Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    ČSFR-Morava
Článek
    70 let Ústředního ústavu geologického
    A.E.Reuss'importance for research into Neogene ostracoda in the Vienna Basin and the taxonomic revision of his determinations
    Ag-Pb-Zn rudní mineralizace u Jemnice na jihozápadní Moravě
    Age of tectonothermal activity in the southwestern part of the Scottish Caledonides and its significance in studies of Palaeozoic history of the Bohemian Massif
    Albian and Cenomanian foraminifera from the Pieniny Klippen Belt (Carpathians, Poland)
    The Alpine-Carpathian floor of the Vienna Basin in Austria and ČSFR
    Alpine Tectonics Revisited: Arguments for a Two-Stage Collision from Alpine-Carpathian Junction
    Analýza úplných vlastních nákladů dolů OKR a závěry pro perspektivu
    Anatas z Krásněvsi u Velkého Meziříčí
    Aplikace shlukové analýzy při zpracování druhové diverzity rodu Cenosphaera (Radiolaria), (34-12 Pohořelice)
    Aplikácia petrofyzikálnych rovníc Ellanského pri spracování karotážnych údajov na mikropočítači
    Application of the method of indicating electromagnetic emission of rock mass in the conditions of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Asociace minerálů ve šlichách některých eluviálních a deluviálních uloženin Českého masívu
    Assessment and Mitigation of Man-Induced Geologic Hazards Related to Dam Construction and Operation
    Assoziation regionalmetamorpher Skarne und Greisen in der Böhmischen Masse
    An attempt of seismic hazard evaluation based on the extracted deposit amount at the Doubrava Colliery (Czechoslovakia)
    Attenuation of coda wawes in the Ostrava region
    Au-mineralizace v prognózní ploše Dobřečov
    Die Ausstellung "Mineralschätze Mährens"
    The autochthonous Mesozoic on the eastern flank of the Bohemian Massif - an object of mutual geological efforts between Austria and ČSFR
    Automatizace registru geochemické prozkoumanosti
    Automatizace registru hydrogeologických objektů
    Automatizace vyhodnocovacích postupů při vyšetřování seizmické aktivity v OKR
    Beusit z Dolních Borů
    Das Bild der Böhmischen Masse im Umbruch
    Biometrické zhodnotenie oligocénnych a miocénnych spoločenstiev planktonických foraminifer Západných Karpát
    Biostratigrafické studium (vápnitý nanoplankton) sedimentů svrchní křídy ve vrtu Pavlov-5 na jižní Moravě (34-12 Pohořelice)
    Biostratigrafický výzkum valounů vápenců z kulmu Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (14-43 Mohelnice, 15-33 Moravský Beroun, 24-21 Jevíčko, 24-24 Prostějov)
    Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince
    Biostratigraphic evaluation of calcareous nannoplankton from the autochthonous Upper Cretaceous and Paleogene of the Nesvačilka and Vranovice Grabens, SE margin of the Bohemian Massif
    Die biostratigraphische Stellung der tertiären Blattfloren von Seussen und Wackersdorf (Oberpfalz)
    Brochantit ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    The Brzeg-Nysa shear zone: an example of Variscan transpression in the easternmost part of the Fore-Sudetic Block
    Cadomian magmatic events in the Bohemian Massif - U-Pb data from felsic magmatic pebbles
    The Calcareous Alps below the Vienna Basin in Austria and their Structural and Facial Development in the Alpine-Carpathian Borderzone
    Calcareous nannoplankton in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (the West Carpathians)
    Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebíč, Western Moravia
    Carbonates of the black shale hosted gold deposit at Suchá Rudná, Czechoslovakia
    Cementace uhličitanem vápenatým v ledovcových sedimentech u Vidnavy a Supíkovic ve Slezsku
    Charakteristik und gegenseitige Beziehungen einiger Floren aus dem Obermiozaen und Pliozaen von Europa
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Chemical composition and paragenesis of wolframite from the Dolní Bory pegmatites, western Moravia, Czechoslovakia
    Chemical composition of titanite from various calc-silikate rocks and associated pegmatites in the eastern part of the Moldanubicum, Western Moravia, Czechoslovakia
    Chemical composition of white micas of the West-Moravian pegmatites
    Chemická variabilita železnatých vltavínů
    Chemické složení kasiteritu
    Chemismus barytu jesenické oblasti
    Chemistry of the Devonian Carbonaceous Slates (Andělská Hora Ore District, Czechoslovakia)
    Chondrites spiralis n.sp. - a new fossil trace in the Outer Carpathian Flysch in Moravia (Czechoslovakia)
    Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
    The coal-bearing Carboniferous on the eastern margin of the Bohemian Massif
    Comments to the project "Stratigraphy of the Czech Republic"
    Comparison of mediaeval and recent vegetation in Jihlava, Moravia
    The comparison of strata-bound massive sulfide deposits using the fuzzy-linguistic diagnosis of the Zlaté Hory deposits, Czechoslovakia, as an example
    Comparison of the Flysch Zone of the Eastern Alps and the Western Carpathians based on resent observations
    Complex structural and metamorphic evolution of the Svratka crystalline unit
    Coniacian ammonites from Štíty in Moravia (Czechoslovakia)
    Connections between Moldanubicum, Bohemicum and Saxothuringicum from a lithostratigraphic viewpoint
    Contemporary methological technical experience from operation of the seismoacoustic monitoring system in the ČSA Colliery in Karviná
    Contrasting behaviour of subduced continental crust: Comparision of the French Massif Central and the Bohemian Massif
    A contribution to the global-tectonics model of the Bohemian Massif
    Contribution to the Petrology of the Žulová Massif mantle
    Coraux des calcaires d'Ernstbrunn (Jurassique Supérieur-Crétacé Inférieur dans les Carpates Externes, zone de Waschberg, Tchécoslovaquie)
    Correlation of fluvial sediments of the Dyje and Morava rivers along the Czechoslovak-Austrian border
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    Czechoslovak-Austrian cooperation in geophysical structural exploration in the Vienna Basin
    Členění a korelace eggenburgu a ottnangu v jižní části karpatské předhlubně na jižní Moravě
    Deep crustal structure at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Deep-seated structures of the Bohemian Massif in the region between the Vranovice Graben and the Czechoslovak-Austrian frontier
    Deformace devonu a jeho podloží severně od Vrbna pod Pradědem v Hrubém Jeseníku
    Deformation and metamorphism in the Silesicum (North Moravia, Czechoslovakia)
    Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust
    Detailed geoelectrical measurements on the territory of the Bohemian Massif : Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif
    Detection of horizontal sheets by electromagnetic conductometers
    Determination of inorganic pollutants in drainage areas of the Bělá and Semíč streams
    Did have the "red orthogneisses" of the Bohemian Massif a common protolith?
