Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Čechy západní (Česko)
Článek
    The actual geodynamic situation in the eastern part of the Cheb basin from the view of mantle derived fluids
    Analysis of factors forming the groundwater regime in the West Bohemian seismoactive region
    Bericht 2007 über Revisionsarbeiten in der paläobotanischen Sammlung der Geologischen Bundesanstalt
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Comment on the "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová (Stud. Geophys. Geod., 53(2009), 329-341)
    Comments to "Retrieval of source parameters of an event of the 2000 West Bohemia earthquake swarm assuming an anisotropic crust", Stud. Geophys. Geod.., 51, 231-254
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic: First results
    Contribution to knowledge on ontogenetic developmental stages of Lepidodendron mannebachense Presl, 1838
    Control of Cenozoic intra-plate volcanic phenomena by healed boundaries of ancient micro-continents distinguished by different orientations of seismic anisotropy of mantle lithosphere
    Control of paths of quaternary volcanic products in western Bohemian Massif by rejuvenated Variscan triple junction of ancient microplates
    Cross-section Lausitz Block-Elbe Zone (Saxo-Thuringian Zone, Bohemian Massif, IGCP 497)
    The crust-mantle transition and the Moho beneath the Vogtland/West Bohemian region in the light of different seismic methods
    Crustal structure at the western edge of the Bohemian Massif in the light of different seismic methods
    Derived gravity field of the seismogenic upper crust of SE Germany and West Bohemia and its comparison with seismicity
    Development projects for the Karlovy Vary District part of the cross-border Czech-Bavarian Geopark
    Discovery of the first Quaternary maar in the Bohemian Massif, Central Europe
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Earthquake swarm 2008 in the West Bohemia/Vogtland region with respect to previous seismicity
    Earthquake swarms in the western part of the Bohemian Massif and their link with crustal fluids
    Erratum to: "The West Bohemian 2008-Earthquake Swarm: When, where, what size and data, Stud. Geophys. Geod., 53, 351-358"
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rock association in the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia/Saxony
    Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements
    Geoelectrical investigations in the Cheb Basin/W-Bohemia: An approach to evaluate the near-surface conductivity structure
    Geological interpretation of gravity profiles through the Karlovy Vary granite massif (Czech Republic)
    Gravity response of igneous rocks in the northwestern part of the Bohemian Massif
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masivu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Hydrothermal alteration as a possible generation mechanism of earthquake swarms in West Bohemia/Vogtland?
    Joint inversion of P receiver functions, Rayleigh and Love waves group velocities and gravity measurements in West Bohemia region
    Komorní and Železná hůrka
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. Stop 9
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area. Stop 11
    Links between the structure of the mantle lithosphere and morphology of the Cheb Basin (Eger Rift, central Europe)
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    Mantle lithosphere control of crustal tectonics and magmatism of the western Ohře (Eger) Rift
    Marmorrelikte im Skarnvorkommen Jáchymov (Joachimsthal) : a) Steyer Kalkzug am Kalkhübel : b) Grube Svornost (Eintracht)
    Mechanical intrusion models and their implications for the possibility of magma-driven swarms in NW Bohemia Region
    Melilitites and associated alkaline silica-undersaturated rocks of the Vogtland/W-Bohemia (Germany/Czech Republic)
    Microseismic study using small arrays in the swarm area of Nový Kostel: increased detectability during an inter-swarm period
    Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Orientations of the principal palaeostresses in the Western Bohemia seismoactive region and their comparison with the recent stress
    Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Post 2000-swarm microearthquake activity in the principal focal zone of West Bohemia/Vogtland: Space-time distribution and waveform similarity analysis
    Pozoruhodné skalní výchozy na Plzeňsku
    Pre-conference field trip - elevator tectonics and magmatic activity along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary (Bohemian Massif)
    Preface
    Profiles of the Karlovy Vary granite massif in Western Bohemia determined from gravity and field observations
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Relation of surface movements in West Bohemia to earthquake swarms
    Relocation of earthquakes in West Bohemian/Vogtland subregions Lazy, Klingenthal and Plesná using the Master event method
    Reply to comment of T. Fischer and J. Horálek on "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová
    Retrieval of source parameters of an event of the 2000 West Bohemia earthquake swarm assuming an anisotropic crust
    Role of crustal fluids in triggering the West Bohemia/Vogtland earthquake swarms: Just what we know (a review)
    S-wave splitting from records of local micro-earthquakes in West Bohemia/Vogtland: An indicator of complex crustal anisotropy
    Seismic velocity model in the vicinity of Eger Rift from dispersion of surface waves
    Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
    Some aspects of the application of the Wiechert-Herglotz method to refraction data from Western Bohemia
    Soos
    Statistical evaluation of conulariids of the Lower Palaeozoic of the Prague Basin
    Travertine of Karlovy Vary Spa and its newly formed features
    Two contrasting granite magma types in late-Variscan Erzgebirge: areal distribution and chemical and mineralogical characteristic
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Variations in discharge and temperature of mineral springs at the Františkovy Lázně spa, Czech Republic, during a nearby earthquake swarm in 1985/1986
    Vorkommen Plavno (Plauen)
    Vorkommen Rotava (Rothau) frühe Kalkofen genannt
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    The West Bohemian 2008-earthquake swarm: When, where, what size and data
    Western Bohemia eartthquake swarm area - what can we see in seismograms from local events
    The Western Bohemia uppermost crust Rayleigh wave tomography
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy
    Zemětřesný roj 1985-86 v západních Čechách a jeho vztah ke struktuře oblasti
    Žulové útvary v Semihoří