Podrobnosti záznamu

Geografické jméno
    Česká republika
Článek
    3-D Density Models of the Earth's Crust in the Bohemian Massif
    7th International Symposium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy, Leiden (The Netherlands)"
    10 years of the Brno Branch of Institute of Geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic
    11. konference o mladším terciéru v Brně
    12 Czesko-polskie seminarium geograficzne : Praga, 12-16 IX 1997 r.
    14A-sheet silicates in clay fraction of recent river sediments in Czechoslovakia
    20 lat tektoniki plyt w Sudetach
    39. ročník sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    The 40Ar/39Ar ages from the West Sudetes (NE Bohemian Massif): constraints on the Variscan polyphase tectonothermal development
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    52. mezinárodní konference Meteoritické společnosti ve Vídni
    70 let RNDr. Ladislava Tichého
    75th Anniversary of Professor Zdeněk Pouba
    120. výročí narození doc. dr. Felixe Cornu (1882-1909)
    140 let od narození Josefa Klvani
    200 Years of Pb Deposition throughout the Czech Republic: Patterns and Sources
    200e anniversaire de la naissance de Joachim Barrande
    280 let vývoje vysokého hornického školství v českých zemích
    Acidification of head water streams in the Czech Republic : Preliminary results from monitoring physic-chemical and biological parameters. A work towards a system for water quality classification using the benthic fauna
    Activities of Czech geomorphologists in the Research Centre for Earth Dynamics
    The actual state and possibilities of the airborne geophysics in the a.s. Geofyzika Brno (1994)
    Adress of a Czech Geologist dedicated to the 150 Years Jubilee of the Geological Survey of Austria (Geologische Bundesanstalt). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Age and depth evidence for pre-exhumation joints in granite plutons: fracturing during the early cooling stage of felsic rocks
    Age, geodynamic setting, and mantle enrichment processes of a K-rich intrusion from the Meissen massif (northern Bohemian massif) and implications for related occurrences from the mid-European Hercynian
    Air pollution and its impact on the agricultural production
    Akademie věd České republiky 1997
    Aktivitäten im Salzkammergut in den Jahren 2001-2003
    Aktualizace některých problémů souvisejících s názory na význam uhlí z hlediska světa a České republiky
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Albit - bolavý zub klasifikace vyvřelin IUGS
    Almandine-pyrope-grossular garnets : A method for estimating their composition using X-ray powder diffraction patterns
    Alpinotypní ultrabazika východního okraje moldanubika
    Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice
    Amazonit a amazonitové pegmatity
    Ametysty České republiky a Slovenské republiky
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Aminostratigraphy of Central European loess cycles: introduction and data
    Aminostratigraphy of loess across Middle Europe
    Analysis of macroseismic fields of East Alpine earthquakes on the territory of the Czech Republic
    Analýza akritarchových společenstev na hranici tremadok-arenig
    Analýza činnosti Státních geologických služeb
    Analýza životního prostředí střední a východní Evropy
    Anatas ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea
    Anmerkungen zur Devon-Korrelationstabelle, B117dm03 - B119dm03, B118ds03: Mittel- und oberdevonische Trilobiten-Stratigraphien von Böhmen und Mähren, Tschechische Republik, und vom Heilig-Kreuz-Gebirge, Polen
    The 20th anniversary of the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic in Ostrava
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    Anomalous Induction Zones in the Czech Republic in Relation to Large Scale European Anomalies
    Anthropogenic v. geogenic mass movements : Czech case history
    Anticlockwise and clockwise rotations of the Eastern Variscides accommodated by dextral lithospheric wrenching: palaeomagnetic and structural evidence
    Antimon a antimonit - několik zajímavostí
    Apercu sur l'hydrogéologie tcheque
    Application of thermobarometry and diffusion modelling to European orogenic garnet peridotites: implications for Caledonian, Variscan, and Alpine orogenesis
    Apports majeurs de la géophysigue sur la strucrure et les mouvements dans la chaine varisque d'Europe
    Approach to indoor radon problems in the Czech Republic
    Archean Crust as a Source of Common Lead in the Bohemian Massif
    Archivace a zpracování dat o jakosti (nejen) podzemních vod
    Are granitic pegmatites a toy for descreptive mineralogists or a useful tool for geologist?
    Aspekty prognózování geologického výzkumu na pevná paliva
    Assessment of maximum earthquake intensities and design response spectra for localities in Czech Republic
    Association des géologues du permien : excursion dans le permien de Tchéquie 13-17 juillet 1998
    Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
    Atmospheric pollution by bismuth, antimony and lead since the Bronze Age in Central European lake cores dated by 210Pb and 14C
    Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim
    Badenian potassium trachyandesite at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Bank deformations on some water reservoir in Bulgaria and Czechoslovakia
    Der Beginn der modernen Tektit-Forschung - die Initialphase zwischen 1880 und 1917
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part I
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part II
    Der Beitrag böhmischer Geologen an der Erforschung des Salzkammerguts
    A Belt of High-K Plutonic Rocks Related to Crustal Extension: Evidence from the European Variscan
    Benátčané a hornictví na česko-německo-polském pomezí
    Bennettitalean and coniferalean (?) leaves from the Cretaceous (Cenomanian) of the Bohemian Massif, Central Europe
    Bezpečnostní kritéria kontrolního sledování skalních svahů
    Bibliografie Doc. RNDr. Karla Paděry, CSc.
    Bibliografie prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    Bibliografie RNDr. Františka Nováka, CSc.
    Bibliografie RNDr. Milana Fengla
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Bilance výzkumu v dějinách českého hornictví
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Bildungstiefe und Bildungszeitpunkt von frühen Klüften in Granitplutonen
    Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita : bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
    Bioeroze a jeskyně
    Biostratigrafie terciérních uhlonosných uloženin ČSR
    Biostratigraphy
    Black shales and graphite deposits
    Black shales as a source of mineralization of the Bohemian Massif
    Blue dravite as an indicator of fluid composition during subsolidus replacement processes in Li-poor granitic pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    The Bohemian Massif - a short introduction
    The Bohemian Massif
    The Bohemian Massif and the NW Himalaya
    Bohemian Mineralogy in the Early 19th Century : the "Vaterländisches Museum des Königreichs Böhmen" in Prague
    Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika
    Boron in the aleuropelites of the Bohemian Massif
    Brief outline of a research project dealing with radon risk classification of foundation soils
    Břetislav Balatka, seventy-years old
    Břetislav Zahálka
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Budoucnost státních geologických služeb
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
    Burial and exhumation of eclogites in continental accretionary wedge: An indentation model of eclogite formation in Variscan collisional zone
    Cadomian terranes, wrench faulting and thrusting in the central Europe Variscides: geophysical and geological evidence
    Cambrian and Ordovician assemblages of organic-walled microfossils in Czech Republic: a review
    Can ternary feldspars be used to constrain the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks? Evidence from orthopyroxene gneisses, Bohemian Massif
    Carbon isotope composition of methane emissions in the Czech Republic - preliminary results
    Carboniferous alethopterids of the Karviná and Žacléř Formations (Czech Republic)
    Carboniferous cones of Sporangiostrobus feistmanteli and their miospores
    Carboniferous exhumation of thickened lower crust through wedge tectonics and subsequent lateral spreading in the middle crust: Moldanubian zone of the Bohemian Massif
    Case Study of the Cone-in-Cone Structure Based on Czech and Crimean Samples
    CELEBRATION 2000: Huge Seismic Experiment in Central Europe
    CELEBRATION 2000: P-Wave Velocity Models of the Bohemian Massif
    CELEBRATION 2000: P-Wave Velocity Models of the Bohemian Massif
    CELEBRATION 2000 Seismic Experiment
    Cenozoic intraplate volcanic rock series of the Bohemian Massif (Czech part): A review
    Cenozozoic intraplate volcanic rock series of the Bohemian Massif: a review
    Central Europe - palaeoclimatic record in continental sediments
    Ceny uhlí - problém neřešený
    Certification of measurements in radon problems
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads: GEOMON network, Czech Republic
    Changes in the composition of the European snake fauna during the Early Miocene and at the Early/Middle Miocene transition
    Characteristics and origins of diverse Variscan peridotites in the Gföhl Nappe, Bohemian Massif, Czech Republic
    Characteristics of the Random Excitation of Mechanical System
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Chemical Classification of Central European Tektites (Moldavites)
    Chemical classification of Central European tektites (Moldavites)
    Chemická kvalita emisí ze spalovacích procesů fosilních paliv
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    CHIME dating of detrital monazites from Namurian Poruba Beds and Stephanian Kwaczala Arkose (Upper Silesia Coal Basin, Poland)
    Chronological constraints on the pre-orogenic history, burial and exhumation of deep-seated rocks along the eastern margin of the Variscan Orogen, Bohemian Massif, Czech Republic
    Chronology of movements in Central Europe in neotectonic era
    Chronostratigraphy of Upper Pleistocene deposits in Central Europe by luminescence dating
    Cíl revitalizace - stabilní krajina
    'Cín roku 2000 v regionu střední Evropy' 3.-8. září 2000, Sokolov : Krátké ohlédnutí za mezinárodní konferencí
    Cínové a wolframové minerály ve sbírkách Geologického pavilonu prof. F. Pošepného
    Circular and Lozenge Structure of the Bohemian Massif
    The classification of granitic pegmatites revisited
    Classification of mineral reserves in the former Comecon countries
    Climate Changes - The Karst Record II. A second meeting on karst and palaeoclimatic reconstruction; Czech Republic, Poland and Slovakia, July 27 - August 9, 2000
    Climate history stored in the underground
    Cloud and fog water depositional in the Šumava Mts. (Czech Republic). A model estimate of water flux and deposition of chemical compounds to mountainous spruce stand
    Co je český granát?
    Co nového v radonové problematice. 1. část
    Co nového v radonové problematice. 2. část
    Co přináší nový návrh regionálního geologického členění Českého masívu na území České republiky
    Coal as a source of atmospheric methane in the Czech Republic - preliminary results.