    Dílčí pádová pole vltavínů
    Discriminant analysis of the moldavite data set
    Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
    Diskuse kvantitativních klasifikací pískovců podle různých autorů
    Distribuce fluorantenu a benzo(a)pyrenu v povodí Odry
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Distribution of Or-component in plagioclases of some orthogneisses and migmatites of the Bohemian Massif
    Doklad o předdevonské metamorfóze hornin v západní části Nízkého Jeseníku
    Dolomite marbles at contact of the Moldanubikum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Drahé kameny barokní Moravy
    Drahé kameny na Moravě doby římské a doby stěhování národů
    Drahé kameny na Moravě v době bronzové a železné
    Drahé kameny na Moravě v době kamenné
    Drahé kameny na Moravě v době slovanské
    Drahé kameny renesanční Moravy
    Dva roky útlumu rudného hornictví u RD Jeseník
    Earliest Upper Cretacecous palynomorphs of basal (transgressive) strata in the Blansko Graben (Moravia, Czechoslovakia)
    Earliest Upper Cretaceous palynomorphs of basal (transgressive) strata in Blansko Graben (Moravia, Czechoslovakia)
    Early Cretaceous borings from Štramberk (Czechoslovakia)
    Eastern Boundary of European Variscides : Large-Scale Oblique Continental Collision Zone
    Efektivnost využití báňskohistorického výzkumu pro národní hospodářství
    Ekologické přínosy nových technologií dobývání spojených s ukládáním odpadu do dolu
    Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů
    The environment of the Pavlovian - palaeoecological results from Bulhary, South Moravia
    The environment of the Pavlovian - palaeoecological results from Bulhary, South Moravia
    Estonské zkušenosti s využitím hořlavých břidlic
    Evolution of nappes in the eastern margin of the Bohemian Massif: a kinematic interpretation
    Evolution of the Late Tertiary Basin in the Northern Carpathians and Their Foreland
    Evolution of the Western Carpathian suture zone - principal geotectonic events
    Experimental local seismic network in the A.Zápotocký Mine of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice
    Facie alodapických vápenců v těšínsko-hradišťském souvrství bašského vývoje slezské jednotky
    Facies development of Miocene formations in the southwestern part of the Carparthian Foredeep and its oil and gas prospects
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
    Families Gonostomatidae and Photichthyidae (Stomiiformes, Teleostei) from the Tertiary of the Ždánice-Subsilesian Unit (Moravia)
    Ferrous moldavites
    Fertile leucogranites and aplites of the Jihlava pegmatite field, western Moravia, Czechoslovakia
    First paleontological evidence for an opposite shelving on the Devonian sea floor below the Carpathian Mountains
    Florencit z Nové Vsi u Rýmařova je plumbogumit
    Fluvial tertiary sediments in the vicinity of Chvalatice (SW Moravia)
    Fluviální sedimenty Holštejnského údolí
    Fold and shear structures of the southeastern Moldanubicum (Czechoslovakia)
    Foraminiferal zonation of the Upper Devonian and Lower Carboniferous in Moravia (Czechoslovakia)
    Fosilní stopy z lokality Svobodné Heřmanice (spodni karbon, Morava, ČSR)
    Fotolinie a morfostrukturní analýza reliéfu s. okolí Brna
    Gahnit z Dolní Rožínky, jv. od Nového Města na Moravě
    Garnet chemistry as an indicator of metamorphic development and deformations of the Moravicum in the Dyje dome
    Geneze ropy a plynu ve vídeňské pánvi
    Geochemická prospekce Au zrudnění metodou řečištních sedimentů
    Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí
    Geochemie a speleoterapie
    Geochemie flyšových sedimentů a její využití při geologické interpretaci
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
    Geochemie povrchových vod v oblasti Nového Jičína (25-21 Nový Jičín)
    Geochemie sedimentů pestrých vrstev flyšového pásma Karpat na Moravě a západním Slovensku
    Geochemistry and Petrology of Continental Growth : Example from Bohemia
    Geochemistry of flysch sediments and its applications in geological interpretations
    Geochemistry of gneisses of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Geologická mapa při výuce na základní škole
    Geologické mapování pláště žulovského plutonu /14-22 Jeseník/
    Geologické výzkumy v prognózní ploše Libina
    Geologicko-ložisková charakteristika a využitie trojfázového dvojrozmerného modelu pri konverzii ropo-plynového ložiska 5.C bádenu Hrušky na PZP
    Geologický výzkum drobných výskytů kulmu v okolí Městečka Trnávky
    Geologie flyšových jednotek na území listu 31-12 Strání
    Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
