    Liptinite in Brown Coal in the Sokolov Basin
    Lithium v pitných vodách
    Lithological and Metamorphic Development of Anoxic Environment in Geological History of Bohemian Massif
    Litoeventy v české křídové pánvi
    Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve
    Logging of special hydrogeological wells
    L'or dans la métallogenie du Massif de Bohéme
    Lower Palaeozoic palaeomagnetic results from the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Lower Paleozoic Corals of Bohemia and Moravia
    Lower Pleistocene soils of the Beroun highway section
    Lower Silurian Chitinozoans of the Prague Basin (Barrandien, Czechoslovakia) - Preliminary results
    Lower Turonian microflora at Skalka near Velim (Central Bohemia, CSFR)
    Ložiska fonolitů v severních Čechách
    Ložisko chemického barytu v Bohousové u Vamberka
    Ložisko Cínovec - možný zdroj vzácných prvků Li, Rb, Cs
    Ložisko Fe-Mn rud a pyritu Chvaletice
    Ložisko Kašperské Hory - výsledky průzkumu a perspektivy jeho využití
    Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia
    Macrofossils and nannofossils of the type locality of the Březno Formation (Turonian-Coniacian, Bohemia)
    Magnetic manifestation of changes in crystallographic symmetry of fine-grained natural haematite - effect of the sieving conditions
    Magnetism self reversals of remanence and mineralogy of smythite
    Magnetometric tracing of the nelithic double-ring enclosure at Lochenice (Bohemia)
    Major tectonostratigraphic units of the Bohemian Massif
    Manganatý danalit z Horních Novosedel, sv. od Písku
    Mantle rocks in the Czechoslovak part of the Bohemian Massif
    Mapa jakosti zdrojů podzemních vod ČSR 1:200 000
    Mapy geochemické reaktivity hornin
    Mariánské Lázně eclogites: comparison and contrasts with high-pressure rocks of neighbouring units
    Markazitové konkrece z dolu B.Šmeral u Mostu
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    Mazuelloids from the lower Silurian of the Prague Basin (Barrandian, Bohemian Massif)
    Megacrysts of potash feldspar from Chodov near Bečov (Petschau), Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Melility polzenitů a příbuzných hornin severních Čech
    Mellilite from melilitolites, polzenites and cognate rocks from Ploučnice River region, Czechoslovakia
    Melt enhanced deformation and development of banded structures in Gfoehl migmatites
    Menglerova jeskyně u Srbska v Českém krasu
    Měření mikrotvrdosti a indexů lomu na vltavínech z Čech a Moravy
    Měření objemové magnetické susceptibility in situ na dole Družba v sokolovské pánvi
    Metabasites from the drill hole Cheb HV-18, West Bohemian Saxothuringian region
    Metabasites in the area of L. Kynžvart, Lazy and Prameny W. from the Mariánské Lázně metaophiolite complex and problem of Saxothuringian-Teplá-Barrandian terrane boundary
    Metaboninite in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Metallogenic position of breccia-related granite bodies and tin ore deposits at the north-western border of the Bohemian Massif (Krušné hory-Krásný les area)
    Metallogeny of the Bohemian Massif
    Metalogenetický výzkum mělkého podloží křídy u Lukavice v Železných horách (13-42 Pardubice)
    The metamorphic evolution in the western Erzgebirge
    The metamorphic Palaeozoic of the "Islet Zone" as a possible connecting link between the Barrandian and the Moldanubicum
    The metamorphic zonal pattern in the Moldanubicum of the NW part of the Šumava Mts., Královský hvozd unit
    Metasomatic rocks with greisenization associated with the ore-bearing zones in the Iron Mountains (Železné hory Mountains, eastern Bohemia, Czechoslovakia)
    Metavulkanity boninitového typu v ostrovní zóně středočeského plutonu
    Methodology of geophysical investigations in the area of the Jeseníky Mts.
    Mezo- a mikroformy reliéfu cenomanských pískovců na Čížkových kamenech
    Microbiota from siliceous stromatolitic rocks of the Barrandian Proterozoic (Bohemian Massif)
    Microscopical Forms of Fe-Disulphides
    Microstructural development of deformed granitic rocks in the Orlica-Klozko dome
    Mid-late Devonian plutonism in the Bohemian Massif: evidence from U-Pb zirkon studies
    Middle Cambrian inarticulate brachiopods from Central Bohemia
    Middle Cenomanian palynomorphs from Čáslav, Central Bohemia(Czechoslovakia)
    Mikropaleontologický výzkum na hranici králodvor-kosov
    Mikropaleontologický výzkum spodního ordoviku (12-33 Plzeň)
    Mikrosférule různých typů ve šlichových vzorcích
    Millerit - nový minerál z Prachovic
    Mineral and Thermal Water Purification in Czechoslovakia: Strategy and Management. Abstracts. (2 sv.)