    Coal production and coal reserves of the Czech Republic and former Czechoslovakia
    Cold-climate landform patterns in the Sudetes : effects of lithology, relief and glacial history
    Coleoid research in Bohemia - a brief historical view
    Collage tectonics in the northeasternmost part of the Variscan Belt: the Sudetes, Bohemian Massif
    Comparison of calculated and measured soil-gas radon concetration and radon exhalation rate
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
    Compositional and textural evolution of pollucite in pegmatites of the Moldanubicum
    Concluding Remarks
    Confirmed Transtensional Slip in the Area of the Svratka Anticline
    Conservation of geological sites, fossils and rock environment in Czechoslovakia
    Conservation of the important geological objects in the Czech Republic
    Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections and garnet zonning: An example from the Bohemian Massif
    Constraints on Sm-Nd diffusion rates from laser ablation ICP-MS analyses and conventional dating of prograde garnets
    Construction of the Moho Discontinuity Map
    Continental Drilling. Some Remarks
    Continual Rn Measurements in caves: Advantage and Disadvantages
    Contribution of bibliography to Czech geology and its status in the Czech Geological Survey
    Contribution of Geophysical Well-Logging Techniques to Evaluation of Fractured Rocks
    Contribution of local seismic networks to the regional velocity model of the Bohemian Massif
    Contribution of the Complex Interpretation of Magnetic and Palaeomagnetic Data to the Palaeogeography of Blocks of the Bohemian Massif
    Contribution of the MTS to the Study of Lithosphere in Central Europe
    The cooling history of the southern Bohemian Massif
    Cordierite-Bearing Rocks and their Relation on the PT Evolution of Rocks in the N Part of the Zábřeh and Polička Crystalline Complexes
    Correlation of Neoproterozoic conglomerates of the Barrandian, Saxothuringian and Moldanubian units
    Correlation of the Neogene floras of Transcaucasia, Ukrainian Carpathians, South Poland and Czechoslovakia
    Correlation of the Quaternary pedostratigraphy from western to eastern Europe
    Correlation of the Upper Turonian foraminiferal assemblages from the Úpohlavy and Březno sections (Bohemian Cretaceous Basin) with some other localities (South Moravia, Germany and Lower Austria)
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Critical loads of acidic emissions and the mobilization of trace metals in terrestrial ecosystems of the Czech Republic
    Critical Loads of Hazardous Trace Elements in Soil-Water System
    Critical Loads of Heavy Metals in Soils
    Critical loads of trace metals in spils [i.e. soils]: a method of calculation
    Crust Activation in Central Europe and their metallogenic importance for the Erzgebirge
    Crustal-scale thickening and extension: an example from the most northeastern part of the Moldanubian terrane, Sudetes, SW Poland)
    Crystal-Chemical Characterization and Properties of Bohemian and Moravian Tektites
    Crystal chemistry of rock-forming apatites from the Bohemian Massif
    The current P-T condition in the Earth's continental crust
    Cuticles of Cordaites from the Westphalian, Stephanian and Autunian of the Bohemian Massif (Czech Republic) (a preliminary study)
    Czech and Slovak Republics
    Czech eclogites: Terrane settings and implications for Variscan tectonic evolution of the Bohemian Massif
    Czech experience with sub-slab depressurization systems
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist
    Czech Geological Survey award for the best paper by a junior scientist in 1995
    Czech Republic - August 2002 : another flood disaster of century after five years
    The Czech Republic
    Czech Republic
    Czech Republic Coal Composition and Structure
    Czech Republic Legislation in Air Pollution Control
    Czech-Slovakian Traverse
    Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
    Čeleď Sciuridae (veverkovití) na neogenních lokalitách Čech (11-14 Cheb, 24-34 Ivančice)
    Černá bižutérie keltské Moravy
    Česká asociace geomorfologů (ČAG)
    Česká geologická společnost
    Česká hornická historie ve skanzenech, zpřístupněných dolech a muzeích v ČR
    Česká národní skupina IAEG
    Česká společnost antropologická
    České královské korunovační klenoty a jejich poslední gemologický výzkum
    České rudné hornictví ve 2. polovině 20. století
    České sekundární minerály uranu
    České zkušební kameny
    Česko-francouzské sympozium z historie hornictví Praha 2001
    Česko-slovenská geologická diaspora 20. století
    Český achát - samostatný objekt sběratelství
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
    Činnost knihovny ČGÚ v letech 1997-1999
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2001
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v roce 2002
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Čistota vodních toků : regionální mapování povrchových vod v ČR
    Člověk jako největší geologický činitel - šok z náhleho prozření
    Čtyřicet let činnosti geologické oborové komise pracovníků muzeí České republiky
    Dálnice D1 po chemickém posypu mokrá
    Databáze hlavních důlních děl
    Deep-Origin Xenoliths in Volcanics of Czechoslovakia
    Deep Seismic Sounding in Czechoslovakia
    Deep Structure of the Bohemian Massif from Phase Velocities of Seismic Surface Waves
    Deformační funkce tektonických struktur v masivu
    Deformation function of tectonic structures in massifs
    Degradace stavebního kamene : experimentální studie
    Dějiny hornictví v díle B. Ježka
    Delta 34S dynamics in the system bedrock-soil-runoff-atmosphere: Results from the GEOMON of small catchments, Czech Republic
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Department of Caustobioliths
    Department of Engineering Geology
    Department of Geodynamics
    Department of Geofactors
    Department of Geotechnics
    Depositional changes in non-glacial regions of Central Europe
    Depositional Systems and Sequence Stratigraphy of Coarse-Grained Deltas in a Shallow-Marine, Strike-Slip Setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    The depth of metamorphism and problems of the high-pressure metamorphites, examples from the Bohemian Massif
    Děravé skály. Skalní perforace
    The Determination of the PT Conditions during Transition from Steep Syn-Extrusional Fabrics to Horizontal: NE Snieznik Domain
    The development of animal husbandry in the Bronze Age on the basis of the osteological remnants
    Development of the Gföhl Migmatites through Partial Melting and Textural Annealing of High-Grade Orthogneiss
    Development of the Gföhl Migmatites through Partial Melting and Textural Annealing of High-Grade Orthogneiss via Process of Disintegration of Solid State Texture
    Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Famennian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    Devonian Correlation Table : supplements 2003
    Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS
    A dinotherium skeleton from Česká Třebová
    Direct field measurements of contemporary movements on tectonic structures
    Discussion of the article "Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif" by Jaroslav Dvořák
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Dispersal of marine fauna and spores of continental plants: Implication for hydrospheric/atmospheric circulation pattern and paleogeography (Devonian, Emsian-Eifelian, NGM-SLM)
    Dissolution of smectites in hydrochloric acid
    Distances Between the Early/Middle Devonian Gondwana and Laurussia; Faunal and Spore Dispersals as Compared with Paleomagnetic Data on Paleolatitudes
    Distribuce prvků v půdách a jejich hodnocení z hlediska ekologického
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribution and Origin of Reduction Spheroid in the Upper Paleozoic Sequences, Czech Republic
    Distribution and origin of reduction spheroids in Upper Paleozoic sedimentary sequences, Czech Republic.
    Distributional status of Myotis dasycneme
    Diverzita fosilního hmyzu
    Dobývací metody používané v novodobém českém rudném hornictví a jejich zhodnocení
    Doc. Dr. Jaromír Karásek, CSc. (60)
    Doc. Ing. Petr Martinec, CSc. (60)
    Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSC. šedesátníkem
    Docent Pavel Povondra jubilující
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Dojmy z pražského kursu environmentální geologie
    Doplňky pro "Malého průvodce historickými daty"
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Dr. Donald E. White Fund for Developments in Geochemistry in Czech Republic
    Dr. Miloslav Rakús, 8. November 1934 - 23. Mai 2005
    Dr. Rudolf Jan Prokop - 70th birthday : Rudolf before his employment at the National Museum, Praha
    Dr. Tibor Buday se dožívá 85 let
    Drahé kameny na Moravě od konce 18.století do začátku našeho století
    Drahé kameny pegmatitů ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Drahé kameny v gotice
    Drahé kameny v moderním šperku
    Drainage Sediments in Environmental and Explorative Geochemistry
    Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu
    Druhý seminář o hydrogeologii "pevných" hornin Českého masivu
    DÚ-01: Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
    DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
    Durbachitic igneous activity in the Moldanubian zone
    Dust Storms in Moravia and Silesia
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Early Miocene seeds of Schisandra moravica (Mai) Gregor from the Czech Republic
    Early Palaeozoic syntectonic migmatization preceded Variscan metamorphism in the Orlica-Śnieżnik Dome, Sudetes: U-Pb SHRIMP evidence
    Earthquake hazard assessment, geodynamical and seismotectonic studies
    Earthquakes in Central Europe
    Earthquakes in the Czech Republic and surrounding regions in 1995-1999
    Eastern Alps Traverse
    The eastern termination of the Variscides: terrane correlation and kinematic evolution
    Ecologically Acceptable Utilisation of Domestic Coal Resources
    Éditoral
    The effect of pH and atmospheric deposition on concentration of trace elements in acidified freshwaters : a statistical approach
    Effective rates of groundwater mineralization in the Bohemian Massif and the Carpathians
    Effects of chemical composition and temperature of heating on the infrared spectra of Li-saturated dioctahedral smectites. I, Mid-infrared region
    Effects of chemical composition and temperature of heating on the infrared spectra of Li-saturated dioctahedral smectites. II, Near-infrared region
    EFG-Council Meeting in Prag
    Eighty years of the Bulletin of Geosciences
    Ekologický nivní fenomén
    Ekologicky přijatelné využití domácích uhelných zdrojů
    Ekologie a těžba nerostných surovin
    Ekonomika primárních zdrojů stříbra
    Ekonomika zlata a stříbra na našich ložiskách
    Elbaite pegmatites in the Moldanubicum: a new subtype of the rare-element class
    Electrical conductance of sediments overlying the basement of the Czech Republic
    Emanuel Bořický (1840-1881)
    Engineering geodynamics: a theme of recent Bulgarian-Czechoslovak cooperation (Introductory Note)
    Engineering-geological evaluation of climatic effects in the cyclic character of slope movement activity
    Environmental activities of the State Geological Surveys
    Environmental geologic mapping in Czechoslovakia
    Environmental geological maps (1:50 000) in Czechoslovakia
    Environmental history of Central Europe in the first half of the 18th century (according to the so called Wroclaw collection)
    Environmental policy of the Central European countries
    Environmental Survey of Freshwaters in the Czech Republic
    Environmentální projekty Státních geologických služeb
    Die Erfassung geologisch bedeutender Lokalitäten in der Tschechischen Republik
    Eroze a ochrana v naší krajině - včera, dnes a zítra
    Essentials of statistics and statistical analysis
    Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    European polar wandering path during the Hercynian episode
    European Roofing Slates. Part 2, Geology of Selected Examples of Slate Deposits
    Evaluation of dynamics of groundwater storages using the water balance simulations
    Evaluation of present conditions of abandoned mining sites in consideration of their environmental impacts
    Evidence of ultra high pressure conditions in eclogites from the Moldanubian zone, Bohemian Massif
    Evolution of granite landscapes in the Sudetes (Central Europe): some problems of interpretation
    Evolution of Moldanubian rocks in Austria : a review and synthesis
    The evolution of radon problems in Czechoslovakia - especially Eastern Bohemia
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
    Evolution of the SE Bohemian Massif Based on Geochronological Data - A Review
    The evolution of the South Bohemian Pluton
    The evolution of Variscan terranes of the Moldanubian Region, Bohemian Massif
    Evolutionary significance of floristic changes in the Northern Hemisphere during the Late Cretaceous and Palaeogene, with particular reference to Central Europe
    Evropská uhelná konference se konala v Ustroni v Polsku ve dnech 26. až 28. září 2000
    Exhumation and metamorphism of an ultrahigh-grade terrane: geochronometric investigations of the Sudete Mountains (Bohemia), Poland and Czech Republic
    Exhumation and retrogression of eclogites and granulites in the Bohemian Massif
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze
    Exotic detrial pyrope-almandine garnets in the Jurrassic sediments of the Pieniny Klippen Belt and Tatric Zone: where did they come from?