    Geology of Ostrava-Karviná Coalfield
    Geology of Palaeozoic sediments of the deep borehole Jablůnka-1 (Beskydy Mts., NE Moravia) : comparison with the deep borehole Münsterland-1
    Geology of the carbonate evolution of the devonian and the Lower Carboniferous near Grygov, Přerov, Sobíšky and Hranice (Northern Moravia)
    Geomechanical and geophysical monitoring as basic for creating the physical model
    Geomechanical monitoring systems in the ČSA Mine in Karviná: some experience and knowledge gained from the installation in situ
    Geotermální mapa ČSR 1:500 000 (část Čechy a Morava)
    Gold-Bearing Mineralization Hosted by Black Slates : Example from Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Granitoid-related tin and tungsten mineralization of the Bohemian Massif
    Historical geological maps from the territory of the Czech Republic as a source of information
    Historie dolování pokrývačských břidlic v oblasti moravskoslezského kulmu
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
    Hloubkový metalogenetický výzkum Českého masívu
    Hodnocení degradačních vlivů na zemědělské půdy v podmínkách ČSR
    Hodnocení zpracovatelských metod dálkového průzkumu Země pro zjišťování eroze půdy na území středomoravských Karpat
    Hodograf wstepnej fali sejsmicznej w rejonie Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Horniny bohaté glaukonitem v ČR
    How to use the graphical information system Infobase 1.21 for petrophysical research in the West Carpathians
    Hranice erodovatelnosti půdy větrem
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi
    Hydrocarbon exploration from crystalline rocks of the Bohemian Massif beneath the West Carpathian overthrust, Moravia
    Hydrogeologická kritéria prognóz ropoplynonosnosti v oblasti JV svahů Českého masívu
    Hydrogeologie krystalinika jihozápadní Moravy
    Hydrografie systému Ochozské jeskyně
    Hydrometalurgické zpracování neutralizačních kalů s obsahem barevných kovů
    Hygiena půd v povodí řeky Moravy
    Hypotetické představy o stavbě moldanubika a bohemika
    Indications of the Late Carboniferous eustatic and climatic oscillations in the Upper Silesian Basin
    Informace ze zahraničních bází dat
    Iniciální stadium společenstva Chenopodietum glauco-rubri Lohmeyer in Oberdorfer 1957 z Ostravska
    Interpertácia karotážnych meraní na ložisku Ždánice-kryštalinikum 1
    Intraviséan movements in the Moravo-Silesian zone of the Bohemian Massif
    Inverted metamorphism and PTt paths in the Moravian zone
    Inženýrskogeologické hodnocení stability sklaních zářezů na dálnici D1 v úseku Praha-Velké Meziříčí
    Isotopic Composition of Sulphur and Carbon in Graphite Deposits of the Bohemian Massif
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Jaklovecké vrstvy (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru (hornoslezská pánev)
    Je luhačovické rozhraní tektonického původu?
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    K-Ar and Ar-Ar isotopic study of amphiboles from meta-ophiolite complexes, Eastern Bohemian Massif
    K biostratigrafii karbonu v doubravských vrstvách hornoslezské černouhelné pánve
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    K možnosti obnovení těžby na malém konzervovaném Pb-Zn ložisku v Horním Městě u Rýmařova
    K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky
    Kalpionelidy z jury a křídy jihovýchodních svahů Českého masívu
    Karpologické zbytky z pontu jižní Moravy (34-21 Čejč, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč)
    Ke způsobu vydobytí polostrmě uložených poloh na ložisku Zlaté Hory-východ
    Kinematics of Variscan shear deformation in Moldanubian metamorphic Complex (SW Moravia)
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Komplexní návrh hospodaření s odpady v okrese Nový Jičín
    6. Konference o vltavínech v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Krápníková výzdoba jako indikátor nepříznivých vlivů antropogenní činnosti
    Krátkoperiodické elektromagnetické seizmografy na stanicích lokální seizmografické síťe v OKR
    Kritika Holubcova pojetí struktury Českého masívu
    Krystalické vápence ložiska Ondřejovice
    Křehká tektonika v Jeseníkách, zjištěná pomocí DPZ
    Kvantitativní interpretace tíhových anomálií dvojrozměrných struktur s použitím počítače
    Kvarcitové skalní výchozy v Jeseníkách
    Kvartérně geologický výzkum území na listu 33-224 Kravsko
    Kvartérní sedimenty na území listu 24-414 Vyškov
    Kvartérní sedimenty na území listu 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Kvartérní sedimenty na území listů Brno-sever 24-324 a Brno 24-32