    Mineralogické vlastnosti vltavínů z Čech a Moravy
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
    Mineralogický zajímavý pegmatit u obce Řípec
    Mineralogie melilitických hornin v severních Čechách
    Mineralogische Untersuchungen an Moldaviten aus Böhmen und Mähren
    Minerály kaustické přeměny z dolu Kateřina
    Minerály sillimanitové skupiny
    Minettes of the Železné hory mountains (Iron Mts.), Eastern Bohemia
    Minoritní prvky v sulfidech miocenních sedimentů centrální části sokolovské pánve
    Minulost a přítomnost Příbramska ve světle současného vývoje čs. důlního průmyslu
    Miocene floras from the Mydlovary Formation in South Bohemia (Czechoslovakia)
    Miskovické pseudozávrty
    Mladé bazaltoidy prorážející čistecko-jesenickým plutonem
    Mladopaleozoické vulkanity jz. křídla vnitrosudetské pánve
    Mode of life of a new onychochilid mollusc from the Lower Devonian of Bohemia
    Model podzemního zásobníku plynu
    Model působení kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Modelling of metallogenetic development of the Bohemian Massif
    Modelové výpočty přírodních zdrojů podzemních vod
    Mohou být Čechy starým obrovským meteoritovým kráterem?
    Moldanubian Pluton as an example of the Late Variscian crustal magmatism in the Moldanubian zone
    The Moldanubian zone in southern Bohemia:polyphase evolution of imbricated crustal and upper mantle segments
    Monitoring for the future : Integrated biogeochemical cycles in representative catchments
    Monohydrocalcite from polymetallic vein of the Vrančice deposit near Příbram, Czechoslovakia
    Morfogenetická charakteristika horninových výchozů ve Chvaletické pahorkatině
    Morphology and Reflectance of Organic Matter in Greenschist Metamorphosed Železný Brod Unit, Lugicum, Czechoslovakia
    Možnosti komplexního ekologicky nezávadného zhodnocování severočeských hnědých uhlí a doprovodných surovin
    Možnosti korelace sedimentárních sekvencí české křídové pánve s globálními eustatickými cykly
    Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
    Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
    Možnosti těžby a užití severočeského hnědouhelného paliva
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Možnosti získávání koncentrátu molybdenitu
    Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice
    Muskovitický granit s topazem (typ Homolka)- extrémní diferenciát v jz.části centrálního masívu moldanubického plutonu (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    A N-trending photolineament in the Rudawy Janowickie Mts. (West Sudetes, Poland) and its tectonic significance
    Nález bahenních svitků v pískovcích spodního triasu na lokalitě Devět křížů (severovýchodní Čechy)
    Nález kolumbitu v jílovité břidlici barrandienského ordoviku
    Nález radiolarie řádu Sphaerellaria ve vrtu K-2/St (železnobrodské krystalinikum)
    Nálezy křídové fauny při mapování v okolí Prahy
    Národohospodářské aspekty útlumu těžeb uhlí v ČR
    Naše pravěká moře
    Natural occurrence of orthorhombic calcium acetate monohydrate (Kladno, Central Bohemia, Czechoslovakia)
    Návrh dobývací metody ložiska Křižanovice
    Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech
    Nejstarší dochovaný horní řád pro zlaté doly v Jílovém z roku 1536
    Nejstarší geologické mapy Čech
    Největší ložisko zlata v Evropě
    Několik poznámek k návrhu MHPR na restrukturalizaci uhelného průmyslu ČR
    Několik poznámek k pojetí a klasifikaci "litoeventů" v české křídě
    Několik poznámek k průsmykům a sedlům v Čechách a na Moravě
    Některé aspekty použití radionuklidové rentgen-fluorescenční analýzy ke stanovení vybraných prvků v hnědých uhlích
    Některé údaje k surovinové bilanci České republiky v letech 1980-1990
    Německý program hlubokého vrtání v Českém masívu
    Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
    Nepřijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
    Neslavný monument
    New aristozoid crustaceans from the Lower Devonian of Bohemia
    A new branchiosaur find from Košťálov (Krkonoše-piedmont Basin)
    New Devonian occurrences in the Ještěd Mts., North Bohemia
    New finds and revision of secondary minerals from Příbram District
    New fossil sites in the Jince Formation (Middle Cambrian, Bohemia)
    New Lower Devonian (Lochkovian-Zlíchovian) rhynchonellid brachiopods in the Prague Basin
    New Lower Devonian (Pragian) rhynchonellid brachiopods in the Koněprusy area (Czechoslovakia)
    New Lower Ordovician (Arenig) trilobite assemblages in Bohemia
    New microcrinoids from the Třebotov Limestone of the Bohemian Lower Devonian (Dalejan-Upper Emsian)
    A new occurrence of Upper Cretaceous epibionts cemented to the rocky substrates and bioclasts (locality Radim, Czechoslovakia)
    New representatives of the family Harpetidae Hawle et Corda, 1847 (Trilobita) from the Bohemian Silurian
    New Silurian and Devonian Strophomenidina (Brachiopoda) in Bohemia
    New trilobites from the Silurian and Devonian in the Prague Basin (Central Bohemia)
    New ways of applying shallow refraction seismics in the research after kaolin deposits
    Nová Cr-V-Au-Ba-Ni mineralizace v silicitech svchního proterozoika (22-11 Přeštice, 22-12 Březnice)
    Nová fauna z dvorecko-prokopských vápenců (spodní devon, stupeň prag) z Prahy-Konvářky
    Nová hospodářská struktura dolů v severočeské hnědouhelné pánvi ve vazbě na misi T.O.J. Gheyselincka
    Nová instituce - Česká inspekce odpadového hospodářství
    Nová jeskyně u Svatého Jana pod Skalou - nálezová zpráva
    Nová jeskyně ve Velkolomu Čertovy schody-východ
    Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
    Nové ložisko pórovinových a žárovzdorných jílovců na Lounsku
    Nové ložisko sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižního Českolipska
    Nové minerály z kladenských hořících hald (12-23 Kladno)
    Nové nálezy druhotných minerálů v ČSR
    Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory"
    Nové nálezy vltavínů u Horusic
    Nově navrhované chráněné geologické lokality v okolí Sedlčan a Krásné Hory
    Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
    Nové poznatky o miocénu v oherském zlomovém pásmu (12-12 Louny)
    Nové poznatky o sekundárních minerálech hořící haldy v Radvanicích u Trutnova
    Nové poznatky o vltavínonosných sedimentech v okolí Vrábče
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kameniva drceným
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
    Nové výskyty fosforitů a fosfatizovaných organických zbytků v české svrchní křídě
    Nové výskyty fosforitů ve svrchní křídě pražské a kolínské litofaciální oblasti
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    Nové výzkumy ve Staré aragonitové jeskyni
    Nový mezinárodní stratotyp ve spodním devonu Barrandienu
    Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách
    Nowakia pragensis sp.n., a new dacryoconarid tentaculite from the Lower Pragian (Barrandian area)
    O druhu Battus Cuneifer Barrande,1846 (Agnostida,Trilobita)
    O územním plánu 5. Těžba nerostných surovin.