    Experience with long term experimental exposure of building stones: a 70 years study in the Czech Republic
    Experimental conditions normalization procedures and used nomenclature for tourmaline
    Explanation of the Main Gravity Structures in the Czechoslovak Territory and in Its Close Vicinity
    Exploratory studies of element substitutions in synthetic tetrahedrite. Part II, Selenium and tellurium as anions in Zn-Fe tetrahedrites
    Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
    Externalities and their economic effects in a system respect to the state policy concerning mineral resources
    Extraterrestrial Influences on Meteorological Parameters
    Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
    Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Facie českého proterozoika a Fe-Mn rudy na ně vázané
    Facies and biogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
    Facies and biogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
    Facies and paleogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
    Faktory ovlivňující předpovědi režimu podzemní vody
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
    Fázové složení popílků ze spalování ve fluidním loži
    Feature Article - Czech Republic
    Field Trip 3 - Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Fammenian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků
    Finanční rezervy na sanace a rekultivace a úhrady podle horního zákona
    Fluid influence on mineral reactions in ultrahigh-pressure granulites: a case study in the Snieznik Mts. (West Sudetes, Poland)
    Fluorine variation in hambergite from granitic pegmatites
    Fluvial history in the Bohemian Massif
    Fluxes and Trends of Nitrogen and Sulphur Compounds at Integrated Monitoring Sites in Europe
    Focus on fossil mammals: life story of Oldřich Fejfar
    Foreword
    Foreword
    Formation and evolution of HP leucogranulites : Experimental constrains and unresolved issues
    The formation of stromatactis-type fenestral structures during the sedimentation of experimental slurries - a possible clue to a 120-year-old puzzle about stromatactis
    Former Structures of Rocks Discernible by Image Analysis
    Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
    Fossil record of agglutinated foraminifers and testaceans on the territory of the Czech Republic
    František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    František Vitásek
    FTIR microspectroscopy of some chondrites, achondrites, stony irons and lunar meteorite
    Garnet peridotites in Eurasian high-pressure and ultrahigh-pressure terranes : a diversity of origins and thermal histories
    Garnet REE geochemistry - genetic code of high-grade rocks
    Genesis and petrography of glacial deposits in the Czech Republic
    Genetic significance of phosphorus in fractionated granites: Editorial
    Genetické typy červených sedimentů (red beds) v limnickém svrchním paleozoiku Českého masivu
    Genetické typy ložisek zlata v Českém masívu
    Genetický význam myrmekitových struktur zlata a bismutu
    Die genetische und geotektonische Klassifikation der Goldvererzungen in der Böhmischen Masse
    Geochemical and Sr-Nd isotopic constraints on the genesis of ultrapotassic plutonic rocks from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif
    Geochemical Comparison of the Subvolcanic Appinite Suite of the British Caledonides and the Durbachite Suite of the Central European Hercynides: Evidence for Associated Shoshonitic and Granitic Magmatism
    Geochemical constraints on the source materials of moldavite tektites
    Geochemical Signature of Subduction-related Processes in Composition of Variscan Intrusive Rocks of the Bohemian Massif
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Geochemické mapování a životní prostředí
    Geochemický atlas ČSFR
    Geochemie peralkalických žilných hornin moldanubické oblasti (22-32 Strakonice, 32-21 Lhenice, 32-22 České Budějovice, 23-42 Třebíč, 23-44 Moravské Budějovice)
    Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-33 Veselí nad Lužnicí, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-43 Telč, 33-11 Třeboň, 33-12 Nová Bystřice, 33-13 České Velenice, 33-21 Slavonice)
    Geochemie und primäres tektonisches Environment der granitoiden Gneise des Waldviertler Moldanubikums
    Geochemistry and Sr-Nd-characteristics of the orthogneisses from the Orlica-Snieznik dome (West Sudetes, Poland)
    Geochemistry of early Palaeozoic amphibolites from the Orlica-Snieznik dome, Bohemian massif: petrogenesis and palaeotectonic aspects
    Geochemistry of peridotites, pyroxenites, and eclogites in the Gföhl nappe: constraints on Variscan evolution of lithosphere and astenosphere in the Bohemian Massif
    Geochemistry of suspended matter and clay fraction of muds in rivers of Bohemia and Moravia (Czechoslovakia)
    GEOCHIM - CGS/UNESCO/SGA training course successfully finished in Czech Republic
    GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 6-20, 1999
    GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in Geochemical Exploration Methods and their environmental applications successfully launched in the Czech Republic
    GEOCHIM 2000 - Postgraduate certificate training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2000 - postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications successfully terminated in the Czech Republic
    GEOCHIM 2001 - Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    Geochmičeskije i geodinamičeskije predposylki formirovanija redkometal'nych rudonosnych granitov Bogemskogo massiva central'noj Jevropy
    Geochronology of eclogites from Orlica-Snieznik complex, Bohemian Massif, Poland
    Geodynamic Evolution
    Geodynamic model of evolution of Lugosilesian orocline of European Variscan orogeny belt
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/603/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Geoekologie a její úloha v geotechnice
    Geoethical problems in mining activities and in the beginning of geological exploration until 19th century
    Geofond - National Information Centres, systems and services of the Czech and Slovak Republics
    Geofond ČR - Informační centrum státní geologické služby
    Geofond ČR
    Die "geognostische" Gliederung der Karpaten und Alpen durch BORN und FERBER (1770/71) als Grundlage der "Klassifikation der Gebirgsarten" von C.M. HAIDINGER (1785)
    Geografické informační systémy : jak nahlédnout za "kopečky" a přitom zůstat doma
    Geoinformační technologie pro podporu krizového řízení
    Geoinformatika: ano či ne?
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    Geolog RNDr. Bohuš Zítek sedmdesátníkem
    Geologic factors influencing distribution of hardrock transmissivity
    Geologic Interpretation of Main Geologic Structures in the Bohemian Massif
    Geological and Petrologic Models of the Earth's Crust Beneath Czechoslovakia
    Geological and Petrological Models of the Earth's Crust in Central Europe. Reviews of Geologic Investigations by Drilling
    Geological and thematic maps as a source of environment data
    Geological approach to radon problematics in the Czech Republic
    Geological background - a brief geology of the Bohemian Massif
    Geological bedrock of the Czech Republic - the source of radon problems
    Geological sections across the Bohemian Massif
    Geological Setting of Uranium Mineralization in the Oberpfalz basement, Northeast Bavaria/F.R.G
    Geological structure of the Czech Republic depicted by the new gravity and magnetic field images
    Geological support to the National Radon Programme (Czech Republic)
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
    Geologické podklady pro krajinotvorné programy
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí
    Geologické základy české krajiny
    Geologický pavilon - centrální sbírky Vysoké školy báňské
    Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin
    Geologie a hornictví podle nových právních předpisů
    Geologie a montánní vědy
    Geologie národních parků České republiky
    Die geologische Untersuchung des Kaiserreiches - Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geology of moldavite-bearing sediments
    Geology of the Bohemian Massif
    Geology of the Bohemian Massif and Moldanubikum
    Geology of the moldavite-bearing sediments in Central Europe
    Geomagnetic Field of Central Europe
    Geomagnetic Pc3 pulsations during the total solar eclipse on Aug 11, 1999
    Geomagnetické anomálie v České republice
    Geomorphological Aspects of Levelling Measurements of the Earth's Surface Movements in the Czech Republic
    Geomorphological information system: idea and options for practical implementation
    Geomorphological research in 2002 - International Seminar in Brno (Czech Republic)
    Georgius Agricola (1494-1555), humanista a přírodovědec
    Geotechnical hazards and educational aspects
    Geotechnické dny 1999 - Odborný seminář ke stému výročí akademika Quida Záruby, zakladatele československé inženýrské geologie
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    Geotectonic environment of the Late-Variscan vein mineralization of the Bohemian Massif
    Geotectonic position of the Krušné hory (Erzgebirge) tin-bearing batholith in the geological structure of Europe (A Review)
    Geotectonic units of Czech Median Mass and their role in distribution of uranium mineralisation
    "Gilbert Type Delta" versus "Accumulation Terraces" Models and Their Application to Middle Turonian-Early Coniacian Sedimentary Setting in the Intrasudetic Basin: a Discussion
    The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic
    Glacial Cycles and Mammalian Biodiversity of Central Europe: Large Scale Migrations or Vicariance Dynamics?
    Glacial history of the Czech Republic
    Glass in Czechoslovak volcanics
    Globálně tektonické interpretace paleomagnetických dat odvozených na fanerozoických horninách Českého masivu a Západních Karpat (Synopsis)
    Die Gneise des Erzgebirges - hochmetamorphe Äquivalente von neoproterozoisch-frühpaläozoischen Grauwacken und Granitoiden der Cadomiden
    Gold in metallogeny of the Central and Western European units of the Peri-Alpine Variscan Belt : A review of essential parameters controlling the genesis and distribution of gold deposits
    Gold in the Czech Republic
    GPS Network SUDETEN and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Granáty v českých a moravských pegmatitech
    Granitic pegmatites in the territory of the Bohemian and Moravian Moldanubicum
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitové pegmatity v moldanubiku České republiky
    Granity v Českém masivu produkují teplo
    Grantová agentura České republiky, činnost od roku 1993 dodnes
    Granulites and Non-granulites : Contribution to the Classification and Nomenclature of Metamorphic Rocks (II)
    Granulites of the Bohemian Massif : a bag with two stories
    Graupensandrinne-Ries-Impakt: Zur Stratigraphie der Grimmelfinger Schichten, Kirchberger Schichten und Oberen Süsswassermolasse (nördliche Vormolasse, Süddeutschland)
    Gravitational Field of Central Europe
    Ground-Water Residence Time in Crystalline Rocks
    Groundwater-Quality Monitoring - Effective Method of Hydrogeological System Pollution Prevention
    Hambergit, typický minerál moldanubických pegmatitů
    Hard-rock hydrogeology in the Czech Republic
    Heat flow studies in Central Europe with special emphasis on data from former Czechoslovakia
    Hiatuses between the base of the Pennsylvanian and the base of the Triassic in the Bohemian Massif (Czech Republic)
    High-Al amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights
    High-pressure granulites: formation, recovery of peak conditions and implications for tectonics
    Highly mafic amphibolites in the Moldanubian Zone of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina)
    Historické haldy
    Historické prvenství aplikace dusíku v hornictví
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Historie uranového průmyslu v České republice
    Historische geologische Karten vom Gebiet der Tschechischen Republik (Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien) bis zum Jahre 1918 als Quellen bedeutender wissenschaftlicher Informationen
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu
    Hnědé uhlí v ČR - útlum nebo budoucnost?
    Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
    Hodnocení rizik antropogenních zátěží - povinnost státní geologické služby
    Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments
    Holocenní faunogeneze vs. dentální fenotyp hrabošů
    Horní právo a ochrana životního prostředí
    Hornický stav budiž velebený ..., aneb ohlédnutí za jubilejním 35.ročníkem sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice"
    Hornictví a střety ve sféře veřejného zájmu
    Hospodaření s prostorem krajiny
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrogeochemical mapping of Czech freshwaters
    Hydrogeochemical Methods
    Hydrogeological Environment in Hard Rocks : An Attempt at its Schematizing and Terminological Considerations
    Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    Ideový obraz devonsko-karbonské rotace v Českém masívu
    Ignác rytíř Born (*1742, +1791)
    Igneous Activity. Moldanubian Zone
    II Morawska konferencja geograficzna CONGEO '97 : Valtice, 15-19 IX 1997 r.
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history - Discussion : The relationship between illite crystallinity and vitrinite reflectance: what is behind it?