    Kvartérní uloženiny na území listů 35-11 Veselí nad Moravou a 35-12 Strání
    Kvartérní uloženiny v okolí Čejkovic
    Late Cretaceous through Paleogene evolution of Magura Basin
    Ledovcové sedimenty okolí Bohumína a Petrovic u Karviné (15-42 Bohumín)
    Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical data
    Linka pro likvidaci odpadních výplachů a kalů utrácením v cihelnách - příspěvek pro ekologii
    Lithium v pitných vodách
    Lithological and Metamorphic Development of Anoxic Environment in Geological History of Bohemian Massif
    Litoeventy v křídě Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny
    Litogeochemické studium ložiska Zlatý Chlum u Jeseníku a jeho blízkého okolí
    Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5
    Litostratigrafie a biostratigrafie bádenu a sarmatu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
    Litostratigrafie a biostratigrafie panonu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
    L'or dans la métallogenie du Massif de Bohéme
    Lower Devonian brachiopods at Petrovice (Drahany Upland, Moravia)
    Lower Miocene Bentonites of the Carpathian Foredeep in Southern Moravia
    Lower Palaeozoic palaeomagnetic results from the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Lower Paleozoic Corals of Bohemia and Moravia
    Ložiska štípatelných jílových břidlic v Evropě se zvláštním zřetelem na moravskoslezský kulm
    Ložisko Fe-rud Hraničná
    Ložisko kaolínu Únanov na Znojemsku
    Ložisko wollastonitové suroviny v Bludově u Šumperka
    Ložiskově-geologické posouzení křemenných valounů českých krajů jako suroviny pro výrobu ferosilicia
    Magnetic anisotropy and strain in nappes of E Moravia
    Magnetic anisotropy in the NE part of the Bohemian Massif
    Magnetitové zrudnění v pestré skupině moravského moldanubika u Čáslavic, jz. od Třebíče
    Major tectonostratigraphic units of the Bohemian Massif
    Manganese-rich rocks from Kojetice near Třebíč, western Moravia: a preliminary report
    Mantle rocks in the Czechoslovak part of the Bohemian Massif
    The mantle rocks of the Dyje massif and their relation to the Moravicum and Brunovistulicum
    Mapa jakosti zdrojů podzemních vod ČSR 1:200 000
    Mapování české části dyjské klenby
    Mapy geochemické reaktivity hornin
    Mathematical statistical methods in interpretation of regional geophysical data from the Jeseníky Mts
    Measuring the dynamic parameters of induced polarization
    Megasporen, Fruechte und Samen aus jungneogenen Ablagerungen der Slowakei
    Megaturbidity - nový termín v sedimentologické literatuře
    Melt enhanced deformation and development of banded structures in Gfoehl migmatites
    Měření mikrotvrdosti a indexů lomu na vltavínech z Čech a Moravy
    Metaconglomerate in gneiss of the NE part of the Desná unit : Case study of the external Moldanubian Zone. Abstracts
    Metallogeny of the Bohemian Massif
    Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika
    Metamorphic inverted zonation in the Moravian zone of the Svratka dome
    Methodology of measuring seismoacoustic emission by the measuring apparatus MDSA in the underground coal mines of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
    Microscopical Forms of Fe-Disulphides
    Middle Devonian trilobites from Čelechovice in Moravia (Czechoslovakia)
    Mikrogravimetrie na lokalitě s.p. Lachema Brno
    Mikropaleontologické doklady autochtonní svrchní křídy, paleocénu, eocénu a oligocénu v sedimentech vranovického a nesvačilského příkopu
    Mikrosférule různých typů ve šlichových vzorcích
    Mikrotvary zvětrávání pískovců na Břestecké skále
    Mineralogical-chemical characteristics of carbonate from pegmatites near Dolní Bory, Western Moravia
    Mineralogické vlastnosti vltavínů z Čech a Moravy
    Mineralogicko-geochemická charakteristika amfibolů z dioritoidních hornin dyjského masívu
    Mineralogische Untersuchungen an Moldaviten aus Böhmen und Mähren
    Mineraly ciežkie jako wskažnici žródla materialu detrytycznego w formacji debowieckiej (miocen, zachodnia czešč zapadliska przedkarpackiego)
    Minerály sillimanitové skupiny
    Minor element geochemistry of pelitic schists of the Zlaté Hory ore district, the Jeseníky Mts.: Devonian tectonic setting of the primary sediment provenance
    The Miroslav Horst - Moldanubian Klippe or autochthonous massif
    Mírovské konglomeráty - nejstarší člen flyšových variscid na Moravě
    Modelling of metallogenetic development of the Bohemian Massif
    The Mohelno fault mylonite zone and its significance for the structure of the eastern part of the Moldanubicum
    Mohou být Čechy starým obrovským meteoritovým kráterem?