    Objev a význam největších jeskynních prostor v pošumavském krasu
    Occurrence of Sn-W mineralization in the Barrandian Proterozoic near Erpužice NNE of Stříbro
    Ochrana geologických památek severních Čech
    Ochrana podzemních vod v okrese Mladá Boleslav
    Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky
    Odpady neželezných kovů v podmínkách přechodu ČSR k tržnímu hospodářství
    The oldest faunas of dacryoconarid tentaculites in the Barrandian
    Olivines-monticellites and clinopyroxenes in melilitic rocks, Ploučnice river region, Czechoslovakia
    On the detailed magnetostratigraphy of greigite(-smythite) mineralization, Sokolov Brown-Coal Basin, Bohemia
    Ontogeny of the trilobite Kosovopeltis svobodai Šnajdr from the Bohemian Silurian
    Oolitické horniny v "polyteichové" facii bohdaleckého souvrství v Praze 4
    Opsimasaphus kielanae sp.n. (Trilobita) from the Upper Ordovician of the Barrandian area, Czechoslovakia
    Opuky jako hydraulicky aktivní přísada do cementu
    Ordovician invertebrate communities in black-shale lithofacies (Prague basin, Czechoslovakia)
    Ordovician of the Prague Basin (Barrandian area, Czechoslovakia)
    Ordovician oolitic ironstones and their source of iron
    Ordovizische Ostrakoden und Seeigel der Kärnischen Alpen und ihre Beziehungen zu Böhmen und Baltoskandien
    Orientation of the conical tests of tentaculites: internal waves in aqueous environment
    The origin of Blatná granodiorite
    The Origin of Blatná Granodiorite
    Origin of Fe-Ooides: Problems and Consequences
    The origin of magnetic spheroidal microparticles in soils of the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole
    P-T evolution and tectonic setting of granulites of the Ohře (Eger) crystalline
    Palaeomagnetic investigation of the Beroun highway section
    Paleobiological interpretation of some skeletal characters of Lower Devonian fenestrate Bryozoa, Prague basin, Czechoslovakia
    Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
    Paleofloristic Changes and Facial Differentiation during Cenomanian Sedimentation in the SW part of Bohemian Cretaceous Basin
    Paleomagnetic investigation in the central part of the Bohemian Massif (Barrandian)
    Paleomagnetic stratigraphy of the Tertiary of the Cheb Basin (W.Bohemia)
    Paleomagnetické datování tufů v nadloží sloje u Nového Kostela v chebské pánvi (11-14 Cheb)
    Paleontologický výzkum na území listu Teplice
    Paleontologický výzkum na území listu Ústí nad Labem
    Palynologické vyhodnocení vzorků z rudnického obzoru ze zářezu nové silnice z. od Vrchlabí v podkrkonošské pánvi (03-41 Semily)
    Palynomorphs in the Llandovery black shale sequence of the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia)
    Paramorfózy křemene po pravděpodobném melanoflogitu z Kučlína u Bíliny
    The Pelhřimov volcanotectonic circular structure
    Perspectives of Ni-Cu (Pt), Cr mineralizations of the subcretaceous basic and ultramafic complex near Svitavy
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje a těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Perspektivy těžby uhlí kounovských slojí
    Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrogenesis of Variscan high-temperature Group A eclogites from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Petrografická povaha stavebních kamenů některých církevních románských staveb na Benešovsku
    Petrografický a petrochemický charakter hornin jv.okraje středočeského plutonu východně od Milevska
    Petrologie a vulkanologie Kozákova
    Petrologie erlánových hornin se scheelitovou mineralizací
    Petrologie nasavrckého masívu
    Petrology of Lower Pleistocene continental deposits - Beroun highway
    Philipsbornite, arzenoflorencite-(La), and arzenoflorencite-(Nd) from the uranium district in northern Bohemia, Czechoslovakia
    Philipsbornite from the Sn-W deposit Cínovec in the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Phlogopites from subvolcanic melilitic rocks, Ploučnice River region, Czechoslovakia
    Die Phytoplankton - Mikroflora aus den pliozaenen Suesswasserablagerungen des Cheb-Beckens (Westboehmen, ČSFR)
    Pískovcové útvary v okolí Machova
    Podčeleď Thysanopeltinae v českém spodním paleozoiku (Styginidae, Trilobita)
    Podkrkonošské olivíny a jejich šperkařské využití
    Podkrkonošské "tarasy"
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Podzemní vápencový důl Richard u Litoměřic
    Polygonální fasety na granitoidech
    Polymetalická mineralizace v podloží karbonu na dole Slaný (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Polymetalické stratiformní zrudnění mezi Kraslicemi a Mlýnskou
    Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrově
    Polymetamorphism of the Kutná Hora crystalline complex