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to the thermal history of Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif: Reply
    Impact of Coal Mining and Combustion upon Forests in the Czech Republic
    Impact of mining on the environment of the Czech Republic
    Implementation of GIS technology in the Czech Geological Survey (CGS)
    The importance of pre-350 Ma ages in eclogites from the Orlica-Śnieżnik complex, Bohemian Massif, Poland
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (*7.9.1934-?11.4.2004)
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (27. September 1934 - 11. April 2004)
    In memoriam RNDr. Vladimíra Hoffmana
    Increasing impact of antropogenic activities upon natural slope stability
    Indices for numerical characterization of the alteration processes of magnetic minerals taking place during investigation of temperature variation of magnetic susceptibility
    Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif
    Influence des pluies acides sur la qualité des eaux souterraines de la République tcheque
    Influence of cosmogenic factors on groundwater regime
    Informace o průběhu sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice 1995"
    Ing. Vlastimil Myslil, CSc. - 80 let
    Ingenieurgeologische Aufgaben bei der Beherrschung der Umweltbeeinträchtigung durch Rohstoffabbau
    Inherited landscapes of the Sudetic Foreland (SW Poland) and implications for reconstruction uplift and erosional histories of upland terrains in Central Europe
    The inner structure of the Bohemian Massif
    Input and output of carbon and hydrogen isotope as a means for calculating ground - water residence time and budget
    Input-output budgets measured in a national network of small catchments
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Intercomparison measurements of Rn-222 volume activity in soil air
    Intergraph podporuje práci geologických služeb
    International symposium "Lepidolite 200"
    Introduction. Moldanubian Region
    Introduction of the Memorial Volume in Honour of Professor Ivo Chlupáč
    Introduction to the Pre- Symposium Excursion (part I): The Peri-Gondwanan Basement of the Saxothuringian Composite Terrane
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Isostatic State of Czechoslovak Territory
    Isotopic ages obtained from Precambrian complexes in the Bohemian Massif
    IV. mikropaleontologický seminář Hodonín 1.-2.10.1986
    Jakost vody ve vodních nádržích a jejich revitalizace
    Jantarová okna do minulosti : inkluze v jantaru vyprávějí o dávné přírodě Země
    Jaroslav Weiss
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    Je ochrana půdy nutná? : Degradace půdy v minulosti byla jedním z mnoha faktorů, které přispívaly k zániku civilizací
    Je útlum v našem současném hornictví tím posledním? Proč útlum v hornictví málo obohatil sbírky báňské techniky v muzeích
    Jiří Skalický - 70 let
    Joachim Barrande : vzpomínka ke 120. výročí úmrtí
    Josef E. Hibsch (1852-1940): The standardization of natural stones. Volume 2
    Josef Emanuel Hibsch - man and scientist
    Josef Hrabák (1833-1921), první dr. mont. věd honoris causa
    Josef Woldřich
    Jsou kyselé deště ve světě problémem?
    JUDr. Ladislav Chvála - příklad sběratele minerálů
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla
    K ekonomicko-technickým změnám v českém rudném hornictví 1918-1939
    K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc.
    K osmdesátinám Jiřího Majera
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
    K padesátiletí hornické expozice v NTM
    K problematice báňského vlastnictví v procesu znárodnění a privatizace těžebního průmyslu
    K projektu společného využívání mezinárodních bází Georef a Geobase v systému konsorcia specializovaných (geologických) knihoven
    K regionálnímu báňsko-historickému výzkumu
    K-rich Magmatism in the Moldanubian Unit, Bohemian Massif - a Complex Story Featuring Variably Enriched Lithospheric Mantle Melts and their Interaction with the Crust
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Ivo Chlupáče, DrSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc.
    K stému výročí narození Jaroslava Kokty
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy)
    K výročí Lazara Erckera (1528/30-1594)
    K životnímu jubileu ing. Dušana Ďurici, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Františka Nováka, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Norberta Krutského
    K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc.
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Kamenná moře : nejsou to jen neživé balvany, vyznačují se charakteristickým typem ekosystému
    Kamenné suroviny mezolitických a pozdně paleolitických lokalit v jižních Čechách
    Kameny na českých korunovačních klenotech
    Kapradiny českého cenomanu a jejich spory in situ : předběžná zpráva
    Karel Absolon (16.6.1877 - 6.10.1960)
    Karel Hinterlechner a Radim Kettner : k 110 výročí narození Radima Kettnera
    Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Kašpar M. hrabě Sternberg - velikán světové přírodovědy
    Kašpar M. hrabě Sternberg (1761-1838), jeho doba, život a dílo
    Kašpar M. hrabě Sternberg, Johann Wolfgang von Goethe a Josef Sebastian Grüner
    Kašpar Sternberg (1761-1838) a české hornictví
    Katalog odpadů, evidence a ohlašování odpadů
    Ke 150letému jubileu zřízení Vysoké školy báňské (1849-1999)
    A Kinematic Model of Structural Development of the Moldanubian Root during the Variscan Orogeny Based on Correlation of Crustal and Mantle Lithosphere Fabrics
    Kinematik und Alter der Blattverschiebungszonen in der südlichen Böhmischen Masse
    Kinematische Untersuchungen an Blattverschiebungszonen in der südlichen Böhmischen Masse
    Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté
    Klima minulosti a budoucnosti. Část 1.
    Klima v posledním glaciálu
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
    Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky
    Konference Hnědé uhlí '98, Most, 1. a 2. října 1998
    Konference radonový program ČR
    Konglomeráty drobových členů zábřežského krystalinika a mírovského kulmu a jejich význam (14-43 Mohelnice)
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Kontaminace povrchových vod
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
    Korelace objemové aktivity radonu v podložních horninách a v pitné vodě
    Krajina a její diverzita v proměnách času
    Kritická analýza životnosti zásob nerostných surovin v dobývacích prostorech a v plánech otvírky, přípravy a dobývání
    Kritické zátěže pro acidifikaci v povrchových vodách severovýchodních Čech a severní Moravy
    Krystalochemie Al-bohatých borosilikátů
    Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (II)
    Křemičité zvětraliny - významné suroviny pro výrobu štípané industrie
    Křišťál
    Křišťál, citrín a záhněda v dávné minulosti střední Evropy
    Křišťál v mineralogických sbírkách NM v Praze
    Kvartérní ledovcové sedimenty na území České republiky
    Kyselé deště v Bathu : destrukce kamene následkem krystalizace solí
    Laboratory of Global Tectonics and Metallogeny Prague. A report on Establishment
    Large rotations of the internal Variscides (from the Armorican Massif to the Bohemian Massif) during the Carboniferous convergence. New paleomagnetic data from the Bohemian Massif
    Large-scale fold architecture of the Stronie formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Late Carboniferous tectono-sedimentary evolution and related terrestrial biotic changes on the North Variscan and Appalachian forelands, and adjacent paralic and continental basins
    Late Cenozoic biostratigraphy of Europe: mammal zones and the fossil record of birds
    Late Cenozoic sequences of mammalian sites in Euroasia: an update correlation
    The Late Cretaceous Nysa Graben: implications fro Mesozoic-Cenozoic fault-block tectonics of the Sudetes
    The Late Palaeozoic of the West Carpathians
    The Late Paleozoic relations between Gondwana and Laurusia
    Late Pliocene and Quaternary Mustelidae (Mammalia, Carnivora) from Czech, Moravian and Slovak sites
    Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
    Lausitzer Moldavite und ihre Fundschichten
    Lazarus Ercker, život a dílo, zejména před přestěhováním do Čech
    Lead, zinc and copper deposition over the past 200 years for eight sites spanning a pollution gradient in the Czech Republic
    Leptynite-amphibolite complexes of the Central European Variscides: the Bohemian Massif, and the basement of the Eastern Alps and Western Carpathians
    Leukokratní ortoruly z okolí Dačic : 23-33 Dačice
    Life strategies during the extension and recovery at Eifelian-Givetian and Frasnian-Fammenian boundaries in Bohemia and Moravia
    Life strategies during the extinction and recovery at Eifelian-Givetian and Frasnian-Famennian boundaries in Bohemia and Moravia
    Linear Structures in the Czechoslovak Part of the Bohemian Massif Derived from Geophysical Data
    Liniové stavby, aplikovaná geologie a životní prostředí
    Lithogeochemical methods
    Lithological and metamorphic development of anoxic environment in the geological history of the Bohemian Massif
    Lithotectonic correlation of the Polička and Zábřeh crystalline units
    Litogeochemická charakteristika hlinské zóny (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Litogeografická mapa České republiky
    Loess in the Czech Republic: magnetic properties and palaeoclimate
    Loess in the Czech Republic: Magnetic Properties and Paleoclimate
    Lovec trilobitů v prvohorních mořích : Otomar Pravoslav Novák, žák a pokračovatel Barrandův
    Ložiska a výskyty Sb-mineralizace v České republice
    Ložiska uranu v České republice v letech 1945-1990
    Ložiska zlata a jejich historická těžba
    Ložiska železných rud v České republice a současné trendy v jejich průzkumu a těžbě ve světě
    Ložisková geologie nerud na přelomu 20. a 21. století
    Ložisková geologie přišla o vynikajícího odborníka: RNDr. Jiří Chrt 6.11.1926 - 11.8.2002
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Luminescence dating of Upper Pleistocene loess from Bohemia and Moravia
    Maastrichtian nannofossils in the material of the High Gothic paitings in Bohemia
    An mabundant, but enigmatic, organic mesofossil from the Upper Cretaceous of the Czech Republic
    Macroseismic Fields and the Main Directions of Structures
    Magma intrusions and earthquake swarm occurremce in the western part of the Bohemian Massif
    Magnetic basement complexes in the outside of the West Carpathians and of the Eastern Alps
    Magnetic Properties of Rocks and Their Interpretation
    Magnetic Susceptibility as an Indicator of Tectonic Setting of Granitic Rocks of the Bohemian Massif
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Magnetische Strukturen in der südlichen Böhmischen Masse und ihre Bedeutung (Poster)
    Magnetostratigraphy of cave sediments : application and limits
    Magnetotelluric Models of Inhomogenity Zones
    The main rock sources of magnetic anomalies defined by petrophysical and petrological study on the example of Bohemian Massif
    Main Zones of Geoelectrical Anomalies in Europe
    Mají se sdružovat hornická muzea v ČR i v Evropě?
    Major and Trace Elements in "Eclogites" and Their Host Garnet Peridoties, Data from the Bohemian Massif
    Major units of Bohemian Massif and their metallogenic features
    Malakologický výzkum opěrných profilů kvartérního klimatického cyklu
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství (34-21 Hustopeče, 12-41 Beroun, 32-23 Český Krumlov)
    Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
    Malý průvodce historickými daty
    Malý průvodce historickými daty českého a slovenského hornictví
    Mapa inženýrskogeologického rajonování v měřítku 1:50 000 v edici "Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů"
    Mapping of environmental geofactors in the Czech Republic
    Maps of seismic zones in recent Czech National Codes
    Mapy antropogenních zátěží (skládek) a geodynamických jevů
    Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
    Marbles, calc-silicate rocks and skarns of the Moldanubian Unit (Bohemian Massif, Czechoslovakia) : Carbon and oxygen isotope and fluid inclusion constraints on their formation conditions
    Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian Massif, Czech Republic, and their geological significance
    Marker - náhlá klimatická změna (12-24 Praha, 34-11 Znojmo, 34-12 Pohořelice)
    A Mathematical Model of Combined Flow in Fractures and Overlying Layers
    Mathematical modelling of tektite formation
    Measurement of radon exhalation rate from the ground surface: can the parameter be used for determination of radon potential of soils?