    Moldanubian Pluton as an example of the Late Variscian crustal magmatism in the Moldanubian zone
    The Moldanubicum - an old nucleus in the Hercynian Mountain ranges of central Europe
    Moravian Middle und Upper Devonian buildups: time and space evolution in respect of Laurussian shelf
    Moravské geody
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Možnosti výskytu palezoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
    Možnosti využití metody řečištních sedimentů pro vyhledávání ložisek zlata
    Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice
    Mušov-3(G) - první vyhledávací vrt na termální vodu na jižní Moravě
    Mutual relation of pre-flysch and flysch facies in the Moravian Paleozoic
    Naftová konference v Luhačovicích
    Naftová konference v Luhačovicích
    Naftově-geologický výzkum paleozoika Nízkého Jeseníku (25-12 Hranice)
    Nález berylu v metapegmatitu z Chebzí
    Nález devonského trilobita v kulmských slepencích jižní části Drahanské vrchoviny
    Nález pteropodů Clio triplicata Audenino v eggenburgu zóny Waschbergu na jižní Moravě (34-23 Břeclav)
    Nález zlatinky v severním okolí Jindřichova ve Slezsku
    Naleziště moravských vltavínů
    Nálezy spodnokriedových zástupcov čelade Pfenderinidae SMOUT et SUGDEN (Foraminiferida) vo valúnoch flyšových zlepencov vonkajších Západných Karpát
    The nappe structure in the Svratka dome
    Národohospodářské aspekty útlumu těžeb uhlí v ČR
    Násunové struktury j.uzávěru Moravského krasu
    Naše pravěká moře
    Návrh systému na podporu rozhodování a jeho využití v řízení protiotřesového boje při hlubinném dobývání
    Nejstarší geologické mapy Čech
    Několik poznámek k návrhu MHPR na restrukturalizaci uhelného průmyslu ČR
    Několik poznámek k průsmykům a sedlům v Čechách a na Moravě
    Některé poznatky a havárie v dole Barbora v OKR
    Některé údaje k surovinové bilanci České republiky v letech 1980-1990
    Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
    Neogene Tectonics and Paleostress Changes in the Czechoslovakian Part of the Vienna Basin
    New data of the extent, structure and deposits of the autochthonous Paleogene in the Nesvačilka Graben
    New findings on the deep structure of the southeastern slopes of the Bohemian Massif ("southern section"- Němčičky block)
    New finds of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) from the Lower Permian of Boskovice Furrow (Czecho-Slovakia)
    New trace fossils from the Outer Carpathian Flysch (Czechoslovakia)
    Nová instituce - Česká inspekce odpadového hospodářství
    Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě
    Nové a kontroverzní jevy vyplývající z faciálních map paleozoického karbonátového komplexu na Moravě
    Nové metody výzkumu výplachových úlomků a jejich aplikace na vrtbě Gottwaldov-3
    Nové naleziště vltavínů Biskoupky-sever (Morava)
    Nové nálezy druhotných minerálů v ČSR
    Nové nálezy měkkýšů v nesvačilském souvrství (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nově odvozená elsonská síť PEP systémů
    Nové poznatky o rudní mineralizaci žulovského masívu
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kameniva drceným
    Nové poznatky zjištěné vrtem Karlín-1
    Nové sulfáty železa ze zlatohorského revíru v Jeseníkách
    Nově určení koráli (Scleractinia) z ernstbrunnských vápenců (svrchní jura-spodní křída) flyše Vnějších Karpat, zóna Waschbergu, Pavlovské vrchy) (34-14 Mikulov)
    Nové výskyty milleritu v ostravsko-karvinském revíru
    Nový nález makrofauny v godulském souvrství slezské jednotky (26-11 Jablunkov)
    O málo známých minerálních vodách
    O stavebním kameni znojemské rotundy
    Occurrences of natural hydrocarbons at the Variscan level of the central and adjacent southern parts of southeastern slopes of the Bohemian Massif
    Očakávaný vývoj výrobných nákladov dobývania zásob OPCO
    Očekávaný vývoj výrobných nákladov dobývania velmi mocných uholných slojov v OKR
    Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky
    Odpady neželezných kovů v podmínkách přechodu ČSR k tržnímu hospodářství
    Oil waters of SE slopes of the Bohemian Massif
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování
    Oligocene flora of the Šitbořice Member and geology at Bystřice nad Olší (NE Morava)
    Optimální mezipatrová výška pro uhelné doly, zejména pro doly Ostravsko-Karvinského revíru
    Ostrakodová fauna neogénu na listu 34-214 Čejkovice
    Outer West Carpathian Geostructures and their Forming by Plate Tectonic Mechanisms
    Palaeobotanical evidence on the Late Glacial in the Moravian Karst
    Palaeomagnetic timing of the Lower Miocene sediments from the Carpathian Foredeep (borehole Nosislav-3)
    Palaeomagnetism and palaeogeography of Viséan to Namurian of the Upper Silesian Black-Coal Basin, Czechoslovakia: a contribution to the EUROPROBE
    Paleobotanické nálezy ve vrtech PMK v karpatské předhlubni na Moravě (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Paleofacial and paleoclimatic aspects of the Devonian and Carboniferous sedimentation in the Rhenohercynicum and Moravia
    Paleogeografie mezozoika na styku alpsko-karpatské oblasti s Českým masívem
    Paleogeography and statigraphy of the autochtonous Paleogene on the southeastern flank of the Bohemian Massif
    Paleogeography of the Neogene in the Vienna Basin and the adjacent part of the foredeep
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Milovice (okr.Břeclav)
    Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě
    Paragenetická studie rudního výskytu u Starého Města p. Sněžníkem
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
    Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
    Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě
    Pegmatity s drúzových dutinami západomoravského krystalinika
    Periglaciální jevy u Náměště na Hané
    Periglaciální jevy ve sprašovém souvství u Vedrovic, okres Znojmo
    Periglaciální procesy u Přibic v Dyjsko-svrateckém úvalu
    Perspektiva průzkumu ložisek Au rud na Jesenicku
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Perspektiwy wykrycia mineralizacji arsenowo-zlotonósnej zwiazanej z granodiorytowym masywem klodzko-zlotostockim w swietle wyników zdjecia geochemicznego
    Petrologie a geochemie exotik granitoidních hornin račanské jednotky magurského flyše
    The petrology and geochemistry of the metaophiolitic rocks of Staré Město crystalline unit
    Petrology of the Bíteš orthogneiss of the Svratka Dome
    Phanerozoic History of the Western Carpathian Area: Multiple Crustal Stretching, Stacking and Splitting
    Podíl akademika Radima Kettnera na geologickém poznávání Slezska
    Podíl prof. Dr. B. Fojta, CSc., na ložiskovém poznávání Jeseníků
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-1.část
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-II.část
    Podrobná geomorfologická mapa Zborovské vrchoviny
    Pohled na vědecké dílo akademika Jindřicha Štelcla
    Pokus o rekonstrukci geologické historie vltavínonosných sedimentů na Moravě
    Position of the Brunovistulicum in the geological structure of Europe
    Poslání Ústředního ústavu geologického jako státní geologické služby v nových podmínkách
    Possibilities of applying some methods based on deformational process measurement to the prediction of sudden outburst events
    Possibilities of assessing the zones of sudden outburst origin by the continuous convergence measurement method
    The possibility of the complex exploration of gravel pit at Mohelnice
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Postavení uhelného hornictví v palivo-energetické politice České republiky
    Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
    Povodeň na Dřevnici
    Povrchové tvary v kulmských sedimentech v povodí Bystřice
    Povrchové tvary v pískovcích velkoopatovické křídy
    Poznámka k okrajovému výskytu spodního bádenu v sz. části karpatské předhlubně
    Poznámky ke genezi uhlovodíků na lokalitách Krásná a Dolní Lomná v Beskydech
    Poznatky o geotechnickém charakteru hornin štolových úseků brněnského oblastního vodovodu v úseku Vír-Štěpanovice
    Pozoruhodné konkrece z miocenního moře
    Present views on the pre-Variscan and Variscan history of the Bohemian Massif
    Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A"
    Probable find of the autochthonous Paleogene in the borehole Jarošov-1
    Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
    K problematice ekonomiky protiotřesového boje v podmínkách OKR
    K problematice ukládání odpadů v dolech a.s. OKD
    Problematika ochrany zdrojů léčivých minerálních vod
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Problems related to the origin of hydrocarbons in the Vienna Basin
    Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc
    Profil IIIa na Stránské skále v Brně
    Profil ledovcovými uloženinami u Vidnavy ve Slezsku
    Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština
    Prognózování a vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví v Čechách a na Moravě
    Prognózy v hydrogeografii
    Project Metallogeny of the Bohemian Massif 1986-1990
    Projekt ochrany význačných geologických objektů v České republice
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    Propustnost eluvií skalních hornin
    Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů
    Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    Přehrada Slezská Harta před milióny let
    Příčiny nízkých kovnatostí rud jesenických ložisek stratiformní kyzové formace
    Přírodní rezervace Hůrka u Hranic
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Příspěvek k poznání fosilní flóry kulmských sedimentů jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (Myslejovické souvrství, vise)
    Příspěvek k poznání slepenců ždánicko-hustopečského souvrství
    Příspěvek k poznání spektrálních vlastností půd jižní Moravy
    Příspěvek k poznání výskytu podzolů ve Žďárských vrších
    Pseudokrasové mikroformy ve staurolitickém svoru Hrubého Jeseníku
    Pseudomorphs of bertrandite and epididymite after beryl from Věžná, Western Moravia, Czechoslovakia
    Půdní poměry Jihomoravského kraje
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů.Část 1.-Kopyrolýza tuhých organických odpadů s černým uhlím
    Quantitative Analysis of Travel-Time Curves of Seismic Events in the Ostrava-Karviná Coal Mining District
    Radhostium carpaticum n.gen.n.sp., a problematical fossil from the Carpathian flysch (Upper Cretaceous) in Czechoslovakia
    Radim Kettner a státní geologická služba
    Radioactivity of Devonian meta-volcanic rocks in N Moravia
    Rb-Sr systematics of intrusive rocks from the Moldanubicum around Jihlava
    Rebuilding of the shallow water dwellers : Otomari-Kačák and Kellwasser events
    Regional typization of the iron skarns of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina)
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    The Relationship of the Flysch of the Western Carpathians and the Eastern Alps
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1991
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey in 1990
    Restrukturalizace uhelného průmyslu v České republice
    Results of pollen analysis of the Late Glacial in the Moravian Karst
    The Results of the Investigations of Gold Ore Deposit Suchá Rudná (Hrubý Jeseník Mts.)