    Polyphase tectonics and metamorphism of the external part of the Moldanubian zonr - case study of the Kutná Hora Crystalline Complex
    Porcelanity na Lounsku
    Porosimetric identification of sandstones and arkoses used on historical buildings
    Porovnání koncentrace atmosférických iontů s objemovou ekvivalentní aktivitou Rn-222
    Porózita opuk
    Poslání Ústředního ústavu geologického jako státní geologické služby v nových podmínkách
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Postavení uhelného hornictví v palivo-energetické politice České republiky
    Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Poznámky k chemismu granitů melechovského masívu (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Poznámky k možné poloze hranice mezi spodním a středním turonem ve dvou vrtech na Mělnicku (13-11 Benátky n.Jizerou)
    Poznámky k výskytu a stratigrafii komplexu slínovců v křídě na Žatecku
    Poznámky ke stratigrafii severovýchodní části ostrovní zóny středočeského plutonu
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Praha a opuka
    Praktické použití programového systému MMHP pro těžbu v uhelném lomu
    Present views on the pre-Variscan and Variscan history of the Bohemian Massif
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Próba identyfikacji pokladów wegla w dolnošlaskim zaglebiu weglowym na podstawie diagramow krzywych facjalnych
    A Problematic Plant Fossil from the Cretaceous: Costatheca Hall
    Problematika ochrany zdrojů léčivých minerálních vod
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
    Prognózy Ag-Pb-Zn mineralizace v blanické brázdě (13-33 Benešov, 23-11 Vlašim, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví v Čechách a na Moravě
    Prognózy v hydrogeografii
    Programové zpracování výpočtu technologie zakládání v bloku
    The project "Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG" and some significant results
    Project Metallogeny of the Bohemian Massif 1986-1990
    Projekt maximálního vytěžení pilíře lomu Most
    Projekt ochrany význačných geologických objektů v České republice
    Proluviální sedimenty severočeské hnědouhelné pánve
    Proterozoikum a paleozoikum ve zbořenokosteleckém metamorfovaném ostrově
    Proudové zvrstvení v pískovcích korycanských vrstev v oblasti Maštalí, jz. od Litomyšle
    Průmyslové využití nefelinického syenitu
    Průzkum Au-W zrudnění v oblasti Rožmitálsko-jih
    Průzkum buštěhradské haldy pokračuje
    Průzkum černého uhlí v plzeňské pánvi v letech 1978-1991
    Předběžná zpráva o studiu diatom Černého jezera na Šumavě (21-44 Železná Ruda)
    Předběžné geologické výsledky vrtu NVr-1 v Českých Budějovicích - Novém Vrátě
    Předběžné výsledky mikropaleobotanických výzkumů cenomanských jílovců mezi Novým Strašecím, Louny a Libochovicemi
    Přehled geologických poměrů na území listu 02-324 Teplice
    Přehled geologických poměrů na území listu 12-441 Štěchovice (12-44 Týnec n.Sázavou)
    Přehled geologie příbramské rudní oblasti
    Přijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
    Přírodní kámen stanic pražského metra
    Přírodní kameny po padesátileté expozici v městském ovzduší
    Přírodovědci na cílové ploše. Je třeba chránit přírodu vojenských výcvikových prostorů
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
    Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
    Příspěvek k problematice získávání zlata z domácích zdrojů
    Příspěvek k tektonice katovického výběžku moldanubika v sz. okolí Strakonic
    Příspěvek k výskytu kvartérních terasových uloženin ve rtyňsko-svatoňovické kotlině
    Příspěvek k výzkumu kvartéru ve východní části Krušných hor
    Příspěvek k výzkumům grafitového ložiska Kněží hora u Katovic
    Pseudokrasové jevy v buližnících Vraní skály u Zdic
    Původ sulfidů a karbonátů ve vulkanosedimentárním komplexu západočeského svrchního proterozoika (Trnčí u Klatov)
    The quality of surface water in the river basin of the Cidlina
    Racionalizace dobývání ložiska Lazec
    Radim Kettner a dolování v Jílovém u Prahy
    Radim Kettner a státní geologická služba
    Rebuilding of the shallow water dwellers : Otomari-Kačák and Kellwasser events
    Regional typization of the iron skarns of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina)
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Rekonstruktion von Unterbau-Abtrag im NW-Teil der Boehmischen Masse
    Rekultivace jako nedílná součást báňské technologie
    Relationships between mineralogy physical-mechanical properties and durability of cretaceous calcitic spongilites
    Reliktní stratigrafie a vznik středočeského plutonu
    Rentgenogramy apatitu z lokalit Dobřejovice, Mirkovice a Opalice
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1991