    A Mechanism for Syn-Convergent Exhumation of HP Granulites in the Bohemian Massif, Czech Republic: Geochronological, Structural and Petrological Constraints
    Medieval mining areas in the Šluknov district : Results of the new geological mapping
    Medzinárodná konferencia o antropogénnom ovplyvňovaní a ekologických zmenách v krase ČSFR - Maďarsko, 15.-23.9.1990
    Medzinárodný projekt výskumu spraší
    The 7th meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002
    Megareefs in Middle Devonian supergreenhouse climates
    Memorial to Prof. Ivo Chlupáč, DrSc. (1931-2002)
    Memorial to Tibor Buday (1913-2001)
    Mercury polluted sites in Czech Republic and remediation technology
    The meritorious cooperation of Josef Emanuel Hibsch with the museums in Ústí nad Labem and Vienna
    Metamorphic Evolution. Moldanubian Zone
    Metamorphic history of the European Variscan Belt
    Metamorphosed black shales of the Moldanubicum as the environment of syngenetic and epigenetic mineralization (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Methylene blue interactions with reduced-charge smectites
    Metod abstraktnych analogij v regionalnom prognozirovanii na uran
    Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
    Metody kartografického znázorňování regionalizace podzemních vod v mapách
    Mezinárodní seminář Současný stav geomorfologických výzkumů
    Mezinárodní seminář Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Mezinárodní sympozium Tourmaline 1997
    The mid-European segment of the Variscides: tectonostratigraphic units, terrane boundaries and plate tectonic evolution
    Middle and Late Miocene spatial temperature patterns and gradients in Europe - preliminary results based on palaeobotanical climate reconstructions
    The Middle Pleistocene revolution and the Central European vertebrate and mollusc fossil record
    Miedzynarodowa konferencja Genetic significance of phosphorous in fractionated granited - Peršlák, Czechy, 21-24.09.1998
    III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Ostrawie
    Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů
    Mikrofosilie v metamorfitech, způsoby fosilizace, stav zachování a geologická aplikace
    Mikromorfologické studium křemičitých durikrust
    Mikrostruktura dentice bobrovitých
    Miloš Suk sedmdesátníkem
    Mine Planning and Equipment Selection
    Mineral assemblages and chemical composition of Al-rich tourmaline from abyssal pegmatites of the Bohemian Massif
    Mineral controls on the trace element and REE geochemistry of high-pressure leucogranulites from the Bohemian Massif
    The Mineral Industry of Czech Republic: International 1996
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální parageneze axinitu v Českém masivu
    Minerální pigmenty ČR
    Mineralogická sekce společnosti Národního muzea v roce 1998
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Mineralogické výskumy Františka Ulricha na Slovensku
    Mineralogicko-petrologické oddělení
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály crandallitové skupiny
    Minerály stříbra II : Dyskrasit, alargentum, akantit, argentit, stromeyerit, jalpait, mckinstryit, freibergit, argentotetraedrit, argentotennantit, sternbergit, argentopyrit
    Minerály stříbra ve sbírkách Národního muzea
    Minerály turmalínové skupiny
    Minerály uranu z pegmatitů České republiky
    Minerogenetické členění Českého masivu
    Mléko Panny Marie : znal Karel IV. nickamínek?
    Mn-rich tourmaline from the Moldanubicum in Austria: structure and chemistry
    Mobility of sulfur during early diagenesis of freshwater peats
    Model estimate of sulphur wet and dry deposition in Czech Republic on the basis of experimental data
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Model of the Deep Lithosphere Structure
    A Model of the Morphotectonic Development of the Ústecká Brázda Furrow
    Modellvorstellungen zum paläozoischen und vorpaläozoischen Unterbau im Gebiet um Cottbus
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Modification of the Lennartz Apparatus fot the Seismic Array in West Bohemia
    Moldanubian marbles and regional subdivisions of the Moldanubicum
    Der Moldavit von Straning im Krahuletzmuseum in Eggenburg, Niederösterreich
    Moldavite: An age standard for fission-track dating
    Moldavite: an age standard for fission-track dating
    The Moldavite Strewn Field
    Moldavites: a review
    Moldavites in S Bohemia as a geological object and a hobby
    Montanistická literatura v knihovně NTM
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 24-32 Brno)
    Morphotectonic evidences of the Quaternary geodynamics in selected localities of nuclear power plants
    Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Mramory západní části strážeckého moldanubika mezi Polnou a Chotěboří
    Multi-Stage Variscan Evolution of the Central Sudetes - Structural Evidence from the Klodzko Metamorphic Unit
    Multimetodický přístup k průzkumu lokálního znečištění
    Mých 20 let poblíž dnešního pětasedmdesátníka doc. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc. (*21. září 1928)
    Mých 20 let s dnešním pětasedmdesátníkem prof. ing. Mirko Vaněčkem, DrSc. (*7. září 1928)
    Naftová a plynárenská konference v Luhačovicích
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Naleziště jantaru v ČR
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam pro českou geologii
    Narozeniny prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc.
    Nástin úlohy uhelného průmyslu v energetickém hospodářství České republiky
    Náš uran - fámy a pravdy
    National report of the Czech Republic
    Nationalmuseum Prag
    Natural Hazards in the Czech and Slovak Republics
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
    Neglected Data on the Endogenous Origin of Tektite Parent Craters and of Tektites
    Několik nových mineralogických nálezů na území České republiky
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu
    Některé vzácnější minerály ze šlichových vzorků České republiky
    Některé zajímavé nálezy nerostů v pegmatitech České republiky
    Nerastné suroviny na prelome tisícročí
    Nerostné suroviny - tichá ale účinná zbraň
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nerostný surovinový komplex, jeho současnost a budoucnost z pohledu tvorby a ochrany životního prostředí
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití : Sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    The Network of Faults and Hydrographic Network in the Czech Republic as Related with the Network of Ancient Long-Distance Paths
    Neue Einblicke in ein altes Gebirge - die variscide Kruste in Mitteleuropa
    Neue oder wenig bekannte Pflanzenarten aus den Perucer Schichten (Cenoman) der Böhmischen Masse
    Neue oder wenig bekannte Pflanzenarten aus der Perucer Schichten (Cenoman) der Böhmischen Masse
    Neural network prediction of monthly precipitation: application to summer flood occurrence in two region of Central Europe
    The new method for assessing the radon risk of building site
    New remains of Pleistocene Ovibos moschatus from Germany and its geographic and stratigraphic occurrence in Europe
    New results of investigation of siliceous weathering products
    New results of radon flux measurement
    News from joint Prague-Freiberg student chapter
    News from the joit Prague-Freiberg SGA Student Chapter
    Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc?
    Niobium-tantalum oxide minerals from complex granitic pegmatites inteh Moldanubicum, Czech Republic: primary versus secondary compositional trends
    Niobový a tantalový rutil - hojné variety rutilu
    Nivní a lužní půdy
    Normal versus anomalous marine black shales in the Precambrian and Lower Paleozoic of the Bohemian Massif
    Normalization of the database of regional division of the relief
    North Bohemian brown coal basin and negative impact of mining on the environment of the Czech Republic
    Noste dříví do lesa! : Vápnění přináší bohatství otcům a chudobu synům
    Note to remote control of GPS observatory using GSM modem
    Notes on the origin of moldavite sculpture
    Nouveaux ages hercyniens Ar-Ar dans les Sudetes occidentales (Massif de Boheme)
    Nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci : 24-22 Olomouc
    Nová zvláště chráněná území
    Nové drahé kameny
    Nové hodnocení a evidence prognózních zdrojů nerostných surovin
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Nové nálezy vzácných turmalínů z pegmatitů Čech a Moravy
    Nové pohledy na výrobu kameniva
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Nové poznatky o meteoritech ze sbírky Národního muzea v Praze
    Nové poznatky o selenidech Českého masívu
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Nové údaje o charakteru paleofluid v Českém masívu
    Nové výsledky studia křemičitých zvětralin
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů
    Nowa generacja programów badan glebokich struktur litosfery; eksperymenty sejsmiczne POLONAISE'97 i CELEBRATION 2000 w Europie Srodkowej
    Numerical modelling of tektite origin in oblique impacts: Implication to Ries-Moldavite strewn field
    Numerical testing and implementation of elastic-plastic models of geomaterials
    Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    O hornictví a jeho vlivu na životní prostředí
    O mechanizmach metasomatoza v sisteme kal'cit-nasturan. 2., Metasomatičeskoje vytesnenije nasturana kal'citom
    O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu (12-12 Louny, 12-42 Zbraslav, 24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    O roli endogennych i ekzogennych faktorov v formirovanii masštabnych gidrotermal'nych mestoroždenij urana
    Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
    Obsah ložiskové databáze uhelných pánví
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu
    "Obyčejný" křemen
    Ochrana horninového prostředí
    Ochrana horninového prostředí v programu MŽP
    Ochrana půdy před erozí
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ohlédnutí za 4. a 5. zasedáním o aglutinovaných foraminiferách IWAF (International Workshop on Agglutinated Foraminifera)
    Ökostratigraphische Bioevents im Grenzbereich Stephanium/Autunium (höchstes Karbon) des Saar-Nahe-Beckens (SW-Deutschland) und benachbarter Gebiete
    An Oligocene leaf assemblage from Csolnok, Dorog Basin, N Hungary
    Olivinické gabroidní horniny modanubického (jihočeského) batolitu (32-24 Trhové Sviny, 33-12 Nová Bystřice)
    On paleofloristic and paleoclimatic changes during the Neogene of Eastern and Central Europe on the basis of palynological research
    On some controversies about the geology of the West Sudetes
    On the Mineralogy and Origin of the Śnieznik versus Gieraltów Gneisses, Miedzygórze Unit, OSD, West Sudetes
    Opál
    Opálové intuskrustace skalních povrchů
    Optical properties of moldavites
    Optimalizace kontrolního sledování skalních svahů pro prognózování katastrofických pohybů
    Optimalizace svahů
    Optimization of monitoring of rock slopes for prediction of catastrophic displacements
    Organická kontaminace půd vojenských hraničních pásem
    Organizace a ekonomika v padesátileté existenci Rudných dolů Příbram
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996
    Origin of eclogite and garnet pyroxenite from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif, Czech Republic and its implication to other mafic layers embedded in orogenic peridotites in the world
    Origin of Lead in Eight Central European Peat Bogs Determined from Isotope Rations, Strengths, and Operation Times of Regional Pollution Sources
    The orthogneisses of the Orlica-Śnieżnik complex (West Sudetes, Poland): geochemical characteristics, the importance of pre-Variscan migmatization and constraints on the cooling history
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Osmdesát let Českého geologického ústavu
    Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc.
    Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo
    Otázky právní úpravy ochrany horninového prostředí
    Otazníky českého uhelného hornictví
    Otraženije osobennostej geochimičeskoj evoljucii varisskogo granitoidnogo magmatizma v metallogenii Bogemskogo massiva
    Outline of geothermal activity in Czecho-Slovakia
    Outline of the gold metallogeny of the Bohemian Massif
    An overview of chloryhydrocarbon decontamination of groundwater and the unsatured zone in the Czech Republic: a consequence of old contamination problems
    An overview of recent seismic refraction experiments in Central Europe
    Overview of the geology and Tectonics of UHPM
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Oxidické minerály bismutu v České republice
    Oxidické minerály bizmutu v České republice
    P-T-d Evolution of Marbles and Mica Schists in the Krowiarki Range, the Lądek-Snieznik Metamorphic Unit, West Sudetes
    Pádová pole vltavínů
    Palaeoecology of Quaternary Mollusca
    Palaeomagnetic Research on the Bohemian Massif
    Palaeomagnetism and Palaeogeography of the Variscan Formations of the Bohemian Massif, Comparison with other European Regions
    Palaeomagnetism and Palaeogeography of Variscan Formations of the Bohemian Massif: A Comparison with Other Regions in Europe
    Palaeomagnetism and palaeogeography of Variscan formations of the Bohemian Massif, comparison with other regions in Europe
    Palaeozoic amalgamation of Central Europe: an introduction and synthesis of new results from recent geological and geophysical investigations
    Palaeozoic orogeneses in the Sudetes: a geodynamic model
    Paleobiogeografía de Cyrtinopsidae (Braquiópodos Delthyridina del Silúrico y Devónico)
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Paleokarst of the Bohemian Massif in the Czech Republic: Short Review
    Paleomagnetické určování stáří geologických objektů
    Paleontologické oddělení
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 1999
    Paleozoic endogenic regimes and metallogenic features of ore-bearing blocks in the Bohemian Massif
    Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
    Paradoxy přírodních katastrof : pět let po katastrofálních povodních v České republice
    Participation of the Analytical Laboratory of the Czech Geological Survey in the INCO-Copernicus Project
    Pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod, jejich funkce a účinnost
    The patterns of enrichment in felsic pegmatites ultimately depend on tectonic setting
    Pegmatity jako zdroj šperkových kamenů
    Peridoties and Eclogites as Indicators of the Structural and Lithologic Evolution of the Earth's Crust: Bohemian Hercynides (Variscides), Czechoslovakia
    Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet
    Periody vzestupu a sestupu v českém hornictví
    The Permo-Carboniferous metallogenetic evolution in central Europe - an outline
    Permo-Silesian movements between Baltica and Western Europe: tectonics and "basin families"
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Perspektivy hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR
    Perspektivy těžby a úbytku zásob uhlí v České republice
    Petrogenesis, age and tectono-metamorphic evolution of the acid metavolcanites of the Stronie formation (Orlica-Śnieżnik Dome, Sudetes, SW Poland)
    Petrogenesis of Bohemian Massif metabasites
    Petrografická jubilea v r. 2000
    Petrografický výzkum kamenných artefaktů z pravěku Československa
    Petrological and spectroscopic structural characteristics of Bohemian and Moravian coals and their possible relation to gasa proneness
    Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou (23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Petrology and geochemistry of plutonic rocks from the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif)
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefacts in Czech Republic
    Petrology of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    Petrology of the Weinsberg granite in the South Bohemian Batholith
    Phase-lagged amplitude modulation of hemipelagic cycles: A potential tool for recognition and analysis of sea-level change
    Phase Relations among Selenides, Sulfides, Teplurides, and Oxides: II. Applications to Selenide-Bearing Ore Deposits
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    Phyllosilicates in Rivers` : Result of weathering, erosion, transportation and deposition
    Phylogeny of Praeactinocamax Naidin (Belemnitellidae, Upper Cretaceous)
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 4., Historical images of rockburst's effects in mines
    Platanus-Blätter aus der Oberkreide von Böhmen and Mähren
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Pleistocene Rodents of Europe
    Pleistocenní periglaciální modelace vrcholových částí Českého masivu
    Pleistocenskie gleby kopalne z epoki paleomagnetycznej Brunhes w lessach czeskich i slowackich
    The Plio/Pleistocene boundary in the continental sediments of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993
    Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Podzemní led v kamenných sutích : Ostrůvky severské přírody s chladnomilnými rostlinami a živočichy v České republice
    Pojavlenije tektitov na Zemle
    Poklady z hlubin Země
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Polarity of the mineralization in Bohemian Massif: Proterozoic to Tertiary
    The Polish Geological Institute activities in the cross-border geological mapping
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané
    Poslání sítě chráněných krajinných oblastí
    Post-collisional granite generation and HT-LP metamorphism by radiogenic heating: the Variscan South Bohemian Batholith
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení a úloha petrologie při výzkumu a průzkumu rudních ložisek
    Postavení bibliografie v Českém geologickém ústavu a její přínos české geologii
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
    Posun v řešené problematice inženýrské geofyziky v současné době
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Potřeba promyšlené energetické politiky v ČR
    Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR
    Povijest paleobotaničkih istraživanja u Hrvatskoj
    Povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů v České republice platná k 30.červnu 1994
    Povondra osmdesát??
    Poznámky k návrhu nového horního zákona
    Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu
    Požadované hodnoty rizikových látek v půdách ČR
    Práce profesora Zdeňka Pouby v posledních deseti letech (1986-1996)
    Pravěká keramika - významný zdroj informací
    Pre-variscan, Variscan and Early Alpine thermo-tectonic history of the north-eastern Bohemian Massif: An 40Ar/39Ar study
    Precambrian basement in the eastern part of the Bohemian Massif and its possible origin and correlation
    Precambrian in the Bohemian Massif. Introduction
    Precambrian uranium deposits as a possible source of uranium for the European Variscan deposits
    Preface
    Preface [special issue dedicated to Miroslav Krs]
    The preglacial fluvial deposits in the southern part of the Upper Nysa Depression, central Sudetes Mts, southwestern Poland
    Preliminary Data on P-T Conditions of Metamorphism of Metapelites from the Stronie Group (Orlica-Snieznik Dome, Sudetes, SW Poland)
    Preliminary Data on the AMS Fabric in Crystalline Rocks from the West/East Sudetes Contact Zone in the Fore-Sudetic Block - Structural Implications
    Principles of environmental geochemistry
    Probable Modes of Occurrence of Chemical Elements in Coal
    Problém vzájemného vztahu nerostných surovin a životního prostředí
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Problematika externalit v oblasti dobývání, úpravy a odbytu surovin
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Problémy při stanovení chráněných ložiskových území
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Prof. dr. Jan Petránek, DrSc. osmdesátiletý
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch a jeho vědecká činnost po první světové válce v Rakousku (26.3.1852 v Homoli - Hummel u Litoměřic, +4.11.1940 ve Vídni)
    Prof. dr. Josef Sekanina, DrSc. - sto let od narození významného mineraloga
    Prof. Dr. Rudolf Rost+ (1912-1999)
    Prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc. sedmdesátiletý
    Prof. ing. Jindřich Bilan, CSc., osmdesátníkem
    Prof. J.E. Hibsch (1852-1940) - a leading European geologist of his time
    Prof. RNDr. Bohuslav Hejtman (12.8.1911 Stranná u Kamenice nad Lipou - 18.9.2000 Praha)
    Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující
    Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. - život a dílo. Vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Josef Sekanina, DrSc. a rudní problematika
    Prof. RNDr. Karel Zapletal - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí narození
    Profesor Ferry Fediuk pětasedmdesátiletý
    Profesor Josef Augusta a výuka geologie
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc., zemřel
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
    Progress in physical geography
    Projects ALP 2002 and SUDETES 2003 - Continuation of 3D Refraction Seismic Experiments in Central Europe
    Projekt GIS a metadata pro prostorová data
    Projekty geochemického mapování
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Projevy průmyslové kontaminace zjištěné šlichovou prospekcí
    Prologue: An introduction to the dynamic geomorphology of tectonic active zones
    Provenancing of dimension stones ans "Atlas of monumental stones of the Czech Republic"
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    První vysokoškolské studium hornictví na světě
    První zkušenosti s merkurometrickým monitorováním z pohyblivého stanoviště na území České republiky
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1996
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1999
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994 (12-14 Rakovník, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 02-234 Ostrov u Macochy)
    Přehled minerálů niobu a tantalu z granitických pegmatitů České republiky
    Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (prosinec 2001 - prosinec 2002)
    Přehled základních eustatických rysů devonských pánví Českého masívu: různé tektonické situace
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin České republiky
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Příklady zajišťování starých důlních děl
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Příprava uhelného průmyslu pro vstup do Evropské unie nesnese odkladu
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Přirozené změny podnebí : život se přizpůsoboval i drastickým výkyvům klimatu
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Pseudokrasové jevy v psefitech a pelitech Českého masívu
    Půda a bilance CO2 v ovzduší : rezervoár organického uhlíku
    Půda je naším největším bohatstvím : neprodávejme pole, může se nám hodit
    Pylová analýza kvartérních sedimentů (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 12-33 Plzeň, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 13-14 Nymburk, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-13 Tábor, 23-134 Černovice, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče)
    Quantitative element characterization of natural glasses via SIMS mass spectra and depth profiles
    Quantitative Relationship Between Low-Field AMS and Phyllosilicate Fabric: A Review
    Quantitative Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif, Czech Republic
    Quantitative Textural and Microstructural Study of Orthogneiss Deformed during Continental Underthrusting
    Quantitative textural and microstructural study of orthogneiss deformed during continental underthrusting: result of contrasting mineral rheologies and solid state annealing
    Quaternary Tectonic Movement Observation
    Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj
    Radiometric dating of the Tertiary volcanics in Lower Silesia, Poland. II., K-Ar and palaeomagnetic data from Neogene basanites near Ladek Zdrój, Sudetes Mts.
    Radiometric methods
    Radon a radonové riziko v České republice
    Radon database and radon risk map 1:500 000 of the Czech republic
    Radon in rock types of the Czech Republic
    Radon in waters of Bohemian Massif
    Radon program - a part of the environmental protection program in the Czech Republic
    The Radon Programme of the Czech republic
    Radon risk classsification for building purposes in the Czech Republic
    Radon risk mapping in Czechoslovakia
    Radon risk mapping of the Czech Republic on a scale 1 : 50 000
    Radonová databáze - měření radonu v geologickém podloží
    Radonový program ČR
    Radvan Horný sedmdesátiletý
    Rainfall-Runoff Models as the Tools for Water Balance Evaluation and for Estimation of Natural Groundwater Storages
    Rare metal-bearing granites of the Bohemian Massif
    Rb-Sr mica geochronology of a ductile shear zone in the Orlica-Snieznik dome (West Sudetes, Poland). Referate der Vorträge und Poster, 78. Jahrestagung der deutschen Mineralogischen Gesellschaft vom 24. bis 29. September 2000 in Heidelberg
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část I. Černé uhlí
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část II.Hnědé uhlí
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Recent climate change reconstructed from the borehole temperature data
    Recent climate warming: surface air temperature series and geothermal evidence
    Recent crustal movements in Late Tertiary tectonic zones of the Sudetes and Northern Sudetic Foreland, SW Poland
    Recent Development of the Geological Administration in the Czech Republic
    Recent geodetic activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. region
    Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas
    Recent Movements of the Earth's Surface
    Recent research of Cambrian to Silurian rocks east of the Barrandian area (Bohemian Massif)
    Recent tectonic activity - a review of selected research methods
    Reconstruction of remote climate changes from borehole temperatures
    REE in tektites
    REE zoning in garnet and leucogranulite formations
    Reference for ultrahigh-pressure metamorphism and tectonics since 1984
    The refractory nature of carbonate during partial melting of eclogite: evidence from high pressure experiments and natural carbonate-bearing eclogites
    Regional Distribution of Chromium and Nickel in Moldanubian MORB-derived Amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights
    Regional Earthquake Catalogue and Focal Regions in Central Europe
    Regional geological division of the Bohemian Massif
    Regional geological subdivision of the Bohemian Massif on the territory of the Czech Republic. Report of the Working Group for Regional Geological Classification of the Bohemian Massif at the former Czechoslovak Stratigraphic Commission
    Regional heavy mineral prospecting in the Czech Republic
    Regional heavy mineral prospecting of the Czech Republic
    Regional research in the Czech Republic focused on the Environment
    Regionalizace v geologických vědách
    Regionální charakteristika spraší České republiky
    Regionální surovinové studie pro potřeby okresních úřadů České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální výzkum radonového rizika v České republice
    Rekultivace a zákony a ochrana zemědělského a lesního půdního fondu
    Relations and Tectonic Setting of Emsian-Eifelian (Devonian) Basins : Implication for Early Variscan Configuration of the Bohemian Massif. 2
    Relationship between Norway Spruce Status and Soil Water Base Cations/Aluminium Ratios in the Czech Republic
    Relict rock glaciers in the Central European Mid-Mountains. State-of-the-art
    Remembering PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Remembering RNDr. Jaroslava Loučková, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Report of the Czech IAGOD National Group for 2000
    Report of the Czech IAGOD National Group for 2002
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1995
    Report on the activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1996
    Report on the geo-environmental inquiry project, central and eastern Europe
    Report on the Scientific Activities of Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1993
    Report on the Scientific Activities of the Czech Geological Survey (ČGÚ) in 1994
    Research of Radon occurrence in new houses in dependence on the soil radon index
    Resortní konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    Respective Roles of Source Composition and Melting Conditions in the High-K Content of Some Magmas: Geochemical Constraints
    Results of Heat Flow Studies in Czechoslovakia
    Review of Nd isotopic data and xenocrystic and detrital zircon ages from the pre-Variscan basement in the eastern Bohemian Massif: speculations on palinspastic reconstructions
    Review of petrographic and mineralogical evidence for fluid induced dehydration of the mafic lower crust: could there be a relationship between granitoids and granulite facies xenoliths in the Variscan Belt?