    Rosicko-oslavanská pánev ve světle nových geologických poznatků
    Rostlinné fosílie z nemetamorfovaného staršího paleozoika Čech a Moravy
    Rotational ductile deformations in the Snieznik metamorphic complex (Sudetes)
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v OKR za období 1978-1990
    Rozlišení typů hornin z karotážního měření podle Kruskalovy transformace
    Rozmístění cínových a wolframových rud Českého masívu
    Rozmístění vodních toků s vltavínovými štěrky na Moravě
    Rozšíření prognózních zdrojů Au-rud na ložisku Zlatý Chlum (14-22 Jeseník)
    Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
    Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika
    Rudní mineralizace ve strukturním vrtu Heřmanovice-1 (SVH-1)
    Růžový klinozoisit z Třebenic u Třebíče
    Řešení problematiky možnosti odvodňování detritu v OKR
    Sbírka vltavínů a tektitů v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Scheelite mineralization of the Bohemian Massif
    Sediment dispersal and provenance in the Silesian, Dukla and Magura flysch nappes (Outer Carpathians, Poland)
    Sedimentace vltavínových sedimentů v prostoru Dalešice-Slavětice
    Sedimentologický výzkum frýdeckého souvrství podslezské jednotky (21-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek- Místek, 26-11 Třinec)
    Sedimentologie nesvačilského souvrství v oblasti nesvačilského příkopu
    Sedimentology of the Andělská Hora Beds in the Sudetes, Poland
    Sedimentology of the Kletnice Formation and the Ernstbrunn Limestone (Ždánice-Subsilesian unit of the Outer West Carpathians)
    Sediments of the Miocene (mainly Badenian) in the Matzen area in Austria and in the southern part of the Vienna Basin in Czechoslovakia
    Serpentine-group minerals in ultrabazic rocks of the Brno massif (the Bohemian Massif) metabasite zone
    Sezónní změny asociací fytoplanktonu v dynowských slínovcích (menilitové souvrství ždánické jednotky, spodní oligocén) (14-21 Hustopeče)
    Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
    Significance of Amphipora floatstones within the Lažánky Limestone (Late Givetian), Moravian Karst
    The significance of microphotography in ore microscopy
    Significance of the Complete Set of Events in the Moldanubian Zone
    Skalka pod Kaní horou
    Skalní prahy v řečištích v oblasti flyšového pásma Karpat
    Skalní tvary Ždárských vrchů
    Skalní útvary v Bradelské vrchovině
    Skalní výchozy v údolí Dyje
    Skalní výchozy ve střední části Hanušovické vrchoviny
    Skončil státní úkol "Výzkum prognóz rudonosných geologických formací ČSR"
    Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic
    Sledování úpravny vody Znojmo a vývoj jakosti vody v nádrži
    Solanichnium spinari n. ichnogen, n.sp. and Monomorphichnus lineatus Crimes et al. 1977, new trace fossils in the Carpathian flysch sediments in Czechoslovakia
    Solné půdy jižní Moravy
    Some aspects of geotectonical development of the Moravo-Silesian region of the Bohemian Massif
    Some results of new airborne geophysical mapping in the Bohemian Massif
    Some results of structural research of Svratka Crystalline Unit
    Současný stav paleontologicko-malakozoologického výzkumu na Kinberku u Mikulova
    Současný stav problematiky stanovení hranice jury a křídy z hlediska klasické lokality Štramberk
    Současný stav využívání regionálního diagnostického polygonu v OKR
    Source of sulphur of base metal sulphide deposits at the NE margin of the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    The southern Bohemian Massif - its structure and evolution
    Sr Isotope Geochemistry of Cenozoic Basalts from Bohemia and Moravia
    Staré báňské práce na drahé a barevné kovy u Starého Města p. Sněžníkem
    Statistical analysis of induced seismicity parameters in the Ostrava-Karviná Coal Basin with regard to the 3rd tectonic block of the ČSA Colliery
    Statistická analýza tektitových dat
    Statistická tabulka sběru moravských vltavínů v letech 1977-1987
    Statistika sběru moravských vltavínů 1982-1991
    Stroncium v pitných vodách České republiky
    Structural geological pattern of Bohemian Massif in the Czechoslovak territory (on the basis of the 1:500 000-scale maps)
    The Structural of the Earth's crust and the heat-flow-heat-generation relationship in the Bohemian Massif
    Structural relation of the Moldanubian and Moravian nappes at the southern closure of the Svratka dome
    Strukturní pozorování v Jeseníkách
    Středně devonské konodontové fauny v moravském paleozoiku (15-31 Bruntál)
    Středopleistocenní půdy na Stránské skále v Brně
    Studium fluidních inkluzí v horninách strukturního vrtu SVH-1 Heřmanovice
    Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava)
    Studnické vrchy - Hradiště
    Submarine Exhalative Mineralization in an Anoxic Environment: The Pb-Zn Deposit of Horní Benešov - A Case History
    Subsequent Closure of Tethyan Basins as Recorded in West Carpathians
    Sudetské porfyry jako vůdčí souvky v ledovcových uloženinách Polska a ČSFR
    Surovinová politika ČR v oblasti rud v podmínkách tržního hospodářství
    Svážné terény severního čela Moravskoslezských Beskyd v oblasti Smrku
    Světové dědictví a geologické objekty
    Svrchnodevonští konodonti z vrbenské skupiny od Rýmařova (14-42 Rýmařov)
    Svrchnokřídové foraminifery autochtonních sedimentů nesvačilského a vranovického příkopu zjištěné ve vrtech Těšany-1 a Pohořelice-1 (24-43 Slavkov, 34-12 Pohořelice)
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Technologie vrtání usměrněných vrtů Lednice 14, Lednice 14 A, 14 B a Lednice 14 C
    Tectonostratigraphic Units in Variscan Belt of Central Europe
    Tektogeneze pouzdřanské a ždánické jednotky v prostoru nikolčicko-kurdějovského hřbetu a jejich vztah k autochtonním jednotkám
    Tektonická stavba 4.kry dolu ČSM v Ostravsko-karvinském revíru
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
    Tellurium in galenas from various types of mineral occurrences in the Bohemian Massif
    Terciérní sedimenty v okolí Vacenovic
    Terrane boundaries in the Sudetes: results of Variscan ductile shearing
    Test of a mobile digital seismoacoustic equipment PATE in the environment of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu
    Tlakové a teplotní poměry na ložiskách uhlovodíků v moravské části vídeňské pánve
    Tmavá uzavřenina ze sněžnických rul od Chrastic u Starého Města p.Králickým Sněžníkem
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Transient electromagnetic sounding
    Transparent loess heavy minerals of Napajedla surroundings
    Transpression and transtension in the Devonian Culm of the Nízký Jeseník Mts.