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey in 1990
    Representation and relationship of the Proterozoic and Paleozoic units of the Central Bohemian Pluton's mantle and possibilities of their correlation
    Restrukturalizace uhelného průmyslu v České republice
    Retgersit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Révision du genre Glenarea Počta (Sclératiniaire du Cénomanien supérieur-Turonien inférieur de la Bohéme, Tchécoslovaquie)
    Revision of morphology and ecology of Bohemura jahni Jaekel, 1903 (Ophiuroidea, Protasteridae) from bohemian Middle Ordovician
    Rhipidogyridés (Scléractiniaires) du Crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur-Turonien inférieur, Tchécoslovaquie)
    Roquesite from the Sn-W deposit of Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czechoslovakia)
    Rostlinné fosílie z nemetamorfovaného staršího paleozoika Čech a Moravy
    Rotational ductile deformations in the Snieznik metamorphic complex (Sudetes)
    Rozklad zawartosci olowiu w weglach i lupkach weglowych w profilu Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Rozlišení typů hornin z karotážního měření podle Kruskalovy transformace
    Rozmístění cínových a wolframových rud Českého masívu
    Rozšiřování činností s.p. VÚHU v oboru životního prostředí a ekologie
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
    Ruční mlýny na rozemílání zlaté rudy na Kometě
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
    Říčany granite (Central Bohemian Pluton) and its ocelli- and ovoids-bearing mafic enclaves
    Říční paradoxon krasového děda : Vzpomínka na Jaroslava Petrboka
    The S-vement Hercynian transport in the Saxothuringicum, N. Bohemian Massif
    Salmovský palác - příčiny vlhkosti a zasolení zdiva
    Sapindaceous affinities of the Pteleaecarpum fruits from the Tertiary of Eurasia and North America
    Scheelite mineralization of the Bohemian Massif
    Scheelitové ložisko u Nekvasov
    Scheelitové zrudnění ve vápencích a vápenosilikátových horninách jižně od Vernéřova (11-11 Aš)
    Schweineartige (Suina, Artiodactyla, Mammalia) aus oligo-miozaenen Fundstellen Deutschlands, der Schweiz und Frankreichs. II.Revision von Palaeochoerus POMEL 1847 und Propalaeochoerus STEHLIN 1899 (Tayassuidae)
    Sdělení o výzkumu ichtyolitů klobuckého obzoru (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
    Sedimentologický výzkum písků a štěrků na lokalitě Beroun-dálnice (12-41 Beroun)
    Sedimentology, benthic communities, and brachiopods in the Suchomasty (Dalejan) and Acanthopyge (Eifelian) Limestones of the Koněprusy area (Czechoslovakia)
    Seismicity in a broader region of the North Bohemian Brown-Coal District (NBD) in 1982-1989
    Sekundární minerály Fe ve svrchních a spodních vrstvách středočeského permokarbonu
    Selektivní těžba zemin ve vztahu k těžitelnosti, stavbě výsypek a následné rekultivaci
    Seminář o barrandienském proterozoiku
    Sesuv Vintířovské výsypky na Sokolovsku
    Sfalerit z kalcitové vláknité žíly dobývacího překopu Amerika
    Significance of the Complete Set of Events in the Moldanubian Zone
    The significance of the Lower Pleistocene sedimentary complex of the Beroun highway
    Silné poškození význačné lokality vátého písku
    Silurian brachiopods and benthic communities in the Prague Basin (Czechoslovakia)
    Silurische Mikrosporen aus einem Biotit-Glimmerschiefer bei Rittsteig, Noerdlicher Bayerischer Wald
    Simulace proudění podzemní vody v Třeboňské pánvi pomocí numerických modelů
    Síra v uhlí severočeského hnědouhelného revíru
    Skalní mísy na Trhosvinensku
    Skarns of the central part of the Krušné hory Mts. - mineralogy, geochemistry and their implications for the skarn origin
    Skončil státní úkol "Výzkum prognóz rudonosných geologických formací ČSR"
    Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
    Slivenecký mramor
    Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku
    Snižování tlaku bazálního kolektoru pod dnem velkolomu Jiří
    Some angiosperms of the Bohemian Cenomanian - palaeoecology and evolution
    Some aspects of the 'transitional development' of the Peruc-Korycany Formation (Cenomanian, Bohemia) and the Hostibejk Hill type section
    Some new and little known graptolites from the Lower Silurian of Bohemia (Prague Basin, Barrandian Area)
    Some results of new airborne geophysical mapping in the Bohemian Massif
    Současný stav a možnosti využití antimonových surovin s obsahem zlata v podmínkách ČSSR
    Současný stav jakosti vody v řece Lužnici
    Současný stav vyhledávacího průzkumu scheelitových rud
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    The southern Bohemian Massif - its structure and evolution
    The southern zone of Tepl-Taus (ZTT) - a nappe?