    Review of the Cenozoic evolution of the Carpathian-Pannonian region: crustal events
    Review of the Deep Structure Research in the Bohemian Massif and West Carpathians
    Revised age of the Maly Bozków limestone in the Klodzko metamorphic unit (early Givetian, late Middle Devonian) implications for the geology of the Sudetes, SW Poland
    Revitalizace vodních toků
    Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
    Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005)
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. *30.5.1926 ve Starém Bozděchově +9.8.2003 v Praze
    RNDr. Tibor Buday, DrSc. (*1913, +2001)
    RNDr. Václav Mátl sedmdesátiletý
    Rock magnetic proxies of climate change from loess-paleosol sediments in the Czech Republic
    Rock-Magnetic Proxies of Climate Change from Loess-Paleosol Sediments of the Czech Republic
    The Rodl Shear Zone in the southern Bohemian Massif
    Die Rodl-Störung in der südlichen Böhmischen Masse
    Role of Basin-Margin Physiography and Sediment Supply History in Sequence Architecture: Insights from Field Studies and Computer Modelling
    The Role of Geology in the National Radon Programmes
    The role of groundwater quality monitoring in the strategy of groundwater protection
    The role of mantle-rooted structural discontinuities in concentration of metals. With an example from the Bohemian Massif set in the context of Central and Western Europe
    The role of metamorphic processes in the genesis of gold mineralization: data from the fluid inclusion study in the Bohemian Massif
    Role of Precambrian Basement in Continental Crust Structure of Central Europe
    Roman Lucerna 1877-1945
    Rubelit ve svatováclavské koruně : výzkum českých korunovačních klenotů
    Rudné hornictví české republiky - minulost, současnost, budoucnost
    Rudní ložiska České republiky - nově otevřená součást stálé hornické expozice muzea v Krásně (okres Sokolov)
    Rudní ložiska v díle Jaromíra Koutka
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Safety criteria of control monitoring of rock slopes
    Safíry pravé i nepravé : drahé kameny na středověkých uměleckých předmětech
    Sanace těžbou dotčených území a začlenění do krajiny
    Sanační aktivity s.p. DIAMO - stav v roce 2002
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
    Säugetierfaunen des Orleaniums der Tschechoslovakei
    Saxonská tektonika v Českém masivu
    Saxothuringian zone in Germany and Poland: difference and common features
    Saxothuringicum
    Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc.
    Scale Effect in Transmissivity Data Distribution
    Scandium in columbite-group minerals from LCT pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    Scandium substitution in columbite-group minerals and ixiolite
    Scapolite and anhydrite-bearing rocks from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif : metamorphosed exhalites and evaporites
    Secondary iron in red weathered rocks and sediments of the Bohemian Massif
    Secondary mineralization of Rožná uranium deposit and their comparison with the Jáchymov ore district
    Sedimentární geologie v České republice
    Sedimentary and fossil record of Albian - Cenomanian estuary near Blansko and its comparism with transgressive Cenomanian sediments in central Bohemian (Czech Republic)
    Sedimentary History of the Bohemian Massif
    Sedimentation in a reactivated, intracontinental, strike-slip fault zone: the Bohemian Cretaceous Basin, Central Europe
    Sedmdesát let od založení Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Sedmdesátiny RNDr. Františka Nováka
    Seismic Research into the Lithosphere of Central Europe
    Seismic Velocity Structure of Mantle Lithosphere Beneath the Bohemian Massif
    Seismotectonic Studies of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
    Series and stage boundaries in the Devonian of the Czech Republic
    Serpentinite aggregates for special concretes
    Sestavení a vydání radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Sesuvy - destrukce nebo tvorba krajiny? : informace o průběhu podprogramu ISPROFIN: Řešení nestabilit svahů v ČR
    Set of geological and special purpose ecological maps 1:50 000 : proposal substantiation
    Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby
    Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
    Shear Zones in Unconsolidated Deposits as Indicators of Synsedimentary Tectonic Movements
    SHRIMP zircon ages from gneisses help locate the West-East Sudetes boundary (NE Bohemian Massif, SW Poland)
    SHRIMP Zircon Geochronology of the Neoproterozoic Strzelin Gneiss: Evidence for the Moravo-Silesian zone Affinity of the Strzelin Massif, Fore-Sudetic Block, SW Poland
    Signature of the last ice age detected in the subsurface temperatures
    Significance of Clinopyroxene-Olivine-Plagioclase Fractional Crystallization in the Formation of Plutonic Rocks
    Significance of Industrial Minerals and Rocks in the Czech Republic as Influence by Economical Changes
    Sind keltische Goldwaschplätze durch Ortsnamen heute noch zu lokalisieren?
    Skarns of the Bohemian Massif: origin in closed or open systems?
    Skluzavkou proti geologickému toku času
    Sktruktura a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1999
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Sledování malých povodí v rámci systému GEOMON
    Sledování plavenin v ČR a jeho vyhodnocení pro Labe
    Slezské, moravské a české hesonity
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Slovo úvodem : úvodní přednáška na sympoziu Hornická Příbram ve vědě a technice, 16.10.1995
    Složení a struktura uhlí České republiky
    Sm-Nd isotope tracer study of UHP metamorphic rocks : implications for continental subduction and collisional tectonics
    Small basin research: an introduction to the workshop
    Smutná zpráva - prof. Stanislav Chábera zemřel
    The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene
    Soil erosion by water: contemporary research methods and their use
    Solárně-terestrické vlivy na klima
    Solid-water partitioning of elements in Czech freshwaters
    Some man-made sources of the seismic noise
    Some new aspects of metallogeny of the Bohemian Massif (Central Europe)
    Some of the significant plant microfossils and their assemblages common in the Bohemian, German and Austrian Tertiary
    Some Results of Geophysical and Drilling Investigations into Upper Lithosphere in Czechoslovakia
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Sorpce těžkých kovů na jílové minerály
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Soubor geologických a účelových map 1:50 000
    Současná legislativa ve vztahu k zahlazování důsledků důlní činnosti
    Současné horní právo v České republice
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Současný stav a perspektiva českého hornictví
    Současný stav poznatků o horninovém prostředí ve vztahu k antropogenním zátěžím
    Současný stav užité geofyziky v České republice
    Současný stav v restrukturalizaci uhelného hornictví
    Souhrnná informace o útlumu a likvidaci hornictví v České republice
    Source characterization of the Central European aerosol
    South Bohemian Pluton
    Special geophysical methods: Palaeomagnetism and palaeogeography of Variscan and pre-Variscan formations of the Bohemian Massif
    Speciální problémy analýzy geodat
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Spirocircus cycloides, a new ichnofossil from the Upper Cretaceous in Northern Moravia (Czech Republic)
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Spory o podzial geologiczny Sudetów
    Sprašový pseudokras : unikající voda rozrušuje strukturu spraše, ta ztrácí objem, teče a vytváří dutiny
    Sr and Nd isotopic determinations in three Moldanubian granulite massifs in southern Bohemia
    Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
    Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
    Stále záhadné vltavíny
    Standardizace limitů zátěží území a zranitelnosti horninového a životního prostředí
    Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Stát a inovační proces evropského rudného hornictví v předprůmyslové éře
    State-of-the-Art of Hydrogeological Investigations in Hard Rocks: The Czech Republic
    The state of the Sternberg's original collection
    Státní geologická služba a 29. mezinárodní geologický kongres v Kjótu
    Státní geologická služba a současný stav mapování pro potřeby životního prostředí
    Stav a ochrana horninového prostředí v České republice
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    Stav kontaminace půd v ČR
    Stav poznání zábřežského krystalinika a mírovského "kulmu"
    Stav prací na úkole "Soubor geologických a účelových map 1:50 000"
    Stav prací na úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí"
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Sto let od narození Otakara Matouška
    Stone raw materials of Neolithic-Aeneolithic polished artefacts in the Czech Republic: The present state of knowledge
    Stratigraphy. Moldanubian Zone
    Stratigraphy, palaeoclimatology and palaeogeography of the Late Palaeozoic continental deposits in the Czech Republic
    Stream sediment geochemistry
    Stripped Gravity Maps in Czechoslovakia
    Stroncium 90 v půdách České republiky
    The strontium and sulphur isotopic composition of sulphates and sulphides from the Fe-Cu-Pb-Zn-(Ba) stratabound mineralisations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Structure and evolution of Earth crust in Central Europe
    Structure and evolution of the Bohemian Arc
    Structure. Moldanubian Zone
    Structure of the Bohemian Massif
    Struktur-Stoff-Modellierung von Kataklasit-Subvulkanit-Komplexen im Erzgebirge (DDR/ČSSR)
    Struktura náhodného budícího signálu mechanických systémů
    Struktura pádového pole moldavitů a návrh jeho geneze v pojetí kryptovulkanické hypotézy: problém látkové diferenciace a prostorové uspořádanosti pádového pole
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
    Studium deformací přibyslavské mylonitové zóny ve vztahu k uranovému zrudnění
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
    Study of isotopes and palaeofluids: Sr and Nd isotopic composition of zoung basaltic rocks in Bohemia and Moravia
    Subsidence history and tectonic regime of the Bohemian Cretaceous Basin: a preliminary note
    Succinite and some other fossil resins in Poland and Europe (deposits, finds, features and differences in IRS)
    SUDETES 2003 Seismic Experiment
    Sulfur isotope dynamics in the system: bedrock-forest soil-spruce canopy-atmosphere
    Sulfur Isotope Signals in Forest Soils of Central Europe along an Air Pollution Gradient
    Sulfur isotopes as a tracer in small catchment studies
    The Superfamily Primitiopsacea SWARTZ, 1936. Family Primitiopsidae SWARTZ, 1936. Mid-Palaeozoic genera, cont.