    Trilobitová fauna čelechovického devonu
    Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany
    Tvarová analýza vltavínů a křemenných valounů znojemské oblasti
    Type analysis of seismological phenomena in the Ostrava-Karviná Coal Field registered at the regional diagnostic polygon Ostrava
    Údolí na zlomových liniích v Hrubém Jeseníku
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Úloha a činnost Geofondu České republiky
    Unterkreide-Ammoniten aus neu abgeteuften Schächten im Gebiet von Frenštát-Trojanovice (Äussere Karpaten, Silesische Einheit, ČSFR)
    Upper Cretaceous Foraminifers from the Autochthonous Sediments of the Nesvačilka and Vranovice Grabens found in Těšany 1 and Pohořelice 1 Boreholes
    Upper Devonian Kellwasser Crisis on carbonate ramps
    Uranová mineralizace a kerogenní hmota na ložisku Jasenice-Pucov
    Ustavení oborové skupiny učitelské geologie
    Úvodem k 6. konferenci o vltavínech
    Variscan A-Type Subduction in Southeast Part of Bohemian Massif
    Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
    Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
    Variscan internal/external tectonics in N Moravia 1.Research plans and preliminary results
    Variscan internal/external tectonics in N Moravia 2. Crystalline nappes of the Hrubý Jeseník Mts.
    Variscan superposed tectonics in marginal parts of the Bohemian Massif
    Variská orogeneze v sileziku
    Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications
    Velocity distribution modelling on building site of the nuclear power plant of North Moravia - A case history
    Vienna and Pannonian Basin in Central Europe : Comparison of Neogene Sedimentation and Tectonics
    Vliv důlní těžby na krajinu Ostravska
    Vliv hypergenní alterace na povrchu karbonského pohoří na vlastnosti uhlí
    Vliv macerálového složení uhlí na prchavou hořlavinu uhlí v některých vrstevních jednotkách OKR
    Vliv řízeného hnojení na jakost vody Matějovského rybníka
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Vliv uhelných kalů na ekologii ostravské aglomerace
    Vltavíny a tektity
    Vltavíny ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě
    Vodní hospodářství je věcí veřejného zájmu
    Vodohospodářské problémy Národního parku Podyjí
    Vybrané problémy nerostných surovin ve vztahu k novému hornímu zákonu
    Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u Jeseníku a Konstantin u Velkého Vrbna
    Výskyty zlata v širším okolí Želetavy na jihozápadní Moravě
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Výsledky geologického mapování na listu 14-224 Jeseník (14-22 Jeseník)
    Výsledky geologického průzkumu a využívání nerostné surovinové základny České republiky v letech 1986-1990
    Výsledky hlubokého vrtu Karlín-1 na jižní Moravě
    Výsledky palynologického výzkumu v roce 1989
    Využití dolomitických mramorů z ložiska Konstantin - závod Staré Město pod Sněžníkem, s.p. Jeseník
    Využití metody pronikání při zpracování mělké refrakční seizmiky pro účely inženýrské geologie
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
    Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech
    Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U)
    Vývoj konjunktury vybraných netradičních surovin v letech 1987-1988
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
    Výzkum jílovitých hornin se zvýšeným obsahem organické hmoty
    Výzkum krystalinika v okolí Olešnice(24-12 Letovice)
    Výzkum kvartérních sedimentů soutokové oblasti Dyje s Moravou
    Výzkum nerudních a netradičních surovin
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí
    Výzkum těžkých minerálů na lokalitě Mohelnice
    Význam a možnost využití registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
    Význam a účinnost informačního seizmologického systému v protiotřesovém boji v ostravsko-karvinském revíru
    Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska
    Významný sprašový profil na jv. okraji brněnského masívu u Vedrovic (okres Znojmo)
    Vzpomínka na prof. dr.Vojtěcha Rosického
    Vztah metamorfózy střižných zón na příkladě severní části keprnické klenby
    Wollastonit a jeho ložiska v České republice
    Xenolithic Diorite Porphyries of the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Základní geologické mapování 1:25 000 na listu 24-111 Křižánky
    Zeolity v pikritech z těšínitové asociace na lokalitě Hončova hůrka u Příbora (severní Morava)
    Zhodnocení měkkýšů eggenburgu a ottnangu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zhodnocení měkkýšů karpatu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
    Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov
    Získávání užitkových těžkých minerálů při těžbě štěrkopísků
    Zlato trošku jinak
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Změny petrologických a chemicko-technologických vlastností sloje č. 504 (Prokop) v karvinském bloku OKR
    Změny v lesních půdách ve ždárských vrších
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)
    Zonality of the Devonian carbonate sediments in Moravia (ČSFR)
    Zones of possible occurrence of non-anticlinal deposits in the Vienna Basin
    Zpracovatelský závod tuhých domovních odpadů Ostrava
    Zpráva o geologickém mapování na listech 14-223 Lipová-lázně a 14-241 Branná
    Zpráva o geologickém mapování v račanské a bystrické jednotce magurského flyše na listu Púchov (moravská část) (25-43 Púchov)
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu izolovaných vyvýšenin v severní části Nízkého Jeseníku
    Zpráva o mikropaleontologickém zpracování spodního miocénu (eggenburg, ottnang) ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zpráva o průzkumu jeskynního systému pod závrtem č.37 v severovýchodní části Moravského krasu
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ
    Zur Petrogenese praekambrischer Metasedimente und cadomischer Magmatite im Moravikum
    Železnaté vltavíny