    Speciace některých minoritních a stopových prvků v recentních sedimentech povrchových toků
    Specifické geotechnické vlastnosti horninotvorného prostředí projektovaného kavernového zásobníku plynu v Příbrami
    Spinel-olivine geothermometry of peridotites and gabbros in the Ransko intrusive complex
    Spinel(pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova
    Sr Isotope Geochemistry of Cenozoic Basalts from Bohemia and Moravia
    Sr isotopes of some trachytes and cognate rocks from northern Bohemia
    Srovnání práce několika laboratoří rudného průmyslu
    Srovnání reakcí proutkaře s geofyzikálními metodami v předpolí kamenolomu Menčice-Všestary
    Srovnávání deformací prognózovaných pomocí prostorových modelů s terénním měřením
    Stable isotopes and fluid inclusions in hydrothermal deposits: the Příbram ore region
    Stanovení upravitelnosti uhlí z vrtných jader
    Stará aragonitová jeskyně-2113. Výsledky prolongačních prací v roce 1990-1991
    Staré doly v prostoru mměsta Kašperské Hory
    Starosedelské souvrství
    Stáří sedimentární jeskynní výplně v Aragonitové jeskyni
    Statistická analýza tektitových dat
    Stefanská jezernědeltová sekvence ve středních a severovýchodních Čechách
    Storm sandstones and benthic fauna in the Zahořany Formation in Prague (Upper Ordovician, Czechoslovakia)
    Stratigrafický výzkum při okraji severočeské pánve j. od Chabařovic
    Stratigrafický význam gavelinel (Foraminifera) v české křídové pánvi
    Stratigrafie diatomových sedimentů na území listu 02-324 Teplice
    Stroncium v pitných vodách České republiky
    The structural and metamorphic development of the transition between Saxothuringian and Moldanubian region in NE Bavaria
    Structural geological pattern of Bohemian Massif in the Czechoslovak territory (on the basis of the 1:500 000-scale maps)
    The Structural of the Earth's crust and the heat-flow-heat-generation relationship in the Bohemian Massif
    Structural relation of the Moldanubian and Moravian nappes at the southern closure of the Svratka dome
    Structural succession and tectonic history of the Mariánské Lázně complex Central European hercynides, Western Czechoslovakia
    Structure and environment of ichnofossil Zoophycos in the Lower Devonian of Bohemia, Czechoslovakia
    Structure and environment of the ichnofossil Zoophycos in the Lower Devonian of Bohemia, Czechoslovakia
    Strukturně geologická stavba území listu mapy 1:50.000 Sušice(22-31 Sušice)
    Strukturně ložiskový výzkum v okolí Chotěboře (13-44 Hlinsko)
    Strukturní stavba krystalinika v okolí Mariánských Lázní a Teplé (11-41 Mariánské Lázně)
    Strunzit aus dem Pegmatit von Otov bei Domažlice, ČSSR
    Středočeské tmavé ušlechtilé kameny
    Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu
    Středověké zlatodoly Kometa
    Střelná - nové ložisko křemenců
    Studium fauny ze spodního permu podkrkonošské pánve
    Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora
    Studium izotopů 87Sr/86Sr exogenní zóny v Krušných horách
    Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Styk moldanubika se středočeským plutonem v opěrném vrtu Milčice, jihozápadní Čechy
    Subsurface Temperature Field of the Bohemian Massif
    The Sudetes-boundaries, subdivision and tectonic position : studies in Geology of the Sudetes
    Sulphidic Vein Mineralization in Black Shales of the Barrandian Upper Proterozoic, Czechoslovakia: A Fluid Inclusion Study
    Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách
    Superposition of Variscan ductile deformation on pre-Variscan mantled gneiss dome
    Superposition of Variscan ductile shear deformation on pre-Variscan mantled gneiss structure (Catherine dome, Erzgebirge, Bohemian massif)
    Supinella ovata gen. et sp.n. - the problematic fossil from the Ordovician (Arenig) of Bohemia
    Surovinová politika ČR v oblasti rud v podmínkách tržního hospodářství
    Surovinový potenciál slánského černouhelného ložiska
    Svahové deformace v turonských slínovcích východně od Ústí nad Orlicí
    Svalové vtisky u Sinuites (Strangulits) (Mollusca) z českého ordoviku
    Světové dědictví a geologické objekty
    Svrchní křída na listu 12-223 Odolena Voda (12-22 Mělník)
    Svrchní křída severovýchodních Čech (04-33 Náchod, 04-31 Meziměstí)
    Svrchní proterozoikum v okolí Plzně
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Štěpánovické skály - méně známá lokalita výchozů pískovců v Turnovské stupňovině
    Štola pod Slánskou ulicí v Kladně
    Tectonic evolution of the Hlinsko zone (Bohemian Massif)
    Tectonic transport directions in the Izera block (West Sudeten)
    Tectono-metamorphic evolution of the saxothyringian eclogites (Central Erzgebirge): a record of superposed nappe tectonics
    Tectonostratigraphic Units in Variscan Belt of Central Europe
    Tektonické soutěsky a soutěskovitá koryta v krkonošském krystaliniku
    Tektoniczne formy rzezby na pólnocznym stoku Karkonoszy
    Tellurium in galenas from various types of mineral occurrences in the Bohemian Massif
    Temperature Paleogradient Estimations in the Central Bohemian Basin
    Tennantit z Měděnce a Michalových Hor
    Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí
    Terasy řeky Malše
    Terciérní vulkanity České křídové pánve v literatuře
    Terrane boundaries in the Sudetes: results of Variscan ductile shearing
    Tertiary vegetation and depositional environments of the "Bílina delta" in the North-Bohemian brown-coal basin
    Těžba grafitu a kras v Českokrumlovské vrchovině
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946
    Těžba stříbra ve Stříbrných Horách v první polovině 16.století
    Three new placopariid trilobites from the Bohemian Ordovician
    Tirolit z Doubravice u Jičína
    Tisá skála
    Tisá skála
    Tmavé dekorační kameny ve středních Čechách a perspektivy jejich využití
    Topotaktické srůsty rauenthalitu a phaunouxitu z Plané u Mariánských Lázní
    Trace fossils from Early Silurian graptolitic shales of the Praque Basin (Czechoslovakia)
    Trace fossils from siliceous concretions in the Šárka and Dobrotivá Formations (Ordovician, Central Bohemia)
    Trace fossils from the Kosov Formation of the Bohemian Upper Ordovician
    Trace fossils from the Zahořany Formation (Upper Ordovician, Bohemia)
    Trilobitové rody Microscutellum Šnajdr, Paralejurus Hawle et Corda a Metascutellum Šnajdr z barrandienského spodního devonu (Styginidae)
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Českého Krumlova
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Přísečnice v Krušných horách
    Tvary georeliéfu na "ledečských vápencích"
    Tvary zvětrávání a odnosu hornin ranského masívu
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Two new species of brittle-stars (Ophiuroidea, Protasteridae) from the Upper Ordovician of Bohemia
    Týnčanský kras
    U-Pb zircon ages and Nd whole-rock systematics for Moldanubian rocks of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    U-Pb zirkon isotopic evidence for early Ordovician and late Proterozoic units in the Mariánské Lázně complex, Central European Hercynides
    Účelové důlně-hydrogeologické mapy SHR v měřítku 1:5000
    Účinek vysoce koncentrovaných roztoků NaCl na cínoveckou žulu
    Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén)
    Uhlí v liberecké průmyslové oblasti v údobí průmyslové revoluce
    Uhlonosné sedimenty Českého středohoří
    Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram
    Úloha a činnost Geofondu České republiky
    Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.)
    Umělá jeskyně u Pašinky nedaleko Kolína
    Uplatnění mělké refrakční seizmiky při inženýrsko-geologickém průzkumu stavby mostu ve Šlapánově
    Upper Cenozoic deposits at the foot of the Krušné hory Mts
    Upper Cretaceous rocky coast with cemented epibionts (locality Kněžívka, Bohemian Cretaceous Basin, Czechoslovakia)
    The Upper Ordovician dropstones of Central Bohemia and their paleogravity significance
    Upper volcanic layer in the NW part of the Kladno Depression (Upper Carboniferous, Kladno Basin)
    Uranium Deposit of Příbram : Its Characteristics and Some Applications of Statistics in Detailed Exploration
    Uranium mineralization in the western part of the Bohemian Massif
    Uranová mineralizace v dolnoslezské pánvi
    Ušlechtilé kameny v obnoveném Stavovském divadle v Praze
    Utajené skalní město
    Úvaha o budoucnosti Příbramska (bez hornictví?)
    Uzavřeniny cizích hornin v granitoidech středočeského plutonu v okolí Sedlčan
    Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles
    Variscan Shearing in the Moldanubian of the Bohemian Massif: Deformation, Gravity, K-Ar and Rb-Sr Data for the Choustník Prevariscan Orthogneiss
    Variscan superposed tectonics in marginal parts of the Bohemian Massif
    Vědeckotechnické informace
    Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications
    Vertikální simulace pohybu vody půdním profilem v Třeboňské pánvi
    Vésigniéit ze Studence u Jilemnice
    Vhodnost použití pneumatické úpravy hnědých uhlí v podmínkách SHR
    Vjačeslavit, U4+(PO4)(OH).nH2O ze severočeské křídy - první výskyt v Československu
    Vládní návrhy pro ekologii severočeského regionu (SHR) a úloha výzkumu
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
    Vliv útlumu dotované báňské výroby na efektivní využívání surovinové základny v s.p. Rudné doly Příbram
    Vltavíny a tektity
    Vodní hospodářství je věcí veřejného zájmu
    Voltýřov gold deposit : Case history from the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    VÚHU Most - výzkumná základna povrchového dobývání hnědého uhlí
    Vulkanismus části sz okraje Českého středohoří - strukturní model
    Vulkanologie Podhorního vrchu (západní Čechy)
    Výběr vhodných lokalit pro výstavbu mrazírenských skladů
    Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu
    Vyhledávání scheelitové mineralizace v okolí Brlohu západně od Písku
    Vykročme cestou Karla IV., Otce vlasti, z rozcestí prognóz
    Výpočetní technika a matematické metody
    Vyscystis ubaghsi gen. et sp.nov., imbricate eocrinoid from Czechoslovakia (Echinodermata, Middle Cambrian)
    Výskyt diatomových sedimentů na Ústecku
    Výskyt metanu v minerálních vodách západočeské kyselkové oblasti
    Výskyt rud barevných a drahých kovů a jejich vliv na osídlení Podblanicka
    Výsledky geologického průzkumu a využívání nerostné surovinové základny České republiky v letech 1986-1990
    Výsledky hydrogeochemického a atmogeochemického výzkumu na Uhlířskojanovicku
    Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov
    Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků
    Výsledky měření radiotestovou metodou v jeskyni Martina (Český kras)
    Výsledky palynologického výzkumu v roce 1989
    Výsledky petrologicko-vulkanologického výzkumu bazaltoidů v tiské části čistecko-jesenického plutonu
    Výsledky pylových analýz v roce 1990 (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 02-32 Teplice, 34-21 Hustopeče)
    Výsledky revize struskových odvalů v Cu-revíru Tisová u Kraslic
    Výsledky vyhledávacího průzkumu na Mo-rudy u Hůrek
    Výsledky vyhledávání náhrad křemenných surovin v nezpevněných klastických sedimentech českých krajů
    Výsledky výzkumu sladkovodního cenomanu a vyhledávání keramických jílovců s. od Slaného a u Libořic na Žatecku
    Využití ložiska zlata Mokrsko
    Využití metody pronikání při zpracování mělké refrakční seizmiky pro účely inženýrské geologie
    Využití sklářských odpadů v papírenství
    Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička)
    Využití údajů o podzemním odtoku pro bilancování využitelnosti zdrojů podzemní vody
    Vývoj důlních podniků kladenského revíru v poslední čtvrtině 19.století a na začátku 20.století
    Vývoj konjunktury vybraných netradičních surovin v letech 1987-1988
    Vývoj mydlovarského a domanínského souvrství v okolí Třeboně
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-88. část 1
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
    Výzkum jílovitých hornin se zvýšeným obsahem organické hmoty
    Výzkum konodontů spodního ordoviku (12-33 Plzeň)
    Výzkum křídových sedimentárních textur na Lounsku (12-12 Louny)
    Výzkum křídových sedimentů na území listu 1:50.000 Polička (14-33 Polička)
    Výzkum kvartérních měkkýšů v krasových územích (12-41 Beroun, 37-41 Moldava)
    Výzkum nerudních a netradičních surovin
    Výzkum stefanské fauny z vrtů ve středočeských limnických pánvích
    Výzkum vhodnosti skrývkových zemin SHD pro rekultivační účely
    Výzkum zlaté mineralizace na Skutečsku (33-44 Hlinsko, 14-33 Polička)
    Výzkumné práce pro přehrady na střední Vltavě
    Význam a možnost využití registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Vznik minerálních vod karlovarského typu
    Vztah hydrogeologie k báňské činnosti a rekultivacím
    Vztah mezi látkovým složením a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi pískovců hořického hřbetu a dalších míst
    W-zrudnění u obce Cetoraz
    Wollastonit - nová surovina v České republice
    Wollastonit a jeho ložiska v České republice
    The Woods from the Fluvial Sediments of the River Elbe
    Wspólczesna denudacja w górskich zlewniach Karkonoszy : System denudacyjny Polski
    Z nových přírůstků paleontologického oddělení Národního muzea v Praze
    Zajímavé společenstvo cenomanských listů z Černochova u Libochovic
    Zajištění prognóz zlatých a wolframových rud
    Zažívací trakt trilobita Deanaspis goldfussi (Barrande)
    Zemětřesné roje v západních Čechách
    Zemská brána - příklad epigenetického údolí
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi
    Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)
    Zirconium mineralization of young volcanic rocks from northern Bohemia
    Zirkon v náplavech horního toku Lužnice a jeho vztah k leteckým anomáliím radioaktivity
    Získávání drahých kovů z kyanidových výluhů koncentrátu Čelina cementací
    Zjílovatělé porfyroidy Železných hor
    Zlato ze Zlátenky u Pacova
    Zlatonosná ložiska porfyrového typu také ve středočeské oblasti?
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
    Znečištění povrchových vod v povodí řeky Berounky ropnými látkami
    Zoned phlogopites rimmed by biotite in minettes from Krhanice village, Czechoslovakia
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín v roce 1990
    Zpráva o geologicko-ložiskovém výzkumu okolí Bezděkova u Libice n. Doubravou(13-44 Hlinsko)
    Zpráva o geomorfologickém mapování Hejdy a jejího okolí v Polické vrchovině
    Zpráva o inženýrskogeologickém rajónování na listu 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Bechyně (22-42 Bechyně)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Budějovice (32-22 České Budějovice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Velenice (33-13 České Velenice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Zpráva o mikropaleontologickém rozboru vzorků z vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zpráva o průzkumu jeskyně Poustevna ve východních Krkonoších
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Chrustenická šachta
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Štola Sv.Vojtěcha ve Svárově
    Zrudnění Pb-Zn stratiformního typu u Votic
    Zrudnění v ranském masívu
    Zur Disskusion der Ortho- und Paragneise im Erzgebirge
    Železnaté vltavíny
    Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu
    Železnobrodská břidlice
    Žíla 'svatojanského diabasu' od Vysokého Újezda (12-41 Beroun)
    Životní prostředí v Berounské kotlině (část I.)
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)
    Žulové bloky se skalními mísami na Kovářovsku