    Surovinová politika a využívání nerostného bohatství
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Surovinový potenciál jednotlivých krajů podle druhů surovin
    The survey of important geological localities in the Czech Republic
    Survey of the contamination of reservoir and pond sediments in the Czech Republic
    Survey of the Neogene bats in Czech and Slovak Republic
    Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" letos již popětatřicáté
    Syn- to post-thickening extension in the Variscan Belt of Western Europe: Modes and structural consequences
    Syn-convergent high-temperature metamorphism in the Variscides: a discussion of potential heat sources
    Synopsis von Spaltspuren- und Kalium-Argon-Datierungen an Ries-Impaktgläsern und Moldaviten
    Systém bazálního monitoringu půd v chráněných územích
    Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    A tale of two orogens: the contrasting T-P-t history and geochemical evolution of mantle in high- and ultrahigh-pressure metamorphic terranes of the Norwegian Caledonides and the Czech Variscides
    A taxonomic revision of three mid-Telychian monoclimacids
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
    Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR
    Tectonic and Plate Tectonic Units at the North Gondwana Margin: Evidence from the Central European Variscides
    Tectonic and plate tectonic units at the North Gondwana margin: evidence from the Central European Variscides
    A tectonic model for the Eastern Variscides: indications from a chemical study of amphibolites in the South-Eastern Bohemian Massif
    Tektite Glasses from Lusatia (Lausitz), Germany
    Tektite origin by hypervelocity asteroidal or cometary impact: Target rocks, source craters, and mechanisms
    Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR
    Tektonika ucieczkowa i kliny terranowe Masywu Czeskiego
    Temporal and spatial variation in sulphur fluxes and delta 34 S ratios in Central Europe
    Temporal trends in the isotope signature of air-borne sulfur in Central Europe
    Temporary array data for studying seismic anisotropy of Variscan massifs - the Armorican Massif, French Massif Central and Bohemian Massif
    Tephra layers in Lower Pleistocene loess of Middle Europe
    Teploty a tlaky v současné středoevropské kůře
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (2.část)
    Terrae calcis on limestones in Totes Gebirge (Alps, Austria)
    Terrane boundaries in the Bohemian Massif: Result of large-scale Variscan shearing
    The terrane concept in the Sudetes, Bohemian Massif
    Terranes and Terrane Boundaries in the Sudetes
    Terranes and terrane boundaries in the Sudetes, northeast Bohemian Massif
    Tertiary Avian Localities of the Czech Republic
    Tertiary etchsurfaces in the Sudetes Mountains, SW Poland: a contribution to the pre-Quaternary morphology of Central Europe : palaeosurfaces
    Textury a struktury minerálů z pegmatitů České republiky
    Těžba a vývoz nerostných surovin v České republice
    Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí
    Těžba surovin a ochrana životního prostředí : statistika a pár příkladů
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Těžba vápence a ochrana životního prostředí
    Těžké kovy v půdách ČR a stupeň jejich kontaminace
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Thermally softened continental crust as precursor to thickened orogenic belts
    Thermomechanical Modelling of Variscan orogenic Root System: Possible Sources for Moldanubian Metamorphism
    Thick-skinned versus thin skinned thrusting in the southeastern Bohemian Massif
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Thorium occurrences in the Czech Republic and their mineralogy
    Tillfried Cernajsek
    To commemorate the unattained 70th birthday of professor Václav Havlena
    Torbernit Cu(UO2)2(PO4)2.12H2O. Metatorbenit CU(UO2)2(PO4)2.8H2O
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Tourmaline-bearing leucogranites from the Moldanubicum
    Tourmaline in rocks of the Moldanubian Zone and Brunovistulucum, a review
    Tourmaline orbicules in leucogranites as indicator of geochemical fractionation of late solidus to early subsolidus magmatic fluids
    Trace element abundances in rutile and Zr-In-rutile geothermometer applied to the Sudetic eclogites
    Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
    Transport of suspended sediments in various regions of the Czech Republic
    Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
    Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
    Trilobite collections at the Czech Geological Survey
    Tucson Gem and Mineral Show 1995 a účast Národního muzea na ní
    Turnover in the Precambrian and Early Palaeozoic (Mainly Cambrian) Microbiotas : An Example of the Bohemian Massif
    Tvorba oblastních geologických a hydrogeologických map a regionálně geologických studií
    Two distinct mantle sources of Hercynian magmas intruding the Moldanubian unit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Two-mica granites of the South Bohemian Pluton
    Typen der Geologisch-Paläntologischen Abteilung
    U-Pb zircon isotopic evidence for mid-Devonian migmatite formation in the Góry Sowie domain of the Bohemian Massif, Sudeten Mountains, SW Poland
    Účast České republiky na činnosti Světových hornických kongresů a IOC WMC
    Účast ČSAV na vývoji československých geologických věd
    Údolí nivy v hydroekologických mapách
    Uhelný průmysl České republiky
    Uhlí třetího tisíciletí - CLEAN COAL 2000
    10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou : Praha 8.-10. jún 2004
    Úhrady z dobývaných prostor, rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody podle hornického zákona
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Úloha Geofondu ČR při ochraně nerostného bohatství
    Úloha hnědého uhlí v ČR z hlediska evropských zkušeností
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
    Umwelt-Rekonstruktionen des Orleaniums der Tschechoslowakei
    Understanding and assessing European mineral resources - a new approach using GIS Central Europe
    Unfilterable "geoaerosols", their use in the search for thermal, mineral and mineralized waters, and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters
    Upper Cenozoic history in the Bohemian Massif
    The Upper Morava and Nysa Pull-Apart Grabens - the evidence of neotectonic dextral transtension on the Sudetic Faults System
    Upper Turonian belemnitellid occurrences in Europe in the light of palaeobiogeography, sealevel fluctuations, and palaeotemperature fluctuations)
    Uran v českých dějinách
    Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj
    The use of the anisotropy of magnetic remanence in the resolution of the anisotropy of magnetic susceptibility into its ferromagnetic and paramagnetic components
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Útlum těžby uranu v České republice
    Úvaha o zdrojích energie pro 21. století
    Úvahy nad chystanou novelou vodního zákona
    Úvod a souhrn k semináři Agricolovi žáci
    Úvodem
    Úvodem
    Úvodní slovo
    Úvodní slovo
    Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    The Variscan basement of the Polish Sudetes
    Variscan belt: conclusions, correlations
    Variscan development of the eastern margin of the Bohemian Massif in Austria and Czechia
    Variscan granitoids of central Europe: their typology potential sources and tectonothermal relations
    Variscan orogenesis and geodynamic evolution of formations of the Bohemian Massif in the light of paleomagnetic data
    Variscan orogeny in the Eastern Alps and Bohemian Massif: How do these units correlate?
    Variscan Tectonic Evolution of the Sudetes
    Ve východobavorském zámku Theuern se uskutečnilo již desáté Bavorsko-české kolokvium
    Vein-type hydrothermal deposits of the Bohemian Massif: Evolution of hydrothermal fluid sources and relation to extension events in the crust
    Velká voda, krajina a člověk : protipovodňová opatření se musí navrhovat od rozvodí
    Velký bratr uděluje lekci : sibiřské řešení záhady evropských ledových dob
    Vergleich der chemischen Zusammensetzung von Moldaviten aus Böhmen, Mähren, Cheb, Lausitz, Österreich und von anderen Tektiten
    Vertebrate zonation of the non-marine Upper Carboniferous-Lower Permian basins of the Czech Republic
    Vertical movements at the territory of Krkonoše-Jeseníky Mts. First estimation
    Vetřelci o jedné noze : expanze a invaze plžů i mlžů
    Viklany - pozoruhodné přírodní památky
    Viktor Ritter von Zepharovich a jeho mineralogický lexikon
    Vilém Jičínský - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí úmrtí
    Vladimír Havlíček as a geologist
    Vladimír Havlíček in Brachiopod Paradise
    Vladimír Kropáček šedesátiletý
    Vladimir Panoš 1922 - 2002
    Vladimír Panoš 1922-2002
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Vliv revitalizace říční sítě na podzemní vody
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vodní eroze a říční transport
    Vojtěch Rosický
    Volcanic rocks as possible raw material for Neolithic stone artefacts in Europe - an overview
    Výběr místa investiční akce a střety zájmů (z hlediska ŽP)
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
    Východiska a cíle pro formulování surovinové politiky státu v oblasti nerostných surovin
    Vyčisti a zmiz! Esej o morfologické a estetické úpravě opuštěných lomů a o pokušení být chytřejší než příroda
    Vyhledávání a výběr lokalit pro umísťování skládek tuhých komunálních odpadů
    Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy
    Výročí 150 let zahájení výuky na Horní škole v Příbrami (1851-2001)
    Výskyt nositelů kadmia v přírodě
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výskyty fosfuranylitu v České republice
    Výskyty křídového uhlí v České republice
    Výskyty zlata, jeho odrůd a minerálů v ČSSR
    Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice
    Výsledky práce geologů zaměřené proti ničení životního prostředí
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky regionálního mapování povrchových vod ČR
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1:50 000" za období 1985-1998
    Výstava "Poselství meteoritů" v Národním muzeu
    Vytěžitelné zásoby a těžební ztráty
    Výuka geotechniky na FSv ČVUT v Praze
    Využití 3D modelování při exploataci hlubinných ložisek
    Využití grafů pro studium topologie reliéfu
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků
    Využití selektivního shlukování sulfidů při jejich separaci
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
    Vývoj látkových toků v České republice (GEOMON)
    Vývoj použití cínu od nejstarších dob a perspektivy jeho výroby v budoucnosti
    Vývoj přístupů k aplikaci sanačních technologií
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Vývoj těžby uhlovodíků
    Vývoj zabezpečených skládek v ČR
    Vývojové trendy v chovu hospodářských zvířat v době bronzové na podkladě jejich osteologických pozůstatků
    Vývoz nerostných surovin z České republiky v posledních letech a možnosti jeho omezování
    Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu
    Výzkum hlubinné stavby České republiky
    Výzkum hlubinné stavby Českého masivu začíná
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu (02-34 Bílina, 02-42 Č. Lípa, 02-44 Dubá, 12-22 Mělník, 12-41 Beroun, 34-22 Vranov, 32-23 Č. Krumlov)
    Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin
    Význam a hodnota geologických informací v tranzitivní ekonomice
    Význam armalcolitu v suevitovém tufu pro řešení vzniku matečného kráteru vltavínů
    Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat
    Význam montanisty Jana Jakuba Lutze
    Významné krajinné prvky
    Významný prvek české krajiny - lom
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Vznik pegmatitů migmatitizací
    Vzpomínka k nedožitým 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc.
    Vzpomínka na Antonína Plachetku
    Vzpomínka na docenta RNDr. Františka Řehoře, CSc.
    Vzpomínka na Ing. Karla Rezka
    Vzpomínka na prof. dr. Bohuslava Ježka (1877-1950)
    Vzpomínka na prof. Ing. Václava Hálka, DrSc.
    Vzpomínka na profesora Jaromíra Koutka (1.4.1902 - 5.2.1983)
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Vzpomínka na RNDr. Františka Reichmanna
    Vzpomínka na RNDr. Milana Fengla
    Vzpomínka na významnou českou geoložku Miladu Vavřínovou
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Vztah rozsypového zlata k jeho zdrojům
    Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině
    W 100-lecie urodzin Profesora Henryka Teisseyre´a - wspomnienie czeskiego geologa
    Where are the future resources of metals? : Brief exercise in a standard/target ore prognosis applied to the Czech and Slovak Republics
    Whole rock geochemistry and petrogenesis of granites from the northern part of the Moldanubian Batholith (Czech Republic)
    World coalbed methane projects
    Wrenching of a Continental Lithosphere Containing a Circular Resistant Inclusion: Physical Model Experiments
    Wstepne wyniki badan oncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej czesci zlewni Kamienicy (Masyw Snieznika, Sudety).
    Z nových nálezů minerálů v ČR a SR
    Za RNDr. Jaroslavem Macounem, CSc.
    Za RNDr. Marií Palivcovou, CSc.
    Za Stanislavem Cháberou
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. I. část, Rudy, kovy, palivoenergetické suroviny
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady
    Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku
    Zajímavosti a nálezové zprávy - bibliografický přehled za léta 1975-1993
    Zajímavosti o kalcitu
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : 25 000
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Základní právní předpisy v ochraně životního prostředí
    Zamyšlení nad otázkou nového horního zákona
    Zaniklá a neplatná česká a slovenská osobní a zeměpisná jména v mineralogickém názosloví
    Zápis o práci a jiné činnosti Geologického klubu východních Čech v Hradci Králové (dříve Mineralogická sekce Klubu mladých přírodovědců)
    Zarys paleomorfologii obszaru Polski podczas zlodowacen skandynawskich
    Zásady české stratigrafické klasifikace, 3.vydání
    Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky
    Zdeněk Pouba osmdesátníkem
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel RNDr. Jiří Čermák (*26.3.1932 +15.1.2003)
    Zemské teplo v Českém masivu
    Zeolity jako perspektivní surovina v České republice
    Zeolity syntetizované z elektrárenských popílků
    Zkaměnělé dřevo - němý svědek minulosti
    Zkušenosti s využitím koncentrátoru Knelson 7,5"
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP
    Zlato ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zonation of plutons - its tectonic implications
    Zones of Geoelectrical Inhomogeneities
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
    Zpřístupněné jeskyně v Belgii
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Zur Erklärung der seismischen Anisotropie im oberen Erdmantel unter Mitteleuropa
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě (33-22 Vranov, 33-21 Slavonice)
    Železniční stavby
    Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Jitřenky Staňkové
    Životní prostředí v České republice : hlavním požadavkům EU vyhovujeme : jak dál?
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR